Carillon

Carillon aan de Koningstraat 8-10:

Aan de voorgevel van een naoorlogs woon-winkelpand aan de Koningstraat - beter bekend als het Koningsplein - bevindt zich een uurwerk met een 12 klokken tellend carillon. Als het klokkenspel werkt, speelt het carillon ieder uur automatisch een melodie, terwijl er tussen de klokken figuurtjes tevoorschijn komen.

Reactie 1:

Mw. Jopie Huisman, 05-07-2014: In mijn herinnering hing dit sprankelende carillon eerst in de Broerstraat, bij voorheen Juwelier-Horloger Van Hout Ververgaard. Toen het in de Koningstraat na lange tijd toch verdiende aandacht kreeg en men het carillon weer in werking wilde stellen, bleek het (electrisch?) mechaniek geïnstalleerd te zijn in de huiskamer van de erboven wonende student; hij moest daarvoor 'van zijn bed worden gelicht', zo luidt de overlevering...
Reactie 2:

JAM.Willems, 08-02-2017: Het carillon speelt al jaren niet meer, het uurwerk staat al jaren op chagrijnig (tien voor half negen) en de beeldengroepen gemaakt door Jac Maris zijn hoogstwaarschijnlijk overgebracht naar het Museum het Valkhof, waar ik ze echter nog nooit tentoongesteld heb gezien.
Reactie 3:

Peter Kuipers, 17-04-2017: Momenteel ben ik druk bezig om het carillon weer speelklaar te krijgen.
Op vrijdag 14 april jl. heeft het weer even op proef gespeeld.
Reactie 4:

JAM.Willems, 10-06-2017: EINDELIJK ! 11 JUNI 2017 gaat het carillon, na 15 jaar stilte, weer zijn melodietjes afspelen. Hulde aan Peter Kuipers (zie De Gelderlander van 10 juni 2017). Vraag is alleen komen de originele beeldengroepen van Jac Maris weer terug in het carillon ?
Reactie 5:

Peter Kuipers, 11-06-2017: Helaas komen de originele beelden niet terug, Deze zijn indertijd geschonken aan museum Het Valkhof. Daar liggen ze opgeslagen in het depot. Misschien dat we in de toekomst replica's kunnen (laten) maken. Voorlopig doen we het met de huidige poppen. Voorzien van nieuwe kleding, gemaakt door naaiatelier Cotardie, zien deze poppen er weer prachtig uit.
Reactie 6:

JAM.Willems, 11-06-2017: Peter, prima werk afgeleverd. Jammer van Keizer Karel, de kerststal, Sinterklaas en consorten, maar de nieuwe poppen voldoen ook wonderwel. En nu maar wachten op het carillon dat enkele jaren op de Augustijnenstraat heeft gestaan. Laat dit ook maar weer gauw terugkeren !
Peter aan jou de eer. Nogmaals hulde !
Reactie 7:

Peter Kuipers, 29-07-2017: Het heeft wat langer geduurd dan verwacht maar de laatste technische handelingen zijn (voorlopig) klaar. Het carillon speelt en de poppen draaien hun rondje.
Nu moeten de volgende stappen worden gemaakt om het geheel ook voor de toekomst in stand te houden. Dat betekent geld voor vervanging/onderhoud en afspraken met (nieuwe) eigenaars enz.
Het carillon op de Augustijnenstraat wordt het volgende project.
Reactie 8:

JAM.Willems, 31-08-2017: Beste Peter Kuipers,
Helaas heeft het uurwerk op het Koningsplein het niet lang volgehouden. De klok staat alweer een aantal weken stil op vijf voor vijf. Ook het carillon heb ik jammer genoeg de laatste tijd niet meer gehoord (dat kan ook aan mij liggen).
Gelukkig is het carillon in de Augustijnenstraat weer geplaatst, maar of hij in werking is, dat is mij niet bekend. De nostalgie is nog niet voor de volle 100 % terug in het centrum, maar wie weet....!
Reactie 9:

Peter Kuipers, 31-08-2017: Hallo heer/mevrouw Willems,
De reden dat het uurwerk stil staat en het carillon niet speelt heeft met de accordering van de vergunning door de gemeente Nijmegen te maken. Hierdoor heb ik de apparatuur tijdelijk uitgeschakeld. Ik wil eventuele bezwaren/klachten wel gefundeerd kunnen weerleggen. Tussen nu en een week verwacht ik een positief bericht zodat alles weer naar behoren kan functioneren.
Voor het carillon op de Augustijnenstraat gaan we dezelfde procedure volgen. Eerst de vergunning en daarna speelklaar maken.
Reactie 10:

JAM.Willems, 31-12-2017: Beste Peter Kuipers,
Het is een genot om het carillon op gezette tijden weer te horen spelen. Lof daarvoor!! Maar nu merk ik, dat na het afspelen van het deuntje en het verdwijnen van de poppen, de zijdeurtjes niet (meer?) sluiten, waardoor de poppen continue in weer en wind staan. En aangezien de poppen kleren dragen, blijft daar op den duur niet veel meer van over, ben ik bang. Wat hieraan te doen? Toch maar weer de originele beelden terugvragen van het Museum het Valkhof? Veel succes verder. Er is nog zoveel terug te plaatsen in de stad, waaronder bijvoorbeeld de oude stadspomp van het Kelfkensbos (weggehaald en niet meer teruggezien). Groetjes.
Reactie 11:

Peter Kuipers, 31-12-2017: Hallo heer/mevrouw Willems,
Gelukkig zijn de kleren van de poppen behandeld tegen regen/vocht. Maar je hebt gelijk, dat moet niet te lang duren. Momenteel ben ik op zoek naar een school/bedrijf dat het draaiplateau kan opknappen. Het moet geschuurd/geverfd worden en ook het mechanisme moet hersteld worden. Er is dus nog veel te doen, maar de aanhouder wint.
Wat de pomp betreft zijn er aan de wethouder diverse locaties gemeld waar de pomp eventueel geplaatst kan worden.
Reactie 12:

JAM.Willems, 02-01-2018: Beste Peter,
Hartelijk dank voor je reactie. Veel succes in 2018. Er zouden meer mensen moeten zijn zoals jij, met (Nijmeegs) hart voor de zaak. De mooiste plek voor de pomp zou toch weer zijn oude plek zijn bij de Commanderie van St. Jan op de Franse Plaats, ook al heeft hij oorspronkelijk ook op het Kelfkensbos gestaan. Groetjes.
Reactie 13:

JAM.Willems, 12-06-2018: Beste Peter Kuipers,
Klopt het dat op het Koningsplein de poppen uit het carillon zijn verdwenen? Het carillon speelt wel zijn deuntjes af, en de deurtjes staan wel wagenwijd open, maar geen pop meer te bekennen!
Reactie 14:

Peter Kuipers, 12-06-2018: Het draaiplateau met de poppen is tijdelijk stilgezet. De deurtjes willen niet open en dicht gaan. Het hele mechanisme moet nodig worden opgeknapt. Het geheel is een zeeeeeer moeizaam project. Men heeft vele ideeën, suggesties en opmerkingen maar echte hulp is spaarzaam. Wordt vervolgd.
Reactie 15:

Peter Kuipers, 02-03-2019: Na drie jaar van praten, lobbyen enz. wordt er nu een grote stap gezet in herstel van het carillon.
Op maandag 11 maart 09.00 uur wordt een gedeelte van het oude carillon op de Koningstraat gedemonteerd voor renovatie. Dankzij een sponsoractie van het aannemersbedrijf van Tienen, in het kader van hun 200 jaar bestaan, is er geld binnen gekomen om het draaiplateau voor de poppen te herstellen.
Er wordt hard gewerkt om voldoende geld op te halen om ook de resterende delen te vervangen/herstellen. Het carillon uit 1955 is inmiddels 64 jaar oud en behoeft dringend een grote opknapbeurt zodat dit carillon niet verloren gaat.
Wist u trouwens dat Nijmegen gezegend is met 4 carillons in het centrum? Een unicum in Nederland.
Reactie 16:

JAM.Willems, 03-03-2019: Beste Peter, dat is goed nieuws. De aanhouder wint. Grote klasse, ga zo door!! Zou de gemeente geen bijdrage kunnen leveren voor dit stukje Nijmeegs cultureel erfgoed? Peter, vertel mij: wat is, naast de carillons van de Stevenskerk (als je deze bedoelt?), aan het Koningsplein en op de Augustijnenstraat, het vierde carillon?
Reactie 17:

Peter Kuipers, 03-03-2019: Dat is het carillon op het schipperscentrum in de haven.
Reactie 18:

Peter Kuipers, 11-03-2019: De eerste hobbel is genomen, fase 1 is gestart. Het draaiplateau van het carillon is gedemonteerd en kan nu naar de werkplaats worden gebracht om hersteld te worden. Voor de volgende stappen is nog geld nodig, dus wie wil kan een bijdrage storten op bankrekening: NL 03 ABNA 0829 798 064 tnv aannemersbedrijf van Tienen. Alvast bedankt.


Foto's © P. Kuipers

Reactie 19:

JAM.Willems, 12-03-2019: Beste Peter, heb je al geinformeerd bij de gemeente? Een brutaal mens heeft de halve wereld en voor zoiets (cultureel erfgoed) zal de gemeente toch wel ergens een potje hebben!!
Reactie 20:

Peter Kuipers, 12-03-2019: Natuurlijk zijn we druk bezig om de gemeente te bewerken voor subsidie. Ik heb een ambtenaar bereid gevonden om mij te helpen en intern wat druk uit te oefenen. Ook de wethouder wordt niet vergeten, daar ga ik ook gesprekken mee voeren.
Reactie 21:

Peter Kuipers, 27-07-2019: De 1e fase voor het opknappen van het carillon is afgerond. Het draaiplateau voor de poppen is hersteld en opnieuw geschilderd. Ook het mechaniek voor de deurtjes is gerepareerd en het elektrische gedeelte is vervangen.
Voor de volgende fase is nog veel geld nodig, inmiddels loopt de subsidieaanvraag bij gemeente Nijmegen. Eenieder die dit carillon een warm hart toe draagt kan een bedrag storten op: NL13INGB0681544872 t.n.v. Stg. Huis voor de Binnenstad o.v.v “Gift n.a.v. inzamelingsactie”.

Reactie 22:

Thijs, 04-08-2019: Hoi Peter,
Een pop van het carillon op het Koningsplein is eraf gevallen. We hebben hem afgegeven bij café de Opera. Hopelijk kan je het herstellen!
Reactie 23:

JAM.Willems, 05-08-2019: Beste Peter Kuipers,
Het ziet er allemaal weer prachtig uit. Mijn oprechte complimenten, ook aan het Aannemersbedrijf Van Tienen. Een pop van het carillon AFGEVALLEN? Laten we hopen, dat VANDALISME geen vat krijgt op dit carillon. Je mag het niet denken, maar zouden de buren (kamerbewoners) misschien geen liefhebber zijn van de deuntjes van het carillon? Misschien een punt om in de gaten te (laten) houden?
Reactie 24:

Peter Kuipers, 05-08-2019: Hoi Thijs, bedankt. Ik zal de pop deze week nog ophalen.
Reactie 25:

Peter Kuipers, 05-08-2019: Gelukkig geen vandalisme, maar een slechte houten penverbinding. Alle onderdelen zijn nog aanwezig dus gelukkig is het te herstellen en dit keer even alles goed nakijken.
Reactie 26:

JAM.Willems, 05-12-2020: Beste Peter Kuipers, het zit het Carillon op het Koningsplein niet mee. Al weken staat het uurwerk stil op 5 over 4. Dus dan speelt het Carillon ook nooit meer zijn melodietjes af. Zouden de bewoners van het betreffende pand geen liefhebbers zijn van het Ritme van de Regen van Rob de Nijs en hebben ze het uurwerk onklaar gemaakt? En jij hebt voorgaande jaren nog wel zo enorm je best gedaan om er iets moois van te maken, samen met Van Tienen. Want mooi gerestaureerd, dat was het zeker!!!! Hoe gaan we verder?? Rust er soms een vloek op dit carillon?? Hadden de beelden van Jac Maris misschien toch teruggeplaatst moeten worden (grapje)??
Gaarne je reactie. B.v.h.d.
Reactie 27:

Peter Kuipers, 05-12-2020: Er zit nog een storing in het uurwerk. We zijn nog aan het uitzoeken welk onderdeel de storing veroorzaakt. Het carillon werkt goed en ook de poppen draaien hun rondje op woensdag, zaterdag en zondagmiddag tussen 13.00-18.00 uur.
Uiteindelijk komt het goed met veel geduld.
Reactie 28:

JAM.Willems, 06-12-2020: Beste Peter, goed om te horen dat er toch nog leven in het carillon zit en ik hoop nog heel lang. Veel succes verder.
Reactie 29:

Peter Kuipers, 27-03-2021: Geduldig zoeken heeft zijn vruchten afgeworpen. We hebben een origineel loopwerkmotortje gevonden. Vanmorgen is het oude motortje vervangen door het nieuwe exemplaar. Nu maar hopen dat alle problemen hiermee opgelost zijn.
Reactie 30:

JAM.Willems, 05-06-2021: Beter Peter, Ik hoop dat het vele werk en de vele uren, die je erin hebt gestoken, eindelijk vruchten gaat afwerpen zonder technische problemen.
Hartelijk dank namens (volgens mij) veel Nijmegenaren. Het carillon is een juweeltje!!!
Reactie 31:

Frans Zeilemaker, 04-07-2021: Wat geweldig mooi hoe dit carrilion met poppetjes van niets weer teruggebracht wordt naar iets.
Onze zoon is gek op gebouwen met een carrilion en poppetjes. We weten er veel in Nederland en bezoeken ze regelmatig. Maar deze was ons nog niet bekend. Toevallig kwamen we deze site tegen op het internet. Binnenkort zullen we het Koningsplein bezoeken en de klok met alle toevoegingen bewonderen en onze zoon laten genieten.
Jammer dat het Museum het Valkhof meer belang heeft in het zoveel mogelijk te verzamelen van zaken en daarbij geen gelegenheid geeft om van de poppen replica's (laten) maken.
Een stad als Nijmegen mag blij wezen met iemand die de rijkdom van de stad zo weet terug te brengen als Peter Kuipers.
Reactie 31:

Peter Kuipers, 10-07-2021: Bedankt voor je reactie. Momenteel kampen we met een software probleem voor de aansturing. De monteur komt zsm om het op te lossen.
Reactie 32:

Ry, 25-06-2022: Za 25/6/2022, 12u. We zitten tevergeefs op het klokkenspel te wachten. Inderdaad jammer van al die energie die erin is gestoken!
Reactie 33:

Peter Kuipers, 25-06-2022: Hoi Ry, het carillon begint pas op 13.00 uur te spelen, daarna elk uur tot 18.00 uur. Na opmerkingen van buurtbewoners is de speeltijd dus een uurtje opgeschoven.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: