Zuuk t mar uut - Wim Janssen

Uit het Nimweegs verleden 96

15-08-1984

Misdaad in Nijmegen (11-slot)

Het onderzoek van rechercheur Burghoud spitste zich voornamelijk toe op een geval dat in het weekend gepleegd moest zijn. Omdat er in het weekend beduidend minder mensen in dienst waren, werd de kring van eventuele verdachten natuurlijk ook beduidend minder. Bij een herhaald ondersoek werd de aandacht van de recherche gericht op een werknemer die aan de St. Jacobslaan woonde.

Deze man werd - zo als men dat noemt - aangehouden en in verzekerde bewaring gesteld. Niet alleen hij, maar ook zijn familieleden moesten, net als de vorige arrestant, schrijfproeven afleggen. Zelfs een aanstaande schoonzoon, die in Venlo woonde, moest zich aan deze proeven onderwerpen. Toen bleek dat deze jongeman voor de oorlog nog nooit in Nijmegen was geweest en hij dus de bewuste brief niet geschreven kon hebben, viel hij automatisch af als een mogelijke verdachte. Al de schrijfproeven werden toen aan een inmiddels benoemde grafoloog ter bestudering voorgelegd. De grafoloog was niet op de hoogte gesteld van de feiten waar het omging. Hij hoefde alleen maar, aan de hand van de schrijfproeven, degenen aan te wijzen die de brief eventueel geschreven kon hebben. De man kwam nu tot de merkwaardige conclusie dat het handschrift van de schoonzoon hetzelfde was als van de schrijver van de brief. Dit kon echter niet waar zijn, zoals hierboven al reeds beschreven is. In overleg met de Officier van Justitie is de jongeman dan ook vrijgelaten zodat hij maar korte tijd in hechtenis is geweest. 

Het hele onderzoek is - buiten bepaalde vermoedens - zonder resultaat gebleven en hoort onder de onopgeloste misdaden thuis. De hoofddirectie van de Honigfabrieken uit Zaandam, was echter niet tevreden met de hele gang van zaken, en nam een particuliere detective in de arm. Het was een gepensioneerde rechercheur van het Amsterdamse politiecorps en stond bekend als een bekwame en ervaren speurder. Van de Nijmeegse recherche kreeg hij alle medewerking die hem maar gegeven kon worden, waar tegenover stond dat hij ook zijn gegevens aan hen uitwisselde. Wekenlang heeft hij in Nijmegen aan deze zaak gewerkt zonder resultaat te boeken. Dat lag natuurlijk niet aan de kwaliteiten van de speurder, maar aan de tijdsomstandigheden. Wanneer de Bevrijding er niet tussen gekomen was, dan zou de Nijmeegse recherche de zaak wellicht wel opgelost hebben, als er tenminste iets op te lossen viel. 

De dader - als wij over een dader kunnen spreken en hij intussen niet is overleden - loopt dus nog vrij rond. Zou hij alsnog gevonden worden dan komt hij er toch zonder straf vanaf, omdat de zaak inmiddels verjaard is. Rechercheur Schouten heeft altijd nog de hoop gekoesterd dat hij een brief zou ontvangen waarin de dader zich bekend zou maken. Hij geeft dit overzicht uit zijn herinnering geschreven, daarom zullen er hier en daar wel hiaten in zijn. Voordat Schouten mij zijn gegevens overhandigde heeft hij deze eerst door de huidige directie van Honigfabrieken laten lezen of die tegen openbaarmaking geen bezwaar had.

Tot slot

Pas na de algehele bevrijding van Nederland op 5 mei 1945 hoorde rechercheur Schouten hoe het verder met de eerste verdachte - die onschuldig bleek te zijn - gegaan was. Toen Arnhem door de Duitsers geëvacueerd werd, kregen de gevangenen die in het Huis van Bewaring en De Koepel zaten hun vrijheid terug. De verdachten van zware misdrijven werden echter op transport gesteld naar het Huis van Bewaring in Zutphen waar ook de Nijmeegse verdachte terechtkwam. Het duurde echter nog tot de tweede helft van mei dat rechercheur Schouten een onderhoud kreeg met de Officier van Justitie in Arnhem. Toen deze van Schouten hoorde hoe het een en ander in elkaar zat, schreef hij meteen een ontslagbrief voor de man uit. Schouten heeft de man onmiddellijk in Zutphen opgehaald en hem naar zijn huis in Nijmegen gebracht. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de directrice van de Honigfabriek het weekloon steeds aan zijn gezin doorbetaald heeft. Later heeft de man nog schadevergoeding van het Rijk gekregen omdat hij onschuldig vast gezeten heeft.

Klik hier en reageer daarmee per email als u uw reactie hieronder wilt laten plaatsen

Bron (©) 1984 Wim Janssen - Nieuwsblad De Brug Nijmegen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.