© Cees de Vos, digitale bewerking Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Vossenstamboom

Meer dan eens gebeurd: een "herboren contact" met familieleden, vrienden en kennissen in Nederland en "heel bijzonder" vanuit het buitenland; waaronder Australië, Engeland, Canada en Curaçao..!, mensen die zich verbonden weten met de Keizer Karelstad Nijmegen middels de website Noviomagus.nl. Deze keer was een "verre nazaat", stamboomgenoot van de Vossenfamilie in Nijmegen de heer Paul van Leur, achterkleinzoon van Jacobus Jan de Vos *1860-1936, broer van mijn Opa Cornelis Nicolaas *1869-1959,  op zoek naar mij.
Paul van Leur las bij noviomagus.nl mijn verhaal "">Cornelis Nicolaas de Vos sr. 1869-1959".
*Sorry dat de naam Cornelis enigszins dominant is in de Vossenstamboom.
Heeft de geschiedenis bepaald..!

Lees hoe mijn contact met Paul van Leur via Noviomagus.nl tot stand kwam..!

Dag Cees,
Paul van Leur zoekt contact, zie onder.
Gegroet, Mark van Loon (Redactie Noviomagus.nl)

------ Forwarded Message ------
From: "Paul van Leur"
To: "Noviomagus.nl" <info@noviomagus.nl>
Sent: 22-8-2017 14:28:23
Subject: Cees de Vos

Hallo Cees,

Mijn naam is Paul van Leur. Mijn moeder is Corry de Vos, zij is opgegroeid in de Bilderdijkstraat. Mijn opa (Cornelis Johannes) woonde in de Bilderdijkstraat, noemde jouw opa Cornelis Nicolaas de Vos *1869, "oom Cornelis".

Om kort te gaan: Jan de Vos uit Goudswaard was getrouwd met Petronella Otten.
Twee van hun kinderen waren Jacobus Jan 1860 en Cornelis Nicolaas 1869.
Jacobus Jan trouwde Johanna van Emmerloot en is de vader van mijn opa 1891.

Tot mijn verbazing zijn Jan en Petronella verhuisd naar Rotterdam waar in 1869 Cornelis Nicolaas ter wereld komt. Later terugverhuisd naar Nijmegen, Zwanengas.
Mijn overgrootouders zijn eveneens (vanuit de Zwanengas) naar Rotterdam verhuisd waar mijn opa in 1891 geboren wordt. In 1893 was het gezin terug in Nijmegen.

Wat mij bezig houdt is: wie was Jan uit Goudswaard? Waarom naar Rotterdam (en terug)? Waarom gaat Jacobus ca. 25 later naar Rotterdam (en terug)? Is er een link? Hoe ging je in die tijd überhaupt naar Rotterdam?

Met vriendelijke groet,
Paul van Leur


Van: "Paul van Leur"
Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 16:22
Aan: "Cees de Vos"
Onderwerp: de Vos info
Bijlagen: Jan de Vos Goudswaard.jpg; Stamboom de Vos.pdf

Hallo Cees,
Bedankt voor je telefoontje.
Bijgevoegd wat informatie. De Cornelis Nicolaas geboren in Rotterdam 1862 is overleden op 17 maart 1864.
Jouw opa is later in 1869 naar hem vernoemd.
Morgen stuur ik nog wat foto materiaal.

Met vriendelijke groet,
Paul van Leur


De militair Jan de Vos * 01 mei 1828


"Bewijs van onvermogen" van Jan de Vos *01 mei 1828
Ten behoeve van zijn huwelijk met Petronella Johanna Otten


Bewijs van onvermogen van Petronella Johanna Otten *17 april 1828
ten behoeve van haar huwelijk met Jan de Vos


Stamboom familie de Vos vanaf 1620
(Correctie 1965 Alice)


Jacobus Jan de Vos *1860-1936 met Johanna van Emmerloot. Foto rond 1925
Overgrootouders van Paul van Leur
Oudere broer van mijn Opa Cornelis Nicolaas de Vos *1869-1959


Opa Cornelis Nicolaas de Vos *1869-1959 – Jacobina Wilhelmina Berendina de Wilde
Mijn Grootouders


Jacobus Jan de Vos *1860-1936, hier uiterst rechts, kaartend in mannenhuis St. Anna aan de Groesbeekseweg in Nijmegen.
Enigszins weggevallen tekst onderaan de foto;"Een der mannenzalen van de St. Annastichting Groesbeekscheweg 329 Nijmegen"


Anno 1928 - Grootouders van Paul van Leur en familie
Cornelis Johannes de Vos 1891-1973 - Christina Waltera van Kouwen 1891 - 1972
Cornelis Johannes is de zoon van Jacobus Jan de Vos en Petronella Johanna Otten.
Meisje links met bril is Corrie, moeder van Paul van Leur


1913 - Trouwfoto van Grootouders Paul van Leur:
Cornelis Johannes de Vos en Christina Waltera van Kouwen.

*Blijkt dat er vóór de geboorte van onze Opa Cornelis Nicolaas de Vos *1869 overleden † 1959, een eerder broertje Cornelis Nicolaas in 1862 in ‘’Rotterdam" is geboren uit het huwelijk van onze "Overgrootouders Jan de Vos en Petronella Johanna Otten"

Cornelis Nicolaas * 1862 - † 1864 "de Eerste"

Mijn Opa Cornelis Nicolaas "de Tweede" *1869 - † 1959, vernoemd naar het jong overleden broertje.

Mijn vader Cornelis Nicolaas *1903 - † 1992 - Cornelis Nicolaas "de Derde "

Ondergetekende *1934 Cornelis Nicolaas is "de Vierde".

Vernoemd naar de baby Cornelis Nicolaas "de Eerste"; * 1862 - † 1864, geboren in Rotterdam.


De Geboorte aangifte: "Cornelis Nicolaas de Eerste" in Rotterdam op woensdag 01 januari 1862. Overleden in 1864

* Niet zo vreemd dat wij drie Leo’s hebben:
ook in de 19de eeuw vernoemde men de eerstvolgende boreling, in dit geval van het mannelijke geslacht, naar een jong overleden kind…!
In onze familie gebeurde dat zelfs twee keer..!


Leonardus Maria de Eerste *1937 - †1945
Leonardus Maria de Tweede *1946 - †1946
Leonardus Maria de derde * 1948


*1862 - Geboorteakte Cornelis Nicolaas de Eerste


*1864 - Overlijdensakte van "Cornelis Nicolaas de Eerste"

Jacobus Jan de Vos *1860, broer van onze Opa *1869, is op 3 augustus 1936 overleden.

Mogelijk is hij ook op het terrein van de St.Anna aan de Groesbeekseweg begraven.

In 1972 werd Huize St. Anna afgebroken om plaats te maken voor het verpleeghuis Joachim en Anna.

De begraafplaats werd geruimd en de stoffelijke resten zijn herbegraven in een gemeenschappelijk graf op het kerkhof naast de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. In 1997 werden de grafrechten door Stichting De Waalboog niet verlengd.  Het "Grafmonument " is overgebracht naar de tuin van Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327 Nijmegen (zie afbeeldingen). Hoewel de tekst suggereert dat de bejaarde bewoners van Huize "St. Anna" hier begraven liggen, zijn de stoffelijke resten achtergebleven in het (ongemarkeerde) gemeenschappelijke graf op de Begraafplaats Heilig Land Stichting. Met vriendelijke groet, Rob Essers - Zondag, 27 aug. 2017

2009_grafmonument Huize St Anna
Grafmonument in tuin van Joachim en Anna, Groesbeekseweg 327 Nijmegen

2009_tekst grafmonument Huize St Anna
Tekst Grafmonument

Cenakelkerk te Heilig Landstichting
Cenakelkerk (Heilig Landstichting)

WikiPedia: Begraaf - en gedenkpark Heilig Land Stichting is de naam van een begraafplaats in het Gelderse dorp Heilig Landstichting. De gehele begraafplaats met haar landschappelijke aanleg en bijzondere beplantingen is in 2004 aangewezen als Rijksmonument. Afzonderlijk zijn verschillende objecten zoals de Hemelvaartskoepel, de Hof van Olijven en een groot aantal grafmonumenten, alle van de hand van Piet Gerrits, afzonderlijk als Rijksmonument benoemd. De begraafplaats is historisch gezien onlosmakelijk verbonden aan de parochiële Cenakelkerk en het Bijbels openluchtmuseum.


Vleeshouwerstraat aan de Waal

Hallo Cees,

Bedankt voor de informatie. Er wordt steeds meer duidelijk.
In mijn eerste email aan jou had ik de vraag of er een verband is tussen het feit dat zowel jan de Vos in Rotterdam heeft gewoond (1860-1862) als eveneens zijn zoon Jan Jacobus in de periode 1890-1892. Verband heb ik nog niet kunnen vinden.

Wel is duidelijk dat Jan de Vos, na beëindiging van zijn militaire loopbaan in Grave, getrouwd is in 1860 met Petronella Otten. Petronella had al een dochter (1858) Maria Johanna.

In augustus wordt in Nijmegen mijn overgrootvader Jacobus Johannes (1860) geboren. Blijkbaar kort daarop heeft Jan een baan gevonden als politieagent in Rotterdam, alwaar Cornelis Nicolaas de eerste (1862-1864) geboren is. Op 10 juni 1862 is het gezin met drie kinderen terug in Nijmegen. Jan werkt eerst als arbeider, later als ziekenhuisbewaker. Uiteindelijk beland het gezin van Jan in de Zwanengas in Nijmegen , waar mijn overgrootvader Jan Jacobus de weduwe Johanna van Emmerloot leert kennen en met haar in het huwelijk treedt. Ook heeft de familie Jan de Vos gewoond in de Vleeshouwerstraat in Nijmegen. Jouw opa is vernoemd naar zijn overleden broertje. Zoals je in de bijlage kunt zien zit er geen Cornelis Nicolaas verder terug in de familie de Vos. Dus indirect ben jij ook naar Cornelis Nicolaas *1862 geboren in Rotterdam vernoemd. Wat je al niet te weten komt. Ik heb veel informatie die ik met je delen kan. Mijn moeder Corrie (94) en haar zus Dora hebben met veel plezier jouw stuk met de reacties over de Bilderdijkstraat gelezen. Kwamen veel herinneringen naar boven.

Met vriendelijke groet, Paul van Leur


Familie Cornelis Nicolaas de Vos *1869-1959 - J.W.B. de Wilde


Huwelijksakte Cornelis Nicolaas de Vos (*1869-1959) met Jacoba Wilhelmina Berendina de Wilde gesloten op 21 mei 1891 te Nijmegen


De zestien kinderen van Cornelis Nicolaas de Vos & Jacoba Wilhelmina Berendina de Wilde.


Trouwdag op zaterdag 24 maart 1962 – Gemeentehuis te s’Gravenhage
Bruidspaar Helma Nijhuis en  Cornelis Nicolaas de Vos  *1934

*Voorwerk "Stamboom Familie de Vos Nijmegen" Paul van Leur

Met dank aan:
Paul van Leur ..!!
Mark van Loon (Noviomagus)
Rob Essers

Groet, Cees


Woefje…

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.