Vos-reactiepagina

Het Goffertpark

Op deze pagina vindt u reacties op het artikel van Cees de Vos over het Goffertpark

Reactie 1:

Wim Bongers, 28-06-2008: Wat een geweldig artikel over de wandeling van Cees de Vos in het Goffertpark. Ik ben in 1944 geboren in de Leeuwstraat, die aan de rand van het park lag. Heb vele uren van mijn jeugd daar doorgebracht en kan mij in de vertellingen van Cees goed terugvinden.
Geweldig.

Reactie 2:

Rudie van Santen Canada, 28-06-2008: Loved the items about the Goffert park brings back memories, picture of the kikkerbad, in het station the wielrenner I used to go see them, when I came back voor een visit to Nijmegen I made a picture of the baadster in the Rosaniamvijver. Just to let you know, keep up the good work.

Reactie 3:

Chris de Reus, 30-06-2008. Wat een magnifieke gast-bijdrage Cees! Puur en puur Nijmeegs en mooi om te lezen met mooie documentatie.
Natuurlijk kan er dan wel iets mis gaan. Specifiek doel ik op de beide zwarte/wit-foto's die zijn geplaatst direct bóven de kleurenfoto van huize De Vos aan de Muntweg. De daar aanwezige helikopter zou in 1939 wel een sensatie zijn geweest. De burgemeester staat daar wel breed te lachen maar heet geen Steinweg maar Hustinx. De in vol tenue spelende luchtmachtkapel werd denk ik begin jaren 50 opgericht. Ergo de foto's tonen denk ik een gebeurtenis in de jaren 50. Óf de foto's hebben een foutief onderschrift, óf bij het onderschrift staan de verkeerde foto's.
Verder zie ik in de topografische kaartjes van het gebied kruispunt Groenestraat/Muntweg een opvallende afwijking ten opzichte van de feitelijke situatie. De Muntweg begint op de kaartjes niet bij de Groenestraat maar zo'n 100 meter verderop in de Weezenlaan. Een eigenaardige fout.
Dat doet alles niet af aan deze prachtige bijdrage!

Reactie 4:

Ton Leenders, 30-06-2008: Hartstikke goed, dat artikel over de Goffert; heb daar als kind vele uren doorgebracht, ondanks dat ik uit Nijmegen Oost afkomstig ben.
Toch meen ik een opmerking te moeten maken bij twee foto's, die volgens mij van de verkeerde tekst zijn voorzien. Het betreft de foto's van Z.K.H. Prins Bernhard. Deze foto's zijn niet van de opening van de Goffert: op de achtergrond van de eerste foto staat een helikopter van het type Sikorsky S-51 Jezebel, welke pas na de tweede wereldoorlog gebouwd werd. In de Nederlandse Marine werd deze na 1950 in gebruik genomen als proef.
Op de tweede foto staan leden van de Luchtmachtkapel aangetreden in het nieuwe uniform, ook iets van na 1950. Daarom zal de burgemeester (in jacquet) Hustinx geweest zijn.
Ongeacht mijn commentaar blijft het een mooi artikel, dat mij even terug nam naar een onbezorgde tijd. Hulde voor de auteur!

Reactie 5:

Johan van Uden, 04-07-2008: Hallo, mijn naam is Johan van Uden uit Nijmegen, geboren 07-01-1946.
Wij hebben in 1952 tot 1960 dacht ik gewoond in Heijdepark en toen was het Goffertpark nog gesloten voor publiek. Dat is toen later door de Burgermeester Hustinx geopend daar was ik zelf bij op het Konijnenpad aan de Goffertweg. Er was toen een boswachter van der Lee en Jansen en later een politieman met hond "de leeuw", die woonde op Heiweg hoek St. Annastraat. Zij kwamen altijd bij ons koffie drinken. Een oom van mij speelde bij NEC, de heer Grooteboer. NEC werd in 1927/1928 kampioen en toen kregen alle spelers een gouden zakhorloge. Die heb ik nog in het mijn bezit en daar heb ik nog opnamen van. We hebben een hele mooie tijd gehad daar in Heijdepark. Veel kwajongensstreken uitgehaald. In de boerderij woonde de fam. Jansen. Als er nog iemand iets meer weet over Heijdepark wil ik het graag lezen.

Reactie 6:

Rob Essers, 06-07-2008: Volgens een krantenbericht in De Gelderlander van dinsdag 8 juni 1954 (pagina 2) werden Heidepark en Vrouwendaal op zaterdag 5 juni 1954 officieel als wandelpark door burgemeester mr. Ch.M.J.H. Hustinx opengesteld. In De Gelderlander van vrijdag 4 juni 1954 (pagina 11) staat een uitgebreid artikel over deze parken met een situatietekening van de ligging van Heidepark en de wegen waarover men dit bijzonder fraaie recreatiegebied bereiken kan.

Reactie 7:

Hennie van Wees en Joop Neuij, 04-08-2008: Hallo, heb uw bijdrage bekeken op Noviomagus, heel mooi, alleen de foto van het bestuur op het muurtje in het park... deze heren zijn niet het bestuur van de Goffert, maar van de wandel- en handbalvereniging "De Goffert". De foto komt van mijn gastredactie pagina over deze club (de eerste man op de foto is mijn schoonvader) Het oorspronkelijke onderschrift bij de foto wekt overigens wel de indruk, maar de Goffertclub heeft alleen destijds de naam Goffert "geleend", vandaar. Overigens vind ik het geen probleem dat de foto wordt gebruikt, maar het is dus niet het bestuur van de Goffert of Goffertpark.

Reactie 8:

Albert Visser, 10-08-2008: Hallo there.

I was born in Nijmegen, just before the war and I too remember the nice places in De Goffert. Althlough I was only 9 years old before we left for Australia. I can still remember the football games in het Stadium and also the various amenities.
I sure did enjoy your article about the Walk through the Goffert. Unfortunately my Dutch language is not good, but I hope you can appreciate my interest in this case. We used to live on the Graafscheweg. My father had a business and we often went with my younger brothers to the Goffert.

Thank you once again for this article, it brings back many memories.

With regards

Albert Visser
Collie
Western Australia

Reactie 9:

Johan van Uden, 15-08-2008: De man een sigaret tussen zijn vingers, achterste rij, 2e van links, is mijn vader, A.J.C van Uden. Zijn beroep was machinebankwerker.

Reactie 10:

Rob Essers, 25-08-2008: in het artikel valt te lezen: "De "heerenbehuizing" op het eind van de Heideparkseweg werd omstreeks 1845 gebouwd in opdracht van P.M.E. Gevers-Deynoot, wethouder in den Haag. Hij gaf zijn zomerverblijf de toepasselijke naam "Heydepark". De omgeving was in die dagen nog een wildernis van hei, woeste grond en hier en daar wat akkers en dennenbos. Voor Gevers-Deynoot de perfecte ambiance, want hij schilderde graag landschappen. De boerenhoeve die er al stond, verpachtte hij.

Het landhuis "Heydepark" werd als dubbel woonhuis gebouwd. Het achterhuis deed dienst als woonruimte voor het personeel dat Gevers-Deynoot zomers uit den Haag meebracht. Het eigenlijke herenhuis ligt vooraan en heeft een pronk-voorgevel. Het lijkt of de verdieping over de volle breedte van het pand loopt maar achter de gevel verbergt zich een alledaags schuin dak. (...)"


Bij bovenstaande informatie zet ik een groot vraagteken!

Het huis en koetshuis zijn waarschijnlijk pas in of omstreeks 1849 gebouwd in opdracht van Pieter Marie Edouard Gevers Deijnoot (Rotterdam 29 april 1816 - Hatert 18 mei 1860), botanicus en fysicus, die er zomer en winter woonde. Ik sluit niet uit dat hij pas na de dood van zijn vader mr. Cornelis Johan Gevers Deynoot (Rotterdam 14 september 1780 - Rotterdam 9 maart 1848) over de benodigde financiële middelen beschikte.

Jhr. mr. François Gerard Abraham Gevers Deynoot (Rotterdam 29-04-1814 - 's-Gravenhage 15-06-1882), jonkheer vanaf 1837, wethouder (1851-1858) en burgemeester (1858-1882) van 's-Gravenhage was een volle neef. Het is mij niet bekend of hij ooit bij zijn neef op Heidepark is geweest.

Pieter Marie Edouard Gevers Deijnoot trouwde op 5 november 1845 in Utrecht met Maria Clavant (Leiden 17-03-1820 - Nijmegen 04-06-1899) met wie hij al twee kinderen had (het eerste kind werd in 1840 geboren toen hij in Leiden studeerde). In totaal zouden zij zeven kinderen krijgen:

1. Pieter Carel Gevers Deijnoot, geb. Leiden 18 dec. 1840, † Amoenthai, Borneo 12 aug. 1864.
2. Cornelis Johan Gevers Deijnoot, geb. Utrecht 24 maart 1845, winkelier, † Nijmegen 12 april 1908, tr. Nijmegen 19 juni 1868 Elisabeth Petronella Maria Beijers, geb. Rotterdam 3 juli 1843, † Voorburg 7 nov. 1922, dr. van David en Anna Cornelia Deebler.
3. Willem Adriaan Theodore Gevers Deijnoot, geb. Hees 10 aug. 1846, † ald. 11 aug. 1846.
4. Anna Kenau Wilhelmina Gevers Deijnoot, geb. Weurt 22 aug. 1847, † Zeist 26 juli 1886, tr. Nijmegen 1 aug. 1868 Fredrik Philip Röpcke, geb. Raalte 1 aug. 1842, kassier, † 's-Gravenhage 23 juni 1913, zn. van Christiaan Hendrik en Johanna Zweers; hij hertr. 's-Gravenhage 25 okt. 1888 Hendrika Aleida Zweers.
5. Maria Adriana Wilhelmina Elisabeth Gevers Deijnoot, geb. Neerbosch 16 okt. 1848, † Vlissingen 24 maart 1891, tr. Loosduinen 21 april 1871 Dirk Lodewijk Willem van Mierop, geb. Rotterdam 25 sept. 1840, † 's-Gravenhage 3 sept. 1923, zn. van Dirk Lodewijk Willem en Henriette Jaqueline Vrijthoff.
6. Wilhelmina Adriana Theodora Gevers Deijnoot, geb. Hatert 26 dec. 1849, † Kediri, Oost-Java 28 juni 1921, tr. Nijmegen 7 aug. 1872 Burchard Derk van Rietschoten, geb. Nijmegen 22 jan. 1837, † Bandoeng 27 juli 1927, zn. van Pieter Jacob en Sabina Grada Theunissen en wedr. van Irene Henriëtte de Vogel.
7. Pietronella Maria Elisabeth Gevers Deijnoot, geb. Hatert 18 aug. 1851, † Bergen op Zoom 17 febr. 1913, tr. Nijmegen 19 nov. 1875 Leendert Laurensen, geb. Nijmegen 13 aug. 1838, 1e luitenant, † Bergen op Zoom 3 maart 1912, zn. van Karel en Johanna Catalina Elisabeth Berendse.

Vermoedelijk is Wilhelmina Adriana Theodora (nr. 6) het eerste kind dat op Heidepark is geboren. Pas na 1850 is perceel nr. 46 (dennenbos) van de kadastrale gemeente Hatert, Sectie F: de Duekenburg (Eerste Blad), gesplitst in de nrs. 279, 280 en 281 (huis, koetshuis en dennenbos) en staat Pieter Marie Eduard Gevers Deynoot, Rentenier, Neerbosch in de kadastrale legger als eigenaar vermeld. Het koetshuis is pas later omgebouwd tot boerderij.
Begin 20e eeuw verandert de schrijfwijze van de naam in Heydepark (met y); de voorgevel Nieuwe Stijl waarop de naam Heydepark is aangebracht, dateert uit omstreeks 1907.

Pieter Marie Edouard Gevers Deijnoot overleed in 1860 op 44-jarige leeftijd op Heidepark (zonder y) en werd begraven op de algemene begraafplaats (naast het witte kerkje) aan de Dorpsstraat in Neerbosch. Op zijn grafsteen staat nog altijd:

HIC JACET
P.M.E. GEVERS DEIJNOOT
BOTANICUS ET PHIJSICUS
OBIIT
DIEM XVIII MENS MAIJ
ANNI MDCCCLX

Hij publiceerde onder meer:
- Flora Rheno-Trajectina, seu enumeratio plantarum Trajecti ad Rhenum sponte crescentium (Flora van Utrecht, of optelling en aanwijzing van groeiplaatsen der in het wild voorkomende planten rondom de stad Utrecht en in derzelver omstreken). Utrecht 1843;
- Flora Noviomagensis, sive enumeratio plantarum circa Noviomagum sponte crescentium (Flora van Nijmegen, of naamlijst en opgave van groeiplaatsen der in het wild voorkomende planten in en om Nijmegen), samen met T.H.A.J. Abeleven. Nijmegen 1848.

Na zijn dood werden zijn bezittingen publiekelijk verkocht; zie ook Boedelinventaris Heideparkseweg. Zijn echtgenote Maria Clavant hertrouwde op 9 augustus 1861 in Nijmegen met Teunis Baerentz die conciërge van beroep was. Kleinzoon Julius Anne Wilhelm Gevers Deijnoot (zoon van Cornelis Johan) overleed op 20 september 1944 in Nijmegen op 66-jarige leeftijd; zie oorlogsdodennijmegen.nl

Er zijn plannen om het pad van het Stadionplein naar de Weg door Jonkerbos de naam Gevers Deijnootpad te geven, als eerbetoon aan de schrijver van de Flora van Nijmegen.

Reactie 11:

Herman ter Stege, 31-12-2008: Vrij kort na de bevrijding van Nijmegen op 17 september 1944 werd in de laatste maanden van 1944 of in het begin van 1945 een voetbalwedstrijd in het Goffertstadion gespeeld tussen het eerste elftal van Quick Nijmegen en dat van NEC; beiden clubs speelden toen nog als amateurs. Tijdens deze wedstrijd werden mijn broer Henk en ik, evenals de andere aanwezige supporters afgeleid door een luchtgevecht tussen Duits en een geallieerd gevechtsvliegtuig dat vrij dichtbij, ten oosten van het stadion plaatsvond. Hoewel de voetbalwedstrijd op de grasmat gewoon doorging was de aandacht van de toeschouwers toch vooral gericht op de strijd schuin boven ons.
Pas nadat het luchtgevecht zich verder weg verplaatste in de richting van de stad werd weer wat meer naar de voetbalwedstrijd op het veld gekeken. Zowel de uitslag van het luchtgevecht als die van de voetbalwedstrijd is mij onbekend gebleven.
Na lezing van de interessante bijdrage Het Goffertpark van Cees de Vos kwam bij mij de herinnering aan deze voetbalwedstrijd weer boven en ben ik zo vrij van de gelegenheid gebruik te maken om de lezers van noviomagus.nl te vragen of onder hen iemand is die net als ik bij genoemde match aanwezig was en mogelijk nog iets meer weet te vertellen over het verloop van één of beide genoemde 'toernooien' weet te vertellen.

Reactie 12:

Chris Kempen, 22-01-2009: Ik ben Chris Kempen en heb alle nostalgie mee gekregen. Van de jaren 1945 tot je weet wel. Wel leuk om dit allemaal terug te zien
gr chris 68jaar alles goed. Wat een tijd/???????

Reactie 13:

Frits de Koning, Perth Australie, 28-07-2009: Ik ben Frits de Koning hier noemt men me Fred makeler uit te spreken door toeval ben ik via kennissen uit Nijmegen aan de bovengenoemde story van Cees de Vos gekomen.
Mensen wat is de wereld toch klein ik heb vroeger op de Muntweg gewoond eerst op 442 later op 416 met het uitzicht op het Rosarium en de schuilkoepel een steen afworp van ons vandaan. Natuurlijk ken Cees me en ik hem we waren altijd met zo'n tien boys bij elkaar maar Cees en ik waren altijd very close gingen samen elke week naar de film de corso en dringen voor een kaartje van 45 cent (Nekrang) achter de Sint Janschool aan de Groenestraat of lopend naar stad winkelen maar vooral naar mooie meisjes kijken.
Ja de Goffert was ons speelterrein daar hebben we heel wat uurtjes doorgebracht. In het rosarium een goudvisje vangen met de handen er hard mee naar huis lopen want een van de boys had een vijvertje, of fietsen door het park dat mocht toen niet de parkwachter uitdagen en als hij achter ons aan kwam schoten we ieder een kant op zo hij wist dan niet welke hij moest volgen leuk was dat ik heb hem later nog veel gesproken en moest er nog om lachen. Sleetje rijden van de steile dijk af met een bloedgang over het bruggetje heen met iemand op je rug en niet te vergeten voetballen op de speelweide.
Of in het open luchttheater luisteren naar Eddy Christiany met z'n gitaar Ik zie de zon al schijnt hij niet, zong hij dan. Maar mensen we maakten niets kapot of vernielden de boel zoals het later gebeurden.

Ja NEC was mijn club iedere thuis wedstrijd stond deze jongen onder de klok (west) ik heb de wedstrijd nog gezien dat Tinie van Reeken NEC naar de eredevisie schoot in Utrecht 1-3 als ik me nog kan herinneren ik volg NEC nog steeds op het internet en lees nog iederen dag de voorpagina van de GELDERLANDER waarom ik was een echte Niwegenaar mooie stad de waalbrug hangt nog steeds in me.n huis. Ik ben ongeveer nog 10 jaar geleden nog terug in nijmegen geweest en heb natuurlijk de Goffert bezocht maar mensen ik kon wel huilen waar was alles gebleven? Ik ben nu 29 jaar in Australie en hoop toch nog een keer terug te komen en oude herinneren op te halen speciaal van de goffert. Mocht hij inmiddels weer zijn opgebouwd mensen wees er zuinig op en trots op en wens U veel plezier ermee.

Mijn dank aan Cees de Vos Geweldig voor je verhaal ook Henk kersten voor hem bijdragen, hier in Australie say we we weldone mate.

Mensen, laat eens iets van je horen frits2dekoning@gmail.com

Frits de Koning Perth Australie

Reactie 14:

Antoinette van de Zandt - Australia, 05-03-2010: Ik heb geprobeerd een reactie te plaatsten maar ik weet niet precies hoe en waar. Min of meer toevallig kwam ik op de site www.noviomagus.nl terecht, ik was op zoek naar iets anders.

Ik woon al 40 jaar in Australia, net buiten Canberra. Samen met mijn ouders, broers en zusters heb ik op de Goffertboerderij gewoond. In 2002 ben ik er nog op bezoek geweest en heb een aantal foto’s gemaakt. We zijn door het hele gebouw gelopen: waar eens de huiskamer was, mijn slaapkamer, de keuken etc…, wat is daar veel veranderd zeg…!Het verhaal en de vele foto’s over het Goffertpark vond ik boeiend, met name de geschiedenis over het karakteristieke Theehuisje dat er niet meer is. De vernielingen van het Theehuisje hebben we meegemaakt, maandelijks werden er ruiten ingegooid. Wat een zonde, wat een verspilling.

Al met al vond ik het verhaal over het Goffertpark interessant om te lezen en heel mooi beschreven.

Reactie 15:

Mw. Jopie Huisman, 18-04-2014: Cees de Vos, over het theehuisje, op de Goffert. Meneer De Vos, omdat er vanuit een 'vriendenclubje' animo blijkt te zijn, om weer een theeschenkerij te bouwen in ons Volkspark "De Goffert", zocht ik onder dat onderwerp op internet. Zo kwam ik uw prachtige verslag met foto's tegen. BEDANKT voor uw verhaal en alle moeite! In de jaren na uw inbreng is er natuurlijk weer het e.e.a. gaande; onze stad bruist en het park lééft. Ik hoop van harte, dat het u goed gaat en u mogelijk nog eens naar die ouwe stad aan de Waôl kunt komen. Hartelijk gegroet.
Reactie 16:

Frits de Koning, 22-04-2014: Ja, het Theehuis is me goed bekend, mijn oudste broer is daar getrouwd. Jammer dat het er niet meer is. Op het dak kon je bij mooi weer óók een bakje koffie drinken. In de winter werd het met een klein poortje afgesloten. Met Henk Kersten, mijn buurtvriendje, besloot ik er eens over heen te klimmen om er een kijkje te nemen. Ik had rubberlaarzen aan. Dat heb ik geweten..! Op de bovenkant zaten stalen pinnen om overtreders zoals wij te stoppen. Wat was het geval; ik trapte op zo’n pin, die dwars door mijn laars en verder in mijn voet ging. Met een diepe snijwond moest ik me in het hospitaal laten behandelen. Dit is mijn membering about het Theehuis.
Groet van Frits de Koning vanuit Australië.
(N.B.: Henk Kersten in dit verhaal is niet de “Henk Kersten van Noviomagus”, er zijn meer hondjes die Fikkie heten)
Reactie 17:

Heke van Raaij, 24-04-2014: Beste Cees de Vos, zoekend naar 't menu van de Goffertboerderij kwam ik terecht in uw verhaal. Prachtig. Ikzelf ben van na 1950, maar heb wel goede herinneringen aan het Goffertpark. Ook ik ben als kind vaak daar geweest. Onze trouwfoto's zijn gemaakt in het Goffertpark, zelfs op een bevroren vijver hebben mijn man en ik gestaan. Prachtige foto's zijn dat, een mooie herinnering.
Op het bruggetje hebben wij ons 25jarig huwelijk herdacht, samen met onze kinderen en mijn moeder, voordat we aan het feest wilden beginnen. Het Goffertpark heeft bij veel mensen een mooie herinnering achtergelaten. Ja jammer is het wel dat er zoveel is verdwenen uit het park. Misschien realiseert de "gemeente Nijmegen" zich welk een erfgoed ze eigenlijk bezitten, zodat er over 100jr ook nog mensen kunnen genieten van deze oase van rust.
Ikzelf heb erg genoten van uw reportage over de Goffert. Heel veel dank daarvoor.
Reactie 18:

J.L. van der Heijden, 10-05-2014: Wat een fantastisch verhaal! Ik ben geboren op 9 november 1947 op de Dobbelmannweg 41. Ik herken alle beelden. Van 1970 tot 1977 was ik collega van bovenmeester Van Steen van de Sint Jansschool. Ik gaf toen les op de meisjesschool Johanna de Lestonnac. Na opheffing van de St. Jansschool kreeg ik ook die jongetjes in de klas. Daarmee ging ik elke donderdagmiddag trainen op dat voetbalveldje op de speelwei. De techniek had ik geleerd van Jan Remmers van NEC. Zo ben ik met dat schoolelftal tijdens de paascompetitie twee keer kampioen van Nijmegen geworden. De dia- en filmbeelden berusten bij mijn collega Arnold van Rijnsoever. Ik ben benieuwd wat daarvan over is. Het zou leuk zijn als dat materiaal ook via het internet toegankelijk wordt. Momenteel ben ik voorzitter van de Stichting Cervantes Benelux en woon al vijftien jaar, na het overlijden van Prinses Diana, in Spanje. Maar ik hoop toch gauw weer naar Nederland te kunnen terugkeren. Volgende week viert een vriend van mij, zoon van Professor Triebels uit de Alligatorstraat zijn 50ste verjaardag in de Goffertboerderij.

Nogmaals hartelijk dank voor dit stuk persoonlijke geschiedenis!

John L. van der Heyden
Torremolinos
Reactie 19:

J.L. van der Heijden, 10-05-2014: Ik zie dat ik mij heb vergist. Ik ben zelfs tot het eind van het schooljaar 1978/1979 onderwijzer geweest aan de school op de Dobbelmannweg. Mijn afscheid is officieel gevierd in de Goffertboerderij. Buiten op het terras. Het was een schitterende zomerse dag in juli. De voorzitter van het schoolbestuur was de heer De Koning. Hij woonde op de hoek van de Dingostraat en de Steenbokstraat. Hij had twee dochters: Laetitia en Margriet. Margriet was een vriendinnetje van mijn jongste zus. Ik vergeet die afscheidsspeech van de heer De Koning niet meer. Tijdens het uitspreken heeft hij zijn mond verbrand aan een hete bitterbal. Maar het was wel een waardig afscheid. Vanaf dat moment ben ik met mijn toenmalige echtgenote aan het werk gegaan met het Frans-Spaans Instituut in de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. De Baakermat van het Instituto Cervantes.
Reactie 20:

Theo Verbiesen, 23-12-2015: Met veel aandacht heb ik uw verhaal over het Goffertpark c.a. gelezen.
Ik ben geboren op 7 augustus 1932. Ik heb, net als u samen met mijn broer Jo op de Sint Janschool gezeten. Ons gezin woonde op de Dobbelmannweg. Na de confiscatie van de Sint Jan school is onze klas tijdelijk ondergebracht in de toren van het Goffertstadion. Vanuit het klaslokaal keken we op het voetbalveld van het stadion. Daarna zijn we onder gebracht in het EK zaaltje naast de kerk. Het zaaltje was met een hoge wand gespitst in twee helften. In de andere helft zaten de vrouwelijke leerlingen van de school op de Dobbelmannweg.

Redactie: Wat was het 'EK zaaltje'?
Theo: Links naast de kerk aan de Groenestraat was een zaaltje. Dit zaaltje was van buiten te bereiken. Naar ik aanneem behoorde dit zaaltje tot de kerk. Mogelijk dat de naam EK is afgeleid van het begrip Eucharistie Kamer.

Direct na het vertrek van de Duitsers ben ik samen met (vermoedelijk meester Coirbois) nog in de school geweest.
Meester Courbois gaf les in de gecombineerde derde en vierde klas.
Meester Puts was hoofd van de school en gaf les in de hoogste klas.
Mevrouw Dekkers (Mieske Dekkers) gaf les in de eerste klas.
De meester van de tweede klas was na de inval van de Duitsers vertrokken en moest waarschijnlijk in militaire dienst.
De Duitsers hadden bij hun vertrek allerlei spullen in de school laten liggen. Ik zag zelfs nog een bajonet liggen. Die mocht ik niet meenemen, wel een inktpot.

Daarna ben ik (in het halve jaar) naar de ambachtsschool aan de Nieuwe Marktstraat gegaan. Die school was aan de noordkant voor een deel ingestort. Er was geen daglicht in de school, alle glas was verdwenen. Alle ramen waren voorzien van zachtboard platen.
Reactie 21:

van Atteveld, 10-01-2016: Hallo wij zijn de fam. van Atteveld wij wonen nu alweer 40 jaar met veel plezier op Muntweg 442 in het huis van de Fam de Koning dat wij destijds van Frits gekocht hebben, nog veel geluk in Australie.
Reactie 22:

Bert van Loon, 14-02-2017: Pieter Marie Edouard Gevers Deijnoot was geen wethouder in Den Haag.
Hij was geboren in Rotterdam in 1816. Zoon van Cornelis Johan en Anne W.E. Beelaerts. Maria Clavant huwt met hem in Utrecht. Zij komt uit Leiden. Willem Theodore Gevers D. is de wethouder. Dit was een neef van hem. De latere kinderen van Gevers Deynoot en Clavant zijn allemaal in en rond Nijmegen geboren. De zomerhuis-functie van Heidepark is dan ook niet houdbaar. Pieter was bioloog en fysicus en heeft ws gestudeerd in Leiden en Utrecht.
bron: eigen genealogisch onderzoek.
Reactie 23:

Rob Essers, 15-02-2017: @Bert van Loon, 14-02-2017: zie ook Reactie 1 op de pagina over Heydepark en Reactie 10 op deze pagina.

ambtelijke molens
Van de plannen om het pad van het Stadionplein naar de Weg door Jonkerbos de naam Gevers Deijnootpad te geven, als eerbetoon aan de schrijver van de Flora van Nijmegen, is tot nu toe nog niets terechtgekomen. Het pad dat inmiddels deel uitmaakt van de snelfietsroute Nijmegen - Beuningen zuid, is nog altijd naamloos. Hetzelfde geldt voor de andere paden in het Goffertpark (met uitzondering van het Konijnenpad).
Reactie 24:

Frits de Koning, 27-03-2019: we hebben heel wat visjes gekaapt uit het rosarium, niet te vergeten Jan Wolters had een grote goudvis onder z'n jas, er kwam een pater langs die aan het wandelen was, en Jan liet de vis vallen voor de voeten van de pater, die kon z'n ogen niet geloven.
Groet, Frits de Koning Australia
Reactie 25:

Joop Kuipers, 25-06-2019: In October 1934 kwamen wij wonen in Wezenlaan nr.74. Met grote belangstelling heb ik het verhaal gelezen met meeste instemming.
Als 8-jarige jongen zat ik in het stadion met veel kennissen uit het westen te kijken naar de voetbalwedstrijd Oost/West. Na afloop moesten wij over het hek klimmen dat de duitsers hadden gesloten. Wij kwamen nieuwsgierig te dicht bij de auto's waarop ons werd gevraagd: Wollen sie auch mit?
Op 18 september 1944 hebben wij onder de tribunes geslapen. Ik stond onder de loop van de Engelse kanonnen op de speelweide die op Arnhem schoten.
Beschouw dit als een kleine bijdrage aan een lang verhaal waar ik over zou kunnen schrijven.
M.v.g. J.Kuipers.
Reactie 26:

H. van Dreumel, 03-10-2019: Het pad dat de grote speelweide in tweeën scheidt is in wat men ook wel "een olifantspad" noemt. Scholieren van de LTS dr. Poels zijn daar de oorzaak van.
Ondergetekende zat nl. op die school en woonde toendertijd in Brakkenstein.
Samen met de leerlingen die op de Hatertse Hei woonden was dat de kortste weg naar huis.
Wij reden met de fiets dwars over de wei langs het theehuisje richting Oude Molenweg en dat twee keer per dag. In het begin werd het een geultje van ca 25cm.
Reactie 27:

Gerard Centen, 12-08-2020: Ik ben ook van 1934, in Nijmegen geboren in de Biezenstraat. Mijn vader had een steun uitkering en heeft dus ook met een schop en kruiwagen aan de bouw van het Goffertstadion gewerkt.
En door dat stadion heb ik in de oorlog vaak wielrennen gezien met beroemde renners (o.a. Gerrit Schulte, Cor Wals, Ari van Vliet, Kees Pellenaars) en voetballen, Quick en NEC die speelden in de oorlog op hun eigen velden aan de Hazenkampseweg.
Ja, die ene wedstrijd oost tegen west, in het stadion, 1944, tegen het eind van die wedstrijd loeide ineens het luchtalarm, en dat was slim van die Duitsers want niemand mocht dan nog op straat, dus zij werden verder ook niet gehinderd met het oppakken van onderduikers (die niet in Duitsland wilden werken). Wie die wedstrijd heeft gewonnen dat weet ik niet.
Han Engelsman van Quick speelde in het oostelijk elftal, dat is mij altijd bij gebleven want ik was toen voor Quick.
Na de oorlog eind jaren 40 werd NEC twee maal kampioen, ze speelden toen in het gofferd stadion soms met 30.000 supporters, en zonder kooien waar de supporters van de tegenpartij tegenwoordig in worden gepropt (en nu corona hoe lossen ze dat weer op???)
Reactie 28:

Hennie van Dreumel, 26-11-2021: Voor de liefhebbers van geschiedenis, wist u dat de familie Gevers Deynoot afstammen van Kenau Simonsdr. Hasselaer, beroemd tijdens de 80 jarige oorlog bij het beleg van Haarlem?
En ook van Eeuwout Eeuwoutsz Prins, medeoprichter van de V.O.C.
Vandaar dat een dochter van Pieter Gevers Deijnoot Anna Kenau Wilhelmina heet.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: