Reactiepagina

Op deze pagina noteren we graag uw reacties en herinneringen aan de St. Jansschool, Meester van Steen of andere genoemde onderwerpen.

 

Reactie 1:

Rien de Leeuw, 16-11-2008: Geboren in 1951 in de Da costastraat heb ook ik op deze school 1957-1963/1964 gezeten evenals op de “bewaarschool”. Leuk in dit verhaal van Cees de Vos is dat men zoveel herkenning terug leest van gebeurtenissen die al bijna uit je geheugen waren gewist. Zo schrijft hij over het ouwel of eetpapier maar ik meen me te herinneren dat wij dit “snoeppapier” noemde en dat wij dit kochten bij, dacht ik, Kwakkenaad aan de Willemsweg tegenover Bakker Migo. Ook weet ik nog goed dat wij in winterperiode vaak Meester van Steen thuis afhaalde onder het roepen “wij willen ijsvrij” Meester Jans staat mij nog goed in herinnering, wij kregen volgens mij ook nog de eerste beginselen van de Franse taal aangeboden en ook dat ik met wat andere leerlingen in de 6e klas bij hem thuis aan de Hazenkampseweg de zolder mochten opruimen. In de bioscoop waren er, na een spannende Herculesfilm, ’s avonds wat minder stoelen dan ’s middags nadat er iets te enthousiast werd meegeleefd. In het artikel is ook een foto opgenomen van het voetbalteam tijdens het zgn Paas-schoolvoetbaltoernooi op sportpark De Dennen.

Ik denk sterk dat ik naast A. van Rijnsoever sta, volgens mij is de keeper Freddie Detiger/Deteger, hij woonde naast ons in de J. Catsstraat en ik meen ook Jan Kers te herkennen rechts op de voorste rij en Willie Spaan 2e van links op de voorste rij. Mocht ik het abuis hebben ben ik erg nieuwsgierig naar de juiste namen.
Ik heb ook nog 2 foto’s als bijlage meegezonden, de klassefoto is de 6e klas van omstreeks 1963 de andere foto is gemaakt door de schoolfotograaf boven aan de trap op de eerste verdieping achter een lessenaar met inktpotje.

Reactie 2:

Theo Binnendijk, 16-11-2008: Bij zijn verhaal over de St.Janschool en meester van Steen heeft Cees de Vos een foto geplaatst "schoolteam van voor de tweede oorlog" met daarbij ook de naam Binnendijk. Dat was mijn grootvader en hij staat 5e van links met bril op de achtergrond.

A.B. Binnendijk (1878 - 1960) ging in 1943 met pensioen. Op de foto zal hij ca. 60 jaar zijn geweest, net zo oud als ik nu. Ik herken hem goed van de foto. Zijn echtgenote zat ook in het onderwijs en ook hun 5 kinderen kregen dezelfde opleiding. Zijn zoon Wim was al te vinden op deze site bij De Jonge Wacht en bij SCE. Leuk om nu ook zijn vader hier te zien, op een foto, die ik nog niet kende.

Reactie 3:

Leo de Vos, 20-11-2008: Geachte redactie. Graag wil ik even reageren op het schrijven van Cees de Vos over de St. Jansschool. Bij de klassenfoto's staat op de onderste foto St. Jansschool met een ?

Volgens mij is dit echter de St. Antoniusschool deze zat op de Verlengde Groenestraat.
Nog een leuke opmerking: de hoofdmeester Dhr. Gielissen woonde destijds naast Dhr. van Steen samen naast elkaar op de Groenestraat. Leuk he
Vriendelijke groet, Leo de Vos (jongste broer van Cees de Vos)

Reactie 4:

Chris de Reus, 20-11-2008: Weer een prachtige bijdrage van Cees de Vos, temeer omdat het ook mij weer terugvoert naar mijn vroege jeugd op de St. Jansschool.
Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog zat ik in de eerste klas, bij juff. Dekkers, 'Mieske' voor ons, en in de hoogste klas maakte ik nog net de wisseling van de wacht mee; meester Puts vertrok, meester Van Steen kwam. De heer Puts was een ronde Brabander, afkomstig van Boxmeer, en hij heeft meermalen verteld van zijn jeugd aldaar. Bijvoorbeeld dat hij, lang voordat de Maas was gekanaliseerd vrijwel elke zomer door de droge bedding van Brabant naar Limburg kon wandelen.
Hij woonde op de Reestraat 48 en wij stuurden hem met de Kerst een kaartje.

Onze schooltijd was door de oorlogstoestand een zeer woelige, gevaarlijke, maar tegelijk ook een erg spannende en avontuurlijke tijd. We kregen al in een vroeg stadium te maken met allerlei niet normale omstandigheden. Zo moesten we regelmatig oefenen voor het geval van een luchtalarm.
Alle klassen moesten dan rap de gangen op, waarbij de jongste kinderen zich moesten opstellen tegen de kapstokken langs de muren, en de hoogste klassen moesten op de trappen gaan staan.
Met bonzend hart hebben we menigmaal tijdens de reële luchtalarms daar staan bibberen.
Omdat ons schoolgebouw voor dat doel een prachtig object was - prachtig gelegen en met een erg groot schoolplein - nam de Duitse bezetter het al vlug in beslag. Ik denk als een van de eerste scholen in de stad. Het gevolg was, dat we moesten uitwijken naar andere nog wel vrije scholen. Dat waren er in de loop der jaren nogal wat. Zo moesten we naar de St. Antoniusschool aan de Verlengde Groenestraat (nu Groenewoudseweg), de Koninginnelaan, waar nog grote kolengestookte potkachels in de klassen stonden, naar de Reestraat, naar de Akkerlaan en naar het zo geheten E.K.-zaaltje, een ruimte die deel uitmaakte van de Groenestraatskerk. We deden dat in ploegendienst, de ene week in de ochtend de andere week in de middag. We hebben daarbij heel wat kilometertjes moeten afleggen.

Er waren natuurlijk ook nog wat bijnamen voor de heren, zoals (door Cees al genoemd) 'de veldmuus' voor de heer Van Groenestijn, de heer De La Ruelle stond bekend als 'de puk' en ook de heer Courbois had een bijnaam maar die komt mij helaas niet meer bovendrijven. De Heer Van Groenestijn, die ik later nog als mijn leraar Duits tegenkwam, was een erg aimabele maar tegelijkertijd zeer pittige man.
Na de oorlog bleek, dat hij een zeer prominent verzetsman was geweest. Weinigen zullen hiervan weet hebben gehad en zeker niet die 'foute' collega die in de oorlogsjaren deel uitmaakte van het onderwijzersteam. De gymles was bij meester Van Groenestijn in de zomer een feest. We gingen dan naar een veldje naast het Aloysiusgebouw en we speelden daar pittige partijtjes honkbal, kastiebal en dergelijke. Het veldje is later toegevoegd aan de begraafplaats.

Van de foto's die Cees ons laat zien heb ik er slecht één zelf in bezit. Op de grote foto van alle leerlingen, gemaakt bij het jubileum, moet ik ook voorkomen, maar helaas heeft deze niet die scherpte die nodig is om personen te herkennen.

Nogmaals mijn dank aan Cees voor deze mooie bijdrage.

Reactie 5:

Cees de Vos, 21-11-2008: Op de benedenverdieping stond nabij het trappenhuis een groot "Heilig Hart beeld" waar we op feestdagen met alle klassen bij elkaar kwamen om te gedenken.
- Waar stond het precies..?
Naar welke kant was het beeld gericht, was dit naar:
- Het trappenhuis..?
- De Voordeur..?
- Of mogelijk naar de zij-ingang of gymnastiekzaal ..?

In mijn beleving ( Cees de Vos...) stond het H.hart beeld op de benedenvloer bij de rode stip, gericht naar de voordeur. Zie de schetsmatige plattegrond van de begane grond. 

Reactie 6:

Wim Bongers, 21-11-2008: Klopt, dit is een foto van de Anthoniusschool, (zie reactie 3). Heb daar ook op gezeten vanaf 1950. Hoofd was Dhr. Gilissen die inderdaad op de Groenestraat woonde. Verder herinner ik mij Jufr. Kieviets (1e klas), Hr Verhees, Hr. Binnendijk en de naam Hr. Vermeer komt mij ook vaag voor.

Reactie 7:

Johan van Uden, 25-11-2008: Ik reageer ook op de Bewaarschool aan de Dobbelmanweg begin 1950. Mijn oudste zus moest mij elke dag naar school brengen en vlak voor de school stak ik mijn voet door de spaken en rende ik weer naar huis. Ik was eerder thuis dan mijn zus met de fiets. Ik was zo bang voor die nonnen maar het is later toch weer goed gekomen.
Dan over de St. Jansschool; daar hebben 3 broers van mij op gezeten, André, Wim en Kees van Uden. Wij woonden toen in de Pootstraat 22. Mijn oudste broer Kees vertelde mij dat hij daar op school heeft gezeten net na de oorlog bij Mies Dekkers en Courbois en bij Pukkie. Ik weet niet wie die man is maar ze noemde hem zo omdat hij zo klein was. Ze gingen altijd op de Willemsweg snoep kopen bij Kwakkernaat, de groenteboer, zoute dropjes, 2 voor een cent en soms nam je er meer voor een cent.

Reactie 8:

Ferrie Meinema, 01-12-2008: Geweldig getroffen door hetgeen dhr Cees Vos schreef over de St. Jansschool in Nijmegen aan de Groenestraat. Dat doet mijn vingers jeuken om het een en ander op papier te zetten, over hetgeen ik nog weet van die tijd op die door mij bijzondere school.
1947 verhuisde ons gezin naar Nijmegen, vanuit Amsterdam en kwamen wij te wonen op de Willemsweg 103 in een niet te groot huis maar beter dan op drie hoog ergens in Amsterdam.
Een school was snel gevonden en niet te ver weg. Het werd de St. Jansschool. Ik was 11 jaar dus kwam ik in de vierde klas bij dhr. La Roulle, een voor mij wat oudere heer maar met een prettige klas. Omdat ik een Amsterdams accent sprak moest ik vaak voorlezen als er hardop gelezen moest worden.
Op de school zaten veel jongens welke lid waren van voetbalclub S.C.E. en omdat ik ook graag voetbalde duurde het maar eventjes of ik was ook lid van SCE (waar ik inmiddels voor 60 jarig lidmaatschap ben gehuldigd). Het was altijd voetballen in de pauze op school, er was namelijk een geweldig groot schoolplein. In 1948 werd het bestraat met tegels met in het midden een rij rode tegels als afscheiding, voor de hogere en lagere klassen. De hogere klassen moesten aan de straatkant spelen. Vanaf de straat was er links een schutting van betonplaten wat een beetje triest keek vond ik.
De meest markante leraar vond ik dhr. Groenestein. Als je een bepaalde opdracht met taal rekenen of iets anders had volbracht, kreeg je een onderscheiding achter je naam. Alle namen stonden op het rechter bord. Een onderscheiding was een wapen, een wielrad, een kroontje of iets dergelijks. Het was ter stimulering. Hij was hiermee zijn tijd vér vooruit want sinds een jaar of tien zie ik dit ook nu in bedrijven. Als bijnaam noemde we hem “de flip”.
Naast deze klas was de klas van dhr. v. Reen gescheiden door een schuifdeur. Wanneer een van de heren weg moest ging de schuifdeur open en lette de achtergebleven leraar op twee klassen.
Wanneer dhr. v. Reen weg was, stond meester Groenestein op de drempel van de schuifdeur, pakte zijn viool en speelde dan zoals hij dat noemde “een stuk voor twee partijen”. Ja want viool spelen dat kon hij, daar hebben we veel bij gezongen. Het was een gezellig jaar wat snel voorbij ging.
In de zesde klas kwamen we bij dhr. v. Steen, een aardige maar ook wel strenge leraar die de leerlingen nog het nodige wilde bijbrengen voordat ze de “grote wereld’” in gingen. Hij bracht ons ook de liefde voor zingen en toneel spelen bij. Op het eind van het schooljaar een grote revue in het Aloyisiusgebouw voor de ouders, dat zijn dingen die vergeet je nooit meer, geweldig. Na de zesde klas moesten we nog naar een zevende omdat we nog te jong waren voor de volgende school. Waarom, dat weet ik niet maar wij moesten die zevende klas afmaken in de Stephanusschool in Bottendaal.
Dat Aloyisiusgebouw werd later een bioscoop “De Corso” waar alleen maar cowboy-films werden vertoond. Wij woonden op de Willemsweg en wisten precies wanneer er weer veel was gevochten op het witte doek. Dan waren de bezoekers helemaal door het dolle en wipte ze alle tuinhekjes uit hun scharnieren en gooide die dan in de betreffende tuin.
Dit is mijn bijdrage aan de site van de St. Jansschool hopende zijn er nog meer mensen met herinneringen welke ze op papier willen zetten. Dat zou leuk zijn.
m.vr.gr. Ferrie Meinema.

Reactie 9:

Cor van Vugt, 01-12-2008: Ik ben Cor van Vugt en heb mijn jeugd doorgebracht op de Hatertseveldweg, (nu Muntweg)
- 1940 - 1942 heb ik op de bewaarschool gezeten bij zuster Rosa en jufrouw Kousenmakers. Ik heb nog boekjes met vouw, prik en plakwerk in mijn bezit en ook nog de vlechtnaald.
- Was Pastor van Mullekom ook de Deken van Nijmegen in de oorlogsjaren???? Of daarna pas????
- Ik sluit ook nog een foto bij van een schoolreisje ongeveer van 1947. Op de foto staan de onderwijzers Jans, van Groenstijn en Corbois.
En Cor van Vugt, Willy Mast en Theo Willems en ....????
- Meester van Reen gaf ook tekenles op zatermiddag,wat ik een tijdje gevolgd heb. Ik heb nog een map met tekeningen uit die lessen.

Reactie 10:

Jos van Reen, 07-12-2008: Het is/was een kleine wereld.
Alhoewel ik nooit op de St.Jansschool heb gezeten, heb ik er toch enkele herinneringen aan.
Mijn vader was Theo van Reen die er vele jaren voor de klas heeft gestaan en die mij af en toe wel eens meenam als er buiten schooltijd iets moest worden gedaan. Ook herinner ik mij de eerder genoemde tekenles op zaterdag: dat was onder auspiciën van “De Kleine Academie”, waarbij je buiten schooltijd allerlei (handvaardigheis)bezigheden kon doen. Zo heb ik inderdaad bij mijn vader in de klas een enkele keer mogen tekenen, en heb ik op school aan de Verlengde Groenestraat (het huidige Doornroosje) lessen boetseren gehad van Dhr. Verhoeven (die weer naast Wim van Steen aan de Groenestraat woonde.
Overigens is mijn vader in 1943 onderwijzer geworden aan de St. Jansschool, toen daar Dhr. F. Puts hoofd van school was. En dat was dan weer mijn opa van moeders kant.

Hierbij gaat nog een foto van een oorkonde die door het personeel van de St. Jansschool is aangeboden bij gelegenheid van de terugkeer op 13 mei 1945 van Pastoor en Deken Teulings uit het concentratiekamp. Hierop zijn de namen te herkennen van F.G. Puts, hoofd der school: dhrn. De la Ruelle, Courbois, Jans, Groenestijn, Dekkers en van Reen.
Deze oorkonde is overigens door mijn vader gemaakt.

Ik heb nog een foto opgedoken van de onderwijskrachten van de St. Jansschool. Waarschijnlijk tweede helft van de jaren ’50.

Met vriendelijke groet, Jos van Reen.

Reactie 11:

Rien de Leeuw, 26-12-2008: Ik reageer met een foto uit waarschijnlijk het schooljaar 1960/1961 (klas 5?). Zelf zit ik op de 2e rij, 3de van links en volgens mij is de leerkracht van Rijnsoever. Bij de foto van Jos van Reen herken ik ook nog dhr Verhoeven, links op de foto. Tot voor een jaar terug zag ik hem nog regelmatig een boodschap doen in Wijchen, hij heeft volgens mij ook nog boeken geschreven.

Reactie 12:

Henk van Veen, Hengelo, 12-01-2009: Mijn leerperiode op deze school was van 1938 tot 1945. Mijn vader was beroepsmilitair en werd in 1938 overgeplaatst van Den Haag naar Nijmegen. We woonden in de Groenestraat op nr. 128 recht tegenover de ingang van de chocoladefabriek Van Dungen.
Het onderwijzersteam, Juff. Dekkers, en de meesters Jans, van Reen, Courbois, de La Ruelle, Groenestein en Puts, van de foto van Cor de Vos klopt behoudens het schoolhoofd. Dat was in mijn tijd nog de Heer F.G.L.M. Puts zoals op onze rapporten stond, hetgeen wij vertaalden in: Fiese Gekke Lange Meester Puts. Geen schrijffouten hoor, wij zeiden fiese met f en s ! De arme man wees ons juist op helderheid vooral bij de toiletten!
Ik mocht naar de Mulo. Dat kon wel vanuit de zesde maar men vond het in mijn geval beter toch nog even de zevende klas van meester Puts te doen, met bijles Frans van mr. de La Ruelle.
De moeilijke periode van de oorlogstijd (bijna m’n hele schooltijd) is goed weergegeven.
Tijdens het bombardement van Nijmegen schuilde ik in de Lourduskerk, op weg naar de Akkerlaan, Duitsers hadden immers onze school gevorderd.
Het Heilig Hartbeeld waar Cor over schrijft in reactie 5, stond niet tussen de trappen, maar enkele meters naar voren, tussen de achtermuren van de 1e en 2e klas en inderdaad gericht naar de voordeur. Het stond letterlijk altijd in de weg!!! Wel was er een lichtgroen geverfd smeedijzeren hek omheen gezet, nodig voor het wilde volk.
Het was een tuchtige tijd. Zo had meester Groenestein ook wat uitgevonden: Als je straf kreeg mocht je zelf kiezen, ofwel 500 strafregels schrijven of 5 tuchtslagen met de aanwijsstok!! En wat dacht je? We kozen toch vaak voor het laatste ondanks de striemen op je billen, maar je was eerder klaar en dwong toch de klas respect af. Niet huilen dus en de pijn niet laten merken.
Bokspringen goed omschreven, alleen noemden wij het: bril scheer mes of hakmes. Bij bril werd een O gemaakt met de vingers, scheer was het V-teken mes was een vinger en hakmes een hele vlakke hand.
Wie herinnert zich nog kapelaan van Helden? Hij heeft o.a. in het parochieblad een heel verslag geschreven van zijn reis naar Duitsland toen ze na de bevrijding Deken Dr. Jozef Teulings gingen ophalen uit het gevangenenkamp. “Wij gingen naar Dachau” was de titel van die rubriek.(bestaan ze nog in een of ander archief?) Emotioneel was het bij terugkomst, de Deken te zien op de preekstoel met de gestreepte gevangeniskleren nog aan.
Van klasgenoten weet ik niet veel meer, Karel Remmers, Ger Willemsen, Tonny Prudon … Arts, Karel Hommerson en Henny Sanders die later de eerste straaljagerpiloot van Nederland is geworden.
Speciale herinneringen heb ik nog wel aan meester Courbois omdat hij het Knapenkoor begeleide en trachtte ons Gregoriaans te laten zingen. Met dat koor gingen we ook op reis naar een grote speeltuin in Venlo, met de stoomtram van de MBS (Maas Buurt Spoorweg) die langs de St. Annastraat reed. Trouwens die stoomlocs zijn er nog en de MBS merkplaten ook, alleen is de naam aangepast en heet nu Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen.
Leuk weer iets van vroeger te vernemen.

Reactie 13:

Theo Binnendijk, 12-01-2009: Uit reactie 12 van Henk van Veen begrijp ik nu, dat mijn grootvader A. Binnendijk in 1938 al niet meer op deze school werkte. Ik noemde 1943 als jaar van zijn pensioen, maar dat zal hij dan op een andere school gehaald moeten hebben. Ik had natuurlijk al moeten zien, dat hij ook niet voor kwam op de foto van het team uit 1941. De bewuste foto moet dus van vóór 1938 zijn geweest.

Reactie 14:

Cees de Vos, 05-07-2009: Vanwege het mooie weer, na een wat plakkerige nachtrust, liep ik vanmorgen zondag 05 juli 2009 om 07.00 uur met mijn hondje Titia al in het Baarnse bos. Aan de Koningslaan - de prachtige laan die loopt vanaf ‘het Paleis Soestdijk’ tot aan ‘de Naald’ het gedenkteken van de slag bij Waterloo in het jaar 1815 - staan links en recht in rij lindebomen die dezer dagen hun pluiszaadjes in grote hoeveelheden laten vallen; in wolken van pluizen ligt het zaaigoed her en der op moeder Aarde.
Op het schoolplein van de St Jansschool stonden óók een aantal lindebomen. Bij het zien van het gelige goedje aan de Koningslaan kwam de herinnering weer bij mij boven en zie ik mij in de jaren ’40 met vele schoolvriendjes op het schoolplein de zaden verzamelen, er sjekkies van draaien m.b.v. krantenpapier - of gejatte vloeitjes van papa….! - en deze surrogaat-sigaretjes heimelijk in het fietsenhok links van de school oproken.
Ik heb vanmorgen een handjevol zaaigoed van de Koningslaan mee naar huis genomen en het spul thuis eens goed bekeken; als volwassen mens kan ik mij het nu levendig voorstellen dat wij kwajongens als we waren deze zaden aanzagen voor shag, het lijkt verdomd veel op de gele milde lichte shag waarvan onze vaders sjekkies draaide.

Reactie 15:

Gerard Stoer, 01-09-2009: Ik heb het verhaal over de Sint-Janschool met fascinatie gelezen en herlezen. Ik woonde er vlakbij op het Beetsplein, maar zat op de concurrerende Sint-Anthoniusschool. De foto onder de "Kleppermars" is volgens mij het onderwijsteam van deze school. 

Let ook maar eens op de raamindeling. Ik kwam er in september 1945. Dekkers was toen nog het schoolhoofd, maar werd al snel vervangen door Gielissen. Juffrouw Kieviets keerde na de kerstvakantie niet meer terug (pensioen?) en werd eerst vervangen door Juffrouw Suidman, later door meester Verhees. In de tweede klas had ik meester Jansen, in de derde Verhees en in de vierde Binnendijk. Verder was er nog een meester Hoefs (bijgenaamd de "Boebes"). De vijfde en zesde klas waren dubbel. Snoeppapier en wit-zwart haalden we op de Groenestraat in een klein winkeltje tegenover Pfeil.

Reactie 16:

Theo Binnendijk, 04-09-2009: Gerard Stoer zegt in reactie 15 dat het bij de foto gaat om het team van de Antoniusschool. Dit is echter de entree van de St. Jansschool, zonder trappen. De Antoniusschool lag hoog en had een hoge trap bij de entree. Een duidelijke foto van de Antoniusschool staat op mijn bijdrage over de Jonge Wacht. Verder zegt hij dat hij in 1945 op deze school is gekomen en noemt hij ook dhr. Binnendijk. Maar dhr. Binnendijk op deze foto is mijn grootvader, waarover ik in reactie 2 vertelde dat hij in 1943 met pensioen ging. Later ontdekte ik dat hij in 1938 al weg was bij de St. Jansschool (zie reactie 13). De foto waar Leo de Vos in reactie 3 het over heeft is inderdaad de Antoniusschool. Omdat Wim Bongers in reactie 6 ook spreekt over dhr. Binnendijk op de Antoniusschool in 1950, kan het niet anders dat zowel Gerard Stoer als Wim Bongers het hier hebben over een zoon van mijn grootvader.
Dat kan volgens mij alleen maar Joh Binnendijk zijn geweest. (overleden op 61 jaar). Mijn vader Wim stond al tijdens de oorlog in Wijchen voor de klas; zijn broer Ton in Oerle en Theo kwam in 1944 om het leven. Overigens heb ik het vermoeden dat er vaker leerkrachten tussen deze scholen wisselden.

Reactie 17:

Ferrie Meinema, 04-02-2010: Op de site over de St. Jansschool staat een foto van de vijfde klas uit 1948. Hierbij dezelfde maar nu met alle namen er bij, mogelijk een mooie aanvulling op deze site.

St.Jans-school 1948 vijfde klas.
Boven: Onderwijzer, meester de la Rouelle, Jaap Hermens, Frans Span, Piet Poelen, Ferrie Meinema, Jan Akkermans, Theo Theunissen en Jo Zwiers.
Midden: Jaap de Groot. Bennie Sanders, Paul Soetekouw, Chris Lammerts, Piet Schonenberg, Jan Gietman en Willy Claus.
Staand: Willie Klomp, Tinie van Haren, Henk Kersten, Paul Claus en Jan Kleisterlee, Voorste rij;Toon Visser, Jan Soetekouw, Cor van Vugt, Theo Degen, Willy Mast, Kees (moet zijn Henk, zie reactie 19) de Vos en Adri Toussaint.

Reactie 18:

Willy Paans, 11-02-2010: Ik heb nog enige foto's gevonden m.b.t. de st.Jansschool op de Groenestraat.
De foto's dateren uit 1957, 1958 en 1959
Op de foto met meester van Steen is ook zijn zoon Jan afgebeeld, zittend 2e van links. (zat bij ons in de klas)
Enige namen zijn Hennie van Brakel, Terhorst, Willy Paans etc
De verhalen omtrent de school en omgeving zijn al uitgebreid aan de orde geweest en m.i. zijn hier de meeste herinneringen terug te vinden.

Reactie 19:

Cees de Vos, 12-02-2010: Ferrie Meinema heeft een klassefoto (de vijfde klas) nu met de namen bij mijn verhaal over de St. Jansschool geplaatst.
Een foutje daaromtrent: Het is niet Kees de Vos maar mijn een jaar jongere broertje Henk de Vos
Broertjelief Henk springt me in mijn nek als hij deze foutieve opgave leest.
Met al de namen zal hij zeer gelukkig zijn!

Reactie 20:

Willy Paans, 14-02-2010: T.a.v. de St. Jansschool kan ik nog opmerken dat de verwarming op kolen draaide, in de tijd (1950 - 1962) dat mijn broers en ik (5 jongens) op deze school zaten. De ketel werd brandend gehouden door de man die ook de tuin verzorgde. Ter linkerzijde van de St. Jansschool, waar nu de appartementen staan, lag een oude stadsboerderij die bewoond werd door 2 broers. Beiden waren oorlogsslachtoffer, de een was verbrand de ander was blind, en beiden voorzagen in hun levensbehoeften middels verkoop van diverse artikelen in de wijken waar zij met hun handkar doorheen trokken. (veters, schoensmeer etc.)
Tegenover de school, ter rechterzijde van de Willemsweg, was een drogisterij en ter linkerzijde van de Willemsweg was een stoffen-/gordijnen-winkel gevestigd. Tegenover de kerk was een luxe bakker gevestigd (Strik, hoek Dr. Schaepmanstr.).
Bij Pfeil gingen wij altijd jodiumvet en druivensuiker kopen; de consumptie hiervan is de kwaliteit van ons gebit zeker niet ten goede gekomen.
De Haard was voor ons jongeren een plaats om goed te vertoeven en de mensen c.q "de vrijwilligers", die ons met allerlei activiteiten bezighielden zijn nu nog te loven. In de vakanties gingen wij bijvoorbeeld naar de Leemkuil en werden aldaar verzorgd met eten en drinken. (grote melkbussen vol met karnemelk en gewone melk)
In 1962 zijn wij met een groep jongens, onder leiding van twee begeleiders, op de fiets naar Doorn vertrokken voor een kampeervakantie en hadden een geweldige week.
Naast de Haard was de Valkhorst gelegen, voor meisjes, echter gebeurde daar relatief weinig. Eens in de week werd er op Zaterdagavond gedanst en hier heb ik ook als veertienjarige dansen geleerd, samen met mijn oudere broer. Er kon hier ook geklust worden en er werd dan ook dankbaar gebruik gemaakt van de diverse hout- en metaal-bewerkingsmachines die aanwezig waren.
Op het schoolplein werden tijdens de gymles diverse sporten beoefend en met name korfbal was bij de meesters erg geliefd. De gymles binnen liep wel eens uit de hand en dan werd de martelkamer ingericht. Als straf werd de springkast omgetoverd tot gevangeniskot en moesten de boosdoeners hierin plaatsnemen. (wij hebben hierin wel eens met 3 jongens doorgebracht).
Lijfstraffen waren niet geheel ongebruikelijk en gooien met voorwerpen en tikken met een lineaal op de vingers werd algemeen aanvaard. (kan onze jeugd nog iets van leren m.b.t. tolerantie en incassering)
Wat nog levendig in het geheugen is gegrift betreft het ongeval in 1963 op de Groenestraat waarbij 2 kleine kinderen tijdens het oversteken, -ter hoogte van de kleuterschool-, overreden werden door een betonmolen. Als ik mij het goed kan herinneren is de heer Coubois ? kort na zijn pensionering overleden (1958 ?) en is de klas die hij het laatst onder zijn hoede had, naar de begrafenis geweest. In 1959-1960 is, - tijdens het bezoek van koningin Julinana aan Nijmegen-, de gehele school naar de Grote Markt getogen, alwaar ook de andere scholen "acte de presence" gaven.
Meester van Steen was in het bezit van een solex en ging hier ook zeer zuinig mee om. Op de Willemsweg was Ernst, -de fietsenhandel en radiozaak gevestigd-, alwaar hij het onderhoud liet doen. (2 panden voorbij Jamin, hoek Genestetlaan en Willemsweg)
In de wijk stond ook het Don Bosco gebouw (Potgieterplein) en daar werd o.a. door ons veelvuldig gebiljard.

Reactie 21:

Harrie Willems, 17-02-2010: Wat een prachtig verhaal. Ook ik heb (net als bijna iedereen) op de st Janschool gezeten. Van 1957 tot 1962. Van alle foto’s ken ik alleen Fred Detiger en Dirk Eggenhuizen terug. Verder echt helemaal niemand. En dat is wel een beetje vreemd. Mijn Ooms Nicolaes hebben ook allemaal op deze school gezeten. Wel wat eerder dan ik. 

Reactie 22:

Frans van Laanen, 08-09-2010: Aan de linkerzijde van de speelplaats stond geen stadsboerderij maar een dubbelwoonhuis Groenenstraat nrs 217-219. Op nr 217 woonden de Fam.Engelenburg op nr 219 de Fam Seelen.
Het verhaal van de twee broers klopt niet helemaal het waren geen broers de een was klein en gezet en vreselijk verbrand gezicht. De ander was zeer lang en blind ik dacht dat zij uit Groesbeek kwamen in het begin liepen zij met zeer grote tassen. De blindenman liep met een zeer lange stok waar hij van alles aan had hangen schuurpapier afwas kleer en schoenborstels. Later hadden zij een zelf gemaakte handwagen grijs van kleur met dikke fietswielen. Als zij de ronden door het Willemskwartier hadden gelopen werd die kar bij de Fam.Seelen neer gezet en s'morgens weer opgehaald.
Het jodevet zoethout en voor vijf centen twee cigaretten van het merk Miss Blanch (straatmeid) werd gehaald bij het kruidenierswinkeltje Van de Bogaard tegen over Pfeil.

Reactie 23:

Ineke Meinema, 04-02-2011: Wat leuk die reactie's op de St. Jansschool. Mijn broer Ferrie zat daar op en later onze Huib maar dat zal in 1953-54 geweest zijn. Zelf, mijn 2 zussen en ik zaten op de Johanna De Les Tonac school op de Dobbelmannweg. Maar ik vind het enig om dat allemaal nog eens terug te lezen m'n complimenten voor iedereen die gereageerd heeft. Ik heb alles gelezen en de foto's goed bekeken. Leuk hoor mensen. 

Reactie 24:

Carla Janssen, 13-02-2011: Ik wil even doorgeven dat ik het prachtig vond om het verhaal over meester Steen te lezen. Mijn vader (inmiddels overleden) heeft bij meester Steen in Herveld in de klas gezeten. Hij is in 1926 geboren. Heel wat keren hebben wij van hem verhalen over meester Steen gehoord, allemaal positieve verhalen! Helaas werd mijn vader dementerend, maar zelfs de laatste maanden van zijn leven herkende hij op foto’s meester Steen.
Carla Janssen (dochter)

Reactie 25:

Hans van Haren, 20-04-2011: Namen die ik mij nog herinner van de klassefoto (derde foto bij reactie 18 door Willy Paans) van Meester Boekhorst, waarschijnlijk was dit de 4e klas:

1e rij vanaf linksboven: Hans van Haren (dat ben ik zelf, met horizontale streep in de trui), Pierre van Kleef, Tonnie van Schijndel, Gerrie Kramer, Henk van de Hurk.
2e rij vanaf linksboven: Peter Hermsen, Bensschop, Willy ter Horst, Kees Paans.
3e rij vanaf linksboven: Henkie Driessen, Bert van Laanen, Peter Kobussen, Hans van Lieshout.

De tweede foto zijn dezelfde kinderen maar toen een klas later, het was meen ik de vijfde klas, van meester Jans die niet op de foto staat, ook ik ben die jongen met de horizontale streep op de trui.
Leuk om dit weer te ontdekken naar al die jaren!!!! Kan iemand mij vertellen of er ooit reunies plaats hebben gevonden, met leerlingen uit de jaren 1954/1960?

Reactie 26:

aub, 03-05-2015: Op zoek naar de meester wim van steen (reeds gesloopte) asw fabriek, doolde ik wat rond en vond uw verhaal over uw belevenissen en meester van steen. Ik heb het gelezen en er van genoten, ook al ken ik niemand van u. Waren er maar meer van zulke mijmeringen, het is leuk om een anders wedervaren te lezen. dank daarvoor
Reactie 27:

Peter van Trappen, 07-12-2015: Ik heb van 1968-1970 op deze school gezeten,
Klas 1 - Jufr Hopman. Statige vrouw met stola.
Klas 2 - Jufr Dekkers, Mies. Elke week graf ouders bezoeken.
Klas - Jufr van de Raadt. Nieuwe Jufr, later getrouwd met handenarbeidleraar meester Verver.
Op mijn rapporten staat echter "St. Antonius School".

Redactie: Rob Essers oppert in een reactie elders op deze site dat de St. Antoniusschool (oorspronkelijk op Verlengde Groenestraat 22 gehuisvest) rond 1970 is samengegaan met de St. Jansschool aan de Groenestraat.
Reactie 28:

Harrie Willems, 19-01-2016: Het valt mij op dat er consequent over de St. Jansschool wordt gesproken. Er bestaat geen St. Jans, wel een St. Jan. De naam van de school is dan ook St. Janschool. Maar inderdaad zegt iedereen (ik zelf ook) St. Jansschool.
Reactie 29:

Theo Toonen, 12-10-2016: ik heb denk ik rond 1968 daar op school gezeten en zou graag daar foto's van zien. Alle leerlingen kregen toen een fotoalbum met de klasgenoten o.a J. Willems, Sjonnie van Haarlem, Gerrie Vos, W. Peeters. Zou ik toch blij mee zijn om een keer terug te zien.
Reactie 30:

Henri Detiger, 14-03-2018: mijn naam is Henri Detiger. Ook ik heb op de St. Jansschool gezeten tot 1952, ook in de klas van mr. van Steen. Ik ben op zoek naar mijn broer Freddie Detiger. Ik heb hem hem ongeveer 27 jaar geleden voor het laatst gezien en gesproken. Weet iemand waar hij is gebleven of heeft hem gezien? Hij moet nu ongeveer 72 jaar zijn. Wij woonden in de Jacob Catsstraat 38 in Nijmegen. Dank!
Reactie 31:

Els Detiger, 14-03-2018: Ik ben je zus en heb lang naar je gezocht, Fred woont nog steeds in Wijchen hoop wat van je te horen Els Detiger Knijf
Redactie: ook broer Fred reageerde, en mailadressen zijn nu uitgewisseld.
Reactie 32:

Jan te Boekhorst, 20-03-2018: Op afbeelding 69 staat naast Theo van Reen: Jan v.d. Geer. Hij was tot 1959 mijn collega.
Reactie 33:

Ed Jansson, 14-07-2019: ik woonde schuin tegenover de school waar ik (vanaf 1958) alle klassen heb doorlopen. Ik zat in het jongerenkoor en later het volwassenenkoor. Meester Steen had een solex die ik altijd mocht starten toen ik in de laatste klas zat, meester Jans las altijd verhalen voor, juffrouw Deckers reed in een lelijke eend .....etc.... kan me alles nog redelijk herinneren..:)

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: