VReen

© Jos van Reen, internetbewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

R.K. toneelgroep “De Fontein”

Het is februari 1946 als de Fontein (opgericht in oktober 1945) haar eerste voorstellingen op de planken zet: in twee maanden tijd worden tien voorstellingen gegeven van het toneelstuk “Bloed en Liefde” van Godfried Bomans, waarmee het ontstaan van de R.K. Onderwijzerstoneelgroep “De Fontein” een feit was.

En de groep bleef niet teren op dit succes en ging vol goede moed verder.
Twee jaar later was men al met het vierde stuk bezig en nog steeds wisten de toeschouwers en de critici het geboden spel te waarderen:

(...) een van die echte Fonteinuitvoeringen, welke zich kenmerken door een bruisende levenslust en een wil tot spelen. De Gelderlander 1948

In 1949 wordt bij gelegenheid van de heiligverklaring van Johanna de Lestonac een toneelstuk, geschreven door Wim van Steen, samen met leerlingen van de St. Jansschool en de Joannaschool gespeeld door De Fontein en het is een groot succes.

Op 1 januari 1950 slaat ook “De Fontein” een nieuwe weg in en brengt, ter informatie aan leden en donateurs het Fonteinnieuws uit.

(...) omdat zich voor De Fontein steeds meer de behoefte doet gevoelen over een eigen spreekbuis te kunnen beschikken.

Bij het 5-jarig bestaan wordt even teruggekeken en blijkt men maar liefst 15 verschillende toneelstukken te hebben ingestudeerd en uitgevoerd; dat is een gemiddelde van maar liefst drie producties per jaar. Dat zal tegenwoordig voor maar zeer weinig toneelgroepen haalbaar zijn.

Dat de vereniging een hechte groep was, blijkt wel uit het feit dat een groot aantal spelers van het eerste uur, ook vele jaren actief zijn gebleven en de vereniging tot het einde toe trouw zijn gebleven.
Zo waren daar:

Wim van Steen, bekend van de St. Jansschool aan de Groenestraat, die met een vaardige pen vele teksten wist te produceren en altijd in was voor een artikel in het Fonteinnieuws;

Chris Ingenbleek, die heel veel bij wist te dragen op het gebied van vormgeving en daarbij de prachtigste decors wist te schilderen;

Theo van Reen (mijn vader), die tijdens het gehele bestaan de administratie en secretariaat heeft gevoerd en allerlei zaken heeft georganiseerd;

Verder nog o.a. Corry Vermeeren, Phie de Kousemaeker, Frans Marttin, Jan van Bergen, Leo Peters, Jo Rutten, Ton Rosier en Marcel van Dijk.

Een van de meest succesvolle stukken die door de Fontein zijn gespeeld, is het stuk “l'Annonce faite ŕ Marie” (Maria Boodschap) van Paul Claudel. Dit stuk is, voor zover ik kon vinden, ongeveer dertig keer gespeeld in het hele land. Nijmegen, Arnhem en Gemert zijn dan nog redelijk naast de deur, maar Oldenzaal, Bolsward en Sliedrecht zijn dat beslist niet geweest.

Bij de gelegenheid van de 25ste voorstelling op 18 maart 1954 kregen alle vaste leden een Delftsblauwe asbak als aandenken.

Op zaterdag 12 maart 1955 was De Fontein een van de zes deelnemers aan een amateurtoneelwedstrijd, die geheel door de KRO op televisie werd uitgezonden. Men deed mee met de eenakter “De purperen slaapkamer”, onder regie van Corry Vermeeren en uiteindelijk werd de derde prijs in de wacht gesleept: een prachtige spotlight op statief.

Dat mijn vader aan de toneelgroep was verbonden, was te merken als er weer een nieuwe voorstelling op stapel stond, want dan bleken er altijd meubelen uit ons huis enkele dagen nodig te zijn op het toneel en was het thuis een weekje behelpen.
Dit ging zelfs zover dat wij als kinderen werden ingezet als er enkele figuranten nodig waren.
Toen in 1958 het stuk “De deftige straat” van J.M. Barrie werd gespeeld, waren daar een aantal kinderen nodig om een klasje te spelen voor de gouvernante; mijn oudere broer en zus, ikzelf en nog enkele kinderen van leden werden opgetrommeld en mochten uiteindelijk met vijf voorstellingen meespelen.

Uiteindelijk sluit in 1962 het doek voor de laatste maal.
Gedwongen door een teruglopende belangstelling van toeschouwers die liever voor de televisie bleven zitten en daarnaast het missen bij de nieuwe generatie van de wil en doorzettingsvermogen om een voorstelling te doen slagen, ziet men geen andere uitweg dan te stoppen.

Van links naar rechts:
Theo van Reen, John Knops, Leo Peters, Phie de Kousemaekers, twee zusjes Meerman, Corry Vermeeren, Frans Puts, Marcel van Dijk?, Tonny de Krijger, Ton Rosier, (.....), Pater Nieuwhof SJ, Frans Marttin, (.....), Chris Ingenbleek, Jan van Bergen. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt in de tuin van het Canisius College.

In mijn jeugdjaren waren het amateurtoneel in het algemeen en De Fontein in het bijzonder bij ons thuis zeer duidelijk aanwezig en hebben ongetwijfeld bijgedragen aan mijn eigen hobby op de planken, die echter voornamelijk in Brabant heeft plaatsgevonden.

Jos van Reen,
Grave.

terug

Reactie 1:

Cees de Vos, 15-11-2010: Bij het zien van de groepsfoto van de toneelgroep ”De Fontein” was ik danig verrast: in een oogopslag herkende ik meester van Reen uit de derde klas van de Sint Jansschool. Ik lees dat de toneelgroep “De Fontein” direct na de Tweede Wereldoorlog in 1945 haar eerste uitvoering ‘Bloed en Liefde’ van Godfried Bomans uitvoerde en realiseer mij dat ik in 1943 mijn lessen volgde in de klas van meester van Reen, meester van Reen’s eerste jaar op de Sint Jansschool..! Ik veronderstel dat meester van Reen de prachtige aankondiging van het toneelstuk “Bloed en Liefde” heeft gemaakt of toch hoofdmeester W.A. van Steen, die kon het ook..!

In mijn verhaal “De Sint Jansschool van meester van Steen” reageerde zoon Jos van Reen uitgebreid met zijn herinneringen aan deze school met daarbij een door zijn vader meester van Reen gemaakte oorkonde n.a.v. de op 13 mei 1945 teruggekeerde pastoor en Deken Dr. J. Teulings uit het verschrikkelijke concentratiekamp Dachau in Duitsland met daarop – heel bijzonder…! – de ‘handtekeningen’ van alle onderwijzers van de Sint Jansschool.

Op een der foto’s in het verhaal van Jos van Reen stond in de voor hem zo karakteristieke stoere houding kapelaan Verhoeven. De man gaf naast zijn werk als priester ook leiding aan het kerkkoor. Ik ben een blauwe maandag lid geweest van het jongenskoor: het voelde altijd spannend aan om van bovenaf op de hoofden van de kerkgangers neer te kijken en in de verte op het priesterkoor de priester bezig te zien met het opdragen van de H. Mis.

Kapelaan Verhoeven geeft de zegen aan de toeschouwers.
Verder meester Theo van Reen en bovenmeester Wim van Steen.

In de oorlogsjaren waren er soms problemen met de stroomvoorziening of anderszins. Om het grote kerkorgel toch te kunnen bespelen werd de zware voetblaasbalg achter het orgel gebruikt. Heb ik ook eens mogen doen. Het was een intensieve bezigheid; je diende in regelmaat de balg in te drukken om onregelmatige tonen in de muziek te voorkomen.

In het verhaal van Jos van Reen kwam ook hoofdmeester Wim A. van Steen langs, deze duizendpoot stond op vele terreinen zijn mannetje. Bijzonder voor mij dat ik hier een foto zag van een nog jonge Corry Vermeeren, de latere tweede vrouw van bovenmeester W.A. van Steen van de Sint Jansschool. Het is helaas allemaal dierbare geschiedenis geworden…!

Reactie 2:

Marcel van Dijck, 01-12-2010: Leuk om terug te zien. Mijn naam is Marcel van Dijck (met ck!). Ik was een beginnend acteur in die dagen (zo rond 1954). Heb nog meegedaan met de TV productie, zie de foto. Ben later gehuwd met medespeelster: Ton Rosier. In 2005 is zij helaas overleden. Goed dat Jos van Reen dat alles heeft bewaard. Succes met uw werk en shalom.

Reactie 3:

Hans Marttin, 13-03-2011: Geachte heer van Reen.
Wat een leuke verrassing, de wederwaardigheden van de toneelgroep waar mijn vader (Frans Marttin) enige jaren hartstochtelijk lid van is geweest. Weet u misschien of van de carnavalsvereniging "De Blauwe Schuit" dergelijke herinneringen op schrift zijn gesteld?

Reactie 4:

Johan van der Werff, 13-12-2014: Ik ben blij verrast met deze foto's. Mijn herinnering betreft Marcel van Dijck. Hij was op de PA in Nijmegen in de jaren 1970 tot 1973 de docent Dramatische Expressie. Dit was voor mij altijd een fijne les.
Onze groep heeft toen een toneelstuk gebracht. Hiervoor is het hele 3e jaar geoefend, waarna er een paar uitvoeringen zijn gedaan. Nogmaals: fijne herinneringen.
Reactie 5:

Ton Leenders, 14-12-2014: Eind jaren zestig nog lessen gekregen van Frans Marttin. Gaf destijds onder andere Frans, boekhouden en Engels op de Prins Hendrik Mulo.
Reactie 6:

Andre Kersten, 15-12-2014: Toen de Broeders van Maastricht de Mariaschool in de Hugo de Grootstraat verlieten begin zestiger jaren werd Theo van Reen de hoofd onderwijzer van de school.
Reactie 7:

Clemens Heijmerink, 25-01-2015: Ik ben oud leerling van de Mariaschool aan de Hugo de Grootstaat.
Geboorte jaar: 1947
Van de foto boven herken ik Marcel van Dijck die mijn onderwijzer was in het jaar 1956. Deze prachtige kerel organiseerde en regisseerde de jaarlijkse passiespelen op school. Wij mochten elkaar graag en ik heb een paar maal hoofdrollen toebedeeld gekregen. Een meer dan fantastische tijd.
Ik zou Marcel nog graag eens ontmoeten om herinneringen op te halen.
Reactie 8:

Ger van Dijk, 12-10-2015: Ik ben al een paar maanden op zoek naar Phie de Kousemaeker en twee vriendinnen/collega's, Dick en Cor, met wie ik van 8 tot 23 augustus 1953 naar Noorwegen ben gereisd. D.w.z. dat zij met mij meereden naar Oslo en terug vanaf Grotli. We hebben nog wel enige tijd contact gehad maar dat werd steeds minder en nu werd ik weer benieuwd hoe het de dames is vergaan in die ruim 60 jaar. Met mij (88 jaar) gaat het overigens goed. Leuk om iets terug te horen indien mogelijk !
Reactie 9:

Ger van Dijk, 20-11-2015: ik las nu op deze pagina van de Fontein een paar keer de naam van Corry Vermeeren, de latere mevr. van Steen.
Dit was ook een van de drie dames die met mij meereisden naar Noorwegen!
Het spijt me vreselijk te moeten horen dat Corry is overleden ! Ik heb het hele artikel over de St. Jansschool doorgelezen en het verwonderde mij dat zij pas zo laat getrouwd is en daarin toch nog een aantal gelukkige jaren heeft ervaren.
De derde medereizigster was een zekere Dick waarvan ik de achternaam niet ken. Zij was een vriendin en collega van Phie en Corry in die jaren (1953) en kwam ook uit Nijmegen, want voor zover ik me kan herinneren heb ik de drie dames in Nijmegen afgehaald op een adres waar ik werd ontvangen door een moeder met een kindje en een man en die moeder zou dan Dick moeten zijn, want de andere twee hadden nog geen kinderen.
Ik hoop dat dit nog iets oplevert,
Ger
Reactie 10:

Jos van Reen, 01-12-2015: Beste Ger,
Ik weet dat Phie de Kousemaker woonde aan de Driehuizerweg in Nijmegen, op het stuk tussen de Groesbeekseweg en de Archipelstraat. Ik dacht dat het nummer 15 was.
Phie en Cor waren allebei lid van de toneelgroep De Fontein.
Ik heb verder geen idee hoe de verhoudingen waren tussen deze drie dames.
Hopelijk kan iemand anders helpen.
Reactie 11:

Roy van Leeuwen, 23-04-2022: Tussen de heren Theo van Reen en Leo Peters staat Dhr. John Knops. De laatstgenoemde is docent geweest bij het blindeninstituut St. Henricus in Nijmegen. Ik weet niet of iemand iets kan vertellen over de heer John Knops? Het is voor zijn oud-leerlingen die les van hem hadden gekregen welkom om te weten hoe hij in zijn vroegere jaren was. En misschien heeft iemand nog foto's van het blindeninstituut St. Henricus in Nijmegen en van John Knops?
Reactie 12:

Bep Horak-Bloemen, 30-04-2022: Ik herinner mij de Fonteijn heel goed, ben daar nog eens ingevallen voor een bijrolletje. Marcel van Dijck heb ik goed gekend en Ton Rosier. Op Marcel was ik verliefd toen ik 12 jaar oud was. Ik ben inmiddels 90 jaar oud en ben benieuwd of Marcel nog in leven is.
Ook Frans Marttin kende ik goed. Ik was bevriend met zijn dochter en ben daar vaak thuis geweest.
Zelf was ik destijds lid van de toneelgroep De Rederijckers in Nijmegen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: