LHezelstraat95

© Marcel van Dinteren; Digitale bewerking 11-09-2016 Stichting Noviomagus.nl

Recente vondsten Lange Hezelstraat 95

door Marcel van Dinteren


Het pand aan de lange Hezelstraat nr. 95 wordt op dit moment (sept 2016) gerenoveerd en verbouwd. Tijdens deze renovatie is men gestuit op mogelijke resten van de oude stadswal en -poort en een oude stortkoker. Tevens kwam bij verwijdering van de verf aan de voorgevel, de oorspronkelijke tekst tevoorschijn van de sigarenwinkel van M.J.J.B. Völcker uit 1899. Met toestemming nam ik enkele foto's in het pand.


Hezelstraat 95 door de jaren heen, links boekhandel van Joseph Helmer jaren 60/70,
midden Pelgrim Boeken, rechts leegstaand pand in mei 2016.


Hieronder een bouwtekening van het pand met daarin aangegeven in het rood bij "A" de locatie van de stortkoker onder de verhoogde achterkamer en bij "B" de locatie van een luik naar de middeleeuwse kelder.


Ligging Hezelstraat aan de onderzijde van de tekening

Rechts aan de achterwand in de voorkamer is aan de vloer een gemetselde boog te zien. Hier was een stenen muurtje ingemetseld dat nu naar binnen is gevallen. Erachter is een soort stortkoker te zien die niet op de oorspronkelijke tekening staat.


De binnenkant van de stortkoker met de ingevallen stenen.Beknopte geschiedenis van het pand

Hezelstraat 95 (voor 1830 B81), kadaster C1859, stond vanaf het midden van de 18e eeuw bekend als De Drie Koppelpeerden en lag tegenover de uitgang van de Bottelstraat. Het was het eerste huis na de stadspoort aan de rechterkant (oneven nummers).


In roze de bebouwing voor 1832, met de huidige bebouwing op de achtergrond.


Oorspronkelijk was het een herenhuis met een dubbele deur en enkele stoeptreden naar de ingang. Daarnaast was de opgang naar de wal en vestingmuur en het wachthuis. In de gang naar het achterhuis is een luik te vinden (Zie "B" op de bouwtekening) dat toegang geeft tot de kelder, hierin zijn mogelijk nog resten te vinden van de vestingmuur of de stadspoort.


Foto's vanuit het luik naar binnen gefotografeerd in de richting van de Hezelstraat.

Wellicht zal e.e.a. nog nader onderzocht worden door de gemeente, dan zullen we hier nog zeker meer van horen.

Vanaf 13 november 1839 was hier de Stads-zangschool gevestigd o.l.v. stads-zangmeester J.H. Götz en in de jaren 90 van de 19e eeuw transport-verzekeringsmaatschappij Agrippina, waarvan ene J.H. Scheers agent was.
M.J.J.B. Völcker woonde rond 1895 in het naastliggende later gebouwde pand op nummer 93 en zag zijn kans om Lange Hezelstraat 95 in 1899 te kopen. Hij liet het verbouwen tot een winkelhuis met bovenwoning en gaf W.J.H. van der Waarden opdracht de huidige winkelpui te ontwerpen. Hij begon er een winkel in "Tabak - Sigaren en Rookartikelen".
Aan de zijkant van het pand liet hij een in het oog springende reclame-muurschildering aanbrengen die al langer bewaard is gebleven, zie ook bij gevelschilderingen en ansichtkaarten op deze site.
Aan de voorkant is na verwijdering van de oude verflagen de originele geveltekst weer zichtbaar geworden.


Van 1926 tot 1936 nam sigarenhandelaar Lambertus J. Meijer de winkel over. Hij woonde zelf op de Berg en Dalscheweg 412 en opende ook winkels aan de Molenstraat 13 en de Lange Burchtstraat 10. In 1928 was was Gijsbertus Veraart filiaalhouder op de Lange Hezelstraat, opgevolgd in 1938 door B.W. Aanhold. Vanaf dat jaar tot in de jaren 70 deed dit pand ook dienst als postagentschap en telegraafstation. Van 1963 tot 1979 had boekhandelaar Joseph Helmer er zijn winkel en nog vrij recent waren in dit pand o.a. Pelgrim boeken en Rewind music & movies gevestigd.

terug naar Gastredactie-overzicht

Reactie 0:

Marcel van Dinteren, 12-09-2016: Recente vondsten Lange Hezelstraat 95
Reactie 1:

Wim Vegt, 13-09-2016: Dhr Aanhold (Bert) vestigde zijn agentschap later in de Lange Hezelstraat op de hoek van de Pijkestraat, zeker voordat de Hr. Helmer zijn boekwinkel en bieb op nr 95 begon.

Redactie: Wil je daarmee zeggen dat er tussen Aanhold en Helmer een andere winkel zat op Lange Hezelstraat 95?
Wim: ik kan mij niet herinneren of er een andere winkel intussen in het pand 95. heeft gezeten, wel weet ik dat het post/telegraaf kantoor op de hoek van de Pijkestraat/Hezelstraat gevestigd was.
Reactie 2:

Marcel van Dinteren, 18-09-2016: Bijgaand artikel uit De Gelderlander van 26-01-1965 laat zien hoe e.e.a. in elkaar steekt rondom Bert Aanhold en het postagentschap.

De beschikbare adresboeken laten in de tussenliggende periode de volgende bewoners zien op adres Lange Hezelstraat 95:
  1938 Christianus Schuurs, later zijn weduwe.
  1940 B.W. van Aanhold
  1948 J. Helmer
Het postagentschap was van 01-07-1938 tot 01-02-1965 gevestigd op nr. 67, maar Bert van Aanhold woonde in 1940 op Lange Hezelstraat 95.
Mogelijk woonde Van Aanhold in de tussenliggende tijd zelf in dit pand of onderverhuurde hij het. (Zie ook de woningkaarten op het RAN).
De telefoonboeken laten vanaf 1948 Joseph Helmer zien op nr. 95, later ook samen met Wed. G. Timmermans (geb. G.G. Helmer).
Ik denk niet dat er in de tussenliggende tijd een andere winkel was gevestigd, wel bewoning.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: