Korte Burchtstraat.jpg

<- Back | Index | Next ->

Korte Burchtstraat.jpg

Reactie 1:

Rob Essers, 18-10-2016: Volgens verschillende bronnen is Korte Burchtstraat 1-3 op de hoek van de Grootestraat verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet het geval. Op foto RAN F6231 (Datering: 19/8/1939) staat het hoekpand nog afgebeeld, maar op foto RAN F66988 (Datering: 30/6/1941) ontbreekt het pand op de achtergrond. Het is blijkbaar in 1940 of 1941 gesloopt. In het verslag van de raadsvergadering van 27 maart 1940 stond:
AFBRAAK PERCEEL KORTE BURCHTSTRAAT

4. Door een der Raadsleden is onlangs de vraag gesteld, of 't perceel Korte Burchtstraat nrs. 1–3, dat bij raadsbesluit van 17 Januari 1940 is aangekocht, zal worden afgebroken. Daar, zooals uit een daartoe ingesteld onderzoek is gebleken, het niet mogelijk is, 't pand op een behoorlijke wijze te verhuren, zonder dat vooraf belangrijke reparaties, waaraan zeer vele kosten zijn verbonden, worden aangebracht, en bovendien aankoop heeft plaats gevonden, teneinde op dezen hoek een noodzakelijke verbreeding te verkrijgen, achten B. en W. het gewenscht, dat zoo spoedig mogelijk tot slooping wordt overgegaan. Op grond hiervan stellen B. en W. den raad voor daartoe te besluiten. Wellicht ten overvloede merken B. en W. op, dat na afbraak maatregelen zullen worden getroffen, teneinde te voorkomen, dat de vrijkomende gevels een onaesthetischen aanblik zullen bieden.

De heer mr. MEIJLINK (r.k.) vraagt gegevens over de maatregelen tegen het opleveren van een onaesthetischen aanblik.

De VOORZITTER zegt, dat hierover in besloten zitting kan worden gesproken.

Het punt wordt voorloopig aangehouden.

Bron: Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 27 maart 1940

Op foto RAN F66777 (Datering: 9/1944) die gemaakt is vanaf de toren van de St. Dominicuskerk, is de enig overgebleven zijmuur van De Poort van Kleef, Grootestraat 2-4, te zien. Om de onesthe­ti­sche aanbik tegen te gaan, is tegen deze zijmuur reclame aangebracht. Op het straatnaambord daaronder stond ongetwijfeld de naam Korte Burchtstraat.


detail van RAN F66777

Reactie 2:

JAM.Willems, 05-08-2022: Op de foto F15520 (datering 1942) is het hoekpand (voorheen de sigarenzaak van J. Elders) ook verdwenen [Redactie: en de blinde muur al voorzien van reclame].

Reactie 3:

Rob Essers, 07-08-2022: @JAM.Willems (reactie 2) - Op archieffoto F66988 van een bijeenkomst van de NSDAP op 29 juni 1941 is op de achtergrond te zien dat het hoekpand verdwenen is. Of op de zijgevel van De POORT VAN KLEEF al reclame is aangebracht, is niet duidelijk. Het pand Korte Burchtstraat 5 was in juni 1941 aan de kant van de Gapersgas nog niet voorzien van een reclameuiting.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
onthoud dit (1 uur)