© copyright Paul van der Zee, Digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Introductie

 

Nijmegen, de stad met de oudste stadsrechten van Nederland, heeft vele eeuwen lang munten geproduceerd. Het best bekend zijn de munten die ten tijde van de zeven provinciën zijn geproduceerd; de ruiterschellingen uit 1685-1691 komen veel voor.

De bronnen waarin informatie is vastgelegd over de muntslag te Nijmegen is deels slechts antiquarisch te verkrijgen. Daarnaast behandelen deze bronnen steeds slechts een deelgebied; bijvoorbeeld een beperkt tijdsvlak of alleen de stedelijke munt. Er bestaat dus niet een geheel overzicht van alle munten die te Nijmegen zijn geslagen. Deze website is een aanzet daartoe. Graag maak ik gebruik van de tot uw beschikking staande bronnen om de inhoud hier te completeren. Ook stel ik scans of foto's van oude munten zeer op prijs. Alle gegevens worden met bron vermeld, tenzij u daar bezwaar tegen heeft.

Munten zijn niet op ware grootte afgebeeld. De genoemde prijzen zijn inzet- of taxatieprijzen (e) en opbrengsten (o) uit recente prijslijsten en van veilingen.

Ik verzamel de munten die te Nijmegen zijn geslagen. Daarom wordt uw bericht zeer gewaardeerd indien u een munt heeft aan te bieden.

Paul van der Zee

Interesse? Kijk dan verder op NIJMEGENMUNT

Nijmegen, the oldest city in The Netherlands, did produce coins for some ages. Well known are the coins minted in the period of the republic of the seven provinces; especially the schellingen from 1685-1691 are found very often.

The sources for information exist mostly of books that can be found in specialized old bookshops. Besides of that: they always show only a part of all ranges, so there is not one standardcatalog about all coins from Nijmegen. I try to build up such a total catalog on this website. The information offered is however far from complete. For that reason I highly appreciate additional information as well as photographs. 

Coins are not showed at their actual size. Shown prizes are estimates (e) or realized (o) from recent pricelists and auctions.

Since I am collector of the coins of Nijmegen I appreciate your message in case you can offer me a coin.  

Interested? take a look at NIJMEGENMUNT

email:


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.