RPtW

© Frans Savelkouls; Digitale bewerking 21-02-2018 Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Rijkspolitie te Water Nijmegen

door Frans Savelkouls


De Rijkspolitie te Water (hierna te noemen RPtW) werd officieel opgericht op 11-11-1945 als onderdeel van het Corps (sic) Rijkspolitie. De RPtW was tot 1-3-1954 georganiseerd in twee districten: Noord en Zuid. Per 1-3-1954 ontstonden er vijf districten: Amsterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Nijmegen en Vlaardingen. De districten waren onderverdeeld in groepen en onder de groepen hingen weer posten. Zo bestond het district Nijmegen uit de groepen Arnhem, Kampen, Maasbracht, Nijmegen, Utrecht en Zwolle. De groep Maasbracht bijvoorbeeld werd gevormd door de posten Venlo, Maasbracht en Maastricht.
Mijn vader, Albertus Savelkouls (1916-1991) was van 1945 tot aan zijn pensionering in 1976 als respectievelijk Wachtmeester, Wachtmeester 1 klas, en Opperwachtmeester bij de RPtW in dienst. Van 1949 tot 1961 maakte hij deel uit van de post Nijmegen.
In de nalatenschap van mijn vader bevinden zich enkele foto's die op zijn Nijmeegse periode betrekking hebben. Een uitgebreidere fotocollectie is te vinden op de site www.rijkspolitie.org.

Het bureau van de RPtW in Nijmegen (district, groep en post) was gevestigd in een groene woonark die afgemeerd lag in de Waalhaven. Halverwege de jaren vijftig werd daar een kleinere bruine woonark aan de kopse kant rechts tegen aan gelegd. Datering: jaren vijftig.Mijn vader samen met twee collega's op de achterplecht van een RPtW-vaartuig dat afgemeerd ligt in de Waalhaven. Op de achtergrond is een stukje te zien van de overspanning van de spoorbrug. Van links naar rechts: Teun van Veen, Albert Savelkouls en Noorlander. Datering: jaren vijftig.


Aan de naamgeving van de RPtW-vaartuigen kwam weinig fantasie te pas. De schepen werden gedoopt als RP-volgnummer. Hier zien we de RP 14 met op de achtergrond de spoorbrug.
Datering: eind jaren veertig, begin jaren vijftig.

Gezien de hoeveelheid politiepersoneel die op deze drie foto's staat afgebeeld, zal het hier hoogstwaarschijnlijk om een districts- of groepsbijeenkomst gaan. Datering: 1954.Een werkbespreking in de vroege jaren vijftig op de bureau-ark in de Waalhaven. Van links naar rechts: Bob Sinkeler, Martin de Groot, Noorlander, Boutkan, Teun van Veen en Albert Savelkouls.

terug naar Gastredactie-overzicht

Reactie 0:

Frans Savelkouls, 24-02-2018: Rijkspolitie te Water
Reactie 1:

Joop van Veen, 08-03-2018: Wij lagen met onze woonark "Wilhelmina" naast de rivierpolitie van 1951 t/m 1953. Als wij niet thuis waren dan hielpen de agenten om bij hoog water de woonark te verplaatsen. Een van de agenten had dezelfde naam als ik. Wie weet er meer van?
Reactie 2:

Frans Savelkouls, 10-03-2018: Er was in Nijmegen inderdaad een collega van mijn vader met de familienaam Van Veen. Zijn voornaam was Teun. Hij was van ongeveer gelijke leeftijd als mijn vader (1916-1991).
Reactie 3:

Leo van den Berg, 03-07-2020: Mijn vader Antoon van den Berg kwam in 1976 vanuit Venlo (postcommandant) naar Nijmegen in de functie van stafadjudant. Eerdere standplaatsen waren Tiel en Vlaardingen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.