NovioBoersbot

© copyright Rinus Boers, digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

School Jacob Canisstraat

Op 5 november 2006 is Rinus Boers, fan, donateur en gastredacteur van het eerste uur, overleden. Ik heb de afgelopen jaren regelmatig contact met Rinus gehad, per telefoon en email. Hij volgde de website nauwgezet en kwam zodoende in contact met oud klasgenoten en zelfs tot in Australië en Canada werden via Noviomagus.nl contacten gelegd. Ik weet dat Rinus ontzettend heeft genoten van de website en zijn contacten met oud Nijmegenaren. Hij sloot zijn berichten altijd af met een korte schets van het weer in Den Helder. Rinus, met je enthousiasme heb je bij mij regelmatig de zon laten schijnen. Rust zacht.

Henk Kersten,
Stichting Noviomagus.nl


Beste mensen,

Ik woon zelf sinds 1948 in den Helder, maar ik blijf Nijmegen toch heus wel volgen. Ik ben geboren in de Duncklerstraat, daarna met mijn Ouders verhuisd naar de Sweelinckstraat.
Ik heb op de lagere school gezeten in de Jacob Canisstraat en de Mulo op de Klokkenberg. Ik moet nog mijn rapport van de school uit de Jacob Canisstraat hebben, maar ik kan het vanwege een verbouwing niet vinden.
De schoolvereniging heette "Chr. Schoolvereniging Daalscheweg". Het nummer in de Jacob Canisstraat was 42 of 44. Het was een oud gebouw met aan de straatkant de woning van de concierge Dhr. Bergkamp. Het hoofd der school was Dhr. A.A. Drost. Naast de woning van de concierge was een poort met een hek erin.

Daardoor moesten wij de speelplaats op. Op die speelplaats stonden grote bomen. Rechts achterin de speelplaats was het "fietsenhok" voor de meesters.
In de eerste klas was mijn lerares Juffouw Lovink. In de vierde klas was de leraar Meester Klein Bennink. Er was ook nog een meester die heette Meester Liefrink. Er was ook nog een meester die voetbalde bij NEC, maar zijn naam weet ik niet meer.
De kleuterschool (ook Christelijk) waar wij op zaten stond op de hoek van de Daalscheweg en de Jacob Canisstraat. Wij woonden vlak bij een RK school, maar daar mochten wij van Opoe niet op. Wij mochten niet eens met "Roomse rakkers" spelen van Opoe. Kunt U nagaan wat een tijd dat toen was.
In de Jacob Canisstraat was ook een kolenboer. Die reed nog met van die wagens met een "Belgische knol" ervoor.
Later moesten mijn zus en ik naar de Mulo (klokkenberg) maar die stond ergens achter de grote markt. Die school is weg.
Bij de padvinderij zat ik bij de "Kwakkenberggroep". Onze hopman was Dhr. van Hees. Wij hebben na de bevrijding van de Amerikaanse Generaal Cavin als dank voor de hulp allemaal het embleem van de 82e Airborne division gekregen.
Op de lagere school heb ik ook nog een lied geleerd over de Waalbrug. Het lied heette" De brug is open, 't is feest in 't land, nu kun je lopen naar d' overkant.

Vriendelijke groeten vanuit een winderig Den Helder,
Rinus Boers

Foto bewaarschool Jacob Canisstraat in 1958 (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10: Jan Botma
11:

Jan Botma: Ik vond in het familie-album vermoedelijk een foto van binnen in de bewaarschool. datum febr. 1958. Ik zat toen op die school. Jongetje op de voorgrond met dikke witte streep op trui. Door het raam lijkt wel het woord school te staan.

André Liefrink: Meester Liefrink was een broer van mijn vader. Hij is in 1986 overleden. Bijgaand een foto van hem uit 1929 toen hij zijn opleiding aan de kweekschool volgde.
m.vr.gr., André Liefrink, Zevenaar

Filmfragment:

Dhr. Jan Trautig, (inmiddels overleden) bewoner van Jacob Canisstraat 51 en ex-leerling van deze school, filmde rond 1974 de brand die de school, gelegen achter het pand met de onderdoorgang (Jacob Canisstraat 42) in de as legde. Uniek beeldmateriaal, exclusief op Noviomagus.nl. Deze 3,5 minuten durende film (zonder geluid) is i.v.m. technische beperkingen, alleen te aanschouwen voor donateurs middels een uniek wachtwoord. U kunt dit uiteraard aanvragen.

Film van de brand in ca 1974 (ca 3,5 minuut)

Meer over de Jacob Canisstraat

Reactie 1:

Jan Hissink, 19-12-2014: Ook ik zat op deze kleuterschool. Ik heb nog wat (matig) beeldmateriaal van 1964 waarin struise kleuterjuf van een jaar of 60 voorkomt. Hierna naar de Klokkenberg lagere school aan de Muchterstraat gegaan.
Reactie 2:

Ingrid Geutjes, 25-01-2015: Ook ik zat daar op de kleuter school, ik denk 1952-53. Ik kwam met mijn grote broer die daar op de lagere school zat. Daarna ben ik naar de Klokkenberg gegaan, in de Muchterstraat. Ik kan me nog heel goed de poppenwiegjes herinneren!
Reactie 3:

Sven Hoekstra, 21-03-2016: Van eind '49-'53 zat ik hier op de kleuterschool, we waren net in het 1e Volksbelang komen wonen (nu Singendonckstraat). Ergens moet ik nog een foto hebben van de hele school plm. '43-'44 met mijn 6 jaar oudere zus erop. Van de kleuterschool zou ik graag meer foto's willen zien als die er zijn. Na deze school ging ik naar de Klokkenberg in de Muchterstraat.
Foto SJC-Rx03a - school Jacob Canisstraat 1943?
Foto SJC-Rx03b - kleuterschool Jacob Canisstraat 1943? (nummertjes zien? muis over of klik op de foto)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: 13: 14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25: Ank Hoekstra
26:
Reactie 4:

Dick Jacobs, 12-12-2016: Rinus Boers heeft het hierboven, in zijn stuk over de school in de Jacob Canisstraat, over 'Roomse rakkers'. Ik woonde op Daalseweg 28, waar elke zondag mijn opoe op bezoek kwam. Ze zat dan aan de straatkant voor het raam, meestal met een te schillen mand aardappelen voor zich.
Als 's-middags de bezoekers van de Protestantse kerk op de hoek van de Jacob Canisstraat en de Prins Hendrikstraat, meestal midden op de weg lopend, langskwamen, zei mijn opoe heel vaak "daar heb je die geuzen".
Dus toentertijd waren de verschillende geloven inderdaad niet erg vriendelijk ten opzichte van elkaar.
Mijn opoe, oud en ziekelijk geworden, kreeg bijvoorbeeld van haar (Protestantse) huisarts te horen dat ze echt niet elke zondag naar de kerk hoefde.
Reactie van opoe: "waar bemoeit die geus zich mee!"
Reactie 5:

J.C. Paul, 23-01-2021: Van 1949 tot 1956 zat ik op de prot. chr. school in de klassen van Juff. Hiddink, Juff. Lovin(g)k, Mr. Stargard, Mr. Brouwer (bij ziekte vaak vervangen door Mr. Kleinbennink), Mr. Liefrink (5b/6b) en Mr. Smit. Aan al deze leerkrachten heb ik fijne herinneringen.
Juf. Hiddink sprak van "mijn kinderen", Juf. Lovink leerde ons "schoonschrijven", Mr. Stargard was modern (voor die tijd) en sportief. Mr. Kleinbennink was een meesterverteller. Mr. Liefrink probeerde ons wat discipline bij te brengen en Mr. Smit leerde ons om zelf beslissingen te nemen.
Mr. Liefrink en Mr. Smit hadden ieder eigen kinderen in de klas, die als "schoolvoorbeeld" moesten dienen, wat niet altijd leuk en rechtvaardig was (in onze beleving).
Mr. Stargard probeerde van de Kerstviering iets leuks te maken door Gert en Bernt Peters een Kerstlied op trompet en klarinet te laten spelen. Het resultaat was super, maar niet echt in Kerstsfeer. Mr. Smit heeft mij tijdens de handenarbeidlesssen leren omgaan met zaag en beitel. Deze lessen vonden later plaats in de halfronde uitbouw van de "Duitse School". Vaak moesten wij tijdens deze les de maandblaadjes van voetbalvereniging Quick stenselen en in elkaar nieten. Dit was bij gebrek aan handenarbeidsmaterialen. Een welkome afwisseling.
Heel veel is er te vertellen over mijn leuke tijd op deze school. Ik denk er dan ook met veel plezier aan terug!!.
Reactie 6:

Jan Paul, 28-01-2021: aanvulling op reactie 5.
Als leerling van klas 3 (Mr. Stargard), mochten een paar kinderen in de kerstvakantie de boom versieren in het Protestants Militair Tehuis op het Sumatraplein(?). Na de Kerst werd door dezelfde kinderen alles weer afgebroken. Als beloning mocht ieder wat van de versiering meenemen voor thuis. Voor mij bleven de piek en wat klein spul over, waaronder een paar kerstballen in de vorm van walnoten. Deze mocht ik toen ik trouwde meenemen. Met Kerst 2020, is de laatste "walnoot", na 57 jaar trouwe dienst, gesneuveld.
Ook herinner ik mij het sparen van melkflesdoppen voor de kindertjes in Afrika. Om dit te stimuleren kwam een Afrikaanse man in de klas zijn kunsten vertonen met een emmer water op z'n hoofd.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.