38.jpg

< Back | Index | Next >

Oude en nieuwe sluizen Maas-Waalkanaal

De nieuwe sluis kwam gereed in 1973 en is 16 meter breed en 236 meter lang. Niet zozeer een vervanging van de oude sluizen als wel een capaciteitsvergroting. Juist bij sluis Weurt waren dan ook de Nijmeegse havengebieden ontstaan met veel scheepvaartverkeer. De oude sluizen zijn nu overigens tot monument verklaard. Die in Weurt wordt nog mondjesmaat gebruikt. Die in Heumen is nooit vervangen en nog steeds in gebruik. Als gevolg van de regeling van het Maaswaterpeil door de 
stuwen in deze rivier staat deze sluis vrijwel nooit dicht.

Om het begin van het kanaal goed te zien kun je een mooi stukje rijden over de Waalbandijk bij Weurt. Van hieruit heb je aan de ene zijde een fraai zicht over de Waaluiterwaarden en aan de andere zijde zicht op de bedrijvigheid in de Noordkanaalhaven. Verder vallen een tweetal zaken op. Ten eerste staat op het schiereiland tussen Waal en Maas-Waalkanaal de Verkeerspost 

Nijmegen Vanuit dit zeer modern vorm gegeven gebouw wordt het scheepvaartverkeer op het bochtige traject tussen Lobith en voorbij Nijmegen in de gaten gehouden en begeleid. De brede monding was niet aanwezig bij de aanleg van het kanaal, maar is pas later aangelegd met de verbreding van het kanaal. 
Bron: www.kanaleninnederland.nl 

38.jpg

Foto 38: Staande in het toekomstig stroomgebied van het kanaal waren er spannende plaatjes te schieten.

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: