Reacties

Onder de foto's plaatsen we erg graag al uw herinneringen aan de Titus Brandsma Groep.

REAGEER

Reactie 1:

Henk Kersten, 16-03-2008: Algemeen: Dank aan Chris de Reus voor het ter beschikking stellen van dit mooie fotomateriaal met de bijbehorende verhalen. Dankzij de prettige samenwerking heeft dat een mooie gastredactiebijdrage opgeleverd. Ik hoop dat velen er van zullen genieten en nodig hen van harte uit deel te nemen aan deze pagina door te reageren.

Reactie 2:

Bart Friebel, 18-03-2008, Zeeverkenners 13: Geachte Heer de Reus, De twee "patrouille leiders", die een onderscheiding krijgen van DC J. de Fraiture heten bij de zeeverkenners nog steeds BOOTSLIEDEN. Als schipper van de st. Paulus zeeverkenners (in die tijd) kijk ik zeer geinteresseerd verder naar deze kostbare herinneringen. 

Reactie 3:

Theo van der Loop, 18-03-2008, Zeeverkenners 25: Hier is het interieur van het kerkje van Persingen waar in de jaren 50 veel bijeenkomsten van welpen en verkenners werden gehouden.

Reactie 4:

Theo van der Loop, 18-03-2008, Welpen 18: Akela Wil Wardenier draagt een embleem dat uitgereikt werd aan alle padvinders uit Nijmegen voor de hulp aan de militairen van de 82e airborn divisie.

Reactie 5:

Theo van der Loop, 18-03-2008, Zeeverkenners 17: ik denk eerder dat dit de brug bij Katwijk aan de Maas is. De brug bij Gennep had toentertijd twee overspanningen t.w. een voor verkeer en een voor het spoor.

Reactie 6:

Theo van der Loop, 18-03-2008, Zeeverkenners 20: Ik denk dat dit het Maas-Waal kanaal is.

Reactie 7:

Arjen W. Kuiken, 19-03-2008, Zeeverkenners 17: De brug op foto is wel degelijk de brug over de Maas bij Gennep. We zien de brug uit zuidelijke richting. De brugdelen zijn afkomstig van de spoorbrug bij Zaltbommel. In 1948 zijn deze door Rijkswaterstaat, als vervanging voor de Britse noodbruggen uit 1945, geplaatst. Aan de linkerzijde van de foto, de Brabantse kant, zien we nog net een deel van de oude “Bailey” oprit naar de brug toe.

Korte geschiedenis:

De spoorbrug bij Gennep was deel van de NBDS (1) spoorverbinding tussen Boxtel (N) en Wesel (D). De lijn werd in 1873 geopend. De brug is bekend geworden door de overval van de Duitsers op de bewakingstroepen van de brug in de vroege ochtenduren van 10 mei 1940. Hierdoor kon een pantsertrein ongehinderd opstomen tot voorbij het Brabantse Mill en zodoende de Peel-Raamstelling doorbreken. 
Op 17 september 1944 landen de para’s van de 82e Airborne Division bij Groesbeek, Overasselt en Grave. Een dag later blazen de Duitsers één brugdeel van de Gennepse spoorbrug op. De volgende dag gaat nog een brugdeel de lucht in. In de nacht van 21 op 22 september wordt de rest van de brug opgeblazen. Deze ligt nu over de volle lengte in de rivier en uiterwaarden. 
In februari 1945 wordt Gennep bevrijd tijdens de operatie “Veritable”. Deze operatie benodigd een permanente aanvoer van manschappen en materiaal. Om niet alles via Nijmegen te laten lopen wordt door de Britten, ten noorden van de vernielde spoorbrug, een pontonbrug over Maas geslagen. Door de sterk variërende waterstand in de Maas geven de op- en afritten veel problemen. 
Hierdoor komt de oude brug weer in beeld. De brugpijlers waren in het verleden gebouwd voor de aanleg van een dubbele spoorbrug, maar door geldgebrek was het daar nooit van gekomen. 
De Britse Royal Engineers gaan aan de slag en bouwen twee “Bailey” bruggen. In een tijdsbestek van 18 dagen ontstaat op de noordzijde van de bestaande pijlers een verkeersbrug en in 33 dagen op de zuidzijde een (enkelspoor) spoorbrug.
In 1948 worden de twee militaire bruggen door Rijkswaterstaat afgebroken. Ze voldoen niet aan de strengere “burger” eisen. De spoorbrug wordt gedeeltelijk vervangen door brugdelen die afkomstig zijn van de spoorbrug bij Zaltbommel en de verkeersbrug verdwijnt helemaal. Autoverkeer moet weer via het pontveer. Pas in 1955 komt een vaste verkeersbrug naast de spoorbrug te liggen (2). In 1971 wordt de lijn Gennep-Uden opgeheven en in 1972 wordt de spoorbrug van zijn pijlers gelicht en als schrot verkocht aan de Hoogovens.

(1) NBDS. Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij.
(2) Deze ligt er nu nog.

Reactie 8:

Anne van keulen de Reus, 19-03-2008, Verkenners 16: Het lijkt Frans Weijers hier voor op de foto, een vriend van mijn vader (de vermoedelijke fotograaf?) Het is allemaal raden. Er komen zo heel wat bekende namen voorbij. Flip heller, Jan te Boekhorst, Berrie Brinkhoff, Pater Koopmans, Wil Wardenier.

Reactie 9:

Anne van keulen de Reus, 19-03-2008, Verkenners 17: Ja, Mijn vader Jo de Reus. In het midden. Ik hoor hem nog zeggen. De inwendige mens moet worden versterkt!

Reactie 10:

Anne van keulen de Reus, 19-03-2008, Verkenners 49: Leuk hoor weer mijn vader. Typisch dat touwtje achterop zijn hoofd en de sigaar recht in zijn mond! 

Reactie 11:

Anne van keulen de Reus, 19-03-2008, Verkenners 59: Dauw bedoel je? Mijn ouders deden dat boven de fluitketel.een serieus werkje weet ik me te herinneren.

Reactie 12:

Chris de Reus, 20-03-2008, Zeeverkenners 13: Geachte heer Friebel, dank voor Uw opmerkzaamheid. De fout is inmiddels hersteld.

Reactie 13:

Sjef Janssen, 21-03-2008, Verkenners 5: Toen ik bij de welpen en zeeverkenners was brachten wij met handkarren na Palmpasen wijwater met palmtakjes rond en hielden de mensen een collectebus voor. Het wijwater kwam van de pastorie en de takjes uit de tuin achter de pastorie.

Reactie 14:

Sjef Janssen, 21-03-2008, Verkenners 35: Beste mensen ik zal nog wel eens reageren, heb nog foto’s thuis van de zeeverkenners. Ik herken mij enkele malen ook bij de welpen, mijn broer staat er ook op, heb nog wat tijd nodig om e.e.a. te regelen. Foto 35 is volgens mij schuin tegenover de kerk aan de Krayenhofflaan.

Reactie 15:

Henk van Hest, 22-03-2008, Zeeverkenners 2; In deze sloep heeft nooit geen motor gezeten. Het verhaal van de motor is niets van waar. Met deze sloep roeiden wij alleen en deden wij onze roei-oefeningen in de trant van: Haal op gelijk enz!!!!!
Als we op kamp gingen was dit ons vrachtschip. Alles ging hierin, de verkenners, bagage, kampmateriaal enz.
De motor in kwestie was een tatramotor. Of het een diesel was weet ik niet meer. Hij is in een andere boot ingebouwd. Het was een luchtgekoelde motor, die in een boot liggend natuurlijk geen enkele koeling kreeg. We hebben dus een keer door overhitting brand gehad, die op tijd geblust kon worden. Jan Ottele weet hier meer van, want hij was de automonteur. De plaats waar dit gebeurde was op het Maas-Waalkanaal.
De boten die wij bezaten waren dus de eerder genoemde sloep, een flinke roeiboot naam "De Niftrik", gekocht in Niftrik, "de Krats", een snelle wat slanke roeiboot (gekocht voor een krats), een BMer zeilboot gekocht in Arnhem en een motorboot met motor die ons sleepte naar onze kampplaats, meestal in Noordlimburg.
De naam van onze smid was Westenend, vader van Piet Westenend. Hij moet hier zeker vernoemd worden want hij heeft heel wat werk voor onze zeeverkenners gedaan.

Groetend Henk van Hest, voormalig stuurman zeeverkenners.

Reactie 16:

Rob Essers, 22-03-2008, Verkenners 35: Op foto 35 is onmiskenbaar de In de Betouwstraat te zien vanaf het kruispunt Molenstraat - van Welderenstraat - Bisschop Hamerstraat. Het eerste pand links is nummer 9; zie www.villalila.nl. Het pand op de hoek van de Bisschop Hamerstraat en de In de Betouwstraat is herbouwd in of omstreeks 1959.

Reactie 17:

Henk van Hest, 24-03-2008, Welpen 2: Deze foto is gemaakt in Uden ,misschien wel bij het eerste welpen kamp. Ik was hierbij, maar ik was nog niet geinstalleerd als welp. Ik ben welp geworden vanaf het begin ik denk in 1945. Op deze foto staat waarschijnlijk de eerste akela genaamd Ensing. Wil Wardenier is later gekomen. Ik kan me haar goed herinneren. Ze ging met ons paddestoelen zoeken in het bos, ze wist er veel over. Ik kan nu nog paddestoelen opnoemen die zij me gegeleerd heeft. Ik was toen 9 jaar.

Reactie 18:

Henk van Hest, 24-03-2008, Welpen 12: Dit is Nel van Gemert, zij was raksja, ik vond haar als welp heel leuk. Ik heb van haar nog een paar gebruikte schaatsen gekregen. Zij heeft me nog leren schaatsen. Ze woonde aan de Voorstadslaan.

Reactie 19:

Aanvullende info:

Chris de Reus, 24-03-2008, Verkenners 24; Nu ik deze 3 heitje-karweitje-foto’s wat meer heb gezien en één ervan bovendien prominent als introductiefoto fungeert, bekruipt mij ernstige twijfel of het hier wel om leden van de Titus Brandsmagroep gaat. De foto’s zijn afkomstig uit het Titus-album van Pim van Gülück en daarom ook verondersteld als zijnde deel uitmakend van die groep. De verkenners op het Keizer Karelplein dragen bij nadere beschouwing zwarte baretten; die hebben wij nooit gedragen. Het blijven nochtans mooie Nijmeegse actiefoto’s en in die zin niet zo misplaatst in dit geheel. Vraag blijft: wie waren het dan wel?

Reactie 20:

Henk van Hest, 25-03-2008, Verkenners 3: Wie er op deze foto staat kan ik niet thuisbrengen. Maar op deze wordt er geen wijwater rond gebracht, maar er worden lege flessen opgehaald. Het doel hiervan was geld verzamelen voor iemand, die uitgezonden werd naar de Jamboree. Dat is ook gebeurd, wie of wanneer dat was dat weet ik niet meer, ik was zelf amper verkenner en amper 12 jaar oud. Ik denk dat dit in 1947 of 1948. Ik meen me te herinneren dat dit de jamboree na de oorlog was. Wat ik me nog wel herinner is dat diegene die naar de jamboree uitverkozen was om te gaan, bij zijn terugkomst de Titus Brandsmagroep verliet, wat voor de nodige opschudding zorgde. Want we zijn avond na avond op pad geweest om lege flessen op te halen.!!!
Groetend goed spoor, Henk van Hest

Reactie 21:

Henk van Hest, 25-03-2008, Verkenners 5: Dit wijwater rondbrengen gebeurde inderdaad elk jaar na palmzondag. Maar dan hadden we geen lege flessen bij ons wel wijwater bij ons die meestal in grote melkbus met kraan.We gingen dan huis aan huis aanbellen of ze ook wijwater wilde hebben. Diegene die het wilde gaf ons een fles of iets wat er op leek mee, en wij vulden de fles, deden daar een palmtakje bij en brachten het netjes terug bij de mensen, voorzien van een collectebus, waar de meesten een bijdrage indeden.

Reactie 22:

Jac Janssen, 25-03-2008, Welpen 14: Ik denk dat dit de oude haven bij de Hezelpoort is, en dat moet 1953 of 1954 geweest zijn. Groetjes Jac Janssen Veenendaal. Vroeger Pastoor Zegerstraat, later Havikstraat.

Reactie 23:

Arjen W. Kuiken, 25-03-2008, Voortrekkers 06: De foto is genomen in 1951 (zie foto 05). Volgens de bijgaande tekst was de groep op weg via Brabant naar Hoek van Holland. De foto bewijst dat ze op hun reis ook Noord-Limburg hebben doorkruist want de Zwarte Plak, een buurtschap van Horst-America, ligt in Limburg.
De Voortrekkers hebben moeten weten dat deze schuilplaatsen daar lagen en welke geschiedenis ermee verbonden was (1). Ze waren en zijn nog steeds zeer moeilijk te vinden (2). De bevolking daar moet ze hebben aangewezen. De groep staat hier inderdaad in de restanten van één van de twee ondergrondse schuilplaatsen die boer Poels van de Antoniushoeve heeft laten graven. Deze schuilplaatsen waren, gezien de omstandigheden, zeer comfortabel. Ze waren voorzien van stapelbedden en hadden zelfs elektrisch licht. In de herfst van 1944, bij het naderen van de geallieerde legers, moesten de bewoners van de Zwarte Plak evacueren. De Duitse troepen, die het gebied innamen, hebben toen de schuilplaatsen ontdekt en vernielt.

Dezelfde kuil in 1945 (zie boom links). Piet Smedts staat in de kuil. Foto genomen in 1945 toen er een officieel onderzoek naar de verzetsactiviteiten op de Zwarte Plak werd uitgevoerd.

(1) Uit het boek “de Zwarte Plak” van Toon Kortooms?
(2) De kuil van de gefotografeerde schuilplaats (S1) is anno 2008 nog steeds aanwezig. Ingestort, en overwoekerd met bomen en struikgewas.

Na de oorlog is veel onrust ontstaan in de voormalige verzetskringen door het boek van de schrijver Toon Kortooms (*1916 - †1999). Deze schreef in 1948 het boek “De Zwarte Plak”. Het boek gaat over gewone mensen, die Joden en onderduikers verbergen en neergeschoten geallieerde piloten tijdelijk opvangen en helpen om terug te gaan naar Engeland. De gegevens die Kortooms in zijn boek verwerkte werden voor het grootste deel aangeleverd door Bert Poels, oudste zoon van boer Jacobus Poels van de Antoniushoeve. Toen het boek uitkwam was de voormalige Ondergrondse zeer gebelgd over de inhoud. De activiteiten van Bert Poels tijdens de oorlog, werden te overdreven neergezet terwijl die van anderen in het geheel niet vermeld werden. Kortooms zag zich genoodzaakt zijn boek te herschrijven. Van deze versie, die op vele scholen in het land op de boekenlijst stond, zijn een groot aantal drukken verschenen. In 1977 heeft Poels weer een boek laten verschijnen. Dit keer verteld door de journalist Jan Derix, met de titel: “Vriend en Vijand”. Hoewel het een goed geschreven boek is, wordt in diverse passages de waarheid weer ernstig geweld aangedaan en komt Poels weer als de man van het Noord-Limburgse verzet naar voren. De voormalige Ondergrondse, nu vele jaren ouder, kon de vut niet meer opbrengen te protesteren. Oude wonden werden weer open gereten. Men kon het niet meer aan. Toch gebeurde er iets. Als antwoord verscheen een boek met de titel: “Waarheid en leugen in het verzet”. De schrijver, Mathieu Smedts - hoofdredacteur van het weekblad “Vrij Nederland”, zoon van boer Smedts en kenner bij uitstek, haalde hiermee zijn gram. Hierna werd het stil. Het hoofdstuk “De Zwarte Plak” was afgesloten.

Op “De Zwarte Plak” woonden drie families. Poels (1), Smedts (2) en Geurts (3), allen in het verzet actief. De schuilkelders van boer Poels (S1 en S2) lagen wel heel dicht bij de boerderij van Smedts.

Reactie 24:

Sjef Janssen, 25-03-2008, Zeeverkenners: Zoals beloofd wat foto's. Deze 4 foto's heb ik gevonden, ze zijn altijd wat onduidelijk geweest. Ze zijn van mijn installatie als zeeverkenner, ik weet de datum niet meer.

Foto 1, de eed afleggen.

Foto 2, mijn moeder en kleine broertje kijken toe, ik zal op een zeil omhoog gegooid worden.

Foto 3, daar ga ik dan, links op de foto van Doorn?? in het midden van Ottele, de andere namen weet ik niet meer.

Foto 4, veel belangstelling.

Groeten Sjef Janssen (ik woonde vroeger in de Havikstraat 9)
Nu Salviastraat 25, 6663DJ Lent.

Reactie 25:

Henk van Hest, 26-03-2008, Welpen 7: Als ik me het goed herinner, het is 51 jaar geleden, is dit in Uden (Noord-Brabant). Dit was een bomkrater, waar regenwater in stond en werd door ons gebruikt om pootje te baden. Het kan zijn dat we iets speciaals in dit water moesten zoeken, maar wat dat weet ik niet meer!!!!! Dit is waarschijnlijk in 1945 of 1946. Ik was hier als kind bij. In 1947 ging ik als verkenner mee naar het beroemde z.g.""Pieperskamp"" in de Wieringermeer, bij het plaatsje Slootdorp.
Henk van Hest. Met linker, en een goed spoor!!!!!!

Reactie 26:

Henk van Hest, 26-03-2008, Welpen 1: Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in de Voorstadslaan, waar we bij een witte villa een buitenterrein hadden. Dit is de begintijd van de welpen want op deze foto staat Baloe Arnoldussen. Ze was een hele creatieve leidster. Ik kan me haar goed herinneren, ook deze villa met het "Bos" erom heen. Jaren later kwam ik hier een keer terug en toen bleek het ""Bos"" een wat groot uitgevallen tuin met struiken. Hoelang deze Baloe gebleven is weet ik niet meer.

Reactie 27:

Henk van Hest, 27-03-2008, Verkenners 57: Frans Dodemont staat bij het vuur te koken, ik ben aardappels aan het jassen. Dit is bij de eekhoorns. Andere namen schieten me niet te binnen, welk kamp dit precies, weet ik ook niet.

Reactie 28:

Henk van Hest, 27-03-2008, Zeeverkenners 23: Dit is waarschijnlijk de sluis van Sambeek, het hoogteverschil in deze sluis was 4 tot 6 meter. Het lijkt erg ontspannen en dat was het ook voor de jongens. Maar voor ons, de leiding, was het erg spannend. Stel je maar voor het water zakt 4 meter of meer. De tros moet je laten vieren, anders hang je de boten op, maar ze moeten wel aangelijnd blijven anders word je tegen een ander schip aangedrukt enz. Als de sluisdeur open ging begonnen de schroeven van de motorschepen te malen wat natuurlijk de nodige deining in de sluis te weeg bracht. Kortom erg spannend allemaal, maar ik had het voor geen goud willen missen. Gelukkig kwamen we maar een sluis tegen waar we geschut moesten worden, want Heumen was altijd open.
Henk v Hest v/h stuurman van de zeeverk.

Reactie 29:

Jac Janssen, 27-03-2008, Welpen 6: Ik zou het leuk vinden als iedereen die deze foto bekijkt, even zouden emailen of ze een bekende zien. Misschien komen we samen verder. Die ‘’koppies” komen me bekend voor, maar namen niet. Ik herken Martin Martens, [boy] , Albert Stoep, Sjef Janssen ….. jJnssen …..van uhm, en mezelf uiteraard. Hopelijk gaat dit een beetje lukken. Groetjes Jac Janssen, Veenendaal.

Reactie 30:

Henk van Hest, 28-03-2008, Zeeverkenners 1: Ik ken haast iedereen, maar er zijn me namen ontschoten: Boven van links naar rechts: Henk v Hest ( stuurman), Jan Ottele, Willie v Doorn, Henk de Gouw en Ad Roosendaal (schipper). Onder: Herman Alders, Wim v Geijn en Ewald. Ik geloof dat hij Benno heette.
Ik geloof dat de foto gemaakt is achter het Astatheater.

Reactie 31:

Henk van Hest, 28-03-2008, Zeeverkenners 8: Ik denk dat hier gaat om een foto gemaakt bij een z.g. Nakabaka, een bijeenkomst waarbij de bootslieden en assistent in districts verband samen kwamen met andere zeeverkenners. Dit was een weekend. lang. Het was zou je kunnen zeggen een kader bijeenkomst. Ze kwamen altijd met verhalen weer terug.
De namen waren van links naar rechts:
Karel Losekoot
Henk de Gouw 
onbekend
onbekend
George de Bot
Jan v Benthem.
P.S. De namen weet ik zeker, het gebeuren op de foto weet ik niet zeker.

Reactie 32:

Jac Janssen, 28-03-2008, Welpen: een afscheidsfoto van welpenkamp Uden 1956

Reactie 33:

Henk van Hest, 29-03-2008, Zeeverkenners 4: Drukke vaarwegen als hier op de Waal werden wel degelijk gemeden door ons. Welleswaar, konden onze jongens goed zwemmen, dat was een vereiste, 50m gekleed, anders konden ze geen zeeverkenner worden. Maar als je zeilt op een grote stromende rivier, dan moet een buitenboordmotor paraat zijn, en die hadden we niet.!!! Deze zeilboten die hier midden op de rivier aan het cruisen zijn, herken ik niet. Er zit een bmer bij, ik kan niet zien of hij van ons is , ik was hier zeker niet bij!!! Ze zijn hier bijzonder kwetsbaar bezig midden in de vaargeul om die sleepboot heen. Als je hier wilt zeilen moet er een hele sterke wind staan, want de stroming is van 4 tot 6 km op
de Waal, probeer maar eens tegen de stromiing in te zwemmen.!!!!!!

Reactie 34:

Henk van Hest, 30-03-2008, Welpen 6: Ik wil graag reageren, maar ik was inmiddels al over gegaan naar de verkenners (Half 1947). Ik herken wel de leidsters, Dat zijn Ria Derksen en Annie Kamsma, de meest linkse heette volgens mij Willemsen maar dat weet ik niet zeker.

Reactie 35:

Henk van Hest, 30-03-2008, Welpen 18: Dit is inderdaad het embleem van het 82e Amerikaanse parachutisten airborne divisie, samen met het 2e Brirse tankleger de bevrijders van onze stad Nijmegen. Dit embleem werd uitgereikt bij de dodenherdenking van 1947. Ik was erbij. Iedere verkenner, voortrekker, leiders, leidsters kregen dit embleem behalve ongeïnstaleerden, want dat was ik toen. Ik weet nog, dat het ijskoud was tijdens deze herdenking. Achteraf heb ik het altijd jammer gevonden, dat wij dit embleem niet kregen!!!!!! PS Ik was toen 11 jaar.

Reactie 36:

Sjef Janssen, 02-04-2008. Welpen: Een foto van een welpenkamp in Middelaar vóór 1956. Volgens mij en mijn broer Jac is deze foto gemaakt in Middelaar, we zitten en staan daar rond de welp Jan de Ridder, deze had een flinke blessure aan zijn been opgelopen en bewoog zich voort met een wandelstok.

Ik denk te herkennen op de onderste rij, van links naar rechts.
Arends, Borst, Boy Martens, Jac Janssen en Arts ??.
Middelste rij.
Met stok De Ridder, schuin daarboven Laurentsen en met de handen op elkaar, Sengers.
Helemaal bovenaan uiterst rechts sta ik en ik denk naast mij Joop Heider.
Wie herkent nog meer welpen?

Reactie 37:

Sjef Janssen, 02-04-2008. Zeeverkenners 1: Ik denk dat ik nog enkele namen weet. Bovenste rij, tussen van Hest en Ottele, Heussels? Onderste rij, tweede van links ben ik, Sjef Janssen, daar schuin boven Frans Berbers?, en daar onder Rinie van Ooyen?. Uiterts rechts is volgens mij Sewald ipv Ewald.

Reactie 38:

Henk van Hest, 04-04-2008, Zeeverkenners 11; Dit is waarschijnlijk het eerste zeeverkennerskamp in Blitterswijk Noord-limburg medio 1954 ???
Op de achtergrond, de Maas en onze boten. Helemaal links apart, Pater v Eupen o.p. als kampaalmoezenier ?? Naast hem waarschijnlijk de fourageur onbekend. Links achter de rij Henk .v. Hest (stuurman). Hiervoor: 1e naam vergeten; Henk de Gouw, George de Bot, Robbie Schoots ?, Willie v Doorn, Met pet voor gezicht Jan Ottele?? en tenslotte Karel Losekoot'. Voor de troep Ad Roosendaal met de armen in de zij (schipper) .
Op dit kamp hadden we zelf geen motorboot!! We hebben dus 40 km gelift we zijn dus 40 km door andere schepen gesleept.Jullie begrijpen dit was niet eenvoudig, eigenlijk was het gewaagd, maar waren we jong voor. We vertrokken uit de nieuwe haven, het Maas en waalkanaal op. WE zijn 3 boten met bagage 10 personen. De schipper zei we pakken een sleepje. Daar lagen we, 3 bootjes op een rij netjes aan elkaar vastgemaakt, wachten op de dingen die komen gaan. Daar ging de Weurtse sluis open, daar kwamen de motorschepen aan, we lagen startklaar. De schipper op de eerste boot zou een sleepje pakken, hij zat met de sleeptros klaar daar kwam het eerste schip al aan, hij had flink de sokken erin de schipper ging rechtop staan, en probeerde de tros om de bolder van het passerende schip te slaan, maar ja wij lagen stil, dus binnen een seconde hing de schipper aan de motorboot en wij 
hadden het nakijken, we zagen hem aan boord van het schip klimmen en wij lagen nog steeds stil. Gelukkig zat in de eerste boot een zoon van een "echte" schipper die gelukkig het heft in handen nam want ik zat zelf in de tweede boot. Gelukkig kwam er snel een motorjacht aan, die draaide bij, nam onze sleeptros aan, ging zn kajuit binnen en ging verder me't zijn ontbijt, ondertussen gaf hij een straal gas en begonnen onze boten door de snelheid water te maken. Gelukkig had hij snel in de gaten wat er mis was en minderde vaart. We kwamen snel bij de Heumense sluis en zagen we onze schipper op de kant staan en kon hij langzaam varend bij ons aan boord klimmen. De rest van de tocht valt nog veel te vertellen. maar ik laat het hierbij.!!!!

Goede vaart iedereen
Henk v Hest (stuurman)

Reactie 39:

Henk van Hest, 09-04-2008, Zeeverkenners 19: Waarom deze ontmoeting, de sloep met onze zeilboot de BM, plaatsvind weet ik niet meer. We zijn hier op de Maas onderweg naar ons kampterrein ergens in Noord-limburg. De BM was een van de laatste boten die we gekocht hebben dus het zal een van onze latere kampen geweest zijn. Het waaide die dag behoorlijk en de wind stond gunstig, we konden zelfs voor de wind zeilen. Daarom besloten we de zeilen te hijsen en zelfstandig , los van de sleep, richting het kamp zeilend af te leggen. Hierdoor ontlastte we de sleep en ging het geheel hierdoor sneller. Het kan zijn dat deze foto het moment is dat we zeilend al sneller gingen dan de sleep en dat de sleeplijn snel opgerold moest worden.

P.S Ik bevond me op dat moment op de BM, 

Reactie 40:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Algemeen: Dag alle medeverkenners uit de Titus Brandsmagroep,

Enorm verrast was ik toen Jan van Ottele ons belde over hetgeen de gastredactie over de Titus Brandsmagroep mocht presenteren op de site van Noviomagus.
Mijn vrouw nam het gesprek met Jan aan en belde zijn info aan mij in Praag door. Heel opwindend was het om met mijn zoon, die ook jaren lid van Scouting is geweest, de 50-60 jaar oude foto's te bekijken. Wie had het in die tijd ooit kunnen bedenken dat dit nog eens mogelijk zou zijn! Zelf kom ik meerdere malen op de kiekjes voor en zal, daar waar mijn geheugen nog bij kan, proberen het geschrevene aan te vullen.
Nauwelijks nog heb ik contact gehad met de broeders waarmee ik, in mijn jeugd, spannende avonturen mocht beleven! Jan van Ottele en George de Bot ontmoette ik in later jaren nog wel eens, wat telkens weer hartelijke ontmoetingen waren. Met Pater Smoorenburg heb ik per brief, alweer een paar jaar geleden, contact gehad. Hij scheef mij toen dat de Paters Brenninckmeier en de Boer jong waren overleden.
Pim van Guluck zijn wij toch wel veel dank verschuldigd voor wat hij in die jaren voor ons deed. Om in een tijd, dat de werkweek 48 uur bedroeg en vakantie één en bij uitzondering twee weken duurde, zoveel vrije tijd aan ons te besteden was wel heel idealistisch. Naast deze inzet was het verschaffen van materialen, uit eigen zak betaald, een regelmatig voorkomend verschijnsel. Zelfs werden er twee motorboten door hem in de vaart gebracht om ons door de zuidelijke wateren te slepen.
Ik wil zeker de andere leiders niet tekort doen door alleen Pim zijn inzet te vermelden, maar zijn aanwezigheid ook nu weer middels de foto's op de site van Noviomagus vind ik heel bijzonder. Het overlijden van Pim werd ons gemeld door Adriaan de Bot, broer van George en ook verkenner bij Titus Brandsma. Naar aanleiding van het overlijden van Pim hebben we (Jan van Ottele en ik) zijn weduwe een brief geschreven waarin we ons waardering uitte voor hetgeen Pim voor ons betekend heeft.
Met nadruk wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet die ons jong zijn zoveel goeds heeft gegeven!

De reünie van 1993 moet hoognodig worden voortgezet vind ik; als we allemaal onze namen met e-mailadres op de site vermelden dan moet dat lukken!
Ik begin: karellosekoot@casema.nl

Met stevige linker,

Karel Losekoot

Reactie 41:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 2: Eerlijke gezegd geloof ik niet dat de sloep van Pim of door Pim betaald was. Verder als aanvulling op wat Henk schrijft: we hadden ook nog een Sharp zeilboot te zien op foto 7.
Knap van je Henk dat je alle bootnamen nog weet.

Reactie 42:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 3: Dit was de eerste motorboot van Pim; de één cylinder zijklepper kwam onder Jan van Ottele z'n handen plotseling tot leven. Ik hoop dat hij nu eindelijk van de schrik is bekomen.

Reactie 43:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 6: Dit was dus de "Krats". De smid Westenend (vader van Piet) leerde bij het dichtlassen voor het eerst in z'n leven een beetje vloeken. Het plaatwerk was zo dun dat bij het lassen er meer gaten ontstonden dan dicht gingen. Uiteindelijk won zijn vakmanschap het toch.

Reactie 44:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 8: Bijna zeker was dit bij het inzegenen van de boten voor de ingebruikname. Inzegenen ging met een mooie kwast met stok gehanteerd door de priester onder het uitspreken van een Latijnse spreuk. De meest linkse, bootsman was ik: Karel Losekoot Jan z'n rang was Kwartiermeester (dacht ik). De volgende twee foto's horen hier ook bij.

Reactie 45:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 11: Was dit niet het kamp in Groeningen; waar we nog een koe uit de Maas redde, door de boer op limonade werden getrakteerd en een tientje kregen?

Reactie 46:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 12: Jan kreeg hier het groen/witte koord wat inhield dat hij ...... vaardigheids-insignes had behaald. Het was bij gelegenheid van het ..... jarig bestaan.

Reactie 47:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 14: Dit was ik dus Karel en kreeg het rood/witte koord. Ik had net nog een paar insignes meer dan Jan, maar hoeveel ik er had zou ik niet meer weten.

Reactie 48:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 15: Naar Groeningen want toen we naar Maastricht gingen hing de sloep er ook achter.

Reactie 49:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 18: Moet haast het Maas en Waalkanaal zijn, bij Heumen? De boot was van mij; gekocht voor Fl. 175,= en 5 jaar later verkocht voor Fl. 260,=

Reactie 50:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 25: Over dit kerkje is door de Nijmeegse stadsarchivaris een boekje geschreven, hoe is de staat van het kerkje nu?

Reactie 51:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 26: Oefening in het kader van het behalen van het insigne Brandweerman. Dit gebeurde in samenwerking met de Nijmeegse brandweer. Zie ook volgende 3 foto's.

Reactie 52:

Karel Losekoot, 12-04-2008, Zeeverkenners 30: Nogmaals mijn bootje op de Waal of in het Weurtse grindgat.

Reactie 53:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Verkenners 63: Ook deze foto is nog in mijn bezit! De foto laat zien hoe ik probeer om voor het verkrijgen van de status 1e klas verkenner aan het houthakken ben.
Dit was in 1952 tijdens ons zomerkamp in Doetinchem. Op de bijgevoegde foto's is te zien hoe het terrein was ingericht. Links onderin staat, op de H na, de plaats van de HUDO aangegeven. HUDO was de afkorting voor Houd Uw Darmen Open. Poepje gedaan met schepje wat zand erover en handjes wassen in bijgevoeg bakje.

Reactie 54:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners 8: Nog een plaatje van deze dag:

Reactie 55:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Welpen 13: Dit feest was op de dag dat de koorden aan Jan en mij werden uitgereikt. Zie bij Zeeverkennners foto's 12, 13 en 14. Waarschijnlijk bij het .... jarig bestaan van de groep.

Reactie 56:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners 6: Wie Jan van Ottele nog niet herkend heeft hierbij dan. Goed gemuts met een schier onmogelijke taak. Het lukte toch wel want de boot werd door de anderen zover getild dat er net geen water meer inliep. Was het niveau tot aan de vlonder gedaald dan was omkiepen van de boot de laatste handeling.

Reactie 57:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners 25: Ook hierbij een foto van het kerkje van Persingen.

Reactie 58:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners 26: Nog een paar plaatsjes van deze cursus.

Reactie 59:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Algemeen: Mijne eerste kamp was in 1951 in Gerwen hierbij twee plaatjes. De foto; aan de slijpsteen bij Pim in het schuurje was voor een fotoserie over vaardigheidsinsignes.

Reactie 60:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners 17: Hier dus ook de Sharp wat was eigenlijk de naam?

Reactie 61:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Algemeen: Wat was een Koempoelan ook alweer en waar kwam de naam vandaan?

Reactie 62:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners: George de Bot aan het werk in de "Niftrik" 

Reactie 63:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Zeeverkenners: Zo werden we lichamelijk en geestelijk gezond gehouden!

Reactie 64:

Karel Losekoot, 15-04-2008, Algemeen: Dit was weer eens een feest waar we op een mooie zomerse dag enorm van genoten. De conferancier die op een hoge schommel gezeten was deed uitspraken waar onrust over ontstond. Waarschijnlijk waren z'n opmerkingen of uitspraken voor deze tijd dagelijks gebruik. Weet iemand nog wat er precies aan de hand was? Het was overigens een feest op diocesaan of landelijk niveau.

Tijdens het verdere dagprogramma trad een heel jonge Toon Hermans op. Het meezingen van de hele groep deed hem zoveel plezier dat het zich verschillende keren alleen als luisteraar opstelde.

Reactie 65:

Karel Losekoot, 16-04-2008, Zeeverkenners 8: In reactie 1 moet de naam Henk de Gouw vervangen worden door Jan van Ottele. De steiger was toch onze aanlegplaats in de Nieuwe Haven?

Reactie 66:

Karel Losekoot, 17-04-2008, Zeeverkenners 12: Neuzend in de fotoboeken van mijn zus vond ik keurig genoteerd dat deze gebeurtenis plaatsvond bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de groep in mei 1956.

Reactie 67:

Karel Losekoot, 17-04-2008, Verkenners 68: Dit was in mei 1956 volgens notitie in een fotoboek van mijn zus. Zie ook foto 67 en bij Zeeverkenners foto's 12, 13 en 14.

Reactie 68:

Henk van Hest, 18-04-2008, Zeeverkenners 11: Dag Karel leuk dat je ook gereageerd hebt. In Groeningen hadden we de motorboot bij ons, waarmee we de bewuste koe uit het water getrokken hebben. en de sloep natuurlijk .Wat knap Karel. dat jij dit nog weet, die beloning tientje limonade!!! Ik herinner me die sloep en groeningen zo goed, omdat we in de stromende regen de hele dag gevaren hadden en bij regen,in het halfdonker de tenten op moesten zetten!!  Door een kletsnatte weide de bagage moesten slepen.

Groeten Henk v. Hest.

Reactie 69:

Bon Roosendaal, 11-05-2008, Welpen 16; Jopie Oor heette Bagheera.

Reactie 70:

Henk van Hest, 20-05-2008, Zeeverkenners 2; Als aanvulling op het sloepverhaal het volgende. Naderhand schoot me te binnen dat deze sloep in Rotterdam gekocht is door wie?? Dat weet ik niet meer. Wat ik wel denk te weten is, dat deze sloep door een binnenvaartschipper vanuit Rotterdam is meegenomen (gesleept) naar Nijmegen!!! Ik denk dat de ouders van George de Bot hierin zeker een belangrijke rol gehad hebben!

Reactie 71:

Gerard Damen 01-06-2008, Verkenners 45: Betreft Gerrie Stensen. Die is momenteel vrijwilliger in Groesbeek bij het oorlogmuseum. Harrie de Ridder als die vroeger ook bij de Augustinusgroep geweest is, dan is hij helaas enkele jaren terug gestorven. Van Hest woonde vroeger aan de Nieuwe Nonnendaalseweg t/o het politiepostje?

Reactie 72:

Mevr T. Stoep de Zwart, 22-12-2008, Verkenners 62: Geachte heer/mevrouw, Volgens mij staat mijn overleden man, die op 21 september 2006 is overleden, de tweede van links met een bril op de foto, zijn naam is Jan Stoep, woonde toen op de Kraaijenhoflaan. Leuk om te zien, bedankt.

Reactie 73:

Albert Stoep, 02-01-2009, Welpen 6: Hallo Jac. Ik zie vandaag de site pas en herken uiteraard jou en de namen die je opnoemt. Ook zie ik nog Hennie Spee en Peter Seegers. Groeten vanuit Malden.

Reactie 74:

Berry Spaan, 03-03-2009, Welpen 2: Inderdaad, deze foto is op zomerkamp in 1946 in Uden genomen.Bovenaan 4de van links is akela Ensink. Ik heb haar nog op 4-10-1997 opgezocht in Velp (G). Onderaan eerste rechts dat ben ik als gids van het vossenhol.

Reactie 75:

Berry Spaan, 03-03-2009, Welpen 8: Ook deze foto is in 1946 op zomerkamp in Uden genomen.

Reactie 76:

Berry Spaan, 03-03-2009, Welpen 16: Vermoedelijk is deze foto ook in Uden genomen. Onderaan 2de van rechts dat ben ik.

Reactie 77:

Berry Spaan, 06-03-2009, Welpen: Hierbij nog een foto van de welpengroep Titus Brandsma. De foto is genomen in juni 1946 op de H. Landstichting. Onderaan in het midden met de vosafbeelding dat ben ik.

Reactie 78:

Henry Artz, 23-05-2009, Verkenners 35: Ik heb jaren bij de verkenners en de voortrekkers gezeten bij de Titus Brandsmagroep. De persoon vooraan rechts is oubaas Henk Rozendaal (oftewel Hentje Rozenwater). Leuk om enige foto,s te zien van de Titus Brandsmagroep.

Lang geleden dat ik foto's van de Titus Brandsmagroep heb gezien, roept weer mooie herinneringen op.

Reactie 79:

Henry Artz, 26-05-2009, Welpen: Welpentijd: mooie groepsfoto van de welpen waar ik samen met mijn broer Gregor op sta. Ik heb zelf geen enkele foto van mijn welpentijd. Ik kan me nog wel een kamp herinneren in Bergharen waar we in de Wetering gingen zwemmen. Van de verkennerstijd ook geen foto's. Kan me nog wel herinneren de grote oliekachel in het hoofdkwartier, en de zendinstallatie. Van de voortrekkerstijd heb ik wel enkele foto's. Het onderkomen achter bij Canta, waar we ons flesje Brand bier dronken. De fietstocht naar Postel in Belgïe, Naar Frankrijk, naar Ham Sur Meuse, Givet, waar we de meisjes Rolande, Marie-Therese en haar zusje Francine leerden kennen.. Heb nog een tijdje geschreven met Marie-Therese, heb van haar nog een scouting embleem gekregen wat ik nu nog bezit. En niet te vergeten de Kalorama tocht. Mocht er weer een reünie komen dan wil ik er graag bij zijn.

Reactie 80:

Henry Artz, 11-06-2009, Welpen 6: De personen met de volgende namen komen op de foto voor t.w. Ewald van Kuil, Gregor en Henry Artz, Freddy de Bis, Huub van Geel. Veel gezichten herken ik wel maar geen naam meer.

Reactie 81:

Karel Losekoot, 03-10-2009, Zeeverkenners 25: Bij deze foto's hoort zeker ook een plaatje van de kerk buiten.

Wat niet vergeten mag worden is dat door een landelijk actie van de Katholieke Verkenners de kerk van de ondergang werd gered! Als ik me goed herinner werd de kerk daarna voor onbepaalde tijd aan de Verkennersbeweging ter beschikking gesteld.

Reactie 82:

Gerard Brans, 20-10-2009, Verkenners 33: Voorop loopt Pater Stevens, in het midden Pastoor Schiphorst en achteraan Pater Preller

Reactie 83:

Ewald van Kuil, 02-11-2009, Welpen 6: Ik moet Henry Arts (reactie 4 bij deze foto) corrigeren. Ik ben nooit welp geweest maar begonnen bij de verkenners. Met Henry Arts heb ik overigens enige tijd geleden per email contact gehad en hem wat foto's gestuurd van de voortrekkerstijd.

Reactie 84:

Ewald van Kuil, Verkenners: Hierbij een aantal foto's van de verkenners en de voortrekkers van de Titus Brandsmagroep van '57 - '61.

Klik hier om naar de foto's te gaan

Ik ben sinds 1963 deels en sinds 1967 helemaal niet meer woonachtig in Nijmegen, je weet maar nooit wie nu of later jullie prima site bezoekt en zich mij herinnert. (inmiddels 65). Zelf woon ik in Doetinchem. Het zou aardig zijn veel meer mensen te vinden en wellicht zou dat kunnen leiden tot nieuwe reünies of iets dergelijks van Titus Brandsma leden. Het moet in Nijmegen barsten van de mensen die lid zijn geweest van de Titus Brandsmagroep. Het kan natuurlijk zo zijn dat ik dingen aandraag die al gebeurd zijn, ik ben tenslotte al decennia uit Nijmegen weg maar wie weet.......

Met vriendelijke groet,

Ewald van Kuil

Reactie 85:

Chris de Reus, 13-11-2009, Verkenners: Hartelijk dank aan Ewald van Kuil voor de prachtige aanvulling op de Titus Brandsma-pagina. Dat kan een mooie stimulans zijn voor de legio oud-leden die nog mooie dingen - foto's, logboeken, verhalen - in de kast hebben liggen. Kom op dus en breng het naar buiten.

Reactie 86:

André Schuijffel, 14-11-2009, Zeeverkenners 1: Sjef Janssen, de jongen 1e van links zittend op de grond met gekruiste benen en dwars gestreepte kniekousen, is inderdaad Riny (Rinus) van Ooyen. Hij zat in dezelfde klas als ik op de St Jozefschool in de Schoolstraat. Hij woonde ook in de Schoolstraat vlakbij de school. Later is hij (volgens mij) verhuisd naar de Myrtestraat.

Reactie 87:

Ewald van Kuil, 19-11-2009, Zeeverkenners 1: De jongen die hier Ewald wordt genoemd heet Ewald met zijn achternaam. Zijn voornaam is Ben of Bennie zoals hij volgens mij toen werd genoemd. Ik vond dat indertijd grappig omdat ik Ewald als voornaam heb.
Hij woonde in de Fuutstraat en ik in de Korhoenstraat en onze vaders hebben samen iets gedaan voor "Herwonnen Levenskracht". Dat was volgens mij toentertijd een organisatie die werkte voor TBC-patiënten.

Reactie 88:

Henry Artz, 01-12-2009, Algemeen: Mooie foto serie van de Titus Brandsma groep, (ingezonden door Ewald van Kuil). Wanneer er een reünie komt, dan wil ik graag van de partij zijn.

Reactie 89:

C. Heller, 30-01-2010, Verkenners 16: Inderdaad is de derde persoon op de foto mijn vader Flip Heller die naast Pater Koopmans staat.

Reactie 90:

Mario van Limburg, 08-09-2010, Algemeen, Goedemiddag,

Ik heb een uitdaging voor Noviomagus.

Er heeft een Carmel groep bestaan die in 1946 opgericht is! In deze groep zaten vooral kinderen van winkeliers uit en om de Lange Hezelstraat. Er zaten in deze groep mensen die als gids actief zijn geweest bij de bevrijding, die mochten het insigne van de airborne in spiegelbeeld op hun uniform dragen o.a. Peter Wildenberg, Grotestraat. Nu woonachtig in Beuningen.
- Het vaandel van de Carmelverkenners Drumband moet zich in het gemeente archief bevinden.
- Er zijn speldjes uitgegeven in emaille.
- De groep is rond 1977 opgeheven. Het clubhuis was op de Jodenberg. Er waren toen ongeveer nog 10 leden over.

Met groet Mario van Limburg

Ex-carmel verkenner lid.

(Redactie: welke ex Carmel-lid neemt deze uitdaging aan?)

Reactie 91:

Gregor Artz, 21-11-2010, Welpen 10: 2e van links is Henry Artz. Rechts van de akela staat een zekere Sengers en ik, Gregor Artz sta 3e van rechts.

Reactie 92:

Gregor Artz, 02-12-2010, Verkenners: Graag voldoe ik aan de oproep uit reactie 85.

Ik ben dus op zoek gegaan naar documentatie en foto’s uit mijn welpen- en verkennertijd bij de Titus Brandsmagroep.

Met name de eisen in het groene verkennersboekje geven een prachtig beeld van die tijd. Bijvoorbeeld onder de noemer Training in hulpvaardigheid staan de eisen: Alles gereedmaken voor de H. Mis en de Ziekencommunie. En: De H. Mis kunnen dienen en dit bij voorkomende gelegenheden doen. Prachtig allemaal. Met recht het Rijke Roomse Leven. Zeer zeker van een heel andere orde dan de vaders/trainers die nu langs de lijn hun voetballende zoons toeroepen: ”schop hem onderuit”

Op de welpenfoto sta ik in het midden met aan mijn rechterkant Leo de Bis en aan de andere kant Freddie de Bis. We woonden in de Oude Heselaan. Ik in het pand waar nu Scooterhandel Siezenis inzit en Leo en Freddie woonden daar schuin tegenover.

Op de verkennerfoto sta ik rechts met mijn broer Henry naast mij. Trouwens op een gegeven moment waren al mijn broers bij de verkennerij. 

Ik sta links bovenste rij.

De verkennerswet en -belofte ademde een sfeer uit van idealisme en naastenliefde. Zucht, zucht.

Hierbij nog wat foto’s die op het verkennerskamp in Well in augustus 1957 zijn gemaakt.

Links zit Ewald van Kuil, dan volgens mij een zekere Erkelens, dan geloof ik Seegers of Sengers dan ik en dan Tonnie één van de 3 broers Arends, die ook lid waren van de Titus Brandsmagroep. De oudste heette Steef, dan had je Wil en dan Tonnie.

We sliepen in oude legertenten met vierkante palen uit één stuk.

Op de volgende foto ben ik de tent aan het klaarleggen voor transport tijdens dat kamp in Well in augustus 1957.

Met verkennersgroet

Gregor Artz

Reactie 93:

Gregor Artz, 03-12-2010, Welpen 11: Ik vermoed dat het in het Bijbels Openluchtmuseum is.

Reactie 94:

Gregor Artz, 03-12-2010, Welpen 14: Ik kan me herinneren dat we als welp op de dichtgevroren Waal liepen, waarschijnlijk sta ik ook op deze foto helemaal rechts.

Deze foto lijkt mij in de buurt van het huidige casino genomen te zijn. Het moet de winter ‘54/55 of ‘55/56 geweest zijn.

Reactie 95:

Gregor Artz, 03-12-2010, Welpen 06: 5e vanaf rechts in de bovenste rij is Henry Artz, daarnaast sta ik en dan komt Freddie de Bis. Ook zie ik Tonnie Schouten en ? Wijnen en ? Hoefnagels.

Akela Kamsma was zeer aardig, ze nam ons nog wel eens mee naar haar woning boven de winkel op de hoek Lange Brouwerstraat/Priemstraat naast het tegenwoordige Spijshuis Uylenspieghel.

Reactie 96:

Gregor Artz, 03-12-2010, Verkenners 22Onderste rij 1e links met petje is Freddie de Bis en naast hem zijn broer Leo. Ik zit hoogstwaarschijnlijk als eerste op de 2e rij rechts, naast de leidster.

Reactie 97:

Gregor Artz, 03-12-2010, Voortrekkers 11: Tonnie Arends leunt op de schouder van Henk Rozendaal.

Reactie 98:

Ewald van Kuil, 07-12-2010, Voortrekkers 11: Gregor Artz heeft het helaas niet bij het rechte eind.

Het is niet Tonnie Arends die op de schouder van Henk Rozendaal leunt maar Steef Arends. Er waren drie broers Arends bij de Titus Brandsmagroep als welp, later verkenner en voortrekker t.w. Steef, Wil en Tonnie (later Toon genoemd) De overige stamleden ken ik niet. (voor mijn tijd bij de voortrekkers)

Reactie 99:

Rob van Trienen, 09-12-2010, Algemeen: Ik heb ook bij de Titus Brandsmagroep gezeten samen met Peter Willems en Joop van Huizen, volgens mij is dit in de periode vanaf 1959-1960. Heb er lang bij gezeten, heel veel aan sport gedaan in die tijd en ook altijd kamp in Well gehad.

Reactie 100:

Arjen W. Kuiken, 13-12-2010, Voortrekkers 11: Tweede van rechts/staand is Rinus Claus.

Reactie 101:

Jan Spaan, 08-01-2012, Verkenners 06: Op deze foto staat naast Jan te Boekhorst Gerard Peters en geheel rechts sta ik: Jan Spaan. Ik zal ook de andere foto’s nog bekijken; leuk om ze nog eens terug te zien !

terug

Het grote aantal reacties werd hier onoverzichtelijk. Daarom zijn ze inmiddels bij de relevante fotopagina's ondergebracht. Volg de links. Op deze pagina worden geen reacties meer bijgeplaatst.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: