026-Heilig Hartkerk-01.jpg

< Back | Index | Next >

H Thomas a Villanovakerk (1895)
Tweede Oude Heselaan 171
Reactie 1:

JAM.Willems, 16-01-2019: Dit is de voormalige Bethelkerk, in 1895 gebouwd voor de Nederland Hervormde Gemeente.
Reactie 2:

Rob Essers, 19-01-2019: Het complex Tweede Oude Heselaan 167-171 is een van de monumentale panden die Rosalie Marie Elisabeth Knuttel (1860-1935) in de periode 1894-1898 in Hees liet bouwen.

In het overzicht van Verleende bouw- en hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 te Nijmegen van Hans Giesbertz staat: "In 1895 wordt aan mejuffrouw Knuttel vergunning verleend tot het bouwen van 1 bewaarschool en vergaderlokaal aan de Oude Heseweg." In Ede was de familie Knuttel nauw betrokken bij het Leger des Heils.

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15 augustus 1895 berichtte "dat het Evangelisatielokaal aan de Heesche laan spoedig zal geopend worden door ds. van Hoogenhuijze alhier". Het bericht eindigde met de melding "dat dit gebouw niets te maken heeft met het Heilsleger, gelijk onlangs in enkele bladen bericht werd". De officiële opening was op 11 november 1895. Mogelijk was mejuffrouw Knuttel bevreesd voor een herhaling van de ongeregeldheden in haar vorige woonplaats in 1891.
Ede, 8 Oct. Gisteren avond is er van acht uren tot half tien op de ergerlijkste wijze huisgehouden door de tegenstanders van het Leger des Heils, Ruim vijfhonderd personen bombardeerden het gebouw, waarin de bijeenkomst plaats had, met steenen. Van de serre van mevrouw Knuttel zijn alle ruiten verbrijzeld. Een rijksveldwachter is ernstig gewond en met gebroken been weggedragen. Blijkbaar is men naar een goed overlegd plan te werk gegaan.
(bron: Arnhemsche Courant, 9 oktober 1891)

Uit een akte d.d. 15 september 1897 van notaris J. Klaassen blijkt dat mejuffrouw Knuttel het gebouw "Bethel" (evangelisatielokaal, woning en bewaarschool) voor 7.500 gulden heeft verkocht aan de Vereeniging "Bethel" te Hees.
Reactie 3:

JAM.Willems, 20-01-2019: Geachte Rob Essers, betreft dit dezelfde R.M.E. Knuttel die volgens de adresboeken van Nijmegen van 1895 tot 1902 heeft gewoond in Villa Bloemendaal, Kerkstraat 81 te Hees ?
Reactie 4:

Rob Essers, 22-01-2019: @JAM.Willems - Er is maar één Rosalie Marie Elisabeth Knuttel. Zij werd op 30 oktober 1860 in Batavia geboren als oudste dochter van Pieter Knuttel Dz. en Rosalie Freijss. In november 1862 kwam zij met haar ouders aan in Nederland. Uit het bevolkingsregister 1890-1900 blijkt dat zij zich op 6 november 1893 vanuit Ede op het adres Kerkstraat 81 (= Wijk E, nr. 81) vestigde. Dat was destijds het adres van villa Bloemendaal (Klambir Lima) aan het begin van de Dorpsstraat Hees. De villa is in 1931 gesloopt.

Volgens het bevolkingsregister 1900-1910 is zij op 11 december 1902 naar Welverdiend in Afrika vertrokken. Waarschijnlijk wordt hiermee de plaats Welverdiend in Gauteng (Transvaal) in Zuid-Afrika bedoeld. In De Gelderlander van 23 juni 1903 stond echter: "Men meldt uit Amsterdam: (...) Behalve repatrieerenden Afrikaanders vertrok ook naar Afrika mej. Knuttel uit Nijmegen die de stichting van een weeshuis in Potchefstroom gaat voorbereiden." Potchefstroom ligt in de provincie Noordwest in Zuid-Afrika.

Volgens een akte d.d. 24 november 1903 van notaris W.E. Hijink woonde zij in Johannesburg in Zuid-Afrika. Voor 1905 verhuisde zij naar Pretoria. Uit een akte d.d. 19 september 1905 blijkt dat zij inmiddels was getrouwd met de landbouwer Jan Hendrik Sem en op Roseville in Pretoria woonde. Mogelijk is haar echtgenoot op 26 juni 1860 in Port Natal geboren als zoon van Gerrit Jan Cornelis Sem en Geertruij Johanna Meijer en op 24 september 1889 vanuit Amsterdam naar Oranje Vrijstaat vertrokken.

Waar en wanneer haar echtgenoot is overleden, heb ik niet kunnen achterhalen. Vast staat dat Rosalie Marie Elisabeth Knuttel naar Nederland is teruggekeerd en op 7 juli 1935 als weduwe van Jan Hendrik Sem op 74-jarige leeftijd in Soest is overleden.

zuster
Haar jongste zuster Anna Theodora Knuttel werd 13 september 1871 in Ede geboren. Zij vestigde zich op 25 april 1894 vanuit Amsterdam als verpleegster op het adres Hees 188 (= Wijk E, nr. 118). Dat was het adres van de villa Kelfkenshof. In de adresboeken van 1895 en 1896 staat: "Knuttel Aa Tha z b Hees villa Hof en Beek 118". Op de tekening van het rioleringsplan waarvoor op 16 mei 1962 vergunning is verleend, staat de naam 'HUIZE KELFKENSHOF EN BEEK'. Het landhuis Bredestraat 90-92 Nijmegen is een gemeentelijk monument.

Zuster Anna was actief in het Leger des Heils. Volgens het bevolkingsregister 1890-1900 keerde zij op 26 mei 1896 terug naar Amsterdam. In de PGNC van 23 mei 1896 werd nog een bijeenkomst van het Leger des Heils op 28 mei 1896 in de Scheidemakersgas in Nijmegen aangekondigd "geleid door Mevr. Majoor MAIDMENT, / bijgestaan door Stafkapitein DE WILDE / en Kapiteine KNUTTEL." Anna Theodora Knuttel is op 3 april 1943 ongehuwd op 71-jarige leeftijd in Soest overleden.
Reactie 5:

JAM.Willems, 16-06-2021: De voormalige Bethelkerk is in 2018 verbouwd tot 6 appartementen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: