De geschiedenis van de St

Lijst van beelden en andere kunstschatten 
in de St. Stephanuskerk

Foto: Plattegrond van de kerk

1. Porta Coeli
Boven de voordeur vindt u een schildering van de hand van Joan Collette, voorstellend de heilige Moeder Gods Maria met daarbij de tekst: “Beschut ons tegen alle gevaren en schenk ons door de voorspraak van de H. Moeder Gods Maria en van den H. Stephanus genadig voorspoed en vrede” “ora cunctis”

2. St. Caecilia
Boven, op het zangkoor, bevindt zich een glas-in-lood-raam van de heilige Caecilia, patrones van de muziek, door Joan Collette uit 1937.

3. St. Antonius
De heilige Antonius roept men aan, wanneer men iets kwijt is. In de volksmond bestaat er het bekende versje: “Heilige Antonius, goede vrind, maak dat ik mijn ... (datgene dat men kwijt is) ... weer vind.”

4. St. Petrus Canisius
Dit geglazuurde terracottabeeld uit 1950 van Jac. Maris stond oorspronkelijk in de Christus Koningkerk.

5. Maria van Altijddurende Bijstand
Dit opaline-tableau is gemaakt door de kunstschilder M. Lau met een lijst uit het atelier van de Gebr. Arens uit Nijmegen.

6. Missiekruis
Het Missiekruis werd geplant op 23 november 1924 en herinnert aan de eerste H. Missie.

7. St. Antonius
(zie nr. 3) Dit beeld uit 1951 is, evenals dat van Petrus Canisius, van terracotta en ook gemaakt door Jac. Maris voor de voormalige kerk van Christus Koning.

8. Communiebanken
Deze communiebanken (ontworpen door Piet Gerrits) stonden oorspronkelijk vóór in de kerk. Aan deze banken ontvingen de mensen het H. Brood op de tong met de handen onder een doek, een zgn. dwaal. De mozaïeken op deze communiebanken zijn van de hand van Joan Collette. Deze mozaïeken vindt men ook terug op het verplaatsbare altaar op het priesterkoor en op de lezenaar daarnaast.

9. H. Ludovicus
Dit beeldje van de H. Ludovicus maakte, samen met dat van de H. Eduardus, deel uit van de koperen ombouw van het oorspronkelijke hoofdaltaar.

10. Het Pinksterraam
Het Pinksterraam in de zuidwand van de kerk dateert uit 1948 en is gemaakt door Joan Collette. Het stelt de nederdaling van de H. Geest voor met links daarvan de sleuteloverdracht door Christus aan Petrus en rechts de uitzending der apostelen.

11. De Jozefkapel
Het mozaïek in de concha van de Jozefkapel verbeeldt taferelen uit het leven van de oudtestamentische Jozef, die door zijn broers bij Dotan als slaaf werd verkocht. Het beeld van de H. Jozef is van gips en komt uit het atelier Linssen te Venlo en dateert van 1926.

12. Preekstoel
Deze preekstoel had vroeger, toen er nog geen geluidsinstallatie bestond, een grote houten kap erboven hangen, die diende als klankbord, zodat de stem van degene die preekte, beter de kerk in klonk. Toen de geluidinstallatie in de kerk werd aangebracht, is de kap weggehaald.

13. H. Maria (in de sacristie)
Dit beeld van de H. Maria stond vroeger in de kapel van Mater Dei, de kloosterkapel van de zusters Ursulinen.

14. St. Stephanus (in de sacristie)
Deze afbeelding van de H. Stephanus is geschilderd door Joan Collette.

15. God de Vader en de H. Maria (in de sacristie)
Deze gebrandschilderde ramen zijn van de Nijmeegse kunstenaar Pieter Barten die ze maakte in 1948. Het rechterraam toont ons God de Vader, het linker Maria die de kop van de slang verplettert.

16. Hoofdaltaar
Dit is het vroegere hoofdaltaar (ontworpen door architect Van Leur. Het oorspronkelijke hoofdaltaar werd ontworpen door Piet Gerrits in 1921-1922), waaraan de priester met de rug naar de gelovigen toe, de H. Mis las. Misdienaars knielden onder aan de trappen en assisteerden hem waar nodig. Tegenwoordig leest de priester de H. Mis met het gezicht naar de mensen aan het verplaatsbare altaar. Op het altaar staat het prachtige tabernakel (vervaardigd door Gebr. Arens), waarin het H. Brood wordt bewaard.

17. Het Priesterkoor
Het mozaïek in de grote concha (1935 – 1940) van Joan Collette is opgebouwd uit vier velden waarin de vier hoofdmomenten uit het leven van de H. Stephanus worden uitgebeeld. Centraal daarin is de verheerlijking als martelaar door de H. Drieëenheid.
Detail: onder de twee groepen engelen bracht de kunstenaar links en rechts een oranje en rood-wit-blauwe wimpel aan. Hiermee protesteerde hij tegen het Duitse verbod om op 31 augustus 1940 (koninginnedag!) de vlag uit te steken.

18. 68 gebrandschilderde glas-in-loodramen
In de 68 ramen (4 x 7 en 8 x 5) in de tamboer van de koepel herkent men de 12 apostelen, geflankeerd door hun attributen en oranten. Het raam recht tegenover het priesterkoor is een afbeelding van Christus. Ook deze ramen zijn gemaakt door Joan Collette in 1946 als vervanging van de ramen van Joep Nicolas die door een granaatinslag tijdens de oorlog werden vernietigd.

19. Eerste steen
Op 29 november 1922 werd door bouwpastoor L.J.M. van Riel de eerste steen gelegd. Als herinnering aan dit feit werd er een gedenksteen geplaatst met als tekst (in het Latijn): 

Me Posuit
L. van Riel
Parochus St. Stephanus mart.
XXIX Novembris
MCMXXII

20. H. Hartbeeld
Dit hardstenen H. Hartbeeld van 2,5 meter hoog is speciaal voor die plaats ontworpen door de Roermondse beeldhouwer Jan Geelen.

21. De Mariakapel
De mozaïekvoorstelling in de concha van de Mariakapel (in 1935 ook weer door Joan Collette gemaakt) vat drie fasen van het Angelusgebed samen.
Het Mariabeeld is uitgevoerd in de stijl van de Beuroner Schule en vervaardigd in atelier Gerard Hack te Maastricht in 1924.

22. De Doopvont
Deze marmeren doopvont is afkomstig uit de voormalige Christus Koningkerk.

23. De Kruisweg
In 1939 schilderde Joan Collette de kruiswegstaties voor de kapel van het voormalige Canisius ziekenhuis aan de St. Annastraat (tegenwoordig CWZ). Toen dit ziekenhuis aan de Weg door Jonkerbosch een nieuwe locatie kreeg en het oude ziekenhuis werd afgebroken, kon de parochie de staties overnemen, zodat wederom werk van Joan Collette bij elkaar kwam. Dat geschiedde in 1992.

24. Het Geboorteraam
Het Geboorteraam in de noordwand (1948) van Joan Collette geeft in het midden Christus’ geboorte weer, links daarvan de herders en rechts de drie Wijzen.

25. H. Eduardus
Dit beeldje van de H. Eduardus hoort bij het beeldje van de H. Ludovicus (zie nr. 9).

26. H. Gerardus
De H. Gerardus is de patroon voor hopeloze zaken. Zijn beeld van terracotta is vervaardigd in 1951 door Jac. Maris en had een vaste plaats in de Christus Koningkerk.

27. H. Blasius
De H. Blasius is de patroonheilige die men kan aanroepen in geval van keelziekten. Zijn feest is op 3 februari en men kan dan de “blasiuszegen” halen. Op de schouders (om de keel) worden dan kruislings twee kaarsen gelegd en wordt de zegen van de H. Blasius afgesmeekt.

28. De Doopkapel
Vroeger vond de doop plaats achter in de kerk in de doopkapel. Als ongedoopte mocht je niet voor in de kerk komen. De tijden zijn veranderd, dus nu wordt de doopkapel niet meer gebruikt.

terug naar de voorpagina cq. inhoudsopgave


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.