Nimweegs Plat 44

13-11-2010

De Grootste Nimwgenuir

t Sal nie lang mr dure of ze goan de grootste Nijmgenuir aller tije wr kiese. Keiser Kuirel stit oek ellikes as kanshebber op de liest muir folleges mien htie duir hlemaol niks te op ske wantie was mer ien Aoke te fiende dan op 't Fallikhof. t Is oek gin wonder da n puir eeuwe trug t klootjesfollik, soegauwie sien kont gedraoid had um sien besittinge in de Prus te bekieke, sien huus met de grond geliek makte. De naosaote fan dsellefde gepeupel het duir nou nog spiet fan as huire op hullie koppe, so errig dat se n peur juire trug nog hebbe geprebeerd d hele saokje fan steigerpiepe en jute sakke wr nuir te bouwe. 

So sien dr nog wel n puir die stiekems hope oek ien de geschiedenisbuukskes terech te komme, wuirum dach je anders dat de hele stad so op sien gat leid. De traone schiete me ien de oge ak sie hoe se mien stad hebbe ferabbesakt. Fan t Nimwge fan toen ik n jungske was is bekant niks mr ofer. 

Ik kom dr fan ermoei nie mr umdak bang bin dak de weg kwiet raok. Ien de straoten en geskes wuir ik ers bliendeling de weg kon fiende en wuir ik heelfeul juire mien botram fedient heb, hk nou n naofigaotieapperaot nodig om dr uut te kenne komme. 

Muir um op de grootste Nimwgenuir trug te komme: De enigste die wa mien betreft die titel mag kriege is Ien, Ien Daoles. Sei wis as enigste saome met huir handteske, wuirien se nuir geflsterd wer 'n dubbeldeurgebakke bakkei fan 't Waolfurmaot meesjouwde, de feul praotende en weinig seggende wethouwers ien 't fesoen te houwe.

Wie ik eiges sou feurdraoge as grootste Nimwgenuir? Gewoon, mien Faoder. Wuirum? Umdatie sesenfeertig juir lang mn Faoder is gewist! Duirum! 

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.