Nimweegs Plat 28

20-03-2010

April 2001: Feerpont

Hoe fer mot je gaon um ut de minse nuir de sin te maoke? Folgens ut gemintebestuur fer, hl fer. Um dur bijfeurbild feur te surrege da de ienwoners fan Lent op un snelle menier ien dese gesegende stad kenne komme hang je gewoon un fieftig miljoen kostend fietsepad aon de spoorbrug ofer de Waol. Da ut centrum fan dit durrep dichter bij de fekeersbrug leit dan bij de spoorbrug duutr effe nie toe. Maor de Lentenuire sulle heus nie so stom sien um ers un heel eind ofer de diek nuir Oosterhout te kerre um dan fia un met goud geplaofeide hangbrug, un roltrap soeas bij feendee en de Nieuwe Mert bij de Hema hullie ienkope te gaon duun. Folleges de wethouwers is fieftig miljoen gulde ut uuterste bedrag dat'r feur uutgetrokke ken wurde umda anders un ander paraodepeerdje, de Kaobeltram, ien gefuir sou kenne komme. Ut ken allemaol soefeul mekkeliker en goedkoper. Ien Lent is dur aon de diek de laotste juire so weinig feranderd da tegenofer cafe "de Zon" de ouwe ferstoep nog steeds op de follegende pont leit te wachte. Aon de oferkant fan de Waol, toefallig precies duir tegeofer leit de aonlegsteiger fan de Keule-Dusseldurfer scheepfuirtlijn en ds ideaol feur ut aonlande fan un feerpont.

 As klap op de fuurpijl leit ien Pannerde un uut de fuirt genome pont en die leit duir feur piet snot te roeste, hij is feur un habbekrats te koop hk geheurt. Wa sou dur op tege sien um dese nuir un opknapbeurt hierhin te haole en as fiets- en foetfeer ien de fuirt te neme. Ien een keer kenne duir wel honderd fietsers mee nuir de oferkant. Je spuirt duir dik fieftig miljoen mee uut en je het medeen un toeristische trekpleister fan de erste urde. As extra attractie - bv. tijdes de somerfeeste - sou je Drs. P. ien kenne hure um hum tijdes de ofertoch op de feurplech fan de pont sien onsterfelike deun "De Feerpont" te geheure te laote brenge. Um se ien ut stadhuus toch ut idee te gefe da se heel goed besig sien gewist k'je langs de trappe fan de Liendenberg altied nog un klein kabelbaontje feur de kleine kiender neerhange en dan nog he'je geld sat ofer um aon de leuninge fan de Waol- en de spoorbrug bloembakke met geraoniums te kenne hange die geleferd sien deur de laotste nog ofergeblefe Lentse bloemenkwekers.

Jan

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: