Mulukom

Marianne van Mulukom, digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Geslacht van Muylicom

Een oud Nijmeegs geslacht Van Muylicom/Mulukom (1378-heden)


Onlangs kwam op deze site het landgoed "Brackensteyn" in bezit van stadsrentmeester Gysbert van Muylickom (1654) ter sprake.
U ziet het goed, de naam wordt op verschillende manieren geschreven; vanaf begin 14e eeuw komt de naam voor met een reeks van varianten. De naamdragers behoren met zeer grote waarschijnlijkheid tot dezelfde familie Van Mulukom alleen is dat voor de eerste anderhalve eeuw moeilijker te bewijzen.

Graag wil ik, Marianne van Mulukom, iets vertellen over de bovengenoemde Gijsbert, zijn familie, bezittingen en functies. Gijsbert zelf is kinderloos gestorven en voor alle duidelijkheid, ik stam rechtstreeks af van zijn halfbroer Lammert van Muylickom (1632!-1706).

Terug naar het verleden met eerst een blik op de afstamming van Gijsbert.Hij wordt geboren te Nijmegen op 25-07-1609, (doopgetuigen Willem van Heukelom, Jenneke van Mulickom en Willem van Mulickom) als zoon van Johan (Jan) van Muylickom (1580-1732) en Marijken van Waldenraedt. Dit ouderpaar huwde op 08-05-1608 en Gijsbert was hun enig kind. Na het overlijden van Marijke van Waldenraedt huwt Johan van Muylickom (bij elk huwelijk is een broer van Johan getuige) op 11-06-1615 met Geertruijdt de Jonge, de latere moeder van o.a. Lammert.


Gijsbert zelf huwde op 12-06-1640 Margareta van de Graef, geboren te Nijmegen en overleden voor 1664. Gijsbert overleed na 1664. Bij zijn overlijden bezit hij enkele onroerende goederen, het landgoed Brackensteyn buiten de stad maar binnen het rechtsgebied van Nijmegen gelegen, 6 morgen bouwland te Herveld (Betuwe) waarvan 2 morgen vrij van tienden, 14 morgen zandgrond onder Valburg en een huis in de Steenstraat te Nijmegen.

Na dit familierelaas nu het zoeklicht op de functies en hun betekenis: Gijsbert was schepen van Nijmegen, provisor van het Arme Kinderhuis (1646), gemeensman 11-02-1646, bevorderd tot luitenant van de Burchstraat 03-12-1646, later tot hopman (kapitein), provisor van het Catoenen Spinhuis 1640-1644, stadsrentmeester 1637-1664 (RA Nijmegen no.21 en kerkmeester 1655-1657. In zijn functie als stadsrentmeester woonachtig Brackensteyn op 't Hoogvelt gelegen aan de heide genaamd (De Drie Huizen) is Gijsbert ook aldaar begroet/bezocht in het jaar 1654 door de burgemeester van Nijmegen Alardt baron van Hackfort (zie RA Nijmegen no.29).

Niet onopgemerkt moet blijven dat er later het zogenaamde sterrenbos werd aangelegd op Brackensteyn waarvan de oudste beuken dateren van 1700-1750!!

Ook is de Botanische Tuin in het park (aangelegd door de Katholieke Universiteit) in later jaren in oude luister hersteld door de Stichting Hortus Arcadie die nog steeds het beheer voert.

Nu volgt er een toelichting op de functies van Gijsbert. De eerste drie gemeensman, luitenant en hopman kan men het beste vergelijken met die van politiefunctionaris c.q. toezichthouder op de openbare orde en veiligheid. Provisor is hetzelfde als beschermer.Als je stadsrentmeester was hield je toezicht op de in- en uitgaven en bracht je verslag uit aan de burgemeester. De functie kerkmeester is een algemeen bekende functie.

Om bij Brackensteyn en de Van Muylickoms te blijven is het in dit verband goed te vertellen wie er bedoeld wordt op het straatnamenbordje Kanunnik van Mulickomstraat in de wijk Brakkenstein te Nijmegen.

Wie was Kanunnik van Mulickom? Allereerst een oudoom van Gijsbert en zijn naam was Wolter van Mulickom, geboren 1505 als zoon van Liesbeth Nyberger en Willem van Mulickom, landschrijver en secretaris van Hertog Karel van Gelre, provisor van het Heilig Kruis.

Wolter is priester, kanunnik in Nijmegen (1544), provisor van de St. Stevenskerk te Nijmegen (1548), geeft les aan de Latijnse School te Nijmegen. De St. Stevenskerk is gebouwd tussen 1254 en 1550 in de vorm van een basiliek dwz hoog middelschip en twee lagere zijbeuken. Uitbouw met een vijfbeukig halleschip is niet voltooid door de Reformatie.


In de St Stevenskerk is onder 88 een grafzerk no.780, die vermeldt een schoonzuster van Wolter, nl. Aeltgen van Bueren gehuwd met Robert van Muilcom (Robert zelf overleden na 1549), tekst: 1549 starf AELTGEN VAN BUEREN ROBERT VAN MUILCOM huysfrow. 1606 starf Rick van Muilo Enneke van Oessenborch sin huysfrow. Beneden het familiewapen staat nog vermeld: onleesbaar (=echter 1623) 28 juli starf Jasper van Mulickom Ricksoon. A'1627 12 May starf Robert van Muilcom Ricksoon. Rick was dus zoon van Robert (broer van Wolter). Deze Rick had zelf als zoons de genoemde Jasper en wederom een Robert.

Ik vond het de moeite waard de geschiedenis van deze Van Muylickoms voor u op te schrijven.

Marianne van Mulukom

--o--

Aanvulling Koos Willemse, 03-08-2016: De grafsteen in de Stevenskerk (foto boven) is een fragment van een grotere steen. Het andere deel met de tekst 12 Mey sterf Robert va Muilcom, Rick soon, ligt elders in de kerk. Zie zerk 85 en zerk 144 in het overzicht van grafzerken in de St. Stevenskerk.

terug

Reactie 1:

van Mulukom, 23-04-2014: Grappig dat er toch nog meer van Mulukoms zijn! Ik hoor altijd dat het een heel aparte naam is. En moet hem altijd spellen anders wordt het altijd verkeerd geschreven. Mijn vader heette ook Gijs. Groetjes
Reactie 2:

Hans-Jrgen van Akkeren, 12-05-2014: Maria Hermine war meine Gromutter. Ich wrde mich freuen, wenn du Marianne dich mal wieder meldest ;-)
     Maria Hermina van Mulukom (*08-05-1915 Druten +10-11-1976 Amsterdam)
Herzliche Gre Hans-Jrgen van Akkeren
info@atelier-van-akkeren.de
Reactie 3:

Wim van Mullekom, 23-09-2014: met veel plezier gelezen. Momenteel ben ik woonachtig te Neeritter in Limburg, kom echter uit Helenaveen (turfstekers). Mijn opa Willem van Mullekom kwam vanuit Appeltern naar de Peel.
Graag zou ik willen weten waar de naam vandaan komt? Was het een boerenhof, gehucht of wat? ikzelf ben het nog nergens tegengekomen.
Reactie 4:

Rolf Wennekes, 24-09-2014: De lijn Mulukom stroomt ook in in de Nijmeegse Wennekes-clan: Antonia Maria Christina Mulukom (1897 geboren in Hees - 1980 overleden te Nijmegen) trouwt in 1918 met Wilhelmus Theodorus Wennekes (1894-1974). Uit dit huwelijk komen 8 kinderen uit voort. De vader van Maria Christina is August. Is er een Mulukom in leven, die zich met het bovengenoemde lijntje verbonden voelt?
Reactie 5:

Heimerick Tromp, 27-12-2014: Heel boeiend. Ik ben benieuwd hoe het verband is met de Drutense Van Mulukoms! Voor ons familieboek ben ik op zoek naar o.a. een foto van Hotel van Mulukom aan het Kattenburg in Druten. Dit hotel was eigendom van Johannes Wilhelmus van Mulukom, geboren in 1857 in Druten. Johannes is overleden op 03-12-1933 in Druten, 75 of 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1933. Beroep:hotelhouder. Het hotel lag aan het Kattenburg. Hij komt voor in 1915 in het toenmalige eerste telefoonboek: Van Mulukom had Druten nr. 8. Jan Willem was een zoon van Wouter van Mulukom en Antonetta Tromp, * 09-03-1820, Huissen. + 07-03-1898 in Druten, 77 jaar oud. Zij was een dochter van Heimerik (Heymerik) Tromp (1779-1834) en Maria van Elk (Van Eldi[c]k). Antonetta trouwde, 34 jaar oud, op 04-08-1854 in Druten met Wouter van Mulukom, 26 jaar oud. Wouter was geboren op 11-12-1827 in Lith, zoon van Jan Willem van Mulukom en Maria Lucia de Bijl. Wouter is overleden op 03-06-1900 in Druten, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-06-1900. Wouter had als beroepen: tot 1854 verwer; tot 1869 herbergier; tot 1889 huisschilder. Ook andere zaken zoals bidprentjes en portretfoto's hebben mijn belangstelling!
Hartelijk dank voor de moeite, Heimerick
Reactie 6:

Marcel J.J. van Mulukom, 15-03-2015: Heel intressant, mijn zus Marianne(Amsterdam) was in de 80er jaren al druk met het familiewapen, mijn broer Herman (omgeving Breda) misschien ook. Ik weet in Veghel en omgeving wonen ook diverse van Mulukom's.
Reactie 7:

Anneke Nolet, 12-10-2015: Beste Heimerick, Deze verwijzing naar een foto vond ik op internet:
"17. DRUTEN.
Een bijna zomers - wellicht he1emaa1 zomers - plaatje van de huidige Ambtshuisstraat met links weer het woonhuis van dokter J.B. Sauter (...) Thans wordt het pand bewoond en geexploiteerd door mevrouw Th. v.d. Hurk-Janssen (slijterij/cafe/woonhuis). In 1913 was het - zij het op een iets andere wijze - Jan van Mulukom."
Kattenburg heet nu waarschijnlijk Ambtshuisstraat.
Reactie 8:

E.B. van den Berg, 13-10-2015: Het geslacht Mulukom heeft toch niets met het geslacht van Mullekom te maken of wel? Mijn opa was een van Mullekom Piet en voor zover ik weet geboren in Helden Panningen in 1898.
Reactie 9:

Arjen Kuiken, 14-10-2015: Een oudtante van mijn vrouw, Johanna M.M.A. CLOOSTERMAN, heette Catharina CLOOSTERMAN en was gehuwd met August VAN MULUKOM.

August VAN MULUKOM werd geboren te Druten op 29 juni 1869 en was de zoon van Theodorus VAN MULUKOM en Maria Cornelia VAN SON. Zijn beroep was broodbakker te Hees (Nijmegen). August VAN MULUKOM overleed te Nijmegen op 23 oktober 1940, 71 jaar oud.

August VAN MULUKOM trouwde (2e huwelijk), 47 jaar oud, te Nijmegen op 17 oktober 1916 met Catharina CLOOSTERMAN, oud 35 jaar. Zij werd geboren te Neerbosch (Nijmegen) op 9 januari 1881 en was de dochter van Johannes CLOOSTERMAN en Grada TEUNISSEN. Haar beroep was dienstbode (1916). Catharina CLOOSTERMAN overleed te Nijmegen op 16 oktober 1944, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.

August VAN MULUKOM was eerder gehuwd. Hij trouwde, 26 jaar oud, te Nijmegen op 20 juni 1895 met Wilhelmina LELIEVELDT, oud 32 jaar. Zij werd geboren te Hees (Nijmegen) op 23 januari 1863 en was de dochter van van Johannes LELIEVELDT en Antonia TAX. Beroep onbekend. Wilhelmina LELIEVELDT overleed te Nijmegen op 7 oktober 1915, oud 52 jaar. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, te weten:
-Antonia Christina Maria VAN MULUKOM, geboren op 25 december 1897 te Hees (Nijmegen), overleden 1980 te Nijmegen. Zij trouwde in 1918 met Wilhelmus Theodorus WENNEKES (1894-1974). Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen geboren.
-Maria Wilhelmina VAN MULUKOM, geboren op 5 april 1900 te Hees (Nijmegen).
-Theodorus Johannes van MULUKOM, geboren op 12 mei 1902 te Hees (Nijmegen). In 1923 trouwde hij te Gennep met Maria Gertruda SLUNGERS. Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren, te weten:
-Guus VAN MULUKOM. Is na de 2e WW naar Noord-Frankrijk vertrokken (?). Geboren rond 1925.
-Herman VAN MULUKOM. In Nijmegen gebleven (?).
-Toos VAN MULUKOM. Non in Zuid-Afrika (?).

Toen Catharina CLOOSTERMAN in 1916 trouwde met August VAN MULUKOM was zij 35 jaar en werd zij de stiefmoeder van de 3 kinderen uit het vorige huwelijk van haar man. Deze waren respectievelijk 19,16 en 14 jaar oud. In 1918 verliet haar oudste stiefdochter Antonia, op 21 jarige leeftijd, het ouderlijk huis en huwde Wilhelmus WENNEKES. In 1923 trouwde haar stiefzoon Theodorus, op 21-jarige leeftijd, met Maria SLUNGERS. De verdere levensloop van de tweede stiefdochter is (mij) onbekend.

Toen Theodorus trouwde, was zijn vader August VAN MULUKOM 54 jaar oud. Men kan gevoegelijk aannemen dat Theodorus al voor zijn huwelijk in de bakkerij van zijn vader meewerkte. Wanneer Theodorus daadwerkelijk het bedrijf heeft overgenomen is onbekend.
Feit is dat al ver voor de oorlog Theodorus VAN MULUKOM als bakker bekend stond in Hees en dat zijn vader August, tot zijn dood in 1940, woonde in het huis rechts naast de bakkerij.

Catharina CLOOSTERMAN woonde daar nog tot het fatale bombardement in 1942. Alle huizen in de nabije omgeving werden zwaar beschadigd, onbewoonbaar verklaard en later afgebroken.
Catharina CLOOSTERMAN is in 1944 overleden. Waar zij de deze laatste jaren vertoefd heeft is (mij) onbekend.
Hoe het Theodorus VAN MULUKOM verder is vergaan is (mij) eveneens onbekend.


Dorpskern Hees

Op 22 juli 1942 viel een luchtdrukbom op de dorpskern van Hees. De ravage in het dorp was groot. Op bovenstaande foto zien we een gedeelte van de vernielingen die door de bom werden aangericht. De foto is genomen vanaf het dorpsplein in de richting van de Korte Bredestraat. De bakkerij van Theodorus VAN MULUKOM (links) is deerlijk gehavend en zal later gesloopt worden. Voor de ingang van de winkel staan Wim LAS, zoon van de eigenaar van de eveneens gehavende kruideniers-bakkerszaak in de dorpskern en Guus, zoon van bakker Theodorus VAN MULUKOM.
Rechts de sigarenzaak van de EIJKHOUT. Ook dit pand werd, evenals nog enkele huizen in de omgeving, onbewoonbaar na de bominslag. Door het verdwijnen van onder andere de op deze foto afgebeelde huizen, verdween de oude dorpskern van Hees.
Reactie 10:

Ron van Swelm, 16-10-2015: De oudtante is Johanna Margaretha Maria Angela Cloosterman geboren 05-05-1945 Nijmegen dochter van Gerrit Nicolaas Cloosterman en Anna Maria Adriana de Louw.
Uit het huwelijk van Catharina Cloosterman met August van Mulukom is volgens mij n dochter geboren en wel Wilhelmina Gerarda op 15-05-1918.

Ben benieuwd naar het familieverband tussen de oudtante en de echtgenote van Arjen Kuiken. In de genealogie Cloosterman met inmiddels 75.000 namen ontbreekt deze relatie nog.
Reactie 11:

Arjen W. Kuiken, 16-10-2015: Ter verduidelijking. Een OUDTANTE is een TANTE van een OUDER. Zo is Catharina Cloosterman (1881-1944) de oudtante van Johanna M.M.A. Cloosterman (1945 20XX). Johanna Cloosterman is de echtgenote van Arjen W. Kuiken. De reeks is als volgt:
   Johanna Cloosterman (1945-20XX)
   Haar vader Gerrit Cloosterman (1910-1962)
   Zijn vader Johannes Cloosterman (1882-1944)
   Zijn zuster Catharina Cloosterman (1881-1944)
Het feit dat uit het huwelijk van Catharina Cloosterman met August van Mulukom n dochter is geboren, is/was mij niet bekend. Was dit Wilhelmina Gerarda van Mulukom (1918-2013). Gehuwd met Jo van Dijk (19XX-1979)?
Reactie 12:

Marianne C.E.van Mulukom, 07-11-2015: Ben Marianne C.E. van Mulukom, schrijfster van bovenstaand verslag incl. familiewapen over Gijsbert van Mulukom. Ik ben tevens samenstelster van stamboom Van Mulukom. Op alle genoemde vragen (hebben mij nooit eerder bereikt) door meerdere takken kan ik antwoord geven.
August van Mulukom is naar Noord Frankrijk geemigreerd en de familie woont daar met kroost nog steeds.
Trouwens mijn vader heette ook Gijsbertus van Mulukom.
Reactie 13:

Arjen W. Kuiken, 09-11-2015: Ik hoop dat Marianne C.E. van Mulukom mijn volgende vragen kan beantwoorden.
1) Is er uit het Huwelijk van Catharina Cloosterman en August van Mulukom een kind (meisje) geboren? Zo ja, zijn geboortedatum, naam en haar verdere levensloop ook bekend?
2) Misschien kun je de streek in Frankrijk noemen waar Guus van Mulukom naar toe is getrokken. Ik meende in de familie wel eens gehoord te hebben: ten ZW van Parijs. Een neef van Catharina, Pastoor Jo Cloosterman heeft in die streek jaren een parochie gehad. Toeval?
Reactie 14:

Ellie, 30-04-2016: Interessant!
Mijn vader heet Gijs van Mulukom, geboren in Druten, 26-11-1926.
Mijn vader en moeder, Doortje Nas, geboren 21-01-1931 in Gennep, hebben samen 12 kinderen grootgebracht in Druten en wij zijn rond 1973 naar resp. Volkel en Veghel verhuisd!
Het bovenstaande familiewapen is het zelfde als ik heb!
Reacties zijn van harte welkom!
Reactie 15:

Klaas Bouwer, 01-07-2016: Gijsbert ofwel Gijsbrecht van Mullicum (Mullicom) stierf in 1680. Hij was van 1675 tot 1678 nog raadslid van Nijmegen. Hij werd op 17 juli 1680 begraven in de Stevenskerk (Rekeningen Stevenskerk nr. 11). Deze gegevens in: Buylinckx en Van Son, Het Stadhuis van Nijmegen, p. 181. Hoe komt trouwens de Franse lelie in het familiewapen? Was er een voorouder in dienst van een Franse vorst?
Reactie 16:

Leon van Mullekom, 25-09-2018: Super leuk om te lezen.
Ik wil midden November een familie weekend organizeren om de roots van de familie Van Mullekom / Van Muylicom / van Mulukom achterna te reizen.
Een van de grote raadsels is waar de naam "van Mullekom" of van Muylicom precies vandaan komt. Kunt U daarbij helpen?
Reactie 17:

Dick Jacobs, 26-09-2018: Kijk eens op de volgende link: https://nl.geneanet.org. Misschien wordt je daar wat wijzer. Succes!
Reactie 18:

Jan van Mullekom, 22-03-2020: ik heb sinds een paar dagen opnieuw de stamboomgegevens boven tafel gehaald en ben via het artikel van Marianne weer op zoek naar aanvullingen na ons bezoek aan de 15e Genealogische Contactdag in Wijchen 2010.
Reactie 19:

Hans Berkhout, 08-09-2020: Dag Marianne. Mijn voorvader is eveneens Lambert van Muylecom (1632-1706), schout, schepen van Nijmegen x Jantje Cornelisdochter van Wijck via hun zoon Cornelis van Mullekom x 1701 Geertruijd Hermensdochter van Hoeck en hieruit dochter Hendrina Cornelisdochter van Mullekom die in 1748 te Afferden/Druten overleed. Haar kleinzoon Wilhelmus Emans is de grootvader van Geertruida Emans, die op haar beurt de overgrootmoeder van mijn moeder is.
Reactie 20:

Marianne van Mulukom, 18-09-2020: Geachte heer Berkhout, dank voor uw bericht.
Wat is uw vraag precies? Wilt u weten of ik iets van de naam Emans in mijn gegevens heb? De lijn die u noemt van van Hoeck en van Mullekom is bekend. Vr.gr.
Reactie 21:

John van Mulukom, 16-01-2021: Volgens wat ik ooit gehoord heb komt onze naam van een gehucht bij Harderwijk in de buurt genaamd Mulichem of iets dat daar op lijkt maar dat was rond de 15e eeuw.
Reactie 22:

Rob Essers, 17-01-2021: @John van Mulukom (reactie 21) - Er is in gemeente Oldebroek nog steeds een buurtschap Mullegen, ook wel Het Mulligen/Mullegen genoemd. Het Landgoed Mulligen ligt aan de Mulligenweg in Oldenbroek. Mogelijk werd de naam oorspronkelijk met ch of ck geschreven.
Reactie 23:

Marianne van Mulukom, 03-02-2021: ANTWOORD op reactie 21 en 22:
Geslacht van Mulukom op vele manieren geschreven stamt idd van buurtschap Mulligen gelegen bij Oldebroek.
Reactie 24:

Anneke van Mulekom, 10-07-2021: Mijn opa, van Mulekom, is in Druten geboren. Deze familienaam komt ook weinig voor, in en rond Nijmegen en Maastricht (waar mijn opa naartoe verhuisd is). De oudst bekende voorvader is toch Jo de Mulinchem, geboren rond 1378 en in Nijmegen overleden rond 1456? Een van zijn broers, Henrick de Mulinchem, was schepen van Nijmegen.
In Maastricht was honderd jaar eerder Johannes van Mulinghen schepen van Maastricht. Familierelatie is niet vastgesteld. Hij tekende ook als Johan de Moland of Mouland. Mouland is de Waalse naam voor Moelingen, een dorpje dat op de taalgrens ligt vlak onder Eijsden dat onder Maastricht ligt. Het kerkje is Romaans, twaalfde eeuw.
Reactie 25:

John van Mulukom, 12-07-2021: Dank je Anneke (reaktie 24), ik zal eens verder kijken in deze richting. Ik had nooit eerder van Moelingen gehoord maar vind dat wel een zeer interessante informatie die het volgen waard is.
Reactie 26:

Anneke van Mulekom, 14-07-2021: Het is in de Voerstreek, vol met beken met watermolens.
Reactie 27:

Jan van Muilekom, 24-09-2022: Interessant! Mijn familienaam wordt net weer anders geschreven. Ik stam af van mensen met de naam Van Muilekom (vastgelegd rond 1800) dan wel Van Muylecom et cetera voor de periode vr 1800. Al deze familieleden woonden in Engelen aan de Maas. De vroegst getraceerde is een Jan die rond 1600 geboren is.
Ik heb altijd voor wat betreft de herkomst van de naam gedacht aan (het niet meer bestaande) Muilichem bij Nijmegen. Ik weet niet waar dat Muilichem precies lag, had er ook nog nooit van gehoord. Wellicht doelde de bron destijds op dat Mulligen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: