Meijers

© Ronny Meijers, digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

H. Meijers-Ruyten Kunstsmederij

Mijn grootvader (Harry Meijers, atelier Meijers-Ruyten) begon in 1917 een kunstsmederij aan de Tweede Walstraat 25 / Ziekerstraat 167 te Nijmegen.


Firmastempel ca. 1920


Briefhoofd ca 1930

Overgrootvader (atelier Meijers-Rietjens) was daarvoor al in Roermond actief en werkte o.a. veel met Cuypers. In Nijmegen staat van zijn hand de poort bij het bruggetje van het Valkhof. Ook in voorgaande generaties zijn het smeden in de familie. Hieronder een artikeltje over de poort bij het Valkhof. Overgrootvader had het ook op zijn visitekaartje staan. Hij was er dus trots op. Het zou leuk zijn als er nog ergens rekeningen of tekeningen boven water kwamen.


Artikel Dagblad de Gelderlander uit 2004


Waar dit (kerkelijke?) hek met de leeuwen is geplaatst is onbekend.


Traphek H. Meijers (wellicht Nederlandsche Bank Nijmegen?)


Veiligheidshek Nederlandsche Bank Hertogstraat Nijmegen

Van Dhr. Lemmens kreeg ik een tijd geleden een firmaplaatje van een poort die achter de Commanderie staat. Volgens zijn zeggen was het afkomstig van het landhuis De Drie Wegen [Redactie: zie Huize Driewegen] dat op de kruising Hatertseweg - St. Annastraat gestaan heeft. Het koetshuis ervan is nog als verzekeringsagentschap in gebruik. Het blijkt dus uit het atelier van mijn grootvader afkomstig te zijn. Sindsdien ben ik altijd op zoek naar firmaplaatjes op hekken, maar je treft ze weinig aan. Toen ik klein was zat er nog een plaatje van Meijers-Rietjens (Roermond) op het hek van Het Valkhof. Later was dat verdwenen.

 


Poort Commanderie en firmaplaatje


Foto met v.l.n.r. H. Meijers, ondergetekende, mijn zusje Emmy (later kwamen er nog drie kinderen), J. Meijers. H. Meijers (-Ruyten, Ruyten was de naam van mijn oma) heeft de zaak gedreven van 1917-1949, J. Meijers van 1949-1972


Foto H. Meijers naast een door hem gesmeedde haard. ca 1950


De bidprentjes van M.E.A.H. Ruyten 1888-1941 en H.J.H. Meijers 1885-1955

Mijn vader zei altijd dat opa ook het smeedwerk voor Museum Kam had gemaakt. De poort van Kam heeft inderdaad identieke constructiedetails. Jammer dat er zo goed als geen bedrijfsarchief van de zaak van grootvader bewaard is gebleven. 

Mijn vader (Jo Meijers) zette de zaak aan de Ziekerstraat onder de naam Meijers-Ruyten voort vanaf ca 1950, naast een atelier voor siersmeedwerk bestond de zaak uit een winkel in religieuze artikelen en later ook luxe keramiek, serviesgoed en cadeauartikelen.


Briefhoofd ca. 1960

Nadat de werkplaats bij gebrek aan opdrachten in 1968 was gesloten ging ook de winkel in 1972 dicht.
Zelf zit ik ook nog in de metaal als restaurator van archeologisch metaal bij Museum Het Valkhof al werk ik ook met andere materialen.

Mocht iemand (bedrijfs)informatie hebben over Meijers-Ruyten, dan gelieve contact op te nemen: ronny.meijers@gmail.com

Ronny Meijers, oktober 2007

o--o-o-o--o

Ronny Meijers, uitbreiding 27-02-2011:

Onverwachte ontmoeting

Sinds jaar en dag ligt er in het archeologisch depot van Museum Het Valkhof, dat gevestigd is in het oude Museum Kam, een grote Romeinse amfoor die het inventarisnummer BB.IV.277 draagt. Ik had de amfoor daar vaak zien liggen. Hij bestaat voor een aanzienlijk deel uit restauraties van slordig aangebracht gips. Maar, zoals dat ook met ons gaat, ook restauraties worden ouder. Heeft de amfoor in absolute zin een leeftijd van twee duizend jaar, ook relatief gezien is het een oude vondst want het is al weer lang geleden dat hij boven de grond werd gehaald en het is ook lang geleden dat hij gerestaureerd is. Op zijn schouders hebben zich nadien dikke lagen grauw stof afgezet. De verf van de restauraties is vergeeld, het gips is brokkelig geworden doordat het wat vocht heeft opgenomen en lijm is broos geworden.


Amfoor BB.IV.277 met inhoud

En zo kwam het dat, toen ik op zekere dag weer in het depot kwam, de ouderwetse beenderlijm van de amfoor de geest gegeven had en er in de pot een grote barst was ontstaan. Omdat ik werkzaam ben als restaurator van het museum vroeg ik aan de conservator die verantwoordelijk is voor het archeologisch materiaal of ik de barst niet even met lijm zou vullen om te voorkomen dat hij verder uit elkaar zou vallen. Deze was van mening dat de pot eerder aan een grondige restauratie toe was, temeer daar het een bijzonder type betreft dat een plaatsje in de vaste opstelling verdient. Ter voorbereiding van de werkzaamheden besloot ik de broze pot maar vast wat verder uit elkaar te halen. De oude lijmnaden lieten als vanzelf los. Nu de binnenzijde zichtbaar werd kon je pas goed zien met welke rijkelijke hoeveelheden het gips in de lacunes was aangebracht. Om het gips tijdens het uitharden te ondersteunen waren er stukken karton binnenin de amfoor aangebracht. Sommige lagen inmiddels los in de kruik tussen dode vliegen en sigarenpeuken, andere zaten nog vastgeplakt aan het gips. Het eerste stuk karton trok al direct de aandacht. Het was een kartonnen kaft met het opschrift “Kantooragenda voor het Jaar 1879” die ooit donkergroen was geweest. Een ander stuk papier zat nog aan het gips vast. Ik trok het voorzichtig los. Het was een in vieren gevouwen stuk tekenpapier. Ik vouwde het broze papier open. Het was de helft van een bouwkundige tekening waarop in inkt een ontwerp aangebracht van een kozijn met twee openslaande deuren in een neo-renaissanceachtige stijl. Beide zijden van de tekening zijn naderhand als kladpapier gebruikt. Naast het kozijn was de omtrek van een mes geschetst. Op de andere kant van het papier stond onder andere de maatschets van een gotische boog en, toen ik het papier een kwart slag draaide kon ik daar, heel dun met potlood geschreven lezen: “Meijers-Rietjens mr smid Roermond”, de naam van mijn eigen overgrootvader die op dat moment 80 km van hier zijn bedrijf had.


Beide zijden van het papier uit de amfoor. De witte vlek geeft aan waar het papier met het gips in contact is geweest.

Hoe komt het dat de naam van het bedrijf van mijn overgrootvader, Jos Meijers uit Roermond, nu, een dikke 120 jaar later uit een oude amfoor opduikt? Ik heb er wel een theorie over.

Het objectnummer verraadt dat de amfoor uit de oude collectie van de gemeente Nijmegen stamt. Een blik in de oude, handgeschreven en in leder gebonden annalen leert ons dat de amfoor begin 1885 door het museum wordt verworven en dat hij gevonden is in het gebied tussen de St.Jorispoort en de Hertsteegpoort, ruwweg het gebied van de huidige Gerardt Noodtstraat. In die jaren is de sloop van de stadsmuren in volle gang en het kan goed zijn dat hij bij de sloop, of bij het dichtgooien van de stadsgracht, is gevonden. Het ligt voor de hand dat de amfoor afkomstig is uit de restanten van de Bataafse nederzetting die in de eerste helft van de eerste eeuw op die plaats heeft gelegen en die ook bij recente opgravingen op de St. Josephhof is teruggevonden. De datering van het type is daarmee in overeenstemming.
Het driemanschap dat leiding geeft aan de ontmanteling van de stadswallen wordt in 1886 geëerd met een herinneringsteken, een brug over de Voerweg, die het Kelfkensbos met het Valkhof verbindt. Aan de zijde van het Kelfkensbos wordt vóór de brug een ijzeren poort aangebracht. Deze wordt gesmeed door de Fa. Meijers-Rietjens te Roermond naar een ontwerp van de stadsarchitect, Ir. J.J. Weve.


De poort naar het Valkhof.

In 1885 is het gemeentemuseum gevestigd in twee zalen van het stadhuis. De “amanuensis” van het stadhuis lijmt daar de pas binnengekomen seria, zoals de amfoor in de oude boeken wordt genoemd. Hij gebruikt daarbij stukken papier die er rondslingeren: een stuk van een agenda van een paar jaar oud en een stuk papier waarop, naast een aantal constructieschetsen, de naam van de smid staat aan wie zo rond die tijd de opdracht tot het smeden van de poort moet zijn verstrekt....


Jos Meijers (10-05-1844 / 10-12-1919)

Toch bijzonder dat dit stuk papier teruggevonden moest worden door een achterkleinzoon van de man wiens naam op het papier staat en dan nog wel in een gebouw waarvoor diens zoon Henri, in Nijmegen gevestigd vanaf 1917, het nodige smeedwerk heeft vervaardigd.

terug

Reactie 1:

Ferrie Meinema, 07-12-2011: Deze plastiek bevindt zich boven de voormalige hoofdingang van de Nederlandse Bank, het straatje heet Klein Marienburg en is gelegen achter het huidige Lux-gebouw. Aan deze plastiek heb ik zelf gewerkt samen met dhr. Jo Meijers en Piet Berkvens in de tijd toen ik bij edelsmederij Meijers-Ruiten werkte; het was in 1953 dat wij het maakten in opdracht van de Ned. Bank.
Ik weet het nog goed, weken lang hameren op die koperen plaat en uitgloeien en solderen, het was me een lawaai in die werkplaats, verschrikkelijk. Het begin was moeilijk maar na verloop van tijd begon de vorm er in te komen en zag je dat het de moeite waard was. En na verloop van weken stond hij daar dan en was iedereen trots op het gemaakte object. Het geheel werd door ons gemaakt naar een model in miniatuur van Charles Hammes, hij was de kunstenaar en ontwerper van het geheel. Hij kwam ook bijna dagelijks kijken naar de vorderingen welke wij maakten, het was een gezellige tijd met hem er af en toe bij.
Het plastiek staat er inmiddels al 60 jaar en nog steeds is het in perfecte conditie, ik kijk er altijd naar wanneer ik het passeer en dat doe ik met de nodige trots. Ik meende dit te moeten melden voor al degenen welke hier wel eens naar kijken en zich afvragen wat dit nou eigenlijk is, het is een symbool van het geld dat door mensen over de wereld gaat.

 
Reactie 2:

Ton Loomans, 25-02-2014: Ik heb nog een wijwaterbakje van Meijers-Ruiten, een originele Hummel, want die artikelen verkochten zij ook, allerlei religieuze dingen die je bijv. met de 1e communie, of het vormsel kreeg.
Ook heb ik van hun nog het Onze Vader in een langwerpig schilderijtje, het weesgegroet ben ik jammer genoeg kwijtgeraakt bij een verhuizing denk ik. Ik heb vaak voor de etalage staan kijken, ik kan me de zaak zo nog voor de geest halen.
Reactie 3:

Helma van Leijen, 08-04-2014: Ik heb vandaag in een kringloopwinkel 2 schitterende kruizen gekocht. Geen smeedwerk overigens. Één van de kruizen komt uit de kunsthandel van je grootvader, er zit een sticker achterop van hem. Blijkbaar verkocht hij behalve smeedwerk ook nog andere kunst.
Reactie 4:

Leni van Bree, 24-08-2014: Hallo. ik heb een beeld gekocht met daaronder de sticker van Kunsthandel H. Meijers-Ruyten Gasthuisstraat 18 Venlo. Ik vraag mij af of dit misschien familie is en of u mij kan vertellen uit welk jaar dit beeld dan is. Hopelijk wil u mijn mail beantwoorden. bvd Groet Leni
Reactie 5:

Mia Meijers, 20-12-2014: hallo Leni,
inderdaad is dit familie. Mijn vader, Carel Meijers, zoon van H. Meijers uit Nijmegen, voerde deze zaak in Venlo vanaf 1951 tot in de jaren 60.
Reactie 6:

Carla Busser-Furtjes, 21-12-2014: ik heb van mijn eerst verdiende geld (Haskoning) 50 jaar geleden een babykopje bij Meyers-Ruyten in de Ziekerstraat gekocht. Er zit daar dan ook het bekende stickertje op, alleen geen Venlo maar Nijmegen.
Reactie 7:

Jos De Graaf, 28-09-2015: Ik ben op zoek naar de smid die het hek voor het kruisherenklooster in Uden gemaakt heeft. Bij mijn zoektocht in het archief in St.Agatha kwam ik 4 rekeningen tegen van Jos Meijers-Rietjens voor de kruisheren in Uden. Ik heb daar een kopie van laten maken. Op deze rekeningen van 1907 staat een tekening van de poort van het Valkhof in Nijmegen en een handtekening van Jos Meijers- Rietjens.
Ik zou graag willen weten of hij ook de maker is van het grote hek en het andere smeedwerk van de kapel en het klooster in Uden.
Reactie 8:

Ronny Meijers, 29-09-2015: Beste Jos de Graaf,
Jos Meijers was mijn overgrootvader en Digna Rietjens mijn overgrootmoeder.
Er is weinig tot geen archief bewaard gebleven van de siersmederijen van mijn overgrootvader en van mijn grootvader die in 1919 in Nijmegen begon. Ook uit de tijd van mijn vader, die de zaak overnam in 1949 is, op een paar foto’s na, niet veel overgebleven.
Overgrootvader werkte o.a. in de entourage van Cuypers. Op het hek van het Cuypershuis in Roermond vond ik nog een bedrijfsplaatje terug.
Ik was niet op de hoogte van het werk dat ze voor de Kruisheren hebben gemaakt. En het is interessant te weten dat er in St. Agatha archiefmateriaal van hem te vinden is. Er moet trouwens op diverse plaatsen nog veel meer archiefmateriaal te vinden zijn, waarmee wellicht weer werkstukken getraceerd kunnen worden.
Ik kan dus niet zeggen of het door u bedoelde smeedwerk uit zijn atelier komt.
Bijgaand vindt u nog een kopie van een kaart met de poort van het Valkhof uit 1886.
Succes met de naspeuringen en hartelijke groet,
Ronny Meijers

Reactie 9:

Wilma van Heumen, 11-10-2015: ik ben in het bezit van een Madonna met kind, (hang) beeldje met GLV-4334 gegraveerd in halo en sticker kunsthandel H Meijers-Ruyten, Nijmegen op de achterzijde. Ik ben op zoek naar de naam van de kunstenaar die dit beeldje gemaakt heeft.
Reactie 10:

Anita, 03-07-2016: In reactie op de vraag van Wilma van Heumen: GLV (soms ook G.L.V.) staat voor Gerard Linssen te Venlo. Een bekende kunstenaar die gipsen heiligenbeelden maakte. 1887 opgerichte beeldenfabriek (atelier) door Gerard Linssen. Voorheen werkzaam bij beeldenfabriek Schmitt-Heckler in Keulen. Hij overleed in 1921 en zijn zoon volgde hem op. Fabriek is gesloten in de jaren 60.
Reactie 11:

Wilma van Heumen, 07-07-2016: Heel graag wil ik Anita bedanken voor haar informatie omtrent het beeldje Madonna en kind.
Reactie 12:

Bram Kerkhoff, 26-03-2023: dit bedrijfsplaatje van Meijers-Ruyten zit op twee enorme kandelaren in de Kerk van Breedeweg, Groesbeek. De kerk is in 1949 herbouwd en de kans is dus groot dat deze kandelaren speciaal voor deze kerk gemaakt zijn.

Ronny Meijers: Aan het plaatje te oordelen lijkt het me werk van voor de oorlog. De kerk van Bredeweg is toch na-oorlogs? Zou het mogelijk zijn dat de kandelaars uit de voorganger van de huidige kerk afkomstig zijn?
Reactie 13:

Thea Bielsma, 10-02-2019: Ik heb een mooi handgeschilderd vaasje in mijn bezit. Het komt van Kunsthandel H. Meijers Ruyten uit Nijmegen. Weet u misschien welke stijl en uit welk jaar dit komt. Of welke kunstenaar dit gemaakt heeft?
Reactie 14:

Redactie, 17-03-2020: Volgens een advertentie in de PGNC van 26-08-1916 werd de kunstsmederij in Nijmegen geopend op 26 augustus 1916.

In Nijmegen is smeedwerk van de firma te bewonderen, bv op het badhuis in de Tulpstraat. Weet u meer locaties? We horen het graag.
Reactie 15:

Karen Verbeij-Meijers, 05-05-2020: Ik vraag me af wij familie zijn. Mijn opa was Jos (Sjef) Meijers, kunstsmid in Roermond. Geboren in 1884.
Reactie 16:

Ronny Meijers, 06-05-2020: Beste Karen,
Ik denk dat we inderdaad familie zijn. Dan is jouw opa de oudere broer van mijn opa. Jos jr. heeft de smederij in Roermond voortgezet terwijl Henri (Harry, 1895) dat in overleg in Nijmegen is gaan doen. Ik dacht dat Sjef twee zonen had die geen van beiden het vak hebben voortgezet. Ik was al enige tijd benieuwd hoe het die tak van de familie vergaan was...
Zou je contact met me kunnen opnemen met me? Dan heb ik eventueel nog wat aardige informatie voor je.
Groet van je achter-achter-achterneef

Redactie: contact is gelegd.
Reactie 17:

Anja Camfferman, 19-06-2020: ik heb van 1952 tot 1967 in de straat van de werkplaats gewoond. Mijn vader deed weleens klusjes voor H. Meijers en werd beloond met een kunststukje: een zeegroene stenen arend met bolvaas, een groen stenen kruis met witte Jezus, het oude en nieuwe testament in donkerrood grote leren boeken.

Redactie: Zou je misschien iets meer kunnen vertellen over wat voor klusjes je vader voor de smid deed? En kwam je zelf ook wel eens in de smederij? Overigens was de zaak toen al overgenomen door J. Meijers, de zoon van H. Meijers.
Anja: Nee, helaas weet ik niet wat voor soort klusjes dat waren. Ik was toen 4 of 5 jaar. En ben de oudste van de kinderen. Ik heb weleens aan de deur van de werkplaats van J. Meijers gestaan toen mijn vader daar was, maar ook daar heb ik geen herinnering aan. Naar mijn idee was het een grote ronde groene deur, waar ik aan stond. Het was er donker toen.
Wij woonden boven aan de straat aan de overkant, ongeveer waar nu de bioscoop is richting Marienburg. Naast ons huis was een groot kerkhof, het Joden kerkhof. Ik keek vaak in de etalage van de winkel, voor mijn gevoel een beetje geheimzinnige winkel.
Verder gaat mijn geheugen helaas niet.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.