05

<- Back | Index | Next ->

05.jpg

Vanaf deze bunker gaf SS Generaal Heinz Harmel opdracht om 18.30 uur de verkeersbrug op te blazen, waarop de eerste drie Britse tanks rolden. Het werkte niet! De brug was in Geallieerde handen! 
Harmel moest zich hals over kop in veiligheid stellen.
Ďs-Avonds om 20.00 uur pas kwam de Duitse Bevelhebber Veldmaarschalk Modelís opdracht om de beide Waalbruggen te vernietigen. Hij was te laat! Ook latere pogingen zouden onvoldoende succesvol zijn.

Reactie 1:

Rob Essers, 14-01-11: Hoe betrouwbaar is deze informatie (zonder bronvermelding)? Was de commissie onder voorzitterschap van Luitenant-Generaal b.d. J.J.G. BARON VAN VOORST
TOT VOORST, die in de periode 1949-1951 in opdracht van de Minister van Oorlog een deskundig en nauwgezet onderzoek heeft ingesteld terzake van het vraagstuk van de redding van de Waalbrug te Nijmegen in september 1944, hiervan niet op de hoogte? In het eindrapport d.d. 21 november 1951 staat op pagina 22 de volgende conclusie:

8. De Duitsers hebben echter de aanslag bemerkt en VAN HOOF's mogelijke daad werd niet gevolgd door het naar de brug doorstoten van de op 18 September voor deze actie aanvankelijk ingezette compagnieŽn Amerikaanse parachutisten. Derhalve hadden de Duitsers de gelegenheid het tot springen brengen van de brug opnieuw te verzekeren. Tenslotte zijn zij op grond van de terzake gegeven bevelen op het beslissende ogenblik niet tot vernieling van de brug overgegaan.

Het lijkt me sterk dat SS Generaal Heinz Harmel anderhalf uur vůůr de opdracht van veldmaarschalk Model alvast opdracht heeft gegeven om de verkeerbrug op te blazen en dit opmerkelijke feit de onderzoekscommissie is ontgaan.

De stelling dat latere pogingen om de bruggen te vernietigen onvoldoende succesvol zijn geweest, is in iedere geval voor wat betreft de spoorbrug onjuist. Ook aan de verkeersbrug werd op 28 september 1944 schade toegebracht.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: