Eregalerij

© copyright Henny Meijer; Digitale bewerking: Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Helden van de Slag om Nijmegen september–oktober 1944

door Henny Meijer


link naar Register van Nederlandse dapperheidsonderscheidingen voor de 82nd Airborne Division
link naar reacties en aanvullingen

Over het algemeen worden onderscheidingen in Nederland niet erg serieus genomen. Het is typisch Nederlands, wordt wel eens gesteld, indien men zich boven het maaiveld verheft sommige mensen zich geprikkeld voelen om te egaliseren. Door de angst van mythevorming is men vaak wars en afkerig doch deze sceptische instelling kan drastisch omslaan als men zelf of dierbaren door een heldhaftige daad gered ziet worden uit levensgevaar. Dan wordt de held echt erkend, in de betekenis van “zonder enige twijfel de juistheid of waarheid duiden van de redding/heldendaad”.

Gevaar is natuurlijk een onderdeel van oorlog en de Krijgsmacht heeft als taak om de burgers te beschermen en in veiligheid te brengen. Gedurende die krijgsverrichtingen zetten militairen hun leven op het spel en het is bekend dat reeds meer dan 20 eeuwen buitengewone heldhaftigheid beloond kan worden. Deze positieve sancties komen in ieder land/samenleving voor, evenals de negatieve sanctie (de straf).

Militaire Willems-orde 4e klasse voor Amerikaanse 82nd Airborne Division
Voor “Market Garden 17 september-4 oktober 1944”
(Groesbeek, Grave, Heumen, Mook, Berg en Dal, Beek, Nijmegen e.o, Lent en Oosterhout)
“De enige MWO aan een buitenlands vaandel” (tot 31 mei 2006)
(voor het veroveren en verdedigen van zes bruggen en een heuvelrug)

James Gavin, Commandant 82nd A.D. in 1944

Divisional Colours 82nd A.D. gelouterd met o.a. de MWO 4e klasse


De onderscheidingen van Jim Gavin zijn in totaal 21 waaronder de volgende voor moed/dapperheid:
Distinguished Service Cross (DSC) with oak leaf cluster (OLC) hetgeen betekent twee maal de DSC
Distinguished Service Medal (DSM)
Silver Star (SS) & OLC hetgeen betekent twee maal de SS
Bronze Star Medal (BSM) & OLC hetgeen betekent twee maal de BSM
Purple Heart voor verwondingen door de vijand toegebracht in de strijd
Grootofficier Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden (Nederland)

Amerika’s elite eenheid


Bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1945, no. 30 werd het ordeteken van Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-orde toegekend wegens: (oorspronkelijke spelling) “Overwegende, dat de Amerikaanse 82ste Luchtlandingsdivisie gedurende de luchtlandingsoperaties en de daarop volgende gevechten in MIDDEN NEDERLAND in de periode van 17 September tot 4 October 1944 bijzonder heeft uitgemunt door de haar opgedragen taak met beleid, gepaard gaande aan grooten moed, zelfopoffering en trouw te volbrengen; Overwegende voorts, dat de gevechten, welke door voornoemde Divisie zijn geleverd hebben plaats gehad in het gebied van NIJMEGEN. Aan voornoemde Divisie toestemming te verleenen in haar 'Divisional Colours' den naam te voeren van de stad NIJMEGEN 1944.”

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werd dit aantal met zes Nederlandse eenheden uitgebreid:
Koninklijke Marine:Koninklijke Landmacht:Koninklijke Luchtmacht:
Marine Luchtvaartdienst
Onderzeedienst
Korps Mariniers
Koninklijke Nederlandsche Brigade “Prinses Irene”Wapen der Militaire Luchtvaart
Wapen der Militaire Luchtvaart van het KNIL

De zevende eenheid, die voor uitstekende daden van moed en bijzondere plichtsbetrachting werd onderscheiden met het ridderteken van de Militaire Willems-orde 4e klasse, was dus de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie, getalsmatig ook de grootste militaire eenheid welke ooit deze eer te beurt viel.

Deze 82nd Airborne Division, onder Commandant Brigade Generaal James Gavin, ON2 (pas in oktober 1944 gepromoveerd tot Generaal Majoor), bestond tijdens de slag om Nijmegen uit:
Division Staff Chief of Staff Colonel Robert Wienecke, ON3
G-1 Personel Colonel Alfred W. Ireland
G-2 Intelligence Colonel Walter Winton
G-3 Operations Lt. Col. John Norton
G-4 Supply Lt. Col. Albert Marin, ON4
Div. Surgon Col. W. Carl Lindstrom
Div. Chaplan: Capt. George Riddle, ON4 en Capt. George B. Wood.
Division Infantry:
504th Para Infantry Regiment (“Devils”) Commandant Colonel Reuben H. Tucker, MWO4
1st Bn C.O. Major William. Harrison
2nd Bn C.O. Major Edward N. Wellems, BL
3rd Bn C.O. Major Julian Cook, MWO4
505th Para Infantry Regiment (“Panthers”) Commandant Colonel W.K. Ekman, BL
1st Bn C.O. Major Talton W. Long, BL
2nd Bn C.O. Lt. Col. Benjamin H. Vandevoort, BL
3rd Bn C.O. Major James L. Kaiser, BL
508th Para Infantry Regiment (“Devils”) Commandant Lt. Col. R.E. Lindquist, BL
1st Bn C.O. Lt. Col. Shield Warren Jr., BL
2nd Bn C.O. Major Otho E. Holmes, BL
3rd Bn C.O. Lt. Col. Louis G. Mendez Jr., BL
325th Glider Infantry Regiment (Falcons”) Commandant Colonel Charles Billinglea, MWO4
1st Bn C.O. Lt. Col. Teddy H. Sanford, BL
2nd Bn C.O. Major Chartles W. Major
3rd Bn C.O. Lt. Col. Osmond A. Leahy, BL
Division Artillery:
376th Para Field Artillery Bn.Commandant Lt. Col. Wilbur M. Griffith, BL
317th Glider Field Artillery Bn.Commandant Lt. Col. James C. Todd
320th Glider Field Artillery Bn.Commandant Lt. Col. Paul E. Wright
456th Glider Field Artillery Bn.Commandant Lt. Col. Wagner D'Alessio
80th Airborne AA Bn.Commandant Col. Raymond E. Singleton
Supporting Units:
307th Airborne Engineers. Co A-B-C-DCommandant Col. Edwin A. Bedel
307th Airborne Medical Det. 
82th Airborne Div. Signals.Commandant Lt. Col. J. Mohrmann
407th Quartermaster Co. 
782th Ordnance Co 
82 Div. Reconnaisance Platoon 
82 Div. Military Police 
666 QM Truck Co 
50 Field Hospital Unit A. 


Operatie “Market Garden” was de grootste luchtlandingsoperatie ooit.
Dit plan van de Britse Veldmaarschalk Montgomery beoogde om zijn 30ste Legerkorps (Lt. Gen. Horrocks) een bruggenhoofd te laten slaan vanaf de noordgrens van België, waar de Geallieerden waren blijven steken, tot aan het IJsselmeer. (“Garden”)
Door met deze opmars een 90 kilometer noordwaarts op te rukken zouden de Geallieerden achter de Duitse verdedigingslinies “Siegfried Linie” en “Westwall” komen (het z.g. gat van Goch), een “opendeur” naar het Oosten (de Duitse laagvlakte met het Roergebied) , om dan Nazi-Duitsland definitief te kunnen verslaan.
Als dit plan zou slagen dan was Montgomery’s verwachting dat de oorlog in West-Europa omstreeks Kerstmis 1944 zou zijn beëindigd.
Reeds eerder hadden de Geallieerden in 1944 zo’n afstand in korte tijd kunnen afleggen (Frankrijk/België). Om in Nederland 90 km noordwaarts te kunnen oprukken in bezet gebied was het echter noodzakelijk om alle bruggen over het Wilhelmina-kanaal bij Son, de Zuid-Willemsvaart en de rivier de Aa bij Veghel, de rivier de Dommel bij St. Oedenrode, de Maas bij Grave, de vier Maas-Waalkanaalbruggen bij Nijmegen (Honinghutje/Graafseweg, Neerbosch, Hatert en Heumen), de Waalbruggen bij Nijmegen en de bruggen over de Neder-Rijn bij Arnhem, intact te veroveren. (“Market”)

Voor deze Luchtlandingsoperatie in bezet gebied in Nederland werd het 1ste Geallieerde Luchtlandings-korps (commandant de Britse Lt. Gen. “Boy” F.A.M. Browning) ingezet, bestaande uit de 101st US Airborne Division (“Screaming Eagles”) (Maj. Gen. Maxwell D.Taylor, MWO4) voor de driehoek Son-Veghel- St. Oedenrode in Noord-Brabant, 82nd US Airborne Division (“All Americans”) (Gavin) voor het gebied tussen de rivieren Maas en Waal en het Maas-Waalkanaal ( Grave-Heumen-Groesbeek Nijmegen) en de 1st British Airborne Division (“Red Devils”) (Maj. Gen. Roy. E. Urquhart, BL) versterkt met de Poolse 1e Parachutisten Brigade (Gen. Maj. Stanislaw Sosabowski, postuum BL) voor het gebied Ede-Arnhem-Driel aan de Neder-Rijn.

Over operatie ”Market-Garden” zijn boekenplanken vol geschreven terwijl de film “Een Brug te ver” veel aandacht heeft gekregen van een breed publiek. Er wordt nog wel eens verzucht dat in onze geschiedenisboeken ”de Slag om Arnhem” en ”Market Garden” hetzelfde lijken te zijn. Zonder enige intentie om de glorie van de dappere Britten en Polen bij Arnhem te willen reduceren (van de 10.000 Britten waren er na een week slechts 2398 geëvacueerd), moet toch gesteld worden dat “Arnhem” een derde deel van “Market Garden” was. Het Geallieerde verlies bij Arnhem, was het verlies van de totale “ Market Garden” ( totaal 11.850 man gedood, gewond of vermist) , en heeft helaas geresulteerd dat Nederland en West Europa een half jaar langer moesten wachten op de Duitse overgave.
Dramatisch vooral voor de burgerbevolking in dat laatste half jaar, slachtoffer van de (joden)vervolging, executies, de hongerwinter met 19.000 doden, bombardementen en beschietingen.

Faleristieke element
Wat als een groot gemis wordt ervaren is dat het faleristieke element erg onderbelicht is, sterker nog dat van de vele Amerikaanse dragers van de Militaire Willems-orde geen of onvoldoende foto’s / details van en over hun eenheid en over hun persoonlijke “mutatie” bekend zijn.
In het naslagwerk van P.G.H. Maalderink “De Militaire Willems-orde na 1940”, Sythof Pers 1982 zijn de foto’s van de Amerikaanse Ridders MWO van Nijmegen niet beschikbaar! In de Koninklijke Besluiten, waarin zij tot Ridder MWO 4e klasse worden benoemd staat niet eens volledig vermeld wat ze hebben gedaan, b.v. (blz. 281): BLANKENSHIP, Robert C, Eerste luitenant van het Amerikaanse Leger. De Nederlandse Regering beperkt zich tot de Mutatie: ”tijdens de gevechten in Nijmegen in de periode 17 september tot 4 oktober 1944”. Dit zou volgens mij moeten zijn: “1st Lnt US 82nd Airborne Division Robert C. Blankenship. Als Peloton Commandant van de Item Company van het 3rd Batt./ Regiment 504 Parachute Infantry Regiment tijdens de heroďeke Overtocht over de Waal bij Nijmegen op 20 september 1944 als eerste met zijn stormboot met 10 Para’s de overkant bereikte en de vijand enorme verliezen toebracht waarbij hij zelf voorop ging en zelfs met de hand de vijand doodde”.
Helaas geen gedetailleerde feiten, zelfs een foto van Robert Blankenship is in Nederland niet te vinden!
[Maar zie aanvulling 1.]

Dit artikel beoogt een poging te wagen om over de dapperen van de 82nd US Airborne Division meer informatie te willen samenvatten, waarbij duidelijk wordt dat veel meer research nodig is om tot een volledig overzicht te kunnen komen. Het ontbreken van foto’s van dragers van onze legendarische Militaire Willems-orde is toch eigenlijk gęnant, hetgeen vergetelijkheid tot gevolg heeft.

We zien dat vijf Nederlandse militaire dapperheidsonderscheidingen ter beschikking staan:
De Militaire Willems-orde (1815/1940)MWOVoor uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd
De Bronzen Leeuw (1944)BLVoor bijzondere daden in de strijd tegenover de vijand
Het Bronzen Kruis (1940)BKVoor moedig en beleidvol optreden tegenover de vijand
Het Kruis van Verdienste (1941)KVVoor moedig optreden in verband met vijandelijke actie
Het Vliegerkruis (1941)VKVoor daden van initiatief, moed en volharding, bedreven
gedurende een vlucht in tijd van oorlog,
al dan niet in onmiddellijke aanraking met de vijand


Wat wel werd gevonden wordt daarom hierbij afgebeeld. De bronnen waarin dit werd gevonden, zijn gespecificeerd. Ook werd een “Faleristiek register van de Nederlandse dapperheidsonderscheidingen” gemaakt van de mannen van 82nd Airborne Division, bestaande uit elite-soldaten, gerekruteerd uit alle 48 Amerikaanse Staten (“All Americans”), de enige buitenlandse militaire eenheid met de Militaire Willems-orde aan haar vaandel (“Divisional Colours”).
Het is nog niet gelukt om een faleristiek register te maken van de Amerikaanse dapperheidsonder-scheidingen, die de mannen van de 82nd Airborne Division voor “Market Garden” / Nijmegen 1944 of zoals zij zelf zeggen “the Holland-operations” hebben ontvangen. Hierover is beslist het laatste woord niet gesproken /geschreven.
Door de instelling van nieuwe dapperheidsonderscheidingen, het Bronzen Kruis, BK (1940), het Kruis van Verdienste, KV (1941), het Vliegerkruis, VK (1941) en de Bronzen Leeuw, BL (1944) werd de legendarische Militaire Willems-orde, MWO (1815) voor de Tweede Wereldorlog nog maar sporadisch toegekend: 169, waarvan 30% postuum werd ingeschreven in het Register van de MWO. Dit is exclusief de zeven eerder genoemde MWO’s gehecht aan de vaandels. Van deze 169 MWO’s mag gesteld worden dat 28 MWO’s (16,6 %) werden toegekend voor “Market Garden 1944”. Deze 28 MWO’s verdeeld in mutatie:
4 MWO’s voor Brabant (Son, St. Oedenrode en Veghel),
13 MWO’s voor Nijmegen e.O. plus de MWO voor de 82th A.D. Divisional,
7 MWO’s voor Arnhem e.o. en
4 MWO’s voor vliegers van de US Army Airforce (3 postuum en 1 voor zwaar gewonde) waarvan 1 voor Tlnt Herbert Schulman die op 17 september 1944 bij Nijmegen omkwam met zijn Dakota C-47.
Van deze 14 MWO’s voor “Nijmegen 17 september-4 oktober 1944” zijn er 5 toegekend voor de z.g. Waaloversteek op woensdag 20 september 1944. Deze actie, waar nota bene de bevelhebbers, o.a. Lt. Gen. Boy Browning en Lt.Gen. Horrocks, ooggetuigen van waren, was noodzakelijk om de noordelijke opritten van de spoor- en verkeersbrug over de Waal in handen te krijgen.
De Amerikanen hadden de ervaring dat een brug van twee kanten veroverd moest worden (Sicilië), in tegenstelling tot de Britten, die vanaf één oprit succesvol waren (in Normandië).
Opperbevelhebber Browning veranderde de droppingzones voor Market op het laatste moment met de motivatie dat Parachutisten, geland in de Betuwe als ratten in de val zouden zitten, indien de bruggen door de Duitsers zouden worden opgeblazen.
Omdat de hevige tegenstand bij de zuidelijke oprit van de Waalbruggen geen doorbraak mogelijk maakte overtuigde Gavin zijn commandant Browning voor een aanval op de Noordelijke opritten. Door de tijdsdruk met de situatie bij Arnhem veranderde Browning zijn zienswijze en gaf Gavin toestemming om met canvas bootjes de overtocht over de sterk stromende Waal te maken. De bootjes moesten echter vanuit Eindhoven worden aangevoerd en uiteindelijk bereikten 22 bootjes de Waaloever bij vol daglicht Door de sterke wind mislukte het aanleggen van een rookgordijn.
Onder Britse en Amerikaanse artilleriesteun begonnen Major Julian Cook met 13 Para’s plus 3 Engineers (van 307 A.B. Engr) per bootje met zijn 3e Bataljon van het Amerikaanse 504e Para Infanterie Regiment de bloedige oversteek, meepeddelend met hun geweerkolven. De Duitsers achter de Waalbandijk en de Duitse Artillerie vanaf de spoorbrug hadden prijsschieten. Slechts 13 bootjes bereikte de overkant
Elf bootjes kwamen terug en brachten in zes overtochten de rest van Cook’s Para’s en die van het 1e bataljon van Majoor William Harrisson over.
De eerste boot die de noordelijke oever bereikte was die van Elnt Robert C. Blankenship, die met Sld. William E. Kero de Duitse mitrailleurstellingen aanvielen en enige uitschakelden soms met handgranaten, bajonet en vuisten.(meer dan 50 Duitsers werden bij de landingsplaats gedood) Het eerste rapport vermelde de uitzonderlijke dapperheid van Kero, die korte tijd later gesneuveld was. De commandant van 504 P.I.R. Colonel Ruben Tucker , die vier dagen ervoor met succes de lange brug over de Maas bij Grave had veroverd, (door de beide opritten gelijktijdig aan te vallen) nam na het bereiken van de overkant de leiding op zich voor het veroveren van de noordelijke brugopritten.
Gelijktijdig viel een bataljon van Colonel Vandervoort’s 505 P.I.R. samen met Britse tanks de zuidelijke oprit van de verkeersbrug aan. Toen ze aan de overkant op de spoorbrug een Amerikaanse vlag zagen, namen de tanks aan dat hun weg veilig was en denderden de brug over met drie tanks, geleid door Sgt Peter Robinson van de Grenadier Guards, die om 19.10 uur soldaten van de H- en I Compagnies van 504e P.I.R. aan de overzijde ontmoette. De Waalbrug ,met de grootse overkapping in Europa, was veroverd! Helaas drie dagen later dan gepland en zoals bleek te laat om de Britse “Red Devils” bij Arnhem te bereiken.
De prijs was erg hoog: Cook verloor 107 man, Vandervoort ongeveer 200.
De Duitse verliezen moeten enorm zijn geweest. Alleen al op de spoorbrug werden 267 Duitse doden geteld.
De brug was niet opgeblazen door de Duitsers, waarover verschillende visies zijn gegeven.
Jan van Hoof, MWO4 (postuum)
bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1946 No. 5
Mutatie: Nijmegen 18 september 1944 - Het redden van de Waalbrug

De Militaire Willems-orde postuum toegekend aan Jan van Hoof (Collectie Nationaal Bevrijdingsmuseum Groesbeek 1944-1945

Bidprentje van Jan van Hoof


In het bekende boek “De Verwoesting van een Keizerstad, oorlogsrampen over Nijmegen 1940-1945”,uitgeverij De Koepel-Nijmegen stelt de auteur A. Lammerts van Bueren dat er maar één Nederlander bij het US 82nd A.D. heeft gevochten.(blz.88). We moeten hier stellen dat het er aanzienlijk meer waren.
“Captain Harry”- Arie D. Bestebreurtje, MWO4

Arie D. Bestebreurtje met de baton van zijn later ingetrokken Bronzen Kruis


Van de Nederlanders, die werden gedetacheerd bij het Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie was en is ongetwijfeld “Captain Harry” de 28-jarige reserve kapitein Arie D. Bestebreurtje de meest bekende.
Hij was Engelandvaarder (ontvlucht uit bezet gebied) en opgeleid in Engeland als Officier voor de Prinses Irene Brigade. Hij diende als geheimagent van SOE/BBO (Special Operation Executive / Bureau Bijzondere Opdrachten) en werd gedetacheerd als verbindingsofficier bij het 82nd A.D.
Zijn voornaamste taak was om met het Verzet contact te zoeken.
Hij werd onderscheiden met het Bronzen Kruis voor het redden van zijn bevelhebber Gen Maj. James Gavin, toen zij in een hinderlaag reden. Door zijn persoonlijk ingrijpen werd een mitrailleurschutter gedood. (Schot in voorhoofd vanaf de heup).
Dit Bronzen Kruis werd ingetrokken, waarbij hij bij Koninklijk Besluit van 23 oktober 1952, no. 40 benoemd werd als Ridder der Militaire Willems-orde 4e klasse wegens "het verrichten van uitstekende daden van moed, beleid en trouw zich onderscheiden bij de luchtlandingen van de 82e A.D. op 17 september 1944 en de volgende dagen in de onmiddellijke nabijheid van Nijmegen; door tijdens een verkenning een wachtpost te overmeesteren waardoor hij belangrijke gegeven kon verstrekken aan zijn commandant; door zijn commandant te redden tijdens een hinderlaag door een mitrailleur schutter uit te schakelen; verschillende verkenningen ondanks gewond; zijn optreden bij een uitbraakpoging van Duitse gevangen en het inschakelen van de Binnenlandsche Strijdkrachten te Groesbeek.
Door over te gaan bij de Britse gevechtstroepen met een Britse pantserwagen door te dringen tot de zuiderlijke oprit van de Waalbrug, waarbij hij een sluipschutter doodde en een andere gevangen nam.
Door het organiseren van de ondergrondse verzetsstrijders in Groesbeek en Nijmegen, bij het bezet houden van het veroverde terrein. Door op eind oktober 1944 deel te nemen bij de verovering van 's-Hertogenbosch. Door zich beschikbaar te stellen en deel te nemen aan operatie 'Amherst', een Franse Paraoperatie achter vijandelijke linies in Drenthe, waarbij hij tijdens zijn parachutesprong op 7 op 8 april 1945 een enkel brak en vier dagen in het bos heeft gelegen".


Behalve Arie Bestebreurtje waren er verschillende Nederlanders gedetacheerd bij 82nd A.D., die als taak verbindingsofficier en/of tolk hadden. Inmiddels is bekend dat in de Washington-archieven een voordracht voor Amerikaanse dapperheidsonderscheidingen voor de meeste van hen is gevonden, die nooit in behandeling is genomen. Van de Nederlandse Regering ontvingen de meesten een Bronzen Leeuw (J.G. van den Bergh) of Bronzen Kruis. (zeven maal)

Enige leden van de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie, die geen Nederlandse dapperheidsonderscheiding ontvingen zijn Major General James Gavin, ondanks dat hij tijdens de slag bij Nijmegen verschillende keren in de vuurlinies was te vinden. Zijn divisie, die zes bruggen intact veroverde plus de Groesbeekse hoogte, grenzend aan het strategisch belangrijke Duitse Reichs Wald, veroverde en wist te verdedigen, tegen onverwachte tegenaanvallen vanuit Kleef, werden door de Nederlandse Regering schraal (formeel) erkend met een Grootofficier in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. Velen met mij ervaren dat als een onderwaardering. De jonge Brigade Generaal (37), die tijdens de slag werd gepromoveerd tot Generaal Majoor had evenals zijn collega Maxwell Taylor van 101st A.D. kreeg, de Militaire Willems-orde 4e klasse dik verdiend voor het winnen van de Slag bij Nijmegen. Het lijkt er een beetje op dat Gavin’s MWO aan de Divisional Colours van 82nd Air Borne Division werd gehecht.
Alle leden van zijn divisie ontvingen van het dankbare Nederland 'Het Oranje Erekoord', een blijvend souvenir voor hun dappere strijd rondom Nijmegen op 17 september- 4 oktober 1944.

Het Amerikaanse decoratie systeem verschilt/verschilde drastisch van het Nederlandse systeem dat in Londen in de jaren 1940-1944 werd ontwikkeld en definitief vastgesteld. Vergelijken is m.i. moeilijk dan wel onmogelijk.

Zo heeft de U.S.A. de splitsing in drie versies/uitvoeringen voor de twee hoogste dapperheidsonderscheidingen t.w. voor Leger, Luchtmacht en Marine. In tegenstelling tot Nederland, waar de hoogste dapperheidonderscheidingen voor iedereen bereikbaar zijn, ook voor burgers en buitenlanders. De USA heeft met Nederland gemeen geen klasse systeem te hebben zoals Groot-Brittannië in de periode 1940-1945, waarbij Officieren en lagere rangen hun eigen versiersels hadden voor een zelfde/vergelijkbare daad.

De hoogste Amerikaanse decoraties voor moed.
Midden boven: the Congressional Medal of Honor for Heroisme during the battle in the Army
Links boven: Navy Cross (1919) rechts boven: Distinguished Service Cross Army(1918)
Links onder; v.l.n.r.: Distinguished Flying Cross (1926); Silver Star (1918) en Purple Heart (1932)
Niet op de foto: o.a. Bronze Star Medal en Legion of MeritTwee andere militaire uitblinkers worden eveneens gemist bij de Nederlandse dapperheidsonderscheidingen.
Soldaat John R. Towle, Co C, 504th P.I.R., 82nd A.D. sneuvelde op 21 september 1944 in het bruggenhoofd bij Oosterhout gedurende slag met Duitse tanks. Met zijn bazooka, waarmee hij in open terrein twee Duitse tanks en een voertuig uitschakelde, stopte hij de Duitse tegenaanval. Postuum ontving hij het Amerikaanse equivalent van de MWO, the Congresssional Medal of Honor for Heroisme during the battle. Slechts 324 maal toegekend aan US Army, waarvan meer dan de helft postuum in de Tweede Wereldoorlog..

John Towle MoH (postuum)

Leonard Funk, MoH, DSC, SS, BSM (3x)De 'meest gedecoreerde Amerikaanse Parachutist' werd in de Tweede Wereldoorlog First Sergeant Leonard A. Funk, Co C, 508th P.I.R. Hij verdiende zijn Congressional Medal of Honor (MOH) tijdens de gevechten in de Ardennen. In Groesbeek werd hij onderscheiden met een Distinguished Service Cross (DSC) door tijdens het heroveren van de landingszone, waarop Gliders op 18 september 1944 bij Bredeweg-Groesbeek met voorraden zouden landen, persoonlijk 15 Duitsers te doden.

Militaire USA dapperheidsonderscheidingen, aantallen per land


De overige Amerikanen van 82nd A.D. die nog niet genoemd zijn en de Militaire Willems-orde verwierven waren:

Colonel Charles H. Billingslea, US. 82nd A.D. / 325 Glider Infantry Regt.
Mutatie: Luchtlandingsoperaties Nijmegen 17 september-4 oktober 1944

Elnt Robert C. Blankenship US 82nd A.D./ 504 P.I.R/ 3Bt./Item Comp./3 Plat.
Mutatie: Waaloversteel 20 september 1944 (zijn boot bereikt als eerste de overkant)

Major Julian (Joe) A. Cook, US 82nd A.D./504 P.I.R/3Bt
Mutatie: Waaloversteek 20 september 1944. (als Bat.commandant van 3Bt.)

Tech Sgt Glen Jonas, US. 82nd A.D.
Mutatie: Luchtlandingsoperaties Nijmegen 17 september-4 oktober 1944

Private 1 Paul T. Lester, US. 82nd A.D.
Mutatie: Luchtlandingsoperaties Nijmegen 17 september-4 oktober 1944

First Lt. Joseph Myers, US. 82nd A.D.
(postuum) Gesneuveld op 30 september 1944

Sgt Dewitt S. Terry, US. 82nd A.D.
(postuum) Gesneuveld op 30 september 1944 Staat in het Kon. Besluit foutief met familienaam Terry

First Lt. Waverley W. Wray, US 82nd A.D./ 505 P.I.R.
(postuum) Mutatie: aanval op Nijmeegse Waalspoorbrug 19 september 1944, waarbij hij is gesneuveld.

Helaas is de mutatie in het Koninklijk Besluit slechts algemeen, waardoor bijzonderheden ontbreken.

Ridder MWO 4e klasse Charles H. Billingslea

Ridder MWO 4e klasse (postuum) Elnt W. W. Wray
gedood door een sluipschutter op 19 sept. 1944

Medal Parade 82nd A.D. Drie Ridders Militaire Willems-orde 4e klasse ontvangen hun Distinguished Service Cross (DSC) met de Mutatie: "Nijmegen september 1944". V.l.n.r.: Colonel Ruben ("Rube") Tucker, Commandant 504 P.I.R.; Major Julian ("Joe") Cook, Bat. Commandant 3Bt 504 P.I.R. , Captain Wesley D. Harris, Co 307th A/B Eng. Co "C"Moge uit dit artikel blijken dat het hoge aantal hoge militaire dapperheidsonderscheidingen aan een bijzondere militaire eenheid werden uitgereikt: The US. 82nd Airborne Division

Foto’s van de genoemde Ridders Militaire Willems-orde 4e klasse, waarvan geen foto is afgebeeld in dit artikel zijn van harte welkom.
Bij voorbaat dank!

Henny Meijer, Venray


NIJMEGEN SEPTEMBER 1944 - Ned. dapperheidsonderscheidingen 82nd AIRBORNE DIVISION (ALL AMERICANS)
(24-feb-11 door Henny Meijer)
Naam Voornaam Nat. Decoratie Rang Functie Onderdeel K.B. P Mutatiedatum Plaats/omstandigheden
Bachenheimer T. USA BK Pte 1   82nd A.D. 070152-24 P 17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Bailey Jack M. USA BK 1st Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Barnhardt Charles E. USA BL Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Bell Glenn USA BL Staf Sgt   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Bergh J.G. van den NL BL SM-Para-
Comm.
Inlichtingen
dienst
82nd A.D. Glider/
no 4 Commando's
120551-29   17sep-4okt44 /
nov44
NL-Nijmegen/ Walcheren - (Lucht)landingen
Berry John T. USA BL Major   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Bestebreurtje Dr. Arie D. NL MWO4 (was BK)
LOM (OFF)
Res.Maj. Liaison Off 82nd A.D. Staff /
SOE/BBO
231052-40   17sep-4okt44 NL-Nijmegen-Groesbeek- Redden Divisie Cdt J. Gavin door sniper te doden.
Beynon W. USA KV T/Sgt   82nd A.D. 060846-57   17sep-4 okt44 NL-Nijmegen
Billinglea Charles USA MWO4 Colonel Regt C.O. 82nd A.D.
325 Glider Inf. Regt
081045-31   23sep-4okt44 NL-Nijmegen-Overasselt / Kiekberg bos / Middelaar / Katerbos (Afslaan aanvallen)
Billingley J. USA BK T/Sgt   82nd A.D. 060846-57   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Blake Clarence USA BL Sgt 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Blankenship Robert C. USA MWO4 1st Lieut Plat. C.O. 82nd A.D.
504 R.I.P. 3rd Bt Item-Comp
081045-31   20sep44 NL-Nijmegen-Waaloversteek-C.O. van eerste boot, die de overkant bereikte. Uitschakeling stelling met geweer en vuisten en handgranaten.
Bloemink A. NL BK Korp-Para-
Comm
Liaison 82nd A.D. 508 P.I.R. /
No 4 Commando's
190445-21   17sep-4okt44 NL-Nijmegen. (2e BK voor Walcheren nov44)
Chapman Robert J. USA BL Private   82nd A.D.-320th Glider Field Art.Bn A Battery 081045-31 P 17sep-2okt44 NL-Nijmegen-Riethorst-Katerbosch/Molenhoek - Afslaan aanvallen.
Gesneuveld 2 okt44
(Margraten cemetery F2-21)
Churchill James R. USA BL Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Cochenour James USA BK Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Combs Rex G. USA BL 1st Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Conrad Alfred H. USA BL 2nd Lieut   82nd A.D. 307 A/B
Engr Bn Co D
081045-31 P 19sep44 NL-Nijmegen- Duivelsberg - Aanval op bunker, waarbij gesneuveld. Margraten cemetery K1-7
Cook Julian A. USA MWO4 Lt. Colonel Bat C.O. 82nd A.D.
504 P.I.R. 3rd Bn
081045-31   20sep44 NL - Nijmegen-Waaloversteek
verovering van bruggen
(1e groep overtocht)
Dagon W.M. USA BL S/Sgt   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
De Polo Anthony J. USA BK Staf Sgt   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Delong Walter C. USA BL Major   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Divisional-
Colours -
82nd A.D.
  USA MWO4     82nd A.D. 081045-30   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Doney E. USA BK Techn 1   82th A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Draper Arthur R. USA BL 1st Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Ducote Lurry L. USA BK Sgt 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Ekman W.K. USA BL Colonel Reg. C.O. 82nd A.D. 505th P.I.R. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Ferrone Daniel L. USA BL Staf Sgt   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Flintz Edwin O. USA BK Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Garret L.L. USA BK Cpl   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Gavin James M. USA ON2 m/zw. Maj. Gen. Division C.O. 82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Gonzalis Raymond USA BL Priva1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Gorham Fordyce USA BL Major   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Griffith Wilbur M. USA BL Lt. Colonel Bn C.O. 82nd A.D.
376th P.F. Artillery
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Gutshall John D. USA BL 2nd Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hansen Leslie L. USA BL Corporal   82nd A.D. Art. E Battery 081045-31 P 17-28sep44 NL-Nijmegen- Molenhoek- Artillerie gevecht, waarbij gesneuveld
Margraten cemetery P1-8
Harris Wesley D. USA MWO4 Captain Comp C.O. 82nd A.D.
307 A.B. Engr Bn / C-Comp
081045-31   20sep44 NL-Nijmegen -Waaloversteek
Harris Burton L. USA BL Staf Sgt   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hart Athur S. USA BK Major   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hayes W.G. USA BL Sgt   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hester C. USA BK Lt Col   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hirsch M.J. USA BL Sgt   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Holmes Otho E. USA BL Major Bn C.O. 82nd A.D.
508 P.I.R. 2nd Bn
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Hoof Jan L. NL MWO4
MOF
Burger Verzetstr./
gids
OD / BS 190746-5   aug-18sep44 NL-Nijmegen-Waalbrug - Buitenwerking stellen van ontstekingsmechanisme.
Als gids gewond en vermoord op 20sep44
Hupp Robert W. USA BL Tech 5   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Iacolino James C. USA BK Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Jasak John R. USA BL Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Jonas Glenn USA MWO4 Tech Sgt   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Kaiser James L. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D.
505 P.I.R. 3rd Bn
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Kero William E. USA MWO4 Sgt 1   82nd A.D.
307 A.B. Engr Bt C-Co
081045-31 P 20sep44 NL-Nijmegen-Waaloversteek, als eerste de oever bereikt, aanval op mitrailleurstelling, waarbij gesneuveld. Begraven in Minnesota USA
Kloezeman J.A. van der NL BK Korp Liaison 82nd A.D. 505 P.I.R.
(Glider) /no 4 Commando's
120551-29   18sep-4okt44 /
nov44
NL-Nijmegen-Mook/ Walcheren - (Lucht)landingen
Knijff W. NL BK Korp Para-comm. Liaison 82nd A.D. 505 P.I.R
No. 4 Commando's
190445-21   18sep-4okt44 /
nov44
NL-Nijmegen/ Walcheren - (Lucht)landingen
Kokhuis V.G. NL BK Korp Para-comm. Liaison 82nd A.D. 504th P.I.R.
(Glider) /
No 4 Commando's
120551-29   18sep-4okt44 /
nov44
NL-Nijmegen-Overasselt/ Walcheren - (Lucht)landingen
Kubish Ludwig USA BL Private   82nd A.D.
307 A.B. Engr Bt D-Co
081045-31 P 20sep44 NL-Nijmegen- Waaloversteek Gesneuveld op 21 nov44 bij Camp Sissone Begraven Epinal A13-68
Kuziel John J. USA BK Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
La Follette Howard M. USA BK Tech. 5   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Leahy O.A. USA BL Lt. Colonel Bt C.O 82nd A.D 325th Glider Inf Reg 3rd Bt 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Lester Paul T. USA MWO4 Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Lilley Fred R. USA BL Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Linde J.A. van der NL BK Korp Para-comm. Liaison 82nd A.D. 508 P.I.R. 190445-21   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
(2e BK voor Walcheren nov44)
Lindquist R.E. USA BL Colonel Reg C.O. 82nd A.D 508 P.I.R. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Lodge A.H. USA BL Pte 1   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Long Talton W. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D.
505 P.I.R. 1st Bn
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
MacDonald R.J. USA BK Captain   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Manning John R. USA BL Captain   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
March F.A. USA BL Briggen   82nd A.D 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Marin Albert USA ON4 m/zw. Lt Colonel G4-Supply 82nd A.D. Staff 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Mayo Arthur A. USA BL Sgt 1     081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Mendez Jr
DSO
Louis G. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D.
508 P.I.R. 3rd Bn
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen- Ooypolder / Erlecom- Afslaan tegenaanvallen
Morang L.J. USA BK Sgt   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Moxley Donald M. USA BK 1st Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Myers Joseph F. USA MWO4 1st Lieut   82nd A.D. 401st Glider Inf Regt G Co 081045-31 P 30sep44 NL-Nijmegen-Groesbeek-Kiekberg- Afslaan tegenaanvallen. Genoemd op muur der vermisten te Margraten
Nau Charles E. USA BL Corporal   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Nelson Raymond L. USA BL Sgt 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Persoon L. NL BK Korp Liaison 82nd A.D. section Civil Affairs 190445-21   17sep-4okt44
nov44
NL-Nijmegen o.a. trainen verzetsstrijders op wapens/ Walcheren - (Lucht)landingen
Pierce Wayne W. USA BL Captain Co C.O 82nd A.D
325 Glider Inf. Reg C-Co
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Polo A.J. de USA BK Staf Sgt   82nd A.D. 080145-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Psaki Nicholas USA BL 1st Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Riddle George USA ON4 m/zw. Lt Colonel Div. Chaplain 82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen- Gewond op 17sep44
Risnes Marvin L. USA BL Sgt 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Robinson J.A. USA BK 1st Lieut   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Rutherford Henry F. USA BK Corporal   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Sanford Teddy H. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D. 325th Glider Inf Reg 1st Bn 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Sartain Jr Charles L. USA BL Captain   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Schmidt R.A. USA BK Pte 1   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Shurter R.A. USA BK Sgt   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Simmons Levi USA BL Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Smilley John W. USA BL Lt Colonel   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Sollenberger M.C. USA BK Captain   82nd A.D. 060846-57   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Starr Donald R. USA BL Sgt 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Stokely Dave R. USA BL Major   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Dewitt Terry S. USA MWO4 Sgt 1   82nd A.D. 401st Glider Inf Regt G Co 081045-31 P 17-30sep44 NL-Nijmegen-Groesbeek-Bredeweg Knapheide - Afslaan tegenaanvallen, waarbij gesneuveld. Begraven in Ohio USA
Thain H.R. USA BK Captain   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Tucker Harold G. USA BK Private 1   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Tucker Reuben H. USA MWO4 Colonel Reg C.O. 82nd A.D. 504 P.I.R. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Grave / Nijmegen; Veroveren Graafse brug en 3 bruggen over het Maas-Waal Kanaal / Veroveren Waalbruggen
Ubels G.F. NL BK Sgt-Para-
Comm
Liaison 82nd A.D. (Glider)
Mil. Police Platoon
120551-29   23sep-4okt44 /
nov44
NL-Nijmegen-Groesbeek/ Walcheren - (Lucht)landingen
Vandervoort Benjamin H. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D. 505 P.I.R. 2nd Bn 081045-31   19sep44 NL-Nijmegen- Afgeslagen aanval op Waalbrug door .88 kanon
Verhaeghe G. USA KV Lieut   82nd A.D. 060846-57   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Vining Jesse O. USA BK 2nd Lieut   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Wallace G.V. USA BL Pte 1   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Warren Jr Shields USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D. 508 P.I.R. 1st Bn 081045-31   17sep44 NL-Nijmegen- 1e aanval op Waalbrug (verliezen 200 man)
Wellems Edward N. USA BL Lt Colonel Bn C.O. 82nd A.D. 504 P.I.R. 2nd Bn 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Weller William E. USA BL Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
White James A. USA BL Captain Co C.O. 82nd A.D.
325 Glider Inf Reg Bn E-Co
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Withers F.C.S. USA BK Cpl   82nd A.D. 220246-11   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Wienecke Robert H. USA ON3 m/zw Colonel Chief of Staff 82nd A.D. Staff 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Wilde Russel C. USA BL Captain Co C.O. 82nd A.D.
508 P.I.R. 3rd Bn G-Co
081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Workman Everett L. USA BK Private   82nd A.D. 081045-31   17sep-4okt44 NL-Nijmegen
Wray Waverly W. USA MWO4 1st Lieut Co C.O. 82nd A.D.
505 P.I.R. D Co
  P 19sep44 NL- Nijmegen Aanval op Waal spoorbrug, waarbij gesneuveld.
Begraven in Missisippi USA
Naam Voornaam Nat. Decoratie Rang Functie Onderdeel K.B. P Mutatiedatum Plaats/omstandigheden


Aanvulling 1:

Henny Meijer, 28 april 2011: Eindelijk vond ik een foto van Robert Blankenship met zelfs een kleurenfoto van zijn onderscheidingen. Voor zijn uitmuntende dapperheid ontving hij voor de Waaloversteek op 20 september 1944, waarbij de door hem geleide boot als eerste de overkant van de Waal bereikte, de befaamde Militaire Willems-orde. Van zijn eigen land ontving hij hiervoor zijn tweede Silver Star.
Het is opmerkelijk dat deze Ridder Militaire Willems-orde in zijn woonplaats 'DeRidder', Louisiana, van 1962-1970 burgemeester was. In 1962 ontving hij van deze gemeente DeRidder de onderscheiding “Citizen of the Year, gevolgd door “Mayor of the Year” van de Staat Louisiana in 1968. Dit lijkt een bewijs dat zijn gave was om niet alleen militair uit te blinken.
Omdat men in zijn woonplaats DeRidder er achter kwam dat het Nederlandse woord Ridder vertaalt in het Engels KNIGHT is, werd Blankenship SIR Robert genoemd, een titel die overigens alleen in Engeland gebruikelijk is.


Robert Blankenship, Ridder Militaire Willems-orde
Mutatie: Voor Moed, Beleid en Trouw tijdens de Waaloversteek op 20 september 1944


De dapperheidsonderscheidingen van Robert Blankenship: v.l.n.r. Silver Star (2x), Bronze Star Medal, Purple Heart (5x verwond door de vijand) en het Ridderkruis 4e klasse van de Militaire Willems-orde (1815)


Aanvulling 2:

Henny Meijer, 18 juli 2011: Een aanvulling op de 'Nijmeegse Eregalerij':

Benjamin Vandervoort (“Vandy”), DSC2, BSM, BL. (1915-1990)


Links: Lt.Col. Ed Krause, Brig.Gen. James Gavin en Lt.Col. Benjamin Vandervoort met de DSC voor Normandië 6 juni 1944
Rechts: Lt.Col Benjamin Vandervoort ontvangt zijn 2e DSC voor Nijmegen 20 september 1944 (verovering zuidelijke opritten van spoorbrug en verkeersbrug)


Decoraties van Benjamin H. Vandervoort, Co. 2nd Bn. 505 PIR 82nd A.D.

Decoraties van Benjamin H. Vandervoort, Co. 2nd Bn. 505 PIR 82nd A.D.
van links naar rechts
Bronze Star Medal (BSM) with V for Valor (voor dapperheid in gevecht)
Purple Heart with two Clusters (wat betekent 3x gewond door de vijand)
De laatste verwonding (verlies linker oog) betekende het einde van zijn militaire carričre
Bronzen Leeuw, 1944 van Nederland bij K.B. van 8 oktober 1945 no. 3. Voor Moed en beleid tijdens de aanvallen op de zuidelijke opritten van de Waalbruggen op 19-20 september 1944
Distinguised Service Cross (DSC) with Cluster (wat betekent 2x DSC)
Toegekend voor Normandië 6 juni 1944, waarbij hij ondanks een beenbreuk succesvol doorvocht (o.a. St. Mčre Eglise)
Toegekend voor Nijmegen 19-20 september 1944, waarbij hij succesvol doorvocht ondanks verlies linkeroog.
Croix de Guerre (France) avec Palm, Eervolle Vermelding voor Normandië 6 juni 1944.

Benjamin H. Vandervoort werd door het Leger van zijn land uitgeroepen tot “The outstanding Battle Commander of World War II”.

De meeste bekendheid die “Vandy” Vandervoort heeft gekregen, is ongetwijfeld door de film “The Longest Day”, waarin John Wayne hem neerzette als de onverzettelijke gevechtsleider, die ondanks een beenbreuk succesvol doorvocht om zijn doelen te bereiken. Deze taak was om de vijand te verhinderen om vanuit het Noorden St. Mčre Eglise Normandië binnen te vallen. In de film “A Bridge too Far” werd onvoldoende uitgebeeld dat deze Oorlogsheld een beslissende actie heeft geleid bij de verovering van de zuidelijke opritten van de Waalbruggen bij Nijmegen. Hij verloor bij deze aanval 90 man, waarvan 25 gesneuvelden. Hij vocht door ondanks het verlies van zijn linkeroog, een verwonding, die een einde zou maken aan een uiterst succesvolle militaire carričre.
Afgekeurd voor de militaire dienst verliet hij het Leger als Colonel. Daarna werd hij adviseur van de Geheime Dienst C.I.A. en diende hiervoor 20 jaar in het buitenland en in Washington DC (CIA-executive).
Hij overleed in november 1990 in South Carolina. Dat Nijmegen de naam van deze held niet voor de vergetelheid heeft bewaard is onvergefelijk! Wellicht dat deze bijdrage dit voorkomt.

Henny Meijer, Venray

Bronnen:
Michel de Trez, ”WWII Paratroopers portrait series No.4 ,The way we were,2nd Battalion, 505 PIR, 82nd Airborne Divisione, Col. Ben Vandervoort”,
H.G. Meijer, “Bronzen Leeuw Bronzen Kruis, militaire dapperheidsonderscheidingen”, Bataafsche Leeuw 1990


Aanvulling 3:

Henny Meijer, toegevoegd 29 augustus 2011: Een derde aanvulling, betreffende Wesley D. Harris en William E. Kero:

Wesley D. Harris, DSC, MWO4,Captain Co. C-Cie, 307th A.B. Engr. Bn, 82nd A.D.

Militaire Willems-orde 4e klasse (MWO4)
Bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1945 no. 31.
Voor acties van uitmuntende dapperheid gedurende de Waaloversteek te Nijmegen op 20 september 1944.

Van zijn eigen land kreeg hij voor dezelfde acties de DSC, waarvan de mutatie hieronder wordt gespecificeerd:

Distinguished Service Cross (DSC)
Headquarters, XVIII Airborne Corps, Generaal Orders nr. 8 (14 november, 1944)
De president van de Verenigde Staten van Amerika, gemachtigde door wet van het Congres, 09 juli 1918, neemt genoegen met de uitreiking van het Distinguished Service Crossaan Captain (Infanterie) Wesley D. Harris (ASN: 0-453241), United States Army, voor buitengewone heldenmoed in verband met militaire operaties tegen een gewapende vijand terwijl die als commandant, Compagnie C, 307e Airborne Engineer Battalion, 82d Airborne Division, in actie tegen vijandelijke troepen op 20 september 1944, in Nederland. Kapitein Harris, terwijl onder zwaar vijandelijk vuur, persoonlijk gericht het laden en doen afvaren van de aanvalsboten door 504e Parachute Infantry waarmee met succes de rivier de Waal over te steken om het vitale Nijmegen bruggenhoofd te veroveren. Oversteken van de rivier in het gezicht van de zware vijandelijke machinegeweer, 20-mm., Een artillerie vuur in een van de eerste aanvalsboten van de eerste aanvalsgolf, was kapitein Harris pijnlijk gewond in de rug en arm, maar bleef de beweging begeleiden en lossen van de boten. Na zijn terugkeer naar de zuidelijke oever van de rivier weigerde hij medische evacuatie, maar een snelle en grondige reorganisatie van de overige boten en technisch personeel voor de kruising van de tweede golf. Terwijl het leiden van de tweede golf een boot in de buurt van zijn boot was geraakt door vijandelijk vuur en kapseisde, maar kapitein Harris ondergedompeld in de rivier en ondanks zijn gewonde toestand bijgestaan ??drie mannen aan andere boten. Kapitein Harris keerde terug naar de zuidoever en terwijl toezicht op het laden van de derde golf, flauwgevallen voor het verlies van bloed. Kapitein Harris 'onverschrokken richting, heroďsch leiderschap, en een superieure vakbekwaamheid direct bijgedragen aan het succes van het bruggenhoofd operatie en waren in overeenstemming met de hoogste tradities en normen van de United States Army.
Actie Datum: 20-September 1944


William E. Kero, DSC, MWO4 (Postuum) C-Cie, 307th A.B. Engr. Bn, 82nd A.D.

 

Militaire Willems-orde 4e klasse (MWO4)
postuum ingeschreven in het Register van de Militaire Willems-orde 4e klasse bij Koninklijk Besluit van 8 oktober 1945 no. 31. Voor acties van uitmuntende dapperheid gedurende de Waaloversteek te Nijmegen op 20 september 1944.
William Kero zat in de canvas stormboot van Lt. Robert Blankenship. Pte William Kero die als eerste op de noordelijke Waaloever stapt. Ze bestormden de dijk, schakelden machinegeweren uit en namen drie huizen in. De eerste berichten waren over de heldenmoed van W. Kero, die ter plekke werd gepromoveerd tot sergeant en korte tijd later sneuvelde.
In de eerste rapportage van de eerste golf na de oversteek door sectieleider 1Lt Holabird Jr. werd reeds genoemd dat Kero absoluut een onderscheiding verdient .Later telde men ca 50 dode Duitsers op de plaats waar de eerste boot was geland.

Van zijn eigen land kreeg Wiliam Kero postuum voor dezelfde actie de DSC, waarvan de mutatie hieronder wordt gespecificeerd:

Distinguished Service Cross (DSC)
Synopsis: The President of the United States takes pride in presenting the Distinguished Service Cross (Posthumously) to William E. Kero (36603251), Sergeant, U.S. Army, for extraordinary heroism in connection with military operations against an armed enemy while serving with Company C, 307th Airborne Engineer Battalion, 82d Airborne Division, in action against enemy forces on 20 September 1944. Sergeant Kero's intrepid actions, personal bravery and zealous devotion to duty at the cost of his life, exemplify the highest traditions of the military forces of the United States and reflect great credit upon himself, the 82d Airborne Division, and the United States Army.


In de volgende passage is duidelijk dat Harris en Kero uit dezelfde Dakota sprongen, ten Zuiden van Groesbeek.
439th Group's D-Day drop in Operation MARKET, DZ N, 1.5 miles south of Groesbeek, near the German border, Nijmegen sector, 17 September 1944. Aircraft was on autopilot approaching and over the DZ, as was author's practice. Capt. Wesley D. Harris, 307th Airborne Engineer Bn, C Company commander and his stick jumped from the author's aircraft. Capt. Harris was one of the chief engineers of the famous Waal River crossing by the 82nd Airborne Division, for which he received the DSC. In Chalk No. 3, on author's left wing, is 1st. Lt. Henry L. Harris and crew of the 91st TC Sqdn. In this stick was Sgt. William E. Kero, whose heroic actions on 20 September 1944 cost him his life. In Kero’s honor a monument now stands in front of the 82nd Airborne Museum at Fort Bragg, NC.


Nog twee andere deelnemers aan de succesvolle Waaloversteek ontving de DSC plus de MWO4 voor hun uitmuntende moed, beleid en trouw:


Colonel Reuben H. Tucker III, DSC, MWO4
Co. 504th PIR, 82nd A.D.


Major Julian Cook, DSC, MWO4
Co 3rd Bn 504 PIR, 82nd A.D.

Onderscheiden voor Nijmegen, 20 september, Waaloversteek en veroveren van de Noordelijke opritten
(de het meest met de Militaire Willems-orde beloonde krijgsverrichting van de Tweede Wereldoorlog).

Henny Meijer, Venray

Bronnen:
Nobert A. de Groot, “Als sterren van de hemel” Van Holkema & Warendorf, Bussum 1977,
H.G. Meijer, “Bronzen Leeuw Bronzen Kruis, militaire dapperheidsonderscheidingen”, Bataafsche Leeuw 1990,
Website 307 A.B. Engr. Bn, 82nd A.D.


Aanvulling 4:

Henny Meijer, toegevoegd 29 augustus 2011: Nog een aanvulling voor de Eregalerij:

Bronzen Leeuw-dragers van 508th P.I.R., 82nd A.D.


Col. Roy E. Lindquist, Co 508th PIR, 82nd A.D.
Bronzen Leeuw bij KB van 22 februari 1946 no. 11.
Voor Moed en Beleid tijdens afslaan van tegenaanvallen bij Mook, Beek en Duivelsberg september 1944.


Lt.Col. Louis G. Mendez Jr., Co.3rd Bn, 508th PIR, 82nd A.D.
Bronzen Leeuw bij KB. van 8 oktober 1945 no. 31.
Voor Moed en Beleid tijdens afslaan van tegenaanvallen bij Ooypolder /Erlecom., september 1944.


Col. Shields Warren Jr., Co. 1st Bn. 508 PIR, 82nd A.D.
Bronzen Leeuw bij KB van 8 oktober 1945 no. 31.
Voor moed en beleid bij de aanval op de landingzone aan de Wylerbaan te Groesbeek, waarbij 50 vijanden omkwamen en ca. 150 werden krijgsgevangenen gemaakt ten kosten van 2 doden en negen gewonden aan Amerikaanse kant (op maandagmorgen 18 september 1944).


Lt. Rex Combs, A Cie 1 Bn 508th PIR, 82nd AD
Bronzen Leeuw bij KB vann 8 oktober 1945 no. 31
Voor moed en beleid bij de aanval op de Wylerbaan (zie hiernaast)
Hij werd hierbij aan zijn rechter dijbeen gewond.

De taak van 508th PIR was om reeds op 17 september 1944 een aanval op de verkeersbrug bij Nijmegen te lanceren. Colonel Warren werd daarbij geconfronteerd met een oppermachtige vijand, die niet meer verrast was. Omdat bij Groesbeek-Bredeweg de vijand het landingsgebied had heroverd moest 508th PIR gedeeltelijk terug en ternauwernood kon het landingsgebied worden heroverd, waardoor de Gliders met zwaar materieel konden landen.

Het 508th Parachute Infantry Regiment verloor tijdens de slag om Nijmegen 681 man, waarvan 146 gesneuvelden en 66 vermisten. Geschiedkundigen wijzen erop dat het dankzij de inspanningen van Lindquist 508Th PIR dat de vijand niet in het landingsgebied kon komen en daardoor een nederlaag hadden verkomen zoals de Britten bij Arnhem.

Zoals in deze Nijmeegse Eregallerij reeds werd vermeld was bij het 508th PIR “de meest gedecoreerde parachutist van de 2e Wereldoorlog”, Leonard Funk.


Generaal James Gaven speldt de Distinguished Service Cross (DSC) op de borst van Leonard Funk, voor Groesbeek-Bredeweg 18 september 1944, waarbij Funk persoonlijk 15 vijanden doodde. Het voorkwam dat de Gliders met zwaar materiaaal (o.a.Howitzers) in Duitse handen waren gevallen.

Henny Meijer, Venray

Bronnen:
Dominique Francois, “508th Parachute Infantry Regiment Red Devils”,
Nobert A. de Groot, “Als sterren van de hemel” Van Holkema & Warendorf, Bussum 1977,
H.G. Meijer, “Bronzen Leeuw Bronzen Kruis, militaire dapperheidsonderscheidingen”, Bataafsche Leeuw 1990


Aanvulling 5:

Henny Meijer, toegevoegd 23 oktober 2011: Een nieuwe aanvulling voor de Eregalerij:


The Distinguished Service Cross (DSC)


Militaire Willems-orde 4e klasse

De DSC wordt toegekend voor uitzonderlijke dapperheid en leiderschap in actie tegen de vijand, vergelijkbaar met beloonde acties met de Nederlandse Militaire Willems-orde 4e klasse.(Voor moed beleid en trouw). Een verschil is dat men de Amerikaanse DSC voor de tweede maal kan verwerven (met Oakleave Cluster). Bij de Militaire Willems-orde (1815) kan dat niet doch ontving de dappere de MWO 3e klasse. (Slecht 1 maal toegekend na 1940 voor een actie in 1942, kapitein-vlieger J.P. van Helsdingen, en wel postuum) Dit gebeurde overigens in een ver verleden de Nijmegenaar C. van Houten, in 1854. (zie het Webmuseum/Penningen en medailles/C. van Houten) Bij het Amerikaanse systeem is het allerhoogst haalbare the Congressional Medal of Honor, die niet door de Militaire leiding wordt toegekend doch door het Amerikaanse Congres.

Voor de Slag om Nijmegen september 1944 kende de Amerikaanse Legerleiding op 20 januari 1945 zes maal de Distinguished Service Cross (DSC) toe, wier namen duidelijk in de vergetelheid zijn geraakt.


Medal parade op 20 januari 1945 , Remouchamps in de Belgische Ardennen.
voor “Nijmegen 17-20 september 1944”, zes maal DSC (Distinguished Service Cross)

“Courtesy National Archives, College Park, MD, U.S.A., photo no. 111-SC-231796.”

van links naar rechts:
Colonel Ruben Tucker, DSC, SS, BSM2, uit Ansonia, Connecticut. Van Nederland ontving hij de MWO 4e klasse.
Lt. Col (was Majoor) Julian A. Cook, DSC, BSM2, uit Mt. Holly, Vermont. Van Nederland ontving hij de MWO 4e klasse.
Capt. Wesley D. Harris uit Hadwell, New Mexico. Van Nederland ontving hij de MWO 4e klasse.
1st Lt. John L. Foley uit Vineland, New Jersey.
1st Lt Lloyd L. Polette uit Shreveport, Louisiana.
S/Sgt. Shelton W. Dustin uit Farmington, Maine.

De onderscheidingen werden uitgereikt door de Commandant van het geallieerde 1ste Luchtlandingsleger (FAAA) Luitenant-Generaal Louis H. Brereton te Remouchamps, Belgische Ardennen op 20 januari 1945.

Over Tucker, Cook en Harris, allen van 504 PIR 82nd A.D., hebben we al details geschreven in deze Nijmeegse Eregalerij. Over de drie anderen kan het volgende worden vermeld:


1st Lt. John L. Foley, A-Cie, 508 P.I.R. 82nd A.D.
veroveraar en verdediger van Heuvel 75.9 (Duivelsberg)

Deze vasthoudende vechter hield het dagen vol om de Duivelsberg in handen te houden en bij terugval het verloren terrein te heroveren. Hiermee voorkwam hij met zijn mannen, aangevuld met ongeoefende Glider-piloten, dat Berg en Dal en Beek zouden zijn heroverd. Zijn verliezen waren enorm.1st Lt. John L. Polette Jr. 2e Bt. 508 PIR 82nd A.D. ontvangt zijn DSC, op 20 januari 1945, enige dagen voor zijn dood.
Mutatie: veroveren van de Graafse brug over het Maas-en Waalkanaal op 18 september 1944.

Polette ontving zijn DSC voor de verovering van de verkeersbrug over het Maas-Waalkanaal bij Honinghutje, 18 september 1944 tussen 11.00 en 12.00 uur. Dit was de tweede poging van hem. De Duitsers bliezen de naast gelegen spoorbrug vlak voor zijn neus op en beschadigden daarmee helaas ook de verkeersbrug. Dit had grote gevolgen omdat werd besloten dat de beschadigde verkeersbrug geen zware voertuigen zoals tanks kon dragen. De hele Garden colonne, meer dan 10.000 voertuigen, moest op maandag 18 september bij Alverna omkeren en via Overasselt naar de Heumen brug, naast de sluis van het Maas en Waalkanaal om richting Nijmegen te kunnen komen, en daardoor grote vertraging opleverend.
Lloyd L.Polette Jr. sneuvelde enige dagen na deze Medal Parade in Januari 1945 in de winterse Eifel (D).
Hij ligt begraven op het Amerikaanse Oorlogskerkhof Henri Chapelle in Belgie, locatie 3G-5-85.

Over S/Sgt. Shelton W. Dustin zijn nog geen details gevonden, de zoektocht gaat door...

Henny Meijer, Venray

Bronnen:
Nobert A. de Groot, “Als sterren van de hemel” Van Holkema & Warendorf, Bussum 1977,
H.G. Meijer, “Bronzen Leeuw Bronzen Kruis, militaire dapperheidsonderscheidingen”, Bataafsche Leeuw 1990,
Washington Archive via Mr. Phil Schlegel, Maine
Historische uitgave no.3 1992 “Waaloversteek”, Bevrijdingsmuseum Groesbeek

Reactie 5a:

Wilco Vermeer, 05-11-2012: Voor Shelton W. Dustin heb ik enige aanvullende informatie zie onze website www.ww2awards.com.


Aanvulling 6:

Henny Meijer, 9 oktober 2012: Een nieuwe aanvulling voor de Eregalerij:

Verleden week ontving ik een overlijdensbericht van een oude kennis, wiens daden wel zijn beschreven doch ten onrechte nooit in verband met zijn acties gedurende Market-Garden september-oktober 1944. Omdat de stad Nijmegen genoemd wordt in het Koninklijke Besluit, waarin hij erkenning ontving voor zijn heldendaden, lijkt het me een goed idee om in de Eregalerij van Nijmegen deze dappere persoon op te nemen.

De heer Johannes Dirk Vervoorn (Hans)
Tropenarts in ruste
Weduwnaar van Wil van Unen sinds 30 maart 2011
*Putten 26 april 1923 † Voorburg 27 september 2012

De heer Johannes Dirk Vervoorn droeg de eretitel “Nana Sumpahene I Pramso (Ghana)” vanwege zijn bijzondere verdiensten en oprichting van een ziekenhuis daar.
Benoemd als Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Drager vande Bronzen Leeuw, het Oorlogs-Herinneringskruis, het Verzetsherdenkingskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede en het Draaginsigne Veteranen.


Koninklijk Paleis op de Dam, Amsterdam 1951
Z.K.H. Prins Bernhard hecht de Bronzen Leeuw op de revers van Hans Vervoort.

De heer Johannes Dirk Vervoorn is voor ons land in de strijd tegenover vijand in de Tweede Wereldoorlog en in het voormalig Nederlands-Indië van zeer grote betekenis geweest en genoot binnen de Koninklijke Landmacht en het Voormalig Verzet zeer veel achting en waardering.

Wij verliezen in hem niet alleen een voorbeeldige Nederlander, maar ook een dapper man die zijn Vaderland door bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand en met gevaar voor eigen leven heeft gediend.


De Bronzen Leeuw, 1944

De heer Johannes Dirk Vervoorn is voor zijn bijzondere moedige en beleidvolle daden, door Hare Majesteit Koningin Juliana bij Koninklijk Besluit onderscheiden met de Bronzen Leeuw.

De Bronzen Leeuw (BL) ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. De Bronzen Leeuw kan worden toegekend aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich in de strijd tegenover de vijand door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Sinds 1944 is de Bronzen Leeuw 1208 keer uitgereikt.

De Bronzen Leeuw is na de Militaire Willems-Orde een van de belangrijkste Nederlandse Koninklijke Militaire Dapperheidonderscheidingen.

De Bronzen Leeuw werd hem bij Koninklijk Besluit van besluit van 12 Mei 1951 No. 29 toegekend en dat luidde als volgt:


Wij Juliana, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.,

Op de voordracht van Onzen Minister van Oorlog van 7 Mei 1951, DG La A 102;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Toe te kennen de Bronzen Leeuw aan:

de Heer

J.D. Vervoorn,

Wegens:
“Heeft zich door het bedrijven van bijzonder moedige en beleidvolle daden in de strijd tegenover de vijand onderscheiden in het tijdvak van 18 September 1944 tot midden October 1944 onder het aanvaarden van zeer grote risico’s, na kort van tevoren reeds pogingen in het werk te hebben gesteld om spoorlijnen en bruggen te doen springen.
In het bijzonder:
1e. door zich op 18 September 1944 als lid van de K.P. te KESTEREN met enige andere verzetslieden naar Kesterense polder te begeven teneinde zich met een groep van twintig Geallieerde parachutisten, wier vliegtuig op de route naar ARNHEM was neergeschoten, in verbinding te stellen.
Hoewel zijn groep aanvankelijk door deze parachutisten onder vuur werd genomen in de veronderstelling dat het vijand was, op beleidvolle wijze er in te slagen toch het contact tot stand te brengen en hen daarna te KESTEREN onder te brengen.
2e. door daarna dagelijks met de leider van de K.P.-ploeg, de commandant van de Geallieerde parachutisten, militaire gegevens omtrent de vijand te KESTEREN en omgeving te verzamelen.
3e. door, nadat op 21 September d.a.v. was gebleken dat de groep Geallieerde parachutisten KESTEREN moest verlaten omdat de vijand aldaar huizen ging vorderen, in de nacht van 21 op 22 September de Waal met deze groep weten te bereiken, per boot naar LEEUWEN over te steken en de groep parachutisten ook verder in veiligheid te brengen.
4e. door zich in de nacht van 25 op 26 September d.a.v. geheel alleen, per bootje weer naar de Noordelijke oever van de Waal te begeven om het contact met zijn verzetsgroep te KESTEREN weer op te nemen.
Daarna te KESTEREN, daarbij geholpen door andere verzetslieden, opnieuw zoveel mogelijk militaire gegevens omtrent de vijand te verzamelen.
5e. door, om een stel stafkaarten van geheel NEDERLAND ter beschikking te krijgen, zich als arbeider vermomd over de door de vijand gecontroleerde pont van RHENEN te begeven, de kaarten van de verzetsgroep aldaar over te nemen en daarmede per kano de streng bewaakte Rijn over te steken om naar KESTEREN terug te kunnen keren.
6e. door in de vroege morgen van 29 September 1944 opnieuw door de Duitse linie te gaan en, terwijl hij niet bepaald goed kon zwemmen, met de verzamelde militaire gegevens en de stafkaarten, welke op een opgeblazen autobinnenband waren geborgen, de Waal bij LEEUWEN over te zwemmen en daarna de gegevens en kaarten ter beschikking te stellen van de Commandant van de Geallieerde parachutisten te NIJMEGEN.
7e. door, na te LEEUWEN te zijn gestationeerd, met drie andere verzetslieden uit KESTEREN behulpzaam te zijn bij het overzetten over de Waal van spionnen van en naar het door de vijand bezette gebied, veranderingen in vijandelijke militaire opstellingen en door te geven en hulp aan de burgerbevolking te verlenen telkens wanneer vijandelijke eenheden de Waal overstaken om brand te stichten.
Door dit bijzonder moedige en beleidvolle optreden belangrijke diensten aan de Geallieerde Oorlogsvoering en de Nederlandse zaak te bewijzen.”.


Onze minister van Oorlog is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift enz.

SOESTDIJK, 12 Mei 1951
get. JULIANA
DE MINISTER VAN OORLOG,
Get. C. Staf.

Tot zover het volledige Koninklijke Besluit.

Na de bevrijding van Nederland werd hij als vrijwilliger door het bevoegde gezag en op last van een democratisch gekozen Regering naar Indië gestuurd om daar de Orde en Vrede te herstellen en dit in het belang van het Koninkrijk der Nederlanden.
Mede door zijn bijzonder moedige en beleidvolle daden, zijn inzet in het verzet en later in Indië mogen wij vandaag de dag leven in een land gebaseerd op Vrijheid in Vrede en Veiligheid.

Henny Meijer, Venray, 9 oktober 2012.

Bron: Genoemd Koninklijke Besluit 12 mei 1951 DG La A 102.
H.G. Meijer, Bronzen Leeuw-Bronzen Kruis, Militaire dapperheidsonderscheidingen, Bataafsche Leeuw, 1990, bladzijde 199.

REAGEER

terug

Reactie 1:

Harry van den Bergh, 31-07-2018: Als secretaris van het veteranencafé Uden ga ik proberen de ontbrekende foto’s en andere gegevens van de erelijst Brabantse gesneuvelden (BHIC) aan te vullen.
Ik las met belangstelling dit verslag van het 82ste Airborne. Hans School, geboren in Uden 23-11-1921 zou als tolk met het 82ste hebben opgetrokken, en is gesneuveld in Elst 6-10-1946.
Kan iemand me helpen met aanvullende gegevens of een tip geven waar deze eventueel te vinden zouden zijn?
Mijn hartelijke dank bij voorbaat, Harry van den Bergh
Reactie 2:

Bauke Huisman, 08-12-2018: de door u opgegeven sterfdatum zal 6-10-1944 moeten zijn. heeft u wat meer info dan kan ik wellicht hier meer over vinden ?
Reactie 3:

Rob Essers, 08-12-2018: @Reactie 1 - De naam Hans School is niet juist. Het gaat hier blijkbaar om Johannes Jacobus Schoon (Uden 23 november 1921 – Elst 6 oktober 1944).
Zie www.oorlogsdodennijmegen.nl en www.monumentvoordevrijheid.nl

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: