40-Lage-Markt1-1976.jpg

<- Back | Index | Next ->

40-Lage-Markt1-1976.jpg

voorgevel, Lage Markt, 1976

Waalwal met achtergevels van de panden aan de Lage Markt, 1976

Reactie 1:

Eddy Waltman, 28-02-2014: deze firma had een werkplaats langs de spoordijk-Lijnbaanstraat, op de hoogte tussen Marbe Gelco en Van Vliet's Machinefabriek. Naast het 'touwkeetje' was een smal paadje voor de Waalbandijk op hoogte haven-Havenweg. In elk geval van 1946-1960.
Hier werd destijds handgedraaid touw gemaakt. Lengte ongeveer 50 meter.
Reactie 2:

Jan Heijmans, 29-07-2014: volgens mij is de winkel van de fa Post? Ik ben vaak daar in winkel geweest. Er werkte een zekere Jaap Wijns, een bekende watersporter, erelid van wsv de Batavier.
Reactie 3:

Jan Remis, 30-07-2014: De firma Post zat verder naar links aan de Waalkade, ter hoogte van waar nu cafť Kandinsky zit. Dit is touwslagerij Reijnen.
Reactie 4:

Boy van Pelt, 30-07-2014: Jan Remis heeft gelijk, Post zat verderop. Wat Jan Heijmans zegt over Jaap Wijns klopt ook weer. Jaap is later gaan werken voor de Hr Malcorps, die het botenhuis aan de Ubbergseveldweg had tegenover het Meertje. Daar bouwde Jaap speedboten welke met een behoorlijke fantasie op een RIVA leken. Waren super boten overigens. Mooie tijd was dat daar aan het Meertje, zondags uitvaren naar de Bisonbaai (ja die was nog open), waterskiŽn, zwemmen, een en al gezelligheid en vriendelijkheid.
Reactie 5:

Eddy Waltman, 30-07-2014: Dus we kunnen aannemen dat de werkplaats van Reijnen inderdaad dezelfde is van wat ik in reactie 1 suggereerde. Die plaats langs de spoordijk was dus ideaal voor de touwslagerij. Voor een ander bedrijf zou het geschikt zijn voor een opslagplaatsje. De open ruimte van spoordijk tot de straat was 15 mtr. Het zgn.'touwkeetje' was 1.50 X 1.50 mtr. Jammer dat daar geen foto van is, maar het kan best zijn dat het nu nog bestaat.
Reactie 6:

Gerard Damen, 03-08-2014: de naam van het bedrijf is:
Th.A. Reijnen Touwslagerij, dekkleden, visserij-artikelen. Lage Markt 73, Nijmegen tel 08800-22764.
Het adres van Post was:
Fa.H. Post, zeilmakerij, dekkleden, Waalkade 65, Nijmegen. Telefoon 08800-22890 (b.g.g. 23788)
Bron: PTT telefoonboek van november 1951
Reactie 7:

Eddy Waltman, 10-08-2014: Het Touwkeetje op zich was eigenlijk meer een opslagplaatsje van vezel en gereedschap, ca 1,3 x 1,3 meter. Daar werkte slechts 1 man in. Die kwam 'n paar keer in de week 'touw' maken, meestal een halve dag.
Het touw'slaan' gebeurde BUITEN het keetje. Je moet je voorstellen: er waren 2 steunpunten buiten langs de Waalbandijk. Een punt was vlakbij het touwkeetje en 30 mtr. verderop was het 2de steunpunt voorzien van een draaimechanisme met zwengel. Aan het eerste steunpunt waren 4 ogen bevestigd waar het 'hennep' aan werd bevestigd, deze 4 hennepdraden werden daarna 30 mtr. verderop aan het 2de steunpunt geknoopt eveneens aan 4 ogen. Wanneer de 4 visal lijnen waren bevestigd, kon het door middel van het draaimechanisme met zwengel 'gedraaid' worden tot een lang touw van 30 mtr.
Je kent vast wel dat paktouw wat ze gebruiken bij het bundelen van oud papier etc. Dan weet je ook dat dat touw wat grofharig is, dat is de hennep vezel.
Om een dikkere kabel te maken werd het eerste produkt ook weer aan de ogen bevestigd en kreeg je een dubbeldik -8 lagen-'hennep' touw. Omdat dat dikkere touw niet meer door die ogen kon, hadden ze een balk met uitgevreesde gaten van verschillende afmetingen waardoor de kabel ging tot de draaierij.


Bron: Wikipedia


Door deze handeling tot 4x toe te herhalen had je geen touw meer maar een kabel van 64 lagen hennepvezel, dik genoeg om een boot aan te leggen. Zo ontstond van normaal paktouw een kabel van 64 lagen hennep. Begin 4, dan 8, dan 16, dan 32, eind 64.
Beter kan ik het niet uitleggen, maar ik weet dat je nu wel snapt dat touw niet geslagen wordt maar gedraaid. Hierdoor is de straat ook 'Lijnbaanstraat' genoemd, weet je dat ook weer. Bij een andere touwslagerij vond ik bijgevoegde foto. Ook hier zie je dat het 'buiten' gedraaid wordt.
Dan, tenslotte, ik heb er zelf nooit gewerkt maar heb het vele malen zien maken.

Redactie: Foto GN10626 uit de beeldbank van het Regionaal Archief toont een stuk stadswal in 1874 tussen de Hezelpoort en de Waal met daarvoor een lijnbaan, hier in detail:

Reactie 8:

Anneke van Driel, 29-01-2017: The Reijnen de touwslager was mijn opa. Zijn kinderen zijn: Annie (mijn moeder), dan Henk, en uit het tweede huwelijk Ber Reijnen. De zaak heeft minimaal 250 jaar bestaan. Dat feest werd gevierd in de Vereeniging toen ik tiener was. Nu ben ik 61 jaar.
Reactie 9:

Marc Goossens, 22-04-2017: Klopt wat Anneke van Driel beschrijft. Mijn Oma, Wilhelmina Catharina (Mien) Reijnen is daar op 10 juni 1899 geboren. Het adres is Lage Markt 73.
Reactie 10:

Rijk van Lavieren, 23-05-2022: Ik haalde bij Reijnders altijd lange bamboehengels van zo'n 10 tot 12 meter om in Haalderen in de poldergaten te gaan snoeken, dat was in de jaren 50.
Reactie 11:

Hans Zurne, 25-05-2022: Ja ik ging mijn visspullen ook altijd bij Reijnen kopen, je werd meestal geholpen door een mevrouw. Ze verkochten alles voor de sportvisser maar ook voor beroepsvissers zoals fuiken en zetnetten die we kleefgaren noemden. Tot kaoetsjoek toe, dat was een soort goedje waarvan je een klont in water kookte en de netten in werden getaand zodat ze niet verrotten.
Je werd altijd prettig geholpen en als jongen vond ik het interessant om te zien wat er allemaal te koop was.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: