TeWinkel

© Dick Jacobs; digitale bewerking 18-07-2017 Marcel van Dinteren / Stichting Noviomagus.nl

Herinneringen aan Te Winkel & Oomes

door Dick Jacobs

In 1952, nét komend van de MULO, ging ik op zoek naar een baan. Daarvoor moest je je toen inschrijven bij het Arbeidsbureau. Hoewel ik zeker wist dat ik niet de techniek in wilde (ik vond mezelf nl. behoorlijk a-technisch), moest en zou ik me bij het Arbeidsbureau laten toetsen. De uitslag: geschikt voor administratieve beroepen.

Het Arbeidsbureau had een vacature in die richting en adviseerde mij te solliciteren bij de NV Expeditie Te Winkel & Oomes aan de Waalkade.

We leefden toen in een zeer duidelijk andere tijd; ik heb nog lol als ik terugdenk aan de 'maatregelen' die mijn ouders destijds nodig vonden: omdat ik 16 jaar was vonden ze dat ik nu wel een lange broek moest. Het werd een plusfour -oftewel drollenvanger- in grijze ribcord. Een broek die tot vier duim (ongeveer 10 cm) onder de knie reikte (plus four). Tot die tijd had ik -toen heel gebruikelijk- nog steeds rondgelopen in een korte broek. Mijn moeder vond bovendien dat mijn vader mee moest naar het sollicitatiegesprek.
Op de dag van de sollicitatie wandelde mijn vader dus mee naar de Waalkade. Daar aangekomen vond hij dat ik het wel alleen afkon, "Thuis maar niks zeggen." Tijdens het sollicitatiegesprek liep hij de Waalkade heen en weer. Na afloop van het gesprek kon ik zeggen dat ik was aangenomen.


Het in de vijftiger jaren gebruikte briefhoofd.

Ik werd bij Te Winkel & Oomes aangenomen als jongste bediende met een maandsalaris van netto vijftig gulden (tegenwoordig 22,50 euro) per maand. Elke laatste werkdag van de maand ontving ik mijn salaris in een oude giro-envelop, waarop de baas met zijn hanenpoten de maand en het bedrag had geschreven.
Zoals toen gebruikelijk werkte ik op dit grote expeditiebedrijf 48 uur per week, waaronder ook de zaterdagochtenden. Je mocht vanaf je 14e gaan werken. Ik was zoals gezegd de jongste bediende, in een chique bui werd gesproken van hulpdeclarant. Veel vracht werd vervoerd van de Badische Anilin & Sodafabrik en de Farbfabrik Bayer, beide fabrieken komen uit Leverkusen.
Zittend met twee andere medewerkers aan een enorm groot bureau, werd het o.a. mijn taak om de geïmporteerde spullen, van met name bovengenoemde grote fabrieken, samen met de Douane in te klaren en daarna het vervoer naar bedrijven in Nederland te regelen.
Voor het importeren van goederen moesten invoerrechten worden betaald. Elke zaterdagochtend kreeg het bedrijf van de Douane een opgave van de te betalen belasting. Later op de ochtend fietste ik dan met een aktentas met duizenden guldens naar de Jan de Wittstraat om af te rekenen. Dat hoef je vandaag niet meer zonder beveiliging te proberen!

Twee gebeurtenissen uit die tijd zijn -achteraf gezien- vermeldenswaard:

Op een dag kreeg mijn baas, de heer G.M. Bossers, bezoek van een ambtenaar van de Dienst Sociale Zaken van de Gemeente. Ze wilden weten wat ik verdiende. Mijn vaders vader kreeg nl. van de gemeente een uitkering ('Steun' genoemd). Destijds werd er dan ook gekeken wat de kinderen aan inkomsten hadden. Mogelijk konden die dan een financiële bijdrage leveren. Omdat het toen de gewoonste zaak van de wereld was dat je je loon aan je ouders gaf, telde mijn inkomen dus voor de gemeente mee bij het beoordelen van de eventuele bijdrage van mijn ouders aan het levensonderhoud van mijn opa. De uitkomst van het onderzoek heb ik nooit gehoord, daar werd thuis niet over gepraat.

Op een dag was er discussie op kantoor. Alle daar werkenden discussieerden over het feit dat er met een klant Duits moest worden gesproken en vooral wíe dat zou moeten doen. Omdat iedereen daar een gruwelijke hekel aan had, het was tenslotte pas ongeveer acht jaar na de oorlog, was er maar één oplossing: de jongste bediende, ik dus.
Er moesten meubels, komend uit Doorn, vanuit Nijmegen naar Duitsland geëxporteerd worden. Een Duits sprekende man zou de meubels naar Duitsland begeleiden. Op de betreffende dag maakte ik tot mijn grote verbazing kennis met 'Der Herr Oberkammerdiener von seine Majestät Kaiser Wilhelm II'; een geheel in het zwart geklede Pruis, wiens naam ik niet onthouden heb en die ik helaas niet meer in Doorn heb kunnen achterhalen.


Kaiser Wilhelm II (1859-1941).
Gebalsemd en begraven in het mausoleum bij 'Huis Doorn'.
Het lichaam zal naar Duitsland worden overgebracht 'Als dit weer een koninkrijk is'.

Bij zijn vlucht uit Duitsland op 10 november 1918 bracht de keizer 21 wagons bezittingen mee. Met de Nederlandse regering werd afgesproken dat deze bezittingen uiteindelijk eigendom van het Nederlandse rijk zouden worden. Kennelijk is er na de oorlog toegestaan om enkele meubelstukken weer naar Duitsland terug te brengen. Aan mij dus de twijfelachtige eer de nodige papieren te verzorgen en de export van de meubels te begeleiden.
Het is trouwens best leuk om over Wilhelm eens op het internet te kijken; je weet niet wat je leest!

Ik heb uiteindelijk bijna twee jaar bij Te Winkel & Oomes gewerkt; eind 1953 trad ik in dienst van het Ministerie van Defensie. Vele jaren later zijn bovengenoemde gebeurtenissen eigenlijk pas echt voor me gaan leven. Je deed toentertijd wat je werd opgedragen, zonder vragen te stellen.

terug naar Gastredactie-overzicht

Reactie 0:

Dick Jacobs, 23-07-2017: Herinneringen aan Te Winkel & Oomes
Reactie 1:

Beppie Kessels-Vos, 06-08-2017: Ik weet van ter winkel en ooms dat mijn oom Frits van Doren er lang gewerkt heeft. Hij liep altijd met een potje lijm om de tonnen te plakken met etiketten. Wij waren nog kinderen en wij mochten niet aan de Waal spelen. Als oom Frits ons zag dan werd hij boos en kregen we thuis straf omdat we weer bij ten winkel en ooms hadden gespeeld. Maar het was wel leuk om te doen
Ik heb er leuk kunnen spelen al waren onze ouders er niet blij mee.
Reactie 2:

Dick Jacobs, 07-08-2017: Mevrouw Kessels: Uw oom, Frits van Doren (van Doorn?) herinner ik me nu ineens ook weer. Hij assisteerde de 'buitenman' van het kantoor, de heer T(h)eunissen. Hij werkte bij Te Winkel & Oomes al in de jaren 1952 en 1953, dus terwijl ik er ook werkte.
Hij bivakkeerde in een opslagloods aan het water tegenover het kantoor.
Tot mijn taken behoorde destijds het schrijven van adresetiketten. Frits plakte die vervolgens op tonnen, kisten e.d. Ik zie hem nog lopen met een grote emmer met -waarschijnlijk- beenderlijm. Uit de emmer stak altijd een grote bokkenpoot.
Ik begin deze site steeds leuker te vinden!!
Reactie 3:

Nol Phoelich, 20-08-2017: Mr Dick Jacobs, zeggen de namen u niets: Wim Dang, Jo Roelofs (na Elbers directeur geworden), Theo Derks, Ad Knipping, Guus en Henk Bouman, Stef Vergeer, Bob Jolie, Kees Jolie?
Reactie 4:

Johnny Meuleman, 21-08-2017: Hoi Nol, "de Knip" zegt mij wel wat.
En Guus ook, en vooral Henk "moet je horen" Bouman. Zo kan ik nog wel effe doorgaan.
Reactie 5:

Dick Jacobs, 21-08-2017: Toen ik in 1952 bij Te Winkel & Oomes kwam werken, was dhr. Bossers directeur. Tegenover mij aan het bureau zat mijn directe chef, dhr. Elbers als declarant. Naast mij zat Nelly(?) Thanhauser als secretaresse/telefoniste. Ook werkten er de heren Kodde (boekhouder), Nibbeling en Huting.

Aan het loket (o.a. voor de verkoop van kaartjes voor de boot Nijmegen-Rotterdam, à vijf gulden voor een enkele reis) zat een mevrouw, waarvan ik de naam schandelijk genoeg ben vergeten. Met deze mevrouw had ik vrij veel contact: Ik mocht nl. voor haar nogal eens tussen de middag kapotte nylon­kousen ter reparatie naar de Bata op de Grote Markt brengen. Er zijn in die jaren heel wat ladders opgehaald! Ook zorgde zij voor de koffie; ik als jongetje kreeg echter chocolademelk.

Ik heb bij Te Winkel 21 maanden gewerkt en nog nèt kennis gemaakt met mijn opvolger, mijn leeftijd­genoot Theo Derks. Ik weet niet meer of hij toen aangenomen is wegens mijn vertrek; het kan ook zijn dat hij wegens drukte als nieuwe jongste bediende erbij is gekomen. Ik weet me nog wel te herinneren dat hij zijn werk vaak staande, leunend tegen een houten archiefmeubel, moest doen wegens gebrek aan stoelen. Om te kunnen zitten moest hij wachten tot ik niet aanwezig was. Niemand dacht er aan om ergens een stoel voor hem te ritselen.

De mensen die buiten werkten kende ik, met uitzondering van dhr. T(h)eunissen, alleen bij de voornaam. Ik herinner me Frits nog duidelijk, omdat ik daar nogal eens mee te maken had o.a. voor het plakken van etiketten. De namen Stef en Ad meen ik me ook vaag te herinneren, maar staan me niet duidelijk voor de geest.
Reactie 6:

Nol Phoelich, 21-08-2017: Toen ik er kwam (was in 1962 en ik heb er 42 jaar gewerkt) was de heer Elbers zojuist overleden en begraven op Moscowa te Arnhem. De heer Derks leeft nog en woont momenteel in Ede, ik heb sporadisch contact met hem. Waar ik wel regelmatig contact mee heb is mr Jo Roelofs, de directeur na Elbers. Uiteraard kan ik heel veel vertellen over die 42 jaar bij TWO maar helaas ontbreek me de tijd om er eens goed achter te gaan zitten.
Reactie 7:

Wim Schaap, 29-12-2019: Mijn vader Jan Schaap heeft bijna zijn hele werkzame leven bij Te Winkel en Oomes gewerkt op hun motorschip de Zuiddienst. De stuurman was Bob Jolie, de broer van Kees.
In de winter is hij een enkele een keer 's nachts naar het kantoor gegaan om de verwarming bij te houden.
Nadat Te Winkel de schepen verkocht is hij nog een tijdje walbaas geweest, helaas geen goede tijd voor hem, hij miste de vrijheid op het water en het omgaan met de kaaisjouwers ging dan ook niet zo goed.
Reactie 8:

Arnold Phoelich, 30-12-2019: Hoi Wim, ja de naam Jan Schaap ken ik goed alleen ik heb hem nooit meegemaakt als zodanig, ik ken hem dan van de verhalen die de oudere mensen toen der tijd vertelden.
Helaas is dit mooie bedrijf al in 1997 verkocht. Voorheen zaten we in de Malenstein groep uit Ede. In 1997 zijn we verkocht aan Emons uit de Milsbeek, ik had niets met die mensen en kon er uit in 2004 wat ik dan ook gedaan heb.
Inmiddels is het weer verkocht aan Broekman uit Rotterdam, die heeft nu in Grubbenvorst sinds 2017/2018 een groot pand laten bouwen daar. Inmiddels is het huidige pand aan de Vlotkampweg verhuurd of verkocht aan Vortex onderdeel van de Klok.
Hier zal het verhaal van Te Winkel & Oomes jammer genoeg wel ophouden.
Reactie 9:

Wim Schaap, 02-01-2020: Hier een aangepast verhaal dat ik op Binnenvaartfoto's uit het verleden heb gepost.

Mijn vader Jan Schaap is volgens zijn getuigschrift vanaf 7 januari 1935 tot 17 november 1962 bij Te Winkel & Oomes in dienst geweest. De eerste 5 jaar als stuurman en daarna als kaptein.
Zolang ik me kan herinneren was dat op de Zuiddienst. Stuurman was Bob Jolie.

Ik ben in de schoolvakanties vaak mee geweest:
dinsdags om ca. 14.00 vertrek naar Amsterdam. Als de stuurman vakantie had liet mijn vader mij (11 jaar) op het A'dam Rijnkanaal het schip in het midden van het kanaal houden en ging hij de machinekamer in om de 2 cil Kromhout te smeren. 's Nachts aankomst op de Ruiterkade.
Woensdagochtend lossen en door naar de Zaanstreek, altijd bijgebleven de lekkere lucht van koffie en chocolade daar. Meel laden bij Wessanen en verf bij Sikkens, donderdag weer terug naar de Ruiterkade om bij te laden.Vrijdag afvaart naar Arnhem en aangekomen 's avonds met de trein naar huis (Nijmegen).
Zaterdags ging mijn vader weer terug om een gedeelte te lossen en het schip naar Nijmegen te varen.

Ik heb geen goede foto's en ben dus op zoek.
Op de stuurhut van de Zuiddienst stond 149 Ton en de letter K in een cirkel, ook bj 1924 als ik me goed herinner.
Via Te Winkel en Oomes ben ik er achter gekomen dat hun schepen later zijn gekocht door Welter in Amsterdam maar toen heette het (of zij) Corry.
Bij Welter is het hijswerk eraf gehaald en is van de 2 ruimen een lang ruim voor containers gemaakt voor vaart in Frankrijk.
Dit laatste wordt betwijfeld door Piet Kamp van die Binnenvaart site: het schip zou te breed zijn om in de binnenwateren van Frankrijk te varen en is op 24 mei 1983 als Corry lll in de pleziervaart verder gegaan.
Ik heb het ombouwverhaal via de telefoon van de oude heer Welter gehoord, die moest ook diep in zijn herinneringen duiken.

Ik vraag me ook af of het bedrijf Te Winkel en Oomes altijd zo geheten heeft, ik vind nl. een in het Duits gedrukt persoonsbewijs met het stempel Bevrachtingscommissariaat Amsterdam, waarop staat dat mijn vader als Kapitein werkzaam is bij N.V. "DE ZUID NEDERLANDSCHE" AMSTERDAM.


Hoop hier mensen te vinden die zich het schip en mijn vader nog herinneren en foto's hebben.
Reactie 10:

Arnold Phoelich, 05-01-2020: Wim kijk eens naar het onderstaande YOU TUBE link van Te Winkel & Oomes daar staan namelijk nog foto op van de scheepvaart Zuid Dienst die heb ik er op gezet:
https://www.youtube.com/channel/UCBwe8d9qVpEWN7O6AvF9P4g
er staan drie delen op nr 1 beginnen veel kijkplezier Nol
Reactie 11:

Dick Jacobs, 06-01-2020: Ik heet wel geen Wim, maar ik heb stiekem toch gekeken. Het was een hele zit, maar een leuke serie. Ik (her)kende niemand, dhr. Huting zat in mijn tijd toch ook al bij Te Winkel.
Ik vond het erg leuk om te zien hoe het met Te Winkel & Oomes na 1953 verder is gegaan. In 1959 ben ik er nog eens geweest, toen was het kantoor al van de Waalkade vertrokken. Ik sprak met dhr. Bossers, de toenmalige directeur. Hij probeerde me voor de zaak terug te winnen door te vertellen dat de salarissen beter waren geworden.
Op Youtube is in ieder geval duidelijk te zien dat er bij het bedrijf heel veel veranderd is en er in ieder geval voor het personeel meer gedaan is.
Reactie 12:

Hein Verschure, 10-05-2020: Klopt het dat Te Winkel & Ooms ook in Tilburg zaken deden, aan de Piushaven? Mijn vader wist me dat nog te vertellen.
Verschure stoombootdiensten uit Dongen/Raamsdonkveer had een kleine rederij met 5 schepen die concurrent waren.
Reactie 13:

Johnny Meuleman, 11-05-2020: Ik heb de berichten van Arnold / Nol nog eens goed nagelezen en het klopt ook met mijn beleving.
Van 1997 tot 2006 heb ik in Maastricht gewerkt bij die beroemde violist.
Ik wist dat Te Winkel & Oomes in Maastricht zat en later ontdekte ik ook de loods waar zij zaten.
Een jaar later waren alle vrachtauto's weg en de loods was leeg. Toen wist ik al hoe laat het was.
Hoewel ik er nooit heb gewerkt bewaar ik toch mooie herinneringen aan het bedrijf in Nijmegen en aan de jongens die er hebben gewerkt.
Reactie 14:

Hennie van Wees, 11-05-2020: dewaterkantvantilburg.nl geeft veel informatie. Onder andere:
De belangrijkste ondernemingen in de Piushaven waren Verschure’s Stoom-bootdiensten, ‘Te Winkel & Oomes’ met hun kantoor op een schip genaamd Aurora in de noordelijke havenarm en de Brabantse beurtvaartcombinatie ‘Koppe-Van der Schuit’, met een loods op de middenpier. In 1958 zijn alleen de laatste twee nog actief. In de jaren ’60 stopt de beurtvaart in Tilburg.
Reactie 15:

Arnold Phoelich, 11-05-2020: Ja klopt, er was in de Pius haven een kleine loods op de kade daar. Als loodsbaas liep er een man met dikke baard rond, zijn naam ben ik kwijt. Er zat ook nog een meisje op kantoor en er was een chauffeur.
Reactie 16:

J. Theijssen, 21-10-2020: Hallo, ik heb in de jaren 60 bij een filiaal van Te Winkel & Oomes in Amsterdam gewerkt als bijrijder op de vrachtwagen.
De goederen werden elke morgen aangevoerd via het water dus met schepen en dan werd het er uitgetakeld.
Ik heb hoofdzakelijk in het wijntransport gezeten en dat moest je laden in het nieuwedok te Amsterdam en als je er uit reed moest je je melden bij de douane om het spul uit te klaren.
En dan bracht je de vaten naar grote klanten, volgens mij laadden we dat bij de firma Rodes in het nieuwedok.
We reden met een Scania Vabis type 36 / 50 een kleine trekker was net nieuw en een oplegger er achter maar er zaten vaten bij van een paar 1.000 liter bij en ook kleinere die loste je dan met de hand: over 2 lange balken en met 2 lange touwen over de vaten liet je ze langzaam zakken want laadkleppen bestonden er nog niet.
Het bedrijf zat naast de Magerenbrug op de Amstel. Ik heb er een paar jaar gewerkt, mooie tijd meegemaakt.
Dit is mijn verhaal, veel plezier er mee.

Redactie: moest je alle vaten met de hand lossen, of alleen de kleinere?
J. Theijssen: alles ging met de hand. 2 lange touwen ook vrij dik, aan elke kant van het vat 1 touw en dan stonden we in de trailer en dan lieten we samen zo'n vat zakken over die lange balken.
Maar dan was je er nog niet want bij de klanten moesten die vaten meestal in de kelder geplaatst worden en dat ging op dezelfde manier maar dan het gereedschap van de klant ook met touwen en balken.
Het is wel eens gebeurd dat zo'n vat van de balk viel op straat en stuk was dus de wijn over straat maar dan mocht je niet weg want er moest eerst douane bij komen om een monster van de wijn te nemen en daarna kon je opruimen en verder gaan.
Wat ik al zei: mooie tijd meegemaakt, ik was een jaar of 17 heb daar ook mijn rijbewijzen gehaald via een collega, overdag werkten we samen en 's avonds gaf hij rijles als bijverdienste.
Ben altijd vrachtwagenchauffeur gebleven bij een paar bedrijven en nu lekker vrij en geen zwart gat wat ze vaak zeggen, je zelf bezig houden!
Reactie 17:

Henk Maas, 13-12-2020: Mijn Vader reed vanaf jaren 60 met 2 vrachtwagens, een Daf en een OM Lupetto, voor te Winkel en Oomes. In Tilburg eerst nog voor meneer de Laat uit Oisterwijk en later Harry Zebregts, broer van Jos Zeebregts
Na 'n aantal jaren is tewinkel verhuisd naar de oude boerenbond aan het Kanaal aan de Ringbaan Bij Sampermans Banden bedrijf
Wij vervoerden veel verven voor textiel en wol industrie die we zelf ophaalden bij het bedrijf vondelingeplaat Rotterdam.
Stukgoed voor Rotterdam losten we dan eerst bij Te W&O scheepmakershaven Rotterdam.
Omdat TWO steeds verder achteruit ging in Tilburg is mijn vader gestopt en in voor gebr Huijbregts en Wassing gaan rijden.
Reactie 18:

Marianne de Haan, 24-08-2022: Mijn verhaal is een beetje hetzelfde. Met Mulo en op 16-jarige leeftijd naar het arbeidsbureau. Het was inmiddels 1967. Geen idee wat ik kon of wilde maar ik werd door het bureau naar Te Winkel en Oomes gestuurd in Rotterdam. Op de Scheepmakershaven was een klein kantoor waar ik telefoniste/receptioniste/koffiejuffrouw en administratief medewerkster werd. Mijn eerste echte baan voor 300 gulden per maand. Hoewel ik had gezworen nooit op kantoor te willen was het een feest om daar te werken. De combinatie van schepen en vrachtwagens. Schippers en chauffeurs en alles wat er mee te maken had heeft me enorm veel geleerd en veel plezier in het werk gegeven. Het was een leuke plek om te werken aan de kop van de Scheepmakershaven met uitzicht op het Witte Huis. Fijne baan en leuke tijd.

Ik heb er 14 maanden gewerkt. Er waren kleine schepen, VW busjes en grotere vrachtwagens. Ik had weinig kontakt met Nijmegen. Maakte vrachtbrieven en lijsten voor de chauffeurs. Alles met de hand of op een heel grote en zware typemachine. Zo'n enorme Olivetti waar je vingers zowat in verdwenen en je de wagen met de pink moest hoog duwen om een hoofdletter te krijgen. Kopietjes met carbonpapier en kalkpapiertjes als er een foutje in was geslopen.
De baas was een enorme mopperaar. Zat de hele dag te kettingroken in zijn kantoortje en schold op alles en iedereen. Liep voortdurend aan zijn kruis te krabben en leek verder uiterst weinig te doen.
In die tijd lagen de banen voor het oprapen dus na 14 maanden had ik het wel gezien en heb ik opgezegd.
De plaats van het kantoortje was echt heel leuk. Op de kop van de haven. Als schippersdochter vond ik het heerlijk de hele tijd de schepen langs te zien varen en de voortdurende activiteit van het laden en lossen. De chauffeurs en schippers die de hele tijd in en uit liepen. Het was er heel levendig.  
Reactie 19:

Arnold Phoelich, 26-08-2022: Hoi Marianne, ik moet je gekend hebben, kwam er regelmatig. Eerst als bijrijder en later als chauffeur.
De baas die jij vernoemde was dat niet Mr De Jong of mr Mostert? Vond ik echt een kwal van een man. Wel kan ik me herinneren chauffeur Henk, en op de wal liep toen beetje oude man, dacht dat die Rinus heette. Maar buiten dat was een heel gezellige tijd. Ik ben later op Duitsland gaan rijden dus kwam er niet zo veel meer. Later zijn ze naar de Van Veenendaalweg verhuisd.
Ik heb er in totaal 42 jaar gewerkt. Toen het verkocht werd kon ik in de vervroegde vut wat ik gelijk heb gedaan.
Leuk om toch weer iets van Te winkel & Oomes te horen. Dank je voor bericht, het gaat je goed. Groeten uit Nijmegen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: