HermsCat

Digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Beelden uit de verdwenen Gouverneursbuurt


De Gouverneursbuurt: een naam die slechts de wat oudere inwoners van Nijmegen zich zullen herinneren, want dit woonwijkje werd kort na de Tweede Wereldoorlog gebouwd en heeft amper twintig jaar bestaan. De wijk lag ingeklemd tussen de Groenewoudseweg, de Driehuizerweg (tegenwoordig de Heyendaalseweg) en de spoorlijn van Nijmegen naar Venlo – daar waar nu (in 2006) de brandweerkazerne en het bowlingcentrum staan.De aanleiding voor de bouw van het wijkje vormden de verwoestingen die in de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen waren aangericht. Deze leidden tot een enorme woningnood onder de bevolking. Om de ergste nood te lenigen werden in de eerste jaren na de oorlog op verschillende plaatsen aan de rand van de stad wijken met noodwoningen gebouwd: aan de Kopseweg, Bosweg, Hatertseweg en ook aan de Driehuizerweg, nabij het klooster Albertinum. Deze noodwoningen met slechts een begane grond bestonden meestal uit geprefabriceerde elementen die snel in elkaar konden worden gezet.

Het wijkje aan de Driehuizerweg bestond uit circa 250 gezinswoningen, die waren gegroepeerd rond een achttal straten. De straten werden vernoemd naar vroegere gouverneurs-generaal in Nederlands-Indië, waardoor het wijkje al snel bekend werd als Gouverneursbuurt. De acht straten waren de Pieter Bothstraat, de Van de Capellestraat, de Jan Pieterszoon Coenstraat, de Daendelsstraat, de Van Diemenstraat, de Mr. Pieter Meijerstraat, de Van Riebeeckstraat en de Rooseboomstraat.

De woningen in de Gouverneursbuurt droegen de vreemde naam ‘H2a-def-noodwoningen’ en waren –in tegenstelling tot de meeste andere noodwoningen – opgetrokken uit baksteen. Maar dat de huizen ogenschijnlijk met meer zorg en een betere afwerking waren gebouwd dan elders betekende niet dat men in deze wijk beter woonde. Aanvankelijk werd de Gouverneursbuurt door mensen uit verschillende lagen van de bevolking bewoond, maar in de jaren ’50 ging de wijk snel achteruit. De rijkere bewoners konden al gauw nieuwe woningen betrekken en de armere gezinnen bleven achter. Omdat zij vaak in de schulden zaten en nauwelijks meer de kerk bezochten, werden zij betiteld als ‘onmaatschappelijke gezinnen’. Uiteindelijk kreeg de Gouverneursbuurt zelfs de bedenkelijke naam ‘Buchenwald’.

Rond 1967 werd de wijk afgebroken, waarna het stratenpatroon nog enige tijd bleef bestaan. Na de aanleg van de Heyendaalseweg, de bouw van een bowlingbaan, een (inmiddels gesloopte) kunstijsbaan en een brandweerkazerne is er tegenwoordig geen spoor meer van de Gouverneursbuurt te vinden.

Onderstaande foto’s zijn afkomstig van zeer vele voormalige Gouverneursbuurtbewoners. Meer over de Gouverneursbuurt op ons Prikbord. Regelmatig zijn nieuwe foto's toegevoegd door andere oud-bewoners. Stuur uw scans op naar info@noviomagus.nl

Een speciaal woord van dank aan Lilianne Koenen voor al het scanwerk en de bijschriften!


foto 1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 23-03-2014: De enige school in de Gouverneursbuurt was de fröbelschool van de Dominicanessen, Daendelsstraat 36. In het adresboek van 1968 staat deze nog vermeld als St. Rosa-kleuterschool. De Daendelsstraat liep van de Driehuizerweg (Professor Korsstraat) naar de Jan Pieterszoon Coenstraat.
Kinderen uit de Gouverneursbuurt in Groenewoud gingen naar de Stella Matutinaschool (bouwjaar 1955), Professor Huijbersstraat 3, en de Maria Reginaschool (bouwjaar 1959), Professor Huijbersstraat 1, in de Professorenbuurt in Galgenveld. De gebouwen staan er nog steeds. De school heet tegenwoordig Klein Heyendaal.
Reactie 2:

Redactie, 29-01-2017: In het Regionaal Archief is deze video van H.E.A. van Venrooij te zien:


Bron: Regionaal Archief Nijmegen

Reactie 3:

Liliane Koenen, 14-05-2018: Aanvulling met 26 foto's uit de Gouverneursbuurt (552-577).
Reactie 4:

Loek Peters, 06-12-2018: De eerste 12 foto's van deze serie zijn gemaakt door Leo Peters. De vermelding Coenders bij deze foto's is dus niet correct. Heb de negatieven namelijk voor mijn neus liggen. Met vriendelijke groet Loek Peters.
Reactie 5:

Liliane Koenen, 16-01-2019: Aanvulling met 26 foto's uit de Gouverneursbuurt (578-603).
Reactie 6:

Ben Verfürden, 14-10-2020: Ik heb een aantal foto’s (604 - 617) die gemaakt zijn in en bij de noodwoning aan de Driehuizerweg 164 van mijn oma en opa. Of eigenlijk ‘stiefopa’, hij was de tweede echtgenoot van mijn oma, mijn opa Verfürden is heel jong (30 jaar) in Duitsland overleden. Zij woonden daar van 1949 tot 1966, toen de noodwoningen in de Gouverneursbuurt gesloopt werden. Mijn oma en opa zijn in 1945 vanuit Duitsland naar Nijmegen gekomen en kwamen in 1949 aan de Driehuizerweg wonen met vier kinderen met de achternaam Verfürden uit het eerste huwelijk (mijn vader Joep, Wilma die in 1955 naar Australië emigreerde, Werner en Hent, allen in de leeftijd 14-20), en twee kinderen uit het tweede huwelijk met achternaam Nicolasen (Appie en Annie, destijds 9 resp. 4 jaar). In 1949 kwam daar Marian Nicolasen bij. Ze woonden dus met negen personen in dit kleine huisje! In 1966 zijn ze naar de Broerdijk verhuisd, een hele vooruitgang, toen was een aantal van de kinderen inmiddels getrouwd.
Er zaten ook nog een paar foto’s tussen (618 en 619) van voetbalteams met mijn vader, waarschijnlijk teams van voetbalclub Buitenzorg waar veel jongens/jongemannen uit de Gouverneursbuurt voetbalden.
Reactie 7:

Rikie Schuurmans, 20-10-2020: Ik ben vorige week door de Gouverneursbuurt gefietst, en wat is het mooi dat er een gebouw staat met de naam "GOUVERNEUR", een mooie herinnering om te zien!
Reactie 8:

Rob Essers, 20-10-2020: @Rikie Schuurmans (reactie 7) - Volgens de website van de SSH& (was: SSHN) heet het complex: Gouverneur. Dat heeft ook op de gevel gestaan; zie Street View - jun. 2016. Tegelijk met de wijziging van de naam SSHN in SSH& is de naam op de gevel vervangen door DE GOUVERNEUR; zie Street View - aug. 2017. De keuze voor een naam die tegelijkertijd herinnert aan het koloniale verleden, is opmerkelijk.

Reactie 9:

Rikie Schuurmans, 23-11-2020: Ik wil graag bedanken voor het bericht over De Gouverneur, heb naar de Street View gekeken, echt mooi om te zien, en er komen dan weer herinneringen naar boven, goed om er bij stil te staan.
Reactie 10:

Liliane Koenen, 13-12-2020: Aanvulling met 188 foto's uit de Gouverneursbuurt (620-807).
Reactie 11:

Redactie, 24-01-2021: Liliane Koenen stuurde een film die bij de verschillende reünies vertoond is.
Na een introductie door Pater van Venrooy volgen activiteiten met Buitenzorg en beelden ten tijde van de afbraak in 1967. De totale lengte is 45 minuten. Uw toelichtingen zijn welkom!

Reactie 12:

Toon Teunissen, 03-05-2022: Ik heb gewoond in de Rozenboomstraat van 1946 denk ik tot 1949, was leuk. Als de kolentreinen moesten stoppen, gingen een paar mensen de dijk af en klommen op de trein en gooiden de kolen naar beneden, als de trein weg was gingen we met alle anderen de kolen van het spoor halen.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: