Papier

© 2010 Henk Hendriks, Internetbewerking: Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Geschiedenis Papierfabriek "Gelderland".

Nijmegen kende in de vorige eeuw een bloeiende papierindustrie. De N.V. Papierfabriek Gelderland was niet de eerste ter stede. Dat was het bedrijf van de Gebroeders Eekhoff. Hun vader, Bartholdus Eekhoff, smid van beroep, vestigde zich in 1851 te Nijmegen, waar hij trouwde met Hendrika Slijkhuis, afkomstig uit een papiermakersfamilie. Een zus van Bartholdus, was getrouwd met de papiermaker Paul Jan Schut van de Achterste molen te Loenen, waar de familie Eekhoff ook van afkomstig was.
Twee van Bart’s zoons, te weten Hermanus en Henri besloten een papierfabriek te beginnen.

Papierfabriek Schuller Nieuwe Markt
Foto:Regionaal Archief Nijmegen

Ze kochten aan de Nieuwe Markt in Nijmegen de voormalige margarinefabriek van Tjessinga & Co en kregen in 1896 vergunning in dit pand een door stroom gedreven papierfabriek te beginnen .In 1897 trad drukkerij-directeur D. van ’t Lindenhout als stille vennoot toe. Een paar jaar later nam hij het gehele bedrijf over. Met G.P. Schuller als compagnon zette hij een nieuwe vennootschap de Firma Schuller & en Co op, die zich bezig hield met de fabricage van eenvoudige soorten pakpapier zoals grijs, java-, en manillapak. Na een brand in 1902 legde de fabriek, als enige in Nederland zich toe op de productie van pergamijn, een gesatineerd vetdicht papier vervaardigd uit houtcelstof.
In 1974 werd het bedrijf overgenomen door Schut Superieur N.V., als zodanig in 1967 ontstaan uit een fusie tussen in 1886 opgerichte Papierwarenfabriek Firma G.G.J. Schut te Eerbeek en Superieur Verpakkingen N.V. te Etten-Leur. Vier jaar later, in 1978 werd het Nijmeegse bedrijf gesloten.

Een tweede Nijmeegse papierfabriek, de Nederlandse Export Papierfabriek N.V. werd in 1919 gesticht door de uit Sunderen in Nordrhein-Westfalen afkomstige J. Scheffer Hoppenhöfer, eigenaaroprichter van vijf fabrieken in Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog bestond er in het buitenland grote weerstand tegen Duitse producten. Om toch zijn voorheen beduidende export naar Engeland te herstellen kocht Scheffer Hoppenhöfer een leeg fabrieksgebouw te Nijmegen om van daaruit onder Nederlandse vlag, toiletpapier, te kunnen exporteren. In 1925 kreeg Nijmegen de eerste toiletpapiermachine van Nederland, in 1930 gevolgd door een machine voor zijdepapier, een product waarvan onder meer gekleurde servetten werden gemaakt. Drie jaar later begon men met de productie van celstofwatten voor verpakkingsdoeleinden, ook in zeer fijne hooggebleekte kwaliteit, geschikt voor ziekenhuizen. In 1934 werd uit deze celstofwatten het eerste ‘Nefa’-damesverband geproduceerd, een artikel dat uitgroeide tot een der meest verkochte merken in Nederland.

Nederlandse Export Papierfabriek Tollensstraat
Foto:Regionaal Archief Nijmegen

Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met celstofwegwerpluiers en papierwaren voor andere hygiënische en huishoudelijke doeleinden. Als vijandelijk eigendom werd de fabriek na de Tweede Wereldoorlog door het Nederlandse Beheersinstituut overgenomen en vervolgens verkocht aan de vroegere administrateur van het bedrijf H.B. Jacobs.
In 1970 werd de Nederlandse Exportpapierfabriek opgenomen in de Bührmann Tetterode groep.
De in 1960 te Cuyk gestichte nieuwe vestiging nam de productie in de zeventiger jaren geheel over.
Het Nijmeegse pand aan de Tollensstraat werd in 1977 gesloopt.

Sindsdien is er nog één Nijmeegse papierfabriek, te weten Sappi Nijmegen, over.
Sappi (South African Pulp & Paper Industry) is een international opererend bedrijf met papierfabrieken in onder andere Maastricht, Nijmegen en Lanaken. De Nederlandse tak van Sappi bestaat uit het in 1997 aangekochte KNP-Leykam (de papierproductieactiviteiten van KNP-BT).

Geschiedenis van een Nijmeegse Papierfabriek de ‘Gelderland’

De geschiedenis van de N.V. Papierfabriek ‘Gelderland’ begon in een kapperszaak in de Vijfharingstraat te Maastricht. Dat is geen fabeltje, doch een persoonlijke getuigenis van de historische hoofdpersoon prof. E.L. Selleger. Op een warme augustusmorgen van het jaar 1907 bracht het toeval daar twee studievrienden bij elkaar: Ernst Selleger en Carol Hoyer, die gezeten in een kappersstoel via de spiegel met elkaar in gesprek raakten. Daar werd het idee geboren om samen met J.P. Kortschilgen een papierfabriek te beginnen. Kortschilgen, opsteller van het eerste fabrieksplan samen met Selleger, werd in augustus 1920 ernstig ziek. Hij doorstond de zware operatie en ging daarna weer aan het werk, doch slechts kort. Hij overleed op 2 mei 1921, Zijn zoon Heinrich, H.L. Kortschilgen, die tot 1948 voor de ‘Gelderland’ zou werken, volgde hem op.

Het driemanschap bleek ideaal van samenstelling te zijn, niet alleen in persoonlijk opzicht, maar ook technisch-inhoudelijk. In algemene trekken getypeerd vertegenwoordigde Selleger de wetenschap en commercie, Hoyer economie en organisatie en Kortschilgen het pure vakmanschap, zeker voor een startende onderneming een waardevolle combinatie met toekomstmogelijkheden.

Papierfabriek Gelderland 1908 - 1963

In 1908 kozen de drie oprichters voor Nijmegen als vestigingsplaats vanwege de gunstige geografische ligging met water- weg- en spoorverbindingen en ging de fabriek onder de naam “N.V. Papierfabriek Gelderland” van start met een dagproductie van 3000 kg.

Op 15 december 1908 liep PM 1 (PM = Papiermachine) aan op een partijtje witte schrijf.

Foto:Ibis-Nieuws PM 1 breedte 1,60 m

In 1910 werd al een tweede, papiermachine aangeschaft, de ‘scheve’ 1.78 m brede PM-2, zo genoemd omdat door de bodemgesteldheid doek- en droogpartij ietwat scheef ten opzichte van elkaar stonden. De totale jaarproductiecapaciteit werd daarmee gebracht op 2100 ton.

Foto:Ibis-Nieuws De ‘ scheve’ PM 2

De PM 3 en 4 volgden resp. in de jaren 1922 en 1929.

Foto:Ibis-Nieuws De PM’s 3 en 4 in bedrijf

Als handelmerk en handelsnaam voerde de ‘Gelderland’ de IBIS. De Ibis is een vogel, die aan de oevers van de Nijl leeft tussen het riet, dat daar in grote overvloed voorkomt. Dit riet heet papyrus en is vele eeuwen geleden als eerste grondstof gebruikt voor de fabricage van papier. De naam “papier” is dan ook hiervan afgeleid.

Foto:Ibis-Nieuws De IBIS vogel

Na 1929 werden de tijden snel slechter door de grote crisis en de wereldoorlog in 1939 werd het er niet beter op. Toch overleefde de ‘Gelderland’ deze wereldbrand en in 1945 kon weer begonnen worden met het herstel van productie en verkoop. Een en ander ontwikkelde zich zo goed, dat in 1955 werd begonnen met de bouw van een geheel nieuwe fabriek aan het Maas-Waalkanaal, de tegenwoordige fabriek aan de Ambachtsweg. 

 

Nieuwbouw in 1956 aan de Ambachtweg
Foto:Regionaal Archief Nijmegen

En in 1956 liep PM 5 aan. Deze werd in 1962 gevolgd door PM 6.

Foto: Ibis-Nieuws De PM 6 (l) en PM 5 (r) eind zestiger jaren

Padalarang en Letjes Nederlands Oost Indië 1921 - 1963

Papierfabriek Gelderland werd al snel een begrip in Nijmegen en omstreken en tussen 1922 en 1958 breidde men uit met papierfabrieken in Nederlands Oost Indië, in Padalarang en Letjes. Beide fabrieken werden in 1958 - de politieke relaties met Nederland lagen vanwege de Nieuw-Guinea crisis op een dieptepunt - door de militaire autoriteiten overgenomen. In 1963 werden de fabrieken genationaliseerd. Deze fabrieken in Padalarang en Letjes bestaan nog steeds, en zijn in de zeventiger jaren aanzienlijk uitgebreid.

Gelderland Tielens Papierfabrieken N.V 1963 - 1972

Aan het zelfstandig bestaan van papierfabriek ‘Gelderland’ kwam in 1963 een einde door de fusie met “Papierfabriek Tielens” in Meersen en beide fabrieken gingen samen verder onder de naam “Gelderland – Tielens Papierfabrieken N.V.” 
De nieuwe combinatie beleefde gouden tijden en zodoende werd het mogelijk om in 1971 een nieuwe en grote papiermachine op te starten, de huidige PM 7.

Bouw van de nieuwe hal voor de PM 7
Foto: Foto:Ibis-Nieuws

PM 7 in volle productie met een etmaal capaciteit van 305 ton in 1978
Foto:Ibis-Nieuws

KNP Nijmegen ( Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken ) 1972 - 1997

Helaas bleek deze papiermachine niet onder een goed gesternte geboren en tegelijk met het aanlopen verslechterde de markt, speciaal voor de soorten voor deze machine, dusdanig, dat dat in 1972 resulteerde in de overname van de “Gelderland – Tielens Papierfabrieken N.V.” door de Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken N.V. te Maastricht.

Foto: uit Papier in Nijmegen

Inmiddels waren tegelijk met het aanlopen van de PM 7 in 1971 de vier oudere PM’s 1 t/m 4 aan de Voorstadslaan gestopt en de productie van het oude bedrijf overgebracht naar de nieuwe fabriek aan de Ambachtsweg.

Luchtfoto ‘oude fabriek’ Voorstadslaan 1950
Foto:Regionaal Archief Nijmegen

Aan een normale sloop is de ‘oude fabriek’ niet toegekomen want in 1976 is daar tot driemaal toe brand gesticht en de derde maal zo ernstig, dat het gehele bedrijf tot de grond toe afbrandde.

Luchtfoto ‘oude fabriek’ na de brand in 1976
Foto:Regionaal Archief Nijmegen

Kantoor ook wel Hoofdgebouw genoemd aan de Voorstadslaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw
Foto:Ibis-Nieuws

Om de draad van de geschiedenis weer op te pakken: De papierproductie bleef gestaag toenemen. In 1977 produceerde de PM 5 ruim 11.000 ton, de PM 6 bijna 9000 ton en de PM 7 bijna 45.000 ton. Een ingrijpende gebeurtenis was in 1980 de stopzetting van de PM 6 om economische redenen. De PM 5 bleef een interessant pakket van ongestreken en gestreken kartons produceren. Door rationalisatie, en kleine investering en een uitgekiend verkoopbeleid kon haar capaciteit en afzet in de volgende jaren zo uitgebreid worden, dat het verlies van de PM 6 ruimschoots werd goedgemaakt. De capaciteit van de PM 5 bedraagt dan bijna 25.000 ton karton per jaar.
Na de fusie in 1993 van KNP-Leykam met Bührmann-Tetterode en VRG tot KNP-BT werd ook de goedlopende en kwaliteit leverende PM 5 stopgezet.

In een periode van economische groei, (1993) werd de Oostenrijkse papierfabriek Leykam-Murztaler gedeeltelijk overgenomen en veranderde de naam in KNP-Leykam. Dit bedrijf fuseerde in hetzelfde jaar met Bürhmann-Tetterode en VRG tot KNP-BT. KNP-Leykam was in 1996 de grootste producent van houtvrij gestreken papier in Europa, met een marktaandeel van 15% en bouwde in Gratkorn Oostenrijk de grootste Papiermachine ter wereld met een capaciteit van 560.000 ton per jaar.

Ook de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (KNP) is een niet meer bestaand bedrijf. In 1997 werden de papieractiviteiten van KNP-BT overgenomen door South African Pulp & Paper Industry (SAPPI). Onder deze naam worden de KNP fabrieken sinds 1998 voortgezet. SAPPI is ’s werelds grootste producent van houtvrij gestreken papier.

Foto:uit Papier in Nijmegen Luchtfoto van KNP - Nijmegen 12-08-1973

Sappi Nijmegen B.V. 1997 - Heden

Foto: Sappi papierfabriek aan de Ambachtsweg

Sappi Nijmegen is onderdeel van Sappi Limited. In minder dan tien jaar is Sappi van een houtproductiebedrijf in Zuid-Afrika uitgegroeid tot de eerste wereldwijde producent van gestreken papier. Van elke vier vellen houtvrij gestreken papier in de westerse wereld, leveren zij er één. De Europese divisie van Sappi Limited, Sappi Fine Paper Europe is (evenals de Amerikaanse divisie) marktleider op het gebied van houtvrij gestreken papier. 
Het hoofdkantoor van Sappi Fine Paper Europe staat in Brussel en de acht productiebedrijven zijn te vinden in:

- Nederland: Maastricht en Nijmegen
- België: Lanaken
- Oostenrijk: Gratkorn
- Groot-Brittannië: Blackburn en Nash
- Duitsland: Alfeld en Ehingen.

De productiecapaciteit in Europa ligt jaarlijks op zo’n 2,6 miljoen ton papier. 
De capaciteit van de pulpproductie ligt op 660.000 ton per jaar.

De Papiermachine (PM 7).

De laatste grote papiermachine is in 1971 opgestart, de PM 7. De Nijmeegse papiermachine is bijna 5 meter breed en startte met een productie van circa 35.000 ton per jaar papier voor elektrostatisch kopiëren en lichtdrukpapier (papier voor bouwtekeningen). Na drie jaar (1974) onderging hij een eerste ingrijpende ombouw voor de productie van o.a. xerografisch ongestreken papier. Vervolgens werden er in 1981 twee on-line coaters gebouwd voor het vervaardigen van gestreken papier. In 1983 werd de lijmpers vervangen door een precoater. Vanaf 1991 werd de machine omgebouwd om de snelheid te verhogen tot boven de 1000 meter per minuut. Per dag geeft dat het resultaat van ± 1400 km papier (5 meter breed), een baan van Nijmegen tot Spanje (Barcelona).
In mei 1999 heeft er weer een ingrijpende coaterombouw plaatsgevonden. Er zijn twee fountaincoaters ingebouwd. Deze spuiten de coating op het papier, waardoor het mogelijk wordt de kwaliteit van het papier te verbeteren, de breuktijden te verminderen, en op de grondstoffenkosten te besparen doordat er minder water in de coating gebruikt hoeft te worden, waardoor rioolverliezen verminderen. Bovendien wordt het mogelijk minder vezelmateriaal te gebruiken door meer coating op te brengen. Dit zal ertoe leiden dat het papier beter en goedkoper wordt en de productie ervan milieuvriendelijker zal zijn. In oktober 2001 wederom een verbetering van de papiermachine 7. Deze verbetering omvatte de installatie van een nieuwe oploop, een in-line rod-metering filmcoater en een nieuw gecombineerd infrarood- en warme lucht drogingsysteem. De bestaande fountaincoaters, die in 1999 zijn geïnstalleerd, nu aangevuld met een geavanceerde filmcoater, zorgen voor een merkbaar gladder oppervlak.

Eindproduct.

Het eindproduct dat Sappi Nijmegen aflevert is hoogwaardig, houtvrij, tweezijdig gestreken papier. Dit papier van hoge kwaliteit wordt onder meer gebruikt voor glossy magazines zoals Vogue en Elle, kleurenfolders van luxe auto's en fotoboeken van onder meer Olympische Spelen en Wereldkampioenschappen voetbal. Het papier dat Sappi produceert heeft de merknaam Royal Roto, de 'standaard’ in Europa voor rotatie drukwerk. Royal Roto is leverbaar in Matt, Silk en Brilliant Plus in gramgewichten van 90 tot 170 gram per m². 

Bedrijfsproces.

De belangrijkste grondstoffen voor de papierproductie zijn cellulose en krijt. Het merendeel van de grond- en hulpstoffen wordt per schip aangevoerd. 

Het papierproductieproces is onder te verdelen in de stofvoorbereiding, de productie van gestreken papier op rollen op de papiermachine en de nabewerking van de papierrollen.

Stofvoorbereiding.
De grondstoffen (cellulose en hulpstoffen) worden in de stofvoorbereiding volgens een bepaalde receptuur in een pulper gesuspendeerd in water. De pulpmassa wordt vervolgens in een tussenopslag gebracht.

Papierproductie.
Het papier wordt geproduceerd met behulp van één papiermachine. Na de tussenopslag wordt de pulp gemalen en gemengd. Om de gewenste kwaliteit papier te maken is het noodzakelijk dat er cassé bij het pulpmengsel wordt vermengd. Cassé is papieruitval uit het lopende productieproces. Na menging
wordt de pulp verdund tot dunstof en gereinigd. Vanuit de machinevoorraad- kuip wordt de papierstof naar de oploopkast gebracht. 
Vanuit deze kast wordt de papierstof op zeefdoek gebracht. Hierbij wordt het blad gevormd (het zogenaamde formeren) en wordt circa 95% water uit de papierbaan gehaald. Vervolgens wordt het materiaal geperst. Vanaf de perspartij komt de papierbaan in de drooggroepen terecht. In de drooggroepen wordt het nog overtollige water verdampt. Hierna wordt de coating op de papierbaan aangebracht. Coating bestaat uit een samenstelling van klei en krijt en diverse hulpstoffen. Het versterkt het oppervlak en maakt het papier geschikt voor fraai drukwerk. Dan wordt het papier opnieuw gedroogd. De papierbaan wordt nu opgerold op een tamboer. De rollen worden tijdelijk opgeslagen waarna een nabewerking plaats vindt. 

De huidige PM 7 met een etmaalcapaciteit van ± 600 ton en een jaarcapaciteit van ± 240.000 ton

Nabewerking.
De rollen papier worden als nabewerking door een superkalander geleid die de gladheid en de glans van het papier verzorgt. Daarna volgt de bobineuse die uit de grote tamboer kleinere rollen snijdt. 

Hierna volgt de rolleninpakmachine die de rollen verpakt.
In 2003 is een volautomatische (gerobotiseerde) Rolleninpakstraat gebouwd met een capaciteit van 120 rollen per uur. 

Afvoer eindproducten.
De eindproducten worden intern opgeslagen of naar een externe opslagplaats getransporteerd. Vanuit de opslagplaats wordt het eindproduct door middel van vrachtwagens of containers naar de afnemer getransporteerd.

Bedrijfsgegevens.

Productiemomenten tussen 1908 – 2008 te Nijmegen

Jaar PM Breedte in cm Personeel Productie in tonnen
1909 1 160 35 748
1911 1-2 178 77 2.108
1922 1-2-3 200 190 4.695
1929 1-2-3-4 200 278 6.420
1957 1-2-3-4-5 282 425 17.000
1963 1-2-3-4-5-6 282 525 23.000
1973 5-6-7 485 582 53.000
1981 5-7 485 625 81.439
1987 5-7 485 650 144.000
2008 7 485 210 240.000

    
De volgende papiersoorten werden op de diverse papiermachines onder meer geproduceerd:

 

PM-1: Ivoorkarton - Vloeipapier - Lampenkappenpapier - Tekenpapier

PM-2: Bankpost - Schrijfpapier - Offsetpapier

PM-3: Postzegelpapier - Chequepapier - Hollerithpapier - Initatiekunstdruk

PM-4: Zuurproef/Diazopapier - Illustratiedruk - Offset

PM-5: Hollerithpapier - Drinkbekerkarton - Diazopapier - Ivoorkarton - Opticote - Forticote - Beternatuurkarton - GMC karton

PM-6: Briefkaartenkarton - Offset - Diazopapier - Beternatuurkarton - Opticote - Forticote

PM-7: Offsetpapier - Diazopapier - Xerografichepapier - Gestreken papiersoorten.

 

Overzicht periodes:

 

N.V. Papierfabriek ‘Gelderland’ van 1908 - 1963 

N.V. Papierfabriek ‘Padalarang’en ‘Letjes’ 1921 - 1963

Gelderland – Tielens Papierfabrieken 1963 - 1972

KNP Nijmegen B.V. 1972 - 1997

Sappi Nijmegen B.V. 1997 - heden

 

Bronnen:

 

-Ibis-Nieuws ter gelegenheid van het 70 jarige bestaan 1908 – 1978

-Papier in Nijmegen verscheen in 1988 ter gelegenheid van het 80 jarige bestaan van KNP Nijmegen samengesteld door Dr. G.C. Linssen

-Ibis-Nieuws ter gelegenheid van 50 jaar Ibis- Nieuws in 1991

-Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

-Wikipedea, de vrije encyclopedie

-Koninklijke VNP (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken)

-Sappi Nijmegen B.V.

Henk Hendriks

Nijmegen, September 2010

Voor belangstellenden: Voor het bezichtigen van meerder foto’s van Papierfabriek Gelderland aan de Voorstadslaan en Ambachtsweg ga naar de Beeldbank van Regionaal Archief Nijmegen. 
Klik op: https://studiezaal.nijmegen.nl/ran/_intro.aspx?bsoorten_277

Reactie 1:

Herbert Adam, 28-02-11: Met de nodige herkenning scrolde ik door de fraaie site. Tot mijn verbazing zag ik bij de bronnen niet genoemd de archieven van Gelderland, Gelderland-Tielens en Padalarang die bij Gelders Archief in Arnhem berusten en die ik (mede heb) geïnventariseerd (Destijds sprak ik 
nog met wijlen Prof. tromp en ir. Zeeman). KNP Nijmegen heeft de druk van de inventarissen van die archieven verzorgd.

Reactie 2:

Theo Tempel, 18-03-2014: Zoek een oud werknemer deze heet Wil Rieke deze man is familie van mijn vrouw maar ze hebben elkaar al in geen 25jaar gezien of gehoord hij werkte ongeveer 25 jaar nog als onderhoudsmonteur en woonde recht tegen over de papier fabriek in een heel groot huis van de papierfabriek en ik was benieuwd of hij nog leef en of er ook nog familie leef en of hij soms een email adres heeft. Groetjes en alvast bedank voor alle informatie. Theo
Reactie 3:

Martijn Krom, 19-06-2014: Per 16-6-2014 is de Nijmegen Mill afgesplitst van Sappi en gaat zelfstandig door onder de naam "Innovio Papers". De productie zal van grafische papieren omgezet gaan worden naar verpakkingsoplossingen.
Reactie 4:

Miel Couvee, 26-11-2015: Het gaat hier om een belangrijk stukje industriële stads historie. Helaas is de fabriek na zijn kortstondige overname failliet verklaard. Een bedrijf waar eens 700 mensen hun brood hebben verdiend. Het zou voor een stads historicus een uitdaging moeten zijn om nu nog enkele oud medewerkers te interviewen. Dit om een geweldig stuk persoonlijke informatie over het wel en wee van deze fabriek vast te leggen. Ook zou het interessant zijn om eens uit te zoeken wat er nu precies allemaal fout is gegaan om een heel stuk werk gelegenheid in een kort tijdsbestek af te breken.
Reactie 5:

Gerrit Jansen, 01-12-2015: Het 'rode kantoor' was het tweede kantoor van Bob Tiemstra.
Eerst had hij een kantoorruimte op de Pontanustraat. Daarna, vlak voor wij met de nieuwe papierfabriek startten, heeft hij/wij het rode kantoor gebouwd. Het was eerst niet zo rood, dat is pas geschied toen KNP het kocht.

Dit rode kantoor is een ontwerp van vroeger Hasselt en de Koning, is gebouwd door Tiemstra en was bijna gereed toen wij (Tiemstra) met de nieuwbouw van de papierfabriek in september 1969 gingen starten met de 'nabehandelingen-hal' waar ook een coatingmachine in werd gebouwd. Toen de bouw van dit halletje vorderde kwam ook de grote hal in aanbouw. Op de foto's zijn nog de grote elektrische 'peinerkraan' en de mobiele 'sennebogen kraan' te zien welke toen nieuw zijn aangekocht.

Dit kantoor is geconstrueerd en gebouwd volgens het Z-systeem gekocht in Zweden. Kolommen en balken vormen 1 portaal en de vloeren zijn dubbele T-liggers. Buitenzijde geen metselwerk maar sierbetonnen gevelplaten met grote aluminium glaskozijnen.
Maar we dwalen af >> we hadden het over de papierfabriek.

In september 1969 ben ik daar als eerste uitvoerder gestart. Als opdracht had ik totaal niemand op het maagdelijke bouwterrein toe te laten, dit in verband met bedrijfsspionage, daar waren ze zeer beducht voor. Zit 's middags ineens een net heertje goed in het pak op de gemaatvoerde bouwplank. Ik ernaartoe, in nette bewoordingen verwees ik hem naar de straat, toen vroeg hij waarom, en ik vertelde hem dat het privaat grond was en niemand het recht had deze grond te betreden, en dat het niet geoorloofd was om op de gemaatvoerde bouwplank plaats te nemen. Deze meneer vertrok en 1 uur later belde baas Bob vanuit zijn nieuwe kantoor (het nu rode) dat ik even boven moest komen.
Ik dacht oje ik heb wat uitgehaald, ik was pas nieuw bij het bedrijf. Boven aangekomen bij mijnheer Bob, kreeg ik niet de oren gewassen maar een pluimpje, de oudere heer die ik had weggestuurd was ir. W.P.C. Zeeman, de grote baas van KNP.

En zo zijn er nog wel meer verhalen over de grote nieuwbouw op te dissen. Uiteindelijk waren we met een team van wel 7 man, 1 hoofduitvoerder voor de grote lijn, twee administrateurs, en 4 uitvoerders op elk zijn afdeling: 1 voor het ketelhuis met nieuwe schoorsteen, 1 voor de waterzuiveringsgebouw, 1 voor de nabehandelingsgebouw en expeditie en ikke voor de grote hal, de nieuwe grote riolering en het wegenplan.
Uiteindelijk waren er 9 bestekken, en dat waren alle dikke boeken. Toezicht werd uitgeoefend door Van Hasselt en de Koning met 2 opzichters, eentje met een speciale naam, de man was daarbij nog half blind maar had een ongelooflijk goed gehoor. Het was een grote bouwput, maar het was hard werken ook zaterdags tot 13.00 uur.
Reactie 6:

Wim Nillesen, 23-11-2016: Arie Beekhuizen was toch machinist van het ketelhuis? Bij Sappi op de Ambachtsweg voor papiermachine 7, als ik mij goed herrinner.
Reactie 7:

Wim Nillesen, 18-12-2016: Arie Beekhuizen is 32 jaar verbonden geweest aan de papierfabriek aan de Ambachtsweg en wordt aankomend jaar 89 jaar en kan zich alles nog goed herinneren, had een leven als een prins zegt hij nu. Hele fijne man, wij genieten nog altijd van hem. Komt nog altijd een potje sjoelen in onze HUUSKAMER aan de Aubadestraat.
Reactie 8:

Chris van Alem, 22-09-2017: Is er iemand die iets weet van de Nefa-fabriek in Cuijk? Of misschien heeft iemand daar foto's van of kent iemand die daar in de beginjaren heeft gewerkt? Ik werk aan een boek over de Gloriejaren van de Cuijkse industrie (1945-2000).
Reactie 9:

Henk Hendriks, 01-10-2017: Ik vond in mijn archief een document met de historie van SCA Cuijk, die in 2017 verandert van SCA in Essity. Misschien dat Dhr. Chris van Alem (reactie 8) hiermee iets kan.
https://www.essity.com/nl/nederland/Locaties/Cuijk/Geschiedenis/
De historie van SCA Cuijk gaat terug tot het jaar 1919. Toen werd aan de Tollensstraat in Nijmegen het bedrijf NEFA (Nederlands Fabrikaat) opgericht, een papierfabriek. Doordat voor het maken van papier erg veel water nodig is, heeft het bedrijf in 1962 een nieuwe locatie gebouwd in Cuijk, pal aan de Maas.
Reactie 10:

Ans van Driel-Klaasing, 05-11-2017: Hoi, ik lees toevallig bericht over de papierfabriek aan de Tollenstraat in Nijmegen.
Mijn vader heeft daar jaren gewerkt maar, voor zover ik weet, niet meer in Cuyk.
Het heette toen de Export papierfabriek, hij was daar machinebankwerker.
Misschien is er iemand die mijn vader nog kent uit die tijd?
Zijn naam was Piet Klaasing, hij is helaas jaren geleden overleden.
Reactie 11:

Bep Otten, 24-01-2018: Papierfabriek Schuller Nieuwe Markt, daar heeft mijn ome Jan vd Boom nog gewerkt, de oudste broer van mijn moeder. Ja, ik was toen nog een ukkie maar ik weet het nog wel.
Reactie 12:

Mar, 19-04-2018: Ik ben voor Amerikaanse vrienden die binnenkort naar Nederland komen, op zoek naar informatie over hun vader Fred Erdtsieck die in de oorlog opgenomen werd bij de fam. Eekhoff die een papierfabriek bezaten. Ze woonden in een groot huis aan de Groesbeekseweg. Zijn er misschien nog familieleden die zich Fred Erdtsieck kunnen herinneren en weet iemand waar de familie woonde (huisnummer?). Fred Erdtsieck is volgens oude documenten in die tijd ook naar een soort highschool geweest. Welke zou dat geweest kunnen zijn?
Ik hoop dat iemand iets weet en reageert, onze vrienden zouden erg dankbaar zijn.
Reactie 13:

Rob Essers, 20-04-2018: In het adresboek 1940 staat: "Eekhoff, J. H., papierwarenfabriek, Waalkade 100, part. adres Groesbeekscheweg 25"; zie Street View. Fred Erdtsieck staat vermeld op de woningkaart.

In de PGNC van 25 juli 1940 staat dat Fred Erdtsieck is toegelaten tot de de eerste klas van de CHR. M.U.L.O. KLOKKENBERG. Deze christelijke school was volgens het adresboek 1940 gevestigd op het adres Klokkenberg 12; zie archieffoto F28686. Het schoolgebouw is gesloopt in 1972.
Reactie 14:

Mar, 20-04-2018: Heel erg bedankt voor uw snelle reactie. Wat zullen ze er blij mee zijn!
Reactie 15:

Hans van den Heuvel, 22-04-2018: Hallo Mar, Eekhoff zat later zo ver ik weet in de Biezen en werd vroeger de schuurlinnenkeet genoemd. In mijn jeugd werd er volgens mij verpakkingspapier gedrukt (van die dikke rollen voor bijv. bloemisterijen).
Nu word er weer een ander product gemaakt, volgens horen zeggen judomatten en dergelijke. Het bedrijf heet nu EKI en het adres is De Biezen 1, misschien kent daar iemand Fred Erdtsieck nog.
Reactie 16:

Henk La Croix, 22-04-2018: en veel schuurpapier a4 maat.
Achter de fabriek was ook een opslag van glas melkflessen jampotten. Het glas werd vermalen en dat werd schuurpapier. Wij kropen opzij over de poort, na werktijd en gingen melkflessen "schoepen" en die brachten wij toen naar melkboer Hartelo in de Biezenstraat voor wat centen.
Er was ook een huis/loods met dierenbotten waar weer lijm van werd gemaakt.
Ik woonde op Rivierstraat 126, tegenover de schuurlinnen keet ...eekhoff
Reactie 17:

Hans van den Heuvel, 25-04-2018: ik las vandaag toevallig in de Brug over een overname van voormalige bedrijfsruimtes van Sappi door EKI en een korte beschrijving over het bedrijf .
Reactie 18:

Bartholdus van der Tol, 10-05-2018: EKI (Europe Kunststof Industrie) is gespecialiseerd in de productie van industriële rubber- en schuimproducten en inmiddels in handen van de vijfde generatie. Het Nijmeegse familiebedrijf is al sinds de oprichting in 1912 gevestigd op industrieterrein De Biezen en begon ooit als schuurpapierfabrikant fa. Gebrs. Eekhoff. Na jaren van gestage groei was het voor de Nijmeegse fabrikant niet meer mogelijk verder uit te breiden op de huidige locatie en ging zij op zoek naar een nieuw terrein met wel de gewenste uitbreidingsmogelijkheden.
Reactie 19:

Rob Essers, 10-05-2018: @Bartholdus van der Tol - Het jaar van oprichting is discutabel. Op 6 februari 1912 kreeg firma Gebr. Eekhoff, Nonnenstraat 86, vergunning om een fabrieksgebouw op te richten aan de Biezenstraat; zie Nimweegse liedjes 16 (Reactie 23). Verschillende bedrijven van de Gebr. Eekhoff bestonden echter al voor 1912. Er was al sinds 1908 een beenderenbergplaats aan de toenmalige Biezenstraat. De straatnaam is sindsdien een aantal malen gewijzigd. EKI B.V. is nu nog gevestigd op het adres de Biezen 1 in de wijk Haven- en industrieterrein.
Reactie 20:

Bartholdus van der Tol, 12-05-2018:
Gebrs. Eekhoff is opgericht in 1875. In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken 12 februari 1968 ingeschreven onder No. 17149.

De schuurpapierfabriek is opgericht in 1912 door de Gebrs. Eekhoff.

Op de vergunning 29 juli 1962 van Gebrs. Eekhoff staat dat S.B. van der Tol handelde onder de naam Gebrs. Eekhoff.

We gaan dan ook op de website E.K.I. B.V. een generatie Gebrs. Eekhoff toevoegen met:

Gebrs. Eekhoff vestigingsdatum 1875
Generatie 1: Bartholdus Eekhoff tot 1891
Generatie 2: Henri Eekhoff tot 1922
Generatie 3: Bartholdus Eekhoff Hzn tot 1960
Generatie 4: Sijtze B. van der Tol tot 1978
Generatie 5: Bartholdus P. H. van der Tol tot 2008
Generatie 6: Bartholdus S.A. van der Tol – Susan B. de Klerk/van der Tol – Han E. van der Tol - heden

De gegevens komen uit het bedrijfsarchief E.K.I. B.V.
Er is tevens een grote briefkaarten verzameling van ca. 20.000 kaarten. De orders werden veel gedaan per briefkaart.
Reactie 21:

Anne Timmer Mijling, 05-07-2018: Wat is er met de pensioenen gebeurd van de medewerkers?
Het gaat om periode van 1963 tot 1971, het was toen nog Tielens papierfabriek.
Ergens moeten die pensioenen toch zijn ondergebracht. Weet iemand dat?
Reactie 22:

Bartholdus van der Tol, 13-05-2018: de volgende kunstwerken zijn te vinden op het fabrieksterrein.

Beeldend kunstenaar Charles P. Hammes (1915 – 1991)
Metaal plastiek I: Ibis vogel opstijgend uit het Papyrusriet, met een kikker in zijn bek
Aangeboden door het personeel t.g.v. het 50 jarig jubileum 1908 - 1958 van de N.V. Papierfabriek Gelderland.
De tekst ‘Het Personeel’ is niet meer aanwezig.
Plaats: Ambachtsweg 2 te Nijmegen buitenkant boven entree kantoorgebouw.

Beeldend kunstenaar Charles P. Hammes (1915 – 1991)
Metaal plastiek II: Meeuwen en water
N.V. Papierfabriek Gelderland.
Plaats: Ambachtsweg 2 te Nijmegen. Dit kunstwerk bevind zich op de oostwand (buitenzijde) van de sorteerzaal. Te zien vanuit de kantine.

Beeldend kunstenaar Jac Maris (1900 – 1996)
Oorlogsmonument 1947.
Reliëf Oorlogslachtoffers.
Afm.: 710 x 1060 mm.
Reliëf vervaardigd van keramiek met geglazuurde figuren en tekst.
De volgende namen van medewerkers van de N.V. Papierfabriek Gelderland zijn vermeld:
Ir. M. Spillenaar – Bilgen, 05-09-1944 Vught
P. van Haalen, 02-10-1944 Nijmegen.
V. Ritschie, 20-09-1944 Nijmegen.
A.F.F. Dang, 28-09-1944 Nijmegen.
L.H. Vroom, 22-02-1945 Billingen.
W.Th. Boekhoorn, 21-04-1943 Oberndorf.
1940 IBIS 1945
Deze tekst wordt midden onder het Ibis vignet afgesloten.
Plaats: Ambachtsweg 2 te Nijmegen in de gang bij entree portiersloge.

Beeldend kunstenaar Heinz van Teeseling (1905 – 1982)
Atelier: van Bilderbeek, Nijmegen.
Gebrandschilderd glas in loodraam.
Afm.: 2900 x 2050 mm.
Voorstelling: Ibis vignet, omringd door voorstellingen uit de papiermolen.
Teksten in de voorstelling:
D’ Pap Moole in ’t jaar O.H. 1949
Dit gebrandschilderd glas werd aangeschaft t.g.v. de uitbreiding van het kantoorgebouw aan de Voorstadslaan te Nijmegen in 1949.
Plaats: Ambachtsweg 2 te Nijmegen bij entree kantoorgebouw.

Beeldend kunstenaar H. Heijenbrock (1871 – 1948)
Pasteltekeningen 1929, 4 stuks.
Afmetingen incl. lijst: 730 x 1030 mm.
Pastel 1: Hollanderzaal gezien in de richting van PM 3 en 4.
Pastel 2: Zeefpartij PM 4.
Pastel 3: PM 3 en 4 gezien in de richting van de Hollanderzaal.
Pastel 4: Kalanderzaal.
Deze pasteltekeningen werden in opdracht vervaardigd t.g.v. het in dienst stellen van PM 4. Papierfabriek Gelderland.
Plaats: Ambachtsweg 2 te Nijmegen kantoorgebouw. De 4 originele pasteltekeningen zijn vervangen door 4 foto’s en wederom ingelijst.
Vraag: Waar zijn de originele pasteltekeningen?
Reactie 23:

Henk Hendriks, 05-01-2020: Nieuwe rol voor fabriekshallen van Innovio papers Nijmegen Mill (voorheen Sappi Nijmegen B.V.)
Het begon allemaal in 2018, toen rubber- en schuimbedrijf EKI (Europe Kunststof Industrie) – het familiebedrijf van Chantals partner Bart van der Tol – de leegstaande papierfabriek kocht. “Ze hadden meer ruimte nodig, maar de complete fabriek van 65.000 vierkante meter was eigenlijk veel te groot. Toen ik hoorde dat EKI zelf 20.000 vierkante meter in gebruik ging nemen en dat er nog gekeken werd wat er met de rest zou gebeuren, kwamen er bij mij allerlei ideeën bovendrijven. Het rauwe en industriële pand leek mij geweldig voor fotoshoots, presentaties en andere soorten events”, vertelt Chantal.
Lees meer: https://www.greatervenues.com/nieuws/brand-new/hele-fabriek-dagenlang-van-jou-nieuwe-evenementenlocatie-papierfabriek-nijmegen-zet-in-op-exclusiviteit/
Reactie 24:

Mieke Gosselink-Taphorn, 08-07-2021: Wat leuk dit tegen te komen tijdens mijn zoektocht naar de Beltweg 41 welke later de Tollensstraat werd genoemd. In een notarisakte was ik tegengekomen dat een van onze voorouders als directeur van de NV Groenten en Vruchtendrogerij dat hij gemachtigd is bij de verkoop van Beltweg 15 in 1919 aan Johannes Scheffer te Sunder. Ik ben eigenlijk benieuwd of het pand van de toen papierfabriek hetzelfde is als dat van mijn voorouder van de drogerij? Hoop dat iemand me op weg kan helpen.
Reactie 25:

Joke van Cleef, 22-08-2021: Na te zijn afgestudeerd als onderwijzer begon dhr. P.J. van Cleef bij EXPORT papierfabriek te Nijmegen.
Ná eerst een opleiding en specialisatie “watten” in Duitsland te hebben gevolgd, werd hij in 1937 uitgestuurd als bedrijfsleider van de fabriek in Brussel, gelegen aan de Bonnestraat om daar de fabriek op te starten.
Na de oorlog ging hij weer naar Nijmegen. Vandaar vertrok hij naar de Papeteries De Belgique in Lembeek.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: