WillemskwartierJaren50Rx

Reactiepagina 'Het Willemskwartier tussen 1950 en 1960'

Op deze pagina leest u reacties op het artikel van gastredacteur Henny Fransen
'het Willemskwartier in de jaren 50, een Nijmeegse volkswijk in onze jeugdjaren'.

Heeft u zelf herinneringen aan die tijd in deze wijk, aan haar bewoners, winkels,
een speciale gebeurtenis? REAGEER, we zijn benieuwd naar uw verhaal!

Reactie 1:

Cees de Vos, 06-10-2011: Gelezen het verhaal over het Willemskwartier in de jaren '50. In mijn verhaal over de Sint Jansschool komt het Willemskwartier ook ter sprake, logisch, de meeste kinderen uit die wijk volgden de lessen in de Sint Jansschool. Vanaf 1920 onder leiding van het hoofd der school de heer Binnendijk gevolgd door de heer Puts en in latere jaren, vanaf 1946, door de heer W.A. van Steen. Bij het lezen van dit bijzonder geďllustreerde verhaal komen ook bij mij herinneringen boven. Als het vierde kind uit het gezin C.N. de Vos-M.A van Ottele heb ik mijn eerste vier maanden als baby doorgebracht in de Bilderdijkstraat. In het voorjaar van 1935 verhuisden de kinderen de Vos met hun ouders naar de Hatertscheveldweg 504. De heer Henny Fransen doet uitgebreid verslag van de winkels in het Willemkwartier. Ik had een oom die in zijn voorkamertje aan de Helmerstraat een tabakswinkeltje bestierde. Oom Sjaak (J.A. de Vos) was een serieus man die zijn Vaderland zeer lief had. In de oorlogsjaren was de heer J.A. de Vos lid van de Nederlandse Unie, een beweging die zich fel verzette tegen de gehate N.S.B. en de Duitse bezetter. Toen de heer J.A. de Vos tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn etalage versierde met een schilderij van Willem de Zwijger omgeven met een lauwerkrans van oranje sinaasappels, werd de zaak door N.S.B-ers gesloten. De heer de J.A. de Vos werd gevangen genomen en later in Kleef als sigarenmaker te werk gesteld. "Wie goed doet, goed ontmoet", oom Sjaak heeft de oorlog overleefd.
Groet, Cees


Rx01a: Jacobus Antonius de Vos (*1895)


Rx01b: Tante Johanna De Vos-Cornelissen met haar twee dochters voor hun "Tabakszaak" in de Helmerstraat

Reactie 2:

Ton Hubers, 06-10-2011: Het geheel komt bij mij heel goed over, alleen mis ik het eerste stuk van de Willemsweg, vanaf de Graafseweg tot aan de Genestetlaan. Ik ben geboren in 1935 op no. 15, kort daarna zijn mijn ouders verhuisd naar no. 3 en op dit adres heb ik tot 1958 gewoond. Het eerste gedeelte met alle winkels, was een verrijking voor de wijk. Misschien is het mogelijk ook over het ontbrekende gedeelte van het Willemskwartier (eerste stuk) iets te publiceren.
Veel succes met uw geweldige website.

Reactie 3:

Henny Fransen, 01-11-2011: Mijnheer Ton Hubers heeft gelijk dat het bovenste (winkelgedeelte) deel van de Willemsweg in de adreslijst ontbreekt. Er zijn wel enkele winkels uit die tijd als voorbeeld genoemd. Mijn opzet was om specifiek de bewoners van de sociale huurwoningen van woningvereniging Nijmegen in kaart te brengen, waardoor ook een gedeelte (particuliere) woningen aan de Groenestraat in de adreslijst ontbreekt. Misschien wel goed een idee om dit mettertijd aan te vullen.

Mijnheer Cees de Vos geeft mooie aanvullende informatie over zijn familie in de Helmersstraat. Is het meisje op de foto soms Joke Vos, die later op huize Nieuw Malderborgh in Hatert bij de receptie heeft gewerkt? [Antwoord]
Beiden dank voor uw reactie, Henny Fransen

Reactie 4:

Henny Fransen, 23-11-2011: Naar aanleiding van de reactie van dhr Hubers op mijn onderzoek, heb ik nu ook een inventarisatie van de particuliere woningen en bedrijven in 1959 aan de Willemsweg, Tollensstraat en Groenestraat gemaakt.
Aan de overzijde van de Schonckstraat was een kamp voor KNIL- militairen, in de adresboeken van 1948 t/m 1955 in de adresboeken van de gemeente te vinden. In 1955 werd op dit terrein de Fatimaschool voor meisjes gebouwd. In 1957 de Fatimakerk met pastorie. Het kamp was toen verdwenen. De Guido Gezellestraat en het bovenste deel van de Thijmstraat behoorde qua architektuur en bevolking niet tot het Willemskwartier, dat een echte sociale woningbouwwijk was.

Reactie 5:

Jacqueline Thomas..., 24-11-2011 (geplaatst in het Gastenboek): Ik ben in 1961 geboren in het Willemskwartier, heb er altijd met plezier gewoont met ouders, broertje, oma en tante en nichtje. Denk er nog heel vaak aan terug. In 1979 ben ik er samen gaan wonen met nu nog steeds mijn man. Ook ben ik daar getrouwd. In 1981 is onze dochter geboren in het huis waar ik altijd als kind woonde dat was erg speciaal.
Wij zijn in dit zelfde jaar naar Duckenburg verhuisd en wonen daar nog steeds in Zwanenveld weer met ouders en mijn dochter die daar getrouwd is en een dochter hebben gekregen. Het Willems kwatier is mijn alles en nog steeds liggen daar mijn roods en ben ik er heeeel erg trots op dat ik daar geboren ben. Toen ik de foto's zag werd het me wel even te veel en kwam er een traan bij al die oude foto's. Mijn school, mijn kerk waar ik de communie heb gedaan en ook getrouwd ben. Mijn Fatima school, onze Willemsweg en alle andere straten. De hoge schoorsteen van de papierfabriek alles heb ik er mee gemaakt elke foto is een dierbare herinnering. Geweldig

Reactie 6:

John Langenhuysen, 03-12-2011: Ik ben in de Obrechtstraat geboren en in de dertiger jaren verhuisden mijn ouderts naar de Willemsweg waar we op nr 194 hebben gewoond en heel wat mooie jaren hebben beleefd totdat de oorlog uitbrak en we er ook veel verdriet hebben ondervonden, iets dat de tegenwoordigen mensheid niets van afweet en het helaas haast een vergeten zaak is geworden. Aan het einden van de Willemsweg was de katholieken kerk met daarnaast de st Jansschool en daarnaast het Allowiesius gebouwtje dat gedurenden de oorlog een heel groten rol heeft gespeeld zowel bij de duitsers as wel bij de geallieerden. Wij woonden toendertijd tegenover de winkel van Koets. Ook mijn grootouders woonden bovenaan op de Willemsweg en wel tegen over de klokkenmaker. Dit was ook in de tijd dat sjamin op de hoek Genestetlaan Willemsweg was gevastigd. Op de anderen hoek was een slagerij die beheert werd door de familie Gotsschalk die in de oorlog door de duitders op beestachtigen wijzen uit hun winkel werden gehaald en we nooit meer iets van hebben gehoord. Daarnaast was de groentenwinkel van Gerritsen en daarnaast de Cooperatie. Aan de anderen kant van de straat was Ernst de fietsenhandel en daarnaast de Toko met daarnaast Bep van de Sloot de sigarenwinkel. Ik moet wel opmerken dat het leven op de Willemsweg in die tijd wel geheel verschilden met vandaag. Als ik nu terugkom in Holland en mijn vroegeren leven naga kom ik tot de ontdekking dat er maar bitter weinig van over is in velen opzichten.
groetjes J. Langenhuysen
ps ik zou ook nog even op willen merken dat onze huur toendertijd 4.90 gulden in de maand was

Reactie 7:

Ferrie Meinema, 12-12-2011: Vanaf 1947 woonde ik op de Willemsweg 103, ik heb vele goede herinneringen aan die tijd bij ons op de hoek met de Genestetlaan zat de VIVO, 'ome Toon en tante Marie' in de volksmond toendertijd. Boodschappen werden gehaald met een boekje en daar werd het gehaalde dan in opgeschreven en Zaterdags werd er keurig afgerekend. Naast deze VIVO zat slagerij Derksen, heel apart voor ons als kinderen was het feit dat dhr. Derksen maar één hand had en daar alles mee deed in de slagerij. Aan z'n andere arm zat zo'n piratenhaak ja dat ging allemaal feillos met z'n werk.
Op de andere hoek zat de vishandelaar Losekoot welke in de zijmuur een poort had laten maken daar stalde hij zijn viskar achter. Daar tegenover zat kapper Reuvers waar ik regelmatig kwam voor te knippen, ook daar was het knippen en de kosten laten opschrijven en m'n vader kwam het dan wel betalen. Ja dat was heel gewoon in die tijd (vijftiger jaren).
Op de ander hoek zat Jamin daar kocht ik Zondags voordat ik naar Quick ging een rolletje pepermunt en daarmee gewapend ging ik naar de Hazenkamp bij het einde van de wedstrijd was het wel op. Wat ik ook nooit vergeet Zondags nadat alle voetbalwedstrijden afgelopen waren kwamen alle voetballiefhebbers (de straat was geblokkeerd door al die mensen) naar de sigarenwinkel van Bep van der Sloot. Deze had een bord boven de ingang van z'n winkel met alle wedstrijden er op. Hij wist dan op de een of andere manier de uitslagen en hing deze met van die kleine bordje met cijfers de uitslagen op dat bord. Nou en dan bleef iedereen nog lang staan praten over die uitslagen.
Wat ook heel typerend was voor dat eerste stuk Willemsweg het aantal slagerijen ik geloof dat er wel vijf zaten in dat eerste stuk. Vorige week liep ik daar, het zijn nu allemaal kappers. Naast Jamin zat banketbakker v. Hulst, daar naast zat De Gruyter daar weer naast Ernst de rijwielhandel, er naast Sengers voor schroeven en spijkers dan daar naast de Apotheek en dan Bep van der Sloot. Een van de eerste huizen links vanaf de Graafseweg komend daar woonde v. Diest en verkocht staatsloten.
Het zijn zo maar dingen die ik nooit vergeten heb, mogelijk kan iemand nog wat vertellen over de Willemsweg.
gr. Ferrie Meinema

Reactie 8:

Ad Kwakernaat, 25-12-2011: Graag wil ik een verbetering aanbrengen betreffende de achternaam van mijn ouders en grootouders. Vermeld staat op de Hofdijkstraat 2 en Willemsweg 276 'A. Kwakkernaat'. Dit moet zijn A. Kwakernaat voor beide. Met vriendelijke groet, Ad Kwakernaat

Reactie 9:

Diny Dekker-Legerstee, 26-12-2011: gelezen de naam van mijn schoonvader Dekker heeft gewoondt op Willemsweg 109. Er staat geen beroep bij maar hij was behanger en stoffeder, later op de tuchtschool Berg en Dalseweg waar naar verhuist naar Zeist ook weer op de tuchtschool.
Erg leuk deze site hoop bekende namen uit het verleden groeten diny dekker legerstee

Reactie 10:

Cees de Vos, 02-01-2012: Heb n.a.v. de vraag van Henny Fransen bij mijn nicht Joke Reijers-de Vos in Nijmegen geinformeerd.
Het is niet de Joke Vos die Henny Fransen gekend heeft. Zo..., weten we dat ook weer.

Reactie 11:

Anyt Kersten, 01-01-2012: Beste Henny, ik vond het heel erg leuk om te lezen. Ik was op zoek naar mijn overgrootvader, de visboer met de kar, Opa Sewalt. Gelukkig toch nog iets, dank zij jouw en andere hun verhaal, weet ik nu iets meer uit die tijd. Ik zoek mijn familie, Sewalt, mijn Oma, zijn dochter is gestorven mei 1947. Ik heb haar gevonden op de begraafplaats Graafseweg te Nijmegen. Ga zeker verder zoeken. Dank je, alle goeds in het nieuwe jaar.

Reactie 12:

Johnny Meuleman, 04-01-2012: Leuk om al die namen weer voorbij te zien komen bij al die lijsten. Ben zelf in 1959 in de Ds ter Haarstraat 8 geboren en heb daar tot de 1e renovatie (1974 ?) gewoond. Mijn opa woonde er sinds 1934. Ik kan over een hoop mensen wat vertellen en het beperkt zich niet alleen tot mijn eigen straat. Daar zitten best wel trieste gevallen tussen. Vindt het zelf zeer vreemd dat ik die namen voorbij zie komen en dat na 52 jaar die verhalen weer boven komen. Mijn opa en oma van mijn moeders kant komen van de Schonckstraat. Ben in Dec 2011 nog door de wijk gereden, weg herinneringen maar mijn geboortehuis blijft gelukkig staan.
Lijkt me leuk om daarmee met iemand van gedachten mee te wisselen.

Reactie 13:

Ruud Stolle, 04-01-2012: Volgens mij ben ik in 1955 of 1956 komen wonen op Willemsweg 35. Tussen kruidenier van Hal en Opticien Hoose. Later kwamen wij terecht op Willemsweg 51. In het bovenstaande verhaal wordt echter helemaal niet gesproken over dit gedeelte van de Willemsweg. Ik zou graag willen weten waarom en of er ergens anders wel wat te vinden is over de bewoners van dit gedeelte van de Willemsweg.
Met vriendelijke groet, Ruud Stolle.
PS ik ben op de lagere school geweest op de Verlengde Groenestraat, de St. Anthoniusschool. Tijdens een kachel defect heb nog een tijdje les gehad in een bijgebouwtje van de Fatima kerk

Reactie 14:

José Fransen, 09-01-2012: Het is een wetenswaardig boekje geworden en wat leuk dat er nog zoveel terug te vinden is geweest, vooral al die beroepen!

Reactie 15:

P.B. Dekker Jr., 17-03-2012: Mijn vader (P.B. Dekker Sr.) was inderdaad behangerstoffeerder. Maar al voor de tweede wereldoorlog werkzaam bij de tuchtschool op de Berg en Dalseweg. In 1951 werd mijn vader overgeplaatst naar de tuchtschool in Zeist. Mijn oudste broer Co (J.J. Dekker) is na ons vertrek in ons huis op 109 gaan wonen. Hij is getrouwd met Riet (Maria Schoofs) die aan de overkant woonde. Co werkte bij de papierfabriek Nijmegen en daarna als chauffeur bij Fa.Frederiks aan de Waalkade.
Mijn middelste broer Jan (J.H. Dekker) is op de Willemsweg blijven wonen tot dat hij trouwde met Diny Legerstee, die ook al aan de overkant woonde. Jan werkte als typograaf bij drukkerij Thieme net als zijn opa. Later is hij naar een drukkerij in Meppel gegaan.

Mijn herinneringen aan de Willemsweg, waar ik geboren ben, is vooral de oorlogstijd. Met als meest makante gebeurtenis het bombardementen op 22 februari 1944. Ik was toen 8 jaar. Op het moment verbleef ik bij de ouders van Riet Schoofs, bezig met een warme maaltijd Andijvie stampot. Ik kan mij nog herinneringen dat het vensterglas op mijn bord met eten lag. Heb de stukken glas verwijderd en de maaltijd weg gewerkt. Ik kon dat niet laten staan!

Ik las onder reactie 7 de belevenissen van Ferry Meinema. Ik zou daar graag nog iets aan willen toevoegen. Wij samen hebben destijds een voetbalclub opgericht met de treffende naam: DVO (Door vrienden opgericht) Wij hielden wedstrijden op het achterom, een zandpad achter de huizen. Tonny Rutten was ook een van de leden. De winnaar ontving een wisselprijs in de vorm van een voetbal in hout en op voet. De (leren) bal moest na iedere wedstrijd worden opgelapt. Mijn vader was zo bereidwillig dat voor ons te doen met een grote kromme naald, ijsergaren en plaksel.
Aardig om nog te vermelden, Ferry is volgens mij veel later nog voorzitter geworden van S.C.H. de Nijmeegse club met historie.

Hartelijke groet aan iedereen. Piet (P.B. Dekker jr.)

Reactie 16:

Ferrie Meinema, 26-03-2012: Piet Dekker vertelt in zijn bericht (15) over dat ik van SCH voorzitter ben geweest, maar dat moet SCE zijn. Graag veranderen, anders krijg ik van al die SCEers op mijn kop. Nou bijvoorbaat dank en tot wederhoren.

Reactie 17:

Leon Bronkhorst, 17-05-2012: Aanvulling: op de Willemsweg nr. 94 woonden dhr A.L. Luermans en mev. E.J.M. Käller. Mevrouw was eigenaresse van Drogisterij De Toko. Hun dochter (mijn schoonmoeder) is daar in 1950 geboren.
Met vriendelijke groet, Léon Bronkhorst

Reactie 18:

Ben Pfeil, 31-05-2012: Prachtige site heb er van genoten, Heb er jaren zelf gewoond. Mijn opa en daarna zijn zoons Piet Tom en Boekie hadden er vroeger Pfeils zaken in de Groenestraat. Zal er zeer zeker regelmatig op kijken.

Reactie 19:

Willem van Doorn, 09-06-2012: In het hoofdartikel staat een misser, de geschiedenis over de winkeliers op de Willemsweg loopt vanaf 1950 en daarom moet slagerij Gotschalk daar niet in genoemd worden, die mensen zijn opgepakt door de bezetter in 1942 en vergast. Ter herinnering aan die mensen toon ik een foto van mijn openbare lagere school nr 10 gelegen aan de Reestraat, hoek Marterstraat.

Foto WK5X-Rx19a-OLS 10 Reestraat klas 3 van juf Kelderman in 1937 (muis over of klik op de foto om de nummertjes te zien)
1: 2: 3: 4: 5:
6: 7: 8: 9: 10:
11: 12: juf Kelderman13: Wim van Doorn14: 15:
16: 17: 18: 19: 20:
21: 22: 23: 24: 25:
26: 27: 28: 29: 30:
31: 32: Koos Antfelink33: Heinz Gotschalk34: 35:
36: 37: 38: 39: 40:
41: 42: 43: 44: 45:
46: 47: 48: 49: 50:
51:

De foto is genomen in 1937, het is klas 3 van juf Kelderman, een gecombineerde klas van 2 en 3. In deze eeuw zou het groep 4 en 5 zijn. Schrijver dezes (Wim van Doorn) staat naast de juf en het andere omcirkelde hoofd is van Heinz Gotschalk, hij staat gearmd met Koos Antfelink die in de Schaepmanstraat woonde.
In mijn jeugdjaren is drogisterij De Toko de overbuur van slagerij Gotschalk. De eigenaar van De Toko heet Wolf, ik meen te weten dat het een amsterdammer is. Er is mij heel lang geleden verteld dat Heinz niet is opgepakt, Heinz is ondergedoken bij meneer Wolf en na de bevrijding in 1945 naar Amsterdam verhuist. Bij een verkeersongeval is Heinz omgekomen.
Voor de komst van Gotschalk werd de slagerij gedreven door Passon.

Op de foto staat nog een jongen die maar korte tijd op de Willemsweg woonde, zijn ouders zaten in een winkelpand tussen groentewinkel Gerrits en de slager Gotschalk, zij dreven een radio handel, ook zij waren plotseling weg, dat gebeurde vaak, kinderen die ongemerkt wegbleven, de naam van de genoemde jongen is Pierre Brekelmans.

Een aanvulling op een paar reacties. Op het kruispunt waar C. Jamin bedrijf voert en op de andere hoek kruidenier De Unie met daar naast de eenhandige slager en is de winkel aan de overzijde van vishandel Wouters, -de kinderen Wouters staan ook op de schoolfoto- en op de volgende hoek kapper Reuver.

Reactie 20:

Mark van Loon, 09-06-2012: Toch is slagerij Gottschalk voortgezet, zie bijgaande advertentie uit het Nijmeegsch Dagblad van 29 november 1944. En de adresboeken van 1954 en 1959 vermelden S. Gottschalk en een slagerij op Willemsweg 59 en 61. Is de zaak door een familielid overgenomen?

Reactie 21:

Albert de Valk, 01-07-2012: de zaak van de Hr Siegfried Gottschalk is overgenomen door zijn zoon Rudie, daarna is hij in handen gekomen van Martin Hormes uit Wijchen, beide zijn overleden.

Reactie 22:

Gerard Damen, 06-07-2012: Ook ik lees met belangstelling alles wat over het Willemskwartier geschreven wordt. Ik ben geboren 10 april 1938 in de Ds. Ter Haarstraat 3, precies tegenover de familie Cruyssen en Meulemans, tot half 1956 heb ik daar gewoond. Mijn lagereschool jaren heb ik door gebracht in de St. Jansschool in de periode 1945/1952. In deze periode maart 1948 is mijn moeder gestorven, ik kan mij nog herinneren dat tijdens de uitvaart de Heer van Steen zijn bel luidde als eerbetoon aan mijn moeder.
Tijdens de oorlog zijn wij twee keer geëvacueerd geweest. Op de tocht naar Wijchen had de Heer van de Linde een gebraden konijn meegenomen, en op de Teersdijk kregen wij allemaal een stukje wij logeerden bij een collega van mijn vader. Het tweede evcuatieadres was bij boer Peeters (tegenwoordig heet het daar Neerbosch Oost) toen was het daar nog allemaal openveld de Familienaam van de naaste buren was Brinkman. De Ds. Ter Haarstraat was tijdens de oorlog een stalling voor Amerikaanse wagens geladen met pontonbruggen aan weerszijden van de straat. Hier heb ik voor het eerst zwarte mensen gezien.
Regelmatig spreek ik Hans Hendriks nog die nog steeds daar aan het pleintje woont. Regelmatig ga ik noch terug kijken naar mijn oude straat Jammer genoeg is mijn geboortehuis afgebroken maar ik heb toch nog enkele oude foto's.

Reactie 23:

Theo Fest, 04-08-2012: Ferry Meinema, je maakt een foutje, Slager Derks had van een hand zijn vingers eraf, Slager Koolwijk wat hoger op de Willemsweg had een piratenhaak op de plaats van zijn hand.

Reactie 24:

Johnny Meuleman, 17-08-2012: Wat ik mij nog kan herinneren was dat in de begin van de jaren '60 (ik ben van '59) in de Ds ter Haarstraat in de gang van die gasmeters hingen met daar onder een bakje die verzegeld was. Dan moest je daar een kwartje in doen, een keer aan die knop draaien en dan kreeg je weer een hoeveelheid gas. Op een gegeven moment zijn ze van dat systeem afgestapt, maar die meter hing er nog altijd. Als klein kind op verkenning naar die gasmeter, stoel erbij, verrek het loodje is er af. Het bakje opengemaakt bleek dat hij helemaal vol zat met kwartjes. Toen kostte een Mars nog een kwartje bij Jan Repkes, en ja je moet een kat niet op de spek binden, tot de laatste kwartje aan toe. In 1978 (toen woonde ik al in Zwaneveld) heb ik zelf nog 1,5 jaar bij de Mars in Veghel gewerkt, maar toen kon ik ze niet meer luchten of zien.

Reactie 25:

Charles Perlo, 21-08-2012: Geachte lezer. In 1968 kwam ik van school als leerling banketbakker. Ik vond mijn eerste baan bij Banketbakkerij Kosters aan de Willemsweg. Heb hier bijna een jaar gewerkt. Werkte hier ook met Gerard Wooninck. Banketbakker die voor dat hij bij Kosters kwam werken een eigen koekjesfabriek had. Naar hem ben ik nu op zoek. Was fijne collega toen. Had 2 kinderen en heb wel eens opgepast op het kroost. Woonde in de flats t.o. noodwoningen aan de Hatertseweg. Wie kan me helpen??. Charles Perlo

Reactie 26:

Ruud Stolle, 02-09-2012: Mijn naam is Ruud Stolle, ik heb vanaf 1953/54 tot 1968 gewoond op de Willemsweg, eerst op nr. 35, tussen kruidenier van Hal en Hoose Optiek, later op nr. 51, boven de winkel van Gaertner (meubels e.d.). Op nr. 51 zat volgens mij vroeger de winkel van de COOP en daarnaast de kolenboer Selbach.
Veel verhalen die ik lees komen mij bekend voor. Veel winkeliers ken ik, maar een aantal zijn nog niet genoemd zoals Bakkerij Eldonk, slagerij Etman, slagerij Hoogeveen, kruidenier van Hal, Hoose opticien en Slijterij Veugelers. Het was een prachtige straat om te wonen en ik heb er veel goede herinneringen aan. Ik had daar vroeger ook een vriend, hij woonde tegenover ons, zijn naam was volgens mij Huub Brinkhof. Wat er van hem is geworden weet ik niet, misschien weet iemand er meer van.
Op de foto staan behalve ikzelf (rechtsvooraan) o.a. Frans, Wim en Erna Veugelers en Jac Ernst. Van de anderen weet ik de naam niet meer.

Reactie 27:

Henny Fransen, 10-10-2012: Namens Peter Flierman wil ik het graag volgende verzoek om plaatsing op de website Noviomagus.nl doorgeven:
Peter Flierman zoekt nog steeds oud- Willemskwartierders. Al een aantal jaren wordt er in het Willemskwartier een jaarlijkse reünie van (oud)Willemskwartierders gehouden, waarbij aangeleverde foto’s en verhalen van voormalige en huidige bewoners worden tentoongesteld. Sinds vorig jaar vindt deze ontmoeting met de wijk, die destijds begon in het oude wijkgebouw De Vrijbuiter, in het nieuwe Wijkcentrum ’t Hert, hoek Willemsweg - Thijmstraat plaats. De grote belangstelling bij de fototentoonstelling van 6 oktober 2012 heeft bewezen dat de reünie van Willemskwartierders niet alleen succesvol is, maar ook steeds grootschaliger wordt. Voor nieuwe foto’s en verhalen wordt nog steeds contact gezocht met oud-bewoners van het Willemskwartier. Peter Flierman is hiervoor te bereiken onder telefoonnummer 0486-474297
Bij voorbaat dank namens Peter Flierman, Henny Fransen


v.l.n.r. Rinie Remers, Henk Bouman, Jan Gabriël, Theo Papenhoven, Riemer de Jong, Frans Remers en Leo v.d. Poel

Reactie 28:

Jos Henricks, 24-06-2013: Ik heb in de jaren 50 gewoond op Maerlantstraat 39. De naam van mijn vader staat er gemeld, echter de achternaam is fout gespeld. Het moet zijn: HENRICKS (zonder D). Het beroep van mijn vader staat ook niet gemeld, hij was toen huisschilder.

Reactie 29:

Geert Timmer, 24-06-2013: Ik vind het een prachtige documetatie
Wat ik vooral mooi vond in het willemskwartier was de don-bosco-keet daar was van alles te doen, zoals met de kerstdagen de nachtmis waar ik zelf nog misdienaar ben geweest bij Pater Rombout. Ook dat je bij Arie Burgers Potgieterplein op de pof kon kopen, ja je kon zelfs met waarde bonnen betalen. En dat de Warme Bakker door de straten kwam (Eldonk). Ook reed er elke week een wagentje met Paard door de straten die verkocht eigelijk alles wat er nodig was in de huishouding zoals spelden en naai-spullen. Ik heb zelf in de Pater van Meurstraat 7 gewoond ik heb nog foto's van die straat zoals het was.
Het was echt een volksbuurt het was erg kloos de deuren stonden altijd open omdat iedereen altijd buiten stond met elkaar te praten. Ik kan niet anders zeggen dat het voor mij een geweldige tijd was.
Hierbij enige foto’s van de Pater van Meurstraat:

Reactie 30:

A. Koolen, 03-07-2013: voor 1950 hebben op de volgende nr's deze mensen gewoond in de ten Katestraat; ikzelf in ieder geval tot 1955 en toen woonden deze mensen er nog: 49 Willems, 59 Willems, 61 Otten, 63 A. A. Koolen mijn ouders, 65 v. Aken, 38 v.d. Boom, 44 Jetten, 50 Pluylaar, 54 Groenewald, 56 Wannet en 70 Teeuwsen.

Reactie 31:

Henny Fransen, 10-11-2013:

Foto WK5Xk-St. Jansschool Groenestraat klas 1 van juf Mies Dekkers in 1954 (muis over of klik op de foto om de nummertjes te zien)
1: juf Mies Dekkers2: Ger Eggenhuizen3: 4: Frits Janssen5: Hanny Janssen
6: Koen Eijkhout7: Henk Heufkens8: 9: Wim Albers10: Ger Sutman of Louis ..?
11: André Eichelsheim12: Bert van Laanen13: Leo van Keeken14: 15: Matje van den Hurk
16: Frans van Grinsven17: 18: 19: Cobie van den Braak20: Charlie Smit
21: Henk Verhaaf22: .. Koolen23: Gerrie Geurts24: .. Köning25: Hennie van den Hurk
26: Jan van Engelenburg27: Pierre van Kleef28: Jos Lucassen29: Herman Jansen30: Jopie Engels
31: Henny Fransen32: Peter Reqouin33: Ton Kleisterlee34: 35:
36: Geert de Groot
Wat ideaal die nummering zeg ! Hierdoor schoten mij ineens weer een aantal namen te binnen. Hier komen ze:
1 juf Mies(ke) Dekkers, 5 Hanny Janssen, 6 Koen Eijkhout, 9 Wim Albers, 12 Bert van Laanen,
13 Leo van Keeken, 15 Matje van den Hurk, 19 Cobie van den Braak, 21 Henk Verhaaf,
26 Jan van Engelenburg, 27 Pierre van Kleef, 28 NN Lucassen, 31 Henny Fransen,
33 Ton Kleisterlee, 36 Geert de Groot
Dit waren ze tot nu toe. Fijn als deze namen ingevuld zouden kunnen worden.
Hartelijke groeten, Henny Fransen

Reactie 32:

Gerrie Geurts, 24-11-2013: Mijn naam is Gerrei Geurts. Op de school foto van de st Jansschool met Juf Mies Dekkers herken ik mijzelf op nummer 23. na een jaar ben ik naar een andere school gegaan. ik herken meerdere personen maar namen weet ik niet meer.

Reactie 33:

Roger Labrijn 30-11-2013: Hallo Mijn naam is Roger Labrijn, en ik ben de achterkleinzoon van A. W. v.d. Heijden, Genestetlaan 11. Ik heb het lijstje van voormalige bewoners bekeken en zag dat de beroepsgegevens van mijn overgrootvader ontbraken. Bij deze wil ik u laten weten dat hij rangeermeester was bij de Nederlandse spoorwegen.

Reactie 34:

Ger Sutman, 24-01-2014: Nummer 2 is: Ger Eggenhuizen, 4 is: Frits Janssen, 10 is: Ger Sutman, 20 is: Charlie Smit, 29 is: Herman Jansen.

Reactie 35:

Henny Fransen, 07-02-2014: Bedankt Gerrie Geurts en Ger Sutman voor jullie melding! Zo zijn er weer een paar jongens van onze 1e klas van de Sint Jansschool uit 1954 bekend gemaakt.
Intussen kreeg ik van Peter Flierman weer enkele nieuwe gegevens door: op de foto nr. 11 ... Sluijtman, nr. 22 ....Koolen nr. 24 ....Köning nr. 28 Jos Lucassen nr. 30 Jopie Engels 32 Peter Reqouin

terug

Reactiepagina
Reactie 36:

Nico Verhoeven, 18-02-2014: Naar aanleiding van deze site en de boeken van Peter Flierman en Henny Fransen, hebben we het de laatste tijd wat vaker over vroeger toen we nog in de Maerlantstraat woonden (op nummer 4).
Mijn jeugd in het Willemskwartier herinner ik me als zeer veilig. Dus eigenlijk heb ik alleen maar goede herinneringen aan deze wijk, vooral het eerste stukje van de Maerlantstraat en de Jan Luyckenstraat.
Verder nog wat aanvulling: op Maerlantstraat 12 woonde onze oom en hij werkte bij de plantsoenendienst. Onze opa en oma woonde op nummer 10.
Reactie 37:

Johnny Meuleman, 18-03-2014:


Als kind (en ik ben van 1959) gingen wij veel naar "Clubhuis De Haard" aan de Groenestraat tegenover de Van Dungen fabriek.

Eerst een stukje geschiedenis:
In 1917-1925 is het Willemskwartier onstaan met de Willemsweg als (psychologische) grens, daar ging je niet overheen, dat is nu nog zo maar veel minder als toen.
Wanneer clubhuis/vereeniging "De Haard" is ontstaan weet ik niet, vaag staat mij er iets van bij dat er ook een huishoudschool bij betrokken was, ik weet wel dat de kerk erbij betrokken was.

In 1938 werd het pand aan de Groenestraat betrokken, "De Haard" was speciaal voor meisjes.

In 1947 werd het pand ernaast ook aangekocht en daar is clubhuis/vereeniging "Valkhorst" onstaan, speciaal voor jongens.
Er was tenslotte voor de rest niks te doen in het Willemskwartier.

Laat in de jaren '50 werden de jongens en meisjes bij elkaar gezet en ging verder onder de naam "De Haard", vreemd genoeg is "Valkhorst" nooit opgeheven maar er werd ook niks mee gedaan.

Nu komt mijn beleving, inmiddels was aan de ene kant van de Willemsweg in 1957 clubhuis "Don Bosco" onstaan.
In mijn kindertijd begin jaren '60 ging je Woensdagsmiddags en al die weken in de zomervakantie naar "De Haard", op de Zaterdagen was er zelden iets te doen.

Eindelijk kwam in 1967 aan onze kant een wijkgebouw, maar veel had je er niet aan.
Zondagsmiddags werd er film gedraaid van "Abbot en Costello" in 3 of 4 gedeeltes die geheid iedere keer van de rol afliepen, dan ging het licht weer aan al die techneuten erbij, of de film bleef hangen dan brandde film voor de lens door werd er gewoon de volgende rol op gedaan en dan moest je zelf maar invullen wat er in die tussentijd gebeurd zou kunnen zijn, dat zat er allemaal bij dat "kwartje" in, man man wat een gerei !
Of er werd een "Fancy Fair" gehouden waarbij je allerlei nutteloze dingen kon winnen.
Dus je week toch weer uit naar "De Haard", dat was leuker en spannender daar kon je je tenminste uitleven.

Ik ben in 1974 uit het Willemkwartier vertrokken, maar vele jaren en clubhuizen later heb ik begrepen dat de gemeente "De Haard" beheerde.

In 2011 kwam ik weer in "De Haard" terecht, ik wou er eens kijken.
Er was op dat moment niemand aanwezig, alles was open en ik kon overal in.
Ik hoorde niet veel later dat "De Haard" en "Valkhorst" definitief is opgeheven en dat het gebouw weer door de kerk word beheerd met andere doeleinden.

Dat was mijn beleving, het fungeerde meer als clubhuis voor kinderen toendertijd, van een vereeniging heb ik niks van gemerkt en als buurthuis helemaal niet.
Wat er na 1974 gebeurde weet ik niet, maar ja je wordt ouder en dan bezoek je andere etablisementen en dan ben je min of meer op jacht voor de toekomst, daar heb ik ook genoeg (leuke) dingen mee beleefd.

Maar da's een ander verhaal, de groeten !
Reactie 38:

Andre Eichelsheim, 19-03-2014: nummer 11 ben ik, nummer 10 is louike uit de kolping (op de foto van de klas van juf Mies Dekkers).
Reactie 39:

Johnny Meuleman, 19-03-2014: Er werd van alles georganiseerd op het clubhuis "De Haard": kleien, timmeren, een dagje naar de Goffert of naar de speeltuin "De Leemkuil".
Toezicht was er wel degelijk, in de vakantieperiodes werd je al gelang naar leeftijd opgedeelt in groepen: mussen, vinken, kraaien, valken enz.
Soms moest je weleens om 4 uur s'morgens daarzijn, s'avonds vroeg naar bed, geen oog dicht doen, om 3 uur op want je wilde als kind er wel op tijd bijzijn, was je al kapot voor je moest beginnen, na een kwartier lopen kwam je aan de poort stonden er nog meer van die slapers als ik.

Ik weet dat in 1957 "Don Bosco" is ontstaan, voor de rest weet ik alleen dat er een (flinke) houten barak op het Potgieterplein stond die als clubhuis diende, die is helaas in 1975 afgebrand, naar mijn idee werd daar meer voor de jeugd georganiseerd als aan onze kant.
In de Ten Katestraat is na de brand wijkgebouw "De Vrijbuiter" onstaan, van 1976 tot 2011, maar die periode is voor mij blanco omdat ik in 1974 naar Zwanenveld verhuisde.
In die periode verhuisden heel veel mensen uit het Willemskwartier naar Zwanenveld.

Stom gelul eigenlijk, 'onze kant', 'andere kant', maar hou het maar zo dan weten we waar we het over hebben.

Nu komt 'mijn kant' (Willemsweg - Tollensstraat).
In 1967 kregen wij eindelijk ook een wijkgebouw(tje), een houten barak ingeklemd tussen de Spieghelstraat en de Schonckstraat, met de ingang aan de Schonckstraat op het terrein en tussen de muren van het ontsmettingsgebouw (1893 - 1979).
Volgens mij heeft ie nooit echt een naam gehad maar later hoorde ik dat het wijkgebouw "Groene gebouw" heette.
In 1979 is dat hele stuk tegen de vlakte gegaan met ontsmettingsgebouw en al, de Spieghelstraat werd afgesloten van de Tollensstraat en er kwam een heuse wijkcentrum genaamd "Spieghelhofje", tot 2009.
Ook die periode is aan mij voorbij gegaan.

In 2009 ontkwam ook het "Spieghelhofje" niet aan de slopershamer en in 2011 sloot "De Vrijbuiter" de deuren, waarna er in 2011 op de hoek Thijmstraat-Willemsweg het nieuwe wijkcentrum "t Hert" werd geopend.

Nu komt het rare (ja, ik ben mij er eentje), al hoewel ik nu 30 jaar in Noord-Limburg woon kom ik sinds de opening van "t Hert" minimaal 1 x in de week daar op bezoek, heel soms door omstandigheden sla ik wel eens over.
Komen er wel eens mensen naar mij toe:
"Waar kom jij vandaan?"
"Uit de Ds ter Haarstraat"
"Oh, en waar woon je nou ?"
"In Milsbeek".
Dan zie je ze kijken als of ze water zien branden, of ze denken "die's nie wies".

Hoe ik daar terecht kom (in 't Hert, bedoel ik)?
Ik had gehoord dat mijn buurt tegen de vlakte ging en voor dat ging gebeuren wou ik mijn huis nog even zien.
Ik had inmiddels uitgevonden dat mijn opa (van mijn vaders kant) in 1934 dat huis is ingetrokken, in dat jaar is mijn vader daar geboren en in 1959 was ik aan de beurt.
Wat blijkt, mijn huis blijft staan, nou da's weer een geluk.
Hoe ik aan die historische gegevens kom?
Uit belangstelling ben ik foto's (ca 7.000) gaan verzamelen van Nijmegen en het Willemskwartier, van 1860 tot 2011 (maar ben nog lang niet klaar).
Eigenlijk meer de stratenloop, om te zien hoe het was en hoe het is geworden.
Daarvoor heb ik de hele site van "Noviomagus / RAN / Willemskwartier" doorgespit op zoek naar foto's die aansluiten bij mijn project.
Daarbij lees ik heel veel van wat (erbij) geschreven wordt.
Nu komt het, de jaartallen bij die foto's willen nog weleens niet kloppen, daar ik ook veel lees schrijf ik dus wat van belang is op, bv : waneer we electrische straatverlichting hadden, of wanneer een bepaalde schoorsteen of kerk gesloopt is (die steken boven alles uit), hoe een bepaalde straat toen heette, wanneer de tram of trolley reed, allemaal gekke of kleine dingen waarmee ik kan bepalen of het jaartal van een bepaalde foto klopt.
Soms is er een (mooie) foto en er staat geen straatnaam of niks bij, dan kan ik aan posities van sommige dingen toch bepalen welke straat het is.
Als je dat doet dan leer je er echt een hoop van.
Reactie 40:

Henny Fransen, 21-03-2014: Onlangs kreeg ik via Peter Flierman weer enige correcties en aanvullingen door betreffende de klassefoto van de Sint Jansschool uit 1954 met het verzoek om correctie/aanvulling.
nr. 2 Ger Eggenhuizen, nr. 4 Frits Janssen, 16 Frans van Grinsven, 10 Ger Sutman, 20 Charlie Smit, 25 Hennie van den Hurk, 29 Herman Jansen
Reactie 41:

Eddy Waltman, 22-03-2014: Ik kom wel niet uit het Willemskwartier maar toch had ik in mijn jeugd een band met het Willemskwartier. Alhoewel ik bij de Weurtseweg woonde was ik lid van de - timmerclub - in de Haard, en s'woendags avond was er een soort dansclubje. daar ging ik ook heen als 14 jarige.
Vanaf de Weurtseweg liep ik via de Krayenhofflaan, Koninginneweg, Willemsweg naar de Groenestraat.
Bij bakkerij Eldonk kwam ik ook weleens, de vrouw van de beheerder was een nicht van me.
Zomers liep ik ook zo naar het Goffertbad. Wat ik maakte op de 'timmerclub': oa een pitrieten bloemen hanger, een vogelkastje voor mezen en meestal figuurzagen. Ik ben bij de haard geweest van 1952-1955.
Reactie 42:

Rinske Kasperts, 24-03-2014: Weet iemand iets over machinefabriek de Boer-Verheijen in het spoorgat adres Tollenstraat 211?
Reactie 43:

Th. Schonenberg, 06-04-2014: J.Th. Schonenberg van de ten katestraat 3 was geen metselaar maar fabrieksarbeider bij de swift schoenfabriek.
Reactie 44:

Yvonne Klouwen-de Waal, 09-04-2014: wij hebben vroeger op het Potgietersplein gewoond
Reactie 45:

Anneke Ruterink, 20-06-2014: Wij woonden in de jaren 50 aan de Dr. Schaepmanstraat 90 vanaf 1956 tot aan het overlijden van mijn moeder in 1992 als NH-gezin in een merendeels RK wijk. Dat leverde nogal eens strijd op, de NH's tegen de RK's. Wij moesten in de jaren 50 dus altijd langs de St Jansschool naar de Ds. Creutzbergschool aan de Hazenkampseweg. Dat waren wedlopen, het juiste moment kiezen om er langs te rennen. We hebben wat afgevochten met elkaar, de St.Jansschool tegen de Creutzbergschool. Dat hoorde er gewoon bij, je wist als kinderen niet beter. Het was een stuk spanning die erbij hoorde. Wel was het zo, als ik alleen naar school moest dan durfde ik toch niet langs de St. Jansschool en nam ik een omweg.
Het was voor ons kinderen niet altijd makkelijk in een RK wijk te wonen. Wij deden onze inkopen in uitsluitend NH winkels. Pheil aan de Groenestraat was zo'n winkel.
We werden wel uitgemaakt voor ketters! (dat zeiden dus ouders) en dan mochten we een aantal dagen niet met de RK kinderen uit de straat spelen. Maar dat duurde nooit lang en daarna waren we in datzelfde gezin weer van harte welkom. Deze RK mensen stonden wel voor ons klaar toen mijn vader ploseling overleed. Zij hebben mijn moeder enorm gesteund. Zo was het dus ook en dan vielen alle geloofsovertuigen weg.
Ik houd hele fijne herinneringen over veiligheid en geborgenheid aan het wonen in de Dr. Schaepmanstraat.
Reactie 46:

Nico Janssen, 16-07-2014: Mijn (stief)opa woonde destijds Maerlantstraat 103.
Zijn naam was Gradus Jansen (bijna zeker met één s). Dit vond ik als kind al zo raar omdat mijn moeder Kuiper heet met haar meisjes naam. Vandaar dat de vraag aan mijn moeder gesteld werd hoe kan dat nou..
Opa heeft al voor de Oorlog bij CAP Ivens gewerkt, ik herinner me een zilveren en gouden medaille voor zijn dienstverband, rechthoekig met CAPI erop, helaas verloren gegaan.
Wat mijn Opa deed bij CAPI weet ik niet precies, maar hij heeft wel foto's bezorgd (op de fiets)..dus ik denk bediende. Hij wist wel veel over fotografie enzo. Ik zal het mijn ook nog broer eens vragen..
Hij was geboren in 1883? en overleed omstreeks 1960, woonde Maerlantstraat 103 (beneden).
Er zijn wat foto's van mijn moeder, mogelijk gemaakt bij Kees Ivens. (Joris vond ze een rare vent..)

Nog een opmerking bij reactie 42, machine fabriek De Boer & Verheijen: mijn Vader heeft er gewerkt voor de oorlogsjaren. Machinefabriek de Boer bestaat nog steeds en maakt o.a machines voor de ceramische industrie.
En bij reactie 45: De zaken van Pfeil in de Groenestraat, daar heb ik ook gewerkt, maar het was geen NH zaak.
Reactie 47:

Marian Peters-Bouman, 05-09-2014: De familienaam van Schonckstraat 64 is niet Bouwman maar Bouman. Ik kan t weten want het is het huis van mijn ouders. En ik heb er dus ook gewoond.
Reactie 48:

Johan Gillich, 29-09-2014: Goedendag,
In het stuk bewoners per ring zag ik dat mijn naam verkeert staat vermeld.
Het gaat om het adres Ds. Ter Haarstraat 23, hier staat de naam Giblich vermeld maar dat moet zijn J.W. Gillich.
Op dit adres heb ik een mooi stukje van mijn jeugd doorgebracht.
Misschien is het mogelijk dat het aangepast kan worden.
Vriendelijke groet, Johan Gillich
Reactie 49:

Kees Post, 18-11-2014: Met verbazing en zeer verrast zag ik uw bijdrage over het Willemskwartier. Ik ben de zoon van L. Post. Wij woonden op de Groenestraat 188. Het beroep van mijn vader destijds was adjunct-inspecteur bij de verzekeringsmaatschappij UBO in het noorden van Nederland. Voor mij komen herinneringen boven, die ik vaak kwijt was. Geweldig dat u dit doet.
Reactie 50:

Gerard Centen, 19-11-2014: Als kind in de oorlog (ik ben van 1934) mochten ook kinderen uit de Wolfskuil, in de maand Augustus naar clubhuis de Haard aan de Groenestraat, ik werd ingedeeld bij de mussen. Gelukkig beston er toen nog geen vogelgriep!!
Later in 1954 heb ik in de grote zaal van de haard nog een bruiloft meegevierd, Piet Wooning en Nettie van de Wielen vierde daar hun trouwfeest. Piet en ik waren mariniers. In Juni 1954 werden we voor 16 maanden naar Nieuw-Guinea uitgezonden.
Hoe dan ook, de Haard beston ook in de oorlog en was vlak na de oorlog ook te huur voor bruiloften en partijen.
Reactie 51:

J. Arnts, 04-12-2014: Ik mis onze naam op het adres Groenestraat 250. Wij hebben daar gewoond tot half 1952.

Redactie: Dat kan kloppen, onze lijst bevat de bewoners van het Willemskwartier in 1959.
Reactie 52:

Hans van Hensbergen, 08-03-2015: Hartstikke leuke verhalen op deze site...
Even een kleine aanvulling op het stuk "het Willemskwartier tussen 1950 en 1960....". In het overzicht zie ik bij Thijmstraat 24 het volgende staan "H. Lamers wed. J. H. Hensbergen", dit moet zijn "H. Lamers wed. J. H. van Hensbergen". Het betreft hier mijn Opa en Oma.
Reactie 53:

Cor van den Hoff, 09-03-2015: Geboren 1936 op een bovenhuis in de Schonckstraat, nadat mijn moeder van de trap viel verhuisd naar de Hofdijkstraat alles binne een drie jarige periode. Maar voor mij de belangrijkste winkel in die tijd was de Slager op de hoek Willemsweg/Graafseweg want als mijn moeder en vader bij mijn Opa en Oma op visite gingen in de Lijsterstraat dan moesten we met het wandelwagentje voorbij de automaat in de muur bij de trap om de Graafseweg over te steken. Dat zijn de trappen waar ook het Peemankeetje stond. De hele weg slapen in de kinderwagen totdat de wandelwagen opgebeurd werd om de trap te beklimmen. Een warme gehaktbal was de beloning. Dat was voor mij het sein om wakker te worden! Wie was deze slager? (Het was wel erg veel jaartjes voor het jaargetal 1950. Sorry.)
Reactie 54:

Jan Remis, 09-03-2015: Dat zal dan hoogstwaarschijnlijk slagerij Hoogeveen op de Willemsweg 8 geweest zijn. Volgens het adresboek uit 1938 woonde C.J.A. Hoogeveen er toen.
Reactie 55:

Cor van den Hoff, 11-03-2015: Hallo Jan Remis, Hartelijk dank voor het antwoord betreffende de slagerij. Het is juist want het is door twee "geleerden" bevestigd ha ha. Ik was veel te jong om dat te weten en dan daarbij de gehakt bal was meer belangrijk !
In mijn jeugd was ik bevorderd naar de volgende bal "De Nasi bal"
Reactie 56:

Henny Fransen, 13-03-2015: Oproep foto's voor buurtreünie oud-bewoners Willemskwartier
In oktober van dit jaar zal er opnieuw een buurtreünie van oud-bewoners uit het Willemskwartier in wijkcentrum 't Hert op de hoek van de Willemsweg en Thijmstraat plaatsvinden.
We zijn deze keer vooral op zoek naar oud-bewoners en foto's van de Bilderdijkstraat, Pootstraat, Da Costastraat, Feithstraat, Willemsweg, Dr. Schaepmanstraat en Groenestraat.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Peter Flierman, tel. 0486-474297.
Reactie 57:

Ton Werts, 25-03-2015: geweldig om terug te zien wie er in de straat woonde. Ons adres was Maerlantstraat 91b. Mijn vader was inderdaad musicus en wij hebben daar gewoond tot ongeveer 1967. Wij daarna naar Uden verhuisd omdat mijn vader een baan kon krijgen bij een school voor vakopleiding. Er komen allerlei herinneringen boven uit die tijd waarvan ik mij niet meer bewust was maar nu ik de namen zie van mensen uit de straat komt het weer terug. Ontzettend leuk. Ik zou het leuk vinden om weer eens iemand te ontmoeten uit die periode. Fantastisch initiatief om dit allemaal uit te zoeken, complimenten.
Reactie 58:

Tonnie Roskamp, 02-04-2015: ik heb op de Groenestraat 248 samen met mijn ouders en mijn 4 broers en mijn zus er gewoond, ik ben er op 9 nov 1942 geboren (mijn broers in 1944 1941 1940 1939 en mijn zus in 1951) en wij zijn er in dec 1958 verhuisd
groetjes tonnie roskamp

Redactie: het bewonersoverzicht is overgenomen uit het Adresboek van 1959, dat verklaart waarom jullie naam niet in de lijst staat.
Reactie 59:

Ger Otten, 16-08-2015: Ook ik heb prettige herinneringen aan mijn jeugd in 't Willemskwartier, waar wij in 1948 in de Ten Katestraat op nr. 61 kwamen wonen.
Samen met mijn buurjongen Albert Koolen ruilde ik de stripverhalen van Akim, Vulgor of Tarzan, of we zaten met onze vrienden Piet en Theo Reuvers in 'n hoek van de straat te kaarten (zwikken).
Van de St. Jansschool herinner ik me behalve de namen van de leraren de klasgenoten van Roskamp, van de Hurk, Brouwer, Gerrie Ritmeijer, Jan Schopman (kwam ik later weer tegen bij Friden), Jopie Mulder (woonde volgens mij naast de school).
Met Jopie Steenhuis was ik verkeersbrigadier op de Groenestraat tegenover de school. Ook de naam Pierre van Kleef komt mij bekend voor, ik dacht dat hij later nog bij de Splendor gewerkt heeft.
In 1958 hebben we het Willemskartier verlaten, maar ik denk nog met veel plezier terug aan die tijd.
Reactie 60:

Marjan Elvers, 05-09-2015: ik ben geboren in 1957 op de Groenestraat 162, twee deuren van De Haard af. Ik had nog 2 zusjes Liesbeth en Niekie, we hebben daar een mooie tijd gehad totdat het huis verkocht werd door de eigenaar.
We hebben daar zeker een jaar of 10 gewoond tegenover chocoladefabriek van Dongen.
Ook dat zware ongeluk meegemaakt dat 2 kinderen doodgereden werden tegenover Pheil. Een paar weken daarna werden mijn zus en ik aangereden doordat we onverwachts overstaken omdat we onze tante Annie zagen die naar de schoenmaker ging maar alleen mijn zus had toen een zware hersenschudding en ik alleen schaaf wondjes, maar verder leuke kindertijd gehad.
Reactie 61:

Theo Heufkens, 18-12-2015: Nummertje 7 op de klassefoto 1954 met Mies Dekker als lerares is Henk Heufkens. Hij is een jongere broer.
Wij, dat zijn ikzelf, Joop, Henk en Ferdy hebben op de St. Jansschool gezeten. Wij woonden toen in de Kolping. De jaargangen zijn 1942, 1944, 1946 en 1952. Ikzelf heb Jans (2e en 5e), Courbois (3e), Van Reen (losse handjes, 4e) en Van Steen (6e) voor de klas gehad.
Reactie 62:

John Maltha, 11-01-2016: Wat leuk om te lezen allemaal! Ik heb van medio 1972 tot medio 1977 in het Willemskwartier (op kamers) gewoond. Eerst op de Willemsweg nr 248 (hoek Pootstraat), Dat was bij dhr Albers, een superaardige man die halfzijdig verlamd was. Enige tijd later kwam ik te wonen in de Pootstraat nr 16 boven de melkhandel van de fam. Vermeulen (ik meen Piet & Ria). Zij fokten ook Afghaanse windhonden. Omdat de zaken kennelijk goed gingen, verhuisden ze met hun winkel later naar de Willemsweg. Ik heb er een supertijd gehad en heb mijn studie in Nijmegen keurig afgemaakt.
Reactie 63:

Twanny Moors, 08-04-2016: Ik woonde rond 1955 tot 1963 in de Genestetlaan naast de garage van de Zuid-Ooster. Mijn vader Piet Moors was daar bedrijfsleider.
Ik heb een hele leuke jeugd gehad in het Willemskwartier. Ik zat op school op Johanna de Lestonac- Dobbelmannweg.
Ik ging iedere dag naar de Groenestraatsekerk want als je 10 keer was geweest kreeg je op school een prentje voor in je kerkboek. Ja, toen was je met een prentje al heel erg blij.
Zondags gingen we met de hele familie naar de Fatima-kerk en moesten we altijd vertellen waar de preek over ging. Dat wisten we altijd maar na de preek gingen we de kerk uit om van het kerkgeld snoep te kopen.
Helaas verhuisden wij later naar de Molenstraat waar mijn vader bedrijfsleider werd van Reisburo Cebuto ook van de Zuid-Ooster. Heel jammer want daar woonden bijna geen andere mensen dus had ik veel heimwee naar het Willemskwartier.
Reactie 64:

Huub Fest, 29-12-2016: 1. Op de Willemsweg zat in de jaren zestig ook bakkerij van Perlo. Als kind zijnde heb ik héél vaak met een van zijn zoons op de zolder gespeeld.
2. Winkel Koets was niet alleen een speelgoedwinkel. Je kon daar van alles kopen. Etenswaren, huishoudelijke artikelen én speelgoed.
Reactie 65:

Emmy Hoekman, 06-08-2017: Ik ben opgegroeid in de Brederostraat 51, 37 jaar gewoond.
In juli 1964 werd mijn zusje Carolientje Hoekman met haar vriendinnetje Van de Weerden op zes jarige leeftijd op de Groenestraat dodelijk overreden door een vrachtwagen. Tegenover de huidige witte kleuterschool. Nu ter hoogte van Albert Heijn. Het werd landelijk nieuws!
Twee maanden later werd mijn zoon Danny geboren. Hij ging na de Fatimaschool en voetbalde elke dag op het kerkplein, gelegen tussen de Schonckstraat, Thijmstraat en de Fatimaschool. Het vele voetballen op het kerkplein legde de basis voor zijn profvoetbalcarričre. Hij speelde o.a. bij Manchester City, Roda JC en natuurlijk NEC, waar hij in 2000 verkozen werd in het elftal van de eeuw. Hij heeft tot zijn 17e in Brederostraat 51 gewoond, later verhuisde hij naar de Willemsweg 247. Danny heeft op de Fatimaschool gezeten bij familie Boonstra en les gehad van Angelique den Donk. Na een van haar lessen kwam hij huilend thuis. Juf den Donk zij dat hij een beroep moest kiezen. Profvoetballer zei Danny. Kon niet zei de juf, je moet een vak kiezen. Uiteindelijk kreeg Danny toch gelijk. In 1983 werd hij profvoetballer.
Reactie 66:

Johnny Meuleman, 06-08-2017: @Emmy Hoekman, nu u dat ongeval aanhaalt komen veel dingen weer boven die ik even niet begrijp en waar ik al jaren mee rond loop.
Is het mogelijk om buiten Noviomagus om even met elkaar contact te hebben?
Misschien kunt u voor mij wat dingen ophelderen, ik was destijds 4/5 jaar, als ik het goed heb woonde mijn opa en oma achter u (Schonckstraat).
Bij voorbaat dank.
Reactie 67:

Emmy Hoekman, 09-08-2017: Beste Johnny,
misschien was het destijds niet gebruikelijk om er over te praten. Het ongeluk is gebeurd, toen zij met haar vriendinnetje Nelleke vd Weerden naar Pfeil (soort Blokker) wilde gaan. De kleuterschool, waar jij blijkbaar bij Carolientje in de klas zat (heeft Danny later ook op gezeten), stond tegenover Pfeil.
Op een dag ging ze met Nelleke klappertjes kopen bij Pfeil (huidige Albert Heijn) en bij het oversteken zijn deze twee meisjes geschept door een vrachtwagen, zo een grote betonmolen.
Het haalde de landelijke krant en de belangstelling op de begrafenis voor beide kinderen was groot.
Dat jij er niets van heb meegekregen of meer kinderen in die tijd komt misschien dat ze het vreselijke voorval niet wilde vertellen aan jonge kinderen en dat het plaatsvond in juli, schoolvakantie. Een andere redenen zou ik niet kunnen bedenken.
Zelf heb ik en mijn zussen en broers op de Reestraat op school gezeten. Carolientje was de jongste uit een gezin van 8.
Reactie 68:

Henk Spanjaard, 11-10-2017: Hallo
Ja ik ben ook Nijmegen geboren en op deze site zie ik zo veel waar ik herinneringen van krijg.
Zo weet ik dat de Fatimakerk werd gebouwd. Ik ben er in getrouwd en mijn kinderen zijn er gedoopt. Daarom vond ik het zo jammer dat de kogel letterlijk door de kerk ging want hij werd afgebroken of wel gesloopt met die kogel van daarnet.
Ik heb mijn videocamera gepakt en heb iedere dag staan filmen. Ook toen de klokken eraf gehaald werden kreeg ik een raar gevoel over me. Ik heb die klokken iedere dag gehoord want ik woonde in de Brederostraat 23. Toen hebben ze de toren afgebroken en toen was het zo gebeurd met de kerk.
Daarna zijn we verhuisd naar de Pootstraat en heb ik later gezien dat er huizen gebouwd zijn. Toen ik in de Pootstraat woonde hoorden we bij de kerk in de Groenestraat. Ik had niet zo veel met die kerk want toen mijn dochter in het Willemskwartier kwam wonen met mijn 2 kleinkinderen, dat vond ik prachtig. Op een dag vroeg ze aan mij "pa, ik wil de kinderen laten dopen, welke kerk zal ik kiesen?" Ik zei "de Fatima", ze zei "die is toch afgebroken?" Maar ik zei "in de Tollenstraat woont pater Hippolytus-Spleithof nog" en ik heb aan hem gevraagd of hij mijn kleinkinderen wou dopen en die zijn dus in de oude pastorie gedoopt en dat was mooi toch nog in de Fatima parochie.
Nog even over dat filmen van de afbraak van de kerk. Ik heb daar een lange film van gemaakt. Hij staat op VHS Video, de mensen van vroeger weten wel wat dat is.
Ik zal proberen de film op You Tube te zeten dan kan iedereen hem zien.
Hartelijke groeten van een Willemskwartierder H.Spanjaard.

Redactie: als het omzetten van de VHS-opnames moeilijkheden oplevert, kan stichting Nijmegen Blijft in Beeld daar allicht bij helpen.
Reactie 69:

Sante Brun, 10-11-2017: Ach ja, die twee kinderen. Dat maakte natuurlijk een verpletterende indruk in de wijde omgeving. Herinner ik het me goed dat ze met een stepje waren, die twee? Daar heb ik jarenlang nog wel eens aan moeten denken: dat stepje. Ik woonde zelf inmiddels een jaar in Groesbeek, maar mijn ouders in de Thijmstraat maakten de consternatie in de buurt van nabij mee.

Wat de Fatimakerk betreft: letterlijk steentje voor steentje hebben de mensen die kerk betaald. De Peters Capucijnen die de kerk bestierden hebben mij het laatste duwtje gegeven om het roomse geloof vaarwel te zeggen, maar dat is een te lang verhaal om hier te vertellen. De kerk stond er natuurlijk beter dan de vuilnisbelt die er eerst was en het Molukkerskamp daarna in de jaren rond 1950.
Reactie 70:

Gerrie Losekoot, 12-11-2017: Mijn naam is Gerrie Losekoot en ik woonde van 1950 tot 1968 op de Maerlantstraat 117. Ik was afgelopen jaar op de reünie en was op zoek naar Anti Brands. Helaas heb ik je niet gevonden maar zou het leuk vinden om met je in contact te komen.
Reactie 71:

Henk Christ, 12-11-2017: Hallo Gerrie, mijn oom was Gerrit Losekoot, de viszaak aan de willemsweg. Wie was je vader? Kende jij mijn ome Gerrit? Ik wil contact met je opnemen. Groet, Henk Christ

Gerrie Losekoot, 13-11-2017: Hallo Henk Christ, mijn vader was Rein Losekoot. Dat was een neef van Gerrit Losekoot. Dus zijn vader Arie was de broer van mijn opa. Van Arie heb ik nog een hoop foto's, die stuur ik binnenkort naar Peter Flierman. Groetjes, Gerrie

Henk Christ, 07-12-2017: Bedankt voor je reactie. De broer van mijn ome Gerrit was Arie Loosekoot die op het Beetsplein nummer 26 woonde. Daar kwam ik vaak als jongetje van ca. 12 jaar. Doodgoede mensen. Zijn vrouw was tante Stien.
Reactie 73:

René van Heumen, 13-11-2017: Beste Hennie Fransen,
Wat een geweldig artikel, nu pas door mij ontdekt, maar beter laat dan nooit.
Mijn beide ouders komen uit het Willemskwartier.
Mijn vader uit de ten Katestraat en mijn moeder van de Willemsweg.
Mijn opa en oma woonden daar op 214, daar ben ik ook geboren toen mijn ouders na hun trouwen in 1951 daar inwoonden.
Een kleine verbetering en aanvulling eerst, mijn opa heette M.T. Janssen en was chauffeur/automonteur bij Moll en later Bosch & Janssen.
Na onze verhuizing naar Wezep logeerde ik veel bij mijn opa en oma op de Willemsweg.
Sigaretten halen, Pirates of Miss Blanche, bij Bemer, brood bij bakker Eureka en natuurlijk een zak gebroken koekjes bij Jamin.
En niet onbelangrijk, op de hoek van de Thijmstraat werd snoep, ijs (Davino) en frites verkocht in de voorkamer bij van Laar. Wij noemden het 't Hoekje, maar het had eigenlijk geen naam. De frites werd gebakken in de bijkeuken volgens mij.
Op deze hoek stond ook een metalen traforuimte. Hieruit kwam altijd een onheilspellend gebrom wat je als kind fascineerde.
Op de foto met de trolleybus is het huis van mijn opa en oma te zien en ook de gigantische paal die de buren plompverloren in hun kleine tuintje kregen voor de draden van deze trolley.
Kan mij ook nog herinneren dat de kleine bakstenen tuinmuurtjes gemetseld werden in de plaats van de toen verroeste hekwerken.
Ergens in een doos heb ik nog een huurkaart waar de betaalde huur op werd afgetekend door de huurophaler.
Zo kan ik nog wel even doorgaan, over bv Pfeil, waar ik nog een goed werkende Skill boormachine van heb, die nog regelmatig gebruikt wordt en over Bosch en Jansen waar mijn opa werkte en ik vaak naar toe ging.
Ook als NEC speelde hoorde je het publiek juichen bij een doelpunt.
Al met al mooie herinneringen aan die wijk en die tijd.
Reactie 74:

Ans van Driel-Klaasing, 04-12-2017: Hallo, ik lees net uw stukje over de firma Pfeil. Ik kan me de zaak op de Groenestraat nog goed herinneren.
Mijn vader heeft hier een aantal jaren gewerkt in het magazijn, als magazijnmeester (zo heette dat vroeger geloof ik). En een goede vriend van hem werkte daar ook, als verkoper in de zaak.
Voor zover ik me kan herinneren waren het drie broers die de zaken runden.
Het waren een paar verschillende zaken naast elkaar, erg mooi en best modern voor die tijd.
Ik kwam er altijd graag.
Mooie herinneringen !! Groetjes, Ans
Reactie 76:

Ans van Hees, 14-01-2018: Ook ik heb in de Guido Gezellestraat gewoond, onderaan bij de Groenestraat. Op de hoek woonde de melkboer de Burger, aan de rechterkant woonde de heer van Hest en daar woonden wij de fam Scheij bij in, dat zal omstreeks 1953-1954 zijn geweest.
Naast ons woonde de fam van Lent, de kinderen heette Nel, Hannie Truus en zoon Riny. Even verderop Bea Stom, Willeke Kleisterlee ik dacht schoorsteenveger was zijn vader. Aan de andere kant woonde de Fam Derks op een duplex woning, de fam Rovers een er van heette Bets en werkte bij de ptt. Elly Fleren woonde er, de fam van Schaik, en dan woonde er een fam vader werkte bij het spoor en hadden 1 zoon Wim.
Om de hoek woonde in de Groenestraat Kiersbergen met een prodent auto vw en daarnaast de fam Engelberts met Marianne Engelberts en nog een oudere zus en broer.
Zo hoop ik weer een stukje bijgedragen te hebben aan de geschiedenis. Wij zijn omstreeks 1956 daar weer van verhuisd naar de Heidevenstraat en daarna naar de Einsteinstraat!
Groetjes Ans van Hees Scheij
Reactie 77:

Twanny Moors, 08-11-2018: wij woonden in die tijd in de Genestetlaan. Wij, familie P.A. Moors, woonden in het huis naast garage de Zuid-Ooster. Wij hoorden dus in het rijtje te staan van huizen die niet van Woningbouwvereniging Nijmegen waren maar we hoorden wel bij de buurt. Ik weet het huisnummer niet meer maar er was maar 1 huis aan de rechterkant. Ik woonde daar met mijn beide ouders en nog 2 broers en een zus, we waren dus met ons zessen.
Reactie 78:

Nellie van Rosmalen, 13-12-2018: In 1956 zijn wij op Potgietersplein-Jacob Catsstraat komen wonen.
Gradus (de lange) was duivenmelker en als beroep bouwvakker.
Groot gezin van 10 kinderen (mijn moeders bracht 5 kinderen mee in het huwelijk met Gradus. (kids achternaam is Hendriks) en een stel van Rosmalen (Keijser).
Mijn moeder is daar op jonge leeftijd overleden.
Wat ik me nog het meeste heug was dom Bosco ......daar mocht ik mee op kamp en dan 's avonds een speurtocht ... Een aantal kinderen zijn toen in een bijennest gevallen.
En weten jullie ook nog groenteboer Gerda ?
Nu met het lezen komen er eigenlijk steeds meer herinneringen boven...
Mvg Nellie.
Reactie 79:

Adriana Koopman, 10-03-2019: Ik zag een klein foutje in een naam bij de bewoners van Jacob Catsstraat 8 in 1959. Behalve mijn oma M.J. Coenen e.g. A.J. Mensink staat daar haar inwonende schoonzoon vermeld als C. Th. H. Adolfs.
Zijn naam was niet Adolfs maar Alofs. Hij was in 1958 getrouwd met mijn tante Christina Johanna Mensink en zij woonden in bij haar moeder.
Reactie 80:

Annie Schuurman Wylemans, 20-03-2019: Ik heb gewoond in de Spieghelstraat 32.
Reactie 81:

Louise, 18-06-2019: ik weet dat ik in 1967 in dat gebouw met mijn baby naar zuigelingenzorg ben geweest, dat was in "de Haard".

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: