Huisnamen

© copyright Henny Fransen; Digitale bewerking: Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Oude Nijmeegse huisnamen binnen de stadsmuren

door Henny Fransen
m.m.v. de werkgroep Nijmeegse Schepenprotocollen o.l.v. Nico Hamers
bron: Regionaal Archief Nijmegen: Oud Rechterlijk Archief Nijmegen 1596-1810


Met de afbraak van de oude Nijmeegse benedenstad na de Tweede Wereldoorlog verdwenen met de huizen ook veel bekende huisnamen uit de stad. In diverse bronnen, waaronder het oud rechterlijk archief van de stad, zijn deze echter in de eeuwenoude verkoop-, en hypotheekakten, in vroeger tijden door de schepenen opgemaakt, nog terug te vinden.

Bij de verkoop van een huis werd de plaatsbepaling vastgelegd door te straat te noteren waaraan het gelegen was met een vermelding van de wederzijdse buren en de eventuele huisnaam van het pand. Tot aan de door de Fransen ingevoerde bevolkingsadministratie in de 19e eeuw werden er nog geen huisnummers toegepast, zodat veel huizen alleen onder hun huisnaam bekend waren. Te herkennen aan een huisteken, uithangbord of gevelsteen. Of soms ook zónder herkenningsteken, omdat zij in de volksmond een algemeen begrip waren geworden.

Sommige huisnamen waren ontleend aan de eigenaar van een pand of een familie die (ooit) het huis bewoonde. Zo kocht de wijnkoper en latere burgemeester Anthonis Vos in 1639 een deel van het oude Sint Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat om dit als pakhuis in te richten. Het pand werd daarna in de bronnen als "Vosse Pakhuijs" vermeld. De in steen gebeitelde vos aan de huidige Vosstraat herinnert hier nog aan. Andere huizen werden genoemd naar het ambacht of bedrijf dat er in gevestigd was. Het voormalig pand "de Drie Vijzels" aan de Grotestraat bijvoorbeeld, was van 1720 tot 1895 als apotheek in gebruik. Ook was het geen toeval dat herbergen als "De Salm" en "De Crab" zich in de nabijheid van de Vismarkt bevonden. Huizen met een zelfde naam kwamen wel in meerdere straten voor. Soms zelfs in dezelfde straat. Zo waren er in de Grotestraat twee huizen bekend onder de naam "Watervat". Het huis "Het Gulde Watervat" dat al in 1462 werd vermeld, stond op de hoek van de Vismarkt. Het andere "Watervat" stond op de hoek van de Vleeshouwerstraat en werd in 1442 al genoemd. Taveerne "De Mat", later "De gulden Mat", gelegen aan de Grotestraat achter de Vijfringengas en tegenwoordig bekend als café "de Mets", ontleende haar naam aan de destijds gangbare muntsoort, de mat, ook wel dubbele Spaanse dukaat genoemd.

Net als in onze tijd vonden er regelmatig verhuizingen plaats en werden er huizen verbouwd, samengevoegd of afgebroken, en verdween hiermee een huisnaam of dook deze in een andere straat weer op. Ook het wisselen van eigenaar gaf soms aanleiding tot het veranderen van de huisnaam. De onderstaande lijst met huisnamen geeft alleen zekerheid over de huisnaam van een pand in het jaar van de akte, omdat de huizen, net als in onze tijd, onderhevig waren aan de veranderingen van een stad in ontwikkeling.

foto: De gevelsteen van de verdwenen herberg ‘De Witte Arent’ werd vanwege de voltooiing van de sociale woningbouw in de benedenstad in 1985 door de schilder/heraldicus Jakob Berendzn Bronsema gerestaureerd en Achter de Vismarkt ingemetseld. Volgens een stadsplattegrond uit 1870 werd deze straat toen Achter het Gasthuijs of Gasthuisstraat genoemd, omdat deze om het verdwenen Sint Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat omliep.


Huisnamen Nijmeegse straten A t/m Z
Locatie / HuisnaamToelichtingJaarBron
Achter de Ezel (Oude Stadsgracht)
’t Ooij 1723ORAN 1919 fol.23
De Graaffhoek Hertogstraat1733ORAN 1929 fol.49
Keurvorst van Brandenburg 1696ORAN 1894 fol.147
Krispin 1779ORAN 1975 fol.244v
Achter de Hoofdwacht (Achter het Vleeshuis)
De Blauwe Hand 1769ORAN 1965 fol.334
Den Haegse Kermis 1734ORAN 1930 fol.39
Achter de Vismarkt
De Witte Leeuwbrouwerij1729ORAN 1925 fol.141
Het Claverblad 1775ORAN 1971 fol.25
Achter het Gasthuis / Gasthuisstraat
De Witte Adelaar 1771ORAN 1967 fol.72
De Witte Arendherberg Gasthuisstraat1735ORAN 1931 fol.95
Den Beijtell 1600ORAN 1868 fol.26v
Den Engel 1769ORAN 1965 fol.258
Begijnengas (Begijnenstraat)
De Coningh van Engeland 1727ORAN 1724 fol.41v
De Drie RingenBegijnenstraat/Hezelstraat1793ORAN 1989 fol.6
De Harderin 1767ORAN 1963 fol.61
Bloemerstraat
’t Groene Huisachter de put1773ORAN 1969 fol.16
De Ruijter van Ginckel 1763ORAN 1959 fol.145
Den Koning van Polen 1766ORAN 1962 fol.50
Die Trompet 1626ORAN 1878 fol.48
Het Hooghuis 1729ORAN 1925 fol.2v
Zeshuizen 1723ORAN 1919 fol.30v
Bottelstraat
De Brakken 1799ORAN 2011 fol.47v
De Goude Wagen 1714ORAN 1910 fol.120v
De Lintworm 1714ORAN 1910 fol.120v
Den Gouden Appel 1732ORAN 1933 fol.129
Het Fraterenhuijs 1692ORAN 1891 fol.21
Het Wieltje 1714ORAN 1910 fol.120v
Kloosterhof 1796ORAN 1991 fol.16
Ruijtenburgh Huijsinghs 1626ORAN 1878 fol.50v
Broerstraat
’t Gulde Casquet 1626ORAN 1878 fol.86v
De Blauwe HandBroerstraat/Gruitberg1620ORAN 1876 fol.55
De Grutmolen 1692ORAN 1891 fol.52
De KnijptanghBroerstraat/Gijmersgas1704ORAN 1900 fol.183
De SevengesternteBroerstraat/Gruitberg1692ORAN 1891 fol.52
De Trip 1694ORAN 1892 fol.60
De Vijzel 1600ORAN 1868 fol.86v
Den Gapert 1629ORAN 1881 fol.128v
Den Gulden Oliphant 1624ORAN 1877 fol.110v
Den Sloter 1600ORAN 1868 fol.93v
Den Swarten Gapert 1628ORAN 1880 fol.103v
Die Roos 1600ORAN 1868 fol.143
Goude Cruijs 1706ORAN 1902 fol.54v
Het Rad van AvonturenBroerstraat/Scheidemakersgas1792ORAN 1988 fol.18v
In Amsterdam 1627ORAN 1879 fol.106
In de Vergulden Wiesel 1613ORAN 1871 fol.23
In den Swarten Oliphant 1628ORAN 1880 fol.19v
Nootenboom 1629ORAN 1881 fol.3v
St. Nicolaes 1717ORAN 1913 fol.79
(Lange en Korte) Brouwerstraat
De Craaij 1713ORAN 1909 fol.45
De DruijffKorte Brouwerstraat1703ORAN 1899 fol.41
Den Haas 1716ORAN 1912 fol.80
Die Palmboomhoek Lompenkramersgas1705ORAN 1901 fol.1
Burchtpoort
Cranenburgh 1754ORAN 1950 fol.58v
De Wildemanbij Oude Stadsgracht1597ORAN 1867 fol.208
In den HaeghStadswerf1624ORAN 1877 fol.155
Burchtstraat
’t Klein Swert 1618ORAN 1875 fol.85
Cranenburghbij de Burchtpoort1732ORAN 1928 fol.65
De Benaude Wereld 1626ORAN 1878 fol.80v
De Lantaarn 1788&ORAN 1984 fol.32
De PelmolenLange Burchtstraat1781ORAN 1977 fol.103
De Vier Heemskinderen 1613ORAN 1871 fol.59
De Vier Winden 1765ORAN 1961 fol.141v
Den Bril 1790ORAN 1986 fol.13v
Den Dobbelen Arndt 1628ORAN 1880 fol.117
Den Esel 1617ORAN 1874 fol.72v
Den Gulden EelantKorte Burchtstraat1620ORAN 1876 fol.80
Den Lyntworm 1703ORAN 1899 fol.132v
Den Regenboog 1600ORAN 1868 fol.30
Die Croen 1596ORAN 1866 fol.92v
Die GapertKorte Burchtstraat1620ORAN 1876 fol.80
Die Grote Swaen 1618ORAN 1875 fol.98v
Het Hert 1618ORAN 1875 fol.87
Het Hof van Egmondt 1596ORAN 1866 fol.70v
Het Keijsershoff 1718ORAN 1914 fol.77v
Het Swarte Schaep 1714ORAN 1910 fol.71v
Het Windmolentgen 1616ORAN 1873 fol.107v
Hof van Stirum 1754ORAN 1950 fol.169
In den Witten Meulen 1624ORAN 1877 fol.120v
Int Groote Sweert 1618ORAN 1875 fol.112
Sancxsten 1613ORAN 1871 fol.21
Ganzenheuvel
De Drie Pijpen 1729ORAN 1925 fol.45
De Keizerskroon 1757ORAN 1953 fol.31v
De Ster (brouwerij)Ganzenheuvel/Hezelstraat1773ORAN 1969 fol.118
De Stoof 1712ORAN 1908 fol.108
De Swarte Craeij 1714ORAN 1910 fol.81
Den Dorstige Boer 1627ORAN 1879 fol.126v
Den Kreij 1627ORAN 1879 fol.124
Het Vosken 1712ORAN 1908 fol.108
Genvergas/straat
Olden Swaen 1618&ORAN 1875 fol.43
Grotegas
Het Goud Lam 1771ORAN 1967 fol.72
Grote Markt
De Adelaer 1754ORAN 1950 fol. 90
De Backoven 1600ORAN 1868 fol.77v
De Buiskool 1763ORAN 1959 fol.149
De Diamant Ring 1733ORAN 1929 fol.84
De Jonge Swaen 1627ORAN 1879 fol.105
De Lelie 1597ORAN 1867 fol.181
De Moriaen Cruijs 1600ORAN 1868 fol.128v
De Roode Sterbij de pomp1725ORAN 1921 fol.5
De Ruijt 1624ORAN 1877 fol.124
De Vergulde Aernt 1615&ORAN 1872 fol.81v
De Witte Swaen 1767ORAN 1963 fol.35v
Den Bril 1790ORAN 1986 fol.13v
Den Eeland 1719ORAN 1915 fol.32v
Den Haen 1706ORAN 1902 fol.59
Den Olijfant 1704ORAN 1900 fol.183
Die Groote Swaen 1617ORAN 1874 fol.122
Die Gulde Craen 1626ORAN 1878 fol.73
Die Gulden Handt 1620ORAN 1876 fol.87
Dobbele Arndt 1628ORAN 1880 fol.117
Het Gulde Vlies 1704ORAN 1900 fol.183
Het Hert 1618ORAN 1875 fol.87
Het Keijsershoff 1718ORAN 1914 fol.77v
Het Moorken 1733ORAN 1929 fol.84
Het Roode hartSocieteit1768ORAN 1964 fol.1
In AntwerpenMarkt/Scheidemakersgas1723ORAN 1919 fol.59v
In de Gulde HandtMarkt/Broerstraat1628ORAN 1880 fol.19v
Int Herdt 1615&ORAN 1872 fol.81v
Rodenburcht  1615&ORAN 1872 fol.81v
Grotestraat
Bourbon 1624ORAN 1877 fol.107
Coln 1629ORAN 1881 fol.128v
De Diamant Ringh 1703ORAN 1899 fol.122
De Duijff 1627ORAN 1879 fol.77
De Eenhoorn 1710ORAN 1906 fol.109v
De Gloeijende Oven 1885ORAN 1981 fol.34
De Goude Duif 1782&ORAN 1978 fol. 14
De Gouden Duijff 1735ORAN 1931 fol.71
De Hollandsche Tuijn 1770ORAN 1966 fol.82v
De Olijpiep 1706ORAN 1902 fol.76v
De Rooden Leeuw 1626ORAN 1878 fol.111
De Salm 1741ORAN 1937 fol.131v
De Sleutels 1706ORAN 1902 fol.76v
De Swarten Raef 1696ORAN 1894 fol.147
De Toelast 1774ORAN 1970 fol.217
De Vergulde Bock 1600ORAN 1868 fol.43
De Wildeman 1616ORAN 1873 fol.73
De Witte Beer 1782ORAN 1978 fol.4
Den Beer 1728ORAN 1924 fol.96v
Den CroonenchiltGrotestraat/Vleeshouwerstraat1624ORAN 1877 fol.116v
Den Eenhoorn 1771ORAN 1967 fol.34
Den Gulden Kop 1735ORAN 1931 fol.62
Den Gulden Matt 1613ORAN 1871 fol.100
Den Haeghedoren 1628ORAN 1880 fol.117
Den Hoogh Duijtsen Apotheek 1707&ORAN 1903 fol.80
Den Hoorn 1624ORAN 1877 fol.78v
Den Hoorn 1624ORAN 1877 fol.78v
Den Romer 1771ORAN 1967 fol.35
Die Clock 1624ORAN 1877 fol.127v
Die Krabbe 1600ORAN 1868 fol.72v
Die Raeve 1656ORAN 1882 fol.105v
Die Sloetelherberg1600ORAN 1868 fol.156v
Drie Croonen 1692ORAN 1891 fol.37
Groenen Schilt 1624ORAN 1877 fol.140v
Het Moorken 1733ORAN 1929 fol.84
Het Ossenhoofd 1769&ORAN 1965 fol.83
In de Papegaij 1626ORAN 1878 fol.43v
In den Gulden Ross 1600ORAN 1868 fol.90v
Waepen van Vranckrijck 1607ORAN 1869 fol.97
Watervat 1713ORAN 1909 fol.130v
Gruitberg
Allemans Gadinge 1732ORAN 1928 fol.127
Haven
BredaSmalle Haven1746ORAN 1942 fol.126
De Schelvis 1770ORAN 1966 fol.82v
Den Goudbergh 1778ORAN 1974 fol.105v
Het Kruijs (brouwerij)Haven/Papengas1773ORAN 1969 fol.80
Hertogsteeg (Hertogstraat)
De Stad GraveAchter de Ezel1767ORAN 1963 fol.104
Het Oude Radt 1656ORAN 1882 fol.113v
Het Oude Vat 1703ORAN 1899 fol.72
Swanenschuir 1613ORAN 1871 fol.125v
Hessenberg
De Gelderse Bloem 1804ORAN 2011 fol.192
De Leliebrouwerij1719ORAN 1915 fol.20
Hezelstraat
De BakovenHezelstraat/Pijkestraat1759ORAN 1955 fol.276v
De Blauwe EndtHezelstraat/Jodengas1771ORAN 1967 fol.12
De Blauwe GansHezelstraat/Jodengas1725ORAN 1921 fol.22v
De Bonte Craaij 1775ORAN 1971 fol.33
De Botterton 1725ORAN 1921 fol.45v
De Cattendans 1738ORAN 1934 fol.296
De Drie Haringen 1740ORAN 1936 fol.44
De Drie Koppelpaerden 1732ORAN 1928 fol.86
De Drie Ringenbrouwerij1763ORAN 1959 fol.317
De Drie Schapen 1763ORAN 1959 fol.101
De Drie Sterren 1732ORAN 1928 fol.20
De Drie Tamboeren 1792ORAN 1988 fol.39v
De Gebarste Klomp 1778ORAN 1974 fol.7
De Gouden Leeuw 1717ORAN 1913 fol.60
De Hoppesack 1600ORAN 1868 fol.33
De Hoppewagen 1554ORAN 1853 fol.23
De Keersevorm 1712ORAN 1908 fol.92
De Keijserskroon 1720ORAN 1916 fol.16v
De Kelder 1733ORAN 1929 fol.32
De Klock 1416ORAN 1803 fol.1
De Klomp 1740ORAN 1936 fol.58
De Koning van Engeland 1750ORAN 1946 fol.142
De LantaernHezelstr / Gouverneursgas1703ORAN 1899 fol.78v
De Lantern 1710ORAN 1906 fol.106
De Lely 1628ORAN 1880 fol.92
De Ploegh 1694ORAN 1892 fol.53
De Prins van Vrieslandt 1413ORAN 1800 fol.10
De Rooij Meulen 1613ORAN 1871 fol.31
De Samereux 1615ORAN 1872 fol.68
De Stad van Utrecht 1410ORAN 1797 fol.11
De Ster (Brouwerij)Hezelstraat/Ganzenheuvel1763ORAN 1959 fol.101
De Swarten Ruijer 1757ORAN 1953 fol.18v
De Witte eenhoorn 1793ORAN 1989 fol.48v
Den Coninck van Engeland 1624ORAN 1877 fol.38
Den Engel 1617ORAN 1874 fol.73
Den Kulder 1717ORAN 1913 fol.74v
Den Wildenman 1707ORAN 1903 fol.89v
Die Bonte Kreij 1558ORAN 1854 fol.28
Die Gulde Fontein 1624ORAN 1877 fol.134v
Die Sonne 1531ORAN 1846 fol.19
Glashuis 1705ORAN 1901 fol.7
Hamburgh 1743ORAN 1939 fol.274
Het Lamke 1740ORAN 1936 fol.55
Het Land van Beloften 1616ORAN 1872 fol.125
Het MoriaantjeHezelstraat / Houtstraat1754ORAN 1950 fol.52
Het Roode Hert 1714ORAN 1910 fol.93
Het Witte Hert 1714ORAN 1910 fol.92
In ’t Vosken 1629ORAN 1881 fol.93
In de SamereuxHezelstraat/Kronenburgergas1627ORAN 1879 fol.117
In den Meulensteen 1624ORAN 1877 fol.105v
In den Rooden Meulen 1629ORAN 1881 fol.69
In die Brede Biel 1617ORAN 1874 fol.171v
In die Storm 1612ORAN 1870 fol.111v
Rotterdam 1763ORAN 1959 fol.328
Witte eenhoorn 1613ORAN 1871 fol.114v
Hezelpoort
den Rooden Lew 1624ORAN 1877 fol.114
Hoenderpoort
De LelyHoenderpoort/Berg1656ORAN 1882 fol.76v
Het Gulde Vlies 1733ORAN 1929 fol.21
Het Hof van Cleef 1728ORAN 1924 fol.87v
OlijmuelenHoenderpoort/berg1613ORAN 1871 fol.52v
Houtstraat
BronckhorstenhuisHoutstraat/Jodenberg1617ORAN 1874 fol.137v
De Fonteijn 1773ORAN 1969 fol.137v
De Gekroonde Kreeft 1772ORAN 1968 fol.108
De Gouden Trompet&voorheen Het Trapken&1707ORAN 1903 fol.64
De Gulden Werrelt 1618ORAN 1875 fol.144v
De Keijzer 1772ORAN 1968 fol.78v
De Lantaarn 1757ORAN 1953 fol.24
De Swaen 1629ORAN 1881 fol.120v
Den Admirael 1624ORAN 1877 fol.90
Den Bonten Os 1806ORAN 2011 fol.223v
Den Vogelsang 1778&ORAN 1974 fol.94v
Hackfortsbehuijsinge 1617ORAN 1874 fol.120v
Het Casteel van HorstHoutstraat/Varkensmarkt1782ORAN 1978 fol. 6
Het Casteel van Oraniën 1696ORAN 1894 fol.52
Hof van Holland 1714ORAN 1910 fol.120v
Jodenberg (Jodengas)
De Dansschool 1703&ORAN 1903 fol.32
De Heren van Gendts Huijs 1656ORAN 1882 fol.60v
Den Hopwagen 1689ORAN 1888 fol.57
Kabelgas
De Hoppensack 1627ORAN 1879 fol.27v
De Koude WinterKabelgas/Lompenkramersgas1772ORAN 1968 fol.24
Kannenmarkt
’s Landts Welvaren 1684ORAN 1887 fol.62
De FortuijnKannenmarkt/Kriekenbeek1624ORAN 1877 fol.162v
De Kalverdans 1732ORAN 1928 fol.147
Het Claeverblad 1763ORAN 1959 fol.219
Koningstraat
De Dorstige Dragonder 1762ORAN 1958 fol.226
De Pinxterbloem 1765ORAN 1961 fol.125v
De Vergulde Kip 1725ORAN 1921 fol.22
De Vergulde Kuijp&hoek Nw. Varkensmarkt&1780&ORAN 1976 fol.102
Drie Koningen 1762ORAN 1958 fol.292
In ’t Gulden Hoeffijser 1627ORAN 1879 fol.87
Magasijn 1762ORAN 1958 fol.226
Kronenburgsestraat
De Blijk 1757ORAN 1953 fol.113v
Het Witte Paard 1783ORAN 1979 fol.22
Lage Markt
De drie Ruebkoeken 1704ORAN 1928 fol.23v
De Goudberg/St. Stevenspoort 1736ORAN 1932 fol.134
De Haringbuijs 1777ORAN 1973 fol.18
De Roden Valk 1733ORAN 1929 fol.95
De Stad Tiel 1626ORAN 1878 fol.50v
Den Ancker 1708ORAN 1904 fol.109v
Den EngelMeipoort1626ORAN 1878 fol.54v
Den Olijfant&Lage Markt / Priemstraat&1790&ORAN 1986 fol.22v
Den Swarte Ancker 1761ORAN 1957 fol.82
Die Mermin 1612ORAN 1870 fol.139v
Die MoriaenLage Markt/Nonnenpoort1618ORAN 1875 fol.81
Het Fortuijn 1759&ORAN 1955 fol.74v
Het Karsseboomtje 1729ORAN 1925 fol.63
Het MisverstandLage Markt/Meijpoort1763ORAN 1959 fol.337
Het Schepel 1774ORAN 1970 fol.176
St. Crispinus 1714ORAN 1910 fol.100
Mariënburgsestraat
Die Cuijp 1628ORAN 1880 fol.12v
Molenstraat
De Dertien Switserse Cantons 1768ORAN 1964 fol.40v
De Drie Mollen 1763ORAN 1959 fol.145
De Mol 1771ORAN 1967 fol.208
Den Ancker 1729ORAN 1925 fol.87v
Den Pepersack 1618ORAN 1875 fol.131v
Den Ridder St. Jeurien 1617ORAN 1874 fol.99v
Den Roden Wintmoolen 1705ORAN 1901 fol.24
Den Vuijrigen Cloot 1617ORAN 1874 fol.114v
Die Cartouw 1618ORAN 1875 fol.98v
Gennep 1617ORAN 1874 fol.180
Het Groene Wald 1763ORAN 1959 fol.18
Het Hijdelbergsche Wijnvat 1765ORAN 1961 fol.82v
Het Oude Marcktschip van Venlo 1708ORAN 1904 fol.116
Het Saeltje 1703 ORAN 1899 fol.63
Het Venloosche Marktschip 1770ORAN 1966 fol.80
In den Roscam 1618ORAN 1875 fol.119v
Molentjeherberg1762ORAN 1958 fol.283
Rat van Avonturen 1781 ORAN 1977 fol.103v
Vergulde Handt met de Seijs 1705ORAN 1901 fol.12
Muchterstraat
‘d Olde MunteMuchterstraat/Klokkenberg1629ORAN 1881 fol.70v
De Fontein 1628ORAN 1880 fol.128
De Golde Leeuw 1607ORAN 1869 fol.91v
Die Crab 1607ORAN 1869 fol.104v
In ’t rode Peerd 1656ORAN 1882 fol.87
Nieuwstraat
Allemans Gaedinge 1762ORAN 1958 fol.226
De Koehoorn 1760ORAN 1956 fol.251v
Nonnenstraat
De Maan 1772ORAN 1968 fol.96
Den Doolhof 1714ORAN 1910 fol.52v
Het Blauwschap 1612ORAN 1870 fol.123
Onder de Boom 1765ORAN 1961 fol.45
Oude Stadsgracht (Oude Graaf)
De Blaasbalck 1600ORAN 1868 fol.90v
De GraaffHoek Hertogstraat1733ORAN 1929 fol.49
Oude Varkensmarkt
In Ravenstein 1629ORAN 1881 fol.92v
Papengas
De Molenaar 1784ORAN 1980 fol.17v
De Swarte Ruijter 1692ORAN 1891 fol.50
De Waterhond 1723ORAN 1919 fol.22v
De Waterhond 1774ORAN 1970 fol.158
Pepergas
De Leewenbergh 1692ORAN 1891 fol.41v
Den MolenaarPepergas/Kloosterhof1773ORAN 1969 fol.68v
In de Bijkaer 1624ORAN 1877 fol.156v
Platenmakerstraat
De Drie Leijhaemers 1763ORAN 1959 fol.64
Die Gulde Matt 1617ORAN 1874 fol.108v
In den Sancxsten 1613ORAN 1871 fol.35v
Priemstraat
Het Groene Hert 1720ORAN 1916 fol.9v
Proosthof
Den Engel 1705ORAN 1901 fol.25
Regulierstraat
’t Slekkenhuisje 1773ORAN 1969 fol.35
De katRegulierstraat/Wal1732ORAN 1928 fol.20
Het Heufke 1767ORAN 1963 fol.65
Ridderstraat
De Drie Eijdtgenossen 1615ORAN 1872 fol.
De Drie Kegelshoek Bezembindersgas1733ORAN 1929 fol.43
In de Opgaende Son 1705ORAN 1901 fol.22
Scheidemakersgas
De Koning David 1779&ORAN 1975 fol.95v
De Slang 1778ORAN 1974 fol.107v
De Spanjaert 1627ORAN 1879 fol.131
De Vergulde Swaen 1768ORAN 1964 fol.52v
De Witte Raeff 1714ORAN 1910 fol.33
In ’t Wapen van Schotland 1627ORAN 1879 fol.114v
Sleutelgas (na 1772 Hanegas)
De Sleutel 1772ORAN 1968 fol.15
Smidstraat
De drie Groene Romers 1720ORAN 1916 fol.13v
De drie Romers 1719ORAN 1915 fol.38v
De Twee Huijken 1716ORAN 1912 fol.69
De Wijnberg 1781&ORAN 1977 fol. 78
Snijderstraat
De Franse Kroonen 1729ORAN 1925 fol.139v
Stadswal
Den Roden Molen 1723ORAN 1919 fol.12
Den Roskam 1791&ORAN 1987 fol.12
Pollenmolen 1723ORAN 1919 fol.53v
St. Anthoniskerkhof
Lijndenboom 1615ORAN 1872 fol.114
St. Jansmarkt/poort
De Drie Brabanders 1797ORAN 2011 fol.6
De Fortuijn 1689ORAN 1888 fol.84v
De Pauw 1689ORAN 1888 fol.84v
De Roden LeeuwSt. Janspoort/Proosdij1613ORAN 1871 fol.54
Het Cleverblat 1704ORAN 1900 fol.244
In de Drie Oranienappelen 1626ORAN 1878 fol.75v
St. Jorisstraat
De Ruiter 1758ORAN 1954 fol.152
St. Stevenskerkhof
De Botterton 1725ORAN 1921 fol.45v
Het Oude Vrouwenhuis 1735ORAN 1931 fol.52
Steenstraat
De Oude Tolkamer 1763ORAN 1959 fol.116
De Verloren Soon 1600ORAN 1868 fol.137
Den Domp 1767ORAN 1963 fol.96v
Den Dom 1714ORAN 1910 fol.183
Den Eijkelboom 1732ORAN 1928 fol.136
Het Cartouw 1706ORAN 1902 fol.89v
In ’t Boomken 1624ORAN 1877 fol.113v
Jerusalem 1768ORAN 1964 fol.50v
Stockumstraat
De Croon 1629ORAN 1881 fol.52
Valkhof
De Stad CranenborghValkhof/Burchtstraat1723ORAN 1919 fol.28
Veerpoort
Den Uil en de KatLindenberg1800ORAN 2011 fol.77v
Vijfringengas
Koninck van Pruijssen 1734ORAN 1930 fol.144
Vinkengas
De Croon 1719ORAN 1915 fol.17v
De KruikVinkengas/Lage Markt1714ORAN 1910 fol.101v
De Vinck 1720ORAN 1916 fol.33v
In de Trompett 1627ORAN 1879 fol.141
Vleeshouwerstraat
De Lepschuit 1613ORAN 1871 fol.64v
De Oude Munt 1771ORAN 1967 fol.243
De Prins 1782ORAN 1978 fol.62
De Witte Windt 1706ORAN 1902 fol.47
Den Toorn van Babel 1805ORAN 2591 fol.117v
Waalwal (kade)
De Gierbrug of Het Klokjebuiten de Meipoort1773ORAN 1969 fol.70v
De nieuwe StadsherbergVeerpoort1782&ORAN 1978 fol. 44
Den Haan 1772ORAN 1968 fol.172v
Het Klokje 1772ORAN 1968 fol.172v
In den Engel (Reijsenden Man)St. Jacobspoort1627ORAN 1879 fol.63v
Wiemelpoort (Windmolenpoort)
Die Cartouw 1620ORAN 1877 fol.93
Zeilbaan (Zeigelbaan)
Den Oranjenboom 1741ORAN 1937 fol.120
In de Trompette 1617ORAN 1874 fol.159v
Ziekerstraat
De Oude klok 1774ORAN 1970 fol.189
Den Engel 1716ORAN 1912 fol.55v
Die Clock 1600ORAN 1868 fol.29
Watervatt 1617ORAN 1874 fol.152
Zwanengas
De Fonteijn 1618ORAN 1875 fol.104v
De Lindenboom 1724ORAN 1920 fol.11
Locatie / HuisnaamToelichtingJaarBron

foto: Olifant op de hoek van de Lage Markt en de Priemstraat. Het beeld is een kopie, het originele houten olifantje bevindt zich in museum Het Valkhof.

REAGEER

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Katrien, 09-07-2017: leuk en origineel. Ik woon in een portiek en wil het portiek een naam geven; misschien dat er wat meer sociale cohesie ontstaat.
Reactie 2:

Hans van Meteren, 27-08-2017: Wat een fantastisch overzicht, wat een monnikenwerk. Veel dank daarvoor! En een beetje in aansluiting op de reactie van Katrien: zou het niet leuk zijn als we enigszins traceerbare panden van hun oude naam konden voorzien? Niet met fake gevelstenen maar met een (bijvoorbeeld uniform) plateau met een algemene tekst en de oude naam.
Iets in de geest van: Op ongeveer deze plaats stond hier, rond 1706, een pand met de naam Het Cartouw. En eventueel (Meer op) www.noviomagus.nl Beetje mooi vormgegeven en gesponsord door een mecenas of bedrijf.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: