Huisnamen

© copyright Henny Fransen; Digitale bewerking: Mark van Loon/Stichting Noviomagus.nl

Oude Nijmeegse huisnamen binnen de stadsmuren

door Henny Fransen
m.m.v. de werkgroep Nijmeegse Schepenprotocollen o.l.v. Nico Hamers
bron: Regionaal Archief Nijmegen: Oud Rechterlijk Archief Nijmegen 1596-1810


Met de afbraak van de oude Nijmeegse benedenstad na de Tweede Wereldoorlog verdwenen met de huizen ook veel bekende huisnamen uit de stad. In diverse bronnen, waaronder het oud rechterlijk archief van de stad, zijn deze echter in de eeuwenoude verkoop-, en hypotheekakten, in vroeger tijden door de schepenen opgemaakt, nog terug te vinden.

Bij de verkoop van een huis werd de plaatsbepaling vastgelegd door te straat te noteren waaraan het gelegen was met een vermelding van de wederzijdse buren en de eventuele huisnaam van het pand. Tot aan de door de Fransen ingevoerde bevolkingsadministratie in de 19e eeuw werden er nog geen huisnummers toegepast, zodat veel huizen alleen onder hun huisnaam bekend waren. Te herkennen aan een huisteken, uithangbord of gevelsteen. Of soms ook zůnder herkenningsteken, omdat zij in de volksmond een algemeen begrip waren geworden.

Sommige huisnamen waren ontleend aan de eigenaar van een pand of een familie die (ooit) het huis bewoonde. Zo kocht de wijnkoper en latere burgemeester Anthonis Vos in 1639 een deel van het oude Sint Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat om dit als pakhuis in te richten. Het pand werd daarna in de bronnen als "Vosse Pakhuijs" vermeld. De in steen gebeitelde vos aan de huidige Vosstraat herinnert hier nog aan. Andere huizen werden genoemd naar het ambacht of bedrijf dat er in gevestigd was. Het voormalig pand "de Drie Vijzels" aan de Grotestraat bijvoorbeeld, was van 1720 tot 1895 als apotheek in gebruik. Ook was het geen toeval dat herbergen als "De Salm" en "De Crab" zich in de nabijheid van de Vismarkt bevonden. Huizen met een zelfde naam kwamen wel in meerdere straten voor. Soms zelfs in dezelfde straat. Zo waren er in de Grotestraat twee huizen bekend onder de naam "Watervat". Het huis "Het Gulde Watervat" dat al in 1462 werd vermeld, stond op de hoek van de Vismarkt. Het andere "Watervat" stond op de hoek van de Vleeshouwerstraat en werd in 1442 al genoemd. Taveerne "De Mat", later "De gulden Mat", gelegen aan de Grotestraat achter de Vijfringengas en tegenwoordig bekend als cafť "de Mets", ontleende haar naam aan de destijds gangbare muntsoort, de mat, ook wel dubbele Spaanse dukaat genoemd.

Net als in onze tijd vonden er regelmatig verhuizingen plaats en werden er huizen verbouwd, samengevoegd of afgebroken, en verdween hiermee een huisnaam of dook deze in een andere straat weer op. Ook het wisselen van eigenaar gaf soms aanleiding tot het veranderen van de huisnaam. De onderstaande lijst met huisnamen geeft alleen zekerheid over de huisnaam van een pand in het jaar van de akte, omdat de huizen, net als in onze tijd, onderhevig waren aan de veranderingen van een stad in ontwikkeling. Als een naam vaker voorkwam is alleen de oudste akte vermeld.

foto: De gevelsteen van de verdwenen herberg ĎDe Witte Arent' werd vanwege de voltooiing van de sociale woningbouw in de benedenstad in 1985 door de schilder/heraldicus Jakob Berendzn Bronsema gerestaureerd en Achter de Vismarkt ingemetseld. Volgens een stadsplattegrond uit 1870 werd deze straat toen Achter het Gasthuijs of Gasthuisstraat genoemd, omdat deze om het verdwenen Sint Nicolaas Gasthuis aan de Grotestraat omliep.


Huisnamen Nijmeegse straten A t/m Z
Locatie / HuisnaamToelichtingJaarBron
Achter de Ezel (Oude Stadsgracht)
't Ooij 1723ORAN 1919 fol.23
De Graaffhoek Hertogstraat1733ORAN 1929 fol.49
Keurvorst van Brandenburg 1696ORAN 1894 fol.147
De KoehoornHoutmarkt Nieuwstraat1737ORAN 1933 fol.117
Krispin 1779ORAN 1975 fol.244v
Achter de Hoofdwacht (Achter het Vleeshuis)
De Blauwe HandGrote Markt1769ORAN 1965 fol.334
Den Haegse KermisKannenmarkt1734ORAN 1930 fol.39
De Witte Adelaar 1773ORAN 1969 fol.115
Achter de Vismarkt
Den Rode Leeuw 1715ORAN 1911 fol.13v
De Witte Leeuwbrouwerij1729ORAN 1925 fol.141
Het Claverblad 1775ORAN 1971 fol.25
Achter het Gasthuis / Gasthuisstraat
Het ClaverbladAchter de Vismarkt1775ORAN 1971 fol.25
De Witte Adelaar 1771ORAN 1967 fol.72
De Witte Arendherberg Gasthuisstraat1735ORAN 1931 fol.95
Den Beijtell 1600ORAN 1868 fol.26v
Den Engel 1769ORAN 1965 fol.258
Vosse Pakhuisbij de Waal1727ORAN 1923 fol.24
Achter het Hof
In de Nijestadt 1618ORAN 1875 fol.46
Begijnengas (Begijnenstraat)
De Coningh van Engeland 1727ORAN 1724 fol.41v
De Drie RingenBegijnenstraat/Hezelstraat1793ORAN 1989 fol.6
Groesbeecxhoffnaast het Weeshuis1624ORAN 1877 fol.37v
De Harderin 1767ORAN 1963 fol.61
Den Palmboombrouwerij1696ORAN 1894 fol.25v
Bloemerstraat
Int Endt van de Werelt 1656ORAN 1882 fol.20
't Groene Huisachter de put1773ORAN 1969 fol.16
Het Hooghuis 1729ORAN 1925 fol.2v
De Meermin 1715ORAN 1969 fol.16
De Ruijter van Ginckel 1761ORAN 1957 fol.94
Den Koning van Polen 1766ORAN 1962 fol.50
Die Trompet 1626ORAN 1878 fol.48
Het Hooghuis 1729ORAN 1925 fol.2v
In de Seszhuis 1626ORAN 1878 fol.21v
Bottelstraat
De Bottelpoort 1800ORAN 1995 fol.49v
De Brakken 1799ORAN 2011 fol.47v
De Cromme Elleboogh 1597ORAN 1867 fol.45v
Het Fraterenhuijs 1692ORAN 1891 fol.21
De Goude Wagen 1714ORAN 1910 fol.120v
Den Gouden Appel 1732ORAN 1933 fol.129
In Gulick 1626ORAN 1878 fol.27v
Kloosterhof 1796ORAN 1991 fol.16
In den Lijndtworm 1629ORAN 1881 fol.35
Mendenloijhoff 1718ORAN 1914 fol.60v
Ruijtenburgh Huijsinghs 1626ORAN 1878 fol.50v
Het Stadthuijs van Aken 1678ORAN 1883 fol.30v
Het Wieltje 1714ORAN 1910 fol.120v
Broerstraat
In Amsterdam 1627ORAN 1879 fol.106
De Blauwe HandGruitberg1620ORAN 1876 fol.55
In den Coller 1627ORAN 1879 fol.33v
Den Gapert 1629ORAN 1881 fol.128v
Goude Cruijs 1706ORAN 1902 fol.54v
De Grutmolen 1692ORAN 1891 fol.52
't Gulde Casquet 1626ORAN 1878 fol.20
Den Gulden Oliphant 1624ORAN 1877 fol.110v
Keerskorff 1597ORAN 1867 fol.53
De Knijptang of Olijphant 1738ORAN 1934 fol.2
De KnijptanghGijmersgas1704ORAN 1900 fol.183
NootenboomBeinumsgas1629ORAN 1881 fol.3v
Den Olijmolen 1715ORAN 1911 fol.21
Den Oliphant 1627ORAN 1879 fol.33v
Het Rad van AvonturenScheidemakersgas1792ORAN 1988 fol.18v
Die Roos 1600ORAN 1868 fol.143
De SevengesternteGruitberg1692ORAN 1891 fol.52
Den Sloter 1600ORAN 1868 fol.93v
St. Nicolaes 1717ORAN 1913 fol.79
den Swarten Gapert 1628ORAN 1880 fol.103v
Den Swarten Oliphant 1624ORAN 1877 fol.40v
Den Terp / de Trip 1694ORAN 1892 fol.60
Het Vergulde Schaep 1684ORAN 1887 fol.22v
In de Vergulden Wiesel 1613ORAN 1871 fol.23
De Vijzel 1600ORAN 1868 fol.86v
In de Witte Valck 1656ORAN 1882 fol.18v
(Lange en Korte) Brouwerstraat
Het Bourgondische Cruijs 1690ORAN 1889 fol.49v
Den Coperen Haen 1626ORAN 1878 fol.4v
De Craaij(1909/3v jr 1713)1713ORAN 1909 fol.45
Den Haas 1716ORAN 1912 fol.80
De KlockVinkegas, brouwerij1727ORAN 1923 fol.33
't KruisBegijnenstraat1801ORAN 1996 fol.45
Die Palmboomhoek Lompenkramersgas1705ORAN 1901 fol.1
De Druijf 1703ORAN 1899 fol.41
Burchtpoort
Cranenburgh 1754ORAN 1950 fol.58v
De Wildemanbij Oude Stadsgracht1597ORAN 1867 fol.208
In den HaeghStadswerf1624ORAN 1877 fol.155
Burchtstraat
De Benaude Wereld 1626ORAN 1878 fol.80v
Den Bril 1790ORAN 1986 fol.13v
Brussel 1627ORAN 1879 fol.1
Cranenburghbij de Burchtpoort1732ORAN 1928 fol.65
Die Croen(Stokkumstraat)1596ORAN 1866 fol.92v
Die CroneStockumstraat1613ORAN 1871 fol.21
Delfsche Wapen het 1807ORAN 2001 fol.103
Delfsche Wapen het 1807ORAN 2001 fol.103
Den Dobbelen ArndtGrote Markt1628ORAN 1880 fol.117
De Drie Vlessen 1678ORAN 1883 fol.28v
Den Esel 1617ORAN 1874 fol.72v
Die GapertGapersgas Korte Burchtstraat1620ORAN 1876 fol.80
Die Grote Swaen 1618ORAN 1875 fol.98v
't Grote Sweert 1615ORAN 1872 fol.101
Den Gulden EelantKorte Burchtstraat1620ORAN 1876 fol.80
Het HertGrote Markt1618ORAN 1875 fol.87
Het Hof van Egmondt 1596ORAN 1866 fol.70v
Hof van Gelder 1607ORAN 1869 fol.17v
Hof van Stirum 1616ORAN 1873 fol.32v
Het KeijsershoffGrote Markt1718ORAN 1914 fol.77v
Het Kleine Sweert 1613ORAN 1871 fol.14v
De Lantern 1699ORAN 1895 fol.36v
Den Lyntworm 1703ORAN 1899 fol.132v
De PelmolenLange Burchtstraat1781ORAN 1977 fol.103
Den RegenbooghAchter de Ezel1596ORAN 1866 fol.36
De Reijder 1692ORAN 1891 fol.89v
SancxstenKorte Burchtstraat1613ORAN 1871 fol.16v
In de StruijsRidderstraat1626ORAN 1878 fol.24av
Het Swarte Schaep 1714ORAN 1910 fol.71v
De Vier Heemskinderen 1613ORAN 1871 fol.59
De Vier Winden 1765ORAN 1961 fol.141v
Het Windmolentgen 1616ORAN 1873 fol.107v
In den Witten Meulen 1624ORAN 1877 fol.120v
Doddendaal
Het Hoeffken 1689ORAN 1888 fol.38v
Ganzenheuvel
Den Dorstige Boerzie Lombardsgas/Kabelgas1627ORAN 1879 fol.126v
Dorstige HertBrouwerstraat1793ORAN 2229 fol. 
De Drie Pijpen 1729ORAN 1925 fol.45
De Keizerskroon 1757ORAN 1953 fol.31v
In die Kreij 1613ORAN 1871 fol.24v
De Palmboomlogement, Kabelgas1796ORAN 1992 fol.154
De Ster (brouwerij)Ganzenheuvel/Hezelstraat1773ORAN 1969 fol.118
De Stoof 1711ORAN 1907 fol.18v
De Swarte Craeij 1709ORAN 1905 fol.10
Het Vosken 1712ORAN 1908 fol.108
Gapersgas
Die GaepertPlatenmakerstraat1615ORAN 1872 fol.23v
Gasthuisstraat
De Witte Arendherberg1735ORAN 1931 fol.95
Genvergas/straat
Olden Swaen 1618&ORAN 1875 fol.43
Grotegas
Den Dorstigen Ruijter 1696ORAN 1894 fol.87
Het Goud Lam 1771ORAN 1967 fol.72
Swaen 1607ORAN 1869 fol.61
Grote Markt
De Adelaer 1754ORAN 1950 fol.90
Alles op zijn tijdSocieteit1804ORAN 1998 fol.128v
In AntwerpenScheidemakersgas1723ORAN 1919 fol.59v
De Backoven 1600ORAN 1868 fol.77v
De Blauwe Handbij het Vleeshuis1769ORAN 1965 fol.131
Den BrilBurchtstraat1790ORAN 1986 fol.13v
De Buiskoolhoek Kriekenbeek1763ORAN 1959 fol.149
Collen 1596ORAN 1866 fol.2
De Diamant Ring 1733ORAN 1929 fol.84
Dobbele Arndt 1628ORAN 1880 fol.117
Den Eeland 1719ORAN 1915 fol.32v
GewanthuisLakenhal, Hezelstraat1596ORAN 1866 fol.2v
Die Groote SwaenKorte Burchtstraat 1617ORAN 1874 fol.122
Die Gulde Craen 1626ORAN 1878 fol.73
Het Gulde Vlies 1704ORAN 1900 fol.183
Die Gulden HandtBroerstraat1620ORAN 1876 fol.87
Den Haen 1706ORAN 1902 fol.59
Die Halff Maen 1607ORAN 1869 fol.49
Int Herdt(Houtstraat)1615ORAN 1872 fol.81v
Jhelus 1624ORAN 1877 fol.14
De Jonge Swaen 1627ORAN 1879 fol.105
Het Keijsershoff 1718ORAN 1914 fol.77v
De Lelie 1597ORAN 1867 fol.181
Het MoorkenGrotestraat1733ORAN 1929 fol.84
De Moriaen Cruijs 1600ORAN 1868 fol.128v
Den Naem Jesus 1615ORAN 1872 fol.68v
Nieuwen Aanleg denherberg1804ORAN 1998 fol.137v
Den Olijfant 1704ORAN 1900 fol.183
Het OssenhoofdGrotestraat1769ORAN 1965 fol.83
RodenburchtGenbergas/Scheidemakersgas1596ORAN 1866 fol.18v
Het Roode hartSocieteit1768ORAN 1964 fol.1
De Roode Sterbij de pomp1725ORAN 1921 fol.5
De Rosenkrans 1616ORAN 1873 fol.19
De Ruijt 1624ORAN 1877 fol.124
Het Spiegel 1607ORAN 1869 fol.49
De Swaen 1679ORAN 1884 fol.90v
De Vergulde Aernt 1615ORAN 1872 fol.81v
Den Vergulden Adeler 1615ORAN 1872 fol.24
Den Vergulden ValkVijfringengas1734ORAN 1930 fol.19
De Verkeerde WereltScheidemakersgas1612ORAN 1870 fol.183
In de Vijf Ringen 1616ORAN 1873 fol.19
De Witte Swaen 1767ORAN 1963 fol.35v
Grotestraat
Den Beer 1696ORAN 1894 fol.51
Bourbon 1624ORAN 1877 fol.107
De CabeljauwNonnenstraat1736ORAN 1932 fol.30
Die Clock 1624ORAN 1877 fol.127v
In Coelenzie Coln1627ORAN 1879 fol.55
Coln 1629ORAN 1881 fol.128v
Den CroonenchiltVleeshouwerstraat1624ORAN 1877 fol.116v
Dat Buijgt Breekt ZeldenSocieteit1794ORAN 1778 fol.1
De Diamant RinghGrote Markt1703ORAN 1899 fol.122
Drie Croonen 1692ORAN 1891 fol.37
De Drie Vijzels 1793ORAN 2229 fol. 
De Duijffachteruitgang Keumegas1627ORAN 1879 fol.77
Die Duijveachteruitgang Keumegas1626ORAN 1878 fol.21
Den Eenhoorn 1627ORAN 1879 fol.46
Den Engel 1613ORAN 1871 fol.39
Gekroonde Cabillauw 1691ORAN 1890 fol.18v
De Ghulde Werelt 1597ORAN 1867 fol.53v
Den Gloeijende OvenMuchterstraat1785ORAN 1981 fol.34
De Gouden Duijff 1711ORAN 1907 fol.2v
Groenen Schilt 1624ORAN 1877 fol.140v
Het Gulden CruijsBroerstraat1597ORAN 1867 fol.74v
Den Gulden Kop 1735ORAN 1931 fol.62
Den Gulden Mattherberg1613ORAN 1871 fol.100
In den Gulden Ross 1597ORAN 1867 fol.35
Den Haeghedoren 1628ORAN 1880 fol.117
't Hemelrijck 1616ORAN 1873 fol.28v
De Hollandsche Tuijn 1770ORAN 1966 fol.82v
Den Hoogh Duijtsen Apotheek 1707ORAN 1903 fol.80
Het Hoogt 1618ORAN 1875 fol.31v
Den Hoorn 1624ORAN 1877 fol.78v
De Kleine Krab 1596ORAN 1866 fol.8v
Die Krabbe 1600ORAN 1868 fol.72v
Kriekenbeek 1737ORAN 1933 fol.92
Het Moorken 1733ORAN 1929 fol.84
De Olijpiep 1706ORAN 1902 fol.76v
Het Ossenhoofd 1769ORAN 1965 fol.83
In de Papegaij 1626ORAN 1878 fol.43v
Het Paradis 1616ORAN 1873 fol.28v
In de Ploech 1627ORAN 1879 fol.41
Die RaeveKriekenbeekgas1656ORAN 1882 fol.105v
De Ranitz 1694ORAN 1892 fol.63v
Die Rijcke Verpoort 1597ORAN 1867 fol.57v
In den Roemer 1627ORAN 1879 fol.16
Den Romer 1771ORAN 1967 fol.35
De Rooden Leeuw 1626ORAN 1878 fol.111
De Salm 1596ORAN 1866 fol.8v
Den Schilt van Vranckrijck 1597ORAN 1867 fol.30v
De Sleutels 1706ORAN 1902 fol.76v
Die Sloetelherberg1600ORAN 1868 fol.156v
De Sosietijt 1803ORAN 2232 fol.66
Die Steen.... 1607ORAN 1869 fol.45
De SterKeumegas1715ORAN 1911 fol.101
De Sterenberch 1597ORAN 1867 fol.14
De Swarten Raef 1696ORAN 1894 fol.147
Den Swarten Schilt 1624ORAN 1877 fol.19
De Toelast(Kraanpoort? 1907/132v)1711ORAN 1907 fol.16
De Vergulde Bock 1600ORAN 1868 fol.43
Waepen van Vranckrijck 1607ORAN 1869 fol.97
Het Wapen van EngellantVleeshouwerstraat1617ORAN 1874 fol.36
In het Watervadt 1681ORAN 1886 fol.10v
De Wildeman 1596ORAN 1866 fol.19
Den Witte Beertaverne (1429)1782ORAN 1978 fol.4
Gruitberg
Allemans Gadinge 1732ORAN 1928 fol.127
Haven
BredaSmalle Haven1746ORAN 1942 fol.126
De Gierbrug of Het Klokjebuiten de Meipoort1773ORAN 1969 fol.70v
De HaringbuijsSt Stevenspoort1684ORAN 1887 fol.15
Het KruijsPapengas, brouwerij1773ORAN 1969 fol.80
De Schelvis 1770ORAN 1966 fol.82v
Het Vergulde Hertt.o Manheim op en over de manhuijs plaats1700ORAN 1896 fol.23
De Goldebergh 1684ORAN 1887 fol.15
Hertogsteeg (Hertogstraat)
Den Haegh 1627ORAN 1879 fol.22v
Het Oude Radt 1656ORAN 1882 fol.113v
Het Oude Vat 1703ORAN 1899 fol.72
Oudemanhuis 1694ORAN 1892 fol.193v
't Rat van Avonturie 1696ORAN 1894 fol.59
Het Rath 1737ORAN 1933 fol.88
De Stad GraveAchter de Ezel/Muur1737ORAN 1933 fol.133
Swanenschuir 1613ORAN 1871 fol.125v
Hessenberg
Doddendaal 1629ORAN 1881 fol.45v
De Gelderse Bloembrouwerij1804ORAN 2011 fol.192
De Leliebrouwerij1719ORAN 1915 fol.20
Roelofsen Hofstadboerderij1799ORAN 2231 fol.133
Het Spinhuijs 1711ORAN 1907 fol.39
Hezelpoort
De Roden Leeuw 1624ORAN 1877 fol.38v
Hezelstraat
De BakovenPijkestraat1759ORAN 1955 fol.276v
De Blauwe EndtJodengas1771ORAN 1967 fol.12
De Blauwe GansJodengas1678ORAN 1883 fol.9v
Die Bonte Kreij 1558ORAN 1854 fol.28
De Bottertonde Gecroende Botterton1679ORAN 1884 fol.86v
In die Brede Biel 1617ORAN 1874 fol.171v
De Cattendans 1738ORAN 1934 fol.296
Den Coninck van EngelandBegijnenstraat, Hessenberg1624ORAN 1877 fol.38
De Drie Heringen 1695ORAN 1892 fol.41
De Drie Koppelpaerden 1732ORAN 1928 fol.86
De Drie RingenBegijnenstraat, brouwerij, zeepziederij1763ORAN 1959 fol.317
De Drie Schaepen 1691ORAN 1890 fol.37
De Drie Sterren 1711ORAN 1907 fol.46v
De Drie Tamboeren 1792ORAN 1988 fol.39v
Den Engel 1617ORAN 1874 fol.14
De Gebarsten Klomp 1778ORAN 1974 fol.7
Glashuis 1705ORAN 1901 fol.7
De Gouden Leeuw 1717ORAN 1913 fol.60
Die Gulde Fontein 1624ORAN 1877 fol.134v
Den Gulden Craen 1624ORAN 1877 fol.7v
Den Gulden Engel 1613ORAN 1871 fol.28v
Den Gulden Leest 1597ORAN 1867 fol.9
Hamburgh 1727ORAN 1923 fol.37v
De HoppesackKabelgas1600ORAN 1868 fol.33
De Hoppewagen 1554ORAN 1853 fol.23
De Keersevorm 1712ORAN 1908 fol.92
De Keersformidem als Keersevorm1679ORAN 1884 fol.16v
De Keijserskroon 1720ORAN 1916 fol.16v
De Kelder 1733ORAN 1929 fol.32
De Klock 1416ORAN 1803 fol.1
De Klomp 1740ORAN 1936 fol.58
Die Kroen 1597ORAN 1867 fol.59v
Den Kulder 1717ORAN 1913 fol.74v
Het Lamke 1740ORAN 1936 fol.55
Het Land van Beloften 1616ORAN 1872 fol.125
De LantaernGouverneursgas1703ORAN 1899 fol.78v
Die Leest 1615ORAN 1872 fol.68
De Lely 1628ORAN 1880 fol.92
In den MeulensteenHoutstraat / Jodenberg1624ORAN 1877 fol.105v
Het MoriaantjeHoutstraat1754ORAN 1950 fol.52
Den Moriaen 1678ORAN 1883 fol.139
Den Oppenstuck 1596ORAN 1866 fol.38v
De Ploegh 1689ORAN 1888 fol.9v
De Prins van Vrieslandt 1413ORAN 1800 fol.10
Die Roedermeulen 1620ORAN 1876 fol.19
Het Roode Hert 1714ORAN 1910 fol.93
In den Rooden Meulen 1629ORAN 1881 fol.69
De Rooij Meulen 1613ORAN 1871 fol.31
Rotterdam 1763ORAN 1959 fol.328
De SamereuxKronenburgergas1615ORAN 1872 fol.68
Die Sonne 1531ORAN 1846 fol.19
De Stad van Utrecht 1410ORAN 1797 fol.11
De SterGanzenheuvel, brouwerij1763ORAN 1959 fol.101
In die Storm(Kerkstraat)1612ORAN 1870 fol.111v
De Swarten Ruijter 1692ORAN 1891 fol.19v
In 't VoskenGanzenheuvel1629ORAN 1881 fol.93
Den Wilden ManHessenberg1693ORAN 1892 fol.186
De Witte Eenhoorn 1613ORAN 1871 fol.114v
Het Witte Hert 1714ORAN 1910 fol.92
Hoenderpoort
Het Gulde VliesVoerweg1681ORAN 1886 fol.105
In de Gulden Leest 1620ORAN 1876 fol.34
Het Hof van Cleef 1692ORAN 1891 fol.109
De LelyHoenderpoort/Berg1656ORAN 1882 fol.76v
Olijmuelenberg1613ORAN 1871 fol.52v
Houtstraat
Den Admirael 1597ORAN 1867 fol.34v
Den Bonten Os 1761ORAN 1957 fol.12
BronckhorstenhuisJodenberg1617ORAN 1874 fol.137v
Het Casteel van HorstVarkensmarkt/Rozemarijnstraat1690ORAN 1889 fol.10
Het Casteel van OraniŽnJodengas1696ORAN 1894 fol.52
De Fonteijn 1773ORAN 1969 fol.137v
Die Gekroonde Dijsselbrouwerij1620ORAN 1876 fol.12v
de Gekroonde Kreeft 1772ORAN 1968 fol.108
De Gouden Trompetv.h. Het Trapken1707ORAN 1903 fol.64
De Gulden Werrelt 1618ORAN 1875 fol.144v
Hackfortsbehuijsinge 1617ORAN 1874 fol.120v
Hof van Holland 1714ORAN 1910 fol.120v
De Keijzer 1772ORAN 1968 fol.78v
De Lantaarn 1757ORAN 1953 fol.24
Den MeulensteenJodenberg1615ORAN 1872 fol.29v
Den Roden OlijmeulenBroerstraat1699ORAN 1895 fol.5v
Den Rosenkrans 1792ORAN 1988 fol.66T
De Swaen 1629ORAN 1881 fol.120v
Het Trapken 1707ORAN 1903 fol.18v
Den Vogelsang 1778ORAN 1974 fol.94v
Jodenberg (Jodengas)
De DansschoolGouveneursgas, Hessenberg1703ORAN 1903 fol.32
Het Goeveneurshuijs 1699ORAN 1895 fol.110v
De Heren van Gendts Huijs 1656ORAN 1882 fol.60v
Den Hopwagen 1689ORAN 1888 fol.57
Kabelgas
De HoppensackHezelstraat1627ORAN 1879 fol.27v
De Koude WinterLompenkramersgas1772ORAN 1968 fol.24
Kannenmarkt
De BackovenGrote Markt1596ORAN 1866 fol.41v
De Calverdans 1711ORAN 1907 fol.21v
Het Claeverblad 1763ORAN 1959 fol.219
De FortuijnKriekenbeek1624ORAN 1877 fol.162v
's Landts Welvaren 1684ORAN 1887 fol.62
Kelfkensbos
't Bergje 1711ORAN 1907 fol.58
Kalverbosch 1803ORAN 2232 fol. 
Keumegas
De Bijkaeridem Pepergas1626ORAN 1878 fol.32a
In de Golde SteenGrotestraat1629ORAN 1881 fol.31v
Kloosterstraat
In de Lijnworm 1626ORAN 1878 fol.28av
Koningstraat
De Dorstige DragonderPapengas1762ORAN 1958 fol.226
Drie Koningen 1762ORAN 1958 fol.292
In 't Gulden Hoeffijser 1627ORAN 1879 fol.87
Magasijn 1762ORAN 1958 fol.226
De Pinxterbloem 1765ORAN 1961 fol.125v
De Vergulde Kip 1725ORAN 1921 fol.22
De Vergulde Kuijphoek Nw. Varkensmarkt1780ORAN 1976 fol.102
Korenmarkt
Kriekenbeek 1761ORAN 1957 fol.96
Kraanpoort
De RoosGrotestraat1679ORAN 1884 fol.121
Kriekenbeek (Kriekenbeekgas)
De Bulscoolhoek Grote Markt1691ORAN 1890 fol.87
De Drie Patrijsen 1691ORAN 1890 fol.87
Den KeijserKannenmarkt1597ORAN 1867 fol.20
Kronenburgergas
Den Leestkomt uit in Hezelstraat1629ORAN 1881 fol.2
Kronenburgsestraat
D' Alde Trompet 1626ORAN 1878 fol.6v
De Blijk 1757ORAN 1953 fol.113v
Het Witte Paardt.o Pijkegas v.h. Roomse Voet1783ORAN 1979 fol.22
Lage Markt
In het Ancker 1607ORAN 1869 fol.46
De Drie Ruebkoeken 1704ORAN 1928 fol.23v
Den EngelMeipoort1626ORAN 1878 fol.54v
De Fontein 1801ORAN 1996 fol.115
Het Fortuijn 1759ORAN 1955 fol.74v
De GoudbergSt Stevenspoort1736ORAN 1932 fol.134
Het Gouden Scheepel 1796ORAN 1991 fol.85v
Den HaanWaalwal1791ORAN 1987 fol.76
De Haringbuijs 1738ORAN 1934 fol.48
Hof van Santenbrouwerij1607ORAN 1869 fol.35
Het Karsseboomtje 1729ORAN 1925 fol.63
Die Mermin (de Zeemeermin)St Stevenspoort1612ORAN 1870 fol.139v
Het MisverstandMeijpoort1763ORAN 1959 fol.337
Die MoriaenNonnenpoort1615ORAN 1872 fol.62v
De Morinen 1596ORAN 1866 fol.24
Den OlijfantPriemstraat1790ORAN 1986 fol.22v
De Roden Valk 1733ORAN 1929 fol.95
Het Schepel 1774ORAN 1970 fol.176
St. Crispinus 1709ORAN 1905 fol.6
De Stad Tiel 1626ORAN 1878 fol.50v
Den Swarte Ancker 1761ORAN 1957 fol.82
De Wagen 1803ORAN 2232 fol. 
Lombardsgas
Den Hoppenack 1690ORAN 1889 fol.37v
Den Dorstigen BoerKabelgas1624ORAN 1877 fol.47v
MariŽnburg
Cardrijvershuijs 1713ORAN 1909 fol.36v
MariŽnburgsestraat
Het Hert 1597ORAN 1867 fol.44
Die Cuijp 1628ORAN 1880 fol.12v
De Munt 1793ORAN 1989 fol.64v
Meipoort
Die Keijsers CroonSchapengas1617ORAN 1874 fol.48
Molenstraat
Den Ancker 1729ORAN 1925 fol.87v
In den Bock 1626ORAN 1878 fol.32v
Die CartouwWiemelpoort1618ORAN 1875 fol.98v
De Constabel 1775ORAN 1971 fol.92v
De Dertien Switserse Cantons 1768ORAN 1964 fol.40v
De Drie Mollen 1763ORAN 1959 fol.145
Gennep 1617ORAN 1874 fol.180
Het Groene Wald 1763ORAN 1959 fol.18
Het Hijdelbergsche Wijnvat 1761ORAN 1957 fol.135
De Lootrol 1627ORAN 1879 fol.27v
Het Meuletje 1696ORAN 1894 fol.53
De Mol 1771ORAN 1967 fol.208
Molentjeherberg1762ORAN 1958 fol.283
Het Oude Marcktschip van VenloKarrengas1708ORAN 1904 fol.116
Den Pepersackachter Karrengas, molen1618ORAN 1875 fol.131v
De Poel 1737ORAN 1933 fol.14
De Posthoorn 1792ORAN 1988 fol.33
Het Radt van Avonturen 1749ORAN 1945 fol.86v
De Ridder St JorisKarregas/Kannenmarkt1678ORAN 1883 fol.192v
Den Ridder St. Jeurienherberg 16921617ORAN 1874 fol.99v
Den Roden Wintmoolen 1705ORAN 1901 fol.24
Het Rolloot 1624ORAN 1877 fol.10
In de Roscam 1597ORAN 1867 fol.70va
Het Saeltje 1703ORAN 1899 fol.63
Het Schaaltje 1784ORAN 1970 fol.59
St Joris 1715ORAN 1911 fol.188v
In St Joseph 1628ORAN 1880 fol.66v
In St. Sebastiaen 1628ORAN 1880 fol.31
De Stad Frankfort 1775ORAN 1971 fol.92v
Het Venloosche Marktschip 1770ORAN 1966 fol.80
Vergulde Handt met de Seijs 1705ORAN 1901 fol.12
Den Vergulden Anker 1773ORAN 1969 fol.48
Den Vuijrigen Cloot 1617ORAN 1874 fol.114v
Het Witte Schaap 1718ORAN 1914 fol.24v
Moordkuil
De Roeden HoettStadsmarkt1620ORAN 1876 fol.374
Muchterstraat
Die Crab 1607ORAN 1869 fol.104v
De Fontein 1628ORAN 1880 fol.128
De Golde Leeuw 1607ORAN 1869 fol.91v
Hontsteijn 1607ORAN 1869 fol.169
In LotringenGrotestraat1597ORAN 1867 fol.53a
D' Olde MunteKlokkenberg1629ORAN 1881 fol.70v
In 't Rode Peerd 1656ORAN 1882 fol.87
Nieuwstraat
Allemans Gaedinge 1762ORAN 1958 fol.226
Geele KamerKorte Nieuwstraat1798ORAN 1993 fol.85
De Koehoorn 1760ORAN 1956 fol.251v
Nonnenstraat
Blauw Schaep 1612ORAN 1870 fol.123
Den Doolhof 1714ORAN 1910 fol.52v
De Drie Croentjes 1678ORAN 1883 fol.20
De Drie Schabelle 1656ORAN 1882 fol.24
De Drie Swaentjes 1695ORAN 1893 fol.129
De Lelije 1627ORAN 1879 fol.51
De Maan 1772ORAN 1968 fol.96
Onder de Boom 1765ORAN 1961 fol.45
De Swaen 1678ORAN 1883 fol.30
Ottengas
H. Geesthuijs 1678ORAN 1883 fol.6
Oude Stadsgracht (Oude Graaf)
De Blaasbalck 1600ORAN 1868 fol.90v
De GraaffHoek Hertogstraat1733ORAN 1929 fol.49
't Ooij 1709ORAN 1905 fol.69
Oude Varkensmarkt
In Ravenstein 1629ORAN 1881 fol.92v
Timmermans Welvarenof Schapenmarkt1789ORAN 2227 fol.260
Papengas
't Cloosterhoff 1738ORAN 1934 fol.60
De Molenaar 1784ORAN 1980 fol.17v
De Moriaanpakhuis1799ORAN 1994 fol.157
De Raat 1690ORAN 1889 fol.25
De Roos 1689ORAN 1888 fol.19v
De Swarte Ruijter 1679ORAN 1884 fol.134v
De Waterhond 1723ORAN 1919 fol.22v
Pauwelstraat
Het Burgherhoudt 1679ORAN 1884 fol.54
Het Wapen van Vrankrijk 1718ORAN 1914 fol.56
Pepergas
De Bijelaar 1694ORAN 1892 fol.199
In de Bijkaeridem Keumegas1624ORAN 1877 fol.156v
De Leewenbergh 1692ORAN 1891 fol.41v
Den MolenaarKloosterhof1773ORAN 1969 fol.68v
Platenmakerstraat
In de Drie Leihaemer 1689ORAN 1888 fol.122v
Die Gulde Matt 1617ORAN 1874 fol.108v
De Gulden Mert 1618ORAN 1875 fol.28v
Praesten HuiskenPraestengas1624ORAN 1877 fol.55
Samson 1615ORAN 1872 fol.8
In den Sancxsten 1613ORAN 1871 fol.35v
De Vergulde Leest 1618ORAN 1875 fol.47v
Priemstraat
In Deventeridem 1867/241597ORAN 1867 fol.8v
Het Groene Hertpakhuis1720ORAN 1916 fol.9v
Proosthof
Den Engel 1705ORAN 1901 fol.25
Regulierstraat
Het HeufkeKronenburgsestraat1767ORAN 1963 fol.65
de Kat (voorheen de Nieuwe Bleek)Wal1732ORAN 1928 fol.20
Die Oude Seperij 1624ORAN 1877 fol.64
't Slekkenhuisje 1773ORAN 1969 fol.35
Ridderstraat
De Drie Eijdtgenossen 1615ORAN 1872 fol.127
De Drie Kegelshoek Bezembindersgas1679ORAN 1884 fol.16
Hoff van Batenburch 1612ORAN 1870 fol.59
In de Opgaende Son 1705ORAN 1901 fol.22
Plaatz Royaalherberg1782ORAN 1988 fol.3v
Scheidemakersgas
Groote SwaenGrote Markt / K. Burchtstraat1627ORAN 1879 fol.48v
De Koning David 1779ORAN 1975 fol.95v
Den Olden Swaen 1624ORAN 1877 fol.31
De Slangh 1699ORAN 1895 fol.77v
De Spanjaert 1627ORAN 1879 fol.131
De Vergulde Swaen 1768ORAN 1964 fol.52v
In 't Wapen van Schotland 1627ORAN 1879 fol.114v
De Witte RaeffHalve Tromp1714ORAN 1910 fol.33
Die Verkeerde Wereltbij het Cruijs (Grote Markt)1628ORAN 1880 fol.2v
Sleutelgas (na 1772 Hanegas)
De Sleutelna 1772 Hanegas1772ORAN 1968 fol.15
Smidstraat
Die Alde.... 1607ORAN 1869 fol.49
Blokhuijs 1718ORAN 1914 fol.144v
De Drie Groene Romers 1720ORAN 1916 fol.13v
De Drie Romers 1719ORAN 1915 fol.38v
Het Groene Peert 1690ORAN 1889 fol.114
Rode Lantaarn hangt uit 1695ORAN 1893 fol.29
De Twee Huijken 1716ORAN 1912 fol.69
Den Wijnbergh 1691ORAN 1890 fol.15
Snijderstraat
Die Druijven 1607ORAN 1869 fol.68v
De Franse Croon 1693ORAN 1892 fol.179
St. Anthoniskerkhof
Lijndenboom 1615ORAN 1872 fol.114
De Olde Munt 1788ORAN 1984 fol.36
St. Janskerk
IJserberchKriekenbeekgas1620ORAN 1876 fol.39
St. Jansmarkt/poort
Het Cleverblat 1704ORAN 1900 fol.244
De Drie Brabanders 1797ORAN 2011 fol.6
In de Drie Oranienappelen 1626ORAN 1878 fol.75v
De Fortuijn 1689ORAN 1888 fol.84v
De Pauw 1689ORAN 1888 fol.84v
De Roden LeeuwProosdij1613ORAN 1871 fol.54
St. Jorisstraat
De Kroonbij Kelfkensbos1799ORAN 1994 fol.143v
De Ruiter 1758ORAN 1954 fol.152
St. Stevenskerkhof
De Botterton 1725ORAN 1921 fol.45v
Het Oude Vrouwenhuis 1735ORAN 1931 fol.52
St. Stevenspoort
Den GoudberghHaven / Lage Markt1761ORAN 1957 fol.94
Het Melk-Meijtje 1761ORAN 1957 fol.172
Het Trapje 1793ORAN 2229 fol. 
Stadswal
PollenmolenBloemerstraat, bij de Kat1723ORAN 1919 fol.53v
Den Roden Molen 1723ORAN 1919 fol.12
Den Roskam 1791ORAN 1987 fol.12
Steenstraat
De ...Engell 1607ORAN 1869 fol.21
Het Boomken 1620ORAN 1876 fol.41v
Het Cartouw 1695ORAN 1893 fol.18v
Den Colschen Dom 1678ORAN 1883 fol.8
Den Dom 1714ORAN 1910 fol.183
Den Domp 1767ORAN 1963 fol.96v
Den Eijkelboom 1732ORAN 1928 fol.136
Jerusalem 1768ORAN 1964 fol.50v
Johan Kelffkenhuis 1596ORAN 1866 fol.6v
De Oude Tolkamer 1763ORAN 1959 fol.116
Parijs 1795ORAN 1991 fol.40
De Verloren Soon 1600ORAN 1868 fol.137
Stevenspoortje
Den Goltberch 1678ORAN 1883 fol.139v
Den Grutbergh 1678ORAN 1883 fol.4v
Stockumstraat
De Croon 1629ORAN 1881 fol.52
Strikstraat
De Geweldige Provoost 1788ORAN 1984 fol.2
Den Hof 1761ORAN 1957 fol.43
Valkhof
Drije Lelien 1627ORAN 1879 fol.47v
't Osseweijers WelvarenRingmuur1795ORAN 1991 fol.33v
De Stad CranenburghKelfkensbos/Burchtstraat1715ORAN 1911 fol.43v
Veerpoort
Den Uil en de KatLindenberg1800ORAN 2011 fol.77v
Vijfringengas
Koninck van Pruijssen 1734ORAN 1930 fol.144
Vinkengas
De Croon 1719ORAN 1915 fol.17v
De KruikLage Markt1714ORAN 1910 fol.101v
In die Trompet 1618ORAN 1875 fol.55
De Vinck 1720ORAN 1916 fol.33v
Vleeshouwerstraat
Die Lapschuijt 1597ORAN 1867 fol.22v
Die Olde Munt 1627ORAN 1879 fol.18
De Prins 1782ORAN 1978 fol.62
Int Schilt van Engellandt 1656ORAN 1882 fol.12v
De SleutelSleutelgas1713ORAN 1909 fol.14v
Den Toorn van Babel 1805ORAN 2591 fol.117v
Witte Arend de 1801ORAN 1996 fol.97
De Witte Windt 1706ORAN 1902 fol.47
Waalwal / Waalkade
In den Engel (Reijsenden Man)St Jacobspoort1627ORAN 1879 fol.63v
Den Haan 1772ORAN 1968 fol.172v
Het Klokje 1772ORAN 1968 fol.172v
De Nieuwe StadsherbergVeerpoort1782ORAN 1978 fol.44
Het Vergulde TrapjeSt Stevenspoort1791ORAN 1987 fol.37
Wiemelpoort (Windmolenpoort)
Die Cartouw 1620ORAN 1877 fol.93
Zeigelbaan
Den Oranjenboomv.a. 1798 De Lindenboom1741ORAN 1937 fol.120
Het Spijker 1793ORAN 1989 fol.60v
In de Trompette 1617ORAN 1874 fol.159v
De Witte Sael 1612ORAN 1870 fol.68v
Ziekerstraat
Die Clocknaast den Engel1600ORAN 1868 fol.29
Den Engelnaast de Klok1716ORAN 1912 fol.55v
De Oude klok 1774ORAN 1970 fol.189
De Rosmolenhuis en stalling1798ORAN 1993 fol.8
In de Vergulde Clock 1690ORAN 1889 fol.9v
Watervattbij de poel1617ORAN 1874 fol.29v
Zwanengas
De Fonteijn(Karrengas)1618ORAN 1875 fol.34v
De Lindenboom 1695ORAN 1893 fol.41
Roothaert 1612ORAN 1870 fol.14
In de Stern 1626ORAN 1878 fol.24a
Locatie / HuisnaamToelichtingJaarBron

foto: Olifant op de hoek van de Lage Markt en de Priemstraat. Het beeld is een kopie, het originele houten olifantje bevindt zich in museum Het Valkhof.

REAGEER

terug

Reactie 0:

Redactie, 29-01-2020: Uitbreiding lijst oude huisnamen
Reactie 1:

Katrien, 09-07-2017: leuk en origineel. Ik woon in een portiek en wil het portiek een naam geven; misschien dat er wat meer sociale cohesie ontstaat.
Reactie 2:

Hans van Meteren, 27-08-2017: Wat een fantastisch overzicht, wat een monnikenwerk. Veel dank daarvoor! En een beetje in aansluiting op de reactie van Katrien: zou het niet leuk zijn als we enigszins traceerbare panden van hun oude naam konden voorzien? Niet met fake gevelstenen maar met een (bijvoorbeeld uniform) plateau met een algemene tekst en de oude naam.
Iets in de geest van: Op ongeveer deze plaats stond hier, rond 1706, een pand met de naam Het Cartouw. En eventueel (Meer op) www.noviomagus.nl Beetje mooi vormgegeven en gesponsord door een mecenas of bedrijf.
Reactie 3:

Ger van den Ing, 03-04-2020: Kunt u mij helpen Wij hebben vroeger gewoond op de Grotenstraat No 67. Nu blijkt dat ons huis een naam heeft gehad. Ik zou graag zien als u mij daar mee kunt helpen.

Redactie: in de Historische Atlas Nijmegen†is meer informatie te vinden.
Als je in de linkerkolom op 'Eigenaren en bewoners' klikt, en '1921-1945 Woningkaarten' activeert, kun je het pand Grotestraat 67-69 vinden, ongeveer halverwege de Pepergas en de Nonnenstraat. Klik op het pand en rechts verschijnt wat informatie.
Als je daar dan op '1655-1832' klikt, zie je de oudere gegevens.
Dan kun je bij 'Nadere informatie' nog een keer klikken op 'klik hier'. Dat is deze link.
Daar vind je dat het pand al in de vijftiende eeuw "In den Gulden Kop" heette.
Reactie 4:

Rob Essers, 06-05-2020: Bij Het Vergulde Hert staat: "t.o. Manheim". In het schepenprotocol d.d. 22 december 1700 (inventarisnummer 1896, folio 23) staat: "op en over de manhķijs plaats"; zie prikbord.
Reactie 5:

Ger van den Ing, 28-05-2020: Kunt u ook nazien hoe oud het pand was op de Grotestraat 67 met de naam De Gulden Kop, ik heb terug kunnen gaan tot 1557, en heeft dat pand ook een wapen op de gevel gehad ????

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: