Oorlog14
Pater Rubbens

PATER RUBBENS

Zo uitgelaten als de vromen past
danste hij voor de ark, zijn ganse leven lang.
Hem hield geen schroom of valse schaamte vast
bij deze priesterlijke Gods-opgang.

De kinderen vroegen vaak: wie is die pater,
die met dat wilde grijze haar, daarginds op straat?
Wij noemden zijn naam, zochten naar woorden later
maar waren tot geen klaar bescheid in staat.

Hij gaf ons meer dan moeders kunnen schenken.
Zijn goedheid lag geborgen in Gods hand.
Niemand kon hem zonder zijn biechtstoel denken
waar hij Gods levend water goot in ít dorre zand.

Rubbens is dood. Mijn kinderen zullen vragen:
waar is die pater met dat grijze haar.
En als ik dan het antwoord hier mag wagen:
Dansende kwam hij met Godís wereld klaar.
 
Sacramentsdag '59

© Cor Lubbers - Nimweegs Plat - Oorlogsherinnering p14

REAGEER

Reactie 1:

Redactie, 13-04-2013: Een uitgebreide levensbeschrijving van pater Rubbens leest u in het www.biografischwoordenboekgelderland.nl

Reactie 2:

Eddy Waltman, 31-05-2013: PATER RUBBENS, een pater die het voor elkaar kreeg alle aanwezigen in de kerk een lachstuip te bezorgen. Een keer heb ik hem ontmoet als gastpreker in de St.Theresia kerk rond 1950. Die zondag staat inderdaad in mijn geheugen gegrift. Hij maakte van zijn preek een komische klucht waardoor je eerder aan een cabaretier dacht dan een geestelijke bijbel verteller. De lachsalvo's waren dan ook niet van de lucht. elke keer moesten de kerkgangers smakelijk lachen om zijn komische vertelsels. Ja het was een pater die wist de mensen op te beuren na het geleden verlies van familieleden tijdens de oorlogsjaren.

terug

Reactie 3:

Pieter Jansen, 17-01-2020: Ja ik was vanaf 1955 tot 1957 misdienaar in de Molenstraatskerk, dus ook tijd-"getuige" van Pater Rubbens.
Ik assisteerde bij hem steeds de vroegste mis, soms al voor 05.30 uur. Meestal binnen 15 minuten was het assistentschap bij hem alweer beeindigd omdat vele rituele handelingen door Rubbens zelf, snel en zonder franje, werden overgenomen. Aansluitend mocht ik af en toe in de pastorie het ontbijt nuttigen, soms ook samen met Pater Rubbens, welke dan steeds weer nieuwe informatie over school, geloofsinzichten, personen en achtergronden van actualiteiten verschafte. Rubbens was een regelmatige gast bij ons thuis (tegenover de Molenstraatskerk), maar ook kwam hij regelmatig in de winkel [Redactie: levensmiddelenwinkel Jansen-Hendriks] om zoals mijn vader ze noemde wat "seizoenafhankelijke overschotten" (chocoladeletters, kerstkoekjes, paaseitjes etc.) te verzamelen, welke dan middels Rubbens hun weg vonden naar "elders".
Ook een verhaal over het wisselen van schoenen kan ik bevestigen. Op het muurtje naast de ingestorte muur van de kerk, hoek Molenstraat/Ziekerstraat zittend, wisselde Rubbens zijn sandalen met een wat oudere man en hij liep op zijn sokken terug.
Ik ging naar een Eindhovens internaat en verloor het contact met Nijmegen en helaas ook met Pater Rubbens.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: