Oorlog01
Voorwoord

Voor u ligt een tweede bundel verhalen van Marieke. Een bundel waarin zij herinneringen ophaalt aan haar meisjesjaren in de Nijmeegse Benedenstad, beter gezegd, aan haar 'tienerjaren' vanaf het begin van de tweede wereldoorlog tot aan de invasie.

Marieke, oftewel Cor Lubbers, vertelt over de dagelijkse èn grote gebeurtenissen èn haar beslommeringen in die tijd, zoals die in haar geheugen gegrift staan. En deze verhalen zijn geschreven in de taal waarmee ze is opgegroeid, het Nijmeegs plat.
Het op papier vastleggen van haar ervaringen uit die tijd is niet altijd even gemakkelijk geweest. Goede en slechte herinneringen komen boven, herinneringen aan plezierige en verdrietige ogenblikken, aan familie en bekenden, aan momenten van ontzetting en ontroering.
Het relaas van Marieke zal zeker niet uniek zijn. Wat misschien wel uniek is, is dat zij met deze bundel voor veel van haar Nijmeegse generatiegenoten een belangrijke periode heeft trachten vast te Ieggen in een voor de Nijmegenaren vertrouwde taal.
Wij allen die een steentje hebben bijgedragen om deze uitgave mogelijk te maken hopen dat u het met ons eens zult zijn dat deze tweede bundel van 'Ons Kurretje' de moeite waard is.

Het is me een eer om middels dit voorwoord deze bundel aan u te mogen presenteren.

Marie-José Maas

voorzitter wijkraad Benedenstad

© Cor Lubbers - Nimweegs Plat - Oorlogsherinnering p01

REAGEER

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: