Benedenstad80
Kolofon
TekstCor Lubbers
Typewerk/lay-outMarjan van Oostveen
Tekeningen:Petro van Ginneke
Foto's:Petro van Ginneke
Fotoresearch:Cor Lubbers
Lay-out/druk:Dacapo Nijmegen
Verdere medewerking werd verleend door:Benno Linssen en Til Kuilman
Met dank aan:KNP Nijmegen (papier)Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgeefster Cor Lubbers, Nonnenstraat 93, 6511 VN Nijmegen.

Nijmegen, december 1991

© Cor Lubbers - Nimweegs Plat - Kroniek van de Benedenstad p80

REAGEER

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: