Benedenstad68
Van Joris naor Sinterklaos

De letste tiet is het nogal druk met allerhande feestelijkheden. Ut ene feest hebbe we nog nie gehad of het andere ligt er al wer aon te komme. Erst hadde we de opening van het Joris Ivensmonument. Toen dat monument er pas stond most ik dur wel efkes aon wenne. Mar ik mot je nouw eereluk segge nouw ik ut un paor keer gesien heb, begin ik ut selfs mooi te fiende. Alleen fiend ik ut un bietje kaol. Wa ik nouw mooi sou fiende, un stuk of zes mooie populiere dur om hin. Dan was ut nie so beton-achtig. Mar wie wit messchien lese un paor hoge here fande gruunfersiening dit stukske wel en denke dan messchien: jao un bietje gruun en wa benkskes da sou nie misstaon daor op det pleintje.

Net was det monument klaor of toen was de Heselstraot self aon de beurt. Nouw minse det was un leuke dag. Toen de burgemeester de niewe straot wer ien gebruik hed gesteld waore dur fan allerlei leuke dinge te doen. Dur was un stukske mesiek en oek de jeugd was nie fergete. Die konde sich nog al un keer op en neer laote rije. Waor dan oek dankbaor gebruuk fan gemaokt wert.

Se hebbe daor anders ien de straot un ferfelende tiet gehad met al die rommel. Dus hoop ik dat de laotste daoge fan ut juir nog un bietje goed sien. Nouw die straot wer so mooi is kan de kassa wer un bietje rinkele en da mag oek wel naor al det werrek. SUKSES

Mar aon ut ferlengde fan de Heselstraot is oek wa gebeurt. Daor hebbe se alle muurkes afgebroken en is der un pleintje fur ien de plaots gekomme. Ut is daor nouw wat ruumer gewurde.

En toen we det allemaol gehad hedde toen kwam ons aller oudste friend: Sinterklaos, die is ons as Benejestadsmins nooit fergete. Altiet un ritje deur onse straote en daornaor de intocht in het Ouwe Weeshuus. Daor sitte de kienderen al braof op de Sint te wachte. Het was wer un geweldig feest. De pieten deden so hun best det de kiender dur oek aon mee wilde doen, en det gebeurde dan oek. Sinterklaos danste met de jeugd froluk mee. Det lukte um nog aordig goed feur so'n oude man. Nadat Sint de jeugd toegesproke had en iedereen un kadootje gehad had was dese feestelijke middag weer ten einde. Alle medewerrekers bedankt.
Dat de Sint nog mer werrek te fersette had bleek al gauw, efkes laoter sag ik de goedheiligman ien de Anita bar sitte as ik goed gekeke heb. En wer efkes laoter sag ik un Piet ien 'de Fiets' sitte, det us un ander kroegje hier ien de wijk. Ik docht nog bij mien eige: Sint en Piet sulle tog nie aon de drank sien? Je wit mar nooit, ut werrek van Sint en Piet is oek nie mer so gemekkeluk. Froeger ha je grote breje schoorstene, mar nouw met die ferwerming is det tog wel un bietje anders gewurde. Mar se hebbe ut wer gered want ik heb gin klacht geheurd. En so als alle juire is Sint wer met stille trom fertrokke. Da f´end ik nouw so jammer det der nouw niemand die goedheiligman uutswaait.

Net is die weg of de erste kerstbomen staon der al wer. Wet wel leuk is dur staot dit juir fur ut erst un kerstboom aon de Waol. Juire hebbe we dur om gefraogd mar nouw hebbe we der dan een. Waor det promote al nie goed fur is.

Ik las erregens dat de stadsarcheologen graog de Straotemaokerstoren hadde. Nouw fur mien mag ut, dan wurd die tenminste goed besteed. Ik hoop dat ut deur geet dan hebbe se meteen wa mer ruumte en so iets past oek wel ien soen toren. Sukke oudheidkundige heuren daor wel thuus.

Al met al fur de donkere daoge feur kerstmis is ut mar steeds druk. Mar det mot oek un mins mot ien beweging bliefe. En det mot oek fur un wijk. Ik hoop det fur iedereen de kerstdaoge prettig sien, nie te feul ete want det mot je dur folgend juir allemaol wer aflope.

Dat brengt me dan naor de letste dag fan ut juir. Det is tog altiet un besondere dag. Dan denkt un mins nog us efkes terug. We hebbe goeie dinge gehad en wa minder goeie mar alles bij elkaor magge we nie moppere. Ik hoop dat iedereen een heel goed oude- en niewjuirsdag het.

© Cor Lubbers - Nimweegs Plat - Kroniek van de Benedenstad p68

REAGEER

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: