Ceulemans

© copyright Marie-Jose Ceulemans, Digitale bewerking; Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Bedrijfshistorie Schoenenmagazijn J. Ceulemans

De geschiedenis van de middenstandsfamilie Ceulemans begint met een schoenfabriekje aan de Bloemerstraat in Nijmegen medio 19e eeuw. In 1894 begint Anton een schoenenwinkel annex schoenmakerij aan de Stikke Hezelstraat nr. 20.

Het pand Stikke Hezelstraat 20 in 2003.

Van zijn 3 zoons besloot Jan in het vak verder te gaan en kocht een pandje recht tegenover dat van zijn vader. (Het telefoonboek van 1915 meldt een schoenmakerij en -magazijn van Fa. Peperzak aan de Korte Hezelstraat 11 terwijl op nr. 13 F.A. Verhoeven schoenmagazijn "Het Glazen Muiltje" bestierde. Niet zeker is of het een van deze panden betreft.) Een niet zo gelukkige keuze zo bleek achteraf; tijdens het bombardement van 22 februari 1944 kwam de door bominslagtrillingen naar beneden gestorte Sint Stevenstoren op de huizen aan de even zijde van de Stikke Hezelstraat terecht en verwoestte er vele panden, echter niet dat van Pa Ceulemans, terwijl de oneven zijde verloren ging door een voltreffer en de tijdens het bombardement ontstane branden, waaronder dus het huis van zoon Jan.

Op bovenstaande foto heeft u zicht op de even zijde van de Stikke Hezelstraat. Helemaal rechts ziet u nog net het Waaggebouw. Links daarvan de oude Augustijnenstraat (nu een bevoorradingshofje) welke verlegd werd in oostelijke richting. Links ziet u het informatiebord over de bouw van het nieuwe pand. Juist rechts daarnaast ziet u het pand van vader Anton aan de Stikke Hezelstraat nr. 20.

De familie Ceulemans werd na die dagen ondergebracht bij familie in Nijmegen en vond na de oorlog een nieuw onderkomen aan de Hazenkampseweg. Jan, op dat moment dus zonder winkel en werkplaats, besloot tijdelijk weer in de zaak van zijn vader te gaan werken. Na het puinruimen in het zwaar getroffen stadscentrum van Nijmegen werden de plannen voor de wederopbouw duidelijk en besloot Jan, als een van de eersten, een nieuwe zaak op te richten aan de nieuwe, een dertigtal meters zuidelijk opgeschoven, Augustijnenstraat.

3 generaties: vlnr Jan jr., Antoon en Jan sr. steken de eerste schop in de grond aan de Augustijnenstraat in Nijmegen.

Op deze foto is de kaalslag die heeft plaatsgevonden goed te zien. De nieuwe Augustijnenstraat met tramrails en trolleyleidingen gaat richting het nog open Plein 44 en zo verder als de dan ook nog onbebouwde Bloemerstraat. Recht het eerste pand van de straat; Schoenenmagazijn J. Ceulemans.

In oktober 1952 was het zover. Op de kale vlakte van het huidige Plein 1944, de Houtstraat, Stikke Hezelstraat en de huidige Augustijnenstraat, verrees als eerste het pand van Schoenenmagazijn J. Ceulemans en een feestelijke opening volgde. De zaak werd geopend door de toenmalige wethouder, wat op zich al een hele gebeurtenis was, en de Robinsonharmonie, van de gelijknamige Nijmeegse schoenfabrieken, blies met vrolijke noot de zaak weer nieuw leven in, vergezeld van Gekke Eddie, die zoals altijd triomfantelijk achter de fanfare aanliep.

Na de oorlogsjaren gingen de zaken vanuit het nieuwe pand voor de wind. Veel oud Indië-militairen kwamen met het hele gezin inkopen doen aan de Augustijnenstraat en het personeel had de handen vol. Ook de werkplaats in de kelder van het pand draaide op volle toeren. Meest verkochte schoenen waren natuurlijk de Nijmeegse Robinsons maar ook voor de andere Nederlandse schoenmerken die uit het Langstraatgebied in Noord Brabant kwamen, dé schoenindustrie van Nederland, kon men bij Jan goed terecht.

Zicht op het pand aan de Augustijnenstraat rond 1955.

De Augustijnenstraat in 2003. In het midden, tussen de twee bomen, het "Ceulemans-pand".

In de jaren 70 raakte Jan de aansluiting met de moderne tijd en bedrijfsvoering een beetje kwijt en ging het steeds minder met de zaak. De reparatiekelder werd gesloten en om de klanten toch nog van deze service te voorzien werd een afspraak gemaakt met schoenmakerij Tweehuysen uit de In De Betouwstraat. Twee maal per week kwam de heer Tweehuysen de te herstellen schoenen aan de Augustijnenstraat ophalen en bracht ze ook weer netjes terug. Halverwege de jaren 70 kwam dan toch het definitieve einde van schoenenmagazijn J. Ceulemans. Ook Jan junior, beoogd opvolger, besloot de zaak niet voort te zetten en te gaan werken bij het Nijmeegse gemeentearchief. De omstandigheden maakte dat de opbrengst van de zaak onvoldoende was om twee gezinnen te onderhouden. Het pand werd verkocht en Jan senior ging van zijn oude dag genieten. Dit in tegenstelling tot Tweehuysen, schoenmaker sinds 1870, die de zaak aan de In De Betouwstraat draaiende hield, zelfs tot op de dag van vandaag. Inmiddels zwaait zijn zoon er de scepter maar het interieur straalt nog steeds de nostalgie van welleer uit.

De winkel/werkplaats van Tweehuysen aan de In De Betouwstraat anno 2003.

Noviomagus.nl dankt Marie-Jose Ceulemans hartelijk voor het interview en de door haar beschikbaar gestelde materialen.

© copyright Marie-Jose Ceulemans/Henk Kersten/Noviomagus.nl

terug

Reactie 1:

Hardy Damen: Marie-José, Complimenten met je geschiedschrijving van de schoenenzaak van jouw familie. Mij staat bij dat er, toen wij net op Plein 1944 woonden, op de hoek van de Bloemerstraat, ongeveer waar nu Carolus staat, een groen houten noodgebouw stond, waarin jouw vader schoenen verkocht en ter reparatie aannam.
Later hebben wij de gang van zaken, m.b.t. de schoenenzaak Ceulemans, van redelijk nabij mee mogen maken. Immers mijn ouders waren dik bevriend met de jouwe. Jouw broer Jan hoorde tot de Vriendenkring en het Acolietencollege van de Augustinusparochie en jij en je zus waren o.a. via de Bijtjes van Pater Hagen bevriend met mijn, helaas overleden, zus Marijke.
Weinigen in Nijmegen weten waarschijnlijk wat de binnenstadpioniers allemaal gedaan hebben om het nieuwe hart van Nijmegen tot een actief zaken- en familiecentrum te maken.
Ik denk daarbij, behalve aan de zakelijke activiteiten, als versiering van de binnenstad e.d., de kermissen, de allereerste Vierdaagsekraampjes, toch vooral ook aan de activiteiten m.b.t. de Bijtjes, de Franciscusfanfare, de Vriendenkring en zeker ook aan de Levende Kerstgroep, waarvoor de Karmelieten van de Doddendaal de hele prille middenstand en hun gezinnen inschakelden.
De familie Ceulemans van jong tot oud, was, net als de mijne, op al die terreinen actief, te midden van restanten van gedeeltelijk opgeruimde gebombardeerde huizen, kerken en ziekenhuizen en..... 50-jaren nieuwbouw. Nieuwbouw, die vandaag de dag weleens verguisd worden, maar toen echte symbolen van wederopbouw en nieuw sociaal en zakelijk elan waren.
Jouw familiehistorie bracht veel daarvan weer in mijn herinnering terug!

Reactie 2:

Tom Polman, 23-04-2009: Hebben de kerktrappen van de Stevenstoren, uitkomende op de Stikke Hezelstraat, altijd bestaan of zijn deze gemaakt na de oorlog? Waarom deze vraag: zijn de huisnummers na nr. 16 veranderd en opgeschoven naar beneden, zodat bv. nr. 20 vroeger nr. 24 was .
Op nr. 20 woonde mijn overgrootvader, hij is daar ook overleden op 09-12-1898.

Het verhaal van Marie-Jose Ceulemans meldt dat in 1894 hier een schoenwinkel is gevestigd.
Ik kan mij niet voorstellen dat in een dergelijk klein huisje zoveel mensen woonden.

Reactie 3:

Rob Essers, 26-04-2009: Op bijgevoegde foto is te zien dat de trappen er in 1956 nog niet waren. Op de zijgevels zijn de sporen van de gesloopte panden nog zichtbaar.

> Beschrijving: Vanuit de Stikke Hezelstraat naar het Zuiderportaal,
> links de KruideniersWinkel van W.P. Freriks, aan de Stikke Hezelstraat 22
> StadsCentrum
> Nijmegen Stikke Hezelstraat 22
> Datering: 1956
> Documenttype: glasnegatief
> Documentnummer: GN8363
Bron: RAN

Volgens mij zijn Stikke Hezelstraat 14 en 16 begin jaren vijftig afgebroken en is nummer 18 het eerste huisnummer links van de naamloze trappen naar het Zuiderportaal. Op de foto met het informatiebord over de nieuwbouw van Ceulemans zijn de panden nog niet gesloopt. Dat er na de sloop van Stikke Hezelstraat 14 en 16 een hernummering heeft plaatsgevonden, lijkt mij onwaarschijnlijk.

Reactie 4:

Veronique Hermans, 25-03-2013: Mijn vader, Piet Hermans (voor de oorlog woonachtig in de Pauwelstraat) en dhr. Ceulemans waren goede kennissen. Na de oorlog woonde hij in het Waterkwartier en stichtte met mijn moeder een gezin. Als ons gezin, 5 meisjes en 1 zoon, schoenen nodig hadden, dan kwam dhr. Ceulemans bij ons thuis met voor ieder kind 2 paar schoenen, zodat we konden kiezen. 1 Paar zwart en 1 paar bruin. Dat gebeurde 2 x per jaar. Later verhuisden wij naar Brakkenstein en gingen we naar de stad om schoenen te kopen. En altijd bij Ceulemans, want die had goede en sterke (lees degelijke) schoenen. Dus voor ons geen Bata of Van Harenschoenen, hoe mooi die er ook uitzagen.

Reactie 5:

Henk Janssen, 26-07-2017: 12-03-1908 deden de Gebr. Ceulemans een verzoek tot oprichting van een door gaskracht (gasmotor 3,5 P.K.) gedreven schoenfabriek in perceel Bloemerstraat 15.
Rijkstoezicht op Fabrieken en Werkplaatsen (Arbeidsinspectie) schreef dat de aanvraag voldeed aan de eisen krachtens Art.6 der Veiligheidswet.
(Derhalve blijft de Nimco (1904) in de Dommer van Polderveldtweg de oudste schoenfabriek in Nijmegen)
Reactie 6:

Henk Hendriks, 31-07-2017: Na het lezen van de reactie van Henk Janssen wil ik graag reageren.
Het volgende:
Ik heb tot voor kort aangenomen dat de Nimco in 1904 werd opgericht. Zo schreef ik het ook in mijn artikel uit 2011 Een kijkje in de geschiedenis van de Nimco schoenfabriek. De bron waar ik toen gebruik van heb gemaakt, was een interview met voormalig Nimco-directeur A.M. Krol dat hij gaf in het wijkblad van Nijmegen Oost.
Veel later vond ik in dagblad De Gelderlander verslagen van het 25-jarige jubileum in 1939 en 40-jarige jubileum in 1955 waarin telkens gesproken werd over 1914 als jaar van oprichting.
Mijn conclusie is nu:
In 1904 startte de carrière van de broers Jan en Frans Verschuur in de (Duitse) schoenindustrie.
In 1914 maakte Jan voor het eerst kinderschoenen in Nijmegen.
Derhalve is het eerste hoofdstukje van mijn artikel herzien.

Redactie: de discussie over de beginjaren van Nimco wordt vervolgd op de Nimco-pagina.
Reactie 7:

Henk Hendriks, 15-11-2021: Schoenenmagazijn Jan Ceulemans, Augustijnenstraat 25, verkocht veelal schoenen van Nederlands fabricaat, de Nijmeegse Robinsons waren de meest verkochte schoenen.


(foto: detail van RAN GN10475)

In 1953 werd het carnaval afgelast in verband met de watersnoodramp. In plaats daarvan organiseerde de Blauwe Schuit Lentejool, eveneens met een optocht. De optocht vertrok van de Wedren; er werd ook reclame gemaakt bijvoorbeeld voor Robinson schoenen te koop bij de schoenwinkel van Ceulemans.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: