Nijmegen in de jaren 30 van de vorige eeuw

Calendarium

1929

Beurskrach in New York. Begin van de Crisis (oktober) 

Aanhoudende verslechterende concurrentiepositie Nederland ten opzichte van andere landen

 

1930 Crisis waait over vanuit de Verenigde Staten naar Europa. 

 

1931 Eerste voorzichtige wetgeving om crisis te bestrijden (Tarwewet, Crisis In- en Uitvoerwet), 

Crisis treedt in in Nederland (stijging werkloosheid t/m 1936)\

Oprichting NSB (december) 

1932 Nederland treedt toe tot het Goudblok, hierdoor behoud van de Gouden Standaard. 

Invoering Crisisvarkenswet, Crisiszuivelwet, Clearing-wetje en Rijkssteunregeling (werklozen verplicht naar werkverschaffing)

 

1933 Mislukte wereldconferentie over oplossen crisisproblematiek 

Invoering Landbouwcrisiswetgeving

Aantreden regering-Colijn (die een aanpassingspolitiek zou voeren tov de Crisis)

 

1934 Stimulering handel en productie door tariefpolitiek van de overheid. 

Oprichting van het Werkfonds 

Jordaanoproer

Adolf Hitler treedt aan als Rijkspresident van Duitsland. 

 

1935 Grootscheepse maatregelen tegen de crisis in de VS (verplichte werkloosheidsverzekering, grote schaal uitvoer van publieke werken).

Vaststelling van de Neuremberg-rassenwetten.

 

1936 Absolute top van de werkloosheid in Nederland (januari). 

Colijn stapt af van de Gouden Standaard waardoor in Nederland het herstel wordt ingezet (september)

Opening Waalbrug (Nijmegen minder ge´soleerd)

 

1937 Top van de werkloosheid in Nijmegen (bijna 6000werklozen)

 

1938 Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland

Kristallnacht 

 

1939 Nederlandse regering begint actievere politiek ter bestrijding van crisismaatregelen (met name door middel van werkgelegenheidsprojecten).

Begin Tweede Wereldoorlog met invasie van Polen. 

 

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: