Nieuwe pagina 1
Naam H. van Stee
Geslacht Man
Achtergrond crisistijd Cafehouder
Fictief of werkelijk Fictief personage
Auteur Tom van Hoof 
Van Stee is in de aanloop naar de crisis getrouwd en vader van drie kinderen. Zijn kleine kroeg in de benedenstad loopt vrij goed. 

Druk cafébezoek in de dertiger jaren

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F1740)

In de loop van de jaren dertig ziet Van Stee zich geconfronteerd met verschillende problemen. Zijn grootste zorgen in 1929 gaan uit naar zijn zieke buurmeisje Mieke, een meisje uit een minder bedeeld gezin. Net als vele andere kinderen hoeft zij in februari van dit jaar niet naar school. Dit omdat de slechte verwarming op de gemeentelijke lagere scholen in combinatie met een strenge winter zorgen voor een forse toename van het aantal zieke schoolkinderen. Deze maatregel komt voor Mieke echter te laat. Zij heeft inmiddels tuberculose opgelopen en wordt naar een sanatorium gebracht van de Vereeniging tot bestrijding der TBC Nijmegen. Dit sanatorium ontvangt 1,75 gulden per dag subsidie van de gemeente. De vereniging ontvangt ook geld van de armenraad Nijmegen. Met dit geld worden onder meer 70 gezinnen van extra voeding voorzien en kan men 55 bonnen voor 1 liter melk verstrekken. 

Van Stee krijgt in 1932 te maken met de nieuwe drankwet. Ook ontvangt hij hinder van drankbestrijders die door het verspreiden van propagandamateriaal en het organiseren van optochten het gebruik van drank willen ontmoedigen. Van Stee kan moeilijk concurreren met andere horeca gelegenheden die door middel van extra evenementen proberen bezoekers te lokken. 

Evenement in "Germania", 1939

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F55546)

Op de afbeelding ziet Cafe van Pelt, gelegen aan de Waldeck Pyrmontsingel in Nijmegen-Oost. Tegen dit soort bekendere cafe’s moest Van Stee het naar verloop van tijd afleggen. 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F15997)

Cafe G Mulder was een van Van Stee’s directe concurrenten, aangezien deze ook in de Benedenstad gesitueerd was. 

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F62873)

Van Stee ziet zijn inkomsten door toedoen van de crisis dalen en overweegt zijn drankvergunning te verhuren. Aangezien hij bang is opgepakt te worden doet hij dit niet. Met zijn geschatte huurwaarde van 550 gulden betaalt van Stee 137,50 gulden voor het vergunningsrecht. Hij kan niet meer voldoen aan dit bedrag en zijn vergunning werdt ingetrokken wegens “niet tijdige betaling van het recht”. Op 31 oktober 1935 wordt de kroeg van Van Stee failliet verklaard. Curator Ch. Hustinx en Rechter Commissaris J. Smits handelen het faillissement van de kroeg af. 

Bronnen

Dossiers van faillissementen, uitgesproken door de Arrondissementsbank Arnhem en het Parket van de officier van Justitie te Arnhem, periode 1930-1939.

Bericht van de commissaris van de politie gericht aan de burgemeester van Nijmegen, 19-38. 152

Propagandaboek , voor de meeting der gewestelijke propaganda commissie van den Bosschen Dioces. Drankbestrijdersbond kring Gelderland te Neerbosch op zondag 27 juli 1930, BR 3281

Meer weten?

Van deze site 

Tom van Hoof, Drankconsumptie en drankbestrijding in crisistijd (1929-1939)

Leonie Rosbergen, Kinderzorg in de jaren dertig. 

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: