Nieuwe pagina 1
Naam R. Bahlmann
Geslacht Man
Achtergrond crisistijd Huisarts, gemeenteraadslid
Fictief of werkelijk Werkelijk bestaand personage
Auteur Tom van Hoof 
Bahlmann woont gedurende de crisis aan de Johannes Vijghstraat tegen het centrum van Nijmegen aan. 

Op deze afbeelding ziet u de Johannes Vijghstraat, gelegen te Nijmegen-Oost

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F1442)

Op deze afbeelding ziet u Johannes Vijghstraat 63. Hier woonde dhr. Bahlmann gedurende de crisisjaren. Halverwege de jaren dertig liep Bahlmann zelfs een gedeelte van het huis verbouwen. 

Bron: Privécollectie P. Backus.

Hij komt uit een welgestelde katholieke familie en krijgt als arts te maken met de gevolgen van de crisis. Op het moment dat de crisis nog niet voelbaar is in Nijmegen kent de stad in 1929 al wel de hoogste kindersterfte van alle zeventien gemeenten met een inwonertal van boven de 50.000. 

De financiële crisis zal haar sporen echter naar verloop van tijd achter laten op de Nijmeegse gezondheidszorg. Naast de hoge kindersterfte ziet Bahlmann zich geconfronteerd met een stijging van het aantal patiënten met roodvonk, difterie en tyfus. De nieuwe “besmettelijke-ziektenwet” van 1929 moet het aantal besmettelijke ziekten terug dringen. 

Bahlmann is gedurende de jaren dertig lid van verschillende commissies en instellingen die ten doel hebben de volksgezondheid te verbeteren. 

Zo maakt hij deel uit van de Stichting schooltandverzorging gemeente Nijmegen (S.S.N) die zich bezig houdt met de “mondsanering ter bevordering eener goede gezondheid”. Tevens is hij lid van de gezondheidscommissie en houdt zich zodoende bezig met de bestrijding van tuberculose. Ook ontvangt hij brieven van personen die klagen over slechte woonomstandigheden. Lang zou hij zich echter niet buigen over deze zaken aangezien hij in 1931 tot lid van de gemeenteraad verkozen wordt. In 1933 trouwt Bahlmann. Zijn vrouw is actief in het verenigingsleven. 

In de jaren dertig dient zich naast de financiële crisis ook een crisis aan op politiek vlak. Internationale verhoudingen staan onder grote druk en de voortekenen van een nieuwe oorlog dienen zich aan. Zowel Bahlmann als zijn vrouw houden zich bezig met de voorbereiding op een eventuele nieuwe oorlog. Hoewel Bahlmann deel uit maakt van de gegoede bevolking van Nijmegen heeft de crisis van de jaren dertig toch een flinke impact op zijn leven. 

Overzicht van een aantal leden van de gemeenteraad, Bahlmann staat geheel rechtsboven afgebeeld.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F35169)

Deze tabel geeft de ontwikkeling van een aantal ziektes in Nijmegen weer voor de crisisperiode. 

Bron: Jaarverslagen gemeente Nijmegen 1926-1937, Regionaal Archief Nijmegen

Bronnen

Stukken uitgebracht door de Vereeniging tot bestrijding der TBC Nijmegen, 1932 en 1940

Jaarverslagen gemeente Nijmegen (1929-1939)

Commissariaat van de politie, 19-8021

Ontwerp luchtbeschermingsplan, 19-3641 

Meer weten?

Van deze site 

Leonie Rosbergen, Kinderzorg in de jaren dertig. 

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.