Nieuwe pagina 1
Naam Anna Goebbelaar
Geslacht Vrouw
Achtergrond crisistijd Tienermeisje
Fictief of werkelijk Fictief personage
Auteur Alexander de Lepper 
In 1929 is Anna Goebbelaar dertien jaar oud. Zij gaat na dit jaar nog een jaar naar school. Wanneer ze op veertienjarige leeftijd het lager onderwijs heeft afgerond, probeert ze aan werk te komen. Hiermee kan ze bijdragen aan het gezinsinkomen. Ze wordt aangenomen bij de Splendor fabriek. 

De arbeidster vond een baan bij de Splendor fabriek in Nijmegen. Splendor was een gloeilampenfabriek. Doordat Splendor eind jaren 1929 uitbreidde, was het mogelijk voor deze arbeidster om een baan te bemachtigen.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (GN 3061)

Wanneer eind 1930 de economische toestand in Nederland en dus ook Nijmegen verslechtert worden er duizend arbeiders en arbeidsters ontslagen. Anna Goebbelaar is één van deze duizend. Ze probeert door middel van projecten van de gemeente alsnog aan een betaalde baan te komen, zodat ze kan bijdragen aan het gezinsloon. Het zijn telkens hele kleine projecten, waardoor ze voor een paar weken het hoofd boven water kan houden. 

De werkvooruitzichten zagen er goed uit. In Nijmegen zouden twee kunstzijde fabrieken worden geopend. Daarnaast zou er een Philips fabriek in Nijmegen worden gevestigd. Met de komst van deze fabrieken en de uitbreiding van de al bestaande gloeilampenfabriek Splendor zou er veel werkgelegenheid in Nijmegen komen. Toch viel dit positieve toekomstbeeld in duigen. De bouw van de Philips fabriek vond geen doorgang. Ook ging een opening van een kunstzijde fabriek Dyra aan de Muntweg niet door.

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (08-12-1930)

Op 22 maart 1935 worden er voor het eerst jeugdige werklozen aan het werk gezet. Ook Anna profiteert van deze regeling. Voor twee gulden doet ze wat licht grondwerk en legt ze enkele plantsoenen aan. 

Ook de werkloze jeugd kon terecht in de publieke werken-projecten van de overheid. Bovenstaand artikel uit de Gelderlander maakt hier in 1936 voor het eerst melding van. 

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (02-12-1936)

Deze gevolgen van de economische crisis op haar leven, zorgen ervoor dat ze zich nog actiever gaat inzetten voor de (plaatselijke) socialistische partij, net als haar vader. De sympathie voor de Socialistische Democratische Arbeiders Partij komt in 1937 tot uiting.

Doordat er alleen maar geld is om eten te kopen om te kunnen overleven, wordt er niks uitgegeven aan andere zaken. De huur kan maar ternauwernood worden betaald. Daarom besluit de familie in 1938 te verhuizen.

De gemeente heeft in samenwerking met verscheidende bouwverenigingen enkele goedkope huurwoningen weten te plaatsen in Nijmegen. De huurwaarde van deze huizen bedragen beneden zes gulden. Hiermee kan het gezin het hoofd beter boven water houden.

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (25-08-1938)

Bronnen

Archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen , 1894-1951 met daarbij als bestandsdeel “Plaatsingslijst van de aanvulling op het archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht Nijmegen , 1894-1951

Raadsverslagen Nijmegen 1929-1939

De Gelderlander online, diverse edities. 

Meer weten?

Van deze site 

Marina Ackermans, De werklozenzorg te Nijmegen en de levensomstandigheden van de werklozen aldaar gedurende de crisis van de jaren dertig.

Paul Backus, ‘New Deal’ aan de Waal, de uitvoer van publieke werken tijdens de jaren dertig in Nijmegen.

 

Overig

Marijn Alofs en Rosalie Thomassen, 'De schoorsteen moest roken' : Nijmeegse nijverheid en merknamen

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: