Nieuwe pagina 1
Naam Roos Klink 
Geslacht Vrouw
Achtergrond crisistijd Kind tijdens de crisis
Fictief of werkelijk Fictief personage
Auteur Leonie Rosbergen
Roos is in 1929 vijf jaar oud en woont alleen met haar vader in een klein appartementje in Nijmegen. Haar moeder stierf toen Roos geboren werd en sindsdien staat haar vader er alleen voor. Deze werkt in een fabriek waar hij genoeg verdient om het tweetal te onderhouden. Roos gaat sinds kort naar de Joseph-school, een katholieke school in de stad. In 1930 raakt de vader van Roos echter werkloos. De fabriek moet meer dan de helft van het personeel ontslaan, als gevolg van de economische crisis. Roos en haar vader worden nu afhankelijk van de steun en er is nauwelijks genoeg geld om eten te kopen. Gelukkig word er op de school van Roos af en toe schoolvoeding uitgedeeld. 

Op deze foto is een groep kinderen te zien op school. Zij krijgen een maaltijd van het Crisiscomite. In de jaren dertig was schoolvoeding niet vreemd. Omdat veel kinderen thuis niet genoeg te eten kregen werd dit door de gemeente verzorgd. De families moesten dit vaak eerst aanvragen bij de gemeente en samen met de schoolarts werd besloten of een kind in aanmerking kwam.

Herkomst: Beeldbank Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (0005162)

De vader van Roos raakt in 1933 depressief en gaat aan de drank. Hij verwaarloost zijn dochter wat de buurvrouw, die lid is van de ‘St.-Vincentiusvereniging’, opvalt. Deze buurvrouw neemt direct contact op met de vereniging. Roos wordt door hen bij haar vader weggehaald en geplaatst in het nieuwe St.-Vincentius kinderhuis. Hier wordt ze verzorgd zodat ze aan kan sterken. Aan het einde van het jaar komt Sinterklaas zelfs langs en krijgt ze voor het eerst in jaren een cadeautje. 

Dit krantenbericht schrijft over de opening van het nieuwe St. Vincentius kinderhuis te Nijmegen. Hier kwamen kinderen terrecht die uit huis werden geplaatst door de voogdijraad of wezen.

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (20-12-1932)

Sinterklaasviering in het kinderhuis.

Bron: Gelderlander Online, Regionaal Archief Nijmegen (02-12-1933)

Af en toe komt de vader van Roos op bezoek, hij probeert zijn leven te beteren om zijn dochter terug te krijgen. Maar na een tijdje komt hij niet meer langs omdat hij ernstig ziek is. Uiteindelijk overlijdt hij in de zomer van 1934 aan tuberculose. Roos is erg verdrietig en ze kan niet langer in het kinderhuis blijven. Er moet een vaste plek voor haar worden gezocht en ze komt terecht in het Rooms-Katholieke weeshuis Doddendaal. Hier moet Roos een uniform dragen. Gelukkig krijgen ze het jaar erop in 1935 nieuwe uniformen die veel praktischer zijn.

Een van de vele weeskinderen, net als Roos, hier op de trappen van het Rooms-Katholieke weeshuis.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F62522)

Op deze foto is in het midden een meisje te zien die het oude uniform draagt. De meisjes naast haar hebben het nieuwe uniform aan. In 1934 kwam er namelijk een nieuw uniform in het weeshuis in Nijmegen.

Bron: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen (F18204)

In 1936 ging Roos naar de pas opgerichte Kook- en Huishoudschool. Hier werd zij opgeleid tot dienstbode. Hier was namelijk veel werk in te vinden en zou ervoor zorgen dat Roos na haar opleiding een zelfstandig leven op zou kunnen bouwen. De opleiding duurde enkele jaren en in 1940 kon Roos het weeshuis verlaten om bij een gezin als dienstbode aan de slag te gaan. 

Bronnen

Bescherming van meisjes, Regionaal Archief Nijmegen: J14.

Vereeniging voor R.K. gezinsvoogden en patronage te Nijmegen 1936-39, Regionaal Archief Nijmegen: J 57.\

Jaarverslag vereniging kinderzorg binnen de Classis Nijmegen 1938, Regionaal Archief Nijmegen: J60.

Meer weten?

Van deze site 

Tom van Hoof, Drankconsumptie en drankbestrijding in crisistijd.

Leonie Rosbergen, Kinderen in de jaren dertig.

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: