Nijmegen in de jaren 30 van de vorige eeuw

Links nationaal

Op dit gedeelte van de site vindt u een aantal links naar andere internetsites die te maken hebben met thema van de crisis van de jaren dertig of op een andere manier verbonden zijn met de geschiedenis van Nederland. 

Het Geheugen van Nederland
Het Geheugen van Nederland is een gigantische online museumcollectie. Met meer dan 439852 beelden, foto’s etc. uit 86 verschillende collecties kan iedereen met een interesse in vaderlandse geschiedenis zijn of haar lol op. Daarnaast is het ook nog eens zo dat deze collecties ver uit elkaar liggen. De reikwijdte strekt zich uit van vrouwengeschiedenis (door het Aletta instituut voor vrouwengeschiedenis) tot voorwerpen uit het Rijksmuseum van Oudheden. Ten slotte is er ook nog een interactief gedeelte voor geschiedenisdocenten met digitale lessen aan de hand van bepaalde collecties. Kortom, jong, oud, man, vrouw, op deze site is voor iedereen wat te vinden!

www.hetgeheugenvannederland.nl

Katholiek Documentatie Centrum
Het Katholiek Documentatie Centrum (vanaf nu KDC) van de Radboud Universiteit Nijmegen houdt zich voornamelijk bezig, zoals de naam al zegt, met de geschiedenis van het Rooms-katholicisme in Nederland. Het KDC kent geen eigen website, echter als u op de onderstaande link klikt, komt u terecht op een tentoonstelling geproduceerd door het KDC. In dit zogenaamde Digitale Katholieke Erfgoedhuis komen talloze thema’s uit de katholieke geschiedenis aan bod, rijkelijk geïllustreerd met afbeeldingen en videofragmenten. Tevens is er een gedeelte van educatief materiaal voor het voortgezet onderwijs.

http://nederlandskatholicisme.ruhosting.nl/index.html

International Institute of Social History (IISH)
De website van het IISH kent een flink aantal digitale tentoonstellingen/projecten. Zoals de naam al verraadt is dit instituut bezig met sociale geschiedenis. Zodoende is er veel aandacht voor minderheidsgroepen in de loop van de geschiedenis (vrouwen, arbeiders, allochtonen), daarnaast zien we dat er ook ruimte is voor puur economische verschijnselen. Voorbeelden van digitale collecties zijn: een historie van prijs- en loonontwikkelingen, een geschiedenis van werk. Deze laatste is aangevuld met een grote hoeveelheid afbeeldingen. Het gaat te ver om alle bestaande collecties hier op te lepelen, rest mij nog om de aandacht te vestigen op de webshop. Als een van de weinige digitale geschiedenissites is het bij het IISG ook mogelijk reproducties van bepaalde werken te bestellen.

http://www.iisg.nl/index-nl.php

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Ook de website van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (vanaf nu ING) kent naast de gebruikelijke archievenindexen ook een aantal digitale onderdelen die de moeite waard zijn te bekijken. Een groot deel van de publicaties die vanuit het ING komen, zijn ook digitaal terug te vinden. De meest indrukwekkende gedeeltes van de site van het ING zijn zonder twijfel de biografische woordenboeken, kleine kans dat de persoon die je zoekt niet gevonden word t in de database van het ING.

www.inghist.nl/

Nationaal Archief
Evenals het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is de website van het Nationaal Archief geen digitale tentoonstelling. Echter zijn er bepaalde onderdelen van de site die wel als zodanig beschouwd kunnen worden. Reden te meer om ook deze website eens te bezoeken. Grote aandachttrekker is de digitale beeldbank, hier zijn vele thema’s in verwerkt. Zo is er een tentoonstelling over KNVB-voetbalwedstrijden, maar er is bijvoorbeeld ook een item over de bevrijding van Nederland. Deze site herbergt enkele onmisbare documenten voor het begrijpen van onze vaderlandse geschiedenis, zoals het Plakkaat van Verlatinghe en de ondertekende versie van de Unie van Utrecht. 

http://www.nationaalarchief.nl/

Rijksmuseum
Het Rijksmuseum heeft op haar website een groot interactief gedeelte. Zo kan de bezoeker een tour maken door het museum zelf aan de hand van een aantal filmpjes. De onderwerpen zijn weliswaar wat eenzijdig, voornamelijk de schilderkunst komt aan bod. Desondanks is het zeker de moeite waard, gezien de hoge kwaliteit van de Nederlandse meesterwerken. Een ander voor historici interessant onderdeel is de online vertolking van de Canon van Nederland. 

http://www.rijksmuseum.nl/webspecials?lang=nl

Persmuseum
De website van het persmuseum is visueel een stuk minder aantrekkelijk dan bovengenoemde museasites. Sinds 2003 heeft het persmuseum voor iedere expositie ook een internetgedeelte gemaakt. De exposities bestaan uit verschillende verzamelingen van spotprenten en/of andersoortige tekeningen. De onderwerpen zijn hoofdzakelijk politiek-maatschappelijk. Enkele voorbeelden van tekenaars zijn Peter van Straeten, Kamagurka en Stefan Verwey.

http://www.persmuseum.nl/, doorklikken naar exposities en vervolgens webexposities

Reclame Arsenaal
Deze website is speciaal toegespitst op de geschiedenis en ontwikkeling van de reclamewereld en is waarschijnlijk de mooiste online expositie van deze lijst. Wanneer de bezoeker op de website terechtkomt, kan hij links in het beeld het virtuele museum aanklikken. In dit webmuseum kan de bezoeker een reis maken door de ontwikkeling van de reclame vanaf 1870. Geïllustreerd met talloze voorbeelden is deze website zeer zeker de moeite waard te bezoeken.

www.reclamearsenaal.nl

Museumserver.nl
De bezoeker van Museumserver.nl zal even het visuele aspect aan de kant moeten zetten. Dit vanwege het feit dat deze site geen virtueel museum is van zichzelf, maar een verzamelpagina van meer dan 600 links naar andere virtuele musea. Vooral de kunstliefhebbers vinden hier talloze verwijzingen naar online musea/tentoonstellingen die de moeite waard zijn te bekijken. 

http://www.museumserver.nl/expositie/

 

Links internationaal

Hieronder vindt u een aantal links naar andere internetsites die te maken hebben met thema van de crisis van de jaren dertig. 

America in the 1930s
Zoals de meeste mensen zullen weten kwam de crisis van de jaren dertig overwaaien uit de Verenigde Staten van Amerika. Deze website, verbonden aan de universiteit van Virginia, neemt u me terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw. Naast een zeer uitgebreide tijdlijn, is de site opgedeeld in een viertal gedeelten. De jaren dertig zijn te beleven aan de hand van radiofragmenten, in print (hierbij kan gedacht worden aan tijschriften, advertenties, boeken en talloze andere vormen van gedrukt werk), een filmgedeelte en ten slotte een sectie waarin talloze culture aspecten aan bod komen zoals kunst en design. Kortom deze site geeft u een realistisch én uitgebreid beeld van het Amerika tijdens de Grote Depressie
Taal: Engels

http://xroads.virginia.edu/~1930s/front.html

The Great Depression
Deze site heeft net als bovenstaande link de Grote Depressie in de Verenigde Staten als onderwerp. Echter waar America in the 1930s een heel uitgebreide site met veel eigentijds materiaal is, kent The Great Depression voornamelijk een encyclopedisch karakter. Naast een uitgebreide samenvatting, besteedt de site aandacht aan de belangrijkste personen en gebeurtenissen van dit tijdperk. Daarnaast zijn er nog verwijzingen naar andere sites én een (beperkte) fotocollectie
Taal: Engels

http://www.shmoop.com/great-depression/websites.html

Age of Lost Innocence, 
photographs of childhood realities and adult fears during the depression
Deze op fotografie gerichte site neemt de bezoeker mee op reis door de jaren dertig in de Verenigde Staten. Aan de hand van de ontwikkeling van fotografie als medium worden aspecten van de crisistijd behandeld. Fotografie ontwikkelde zich stormachtig in de jaren dertig en er dit is dan ook slechts één van de vele internettentoonstellingen over crisisfotografie. Deze site is net als America in the 1930s verbonven aan de Universiteit Virginia.
Taal: Engels 

http://xroads.virginia.edu/~MA03/pricola/FSA/index.html

New Deal Network
Deze site beschikt over een zeer uitgebreide collectie New-Deal foto’s. De site behandelt vele thema’s van de het leven van de Amerikanen in de jaren dertig. Zo is er aandacht voor de negatieve sociale gevolgen van de crisis enerzijds, maar anderszijds komen ook de talloze kunstprojecten, opgezet door de Amerikaanse overheid, aan bod. 
Taal: Engels

http://newdeal.feri.org/library/index.htm

Photos of the Great Depression and the New Deal 
Deze site richt zich uitsluitend op de fotografie van de jaren dertig. Op de welkomstpagina kan de bezoeker aangeven welke thema’s hem of haar interesseren en komt zodoende gelijk uit bij de beoogde resultaten. De site is ietwat eenzijdig, maar dit wordt gecompenseerd door de enorme hoeveelheid foto’s
Taal: Engels

http://docs.fdrlibrary.marist.edu/gdphotos.html

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: