22-AMvDriel_0022

<= vorige |  index  |  volgende =>

Foto 22: Lange Brouwerstraat

Collectie: Patrick Aben (toegevoegd 9-4-2012)

Het ‘Waarom?’ zou kunnen wijzen op de leegstand en afbraak in de benedenstad tot in de jaren ’70. Het pakhuis waarop de tekst is gekalkt, op de hoek van de Lange Brouwerstraat en de Begijnenstraat, bestaat nog steeds.
Heeft u herinneringen bij deze foto? REAGEER, wij maken graag gebruik van uw verhaal.
Reactie 1:

Henny Fransen, 15-04-2016: De bovenstaande muur maakt deel uit van Begijnenstraat 48.
Tussen februari 1984 en februari 1985 werden een aantal historische panden aan de Lange Brouwerstraat en Begijnenstraat, waaronder dit pand, in opdracht van Woningvereniging Nijmegen gerestaureerd. Dit werd mogelijk gemaakt door de Stichting Stadsherstel Nijmegen, waarin een aantal verontruste burgers zich hadden verenigd, met als doel in verval rakende monumentale panden voor bewoning geschikt te maken en voor het stadsbeeld te behouden. Op 1 maart 1986 werden er door wethouder van Volkshuisvesting Wim Hompe drie koperen kokers in de gevels ingemetseld, die herinneren aan deze geslaagde reddingsoperatie. Het stichtingsbestuur bestond uit Mr. T.N.J.A. van Rijn, voorzitter, Drs W. Lieber, secretaris, A.F. Uijen, penningmeester, A.A. E.M. Gijsbers, P.J.W. van Hontum, Ir. B.J.M.M. Pouderoijen, A. van Nieuwenhuijze, en Mr. Baron W.J.M. van Hövel tot Westerflier. Het hoekpand Begijnenstraat 48 is van januari 1986 tot en met juli 1990 als schilderswerkplaats van Woningverening Nijmegen in gebruik geweest. Daarna werd er een pianohandel in gevestigd. Mogelijk is deze er heden te dage nog gevestigd.
Reactie 2:

Henny Fransen, 16-04-2016: Aanvulling: Behalve de toenmalige wethouder van Volkshuisvesting Wim Hompe, was ook Willy Lieber, directeur van Woningvereniging Nijmegen en medebestuurder van de Stichting Stadsherstel Nijmegen, betrokken bij het inmetselen van de kokers.
Zij bevestigden hiermee de voltooide restauratie van een aantal monumentale panden aan de Lange Brouwerstraat en Begijnenstraat.


gerestaureerde Lange Brouwerstraat


Wim Hompe en Willy Lieber

Reactie 3:

Maarten-Jan Dongelmans, 07-11-2018: Op de hoek van de Begijnenstraat was tot 1895 de fabriek van Dobbelmann gevestigd. De panden die door de Stichting Stadsherstel zijn hersteld dateren uit de laatste jaren van de 19de eeuw (gebouwd na de grote brand in de zeepfabriek in 1895).
Reactie 4:

Rob Essers, 08-11-2018: @Maarten-Jan Dongelmans (reactie 3) - Maar op de linkerfoto bij reactie 2 met het onderschrift "gerestaureerde Lange Brouwerstraat" staat een pand met de originele gevelsteen uit 1882.
Reactie 5:

Rob Wolf, 06-04-2020: Wie weet wanneer Willy Lieber is overleden?
Een vraag namens de Stichting Stadsherstel.
Bedankt alvast
Reactie 6:

Maarten-Jan Dongelmans, 06-04-2020: @ Reactie 4: Klopt. Het rijtje huizen op de hoek Begijnenstraat-Brouwerstraat is door Stadsherstel gerestaureerd. Het grote pand op de foto is inderdaad eerder aangepakt (dat had ook niets met de oude fabriek te maken).
De pianohandel is trouwens rond de jaarwisseling 2017-2018 gestopt. Ik huurde daar altijd de vleugel voor het Oranjeconcert in de Stevenskerk en moest vanaf 2018 een andere leverancier zoeken.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.