AandelenCat.html

© copyright Paul van der Zee, Digitale bewerking; Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Oude Nijmeegse Aandelen

In het verleden zijn vele duizenden verschillende aandelen uitgegeven. Met name na 1850 werd deze weg steeds vaker gevonden als men geld nodig had om een onderneming te stichten. De uitgifte van aandelen gaat gepaard met (industriŽle) bedrijvigheid; aandelen zijn een waar tijdsdocument. Zo zijn er vele aandelen van spoorwegmaatschappijen; de aanleg van een spoorweg kostte in de jaren 70 van de 19e eeuw dermate veel geld dat dit niet meer uit enkele bronnen te financieren was, maar dat men bij een breder publiek om geld moest gaan vragen. Dat dit niet altijd goed ging getuigen de talloze waardeloze Russische spoorwegaandelen die nog bij menigeen te vinden zijn. Vele grootse historische ondernemingen zijn met de uitgifte van aandelen gefinancierd. Maar ook kleinschalige ondernemingen werden gefinancierd met een aandelen uitgifte. In Nederland zijn de meeste aandelen in Amsterdam uitgegeven; dat was en is het financiŽle centrum van Nederland. Van ondernemingen uit het oosten van het land zijn maar slechts zelden aandelen te vinden.
Na 25 jaar verzamelen (sedert 1985) heeft Paul van der Zee een collectie opgebouwd van 106 aandelen uit Nijmegen. Slechts vier per jaar, want Nijmeegse aandelen zijn zeldzaam. En die aandelen zijn hier, bij Noviomagus.nl te bewonderen. Heeft u interesse in het verzamelen van oude aandelen? Heeft u oude aandelen van Nijmegen? In beide gevallen kunt u contact opnemen met Paul van der Zee via http://www.oude-aandelen.nl of via telefoon 024-323 36 87.

(gewijzigd 27-07-2010)

alewijnse.jpg antonius.JPG armbestuur.JPG asw38.jpg asw44.jpg
C. Alewijnse & Co NV

Bewijs van aandeel

Een duizend gulden

30 april 1959
R.K. parochie van de H. Antonius van Padua

Obligatie aan toonder

100 gulden

1 juli 1929
R.K. parochiaal armbestuur

Obligatie

1000 gulden

15 maart 1943
NV Automatic Screw Works

Recepis

12 januari 1938
NV Automatic Screw Works

Recepis

7 december 1943
batava.JPG bato.JPG begraafplaats.JPG begraafplaats471000.jpg begraafplaats47500.jpg
NV Batava Margarinefabrieken

Bewijs van aandeel

500 gulden

15 januari 1960
Steenfabriek Bato's Erf NV

Aandeel

1000 gulden

1 april 1930
Instelling R.K. begraafplaats in het dekenaat Nijmegen

Obligatie

500 gulden

27 december 1957
Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen.

3,5% obligatie

f 1000 no. 123 Specimen

1947
Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen.

3,5% obligatie

f 500 Specimen

1947
betuwschestoomtram1.jpg brienenswaard.JPG canisius1000.JPG canisius500.JPG christelijkenbesturen.JPG
Betuwsche Stoomtramweg- Maatschappij
februari 1907, Elst
in 1941 gewijzigd in:
Betuwsche tram-Maatschappij gevestigd te Doetinchem.
Oprichtersbewijs
N.V. Steenfabriek "de van Brienenswaard"

Bewijs van aandeel aan toonder

1000 gulden

januari 1923
Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

19 december 1957
Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Obligatie

500 gulden

19 december 1957
Fonds eigen gebouw van den Christelijken Besturenbond Nijmegen

Bewijs van aandeel

5 gulden
delta.jpg dewaal.JPG duckenburg.jpg dungenaand.JPG dungenobli.JPG
Meubelfabriek Delta

Bewijs van Aandeel

1000 gulden

1918
N.V. Machinefabriek en scheepswerf "De Waal" te Nijmegen

Bewijs van aandeel aan toonder

1000 gulden

1 juni 1920
NV Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Duckenburg te Nijmegen.

Aandeel groot f 1000 . Specimen

11 mei 1905
Cacao- en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

29 maart 1921
Cacao- en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen

Obligatie

1000 gulden

1925
electriciteitsmy2.JPG gelderlandtielens911.jpg gelderlandtielens951.jpg gelderschestoomboot1855.JPG gelderschestoomboot1886.JPG
Electriciteits maatschappij Ubbergen

Bewijs van aandeel

vijfhonderd gulden

29 juli 1898
Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen.

Mantel van bewijs van 50 gewone aandelen elk groot f 20 aan toonder.

Rotterdam 13 mei 1968. blankette uit de fondsenadministratie.
Gelderland Tielens papierfabrieken NV, gevestigd te Nijmegen.

Mantel van bewijs van 1 niet-royeerbaar certificaat aan toonder, groot twintig gulden van gewone aandelen.

Nijmegen 13 mei 1968. nulnummer uit de fondsenadministratie.
Geldersche Stoomboot- maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

10 juli 1855
Geldersche Stoomboot- maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

mei 1886
geltielpap.jpg gezondewoning.JPG grunoenadek.JPG heitkonig.JPG hhart100.JPG
Gelderland Tielens Papierfabrieken NV

Scrip

12 gulden en vijftig cent

4 juni 1963
Arbeiders bouwvereeniging "De Gezonde Woning" te Nijmegen

Bewijs van aandeel

25 gulden

12 januari 1931
N.V. Gruno en Adek Rijwielenfabrieken

Bewijs van aandeel

500 gulden

15 maart 1951
N.V. HeitkŲnig's Confectiemagazijnen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

15 februari 1925
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees, Nijmegen

Obligatie aan toonder

een honderd gulden

1 april 1931
hhart1000.JPG hhart500.JPG hollandscheijzererts.JPG hotelgrootbergendal.JPG hotelkeizerkarel.JPG
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees, Nijmegen

Obligatie aan toonder

een duizend gulden

1 april 1931
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees, Nijmegen

Obligatie aan toonder

vijf honderd gulden

1 april 1931
N.V. Eerste Hollandsche IJzererts- Maatschappij te Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

1 juli 1909
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel "Groot Berg en Dal"

Bewijs van aandeel

1000 gulden

24 november 1914
Maatschappij "Hotel Keizer Karel"

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 november 1893
hulpbank.JPG jpc-van-manen.jpg kapokmaatschappij.JPG kapokrec.jpg kneppers.jpg
Hulpbank te Nijmegen

Aandeel

50 gulden

april 1863
Nijmeegsch Speelgoederenmagazijn voorheen J.P.C. van Manen & Co..

Aandeel

500 gulden

8 oktober 1921.
N.V. Internationale Kapok-Maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

10 juli 1916
Internationale Kapok Maatschappij

RecepisDecember 1919
De Maas en Waalsche Bank Kneppers en Cie.

Bewijs van Aandeel

1000 gulden

1 mei 1913
landbouwmaatschappij.JPG landbouwmijaandeel.jpg landbouwonderaandeel.jpg lentselawntennisa.jpg lentselawntennisb.jpg
N.V. Landbouw Maatschappij "Holland"

Bewijs van preferent aandeel

1000 gulden

20 april 1920
Landbouwmaatschappij Holland.

Aandeel

groot duizend gulden

1921
Landbouwmaatschappij Holland, gevestigd te Nijmegen.

Bewijs van Onderaandeel

500 gulden

30 augustus 1921
Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.).

4% obligatie serie A

groot f 100.

1 december 1981 Specimen
Lentse Lawn Tennis Vereniging, gevestigd te Lent, gemeente Elst (Gld.).

4% obligatie serie B

groot f 100.

1 december 1981 Specimen
mollaandeel.jpg mollprioriteit.jpg muller.JPG nationaalgrondb.JPG natuurmest.JPG
L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij.

Gewoon Aandeel

duizend gulden

1919
L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij.

Prioriteits-Aandeel

duizend gulden

1919
Tricotfabriek W.J. Muller & Co

Obligatie

1000 gulden

2 januari 1920
N.V. Nationaal Grondbezit 's-Gravenhage

Bewijs van aandeel

1/120-ste deel

15 augustus 1912
N.V. Natuurmest Maatschappij

Bewijs van aandeel

1000 gulden

16 april 1914
nezeemi.JPG nijmegen1880.JPG nijmegenobl.JPG nyko.JPG nyma.jpg
NV Nederlandsche Zeemleder- en Sponsenindustrie

Oprichtersbewijs aan toonder

aandeel 250 gulden

29 april 1939
Gemeente Nijmegen

Geldleening

170.000 gulden

1 december 1880
Gemeente Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

1 april 1931
Nederlandsche IJs- en koelapparaten industrie N.V. Nijko

Bewijs van aandeel

500 gulden

1 maart 1937
NV Kunstzijdespinnerij NYMA

Certificaat aan toonder

100 gulden

27 maart 1942
ooievaar1000.JPG ooievaar250.JPG ooievaar500.JPG ort.jpg phaeton.JPG
Schoenfabriek "De Ooievaar"

Obligatie

1000 gulden

15 augustus 1923
Schoenfabriek "De Ooievaar"

Obligatie

250 gulden

15 augustus 1923
Schoenfabriek "De Ooievaar"

Obligatie

500 gulden

15 augustus 1923
Onderling Risico Transport

Bewijs van Aandeel

250 gulden

1900
Electriciteits Maatschappij "PhaŽton"

Bewijs van aandeel A

een duizend gulden

15 augustus 1896
proeftuin.JPG Robur.JPG sanogres.JPG smit44obl.jpg smit47aand.jpg
Vereeniging "De Proef- en Schooltuin voor Nijmegen en Omstreken"

Obligatie

250 gulden

1 october 1919
Rijwielonderdeelen fabriek ROBUR

Bewijs van Aandeel

Duizend Gulden

7 augustus 1931
N.V. Maatschappij tot Exploitatie der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen

Bewijs van aandeel

250 gulden

1 juni 1913
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

3 juli 1944
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Bewijs van aandeel

Duizend gulden

1 mei 1947
smit51rec.jpg smit52obl.jpg smit56obl.jpg smit62obl.jpg smit64obl.jpg
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Recepis

31 januari 1951
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

1 december 1952
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

16 januari 1956
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

7 februari 1962
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

9 januari 1964
smit65obl.jpg smit66aand.jpg smw-aand-a1.JPG smw-aand-b1.JPG SMW-schuldbek1.JPG
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

Duizend gulden

15 december 1965
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Bewijs van aandeel

Duizend gulden

2 mei 1966
Stoomtram Maas en WaalBewijs van een aandeel A

500 gulden

1 november 1901
Stoomtram Maas en Waal

Bewijs van een aandeel B

500 gulden

1 november 1901
Stoomtram Maas en Waal

Schuldbekentenis

500 gulden

1 maart 1901
sparta.JPG splendor.JPG stam.jpg stoombootdienst.JPG stoombootreederij.JPG
Gymnastiek en Schermvereeniging "SPARTA"

Bewijs van Aandeel

1 gulden

21 januari 1900
N.V. "Splendor" Gloeilampenfabrieken

Bewijs van 10 aandelen

1000 gulden elk
Stijfselfabriek voorheen Stam & Co

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1912
Stoombootdienst- onderneming firma Jan van der Heijden & Co

Bewijs van aandeel

500 gulden

31 december 1853
"De Nijmeegsche Stoomboot-Reederij"

Bewijs van aandeel

300 gulden

31 october 1903
stoomtrein1894.JPG stoomtrein1896.JPG stoomtreinaandeel.JPG thieme.JPG tiemstra.JPG
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Schuldbekentenis

1000 gulden

1 januari 1894
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Schuldbekentenis

1000 gulden

1 januari 1896
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

7 november 1892
H.C.A. Thieme

Aandeel

1000 gulden

1 augustus 1891
Aannemersbedrijf voorheen G. Tiemstra & ZN

Bewijs van aandeel

1000 gulden

13 maart 1958
tramaanleg.JPG veiling100.JPG veiling1000.jpg veiling500.jpg veilingen250.JPG
Centrale Commissie tramaanleg Betuwe

Renteloos aandeel

5 gulden
N.V. Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

100 gulden

12 december 1919
Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen Nijmegen

Aandeel

f 1.000,00 nr. 424

1919
Maatschappij tot beheer van Land- en tuinbouwveilingen Nijmegen

Aandeel

f 500,00 nr. 382

1947
N.V. Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

250 gulden

27 maart 1939
willemsmit1954.jpg z-01-heugten.jpg z-02-nyma.jpg z-03-alja.jpg z-04-nijmeegschebroodfabriek.jpg
Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV,

Recepis voor een aandeel

groot f 1000. Specimen

Nijmegen 3 maart 1954
Van Heugten BV

Konverteerbare Obligatie

25 gulden specimen

31 augustus 1971
Nyma

Aandeel

1000 gulden

1 mei 1929
Alja

Bewijs van aandeel

500 gulden

30 october 1956
NV Nijmeegsche Broodfabriek.

Aandeel groot f 100

Nijmegen, 21 mei 1883

Afgestempeld in 1893 naar f 50
z-05-Canisius.jpg z-06-t&a.jpg z-07-batava1910.jpg z-08-internationalemachinebouw.jpg z-09-kapok-recepis.jpg
Stichting R.K. St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

15 januari 1943
NV Steenfabrieken Terwindt & Arntz

5 gewone aandelen

Elk 20 gulden

1 augustus 1973
Batava Margarine Works Ltd

Bewijs van aandeel groot vijfhonderd gulden.

Nijmegen, 10 juni 1910
NV Internationale Machinebouw- en Handelmij.
Op naam van Henri Guillaume Jacques Loopuyt te Roosendaal (NB).

Bewijs van aandeel

500 gulden

Uitgegeven 7 september 1960.
Internationale Kapok Maatschappij
Gevestigd te Nijmegen - Amsterdam

Recepis voor ťťn cumulatief preferent winstdeelend aandeel.

October 1920
z-10-antonius-abt.jpg z-11-estel.jpg z-12-estel-k.jpg z-13-NGV-drogerij.jpg z-14-Dido.jpg
R.K. Kerkbestuur van den H. Antonius, abt
Obligatie aan toonder

groot f 500

Ten behoeve van den bouw eener bijkerk te Hees
Betaalbaar ten kantore van de Maas & Waalsche Bank, Kneppers & Cie te
Nijmegen

1 maart 1899
ESTEL NV
Obligatie aan toonder

groot f 1000

Nijmegen, 4 september 1975


ESTEL NV
Obligatie aan toonder

groot f 1000

Nijmegen, 4 september 1975

F-stuk t.b.v. giraal effectenverkeer


Nederlandsche groenten- en Vruchtendrogerij,

Nijmegen october 1916,

bewijs van aandeel groot f 1000 aan toonder.

Specimen stuk uit het archief
van DBEH.
NV Handel- en exploitatiemaatschappij DIDO,

Nijmegen 18 juni 1951,

bewijs
van aandeel groot f 1000.

Specimen stuk uit het archief van DBEH.
z-15-Nyma.jpg
NYMA NV,

certificaat van een gewoon aandeel op naam groot f 50.

Specimen
stuk uit het archief van DBEH

terug

Reactiepagina
Reactie 1:

Matthijs Nijenhof, 09-05-2017: mis de waardebonnen van de oprichting van het Sportfondsenbad uit de Beethovenstraat. Ik weet dat mijn ouders die na de oorlog hadden. Ze zijn weggegooid in de 60er jaren, ze waren niets meer waard. Wie weet hier meer van??

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: