AandelenCat

© copyright Paul van der Zee, Digitale bewerking Henk Kersten/Stichting Noviomagus.nl

Oude Nijmeegse Aandelen

In het verleden zijn vele duizenden verschillende aandelen uitgegeven. Met name na 1850 werd deze weg steeds vaker gevonden als men geld nodig had om een onderneming te stichten. De uitgifte van aandelen gaat gepaard met (industriŽle) bedrijvigheid; aandelen zijn een waar tijdsdocument. Zo zijn er vele aandelen van spoorwegmaatschappijen; de aanleg van een spoorweg kostte in de jaren 70 van de 19e eeuw dermate veel geld dat dit niet meer uit enkele bronnen te financieren was, maar dat men bij een breder publiek om geld moest gaan vragen. Dat dit niet altijd goed ging getuigen de talloze waardeloze Russische spoorwegaandelen die nog bij menigeen te vinden zijn. Vele grootse historische ondernemingen zijn met de uitgifte van aandelen gefinancierd. Maar ook kleinschalige ondernemingen werden gefinancierd met een aandelen uitgifte. In Nederland zijn de meeste aandelen in Amsterdam uitgegeven; dat was en is het financiŽle centrum van Nederland. Van ondernemingen uit het oosten van het land zijn maar slechts zelden aandelen te vinden.
Na 25 jaar verzamelen (sedert 1985) heeft Paul van der Zee een collectie opgebouwd van 106 aandelen uit Nijmegen. Slechts vier per jaar, want Nijmeegse aandelen zijn zeldzaam. En die aandelen zijn hier, bij Noviomagus.nl te bewonderen. Heeft u interesse in het verzamelen van oude aandelen? Heeft u oude aandelen van Nijmegen? In beide gevallen kunt u contact opnemen met Paul van der Zee via http://www.oude-aandelen.nl of via telefoon 024-323 36 87.

(gewijzigd 27-01-2019)

C. Alewijnse & Co NV

Bewijs van aandeel

1000 gulden

30 april 1959
NV Metaalwaren Fabriek Alja

Bewijs van aandeel

500 gulden

30 oktober 1956
RK Kerkbestuur van den H. Antonius abt ten behoeve van den bouw eener bijkerk te Hees

Obligatie aan toonder

500 gulden

1 maart 1899
RK parochie van de H. Antonius van Padua

Obligatie aan toonder

100 gulden

1 juli 1929
RK parochiaal armbestuur

Obligatie

1000 gulden

15 maart 1943
NV Automatic Screw Works

Recepis12 januari 1938
NV Automatic Screw Works

Recepis7 december 1943
Batava Margarine Works Ltd

Bewijs van aandeel

500 gulden

10 juni 1910
NV Batava Margarinefabrieken

Bewijs van aandeel

500 gulden

15 januari 1960
Steenfabriek Bato's Erf NV

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 april 1930
Instelling RK begraafplaats in het dekenaat Nijmegen

Obligatie

500 gulden

27 december 1957
Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen

3,5% obligatie

1000 gulden specimen

1947
Instelling RK Begraafplaats in het Dekenaat Nijmegen

3,5% obligatie

500 gulden specimen

1947
Betuwsche Stoomtramweg- Maatschappij

Oprichtersbewijsfebruari 1907
NV Chemische fabriek 'De Bijenraat' Kerkwaskaarsenfabriek 'St. Antonius'

Bewijs van aandeel

1000 gulden

30 oktober 1920
NV Steenfabriek 'de van Brienenswaard'

Bewijs van aandeel aan toonder

1000 gulden

januari 1923
Stichting RK St. Canisius Ziekenhuis

Obligatie

1000 gulden

15 januari 1943
Stichting RK St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

19 december 1957
Stichting RK St. Canisius Ziekenhuis Nijmegen

Obligatie

500 gulden

19 december 1957
Fonds eigen gebouw van den Christelijken Besturenbond Nijmegen

Bewijs van aandeel

5 gulden
Meubelfabriek Delta

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1918
NV Handel- en exploitatiemaatschappij DIDO

Bewijs van aandeel

1000 gulden specimen

18 juni 1951
NV Maatschappij tot exploitatie van het landgoed Duckenburg

Bewijs van aandeel

1000 gulden specimen

11 mei 1905
Cacao- en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

29 maart 1921
Cacao- en Chocolaadfabrieken J.A. van den Dungen

Obligatie

1000 gulden

1925
Electriciteits maatschappij Ubbergen

Bewijs van aandeel

500 gulden

29 juli 1898
ESTEL NV
Obligatie aan toonder

1000 gulden

4 september 1975

ESTEL NV
Obligatie aan toonder

1000 gulden

4 september 1975

Gelderland Tielens papierfabrieken NV

Mantel van bewijs van 50 gewone aandelen

elk groot 20 gulden

13 mei 1968
Gelderland Tielens papierfabrieken NV

Mantel van bewijs van 1 niet-royeerbaar certificaat aan toonder

twintig gulden

13 mei 1968
Geldersche Stoomboot- maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

10 juli 1855
Geldersche Stoomboot- maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

mei 1886
Gelderland Tielens Papierfabrieken NV

Scrip

12 gulden en vijftig cent

4 juni 1963
Arbeiders bouwvereeniging 'De Gezonde Woning'

Bewijs van aandeel

25 gulden

12 januari 1931
NV Gruno en Adek Rijwielenfabrieken

Bewijs van aandeel

500 gulden

15 maart 1951
NV HeitkŲnig's Confectiemagazijnen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

15 februari 1925
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees

Obligatie aan toonder

100 gulden

1 april 1931
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees

Obligatie aan toonder

1000 gulden

1 april 1931
Congregatie de priesters van het H. Hart, Hees

Obligatie aan toonder

500 gulden

1 april 1931
Raadgevend Technies Buro Van Heugten BV

Konverteerbare Obligatie

25 gulden specimen

31 augustus 1971
NV Eerste Hollandsche IJzererts- Maatschappij

Obligatie

1000 gulden

1 juli 1909
NV Maatschappij tot Exploitatie van het Hotel 'Groot Berg en Dal'

Bewijs van aandeel

1000 gulden

24 november 1914
Maatschappij 'Hotel Keizer Karel'

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 november 1893
Hulpbank te Nijmegen

Bewijs van aandeel

50 gulden

april 1863
NV Internationale Machinebouw- en Handelmij.

Bewijs van aandeel

500 gulden

7 september 1960
Nijmeegsch Speelgoederenmagazijn voorheen J.P.C. van Manen & Co.

Bewijs van aandeel

500 gulden

8 oktober 1921
NV Internationale Kapok-Maatschappij

Bewijs van aandeel

500 gulden

10 juli 1916
Internationale Kapok Maatschappij

Recepisdecember 1919
Internationale Kapok Maatschappij

Recepis voor ťťn cumulatief preferent winstdeelend aandeel

oktober 1920
De Maas en Waalsche Bank Kneppers en Cie.

Bewijs van Aandeel

1000 gulden

1 mei 1913
NV Landbouwmaatschappij Holland

Bewijs van preferent aandeel

1000 gulden

20 april 1920
NV Landbouwmaatschappij Holland

Aandeel

1000 gulden

1921
NV Landbouwmaatschappij Holland

Bewijs van Onderaandeel

500 gulden

30 augustus 1921
Lentse Lawn Tennis Vereniging

4% obligatie serie A

100 gulden specimen

1 december 1981
Lentse Lawn Tennis Vereniging

4% obligatie serie B

100 gulden specimen

1 december 1981
L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij

Gewoon aandeel

1000 gulden

1919
L.A. Moll's Automobielen- en Technisch-Industrieele Maatschappij

Prioriteits-aandeel

1000 gulden

1919
Tricotfabriek W.J. Muller & Co

Obligatie

1000 gulden

2 januari 1920
NV Nationaal Grondbezit 's-Gravenhage

Bewijs van aandeel

1/120-ste deel

15 augustus 1912
NV Natuurmest Maatschappij

Bewijs van aandeel

1000 gulden

16 april 1914
NV Nederlandsche Zeemleder- en Sponsenindustrie 'Nezeemi'

Oprichtersbewijs aan toonder

aandeel 250 gulden

29 april 1939
Nederlandsche groenten- en Vruchtendrogerij

Bewijs van aandeel

1000 gulden specimen

oktober 1916
Gemeente Nijmegen

Geldleening

170000 gulden

1 december 1880
Gemeente Nijmegen

Obligatie

1000 gulden

1 april 1931
Nederlandsche IJs- en koelapparaten industrie NV Nijko

Bewijs van aandeel

500 gulden

1 maart 1937
NV Nijmeegsche Broodfabriek

Bewijs van aandeel

100 gulden

21 mei 1883
Afgestempeld in 1893 naar f 50
NV Kunstzijdespinnerij Nyma

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 mei 1929
NV Kunstzijdespinnerij NYMA

Certificaat aan toonder

100 gulden

27 maart 1942
NYMA NV

Certificaat van een gewoon aandeel op naam

50 gulden specimen

1 mei 1974
Schoenfabriek 'De Ooievaar'

Obligatie

1000 gulden

15 augustus 1923
Schoenfabriek 'De Ooievaar'

Obligatie

250 gulden

15 augustus 1923
Schoenfabriek 'De Ooievaar'

Obligatie

500 gulden

15 augustus 1923
Onderling Risico Transport

Bewijs van aandeel

250 gulden

1900
Electriciteits Maatschappij 'PhaŽton'

Bewijs van aandeel A

1000 gulden

15 augustus 1896
Vereeniging 'De Proef- en Schooltuin voor Nijmegen en Omstreken'

Obligatie

250 gulden

1 oktober 1919
Rijwielonderdeelen fabriek ROBUR

Bewijs van aandeel

1000 Gulden

7 augustus 1931
NV Maatschappij tot Exploitatie der Sanogres Gashaarden en Huishoudelijke Artikelen

Bewijs van aandeel

250 gulden

1 juni 1913
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

3 juli 1944
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 mei 1947
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Recepis

31 januari 1951
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

1 december 1952
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

16 januari 1956
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

7 februari 1962
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

9 januari 1964
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Obligatie aan toonder

1000 gulden

15 december 1965
Willem Smit & Co's Transformatoren fabriek NV

Bewijs van aandeel

1000 gulden

2 mei 1966
Stoomtram Maas en Waal

Bewijs van een aandeel A

500 gulden

1 november 1901
Stoomtram Maas en Waal

Bewijs van een aandeel B

500 gulden

1 november 1901
Stoomtram Maas en Waal

Schuldbekentenis

500 gulden

1 maart 1901
Gymnastiek en Schermvereeniging 'SPARTA'

Bewijs van aandeel

1 gulden

21 januari 1900
NV 'Splendor' Gloeilampenfabrieken

Bewijs van 10 aandelen

1000 gulden elk
Stijfselfabriek voorheen Stam & Co

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1912
Stoombootdienst- onderneming firma Jan van der Heijden & Co

Bewijs van aandeel

500 gulden

31 december 1853
'De Nijmeegsche Stoomboot-Reederij'

Bewijs van aandeel

300 gulden

31 oktober 1903
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Schuldbekentenis

1000 gulden

1 januari 1894
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Schuldbekentenis

1000 gulden

1 januari 1896
Stoomtramweg Tilburg-Waalwijk te Nijmegen

Bewijs van aandeel

1000 gulden

7 november 1892
NV Steenfabrieken Terwindt & Arntz

5 gewone aandelen

Elk 20 gulden

1 augustus 1973
H.C.A. Thieme

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1 augustus 1891
Aannemersbedrijf voorheen G. Tiemstra & ZN

Bewijs van aandeel

1000 gulden

13 maart 1958
Centrale Commissie tramaanleg Betuwe

Renteloos aandeel

5 gulden
NV Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

100 gulden

12 december 1919
NV Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

1000 gulden

1919
NV Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

500 gulden

1947
NV Maatschappij tot beheer van Veilingen van Land- en Tuinbouwproducten in Nijmegen en Omstreken

Bewijs van aandeel

250 gulden

27 maart 1939
Maatschappij tot exploitatie van een Velocipèdebaan

Aandeel

50 gulden

30 juni 1885
NV Machinefabriek en scheepswerf 'De Waal'

Bewijs van aandeel aan toonder

1000 gulden

1 juni 1920
Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek NV

Recepis voor een aandeel

1000 gulden specimen

3 maart 1954

terug

Reactie 1:

Matthijs Nijenhof, 09-05-2017: mis de waardebonnen van de oprichting van het Sportfondsenbad uit de Beethovenstraat. Ik weet dat mijn ouders die na de oorlog hadden. Ze zijn weggegooid in de 60er jaren, ze waren niets meer waard. Wie weet hier meer van??

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: