Nieuwboek
Boekenhoek - Al gelezen?

Elk jaar verschijnen er nieuwe titels over Nijmegen.
Allicht zijn er aan de aandacht ontsnapt. Heeft u een tip? Graag een berichtje naar BOEKENHOEK.

Wilt u een boek aanschaffen? Waar mogelijk is een bestel-link toegevoegd (klik op de boekillustratie). Soms is dat de enige koopmogelijkheid, maar meestal kan de plaatselijke boekhandel u wel helpen aan de hand van het isbn-nummer.
Lukt het u toch niet, dan kunnen wij een poging doen. Voor donateurs van Noviomagus is deze service gratis. Anderen betalen € 0,50 per boek met een minimum van € 1,00. De vermelde prijs zagen we bij de verkoper (afwijkingen zijn mogelijk). Voor verzending zullen daar nog kosten bijkomen.

Deze pagina is bijgewerkt op 08-06-2022.
2022
boek beschrijving bestelinformatie
Andreas Caspers en Peter Altena
Weer werk! de Nijmeegse vakbewe­ging en de opkomst en neergang van de Nijmeegse industrie 1945-1990
isbn 9789056255329
22x14cm 176p
€ 17,51
In de jaren '50 werd Nijmegen een industriestad, ook door de komst van internationale concerns. Maar na 1970 sloten veel fabrieken weer, omdat zij verouderd waren of de productie naar een goedkoper buitenland verplaatst werd. Veel Nijmegenaren verloren hun baan. In 1980 begonnen vakbondsleden het 'Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen'. Dat motiveerde meer dan tien jaar de Nijmeegse arbeiders te strijden voor behoud van werk en het creëren van nieuwe banen. ( bron , recensie )
2021
boek beschrijving bestelinformatie

Mijn favoriete gebouw in Nijmegen
330p
€ 20,00
In dit boek zijn 145 verhalen te vinden van 'mensen die iets met een gebouw in Nijmegen hebben'. Hun verhalen getuigen allemaal van de grote liefde die ze voor Nijmegen hebben. Gebouwen blijken veel meer te zijn dan 'alleen maar op elkaar gestapelde stenen'; het zijn 'markante ankerpunten' in het leven van de Nijmegenaar!
( bron )
Rolf Wennekes
Het hellend vlak - een novellistisch portret
isbn 9789464186215
85p
€ 15,25
Het boek speelt zich af in de jaren 1944-1946. Stad en land maken dan schoon schip met het verleden. Het is een portret van een Nijmegenaar die steeds verder verstrikt raakte in het programma van een populist. Een keuze die tot een hel wordt.
De auteur ontrafelde het geheim van zijn grootvader door onder meer interviews, onderzoek in het Nationaal Archief en historische dagbladen.
( bron: auteur , zie ook: 1 )
2020
boek beschrijving bestelinformatie
Gerard Leonards
Landgoed Villandry - Een pareltje in Nijmegen
isbn 9789074241410
20x17cm 240p
€ 25,00
Een volledige historie (1904-2020) van Villandry: de stichting van het landgoed en hoe het de stichters is vergaan, het gebruik door de Spoorwegen als Herstellingsoord (met Kinderhuis aan de Bosweg), de tuinmanswoning en de boerderij, de oorlogstijd. En natuurlijk de bouw van het huidige appartementencomplex. Ook wordt U uitgenodigd tot een wandeling door de omgeving. Tot slot een stamreeks die terugvoert naar een kasteel in Frankrijk... ( bron: auteur , zie ook: 1 2 )
Klaas Bouwer
Bij de boom van Maria.
De geschiedenis van Mariënboom en het Mariënbosch

isbn 9789074241427
224p
€ 22,50
Het boek beschrijft de historie van een eeuwenoude buitenplaats Oud-Mariënboom, het naastgelegen hotel-restaurant Mariënboom en het tegenovergelegen bosgebied het Mariënbosch (deel van het middeleeuwse Nederrijkswald) met daarin het gelijknamige klooster-internaat. Alle bewoners en eigenaars van huize Oud-Mariënboom passeren de revue; een bonte stoet van rijke handelslieden, adellijke families en ook van twee charlatans. ( bron: Roelants , zie ook: 1 2 3 )
Stichting Noviomagus.nl
Nijmegen mijn stad 2
Een plakboek vol wijkgeschiedenis

32x23cm 84p
€ 15,00 (€ 7,50 voor donateurs)
Jumbo wist ons te strikken voor een vervolg op het plak­plaatjesboek! Of eigenlijk is het geen vervolg: deel 1 was een min of meer chronologische wandeling door de stadsgeschiedenis van nul tot nu, deel 2 gaat over de 44 wijken die Nijmegen telt (plus nog wat extra's). Bestelt u hier een complete set: boek + 371 stickers (inclusief bonussticker).
2019
boek beschrijving bestelinformatie
Jan Buisman
Duizend jaar weer wind en water in de Lage Landen
deel 7: 1800-1825

isbn 9789051942156
20x17cm 992p
€ 49,50
In deel 7 uit de reeks 'Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen' geeft Jan Buisman wederom een indrukwekkend en zeer gedetailleerd overzicht van het weer in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden van jaar tot jaar. Daarbij worden natuurfenomenen als overstromingen uitgebreid behandeld. Het is dan ook voor de geschiedenis van Nijmegen en omgeving van onschatbare waarde.
( zie ook: 1 2 3 4 )
Stichting Noviomagus.nl
Nijmegen mijn stad
Een plakboek vol geschiedenis

32x23cm 64p
€ 15,00 (€ 7,50 voor donateurs)
Het boek dat we maakten voor de spaaractie van de Nijmeegse Jumbo-filialen, bleek een groot succes.
We zijn er trots op en willen dit graag met u delen! Bestelt u hier een complete set: boek + 3D-bril + 366 stickers (inclusief bonussticker).
Marianne de Bruyn
De man van honderd dingen
isbn 9789080808270
24x17cm 74p
€ 11,00
Marianne de Bruyn schreef een boekje over haar oudoom Gerard de Bruijn (1908-1998). Meester de Bruijn was hoofd van de jongensschool aan de Koolemans Beynenstraat en later aan de Hengstdalseweg. Hij heeft aan verschillende wiegen gestaan: van de katholieke jongerenbeweging De Jonge Wacht, speeltuin De Leemkuil, de Avondmulo en de Surveillancedienst. Wie dat nodig had stond hij met raad en daad terzijde. ( bron: e-mail auteur, zie ook: 1 )
2018
boek beschrijving bestelinformatie
Sophie Molema
Wie is de vijand
isbn 9789463383561
23x15cm 187p
€ 18,95
In 1946 startte de Nederlandse overheid Operatie Black Tulip, met als doel een massale uitwijzing van in Nederland wonende Duitsers. Langs de grens werden hiervoor tijdelijke opvangkampen ingericht. Het grootste lag in Nijmegen, achter meisjespensionaat Mariënbosch aan de Groesbeekseweg. In dit boek vertellen voormalige gevangenen van kamp Mariënbosch over hun ervaringen daar en de impact op de rest van hun leven. ( bron: e-mail auteur , zie ook: 1 2 3 4 5 )
Anton de Wildt
Wel en wee van werkmanswoning Daalseweg 338 onder de rook van de Bergansiusstraat
30x21cm 70p
€ 8,00
Werkmanswoning Daalseweg 338 is ruim 100 jaar geleden tegelijkertijd met de huizen in de Bergansiusstraat gebouwd door een katholieke coöperatie. Het boekje besteedt aandacht aan het ontstaan van de straat, de bouw van de 25 woningen en de bewoners ervan. En tevens aan de coöperatie zelf die in de beginjaren een centrale rol speelde. Het is op A4-formaat, in kleur, rijk geïllustreerd met foto's en plattegronden, en op glanzend papier gedrukt. ( bron: e-mail auteur , zie ook: 1 )
Lennert Savenije
Nijmegen collaboratie en verzet, een stad in oorlogstijd
isbn 9789460043789
26x21cm 526p
€ 34,50
Nijmegen onder Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog, beschreven vanuit het gezichtspunt van collaboratie en verzet. Wat bewoog inwoners en autoriteiten om samen te werken met de bezetter of juist in verzet te komen? En hoe ontwikkelden zich de inzichten, standpunten en activiteiten naarmate de bezettingsjaren voortduurden? Savenije geeft een gedegen, uitgebreide en wetenschappelijk verantwoorde analyse in een helder leesbare taal. ( bron: uitgever , zie ook: 1 2 3 4 5 )
2017
boek beschrijving bestelinformatie
Michel De Trez en Peter Hendrikx
Burning Bridges en
Bridges Are Ours
isbn 978-2-9540297-3-3 / 6
32,5x24,5cm 464+512p
€ 150,00
Deze twee boeken verbeelden de belevenissen van de Amerikaanse luchtlandingstroepen rondom Market Garden. De eerste soldaten landden op 17-09-1944 bij Grave en Groesbeek om de bruggen van Maas tot Waal te veroveren. De ondertitel van dit lijvige werk is Pictorial History of the 82nd Airborne Division in the Holland Campaign. Het bevat dan ook 1600 foto's met ruime informatie over datum, plaats, personen en materieel en historische context. ( bron: uitgever , zie ook: 1 )
Daniela Coenen
IJssalon Torino. Luigi Collazuol, pionier & ijsbereider
21x30cm 68p
€ 24,95
Daniela Coenen schreef over haar opa Luigi Collazuol, pionier van het Italiaanse ijs in Nederland. Hij maakte ijssalon Torino tot een begrip in Nijmegen. Het verhaal begint in een dorpje in de Dolomieten waar Luigi Collazuol opgroeit en komt al snel uit in Nijmegen. Vanaf 1938 verkoopt hij daar ijs onder de naam Torino. De eerste jaren ventend met houten karretjes, wat later vanuit een kiosk. Van 1942 tot 1998 was Torino gevestigd aan de Molenstraat. ( bron: e-mail auteur , zie ook: 1 )
2016
boek beschrijving bestelinformatie
Joan ten Hove en Riny Jans
van Brugman tot Ter Balkt
22x22cm 260p
€ 20,00
Leven en werk van 42 dichters uit Nijmegen tussen 1400 en 2015. Selectiecriteria waren onder meer dat men moet hebben gepubliceerd, dat het om overleden dichters gaat en ook dat er voldoende informatie over leven en werk te vinden is. Overigens was voor veel dichters dichten geen broodwinning maar vaak een activiteit naast hun dagelijkse werk.
Vanaf dinsdag 15 november 2016 zal het boek in de Nijmeegse boek­handel verkrijgbaar zijn. ( bron: e-mail auteurs, zie ook: 1 2 )
Leo Ewals
Nijmeegse exlibris
isbn 9789491136054
24x20cm 59p
€ 15,00
In de twintigste eeuw hebben vele Nijmegenaren zichzelf willen vereeuwigen met een exlibris. Graag deden ze dat met als motief de Sint Stevenskerk, de Valkhofruïne of een ander stadsicoon. Kunstenaars als Jan van Doorn, Wim van Woerkom, Joan Collette, Jan Rombout en anderen hebben in de marge van hun oeuvre tientallen exlibris gemaakt. Dit boek bevat ruim 50 van deze kunstwerkjes, met informatie over maker en opdrachtgever. ( bron: marishuis , zie ook: 1 2 3 )
Hans Manders
Vroeger komt nooit meer terug
isbn 9789402142853
21x15cm 281p
€ 19,90
1977-1981. Zeven jongens uit Brabant en Limburg studeren aan de universiteit van Nijmegen. De tijd is op drift, maar ze bewonen kamers in een klooster, waar ze in de refter te midden van de kloosterlingen groene soep en andere smakeloze gerechten nuttigen. Meisjes laten slapen is ten strengste verboden. Een half mensenleven later vliegen vijf van de zeven naar Rome, de eeuwige stad. Een boek over fases in een mensenleven, over de tijd die onherroepelijk voorbij gaat. ( bron: bol.com )
2015
boek beschrijving bestelinformatie
A.F.Th. van der Heijden
De Ochtendgave
isbn 9789023456438
256p
€ 23,90 hardcover
€ 18,90 paperback
€ 12,99 ebook
Als in 1672 de troepen van Lodewijk xiv Nijmegen belegeren, verdwijnt de jonge bruid van Caspar Sonmans. Zes jaar later, op de dag dat de Vrede van Nijmegen wordt getekend, vindt hij haar terug in de tijdelijke Franse ambassade, waar zij als maîtresse van markies Caloyanni spioneerde voor de Hollandse Staten-Generaal. Zij wil, nu de vrede een feit is, zo snel mogelijk de ambassade ontvluchten. Maar of de bedrogen Caloyanni dit over zijn kant zal laten gaan? ( bron: dekkervdvegt , zie ook: 1 2 3 )
Clemens Verhoeven, Jack Tillmanns, Stef Verstraaten
De Centrale - 130 jaar productie van energie in Nijmegen
isbn 9789081450072
31x25cm 271p
€ 27,50
Eind 2015 sluit de elektriciteitscentrale aan het Maas-Waalkanaal, ooit de belangrijkste stroomproducent van Nederland. Al in 1886 startte nabij het station de eerste gemeentelijke elektriciteitscentrale van het land, in 1908 opgevolgd door een grotere fabriek op de Waalkade en in 1936 door de gigantische Centrale Gelderland aan de rand van de stad. Deze 130 jaar vindt zijn weerslag in dit zeer fraai uitgevoerde boek over de bedrijven én de mensen die in Nijmegen stroom maakten. ( bron: vantilt , zie ook: 1 )
Rinus Flokstra en Cees van Kouwen
Huize De Duckenburg
isbn 9789090283029
24x17 cm 120p
€ 14,75
Het boek bevat artikelen over de opgraving van 1972, over kasteeltuinen in de omgeving van Nijmegen, over de bewoners van het kasteel vanaf 1400 en over de Blauwe Kamer te Wageningen-Rhenen dat in bezit was van de familie Valckenaer, ook eigenaren van De Duckenburg.
Het is verkrijgbaar bij Bruna in de Winkelcentrum Dukenburg, Dekker vd Vegt en Roelants beide laatste in de stad. ( bron: email , zie ook: 1 2 )
Anton de Wildt
Kensingtonstraat Nijmegen-Oost
30x21cm 80p
€ 15,00
In Nijmegen-Oost waren in 1944/1945 zo'n 600 militairen van het Kensington Regiment ingekwartierd. Het boek bevat veel foto's, onder meer over de ontmoeting van het regiment met toenmalig prinses Juliana op de velden van voetbalclub Quick aan de Hazenkampseweg. ( bron: gelderlander , zie ook: 1 )
W.F. Donkers
Een jachtig leven
€ 15,00 incl. verzending
"Het is een boekje over mijn ervaring als 40 jaar jager en jachtopzichter in Nijmegen–Groesbeek. Nijmeegse onderwerpen die aan bod komen zijn bv -Dat ik in Nijmegen geboren en geschoold ben opgegroeid in de Oorlog zonder mijn vader, die zat in het verzet. -Wij hebben gewoond in de kloekenbuurt, een arme buurt. -Er staan foto's in van de bevrijding, en het verhaal van een verzetstrijder. Verder vele werkelijk gebeurde verhalen."
( bron: e-mail auteur )
Henri Th. M.Burgers
Twintig Gelderse Steenfabrieken
isbn 9789076407630
168p
€ 29,95
De 20 afzonderlijk beschreven fabrieken (oa in Erlecom, Ooij, Nijmegen, Weurt en Beuningen) werden ooit door de familie Burgers geëxploiteerd. Een hoofdstuk gaat over de verwant­schap tussen de steenbakkers­geslachten van Geijn, Arntz en Burgers, een ander over de Gelderse bak­steenindustrie in het algemeen. Enkele steenbakkersbazen waagden de sprong naar een zelf­standig ondernemerschap maar kregen te maken met de crises van 1880-1890 en 1929-1945. ( bron: uitgever , zie ook: 1 2 )
Thijs Gras
Broeder in een brandende stad
isbn 9789070674373
30x21cm 208p 260foto's
€ 29,50
De ervaringen van GGD-verpleger C.J. Rooijens op het slagveld van Nijmegen 1944-1945. Met naast het oorlogsdagboek en de levenswandel van Rooijens, informatie over betrokken instellingen, diensten en personen. En een globale geschiedenis van de GG&GD met nadruk op de ambulancedienst.
( bron: hhsuitgeverij.nl , zie ook: 1 2 3 4 )
2014
boek beschrijving bestelinformatie
Hettie Peterse en Dolly Verhoeven (red.)
Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis
isbn 9789460041853
24x22cm 168p
€ 24,95
Het boek vertelt én toont de geschiedenis van het Valkhof vanaf de late bronstijd. Na het Romeins-Bataafse oppidum en de palts van Karel de Grote groeide het uit tot een trotse burcht die vele malen werd verbouwd en uitgebreid, verwaarloosd, gerestaureerd en uiteindelijk gesloopt. In het huidige park getuigen Barbarossa­ruïne en Sint-Nicolaaskapel van het roemruchte verleden van deze plek die gezien de herbouwplannen nog altijd de harten beroert. ( bron: vantilt )
Joost Rosendaal
De bevrijding in beeld, Van Neerpelt tot Wesel, 1944-1945
isbn 9789081450003
27x22cm 255p
€ 29,95
Geïllustreerd door zeer veel fraai afgedrukte foto's vertelt Joost Rosendaal in een twintigtal hoofdstukjes het verhaal van de geallieerde opmars door Nederland naar de Rijn aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, van het begin van Market Garden op 17 september 1944 tot en met de oversteek van de Rijn bij Wesel ruim zes maanden later. Het gebied rond Nijmegen komt uitgebreid aan bod. ( zie ook: vantilt , historiek , mijngelderland )
Laurens A. ten Horn
Ik sta op Patria, geschiedenis van kinderwagenfabriek Patria 1891-1957
124p
Aan de hand van een grote verscheidenheid aan bronnen beschrijft dit boek de 66-jarige geschiedenis van deze Nijmeegs producent van bakkerswagens, fietsen, auto's (!?), kruiwagens, zweefvliegtuigen (!?), schoolbanken, maar vooral van kinderwagens.
Gesticht aan het eind van de 19e eeuw, besloeg de bestaansperiode twee wereldoorlogen, de crisis van de jaren 1930 en de periode van herstel na de Tweede Wereldoorlog. (zie ook: 1 )
2013
boek beschrijving bestelinformatie
Rob Wolf
Alewijnse - 125 jaar pionieren en innoveren
isbn 9789076791005R
210p
€ 20,00
125 jaar geleden was Cornelis Alewijnse medeoprichter van de Phaëton gloeilampenfabriek aan de Berg en Dalseweg. Na 1900 ging hij verder als elektrotechnisch installateur aan de Waalkade, waar later ook de Omnite kunststof gemaakt werd. Dit boek belicht via documenten, gesprekken met (oud-)medewerkers en fraai beeldmateriaal de geschiedenis van een familiebedrijf dat met de technische ontwikkelingen meegroeide.
(zie ook: 1 2 )
Fons Strijbosch
De vrolijke revolutie
isbn 9789074241199
22x14cm 280p
€ 15,00
Het verhaal voert ons naar 1969 toen in Nijmegen -zoals overal in het land- studenten en toevallige tijdgenoten plots de drang in zich voelden om plannen te smeden die het aanzien van de wereld volkomen zouden veranderen. Een drang die slechts één schitterende zomer kon duren, net zolang tot hij weer minderde. Totdat het gewone leven terugkeerde, de politiek banaal geworden was en alleen de muziek hetzelfde klonk als aan het begin van die bewogen periode. ( bron: achterflap, zie ook: 1 )
Rudo Hermsen en Linde van Deth
100 jaar Smit Transformatoren
isbn 
25cm 207p
€ 19,95
Ter ere van het honderdjarig bestaan van Smit Transformers in Nijmegen heeft QV Uitgeverij een speciaal boek uitgegeven over honderd jaar Smit. Het beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Nijmeegse bedrijf uit het Willemskwartier met tekst en uniek fotomateriaal. Ook het heden komt aan bod, met interviews met medewerkers, en de toekomst van Smit, dat een wereldspeler is op het gebied van transformatoren. ( bron: uitgever, zie ook: 1 )
André Sonneville
Café Groenewoud 250 jaar
2013
64p
In 1763 werd bij de splitsing Groenestraat-Postweg een T-vormige boerderij gebouwd. Het werd al spoedig een herberg en draagt al zeker sinds 1820 de naam (Het) Groenewoud. André Sonneville deed onderzoek naar de geschiedenis. ( zie ook: 1 )
2012
boek beschrijving bestelinformatie
Frans Savelkouls
Toen stond de kerk nog in het midden
isbn 9789461443083
251p
€ 19,90
Van 1930 tot 1975 stond aan de Graafseweg de parochiekerk St.Thomas van Villanova. De parochie zelf bestond van 1927 tot 1989.
Dit boek beschrijft de moeizame totstandkoming, de permanente geldzorgen van het kerkbestuur, de conflicten met bisdom en ordebestuur en het rijk geschakeerde verenigingsleven van deze parochie in een arbeiderswijk. Het bevat ook biografische schetsen van de priesters.
( bron: auteur , zie ook: 1 )
Yana van Tienen
Valkhofpark
isbn 9789086840816
208p
€ 16,50
Het verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af in het Nijmeegse Valkhofpark en gaat over de veelbesproken en omstreden herbouw van de Donjon, een lang geleden gesloopte burchttoren. Het boek laat de lezer kennis maken met archeologen, landschapsarchitecten en projectontwikkelaars en personifieert hun soms tegenstrijdige belangen. ( bron: uitgeverij IJzer , zie ook: 1 2 )
2011
boek beschrijving bestelinformatie
Rob Wolf
De gezonde woning. Honderd jaar volkshuisvesting in Nijmegen
isbn 9789460040870
23x25cm 191p
€ 19,95
Bij de oprichting van Arbeiderswoningvereniging De Gezonde Woning, nu Standvast Wonen, in 1911, was de Nijmeegse benedenstad een helling vol krotten waar duizenden mensen leefden in droeve omstandigheden. Dit boek toont hoe de woonstad Nijmegen in twee golven een nieuw gezicht kreeg. Daarnaast beschrijft het de grote veranderingen in samen­stelling en woongedrag van de inwoners en daardoor in het beleid van de woningbouwcorporatie. ( bron: Uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 2 )
Jan Willem en Gerrit van Druijnen
Leven aan de Waal of Vervolg der Konijk van Nijmegen 1819-1859
isbn 9789460040788
22x16cm 480p
€ 27,50 € 15,00
Een Nijmeegse wijnhandelaar tekende jarenlang nauwgezet op welke ge-beurtenissen zich in Nijmegen voordeden. Van kruiend ijs tot koninklijk bezoek en van archeologische vondst tot publieke terechtstelling. Vader Jan Willem en later zijn zoon Gerrit van Druijnen zijn als chroniqueurs voortzetters van een Nijmeegse traditie, en mondige representanten van hun tijd. Hun kroniek wordt nu voor het eerst uitgegeven: geannoteerd, ingeleid en rijkelijk geïllustreerd. ( bron: Uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 )
Thomas Verbogt
Herfst in het oosten
isbn 9789460040801
160p
€ 14,95
In de herfst van 2010 was Thomas Verbogt Artist in Residence in het Besiendershuis en zocht hij naar het Nijmegen uit zijn jeugd.
De herinneringen aan deze tijd en de eropvolgende jaren in Arnhem vormen in dit boek een collage van mijmeringen, verhalen en momentopnames, met als leidmotief de vraag wat het betekent om je ergens thuis te voelen. ( bron: Selexyz )
Paul van den Anker en Gottfried Erdtsieck (kernredactie)
Gelderselaan 100
31x22cm 32p
€ 12,50
Dit tijdschrift, een prachtig initiatief van de bewoners zelf, biedt een doorsnede van de Gelderselaan van 1911 tot 2011. Wie woonden er aan de laan? Van trambestuurder en sigarenfabrikant (van Valkhof sigaren) tot directeur van een begrafenisonderneming (Klopper). Een behoorlijk deel van de bewoners had werk op de kazerne (later LIMOS) aan de overkant van de straat of ging na hun pensionering uit dienst in de laan wonen. ( bron: de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost , zie ook: 1 2 )
2010
boek beschrijving bestelinformatie
Stichting Noviomagus.nl
Oud Nijmegen in 3D.
Stereofoto's 1860 - 1910

isbn 9789081633611
15x21cm 32p
€ 8,00 incl. verzending
Het tienjarig bestaan van de website van Stichting Noviomagus.nl werd gevierd door de uitgave van dit 3D-fotoboekje. U maakt kennis met de 3D-fotografie die aan het eind van de 19de eeuw ongekend populair was. 15 originele opnamen of uitvergrotingen daarvan bieden u een bijzonder beeld van het historische Nijmegen en haar inwoners. De bijgevoegde 3D-bril geeft u letterlijk een dieper inzicht in ons mooie verleden! ( bron: website , zie ook: 1 )
Peter Nuyten
Auguria
isbn 9789058855114
72p
€ 16,95 stripboek
69 na Christus. Julius Civilis, Bataafse commandant in het Rijnland, heeft een heimelijk bericht ontvangen van de Romeinse generaal Vespasianus. Deze wil dat Civilis een opstand veinst onder de Germaanse Rijntroepen om zo paniek te creëren in Rome. Vespasianus hoopt dat hij daarmee zijn opponent Aulus Vitellius voorgoed van de troon kan verstoten. Maar het visioen van de profetesse Valeda toont de Bataafse troepen een geheel andere uitkomst van het lot... ( bron: silvesterstrips , zie ook: 1 2 3 4 )
Johanna Wycoff
Dancing in Bomb Shelters
isbn 14502075710
22x15cm 200p
$ 17,00 paperback
$ 10,00 E-book
In May 1940, fourteen-year-old Johanna de Wilde was just like any other teen- age girl in Nijmegen, Holland, who loved boys and music, but when Hitler and his German troops invaded her town during World War II, her life was changed forever. As bombs exploded around her house, Johanna was encouraged by her father to document their large family's struggles to survive. ( bron: homepage , zie ook: 1 )
Sandra Langereis
Breken met het verleden
isbn 9789460040368
22x15cm 196p
€ 17,50
In een furieuze beeldenstorm na de stichting van de Bataafse Republiek in 1795 sneuvelde één van de opvallendste middeleeuwse bouwwerken van Nederland: de Valkhofburcht in Nijmegen. Daarvoor in de plaats kwam een romantisch park. Dit boek biedt een nieuw perspectief op het Valkhof als plaats van herinnering en is een pleidooi voor de landschapsbiografie waarin zowel de geschiedenis van het bouwen als van het breken een plaats krijgt. ( bron: Uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 2 3 4 )
2009
boek beschrijving bestelinformatie
Anja Strik
De stad ben ik
isbn 9789088349010
20x20cm 46p
€ 14,00 uitverkocht?
Anja Strik laat u meewandelen met de indrukken die zij op haar pelgrims­tocht door alle straten van Nijmegen heeft opgedaan. Het gewone blijkt bijzonder. Een rode draad is haar conditie die menigmaal van haar vraagt om het tempo te verlagen en om geen doel te stellen. Daardoor gaat de omgeving werkelijk tot haar spreken. Om zichzelf te ontmoeten hoefde ze geen verre wegen te gaan. Twaalf kleurenfoto's illustreren dit tot de verbeelding sprekende prozagedicht. ( bron: flaptekst, zie ook: 1 )
Bert en Peter Will
Peter Will 21-8-1896 - ??-4-1945
Een levensverhaal

isbn 9789090238272
21x21cm 59p plus CD
€ 13,00
Het leven van een Nijmeegs ambtenaar die vanuit zijn geweten deelnam aan het verzet tegen de bezetter. Hij verspreidde het illegale Trouw, hielp geallieerde vliegers en onderduikers en werd begin december 1943 gearresteerd. Overleden in april 1945 bij een tien dagen durend zieken­transport vanuit concentratiekamp Neuengamme, werd hij uiteindelijk begraven in Sandbostel. Na identificatie in 1966 is hij herbegraven op de Erebegraafplaats te Loenen. ( bron: auteur, zie ook: 1 )
Wilfried Uitterhoeve
Cornelis Kraijenhoff 1758-1840, een loopbaan onder vijf regeervormen
isbn 9789460040139
24x16cm 477p
€ 25,00
Nijmegenaar Cornelis Kraijenhoff was zeer veel: medicus, natuurkundige, waterstaatkundige, topograaf, militair ingenieur, minister van Oorlog. Hij speelde een rol in alle politieke en militaire keerpunten van zijn tijd. Minstens even belangrijk waren zijn grote projecten: driehoeksmeting voor de eerste exacte kaart van het land; waterstaatkundige opmetingen die leidden tot het landelijk maken van het Amsterdams peil; (re)organisatie van de waterlinies in Holland en Utrecht. ( bron: Uitgeverij Vantilt )
Joost Rosendaal
Nijmegen '44
Verwoesting, verdriet en verwerking

isbn 9789460040115
24x17cm 336p
€ 24,95
Nijmegen '44 belicht de vele kanten van dit rampzalige oorlogsjaar en behandelt daarnaast de vraag hoe hieraan na de oorlog betekenis is gegeven. De ramp van 22 februari zou weggedrukt zijn. Was dit omdat een bevriende mogendheid bij vergissing de stad had verwoest? Was er een complot dat de ware toedracht moest verdoezelen?
( bron: Uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 2 )
2008
boek beschrijving bestelinformatie
Ronald Visser
bouwplaten van Nijmegen
ca € 5,00 per stuk
Nieuw gekocht en meteen de schaar erin? Dat is hier wel de bedoeling! Modelbouw Visser uit Wijchen maakt mooie schaalmodellen van Nijmeegse iconen: onder meer verschenen al de Hertogsteegpoort, de Donjon, de Valkhofkapel en de Romeinse Godenpijler. Hopelijk volgen er nog meer...
2007
boek beschrijving bestelinformatie
Knipschild, Harry
Soldaten van God. Nederlandse en Belgische priesters op missie in China in de negentiende eeuw
isbn 9789035131934
22x14cm 312p
€ 20,00
Aan de Verlengde Groenestraat staat een gebouw met een opvallende daktoren: een oosterse pagode. Dit 'Bisschop Hamerhuis' houdt althans de naam levend van de Nijmegenaar Ferdinand Hamer die in het jaar 1900 in China een gewelddadige dood vond met tientallen andere missionarissen en hun bekeerlingen. Het zeer leesbare boek onderzoekt de achtergronden en werkwijzen van deze westerse missie en het groeiende verzet ertegen. (info: geledraak.nl , zie ook: 2 3 4 )
Jan Brauer, Loek Janssen ea (red.)
Een kerk in Hees. 400 jaar protestantse gemeenschap in het Nijmeegse Schependom
isbn 9789090223490
21x21cm 40p
€ 10,00
Het boekje bevat korte bijdragen oa over de ouderdom van de Petruskerk, over herinneringen van gemeenteleden en een domineesvrouw, over de kerk als monument, over uurwerk, klokken en orgel, over het gebruik van de kerk als school, over de ingemetselde steen die het peil van de overstroming van 1799 aangeeft en over de graven in en bij de kerk. Een langer stukje overziet 400 jaar protestantse gemeente in het overwegend katholieke schependom. ( bron: Google )
Hans Timmermans (samenstelling)
70's in Nijmegen. Tien krejatieve aksiejaren
isbn 9789077503843
24x17cm 171p
€ 19,95 uitverkocht
Hoofdrolspelers van toen blikken in dit rijk geïllustreerde boek terug op de Seventies. De Waalstad stond landelijk bekend vanwege het experiment, democratisering en politisering. De sfeer was geëngageerd en bevlogen, vaak met een ludieke inslag. In deze jaren heeft Nijmegen het imago en het uiterlijk verworven, die de stad nog steeds kenmerken. ( bron: uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 2 3 )
Niels Coppes, Bob Haan en André Stufkens
Wilhelm Ivens (1849-1904) Nijmeegs fotograaf
isbn 9789077907825
28x24cm 120p
€ 30,00 uitverkocht
Rijk geïllustreerde catalogus bij de expositie in Museum het Valkhof. Bij elkaar leveren de stadsfoto's van Wilhelm Ivens een uniek fotografisch portret van het laat negentiende-eeuwse Nijmegen. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de drie generaties Wilhelm, Kees en Joris Ivens. Het is uniek dat binnen deze familietraditie van het 'mechanische oog' de overgang zichtbaar is van de ene kunstvorm fotografie naar de nieuwe kunstvorm film. ( bron: ivens.nl , zie ook: 1 )
Gerard Dirkse, Sophie Hochstenbach en Fons Reijerse
Flora van Nijmegen en Kleef 1800-2006
isbn 9789076212074
26x24cm 700p
€ 50,00
Flora met uitputtende historische en recente gegevens van een grens­overschrijdend gebied. Inhoudend o.a. ruim 1800 soortbeschrijvingen, ca. 1500 verspreidingskaarten en meer dan 900 originele plantenfoto's. Ook bevat het een essay over de historisch-geografische ontwikkeling van het hele gebied, en enkele biografische schetsen van plantkundigen, in het bijzonder van de Nijmeegse apotheker Th. Abeleven (1822-1904) die de eerste flora van Nijmegen schreef. ( bron: KNNV , zie ook: 1 )
Maarten-Jan Dongelmans
Muziek per post. Een eeuw Nijmeegse Postklanken
€ 15,00 inclusief verzending
Het wel en wee van het muziekkorps vanaf de oprichting op 25 november 1906. Aan de orde komen onder meer de eerste uitvoeringen als Postfanfare, de oorlogsjaren, de opbloei van het verenigingsleven in de jaren vijftig, de relatie met het staatsbedrijf en de uitdagingen van de huidige tijd. Ook is er aandacht voor de concertreizen, de jaaruitvoeringen met nationaal bekende artiesten en de wisselwerking tussen muzikanten, dirigenten en het publiek. ( bron: TNT )
2006
boek beschrijving bestelinformatie
Pauline van de Ven
De man met de hoed
isbn 9061005841
507p
€ 25,00 inclusief verzending
Meeslepende roman over de lotgevallen van een Nijmeegse fabrikanten-familie. Michel Bury (1879-1948) was oprichter van kunstzijdespinnerij Nyma, ooit de grootste werkgever van Nijmegen. ( zie ook: 1 2 3 )
André Hanou, E.B.J. Schonck
Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792
isbn 9075179251
22x14cm 183p
€ 18,95
In een satire uit 1792, De Bonheurs uit de mode, kritiseert de Nijmeegse rector E.J.B. Schonck de interesses van de dames uit zijn stad. Zij hebben alleen belangstelling voor mutsen en hoedjes. Hij geeft daarmee tevens verlichte kritiek op de algemene samenleving van zijn dagen. Schonck brengt dit in de vorm van een klassiek heldendicht. Daardoor komen zijn heldinnen, en de oorzaak van de strijd (welke muts verdient de voorkeur?), in een lachwekkend daglicht te staan. ( bron: Astraea )
Hubert Hendriks
De merel zingt (in de boom in de Marikenstraat)
isbn 9086800394
boek en 2 CD's
€ 20,00 uitverkocht?
Het Nijmeegs Lied door de eeuwen heen.
Het boek begint met een historische inleiding over het volkse lied van Nijmegen. Daarna volgt een selectie van goed leesbare en zingbare liederen, zowel de grote hits als kleine juweeltjes. ( bron: mail , zie ook: 1 )
A. en M. Spaan
Spaanse Verhalen
isbn 908570104X
22x16cm 170p
€ 25,00
Spaanse Verhalen is een familieverhaal dat zich afspeelt in Nijmegen en begint met de geboorte van Bernard Spaan in 1900 en eindigt met de dood van zijn vrouw, Mien Tax, in 1993. Samen kregen zij twaalf kinderen, waarvan de herinneringen in dit boekje zijn gebundeld. Werk en werkeloosheid, de oorlogsjaren en religie zijn belangrijke thema's, die tegelijkertijd het tijdsbeeld weergeven. ( bron: Uitgeverij Boekenbent, zie ook: 1)
B. Siebenheller
Weldoen zij ons doel
isbn 9080633437
26x21cm 507p
€ 27,50 bij de auteur
Het boek beschrijft 100 jaar zieken- en armenzorg in de regio Nijmegen, vanaf 1840. In die periode ontstonden een katholiek (St. Canisius) en een protestants (Wilhelmina) ziekenhuis. Siebenheller, oud-medewerker van het CWZ, noemt de inzet van vooraanstaande Nijmegenaren voor de zeer arme delen van de bevolking. Natuurlijk komen de politieke intriges uit die tijd aan bod, maar ook het dagelijkse werk zoals dat werd verricht door zusters, diaconessen en lekenverpleegsters. ( bron: CWZ , zie ook: 1 )
A. Bruls
De Pierson
isbn ?
20x15cm 100p met DVD
€ 9,50 uitverkocht
In 1981 waren er hevige rellen bij de ontruiming van een aantal gekraakte panden in en rond de Piersonstraat in Nijmegen. Barricades waren opgeworpen, tanks reden door de straat, hordes ME-ers stonden tegenover massa's krakers en sympathisanten. Het leek wel oorlog. Deze uitgave toont, ook met foto's en geluidsfragmenten, wat de achtergrond van de rellen was en hoe een en ander werd beleefd door buurtbewoners, politiemensen en krakers. ( zie ook: 1 )
2005 Het jaar dat Nijmegen het 2000-jarig bestaan vierde...met veel nieuwe uitgaven! Een kleine selectie:
boek beschrijving bestelinformatie
B. ter Haar, A. Simon / Stichting Noviomagus.nl
Nijmegen 1892
isbn 909019276X
15x21cm 32p met A3-plattegrond
€ 5,00 uitverkocht
Deze stadswandeling door de 19e eeuwse stadsuitleg van Nijmegen is gemaakt aan de hand van een serie columns uit het Nijmeegsch Weekblad uit 1892. De reeks werd geschreven door dominee Barend ter Haar Bz.(1831-1902), predikant van de St. Stevenskerk, met als doel zijn mede-Nijmegenaren 'de namen der nieuwe straten te verklaren en hun de belangrijkste bijzonderheden uit Nijmegen's geschiedenis mede te deelen.' ( bron: noviomagus.nl )
Een maaltijd van kruimels
isbn 9080990213
30x21cm 88p
€ 8,00
Bundeling van artikelen die vanaf 1968 zijn verschenen in Westerheem en in de Jaarverslagen van de Nijmeegse AWN-afdeling. Een inleidend hoofdstuk schetst de ontwikkeling van de amateur-archeologie in Nijmegen in het licht van de ontwikkeling van de stad en de relatie van de amateurs met de professionals. ( bron: AWN )
M. Wijngaards, M. Kerckhoffs
De wonderlijke historie van de Zwaanridder die in Nijmegen aankwam
isbn 9075980310
23x16cm 124p
€ 17,50 inclusief porto
Wie 'Zwaanridder' hoort, denkt aan Kleef. In het oudste verhaal komt hij echter aan in Nijmegen. Maar er zijn meer Zwaanridders. Wie zijn zij? Waar komen ze vandaan? Waarom en hoe zijn de verhalen ontstaan? In dit boek vind je een complete hertaling van de oudst geheel overgeleverde Nederlandse tekst (1631) en antwoorden op alle belangrijke - verboden - vragen over Helias, maar ook over Lohengrin en andere Zwaanridders, zoals die van Kleef. ( bron: uitgeverij Inco/Hippo , zie ook: 1 2 3 4 5 )
M. Hageman
Het kwade exempel van Gelre
isbn 9077503234
25x17cm 453p proefschrift
€ 27,50 uitverkocht
In 1569 sprak Alva's beruchte Raad van Beroerten ('Bloedraad') een ongekend hard vonnis uit over de Gelderse stad Nijmegen: tientallen inwoners en stadsbestuurders werden als 'ketters' en 'rebellen' voor eeuwig verbannen uit alle landen van de Spaanse koning Filips II, terwijl al hun eigendommen werden geconfisqueerd. Waarom riep Alva deze stad zo hardhandig tot de orde? ( bron: Uitgeverij Vantilt , zie ook: 1 2 3 )
2002
boek beschrijving bestelinformatie
Hylke Roodenburg / Stichting Noviomagus.nl
Archiefbeelden Nijmegen
isbn 
128p
uitverkocht
Onze eerste papieren uitgave! Het boek telt ruim 200 afbeeldingen in zwart-wit en heeft de volgende hoofdstukken: H1 De stedebouwkundige geschiedenis van Nijmegen, H2 Rondje langs de wallen anno 1875 (beschrijving van oude stadswal en -poorten, voorzien van uniek fotomateriaal), H3 Gevelstenen, H4 Architectuurbeschrijving (beschrijving van 7 architectuurstijlen aan de hand van Nijmeegse gebouwen), H5 Stadswandeling. ( bron: noviomagus.nl )
boek beschrijving bestelinformatie

naar Boekenhoek naar Noviomagus.nl

Reactie 0:

Redactie, 20-09-2014: Nieuw fotoboek: De bevrijding in beeld
Reactie 0:

Redactie, 31-10-2014: Nieuw boek: Het Valkhof, 2000 jaar geschiedenis
Reactie 0:

W.F. Donkers, 26-08-2015: Nieuw boek: Een jachtig leven
Reactie 0:

Anton de Wildt, 26-11-2015: Nieuw boek: Kensingtonstraat Nijmegen-Oost
Reactie 0:

Rinus Flokstra, 29-11-2015: Nieuw boek: Huize De Duckenburg
Reactie 0:

Redactie, 10-12-2015: Nieuw boek De Centrale - 130 jaar productie van energie in Nijmegen
Reactie 0:

Hans Manders, 31-01-2016: Nieuw boek: Vroeger komt nooit meer terug
Reactie 0:

Redactie, 17-09-2016: Nieuw boek: Nijmeegse exlibris
Reactie 0:

Joan ten Hove, 12-11-2016: Nieuw boek: van Brugman tot Ter Balkt
Reactie 0:

Peter Hendrikx, 13-09-2017: Nieuwe boekenset over 82nd Airborne Division
Reactie 0:

Redactie, 29-05-2018: Nieuw boek Nijmegen collaboratie en verzet
Reactie 0:

Anton de Wildt, 15-09-2018: Nieuw boek: werkmanswoning Daalseweg 338
Reactie 0:

Marianne de Bruyn, 31-10-2018: Nieuw boek: Gerard de Bruijn, de man van honderd dingen
Reactie 0:

Redactie, 30-10-2020: Nieuw boek 'Landgoed Villandry - Een pareltje in Nijmegen'
Reactie 0:

Rolf Wennekes, 27-01-2021: Nieuw boek: Het hellend vlak
Reactie 0:

Nico Nelissen, 31-01-2021: Nieuw boek: Mijn favoriete gebouw in Nijmegen
Reactie 0:

Redactie, 08-06-2022: Nieuw boek Weer werk!

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: