GRAFREGISTERS VAN DE ST. STEVENSKERK

Zie hier het resultaat van een onderzoek door G. Lemmens en H. de Heiden, uitgevoerd omstreeks 2007. De publicatie is geschonken aan het Regionaal Archief Nijmegen en is te gebruiken onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Nederland licentie.

In deze versie voor Noviomagus.nl heb ik de gegevens gekoppeld aan de lijst nog bestaande Grafzerken in de St. Stevenskerk van dezelfde auteurs, en voorzien van een namenindex.
2016 Mark van Loon / Stichting Noviomagus.nl

GRAFREGISTERS STEVENSKERK (Archieven N.H. Gemeente Nijmegen nr. 526-529)
526 (genummerd I) aangelegd ca 1635 over ca 1635 - 1672
527 (genummerd III) aangelegd ca 1720 over ca 1660 - 1780
528 (genummerd IV) aangelegd ca 1730 over ca 1660 - 1830
529 (genummerd V) aangelegd ca 1760 over ca 1660 - 1830
In feite is nummer I geen grafregister doch een inventaris van alle graven in 1635 met vermelding van de toenmalige eigenaar en eventueel een ouder nummer, uit een verder niet bekend ouder register. In de nummers III-V wordt deze eerste eigenaar steeds vermeld en vervolgens alle (?) begravingen en eigendomsoverdrachten.

In de samenvattingen hieronder zijn alleen de namen en beroepen consequent in de oorspronkelijke spelling weergegeven; al het andere is samengevat in hedendaagse spelling.
[ ] Doorhalingen zijn - indien zinnig en leesbaar - tussen [ ] haken weergegeven.
* In de marge geschreven toevoegingen zijn met een * ingevoegd.
...... Letterlijk uit een voorgaand deel overgenomen inschrijvingen zijn afgekort tot de eerste en......laatste woorden, behalve wanneer namen anders gespeld zijn.
Modo Overschrijvingen op andere eigenaars worden veelal voorafgegaan door het woord Modo.
K Graven die in het bezit van de kerk gekomen zijn worden meestal gemerkt met een K.
Een nog bestaande zerk is te vinden is door te klikken op †.
Δ Klik op Δ om terug te keren naar deze uitleg.
graf 100 · 200 · 300 · 400 · 500 · 600 · 700 · 800 · 900 · namen
graf 1Δ
526· Derrick Styperiaen sonder No
527· Derk Steipriaan
· Arien Broesterhuijsen 22 april 1738
· Derck Broesterhuisen 23 febr. 1743
· Hendrik Broesterhuijsen 1 juli 1752
· Een kind van Mons. Saltet 7 mei 1764
· Een kind van Mons. Daniel Kruger 1 okt. 1772
528· Derk Steiperiaen modo de kinderen van Jan Broederhoesen en de kinderen van Evert Boenders en de kinderen van Rut Glasemakers waarvan deze Derk Steiperiaen is overgrootvader geweest
· Een kind van Mons. Daniel Kruger 16 okt. 1772
· De dochter van de Heer van Gote genaamd Johanna Maria Cornelia Hollaer van Grote 2 dec. 1815
529· Derk Steiperiaen modo ......... geweest
graf 2Δ
526· Albert Gerrits sonder No
· Dit graf heeft Jacob Muttingh verkocht Herman van Eertpagen Capiteijn van de ponten en Mayken Emonts zijn huisvrouw den 12 sept. 1666
527· Dit graf heeft Jacob Muijters verkocht aan Hermen van Erp Capiteyn van s'Lants ponten en Maaijken Emonts zijn huisvrouw den 12 sept. 1666
· De vrouw van den Scheper Tilleman Tillemans 4 nov. 1747
· Modo Jan Gerrit van Winsen genoemd van Oort 10 okt. 1772
528· Jacob Muijtters
· Dit graf heeft........zijn huisvrouw den 12 sept. 1666
· [Modo Cornelis van der Weijde en Martinus Timmerman den 26 aug. 1772]
· [NB voor een graft in den toren No 905 verwisseld]
· Modo Jan Gerrit.......10 okt. 1772
529· Jacob Muijtters
· Dit graf heeft......12 sept. 1666
· [Modo......verwisseld]
· Modo Jan Gerrit.......10 okt. 1772
graf 3Δ
526· Jan Cornelissen Beecker No 235 verso
527· Jan Cornelissen Backer
· Arnoldus van Stolburg schout van de wagens 15 jan. 1732
· Modo Derck Paffenhoven en Barbara van Ratsvelt echtelieden en hun erfgenamen
· De vrouw van Helbardier Coenraad .... 14 dec, 1735
· De weduwe Schoenmaker 30 dito
· Jan Hardendonk 12 aug. 1744
· Derk Paffenhoven 17 okt. 1759
528· Jan Cornelis Backer
· Modo de weduwe Jacobus Schoenmaker en Jan van Hartendonk schoonzoon van de weduwe Schoenmaker 18 juli 1732
· Modo Dirk Willem Paffenhoven en Barbara van Ratsfeldt en hun erven
· Derk Paffenhoven 17 okt. 1759
· De Weleerwaarde Heer Schroeder gewezen predikant alhier 29.. 1803
· Een kind van J. Hardendonk genaamd Johanna Maria sept. 1803
· * Modo Thomas Hardendonk een kleinzoon van bovengenoemde Jan Hardendonk
· De Heer Johan Benjamin Mackroth 18 jan. 1808
· Catharina Maria Mackroth huisvrouw van H. Nevel 17 mrt. 1809
· Is vol
· * Juffer Catharina Kortenbosch weduwe van Johan Benjamin Machroth 2 aug. 1818
529· Jan Cornelis Backer
· Modo weduwe Jacobus........1732
· Modo Thomas Hardendonk en Catharina Ervens echtelieden
· Thomas Hardendonk een kleinzoon....Jan Hardendonk
· Modo de weduwe Mackroth
graf 4Δ
526· Frans Aertssen No 128
527· De dochter van Frans Aernsen genaamd Peterken Fransen
· Haar zoon Alberts Ewolts heeft dit graf verkocht aan Rut Keer en Jacoba Nagel 13 sept. 1698
· De vrouw van Jan Keer de Jonge 3 jan. 1749
528· De dochter van Frans Aerntsen.......Fransen
· Haar zoon Albert......1698
· Jan Keer 30 okt. 1733
· De weduwe van Jan Keer 24 juli 1734
· Jan Keer de jonge zijn vrouw 3 jan. 1749
· De beeldenmaker Keer 1794
529· De dochter.........Fransen
· Haar zoon Albert......1698
graf 5Δ
526· Albert Janssen brouwer No 97 verso
527· Samuel van Leeuwen wegens Elbert Jansen brouwer
· Chirurgijn Samuel van Leeuwen 19 jan. 1738
· Johann van Leeuwen 4 nov. 1738
· Derk van Endt bij vergunning 13 jan. 1741
· Derk Proper 4 juli 1741
528· Samuel van Leeuwen wegens Elbert Jansen brouwer
· Vacant
· [Derk Pafenhoven 17 okt. 1759]
· Derk Proper 1741
529· Samuel........brouwer
· Vacant
graf 6Δ
526· Rutt de Corte No 68 Kerk
· 6vv kerk
527· k 6 De bakker Derk IJsseldijk 8 apr. 1730
· Sebilla van Stapelen dito 1730
· De weduwe Jan Reijers Vos 24 mei 1730
· Derk de Haan Gerritzoon 14 nov. 1730
· De vrouw van Christiaan Kersten 23 dec. 1730
· Is vol
· Jan Jo..(?) van IJsseldijk 8 okt. 1758
· Juffrouw Scharlotta van den Bos 2 juni 1781
· k 3 verso Kerk De weduwe van den bakker Derk IJsseldijk 13 okt. 1741
· Jan van IJsseldijk 2 dec. 1741
· De weduwe van Jan van Enden 22 dec. 1747
· k 6 verso De vrouw van Jan van Woezik 21 nov. 1730
· Kleermaker Bernt Brouhoff 28 dito
· De weduwe van koperslager Otten 5 jan. 1731
· Christiaan Ker... 10 dito
· Hendrik ter West 10 mrt
· Hendrik van Dam 22 okt. 1765
· Antoine L: Espagne 21 juni 1766
528· Juffrouw [Charlotta] [Johanna] van den Bosch 2 juni 1781
· [Vol]
· 6 verso Antoine L'Espagne 21 juli 1766
· Vrouw Altwijkker 1 sept. 1781
· Van Endt 12 sept. 1781
· Maria Verhaven 1781
· Elisabeth Smetzens(?) weduwe van [Cornelis] Coenraad Kloppenburg 17 dec. 1781
· Grootmoeder van Makkers 29 dec. 1781
· Vol
· Arnoldus Biesen 5 mrt 1818
· Maria Henrietta Hartman ... van den Heer Rudolphus Verhagen 6 mrt 1818
529· -
graf 7Δ
526· Hendrick Adriaen van Ruensoen No 76verso
527· Arien van Reinsen erfgenamen
· De Heer Eppink medisch dokter onder het regiment van de Kolonel Haarsolte 13 mrt 1725
· Jacobus van Window 19 juni 1725
· Een vrouw die alhier verongelukt is in de rivier de Waal genaamd Juffer Meermans 24 dito 1725
· Petronella Vos huisvrouw van Hermanus Rijken 9 febr. 1726
· Gradus van der Sluis 24 nov. 1742
· De weduwe van Jacob Bleijs 24 nov. 1742
· Een zoon van Willem Cnelessen 28 dito
· Mattis Berkenvelt 5 dec.
· De weduwe van Hendrik Appelboom 3 apr. 1743
· De weduwe van Willem van Aalen 29 apr. 1767
· De zoon van N(?) Croes 1 mei 1767
· De vrouw van Schaaps 8 mei 1767
528· Arien van Reimsen erfgenamen
· De vrouw van Schaaps 8 mei 1767
· 1781 volgemaakt
· Dit graf komt aan de familie van Haaps is verruild voor een ander graf dat onder het Magistraetsgestoelte ligt. Goedgevonden door kerkmeester S. Scheers 9 dec. 1791
529· Arien van Reinsen
· Dit graf............1791
graf 8Δ
526· Hendrick Beijer No 212 verso een sark 7 voet lanck 2½ voet breet
527· De erfgenamen van Hendrick Beijer bakker nu Harmen Tros
528· De erfgenamen ......... Tros
529· De erfgenamen.......... Tros
graf 9Δ
526· Gerrit Gerritss No 190 verso
527· Gerris Gerritsen
· De vrouw van den Roode Pas 13 dec. 1760
· Abraham F Vrankot 14 jan. 1761
· Een schippersknecht genaamd Wemmer 24 febr. 1761
· Derk Hermen Bennema 23 jan. 1771
· Gerrit Facirs(?) 15 febr.
528· Gerrit Gerritsen K
· Gerrit Facirs(?) 15 febr. 1771
· Dit graf is bij ruiling tegen 576 overgegeven aan de erfgenamen van Jan Peter van Elsenbroek en die er verder toe mochten zijn berechtigd. 21 maart 1799 overgetekend
· * NB is hierin begraven na 1790 Hijmerik van Elsbroek en deszelfs zoon Jan van Elsbroeck
· Mejuffrouw de weduwe van Jan van Elsbroek geboren Aletta Emerentia van Rouveroij 23 nov. 1801
· Gerrit Hendrik Aretz Kruseman 26 juni 1818
· Mejuffrouw Maria Alijda van Elsbroeck 18 juli 1818
· Is vol
529· Gerrit Gerritsen
· Dit graf................overgetekend
graf 10Δ
526· Jan Hendricksen No 69 aen Goedert van Aldenhaeven vercofft
527· Geurt van Aldenheuven
· 17 augustus 1678 heeft Geurt van Aldenheuven dit graf verkocht aan Mijnheer Heijse.
· Dit graf heeft vader Heijser verkocht aan de erfgenamen van Mejuffrouw Maria van Eé den 25 juli 1685
· Adrianus in de Betou 19 mrt 1746
· *Modo de heer Conraat van de Sande den 29 febr. 1770
· De vrouw van voornoemde heer van de Sand genaamd Maria Margaritha Le Mercier. Is hier gebracht van Rotterdam mrt 1770
528· Geurt van Aldenhaeven
· 17 aug. 1678..............1685
· Dit graf heeft de Heer Hendrik van Eé verkocht aan de heer Coenraad Jan van de Sande en vrouwe Maria Margarita Le Mercier en hun erfgenamen
· De vrouw van genoemde Heer van de Sande genaamd Maria Margaritha Le Mercier is hier gebracht van Rotterdam maart (1770)
· De vrouw van Bernard van Rapperd genaamd Teadora Maria van de Sande 10 jan. 1797
· * Bernard van Rappard van Balgoy 5 jan. 1819
· * Is vol
· * Coenraad Willem Rappard echtgenoot van Alida Maria de la Court 18 sept. 1824
· * Is vol
529· Geurt van Aldenhaven
· 17 aug. 1678............1685
· Dit graf heeft vader............Le Mercier
graf 11Δ
526· Hendrick Couburgh No 28
· Nu sein Soon Willem Coubright
527· Hendrick Coebrickt nu zijn zoon Willem Coebrickt Juffer NN Coebrigt 22 mei 1723
· Een zuster van voornoemde Juffer 9 juni 1724
· Weduwe Jan Harmen Gisink 4 jan.. 1747
528· Hendrik Coebrijkt nu zijn zoon Willem Coebrijkt
· Dit graf heeft kerkmeester A. Dibbets verkocht aan de Heer Coenraed Jan van de Sande en zijn erfgenamen 8 apr. 1770
· De weduwe van Jan Harmen Gisink 4 jan. 1747
529· Hendrik Coebrijkt nu Willem Coebrijkt
· Dit graf............8 apr. 1770
graf 12Δ
526· Reineir Born No 178 verso daerop drij neij stenen van 2½ voet
527· Reijnier Born
· Een zuster van Peter Hardenton getrouwd aan bakker Nielsen 10 aug. 1723
· De vrouw van Sr. Jan Hendrik Schmitz geboren Harderston 11 dec. 1737
· De tweede vrouw van voornoemde Sr. J.H. Schmitz geboren Hanske 23 okt. 1739
· De derde vrouw van Sr. Jan Hendrik Schmitz geboren Ida Struijs 29 mei 1765
· Modo H.J.H. in de Betou 12 febr. 1774
528· Reinier Born
· Modo de Heer H.J.H. in de Betou 21 febr. 1774
· De Heer Koning bij vergunning 1788
· De huisvrouw van Peter van Eldijk geboren Johanna Maria Hendriks de Coning bij vergunning 1802
529· Reinier Born
· Modo de Heer H.J.H. In de Betou 21 febr. 1774
graf 13Δ
526· Peter Schillingh No 100 verso
· Anna Uwens erfgenaemen hebben dit graef vercoft aen Bart Gossens en Aerienken Jacops echteluyden
527· Peter Schillingh en Anna Uwens erfgenamen hebben dit graf verkocht met consent van de kerkmeesters aan Bart Gossens en Stijneken Jacobs van Cuijck echtelieden en de gerechtigheid aan de kerk betaald
· Jacobus van Randwijk 17 apr. 1726
· De weduwe van Sander Senten 10 mrt 1743
· Jacobus Senten 9 aug. 1769
528· Peter Schillingh en Anna Vuwens erfgenamen
· Dit graf ..... en Steijneke Jacobs van Cuijk.......betaald
· Modo de kinderen en erfgenamen van Jacob van Randwijk sijnde de huisvrouw van Hendrik de West, Derk Senten, Jacobus Senten, de huisvrouw van Roukus Teunissen 20 dec. 1765
· Jacobus Senten 9 aug. 1769
· Dit graf is in 1784 geruimd
· De vrouw van de zilversmid H. Senten 31 aug. 1784
· De weduwe van Roukus Teunissen 6 jan. 1792
· Oude vrouw Senten 19 nov. 1795
· [is vol]
· Derk Centen 20 febr. 1797
· De huisvrouw van de Eijserkoper Mulder geboren Anna Centen 1804
· De Rotterdamse Schipper Peter Centen 27 juli 1814
· * Juffer Wijnanda van Duuren 8 mrt 1820
· * nog plaats voor een lijk
529· Peter Schillingh..................betaald
· Modo..............................20 dec. 1765
graf 14Δ
526· Jan Weijers No 93 verso drij neij stenen van 2 voet
527· Jan Weijers
· De vrouw van Gerlagh Kloosterman 3 okt. 1736
· Jan Pouwels 16 mrt. 1763
· Henderina Engelen 11 jan. 1774
528· Jan Weijers
· Modo Jan Pauels en Janij Weijers en Hendrik Stoffels en Barentkeijn Weijers en hun erfgenamen 4 mrt 1752
· Hendrina Engelen 11 jan. 1774
· Hendrikus Franciskus Janssen 2 dec. 1817
· De Meester kleermaker Heimerik Pouwels 2 febr. 1819
· Juffrouw de weduwe Jansen geboren Sofia Pouwels 10 apr. 1822
· Nog plaats voor een lijk
529· Jan Weijers
· Modo Jan.................Barentien.....1752
graf 15Δ
526· Frans van Zutphen No 171 drij neij stenenvan 2 voet
· Dit graeff heeft Hans Mourits vercoft aen Peter Wilden velbereider
527· Frans van Zutphen door Hans Mourits betaald
· Dit graf................velbereider
· De Weduwe van Engelbart Reijnders, de Weduwe van Hendrick de Weijs
· Den Prokruer Hendrik Willem de Weijs 31 dec. 1748
· Een kind van de Heer Advocaat Gerlach van Gendt 23 nov. 1750
· Een kind van de Heer Advocaat Gerlach van Gendt genoemd Theodorus Peter Christiaan 21 mrt 1760
· Bij avond hierin begraven een kind van voorschreven Advocaat G. van Gendt 21 mrt 1760
528· Frans van Zutphen............betaald
· Dit graf..........................velberijder
· Modo de Gemeensman Hendrik de Wijs en Engelbert Reijnders en hun erfgenamen
· Nu de weduwe van Engelbert Reijnders en haar kinderen en de weduwe van Hendrik de Wijs met haar kinderen
· Modo de Heer Advocaat Gerlagh van Gendt als in huwelijk hebbende de bovengemelde weduwe 13 dec. 1772
· In de avond...............G van Gend 21 mrt 1760
529· Frans van Zutphen......betaald
· Dit graf....................velbereijder
· Modo .....................erfgenamen
· Nu......................kinderen
· Modo .....................13 dec. 1772
graf 16Δ
526· Kerck No 393 een leij van vijff voet 2 neij stenen van 2 voet
· Dit gecofft bij Peter Huyert
527· Peter Huckers Bakker
· Modo Berent van Kempen
· Modo Nicolaes Vermasen en Jacobus Kleijnpennink
528· Peter Huckers Bakker
· Modo Berent van Kempen
· Modo Nicolaes Vermasen en Jacob Kleijnpennink
529· Peter Huckers Bakker
· Modo Berent van Kempen
· Modo Nicolaes Vermasen en Jacob Kleijnpennink
graf 17Δ
526· Jon(ke)r Johan van Bronckhorst tot Bemmel No 320 drij neij steenen van 2 voet
527· Jon(ke)r Johan van Bronkhorst tot Bemmel
· Modo Hacfort tot Osterholt
528· Jonkh(eer) Jonkheer Johan van Bronkhorst tot Bemmel
· Modo C.F. Hacfort tot Oosterhoudt
529· Jonkheer Johan van Bronkhorst tot Bemmel
· Modo C.F. Hacfort tot Osterhoudt
graf 18Δ
526· Wijllem Janssen No 299 verso
527· Willem Jansen
· De zoon van Jacob In den Bongaart 13 febr. 1732
· Willem in den Bongaart 28 nov. 1732
· Abraham in den Bongaart 8 juli 1737
· Jacob in den Bongaart 1 aug. 1744
528· Willem Janssen
· Dit graf komt aan Jeneken van den Bongaert wegens testamentaire dispositie van Willem en Abraham van den Bongaert
· Modo Arnoldo van Vught 27 sept. 1772
· Jacob in den Bongaard 1744
· Andries van Voorst 5 juni 1802
· Do George Cornelis Fijt
· Weduwe Vervoorst geboren van Vucht
· Derk van Voorst 12 juni 1821
· Hendrina van Voorst weduwe van George Cornelis Feijt 26 sept. 1828
529· Willem Janssen
· Dit graf............Bongaert
· Modo Arnolda van Vugt 27 sept. 1772
graf 19Δ
526· Jan Willemschen Coperslager No 38
527· Jan Willemsen Coperslager betaald door Coen Derks
· De vrouw van de gegageerde sergeant Abram van Rossum 6 nov. 1731
· De Heer Luijtenant Philip Kerns 23 apr. 1757
528· Jan Willemsen Coperslager
· Modo de Heer Coster 26 sept. 1772
· De Heer Lt. Philip Kerns 23 apr, 1757
· Dit graf is leeg
· K
529· Jan Willemsen Coperslager Betaald door Coen Derrik
· Modo de Heer Coster 26 sept. 1772
graf 20Δ
526· Peter van Ceulenborgh No 166 verso
527· Peter van Coelenburgh
· Jan Christiaan Beem kapitein luitenant onder de bregadier Ek van Panthaleon 27 okt. 1731
· Peter Gissink en Jan Trouterhoff 20 mei 1741
· Willemien Christina van Setten huisvrouw van Hermanus Boxtar 22 mrt 1757
· De vrouw van Francis Staats 19 apr. 1757
· Monsr. Derk Frederik Print 9 nov. 1770
· De Capitein Jochem Christoffel Dose 5 jan. 1771
· Jan Nijenes 8 dito 1771
528· Peter van Coelenburgh
· Jan Nijenes 8 jan. 1771
529· Peter van Coelenburgh
· K
graf 21Δ
526· Jan van Scheelbergh No 49 verso
527· Jan van Schelbergh K
· Bartis Crans heeft dit graf met consent verkocht aan Juffer Eva van Beerendrecht en haar erfgenamen 14 aug. 1685
· Dit graf heeft de kerkmeester gekocht van Agatha van Beerendrech door autorisatie met een brief 16 mei 1709
· De krankenbezoeker Hendrik Steenhuijsen 27 dec. 1730
· De weduwe van voorschreven H. Steenhuijsen 8 apr. 1740
· De vrouw van de wijnverlater Willem van Brandenburg 1733
· Catharina Hellemers 17 mrt 1761
· De huisvrouw van de Heer Insinueer Lodewijk Schuller 27 apr. 1761
· * De weduwe van Joost Brans 13 mei 1761
528· Jan Schelberg
· Bartis Crans..................1685
· Dit graf ........................1709
· De weduwe van Joost Brands 13 mei 1761
· Anna de Bie 26 apr. 1783
· Cathrina Lamers 3 mei 1783
· Cornelis Bruijn Leeraar bij de Doopsgesinden 8 mei 1783
· De Bode Arie van Welij 13 mei 1807
· Is vol en onbruikbaar
529· Jan van Schelberg
· Bartis Crans..................1685
· Dit graf........................1709
graf 22Δ
526· Jan de Beijer Tollenaer tot Teill No 54 verso Een sarck 7 voet lanck 2½ voet brett
527· Martin Beyer wegens Jan de Beyer Tollenaer tot Thiel
· Den Kamerbewarder Van Brissen 21 nov. 1741
· D. van Brisen 26 sept. 1747
· * Modo Marta Beyer weduwe Brisers
· Marta van Brisem 13 okt. 1758
528· Martin Beijer weegens Jan de Beyer Tollenaer tot Thiel
· Modo Martha de Beyer weduwe van F.J. van Brisen
· Martha van Brisen 13 okt. 1758
· Modo Jan Kasper Bakker volgens transport van Johanna Christina van Brisen en Pitronella van Brisen kinderen en erfgenamen van de weduwe F.J. van Brisen gepasseerd te Ingen
· voor erfpagteren 16 juni 1787 * overgetekend 1 juli 1787
· Modo Pieter van Welij en Elisabeth Charlotta Bakker echtelieden als enige universele erfgenamen van bovengenoemde J.K. Bakker
· Johanna Gerada van Welij dochter van Peter van Welij 20 juni 1808
529· Martin Beijer wegens Jan de Beijer Tollenaer tot Tiel
· Modo Martha de Beijer weduwe van F.J. van Brisen
· Modo Jan Kasper Bakker volgens transport van Johanna Christina van Brissen en Petronella van Brissen kinderen en erfgenamen van de weduwe F.J. van Brissen gepasseerd te Ingen voor erfpagteren 16 juni 1787 * overgetekend 1 juli 1787
· Modo Peter van Welij en Elisabeth Charlotta Bakker echtelieden als enige universele erfgenamen van bovengenoemde J.C. Bakker
graf 23Δ
526· Frans de Beijer No 53 Vso een sarck 7 voet lanck 2½ voet brett
527· Martin Beijer wegens Frans Beijer
· * Modo Martha de Beijer weduwe van Brissem
· Weduwe Jan Tillemans 28 jan. 1729
· Een dochter van Monsr. Van Brissen genaamd Maria 14 jan. 1730
· Borger Lutenant Antonij de Beyer 22 nov. 1740
528· Martin de Beyer wegens Frans Beijer
· Modo Martha de Beijer weduwe van F.J. van Brisen
· Borger Lieutenant Anthonij de Beijer 22 nov. 1710
· * Overgetekend 5 juli 1787
· Modo Gijsbert Rondwiel en zijne erven
· Gijsbert Ronwiel 8 apr. 1816
· De Heer Petrus Wilhelmus Smits 31 okt. 1820
· Juffrouw de weduwe Smit geboren Maria Sophia Ronwiel 1 jan. 1822
529· Martin Beijer wegens Frans Beijer
· Modo Martha de Beijer weduwe van F.J. van Brisen
· Modo Gijsbart Ronwiel volgens transport van Johanna Christina van Briessen en Petronella Brissen kinderenen en erfgenamen van de weduwe F.J. van Brissen gepasseerd voor geerfde getuigen te Ingen 16 juni 1787 * overgetekend 1 juli 1787
graf 24Δ
526· Marten Lauwerensen No 74 daer op veir neij stenen van 2 voet
527· Martin Lauwerensen
· Steven van Setten 16 apr. 1755
· Anthonij van Eijnden 18 apr.
528· Martin Lauwerenzen
· K
· Anthonij van Eijnden 18 apr. 1755
· Deriske Heyligers weduwe De Souter 22 apr. 1788
529· Martin Lauwerensen
· K
graf 25Δ
526· Meth(?) Verheyen No 252 daerop drij ney steenen van 2 voet
527· De erfgenamen van Frerijn Vuwens ende weduwe van Haaps
· Joseph en Hermijna van Haaps 7 mrt. 1747
528· De erfgenamen van Frerijn Vuwens en de weduwe Van Haeps
· Modo Francis van Haeps den 28 sept. 1772
· Joseph en Hermijn van Haeps 7 mrt. 1747
· Jan Rodensteijn 2 juli 1801
· Jufver Maria Wilhelmina Willems huisvrouw van de Heer Jean François Retrouver 6 juli 1807
· Johannes Kloosterman 5 aug. 1807
· Jan Raadenbeek 2 juni 1808
· Maria van Kesteren vrouw van Pieter Otten Ossilien 3 jan. 1808
529· De erfgenamen van Frerijn Vuwens en de weduwe van Haeps
· Modo Frances van Haeps den 28 sept. 1772
graf 26Δ
526· Gerret Coppen van Berck No 206 Vo drij steenen van 2 voet
527· Gerrit Coppen van Berch
· Jan van Ruijven 28 nov. 1731
· De vrouw van Willem van Esch 18 mrt. 1755
· De vrouw van Wagtmeester Schragen juni 1755
· Is vol
528· Gerret Coppen Beuk
· K
· De vrouw van Wagtmeester Schragen juni 1755
· [is vol}
· Johannes Heijmans 13 mei 1783
· Margarita Barbara Schonck weduwe van Predikant Brants 13 juni 1783
· Vol
529· Gerrit Coppen van Beuk
· K
graf 27Δ
526· Roelefken van Haps No 217 daer op veir ney steenen van 2 voet
· Dit graeff vand wed. gecofft 1644 voor de kerck
527· De weduwe van Johan van Ringelfort. Dit graft van de weduwe gecofft 1644. Dit graf heeft de kerkmeester Hendrik Heijsen verkocht aan de Heren Aelbert en Hendrick Noot en hun erfgenamen den 20 april 1645
· Mons. Johannes de Cruijff 26 sept. 1736
· De weduwe van Hendrick Noot 12 nov. 1737
· De weduwe van Benjamin de Cruijff 25 nov. 1750
· De vrouw van Frans Kuijlenburg geboren Elisabeth de Cruijff 30 mrt. 1753
· Frans van Cuijlenburg 23 juli 1762
· De dochter van Roosendaal 26 okt. 1773
· Is vol
528· De Weduwe van Johan van Rijngelfort. Dit graf van de weduwe gekocht anno 1644
· Dit graf heeft de kerkmeester.....1645
· Modo de kinderen van Hendrik Kruijf de kinderen van Frans Kuijlenburg en Jan Rosendaal
· De dochter van Rosendaal 26 okt. 1773
· Is vol
529· De weduwe van Johan .........1644
· Dit graf heeft de kerkmeester...1645
· Modo.......Jan Rosendaal
graf 28Δ
526· Tomas Syngendonck steenhouwer No 23 Vso daerop veir neij steenen van 2 voet dit graeft gecofft int jaar 1643 voor de kerk
527· Kerk
· Robbert van Kossuin meester kleermaker 19 nov. 1723
· N. van Ziep 6 dec. 1723
· Cathrina ...hey 7 apr. 1723
· Een Craamkindje 3 okt. 1736
· Reinier de Haen 7 dito
· Een kind van Apotheker Noortbeeck 19 febr. 1737
· De Heer Ltn Peter Tekelenburg 2 jan. 1748
· De Heer Cornet Finckenstadt 26 jan. 1748
· Roelof van IJsendoorn 29 sept. 1769
· De Weduwe van Jan Wellen 26 sept.
· Juffrouw Anna Margrieta Charlotta Mallinkrot(?) 9 nov.
· Is vol
528· Juffrouw Anna Margaritha Malinkrodt 9 nov. 1769
· Is vol
· volgemaakt met vier lijken 10 dec. 1785
529· K
graf 29Δ
526· Jan Michilsaen No 143
527· Jan Michielsaen
· Modo Mary Neijlen
· Modo Francis Hengst
· * Philip Sanders van Wel, Cornelis Hares en de kinderen van Hendrik van Verssen
· De vrouw van Cornelis Hares 16 okt. 1736
· De Wijncooper Dominicus Hengst 31 jan. 1738
· De vrouw van Philip Hengst 15 sept. 1742
· Een zoon van de weduwe van Dominicus Hengst 9 juni 1745
· De Backer Francis Hengst 4 nov. 1752
· De weduwe van Francis Hengst 16 mei 1764
528· Jan Michielsen Modo Mary Neylen
· 1736 den 9 okt. is deze grafstede overtekend op de naam van Isakis Hengst en zijne erven. Nog is daaraan gerechtigd de kinderen van Hendrik Vasee en Cornelis Haris en Philip Sanders
· De weduwe van Francis Hingst 16 mei 1764
529· Jan Michielsen Modo Mery Neylen
· 1736.....Sanders
graf 30Δ
526· Gerret van Lynden No 84
527· Geurt van Lijndens arfgenaman
· Andries Robbesom als erfgenaam van Catharina van der Lynden heeft dit graf 16 febr. 1679 verkocht aan Altje Isvordink weduwe van Peter Hardington. Het recht van overtekenen is mij betaald door Gerard van de Poll die getrouwd is met de dochter van Aaltje Isvordinck Actum Nijmegen 7 juni 1690
· 1717 1 juni overgetekend op de man van de dochter van Aaltje Isvordink Peternel Hardinton getrouwd aan Laurens van Hervelt en haar zoon Willem van de Poll
528· Gurt van der Lijnders erfgenamen
· Andries Robbersen als erfgenaam......1690
· 1717 1 juni....Hardington...Lourens van Herveld...van de Pol
· Kerk
· 1792 volgemaakt met een lijk om reeden dat er een stuk muur in was hetwelk daarbij der bij ander gelegendheijd kan uyt genomen worden
529· Gurt van der Lyndens erfgenamen
· Andries Robbersen als erfgenaam.......1690
· 1717 1 juni...Ysvordonck...Laurens van Hervelt...van de Poll
graf 31Δ
526· Evert Hendrick Jersfers Sond. No
527· Evert Hendrix Jertefaes
· De vrouw van Hendrik Haaften 30 aug 1754
· Jan Klinkers 30 nov. 1754
· Juffer Angenita Herrel 30 dec 1754
· De Schipper Conradus Cock 25 mrt 1755
· Is vol
528· Evert Hendricks Jerefais
· K
· De Schipper Conradus Cock 25 mrt 1755
· Is vol
· 1787 volgemaakt met vier lijken
529· Evert Hendriks Jerefaes
· K
graf 32Δ
526· Hendrick van Heuckmaet No 159 Vo
· Kerck
527· Hendrik Teunissen heeft dit graf van de kerkmeester G van Gent gekocht 6 dec 1702
· De vrouw van den Schipper Jan Theunissen zijnde een dochter van de Kuijper Roukes Derks 14 juni 1727
· Hendrina Teunissen huisvrouw van Adrianus van Doorn 11 febr 1767
528· Hendrik Tunissen heeft..... 1702
· Modo Jan van de Pavert en Anna Tunissen echtelieden Deze Anna Tunisse is een dochter van Herme Tunissen wiens vader is geweest Hendrick Tunissen 18 dec 1770
· Hendrina Teunissen huisvrouw van Adrianus van Doorn 11 febr 1767
529· Hendrik Tunissen heeft.......1 702
· K
· Modo Jan van de Pavert en Ana Tunesse 8 dec 1776(0?)
graf 33Δ
526· Gosen Janssen Speeck No 82
527· Jan Speck wegens Goossens Rollof van Setten 20 aug 1748
· Sander Pigers 25 sept 1748
528· Jan Speck wegens Gossen Speck
· K
· Sander Pigers 25 sept 1748
· Na gedachten in het jaar 1783 volgezet
529· Jan Speck wegens Gosen Speck
· K
graf 34Δ
526· Jan Neijlen sonder No drij neij steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Jan Nijlen en Leintgen Neijlen
· Een kind van de Bakker Arien Ijsseldijk 11 sept 1738
· Jonas Cornelij 18 nov 1740
· *Modo Peter van der Krijsen Maria Gerts erfgenamen 28 febr 1753
528· De erfgenamen van Jan Neijlen en Leentje Neijlen
· Modo Philip Hongst en de kinderen van Hendrik Vervorsen en Cornelis Hengst en Philip Sanders van Well en hare erven 21 sept 1742
· Modo Peter van der Kruijsen en Maria..........1753
· Jonas Cornelij 18 nov 1740
· *Modo Abr te West 1789 Overgetekend 1 maart 1788
· Juffer Te West 1788
· Adrianus Jacobus Te West bij vergunning 1788
· Derrik Te West 22 juli 1791
528· De erfgenamen van Jan Neylen en Leentjen Neijlen
· Modo Philip Hengst en de kinderen....... 1742
· Modo Peter van der Kruijsen....... 1753
· Modo Abr te West vermogens transport van Gradus van de Kruijssen en Ruth Rutte als in huwelijk gehad hebbende .. van de Kruysen respectievelijk broeder en zuster, kinderen en erfgenamen van Peter van de Kruyssen en Maria Gerts 29 febr. 1788 *overgetekend 1 maart 1788
graf 35Δ
526· Arndt van Moldick No 335 daer op drij neij steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Jacob Weijers
· Derk Weijers 25 febr 1726
· Jan Gerritsen 7 mei 1745
· *Modo Peter van der Krijsen als boven 1752
· De weduwe van Jan Gerritsen 20 juni 1760
528· De erfgenamen van Jacob Weijers Modo Peter van de Kruijs en Maria Gerts en hun erven 4 maart 1752
· De weduwe van Jan Gerritsen 20 juni 1760
· Modo Frans Teunissen en Jannetje Post echtelieden en hun erven 19 maart 1791
· Pieter Willem Thuenissen 21 juli 1818
· Jacoba Barendina Dillen echtgenote van Hermanus Thuenissen 12 dec 1818
· De Koopman Hermanus Teunessen 29 mrt 1822
· Jennegje Post vrouw van F Theunissen 24 jan 1823
529· De erfgenamen van Jacob Weijers..........1752
· Modo Frans Teunissen en Jannetjen Post echtelieden en hun erven vermogens transport van de erven Van der Kruijsen in dato 19 maart 1791
graf 36Δ
526· Handrich Euwens No 108 Vso een gebroecken sarck van 8 voet lanck 4 voet breet in sess stucken
527· Hendrik Euwens Modo Cornelis ...
· Verkocht aan Meelesken de Haan weduwe van Derk Krinen
· Nu Schipper Schul en .... De Haan echtelieden door aankoop den .....1732
· Een kind van voornoemde Schipper Schul genaamd Hendrik Wouter 6 okt 1736
· Nog een kind van voornoemde Schipper Schul 25 nov 1739
528· Hendrik Ouwens Modo Cornelis Uden
· Verkocht aan Melesken de Haan weduwe van Derk Krumen 10 dec 1732
· Dit graf verkocht door Simon Simons welke een zoons zoon is van Melesken de Haen aan Wouter Schul en zijne erven
· Een kind van Schipper Schul 25 nov 1739
· De Heer Capt Geweleg Kroon 1792
529· Hendrik Ouwens Modo Cornelis Uden
· Verkocht aan Melesken........ 1732
· Dit graf verkocht door Simon ...... zijne erven
graf 37Δ
526· Kiespenningh d'Tolschriver Sonder No Sonder merck Een ley van vijff voet langg 2½ voet breet
527· Reijspenningh de Tolschrijver
· Helena Muller weduwe van wijlen Peter van de Pavord 6 sept 1760
· De Comis Arnoldus van Meurs 10 sept 1760
· Nicolaas Pelcen (Peleen?) denselven dito
· Anna Coenen vrouw van Lodewijk Rees 10 okt 1760
· Martinus Burkens 26 mei 1781
· Is vol
528· Reispenningh de Tolschrijver
· K
· Martinus Burkens 26 mei 1781
· Is vol
· Bekker 20 okt 1798
529· Reispenning Tolschriver
· K
graf 38Δ
526· Johan Jetz No 1010 twe nije steenen van 2½ voet
527· Jan Jots
· Willem Radderbeck 30 apr 1760
· Peter Hellemers 20 mei
· Alexander van Kampen 21 mei 1760
· Herbartus Driehuijsen 5 juli 1760
· Is vol
· Twee kinderen van den Ingeure Le Fore 26 juli 1780
· Is vol
528· Jan Jets
· K
· Twee kinderen van den Ingenieur Le Fore
· Is vol
· De Weduwe van Jan Husman 31 juli 1796
529· Jan Jets
· K
graf 39Δ
526· Gerret Seggers No 214 Vso eenen neijen steen 2½
527· Gerret Segers
· Derk van Woerden en Severintje Hendrix echtelieden hebben met schriftelijke authorisatie van haar vader Henrik Thomassen dit graf verkocht aan de kerk op den 25 september 1689
· Dit graf heeft Margareta Jansen Mouwrijk weduwe van zaliger Adriaen van Oort gekocht voor haren erve van de kerkmeesters op den 22 martii 1691
· Een dochter van Hendrik Broesterhuijsen genaamd Margarita 23 mrt 1725
· De vrouw van Hendrik Emmink 9 juni 1739
· Hendrick Emminck selfs hierin begraven 25 aug 1739
· Cornelis van Oort 5 jan 1748
· A van Oort de Kaarsemaker 26 nov 1760
528· Gerrit Seegers
· Dirk van Woerden en Severijntje Hendricks .......1689
· Dit graf heeft Margerita Janssen Mouwrijk .......1691
· Modo de kinderen van wijlen de Gemeensman Hendrick Broextershuijsen 30 september 1772
· [Modo Jan Gerrit van Winssen genaamd Van Oort 10 okt 1779]
· A. van Oort de Kaarsemaker 26 nov. 1760
· Mejuffer Susanna Broestershuijsen 9 jan 1797
· *Menzo Daniel Wilhelm Krüger 31 mei 1797
· De weduwe M.D.W Kruger geboren Clara Hendrika Broestershuijsen 15 mrt 1805
· *Jacobus Carel Kruger zoon van Menzo Daniel Wilhelm Kruger 19 juli 1828
529· Gerrit Segers
· Derck van Woerden en ..... 1689
· Dit graf heeft Margareta .... 1691
· Modo de kinderen.......Broestershuyzen...... 1772
· Modo Jan Gerrit van Winssen genoemd Van Oort den 10 okt 1771
· Modo de erfgenamen van Hendrik Broestershuijsen en Cilia van Oort echtelieden volgens verklaring van G van Wensen bijgenaamd Van Oort in dato 18 maart 1791
graf 40Δ
526· Ruth Jansen van St Corneliss Munster No 70 eenen neijen steen van 2½ voet
527· Bartholomeus Janssen
· Petronella Gerlings weduwe van Bartholomeus Janssen laatst getrouwd aan Derk Boshoff heeft ter presentie van haren man voornoemd haar graf in de Grote Kerk No 40 overgegeven en getransporteerd aan haren Neef Jacobus Nagel en zulks als erfgenaam in den bloede van haren overleden zoon Bartholomeus Cortman op den 2 april 1700
· Dit graf hebben de erfgenamen van Jacobus Naagel en Rut Keer verkocht aan de weduwe van Johannes Eeverts en de gerechtigheid daarvan betaald den 9 september 1720
· De weduwe Johannis Everts voornoemd 25 april 1724
· Een zoon van voornoemde Everts 31 aug 1725
· De vrouw van Michiel van Ek geboren Everts 7 mei 1732
528· Bartholomeus Janssen
· Petronella Gerlings ........1700
· Dit graf..... Nagel.... 1720
· Modo Hermanus Evers te Arnhem den 20 januari 1772
· De vrouw van Michiel van Eck geboren Evers 7 mei 1732
529· Bartholomeus Jansen
· Petronella Gerlings ......... 1700
· Dit graf .......... 1729
· Modo Hermannus Evers te Arnhem den 20 januari 1772
graf 41Δ
526· Roelijeff Verheijen No 92 een nijen sarck van 7 voet lanck en 2½ voet breet
527· Roeloff Verheijen aangebracht door de oude Roeloff Verheijen
· Nu Peter Steenhouwer opgedragen, zijn gerechtigheid betaald
· De vrouw van Adolph van de Velouw geboren Steenhouwer 10 okt. 1731
· Juffr. Maria Steenhouwer 7 nov. 1738
· Juff. Catharina Steenhouwer 21 mei 1756
· Anna Maria Steenhouwer huisvrouw van Arnoldus van den Toren 12 dec. 1758
· De Heer Adolph van de Velouw 26 mrt 1771
528· Roeloff Verheijen aangebracht door de oude Roeloff Verheijen
· Nu Peter Steenhouwer opgedragen, zijn gerechtigheid betaald
· Modo Peter en Wemmer van de Velouw de 21 okt. 1772
· De Heer Adolph van de Velouw 26 mrt 1771
529· Roeloff Verheijen aangebracht door de alde Roeloff Verheijen
· Nu............betaald
· Modo...........1772
graf 42Δ
526· Willem Vervoort No 285 twe nijen steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van zal. Willem Vervoort
· De erfgenamen van Bos hebben dit graf verkocht aan Nicolaas la Grand
· Franssis La Grand 2 febr. 1748
· *Modo Peter van Hawinkel en Johanna Pickers echtelieden en hun erven
528· De erfgenamen van zal. Willem Vervoort
· De erfgenamen van Bos hebben dit graf verkocht aan Nicolaas La gran
· De erfgenamen van Nicolaas La gran hebben dit graf verkocht en in volle eigendom overgegeven aan de Heer Out Besinder Peter van Vouwinkel en Juffer Johanna Pickort zijn huisvrouw en hun erven en de gerechtigheid daarvan voldaan de 10 juni 1758
· N. La Grand 7 febr. 1748
· Besier Harmanus van Houwinkel 15 jan. 1782
· De Roeidrager Henricus Johannes Verwoert 4 juni 1804
· Pieter van Fowinkel 15 apr. 1809
· *Volgens rejoorasie(?) overgegeven aan Juffrou Vervoort geb. Vouwinkel 1822 de 13(?) dec.
· Geertruida van Fowinkel weduwe van H.J. Vervoort 29 nov. 1824
· Plaats van 2 lijken
· Anna Maria Geertrui Maury(?) ongehuwde dochter van Francois Nicolas Michel Manry(?) 1827
· Plaats voor een lijk
529· De erfgenamen van zal. Willem Vervoort
· De erfgenamen van Bos......Lagran
· De erfgenamen van Nicolas Lagran .......1758
· Los briefje: Anna Geertruij van Fowinkel weduwe van Hendricus Johannes Vervoert
· Peter van Fowinkel en Johanna de Pickart No 42
graf 43Δ
526· Jan d'Wael Brouwer No 235 twe nijen steen 2½ voet
· Dese No met twe stenen is mij betaelt door Arnt van Wees utt nomine uxoris
527· De erfgenamen van Jan de Waal
· Deze No met 2 steenen van 2½ voet zijn mij betaald door Arnt van Wees uit numen uxoris
· Modo Meiffrou Gertruij Maria van Buijl weduwe van Werler de Beijer en erfgenamen
· Evert van Dun(?) 13 okt.1751(?)
· Jan Reyers Vos voor 13 sept. 1748
· [Sander Pigers(?) 25 sept. 1748]
528· De erfgenamen van Jan de Wael
· Deze No...........uxoris
· Modo Mejuffer Gertruij .......erfgenamen
· Jan Reijers Vos 13 sept. 1748
529· De erfgenamen van Jan de Waal
· Deze No..........uxoris
· Modo..............erfgenamen
graf 44Δ
526· Bartholomeus Verdonck No 333 twe nye steen van 2½ voet
· Nu de erffgenaemen van merritie Peters gecofft 1668
527· De erfgenamen van Bartholomeus Verdonck
· Dit graf hebben de erfgenamen van Merritgen Peters voor haar gekocht en de gerechtigheid aan de kerk betaald de 7 okt. 1668
· De erfgenamen van Meeritgen Peters hebben dit graf verkocht aan Jurrien Brouwer en Jenniken Roesink zijn huisvrouw de 16 nov. 1687
· Hendrik van Oost 3 nov. 1754
· Woltera Brouwer 8 jan. 1760
· De weduwe van Henderik van Oost genaamd Geertruij Brouwer
528· De erfgenamen van Bartholomeus Verdonk
· Dit graf.......1668
· De erfgenamen.......1687
· Modo de erfgenamen van de weduwe van Oost dochter van Jurrien Brouwer, Nijmegen de 26 maart 1761
· Modo de kinderen van Martinus Lina de 24 okt. 1772
· De weduwe van Hendrik van Oost genaamd Geertruij Brouwer 25 apr. 1760
· Aan Derkse vrouw van A. Ruij(?) 13 mei 1783
529· De erfgenamen van Bartholomeus Verdonck
· Dit graf.......1668
· De erfgenamen.......1687
· Modo.........1761
· Modo........1772
· Modo de Mr. Timmerman Hermanus de Groodt en Johanna Tillemans
· echtelieden en hun erven volgens opdracht d.d. 27 aug. 1818. J.J.Keer
· kerkmr.
graf 45Δ
526· Jan Matheus Blom van Arsen No 181 drij steen van 2½ voet
527· Jan Matheus Bloem van Astel
· Frere Gerlagh van Gent heeft dit graf verkocht aan Willem Jansen Vuijr en Marytge Claessen zijn huisvrouw de 11 sept. 1685
· De vrouw van Jan van Oort 1 dec. 1741
· Ariaan Romer (Romen?) 17 febr. 1742
· Jan van Oort 4 mei 1743
528· Jan Mattheus Bloem van Astel
· Frere.........10(!) sept. 1685
· De kinderen en erven van Jan van Oort van Winssen de 10 okt. 1772
· Jan van Oort 4 mei 1743
· Vrouw van Oort 9 aug. 1783
· Vrouw Johanna van Neelden(?)
· Het is vol
· Willem van Winssen 14 jan. 1805
· Is vol
· Mr. Bakker Johannes Schelkes 5 apr. 1814
· Lijdia van Seberen weduwe van K. Benninger 18 mei 1814
· *De huisvrouw van Johannes Schelkes geboren Maria Hamerslag 2 mrt 1822
· Is vol
· Willemina Johanna van Winsen 22 nov. 1823
· Is weer vol
· 259 Jan Mattheus Bloem van Astel
· Frere.......10 sept. 1685
· *De kinderen...........1772
graf 46Δ
526· Cornelius van Berghsom No 338 dry nye steen 2½ voet
527· Cornelis vn Boerghsom(?)
· De Knopenm. Wouter Bois 23 okt. 1731
· De dochter van de Luijtenant onder de Dragond. van Slippenbach genaamd Charlotte 3 febr. 1740
· *Modo de Advokaet Johannes Mores
· Bij avond de moeder van Tinnegieter Morees 13 okt. 1779
· Klein kind van de jonge Heer Advokat Moorrees 10 mei 1780
528· Cornelis van Bergsom
· Modo de Heer Advocaat Johannes Moorees
· Het kleinkind van de jonge Adv. Moorrees 10 mei 1780
· Didrigh Wilhelm Schönbach 15 febr. 1803
· Juffrouw Irmgarde Helena Kuhler weduwe van wijlen de Heer W.D. Schönbach 9 mrt 1807
· Franciscus Henricus Moorees zoon van de Heer Advocaad Moorees 29 juli 1807
· Carel Leonard Wilhelmus Moorees zoon van de Heer Advocaat Moorees 17 aug. 1807
· Mevrouw Moorrees geboren S.P. Schonbach 11 okt. 1820
529· Cornelis van Bergsom
· Modo de Heer Advokaat Johannis Moorrees
· Voor dit graf is op 3 okt. 1829 aan Mejuffrouwen W.J., J., F.H. en L. Moorrees een gemetseld graf op het protestantsche kerkhof buiten deze stad tegen halve betaling getransporteerd
graf 47Δ
526· Lammers(?) van Boetholm No 100
527· De erfgenamen van Thomas de Wael
· Een Kadet van de Dragonders Van Wassenaar genaamd Lonaij 1 juli 1727
· De weduwe van Hermen de Heins(?) 24 aug. 1754
· Mons. Jan Vos 11 febr. 1781
528· De erfgenamen van Thomas de Wael
· K
· Gekocht door de Heer Ontvanger Coenraad Moorrees
· Mons. Jan Vos 1781
529· De erfgenamen van Thomas de Wael
· K
· Dit graf is door de kerk verkocht aan de Wel Ed gestr. Heer C. Moorrees te Nykerk op de Veluwe
graf 48Δ
526· Wolter Wolters No 61 Vso
527· Wolter Wolters nu Wolter Colff
· De vrouw van de Amsterdammer Aart de Fockert 15 juli 1729
· De Amsterdammer Aart de Fockert 6 jan. 1731
· Een kind van Schipper Blok 10 apr. 1736
· Nog een kind van Schipper Blok 25 okt. 1737
· Een kind van de Roeijdrager van Aldenburg 15 okt. 1738
· Een kind van de Schipper Blok 12 okt. 1741
· Een kind van de Roeijdrager van Aldenburg 12 okt. 1742
· Een kind van de Roijdrager van Aldenburg 9 sept. 1746
· Het kind van Wouter de Fockert 30 nov. 1747
· Een kind van de Roeijdrager van Aldenburg 25 apr. 1748
· Mons. Wouter Fockert 4 aug. 1764
528· Wolter Wolters nu Wolter Colff
· 1727 de 12 okt. is deze grafstede overgetekend op Aarenrt de Fokkert en Petronella van Ham echtelieden en hun erven
· Deze Wolter van Kolve is geweest grootvader van Peternella van den Ham
· Dit graf is weg en daartegen gegeven No 538
529· Wolter Wolters nu Wolter Colff
· 1727..........erven
· Deze Wolter.......Ham
· Dit graf......No 538
graf 49Δ
526· Joost van Loen No 244
527· Judith van Loen erven suis
· [1732 de 16 jan. hier in begraven de weduwe]
· [Do hierin begraven]
· *NB dit moet bij No 62 staan
· *Modo de erfgenamen van de Heer Henderik van Wanraij
528· Judijt van Loen cum suis
· Modo .........Wanraij
529· Judith van Loen cum suis
· Modo..........Wanraij
graf 50Δ
526· Sensus Cock No 78
527· Vijnsent Cock
· Nu de huisvrouw van Derk Erpagen
· Teadora en Maria Ertpagen verkocht dit graf aan Aalbert Uldrick Kraekrug en huisvrouw Karijna Magrita Frederick de 6 mei 1710
· Nu de Gemeensman Paulus Sleesman en huisvrouw door aankoop dato ..
· De zoon van voorn. Gemeensman genaamd Christoffel 3 febr. 1736
· Voorn. Gemeensman Sleesman 21 aug. 1739
· Jufff. ...dina Geesdorp weduwe van Paulus Sleesman 26 mei 1756
· Mons. N. Hanekamp 1767
· Casparina Sleesman huisvrouw van Otto van Nas 15 dec. 1778
528· Vijnsent Cock
· Nu..........Erpagen
· Theadora......Aelbert Ulrijk Kraekrug....Catharina Margeritha Friedrick.. 1710
· 1729 20 dec. verkocht aan Paulus Sleesman
· Casparina Sleesman huisvrouw van Otto van Nas 15 dec. 1778
529· Vijnsent Cock
· Nu.....Erpagen
· Theadora......Uldrijk.....1710
· Verkocht aan Paulus Sleesman 20 dec. 1729
graf 51Δ
526· Hubert Jelissen No 32 verso dry nye steen van 2½ voet
· Te weten Albert Wessels en Willemken Wessels suster ende broeder
527· Huijbert Jelissen erfgenamen
· Mons. Johannes van Lokeren 10 mrt 1728
· Guert Quack 6 apr. 1757
· De weduwe Juffer Quack 1 febr.1777
528· Huijbert Jelissen
· Te weten de erfgenamen Albert Wessels en Willemken Wessels zuster en broeder
· 1730 28 apr. is deze grafstede door Wessel Keppelman voor zichzelf en Johan Lutjes al volmachtiger van de erfgenamen van de Capitein Willem Hendrick Keppelman verkocht aan de Scholtus Geurt Quak en Anna Christina Heymens echtelieden
· Modo Johannes Adolphus Quack en Anna Catharina Wupperman de 13 maart 1779
· De weduwe Juffer Quak 1 febr. 1777
· Door vergunning de huisvrouw van de Heer Karnap 1790
· Een kind van de jonge Kwak genaamd Heleena 3 sept. 1796
529· Huijbert Jelissen
· Erfgenamen te weten........en broeder
· 1730........Geurt Quack.......Heymens echtelieden
· Modo..........1779
graf 52Δ
526· Johan Smitsius prediker sonder No
527· Dominus Johannes Smetius
· Juffer de weduwe Klerk bij vergunning van de Heer de Leut 5 apr. 1743
· Een kind van de Heer Bormannus 22 dec. 1745
· Bij vergunning een kind van de Heer Wijnkoper Dietz 13 febr. 1769
528· Domino Johannes Smetius
· Modo Vrouwe Carina Beekman weduwe van de Heer Out Borgenmeester Jacob Vos Juffrouwen Catharina en Johanna Beekman de 30 okt. 1772
· Met vergunning een kind van de Heer Wijnkoper Dietz 13 febr. 1769
· Cathrina Beeckman 29 okt. 1782
· De Heer Burgemeester Peter Anthonie Vos 17 mei 1792
529· Domino Johannes Smetius
· Modo Vrouwe Cunira..........1772
graf 53Δ
526· Die Boenhoffes No 120 een sarck van ses voet lanck 2½ voet breet
527· Claas en Derrik van den Boonhoff
· Johan van der Heijden en Elida van Munster echtelieden hebben dit graf Verkocht aan Domino Johanne Smetius 5 nov. 1694
· Een kind van de Heer W.J. Dietz genaamd Reijnnier 6 aug. 1772
· Nog een kind van bovengemelde Heer Dietz genaamd Peter 4 febr. 1777
528· Claes en Derrik van den Boenhoff
· Johan van der Heyden..........1694
· Modo Vrouwe Curina Beekman weduwe van de Heer Oudt Borgermeester Jacob Vos Juffrouwen Catharina en Johanna Beekman 30 okt. 1772
· Een kind van de Heer Dietz genaamd Peter 4 febr. 1777
· De Heer Burgemeester Peter Anthonis Vos 17 mei 1792
529· Claas en Derk van den Boenhoo
· Johan..........1694
· Modo Vrouwe Cunira......1772
graf 54Δ
526· Cornelus Vervoert No 76 twe nije steen van 2½ voet
527· Cornelis Verforts erfgenamen
· 1717 1 okt. door Theodora Maria Ephagen verkocht aan de procureur Melchior Omelingh en zijn erven
528· Cornelis Verforst erfgenamen
· 1717..........Ommelingh......erven
· Een eerstgeboren kindje van de Heer Ontf. Abeleven 3 apr. 1790
· De Heer Ontfanger Ableven 30 aug. 1793
· Anna Gerharda Omelingh 15 sept. 1806
· Henrietta Jacoba D'almaras dochter van de Weleerwaarde Heer M.T. Exalto D'almaras 31 aug. 1807
· Domunus Markus Theodorus Hendrick d'Almaras 18 nov. 1822
529· Cornelis Verforts erfgenamen
· 1717.......Omeling.......erven
graf 55Δ
526· Jan Blesz No 170 een leij van ses voet 2 voet bret
· Nu de weduwe van Huybert Cuijper
527· De weduwe van Huijbert Cuijper wegens Jan Bles
· De weduwe Hulseman moeder van Jan Hulseman 3 juni 1732
· Hendrik Versteeg 28 nov. 1739
· Anna Sophija Winkelhuijs huisvrouw van Wessel Swink 5 mei 1758
· Een Wagtmeester genaamd Jan Otten 19 mei 1758
· Een kind van de Heer Insiniur Lodwijk Schuller 8 nov. 1758
· Een kind van den Docktor Killer 22 aug. 1759
528· De weduwe van Huybert Cuyper wegens Jan Bles
· Een kind van de Dokter Killer 22 aug. 1759
· Theodora Krestina Renklaar 27 dec. 1796
· De huisvrouw van G. van Erpen met naam Jannete Mens (Alens?) 24 febr. 1797
· De Bakker Hermanus de Bruijn 28 juli 1797
· Is vol
529· De weduwe van Huybert Cuyper wegens Jan Bles
graf 56Δ
526· Evert Haeggens sonder No eenen nijen steen 2½ voet
527· Evert Haghens
· De vrouw van Jacob Verberk 20 juni 1736
· De vrouw van Hendrik Wolters zijnde een zuster van voorzegde vrouw Verberk 28 juli 1736
· Johanna Wijnants 4 jan. 1752
· Jacob Verberk 26 sept. 1758
528· Evert Haagens
· Modo Jacobus Verberk en Jan Pels
· Jacob Verberk 26 sept. 1758
529· Evert Haeghens
· Modo.........Verberck.......Pels
graf 57Δ
526· Jan Denisz sonder merck eenen nijen sarck van 7 voet lanck 2½ voet breet
· Dit graft is vercoft aen Commissarius Hendrick van Bronchorst 1652
527· De erfgenamen van zaliger Jan Denijs hebben dit graf verkocht aan Commissartis Hendrick van bronkhorst met kennis van de kerkmeester 7 dec. 1652
· Dit graf is van Meester Matheus Coenen en Metje van Bergsom verkocht aan Jurrien Beijerink en Anna Catrin van Juchen zijn huisvrouw 17 dec. 1692
· De Gemeensman Iurien Beijering 23 okt. 1761
528· De erfgenamen van zaliger ...........1652
· Dit graf.....Mathijs.....Niethe van Berghsom....van Jucken....1692
· De Gemeensman Jurrien Beijeringh 23 okt. 1761
· Corneles Ten Boven 29 juni 1782
· De Gemeensman Matthijs Beyerinck 24 sept. 1782
· De Heer Apotheker Beijerinck 1 mrt 1791
· De weduwe Ten Boven geboren Beyerink 24 juli 1795
· De huisvrouw van H. Beijerinck geboren Elisabeth Reijnen 12 sept. 1805
529· De erfgenamen van zaliger............1652
· Dit graf.......... Catharijn .........1692
· 1829 hiervoor met No 66 afgegeven een graf op het kerkhof No 33. Zie rekening over 1829
graf 58Δ
526· Commandeur Hendrick van Reeckum No 75 Vso een sarck van 7 voet lanck en 3 voet breet
527· De erfgenamen van de Commandeur Hendrik van Rockum
· De Heer Borger Majoor Christoffel Boot 14 dec. 1729
528· De erfgenamen van de Commandeur Hendrik van Roukum
· Modo Peter Sloots en deszelfs dochters Anna Geertruijt Sloots weduwe van Christoffel Boodt en Catharina Sloots voorts Margaritha Sloots zuster van Peter Sloots en de kinderen van Janneken Sloots huisvrouw van Egbert van Lobberich met namen Anna Maria van Lobberich, Christina van Lobberich en Petronella van Lobberich, actum 3 jan. 1732
· K
· De Heer Borgermajoor Christoffel Boot 14 dec. 1729
529· De erfgenamen van de Commandeur Hendrick van Raeckum
· Modo..........1732
graf 59Δ
526· Gerijt Heymericx No 427 een sarck van ses voet lanck 3 voet breet
· Nu de erfgenaemen van Burgemeester Voss
527· Gerrit Heijmerix
· Nu de erfgenamen van Burgemeester Vos
· Modo de Heer Outschepen Doctr. Engelbart Beekmen en Juffer Cuijnira Vos echtelieden
· Een kind van de Heer Me. Dr. Beekman 2 juni 1724
· De vrouw van de Heer Schepen Peter Beekman 20 febr. 1730
· De voornoemde Heer Schepen Peter Beeckman 24 sept. 1735
528· Gerrit Heymericks
· Nu de erfgenamen van Burgemeester Vos
· Modo de Heer Oudt Schepen Doctor ........echtelieden
· De Heer Schepen Peter Beeckman 24 sept. 1735
529· Gerrit Heymericks
· Nu de erfgenamen van Burgemeester Vos
· Modo..........echtelieden
graf 60Δ
526· Joachim Schaeff sonder No eenen nijen steen van 2½ voet
527· Gijsbert Joachim Schaeff
· Jenne Giljou weduwe van Alert Willems heeft verkocht dit graf aan Meester Peter Croes en Anneken Willems echtelieden 15 juli 1685
· De vrouw van Jan van Ellekom zijnde een dochter van N. Croes 4 juni 1745
· Peter Croes 14 aug. 1723
· Is nu vol
· Albartus Croes 9 mei 1747
· De vrouw van Hendrik van Ellekom 21 nov. 1747
· Een zoon van Jan van Ellekom 27 febr. 1748
· De Bakker Hendrik Philipsen 12 juni 1771
528· Gijsbert Joachim Schaeff
· Jenneken Gijljo.............1685
· Modo Peter Croes 29 aug. 1772
· De Bakker Hendrik Philipsen 12 juli 1771
529· Gijsbert Joachim Schaeff
· Jenneke..........Peter Cloes.......1685
· Modo.......1772
graf 61Δ
526· Jan Jansen d'Bye No 256
527· Jan Jansen de Bij
· Modo de Heer Predikant Markus Jacobus Broen
· De huisvrouw van de Heer Predikant Markus Jacobus Broen 3 juli 1761
· Bovengenoemde Heer Predikant Broen 3 dec. 1771
528· Jan Janssen de Beij
· Dit graf eeft de Heer Predikant Marcus Jacobus Broen van de kerk gekocht voor hem en zijn erven 2 juli 1751
· De Heer Predikant Broen 3 dec. 1771
· Juffrouw Anna Catharina Broen dochter van de Predikant Marcus
· Jacobus Broen 2 mrt 1816
529· Jan Janssen de Beij
· Dit graf......1751
graf 62Δ
526· Geesken Pels No 62 een sarck van ses voet lanck en 4 voet breet
527· De erfgenamen van Geijsken Pels
· De moeder van van Rossum genaamd de weduwe Lodewik Talden 16 jan. 1733
· De weduwe Davids dito
· De huisvrouw van Derk Smits 16 juni 1769
· R.M. Derk Smits 15 apr. 1780
· *Modo Derk Smits en Geertruij Bruinissen echtelieden
528· De erfgenamen van Geisken Pels
· Modo Derk Smits en Getruija Bruinisse echtelieden
· R.M. Derk Smis 15 apr. 1780
· Moz(?) Smits 1 apr. 1782
· De huisvrouw van Jacobus Smits 8 aug. 1786
· Is vol
· De huisvrouw van Gerhardus Smits 8 mrt 1790
· Peter Smits mrt 1795
· Cornelis Jodocus Smits 17 mrt 1798
· De Heer Jacobus Smits Dz 18 sept. 1807
· De Heer Hendrik Smits 24 apr. 1815
· De Heer Geirhardus Derk Smits 14 mrt 1816
· *Anna Gijsberta Smits 18 mrt 1820
· Is vol
529· De erfgenamen van Geisken Pels
· Modo Derk Smits en Gertruija Bruinisse echtelieden en hun erven
graf 63.64Δ
526· Engel Nijborgher een doubel graft No 263 en 264 een sarck van 8 voet lanck 4 voet breed
· nu Johan van Mulicom cum suis
527· Engel Nijburger } deze grafsteden behoren aan de erfgenamen Engel Nijburger } van Johan Hendrik en Naleken van Lom
· De weduwe Craijvelt geboren van Lom zijnde een muij van de Roeijdrager Mons. Theod. Van Lom 27 mei 1727
· De vrouw van de Roeijdrager van Lom 20 juni 1731
· De Roeijdrager Theodorus van Lom 7 okt. 1746
· De Heer Advoc. Micgiel Nidolaas van Loon 23 juni 1750
528· Engel Nijburger } deze grafsteden..........
· Engel Nijburger } ................van Lom
· Modo de Heer Abraham van Lom Predikant te Heusden 10 sept. 1772
· De Heer advocaat van Loon 23 juni 1750
· *Modo de Heer Notaris en Procureur C. Altroggen en Mejuffr. A.W. Brants echtelieden volgens transport van de Heer Abraham van Lom 29 febr. 1788 en overgetekend 18 maart 1788
· Modo de Heer Notarus en Prock. Uteraggen en zijn erven 1789
· Bij vergunning Jut Schmalbeen 1788
· Een kind van de Heer Schmalbeen 1789
· De Heer Daniel Dusantoy 9 aug. 1791
· *Modo de Heer J.L. Schmalbein en Juffrouw F. Doekscheer volgens overgave van Mejuffrouw de weduwe Altrogge 10 okt. 1814
· Juffrouw Agnita Wilhelmina Brants weduwe van Christoffel Alteroggen bij vergunning 18 okt. 1815
529· Engel Nijburger } deze grafsteden........
· Engel Nijburger } ..............van Lom
· Modo.........1772
· Modo..........1788
· Modo..........1814
· Los briefje betreffende de overgave aan Schmalbei 1814
graf 65Δ
526· Jacob Meeus d'Swart No 96 twe nye steen van 2½ voet
· Nu Leiske Janssen huysvrou van Arndt van Ravesteyn
527· Jacob Meuwessen de Swart
· Nu Leiske janssen huisvrouw van Arndt van Ravesteyn
· Dit graf verkocht aan Frans Heuvels en Jan David Stengel 28 sept. 1737
· Frans Huevels 12 april 1758
· De weduwe van Frans Huevels 14 aug. 1761
528· Jacob Muewessen de Swardt
· Nu.........Ravesteyn
· De weduwe van Cornelis van Aalst heeft deze grafstede verkocht aan Frans Heuvel en zijn erven en aan Mons. Jan David Stengels en zijn erven 28 sept. 1737
· De weduwe van Frans Huevels 14 aug. 1761
529· Jacob Meeuwessen de Swardt
· Nu...........Ravesteijn
· De weduwe.........1737
graf 66Δ
526· Cornelis Uuden No 109 Vso een gebroken steen
527· Cornelis Uuden
· Verkocht door Anna Marij van Eijck weduwe Mestre aan de weduwe van Coenraat in de Betou en haar erven 3 januari 1711
· De Heer Brouwer Geurt in de Betou 16 dec. 1729
· Juffer Agnis in de Betouw 1 sept. 1737
· De Heer Hendrik in de Betouw 23 febr. 1739
528· Cornelis Vuden
· Verkocht.........van Eeck....1711
· De Heer Hendrik in de Betouw 23 febr. 1739
· De Brouwer Leonardus Beijring en zijn huisvrouw Geertruida van Rhijn hebben dit graf gekocht van de kerkmeester 31 dec. 1798
· Een kind van L. Beijerink genaamd Abraham Nieuwland 12 juni 1805
· *Baukjen Maria dochter van de Heer L. Beijrinck 9 okt. 1810
· *Maria Elisabet Beijerinck dochter van L. Beijerinck 10 jan. 1818
· *Henriëtte Jacoba Abeleven 26 juli 1818
· *Gijsberta Cornelia Bijerink ehevrouw van de Heer Nicolaas Abeleven 4 aug. 1818
· *Willem Beyerinck zoon van Leonardus Beyerinck 7 mrt 1828
· Nog plaats voor een lijk
529· Cornelis Vuden
· Verkocht......Eeck......1711
· Modo Modo Leonardus Beijring en Catharina Geertruid van Rhijn echtelieden hebben......overgetekend 30 dec. 1798
· Hiervoor met No 57 een graf afgegeven ophet kertkhof No 33 zie rekening 1829
graf 67Δ
526· Vrouw van Gammeren No 367 een sarck van vier voet lanck 2½ voet breet
· Dit grafft is vercofft aan Greitgen Hendricks weduwe van zaliger Willem Ariens 1661
527· De erfgenamen van vrouw van Hameren genaamd Anna van de Back waarvan de dochter is getrouwd met Johan Meurs geboren van Batenburgh
· Dit graf heeft Johan Meurs en zijn huisvrouw verkocht aan Grietgen Hendrix weduwe van zaliger Willem Ariens 9 april 1661
· *K
· Dit graf is verkocht aan de kerk door Ludolph van Steenhuijse 28 sept. 1717 Door aantrouwen is dit graf bij erfenis hem gekomen. Nom.
528· De erfgenamen van vrou van Gameren genaamd Anna van den Bergh
· Waarvan..........Batenburgh
· Dit graf heeft.......Hendrick......1661
· *Dit graf......1717..........gekomen. Mem.
529· De erfgenamen van .........van den Berch......Batenburgh
· Dit graf........1661
· Dit graf.......Mem.
graf 68Δ
526· Andriess van Hellen No 168 twe nye steenen van 2½ voet
· Nae seijn dot aen de kerck is verleden
527· Andries van Hellen
· *K
· Na zijn dood een de kerk daarom niet betaald. In 1647 overleden
· Dit graf bij de kertkmeester Wouter van Isseldijk voor hem en zijn erven Uitgekozen en van 't voorstaande No 67 en dit een kelder gemaakt waartegen aan de kerk wederom overgeeft een graf No 413
· De Jufferou weduwe van wijlen den Heer Ontfanger Wouter van Isseldijk 19 jan. 1763
528· Andries van Hellen
· Na zijn dood.......overleden
· Dit graf......Ysseldijk......413
· Juffrouw de weduwe 19 jan. 1763
· Maria Catharina van Ysseldijk 6 jan. 1784
· De Heer Ontvanger van Ysseldijk 6 juni 1787
· Juffrouw van Yseldijk 1789
· Juffrouw van Zijburg van Ysseldijk 7 mei 1791
529· Andries van Hellen
· Na.....overleden
· Dit graf......Ysseldijk.....413
graf 69Δ
526· Handricxken Verdonck in de Ruth No 45 twe nije steen van 2½ voet
527· Hendrick Verdonck
· Een dochter van Johannes van Ysseldijk genaamd Clasina Jacoba 5 nov. 1732
· Een dochter van voornoemde Ysseldijk genaamd Sijburgt 1 aug. 1733
528· Hendrick Verdonk
· K
· Een dochter van de voornoemde Ysseldijk genaamd Sijburgt 1 aug. 1733
529· Hendrick Verdonck
· K
graf 70Δ
526· Patrick Greij No 48
527· Peter van Haeps Ritmeester wegens Patrigh Greij
· Jan van Selem en Jenniken Drissen van den Ham echtelieden en Derk Jansen van Calcar en Thiske Drissen van den Ham echtelieden gezwagers hebben op 14 aug. 1683 dit graf gekocht van G. van Harpen weduwe van de Lieutenant van der Voer als mij met quitancie gebleken is op de 14 aug. 1689
· Een dochter van Jacobus van Zeelem 1724
· Maurits van Zeelem als vader van de voornoemde Jacobus van Zeelem 23 mei 1725
· De vrouw van Jacobus van Zeelem geboren Heuvel 12 juli 1755
· Jacobus van Zeelem 28 okt. 1763
528· Peter van Haeps Ritmeester wegens Patrik Greij
· Jan van Selem.....Thijsjen Drissen....G. van Haeps....van den Roer.. 1689
· Jacobus van Zelem 28 okt. 1763
· K Gr. Den Gijzelaar 16 apr. 1810
· Gradus van Eepen 27 juni 1810
· Juffrouw Maria Theresia Fonck ehevrouw van de Heer F. Moeselage 13 juli 1810
· De Heer Adrianus Theijssen 8 aug. 1810
· Sebina Grada Theunissen weduwe van Laurens Pantalon 30 aug. 1824
· Nog plaats voor een lijk
· Anna Maria Romph 15 nov. 1824
· Is vol
529· Peter van Haeps......Greij
· Jan van Selem.........Haeps......Roer.....1689
· Dit graf is door mij voor de kerk aangekocht de 11e van grasmaand 1810
· dus nu K J.J.Keer
graf 71Δ
526· Lenert Peters No 338
· Dit graf is vercofft aen Evert Boeners en Catrijn van Eijl echtelieden 1671
527· Lenert Peters
· Jan Bachuijs en Nijclaas Uuwens, Judith Uuwens alledrie erfgenamen van Leendert Peters hebben dit graf verkocht met consent aan Evert Boeners en Catrijn van Eijl echtelieden 9 mei 1671
528· Lenart Peters
· Jan Bachuijs en Nicolaes Uwens, Judith Uwens......Boonders......1671
529· Leenart Peters
· Jan Bachuijs.......Boonders.......1671
graf 72Δ
526· Loeff Hendrix d'Haen No 320 vier nije steenen van 2½ voet
527· Loeff Hendrik de Haen
· 1724 6 mei is dit graf op verklaring en attestatie van den Hopman Gerlach van Gent overgetekend op de naam van Ritmeester Coenraat Pijper en Lutgarda de Haan, hun kinderen en erfgenamen
· Juffer Cathrina Pijper 9 nov. 1742
· De vrouw van de Heer Captijn Willem Pieper genaamd Dora Beatrix van Doorn 4 sept. 1775
528· Loef Hendrick de Haen
· 1624[!] 6 mei........erfgenamen
· Modo Meester Johan Moorrees en gertruijda Margeritha Piper 13 juli 1772
· De vrouw van de Heer Capitein W. Piper genaamd Dorothea Beatrix van Doorn 4 sept. 1775
529· Loef Hendrik de Haen
· 1624 6 mei..........erfgenamen
· Modo ............1772
graf 73Δ
526· Jasper van Mullicom No 220 Vso een sarck steen van 6 voet lanck en 1¾ voet bret met twe nije steenen van 2½ voet
· Vercoft aan Hendrick Bloem ende Geerken Hermens sijn Huysvrau 1662
527· Dit graf heeft Marten van Mullicom verkocht met zijn huisvrouw aan Hendrik Blom en Geerken Hermens zijn huisvrouw 3 febr. 1662
· Dit graf heeft Jan van Rees gekocht en zijn huisvrouw Geertruy van de Pavert van de erfgenamen van Hendrik Blom, Jan de Seeu en Marij Kleijboom en Egidius Radix van Eeldere hare man en Theuntje Blom 22 Sept. 1714
· Voornoemde Mons. Jan van Rees 15 dec. 1728
· De weduwe Mons. Jan van Rees 14 nov. 1752
528· Dit graf..........Bloem.......1662
· Dit graf.......Paauwert........de Sou.....1714
· De weduwe Mons. Jan van Rees 14 nov. 1752
· Een kind van de Heer Apotheker O. van Rees 13 febr. 1792
· Twee kinderen van de Heer O. van Rees 27 dito
· Dit graf is te nauw voor een groot lijk
529· Dit graf.......1662
· Dit graf.......1714
graf 74Δ
526· Gerret Aertsen Schijpper No 281 een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Gerrit Aertsen Schipper
· Bernard Lamberg 17 mei 1741
· De vrouw van Willick 20 mei 1741
· Juffer de weduwe van wijlen de Commis Arnoldus van Meurs 22 mei 1762
· Peter Visser 11 aug. 1762
· Gijsbert Fox 28 1762
· Elisabeth van Eger huisvrouw van Willem Leendertz 9 okt. 1762
528· Gerrit Artsen Schipper
· K
· Elisabeth van Eger huisvrouw van Willem Leendertz 9 okt. 1762
· Volgemaakt met 3 doden 1783
529· Gerrit Artsen Schipper
· K
graf 75Δ
526· Gerrit Lossert No 293 Vso een sarck van 8 voet lanck vier voet groodt
527· De erfgenamen van Gerrit Lossert
· Dit graf heeft Jan van Looceren verkocht aan Wouter Gielse van Oort en zijn erven 15 april 1712
· De vrouw van Peters zijnde een dochter van Gielse van Oort 27 nov. 1742
· Willem Merkes is een schoonzoon van Gielse van Oort 17 sept. 1746
528· De erfgenamen van Gerrit Lossert
· Dit graf........Lookeren.....Gylse......1712
· Modo Gerrit Morkes Willemz te Wageningen 20 januari 1772
· Willem Merkes 17 sept. 1746
· Door vergunning Juff. de weduwe van Bergh 1785
· *Modo de Besiender van s Lands Tol Herm. Barten en Anna van den Berg echtelieden vermogens transport d.d. 17 aug. 1790 van G. Merkus gekocht overgetekend 26 maart 1791
529· De erfgenamen van Gerrit Lossert
· Dit graf ........1712
· Modo Gerrit........1772
· Modo........Hermanus Christoffel Barten......1791 de gerechtigheid betaald
· G. Scheers kerkmeester
graf 76Δ
526· Willem van Wanrae No 145 Vso drij nije steenen van 2½ voet
527· Willem van Wanraij staat op de steen gehouwen Wolter van Wanraij van 76
· Dit graf heeft Meester R.C. Meijndert Eldert van Eijnden verkocht aan Peter Heijligers en zijn huisvrouw Hendrina Roukes en hun erven 1713 den 16 maart
· De weduwe van Johannes Heijligers 20 febr. 1771
· Hermanus Heijligers 27 nov. 1780
528· Willem van Wanraaij staat op de steen gehouwen Walter van Wanraaij
· No 76
· Dit graf....meester Meijndert Elders van Emden.......1713
· Hermanus Heijligers 27 nov. 1780
· Nog de vrouw van de K. Heijligers *1784
· En vrouw van Roggen *1785
· * vol
· Vrouw van Doesborg 1786
· De huisvrouw van Bastiaan Zenter geboen Wijnanda van Duuren 31 dec. 1805
· De Heer D. Heijligers 12 nov. 1807
· Hermanus Fijtten 28 dec. 1807
529· Willem van Wanraaij staat op de steen gehouwen Walter van Wanraay
· No 76
· Dit graf..............1713
graf 77Δ
526· K sonder No eenen men sarck van 7 voet lanck 2½ voet bret
· den weert inden hulck gheroest segger
527· Dit graf is van de kerkmeester verkocht aan de Heer Provisoor Johan in de Betou voor Johan Stappers en betaald de 24 maart 1711
· Dos. Willem van Dokkum Predikant te Beek, Ubbergen en Groesbeek 10 febr. 1734
· Juffr. de weduwe van de Hr. Raadsvrind van Dokkum. 5 mei 1734
· Juffr. Sara Stappis 19 aug. 1735
· Juffr. Maria Megteld Ponten 1 juni 1748
· Dit graf is overgetekend op de naam van de Heer Wijnkoper Hendrik van Dokkumen de weduwe van de Heer Advok. Peter van Dokkum en hun erven 1752 de 6 maart
· *Modo de Heer Wijnkoper Henderik van Dokem en de weduwe van de Heer Advokaet van Dokum en erfgenamen 1752
528· Dit graf is.......Profesor Johan.......1711
· Modo.....1752
· De Heer Wijnkoper Hendrik van Dokkum 7 dec. 1756
· De Heer Predekant van Lent Matttheus van Dockum 3 juni 1800
529· Dit graf.....Prov. .....1711
· Modo.......1752
graf 78Δ
526· Werffert van Wichen No 205 Vso twee steenen van 2½ voet
527· Wessert van Wichen
528· Werffert van Wichen
529· Werffert van Wichen
graf 79Δ
526· Jacob Monnet No 155 Vso
527· De erfgenamen van Jacob Monnen
· Peter van Zanten en Hendrik de Greef gezwagers als erfgenamen van Jan Crins nomine uxoris en Jan Reijers Vos als volmachtiger van Jacobus Schoonhoven Lieutenant van de Ponten wonende te Grave voor de helft erfgenaam van Jan Crins hebben dit graf op de 18 nov. 1699 verkocht aan Johannes Hartink
· Johannes Hartink 19 nov. 1743
528· De erfgenamen van Jacob Mennen
· Peter van Santen.....de Greeff.....Jan Krijns....erfgenaam van Jan Krijns en Sara Lamers.......Hartink
· Johannes Hartink 19 nov. 1743
· Simon Hartinck 28 nov. 1783
529· De erfgenamen.......Hartinck
graf 80Δ
526· Peter Alerts dit graffis vercofft aen Secretaris Benthem
527· Peter Alers erfgenamen hebben dit graf verkocht met consent van de Kerkmeesters aan de erfgenamen van Mijn Heer Secretaris Bentem
· *Modo de Eledelgeboren van Renesse burgemeesteren zijn huisvrouw
· Sara Marija de Beijer 1752
528· Peter Alers erfgenamen...........Benthem
· Modo de HW gebooren Heer van Renesse Borgemeester der stad Elborg en deszelfs huisvrouw Sara Maria de Beijer de 18 april 1752
529· Peter Alers......Benthem
· Modo......1752
graf 81Δ
526· Kerck No 420 een leij van ses voet 3 voet breed
· Secretarius Benthem
527· Secretarius Johan van Benthem
· Van dit graf met het onderstaande graf No 80 een kelder gemaakt
· Een dochter van Mevrouw Coljer genaamd de Beijer 27 juni 1726
528· Secretaris Johan van Benthem
· Een dochter van Mevrouw Coljer genaamd de Beijer 27 juni 1726
529· Secretaris Johan van Benthem
graf 82Δ
526· Elsken van Ringhelberch No 101
· Nu de erffgenaemen van Willem van Dans
527· Peter Bennen wegens de erfgenamen van Willem van Dans
· *Nu de weduwe van Johan Berkeboom
· Den Prokruer Berkenboom 10 apr. 1736
· Wouter Reijnders 23 dec. 1747
· De weduwe van Wouter Reijnders 7 jan. 1749
528· Peter Bennen wegens de erfgenamen van Willem van Dans
· Modo de weduwe Johannes Berkenboom
· *Modo Johanna Rynder weduwe Wolfsen en J.A. Planta en Hendrina Berkenboom overgetekend 1788
· De weduwe van Wouter Rijnders 7 jan. 1749
· Juffrouw Johanna Reijnders weduwe van Hendrik Wolfsen 27 apr. 1807
· Juffr. Sophia Wolfsen 10 jan. 1816
· Juffrouw Aletta Wolfsen 23 jan. 1817
529· Peter Bennen wegens de erfgenamen van Willem van Dans
· Modo de weduwe Johannes Berkenboom
· Dit graf tussen de erfgenamen vanwijlen de weduwe Johannes Berkenboom gemeen geweest zijnde is hetzelve bij toedeling en cessie voor de portiën van alle de geïnteresseerden gekomen op Johanna Rijnders weduwe van Hendrik Wolfsen, uitgenomen van Petronella Berkenboom weduwe van Epen te 's Hage, die haar portie daarin behouden heeft *overgetekend de 25 april 1788
· Modo de portie van Petronella Berkenboom weduwe van Epen aan J.H. Planta en Hendrina Berkenboom volgens gebleken cessie d.d. 6 mei 1788, overgetekend de 15 mei 1788
graf 83Δ
526· Tommas Seggers No 231 een sarck steen van 7 voet lanck 2½ voet breet
527· De erfgenamen van Thomas Zeegers
· Adam van Telget 7 juli 1741
· De weduwe van Hendrik van Erkel 14 dec. 1748
· *Nu de kinderen van Hendrik van Erkel
· Derske van Woerden weduwe Koops 2 mei 1752
· De weduwe Hendrik Kipperman(?) geboren van Woerden Dirkje 15 apr. 1772
· Johanna van Erkel 4 okt. 1774
528· De erfgenamen van Thomas Seegers
· De erfgenamen van Thomas Segers zijn Engelbert van Arkel en Johanna van Arkel
· Johanna van Arkel 4 okt. 1774
· *Modo J.H. de Heij en zuster Lotje Geertruij de Heij 20 mei 1783
529· De erfgenamen van Thomas Segers
· De erfgenamen.....van Arkel
· Modo Jan Hendrik de Heij en deszelfs zuster Lotje Geertruij de Heij ingevolge aan mij vertoonde Testament en handschrift van E. van Arkel aan dezelve gemaakt in dat mei 1783 S.Scheers kerkmr.
graf 84Δ
526· Derick Lossert No 294 Vso een sarck van 8 voet lanck 2½ voet bredt
527· Derk Lossert
· Johannes van der Heijden en Alyda van Munster heeft op de 3 januari 1711 dit graf verkocht aan Wolter ten Hengel en Barbara de Ram echtelieden
· De oudste zoon van Doms. toe Laer genaamd Wouter 12 apr. 1736
· Nog een kraamkind van Dos. toe Laer 7 mrt. 1737
· De vrouw van de Gemeensman Wolter ten hengel 24 juni 1741
· Een dochter van de wedue Juff. Toelaer genaamd Cornelija 1 jan. 1752
· Wolter ten Hengel 21 sept. 1759
528· Dirk Lossert
· Johannes.....Aleijda.....hebben......echtelieden
· Modo de Mediuc. Doctor Hendrik Johan van Schevighaven en Margaretha Christina Toelaer de 5 okt. 1772
· Wolter ten Hengel 21 sept. 1759
· De Heer Stads Doctor P.N. Lotichius 1 okt. 1792
· Doctor A. Lotichius Scheepen en Raad en Stads Doktor febr. 1795
· De Advt. C.C. Lotichius 17 mrt. 1802
· Is vol
529· Derk Lossert
· Johannes .......echtelieden
· Modo.......1772
graf 85Δ
526· Herman van Crannefelt No 304 Vso een sarck van 7 voet lanck 3 voet breedt
· Dit graff is vereert aen Burgem. Verbolt
527· Jr. Joost van Crannevelt
· Dit graf is vereerd aan Burgemr. Verbolt
· De Schipper Bitter 1732
· Bij vergunning de zoon van Monsr. Jan Terlet genaamd Adriaanes 21 apr. 1773
· Jan Dumon bij vergunning 15 mei dito
528· Jr. Joost van Craneveldt
· Dit graf is vereerd aan Burgermr. Verboldt
· Modo Juffrouwen Johanna Jacoba en Adriana Sophia Verbolt de 8 okt 1772
· Modo L. van der Steeven en Johanna van het Liendenhout en zulks bij vrijwillige afstand van Juffrouw Adriana Sophia Verbolt de 21 aug. 1780
· Jan Dumens bij vergunning 15 mei 1773
· Leender van der Neven(? Steven?) 5 okt. 1782
· Johanna van het Lindenhout huisvrouw van Coenraad Roukens 13 juli 1793
· Coenraat Roukens 26 juni 1802
· Abraham Zoetekauw 27 apr. 1808
529· Jr. Joost van Craneveld
· Dit graf......Verbolt
· Modo........1772
· Modo.........1780
graf 86Δ
526· Jan Gaijmans Oersou sonder No twe nije steenen van 2½ voet
· De kerkmrn hebben op dit graft te vorderen 39 gl 18 st mit eenige oncosten so sijnaen Jacob van Mourich betalt hebben
527· De kerkmeesters hebben..... ...van Maurik betaald hebben Dit graf hebben de kerkmeesters aan de erfgenamen overgegeven in plaats van het graf wijlen Laurens Poortman No 582
· Steven Maret 31 sept. 1741
· Gerritje van den Wiltenbergh bij vergunning 11 febr. 1781
528· De kerkmeesters.........Mourik betaald hebben
· Dit graf......Lourens......No 582
· Modo Wilhelmina Brunsma van den Toorn, Agatha Brunsma, Anthonetta de Haen van den Brink, zijnde deze drie kleindochters van Anna de Haan weduwe Poortman 25 sept. 1772
· Gerritje van den Wiltenberg 11 febr. 1781
· De vrouw van J. Andrissen 27 febr. 1792
· Is vol
· *Overgegeven K
529· De kerkmeester........hebben Dit graf..........No 582
· Modo Willemina Bruinsma.....Agatha Bruynsma.....de Haan....1772
graf 87Δ
526· Hendrich Aerntsen No 339 eenen nyen steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Hendrik Aerntsen
· Dit graf verkocht door Juffer Jorselet dochter van de gewezene Schepen Jorselet aan Dom. Fredrik Meijs 16 juli 1717
· De vrouw van voornoemde Dom. Fredrik Meijs 10 jan. 1724
· Nu Egbartus Harting en Theunisken Rijnders wegens koping van den ...173.
· Meester Schoenmaker Rijnier Rijnders 6 jan. 1736
· Egbartus Harting 16 febr. 1758
· De vrouw van Steven Kraak genaamd Elisabeth Harting 23 apr. 1760
· Jufferoie weduwe van wijlen Egbartis Harting 17 nov. 1768
528· De erfgenamen van hendrik Aerntsen
· Dit graf......Jorseleth....1717
· Modo Egbertus Hartingh volgens transport in dato 9 jan. 1732
· Juffer de weduwe wijlen Egbartus Harting 17 nov. 1768
· Juffrouw A.R. Kraak 2 juni 1810
529· De erfgenamen van Hendrik Arntsen
· Dit graf.........1717
· Modo......Harting.....1732
graf 88Δ
526· Hendrick van Loon d'Jonghe No 125 Vso twe nije steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Hendrik van Loen de Jonge op staal
· Jerrasemes van der Veght 26 mei 1741
· *Modo de Heer Albert van Versen en Gertruyt Verversen
528· De erfgenamen van Hendrick van Loon de Jongen op staat
· Modo de Heer Albert van Verssen en Mejuffer Gertruij van Versen en hun erven
· Vorenstaande grafstee door Juffer van Verssen overgegeven aan de Koopman Peter Rouwer en zijn erven volgens handschrift van de 22 jan. 1773 en heeft de gerechtigheid betaald
· NB deze grafstede ligt voor den orgel tussen de pijlaaren en kan dus niet gebruikt worden waartegen is verwisseld No 787
· Dus nu kerk
528· De erfgenamen .........op staet
· Modo....Versen......erven
· Vorenstaande......betaald
· NB..........No 787
· Dus nu kerk
graf 89Δ
526· Hendrick d'Craneburchs Becker No 363
527· K
528· K
529· K
graf 90Δ
526· Borgemr Bijsmans sonder No een sarck steen 7 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Gerrit Beijseman
· *Ons
528· De erfgenamen van Gerrit Beijseman
· K
529· De erfgenamen van Gerrit Beijseman
· K
graf 91Δ
526· Giesken Glaess sonder No twe nie steenen 2½ voet
· Johan van Campen
527· Gijsken Flas
· Modo de Gemeensman W. Bongarts en deszelfs huisvrouw Catrina van den Brisen 18 april 1752
528· Geijsken Flas
· Modo....Cathrina Alida van Brissen.....1752
· Bij vergunning de Heer Chorugijnn Ticher 1787
529· Geijsken Flas
· Modo......van Brisen.....1752
graf 92Δ
526· Herman van Andelst No 262 Vso
527· De erfgenamen van Hermen van Andels
· De vrouw van Roelof Hardij 26 mei 1731
· NB voorverschr.
· *Ons
528· De erfgenamen van Hermen van Andels
· K
· De vrouw van Hermens van Andels 26 mei 1731
· Vol met drie lijken 29 juli 1787
529· De erfgenamen van Hermen van Andels
· K
graf 93Δ
526· Cornelis van Trist No 203 Vso een saerck van 8 voet lanck 3 voet bredt
527· Cornelis van Trist
· Alida Kleijnpenninck huisvrouw van Hendricus van Trist 25 jan. 1760
528· Cornelis van Triest
· Aletta Klijnpenning huisvrouw van Hendrik van Triest 25 jan. 1760
· Juffer van Triest 1789
529· Cornelis van Triest
graf 94Δ
526· Vrouw Poulick No .. drij klene stenen van 2½ voet daerop een gebroecken sarck geleggen
· Nu Peter van Poelick
527· Vrouw van Peligs betaald door Peter van Poelwick ter somma van 7 gl. 10 st. op den 26 okt. 1671
· Dit graf heeft de erfgenamen van Poelwick verkocht aan Aleph Jansen Roetert voor hem en zijn erven 27 aug. 1713
· Een zoon van Peter Roetert genaamd Aloff 4 jan. 1724
· De vrouw van bovengemelde Alof Jansen Roeters apr. 1729
· De vrouw van de Kleermaker ... Roeters 14 juni 1729
· De Kleermaker Roeters 7 mrt 1731
· Den ouden van 't Dolhuis genaamd Alof Janssen Roeters 21 mei 1737
· Ruet Roeters 27 mrt 1744
· Peter Roeters 6 aug. 1746
· De weduwe van Rutt Roeters 22 jan. 1754
528· Vrouw Poelingh betaald ...........1671
· Dit graf.......Aloe Jansen Roeters......1713
· Modo Peter Croes 29 aug. 1772
· De vrouw van Abraham Sitters 19 aug. 1751
· De Nagelsmeit Peeter Croes 28 juni 1796
529· Vrouw Poeligh.......1671
· Dit graf.....Alof.......1713
· Modo.......1772
graf 95Δ
526· Gerijt Bijll No 150 een sarck van 6 voet 3 voet bredt
527· Gerrit Biel
· Mons. Peter Leenderhuijsen 19 nov. 1762
· Elisabeth Heijstruker op het Weeshuis 24 nov. 1762
· Johanna Catharina Vink 21 jan. 1763
· Is vol
528· Gerrit Beijl
· K
· Johanna Catharina Vink 21 jan. 1763
· Is vol
· 12 juni 1787 vol
529· Gerrit Beijl
· K
graf 96Δ
526· Derck van Onderen No 213 een saerck van 4 voet 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Derk van Onderen
· Een Quesel genaamd Juffer Alegonda de Beijer 16 febr. 1725
· Is vol
· Modo Mejuffr. Peternella en Elisabeth de Beijer en Gerdina de Beijer en de kinderen Mejuffr. Iohana Marija de Beijer
· Juffer Elisabeth de Beijer 30 nov. 1776
· Juffer Anna Peternella de Beijer 24 aug. 1778
· Juffer Gerrendina 8 okt. 1778
528· De erfgenamen van Derk van Onderen
· Modo.......de Beijer
· Juffer G. de Beijer 8 okt. 1778
529· De erfgenamen van Derk van Onderen
· Modo....Petrenella......de Bijer
· 96vv.
526· Albert Verversen
527· Albert Verversen
528· Albert Verversen
· Dit graf ligt bij het orgel en kan dus niet gebruikt worden waartegen is verwisseld No 799
529· Albert Verversen
· Dit graf......No 799
graf 97Δ
526· Renier Bouwens No 266 Vso een sarck van 7 voet 2½ voet bredt
527· Do. Johannis Smesius wegens Reinier Bouwens
528· Doms. Johannes Smetius wegens Reijnier Bouwens
· Modo Vrouwe Curina Beckman weduwe van de Heer Out Borgemeester Jacob Vos, Juffrouwen Catharina en Johanna Beckman 30 okt. 1772
529· Doms. Johannes Smetius wegens R. Bouwens
· Modo Vrouwe Cunira Beekman..........1772
graf 98Δ
526· Gerit Seggers No 234 twe nije steenen van 2½ voet dese steenen noit betaelt
527· Kerk Gerrit Zeegers, Derck van Woerden en Zeverijntje Hendrikse Echtelieden hebben met schriftelijke authorisatie van haar vader Hendrik Thomasse dit graf verkocht aan de kerk op 25 sept. 1689
· Mevrouw geboren Sara Klaassen huisvrouw van de Heer Luitenant en Adjudant Johan Christiaan Hoock 22 mei 1778
· De zoon Derk van de Heer Cornelis Bruijn Leraar van de Menonieten Gemeente alhier 1 juli 1778
528· K Gerrit Seegers........1689
· De zoon van de Heer Cornelis Bruijn Leraar van de Mennonieten Gemeente alhier 1 juli 1778
· Claas van Beek laatst weduwnaar van Johanna Otten 20 juli 1826
529· K Gerrit Segers
· Derck......1689
graf 99Δ
526· Willem van Druijtens vrouw No 122 twe nijen steen van 2½ voet
527· Angenis van der Schilt huisvrouw van de Notaris Willem van Druijten
· *Ons
· Hanna Helena Nieuhuijs 11 nov. 1752
· Prouk. Nieuhuijs 6 juni 1753
528· Agenes van de Schilt huisvrouw van de Notaris Willem van Druijten
· De Procr. Nieuwhuijs 6 juni 1753
529· Angenes van de Schilt huisvrouw van de Notaris Willem van Druijten
· K
graf 100Δ
526· Bernt Hendricx van Bilderbeck No 348
527· De erfgenamen van Berend Hendrik van Bilderbeek
· Modo Cornelis Roelants nomine uxoris erfgenamen van Bernt Catloo en die als erfgenamen van Hendrik van Bilderbeek
· Luitenant ..Roelants 16 juni 1733
· De weduwe van de Luitenant Cornelis Roelands 18 aug. 1747
· De vrouw van Fransciskus Oudenseel 6 jan. 1750
· Monsr. Franciskus Oudenseel 24 juli 1770
528· De erfgenamen van Bernd Hendrick van Bilderbeek
· Modo ......Catho......Bilderbeek
· Mons. F. Oudenseel 24 juli 1770
· *Modo D. van Endt en Maria Audigier echtelieden en hun erven zijnde Maria Audigier enige dochter van de Zilversmid Audigier bij Maria Elisabeth Roelands in echt verwekt
529· De erfgenamen.......Bilderbeek
· Modo........Catha......Bilderbeek
· Modo.........verwekt
graf 101Δ
526· Willem Cuypers No 157 een sarck steen 3½ voet lanck 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Willem Cuijper
· Geertruij Bois 13 mrt 1762
· De Heer Robbert Smalla 16 dito
· S(?) Peters 13 apr. 1762
· Zeger van Elst dito
· Is vol
528· De erfgenamen van Willem Cuijper
· Zeger van Elst 13 apr. 1762
· Is vol
529· De erfgenamen van Willem Cuijper
graf 102Δ
526· Jan van Duijren No 71 Vso twe nie steenen van 2½ voet
527· Jan van Duijren
· De weduwe van Velp 1 okt. 1749
· Arent Arkestee 16 juni 1750
528· Jan van Duijren
· Modo Johannes Diebers den 7 sept. 1772 en den Gemeensman Nicolaas van Velp en Hermina Cloot echtelieden de 31 okt. 1772
· Arent Arkestee 16 juni 1750
· Arent Gerritsen 20 okt. 1781
529· Jan van Duijren
· Modo.............1772
graf 103Δ
526· Aernt Sweers No 282 Vso een sarck van 9 voet lanck 5 voet bredt
527· Arent Sweers, de weduwe van de Borgem. Kelfken, vrou Backert, vrouw van den Broeck huisvrouw van Jacob van Haeften
· Mattijs Bosman -
· De weduwe van Mattijs Bosman genaamd Hellena Cornelia Palm 1 febr. 1780
528· Arndt Sweers, de weduwe van de Burgemeester Kellefkens, vrouw Bachart, vrouw van den Broek huisvrouw van Jacob van Haften, Matthijs Bosmans en Hellena Cornelia Palm echtelieden en hun erven
· Dit heeft de kerk gegeven voor het graf 404, dat door den orgel is weggeraakt
· Mattijs Bosman in apr. 1779
· De weduwe van Matthijs Bosman genaamd helena Cornelis Palm 1 febr. 1780
· Hendrik Bosman een kind van Mons. Bosman 23 juli 1783
· Een kind Matthijs Bosman 12 mrt 1784
· *Modo Willem van Schajek en Hermina de Roever echtelieden en hun erven volgens magescheid 5 sept. 1785 aan dezelven toebedeeld
· De Predicant Johan Bosman 18 sept. 1805
· Gerrit Willem van Schaik zoon van H.L. Bosman van schaik 21 nov. 1809
· Jufferouw Jacomina Barbara Crijnen huisvrouw van de Heer H.C. Bosman van Schaeik 6 juni 1815
· De Heer Willem van Schaiek 25 mrt 1816
· De Heer H.C. Bosman 104 van Scheik
· Is vol nog plaats voor een lijk
· K Harmen de Wint 27 juli 1748
529· Arndt Sweers, de weduwe van de Burgermr. Kellefken, vrouw Bachart, vrouw van den Broek en Henrica van den Broek huisvrouw van Jacob van Haften, Mathijs Bosman en Hellena Cornelia Palm
· dit heeft de kerk .......weggeraakt
· *Modo ........tobedeeld
graf 104Δ
526· K Handrick van den Bounhoff No 122
527· Kerk
· De vrouw van Jan Meusen van Velp 27 juli 1748
· Harmen de Vint dito
528· K Harmen de Wint 27 juli 1748
529· K
graf 105Δ
526· Herman Roukens No 86 twe nye steen van 2½ voet
527· Hermen Roukens
· Juffr. Gijsberta Elisabeth Roukens 16 okt. 1736
· Haar broer Hr. Willem Roukens 30 dito
· Juffr. Thdoora Roukens 8 nov. 1740
528· Hermen Roukens
· Modo de kinderen van Dom. Lourens van de Bergh 13 dec. 1772
· Juffer Theodora Roukens 8 nov. 1740
· Los briefje: De huisvrouw van de Predekant Mol 17 juli 1798
· *Modo de Weleerw. Heer Predikant Henricus Johannes van Wyck en Mejuff. Maria Twisk en derzelver erven
· De Heer Predikant Henricus Johannes van Wijck 15 okt. 1817
529· Hermen Roukens
· Modo .....1772
· Modo...........erven
graf 106Δ
526· D'Touwslaggers aende Wummelpoort No 287 Vso twe nije steen van 2½ voet
· nu Lucas Holler becker
527· Kerk. Petronella Hertochs als lasthebbende van Margreta Holler, weduwe van Willem van Botholen heeft dit graf verkocht aan de kerk als blijkt bij volmacht de 4 april 1698
· Jacob Henskes 1734
· Een Naaijster genaamd Angenis Hermans 25 sept. 1734
· De weduwe van de Werkmr. Jan Morees 13 okt. 1734
· De vrouw van Mattijs Peter Vorster 1 febr. 1735
· Geertruij Krinen 25 nov. 1749
· Mons. N. de Jaker 14 apr. 1762
· Een Capiteijns knegt N. Heijligers dito
· Hendrik Vrijhof 5 mei 1762
· Christiaan Strek(?) 21 juli 1762
· Los briefje: Johanna van Ruijt 23 juni 1780
· Juffrou Geertruia Goossen 1 juli 1780
· Maackie Reiders 7 juli 1780
· De Heer Proc. De Soet 26 sept. 1780
· Is vol
528· Lucas Holler Bakker
· Petronella Hartochs als........van Bothalen......1698
· De Heer Proc. De Soet 26 sept. 1780
· Is vol
· Steven van IJsseldijk geweeze Ziekentroos. 16 dec. 1802
· Christina Knipscheer 21 dec. 1802
· De weduwe A. Bartels 29 jan. 1803
· De Coopm. Joseph Wijnen 11 febr. 1803
· De huisvrouw van Gerret Jan Beltman geboren Teuntje Theunissen 9 apr. 1803
· *Coenraad Benninger 14 mei 1803
· Is vol
529· Lucas Holler Bakker
· Patronelle Hartochs......Botholen......1698
graf 107Δ
526· Kercke sonder No end daerop 3 nije steenen van 2½ voet
527· Kerk
· De vrouw van Hendrik Dickman 15 juni 1734
· De vrouw van Jan Brouwer 7 juli 1734
· NB deze 2 van de 15 juni en 7 juli moeten boven bij 106 staan en die van 106 bij 107
· De weduwe van Jan Christoffel Reijnen 19 okt. 1762
· [De vrouw van Jan Brouwer 7 juli 1734]
· De weduwe Boers 21 aug. 1734
· De Gemeensman Gerrit Coerten 9 nov. 1734
· De 2e vrouw van de Monopolist Hendrik Eggenhuijzen 26 nov. 1734
· *Van Genen 25 okt. 1749
· De weduwe van de Portier Ricken 17 nov. 1762
· De weduwe van Jan van der Horst 27 nov. 1762
· De vrouw van Chr....an Moor 3 dec. 1762
· Is vol
· Mons. Reynders 1780
· De weduwe Bosman 22 dec. 1780
· NB hierbij is een kindergraf daarin begraven het jongste kind van Heer Professor J. Arentzenius 29 aug. 1735
· Nog een kind van Hr. Professor Arents 15 okt. 1737
· Een kind van de Franse Do. Maliart 8 febr. 1745
· Een kind van de Franse Do. Maliart 29 mrt 1745
· Een kind van Hermannus van Fowincker 3 apr. 1745
· Een kind van de Franse Do. Maliart 19 sept. 1747
528· K De weduwe Bosman 22 dec. 1780
529· K
graf 108Δ
526· Aernt van den Stall No 210 een sarck steen 7 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· De Gemeensman Folker Croese 1 sept. 1778
528· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· Modo Roeloff van Voorst, Folkert Croes en Nicolaes van Voorst, bij ruiling tegen No 477 waerop een pijlaar gemetzelt is 1773
· De Gemeensman Folkert Croese 1 sept. 1778
· Maria Croese 1784
· Hendrina Boos vrouw van Voorst 1786
· Henderik van Kampen Mr. Bakker 8 mrt. 1797
· Juffrouw Grada van Voorst huisvrouw van de Coopman Nievel 31 mrt 1807
529· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· Modo......1773
graf 109Δ
526· Derick van den Poel No 135
527· De erfgenamen van Derk van de Poll
· Een kind van den Lijenaar Mons. Nicolaas van Triest 6 aug. 1727
· Nog een kind van Mons. van Trist 15 sept. 1731
· Willem van der Poll 2 mrt 1742
528· De erfgenamen van Derk van der Poll
· Willem van de Pol 2 mrt 1742
529· De erfgenamen van Derk van den Poll
graf 110Δ
526· Herman Jegher No 126 dry nije steen van 2½ voet
527· Hermen Jeger
· Dit graf hoort de kerkmr Isaac Schouhamer met zijn zusters en broeders toe
· Thomas Roomers 30 mei 1741
528· Herman Jeger
· Dit graf .....toe
· Helena Elisabeth Hogers weduwe A. Bakker en Maria Hogers en haar erven 4 sept. 1772
· Tomas Romers 30 mei 1741
529· Hermen Jeger
· Dit graf....toe
· Helena......1772
graf 111Δ
526· Derick van Ewick No 273 daerop vier nije steenen van 2½ voet
· d'erfghenamen inde Ruit en Cornelis Berkmans vrouw
527· Derk van Ewijk
· Hier in kan niet begraven worden als kinder
528· Derk van Ewijk
· K
· Isac Anton Theunissen echtgenoot van Anna Sophia Mannewitz 4 mrt 1825
· Plaats voor 2 lijken
· Willemina Schutte weduwe van Jacob Scherpenhuizen 12 mei 1825
· Door 2 grote kisten is het vol
· Johan Casper Weiss echtgenoot van Eliesabet Louwerens 13 jan. 1826
· Plaats voor een lijk
· August Friedrichs echtgenoot van Aalte Straatjes 1826
· Is vol 111 en 112
529· Derk van Ewijk
· K
graf 112Δ
526· -
527· Dit graf heeft gekocht Peter Nijdeeken voor hem en zijn erven
· De vrouw van Peter Nijdeken de Jonge 3 juni 1727
· Jan Nijdeeken 8 aug. 1732
· Antonij Nijdeeken Sergt. onder Plotho mei 1737
· Hendrick Nijdeeken 31 okt. 1749
· De vrouw weduwe van Hendrik Nijdeeken 16 juni 1756
· De weduwe Randaxe 28 okt. 1772
528· Dit graf.......erven
· Modo de weduwe Meuleman als erfgenaam van de weduwe van Johannes Neijdekewn 29 okt. 1772
· De weduwe Randaxe 28 okt. 1772
· Gradus Tuitenberg bij vergunning 1 febr. 1793
· De wedwe Tuytenberg 1795
· K en nu ist vol
529· Dit graf......erven
· Modo......1772
graf 113Δ
526· kerck een dweers grafft
527· kerk
· De vrouw van den Luijtenan Kol onder Haarsholt 8 dec. 1723
· Een dochtertje van de Heer Commis Taree 20 jan. 1724
· De huisvrouw van de Chirurgien Simon van Doorn 15 febr.
· Een kind van voorn. Heer Taree 17 sept. 1729
· Mons. Simon van Doorn 20 nov. 1742
· Een kind van Hendrik Prince 13 sept. 1746
· Nog een kind van den Tolnar Hendrik Prince 24 sept. 1746
· Tussen No 113 en 114 begraven een kind van de Hr. Brouwer Ellinkhuijzen mei 1731
· Nog een kind van de Hr. Senapius 6 juni 1731
528· Een kind van de Tollen. Hendrik Prinsen 24 sept. 1746
· Een kind van het Weeshuis genaamd Anna van der Wedden 29 aug. 1789
· Willem Ansems 1799
· Margaretha van Eijnden zijnde de huisvrouw van de Kattegisermeester IJseldijk Margaretha van Eijnden 3 jan. 1801
· Dididerick Casper Jamir(?) 30 jan. 1801
· Vol met 3 doden
· De Heer Jan van Malsen 8 sept. 1818
· *Hendrik van Olst 19 okt. 1818
· De Heer Fredrik Hendrik Bastiaen Martens 28 okt. 1818
· Nog plaats voor een lijk
· Albert Meijers 16 jan. 1819
· Is vol
529· K
graf 114Δ
526· Lennert d'Groot Keurmrs vrouw sonder No
527· Jacob de Groot
· Dit graf heeft de weduwe van Jacob de Groot en haar dochter aan Meester Jacob Lesier Coster van St. Stevens kerk verkocht Ao 1683 de 22 aug.
· Jantje Lesier zijnde een dochter van voorn. Jacob Lesier 1726
· Jacob Barlien 16 juni 1741
· De vrouw van Laurens Barlin 24 aug. 1743
· Laurens van Barlin 21 juli 1747
· Lesier 16 sept.1780
528· Jacob de Groot
· Dit graf......dochteren....23 aug.
· Modo Hermanus van Kuijk, Alijda Barlijn echtelieden de 3 sept. 1766 en Derk Lesier en Petronella Kokers echtelieden de 17 okt. 1772
· Lesier 16 sept. 1780
· Modo G. Loderus Binnevader van het Arme Kinderen Weeshuis en Anna van der Wedde zijn huisvrouw op orc. de Heer kerkmeester S. Scheers 17/1/1794
· Anna van der Wedde huisvrouw van Geret Loderes 9 jan. 1797
· Gerrit Loderus Binnevader van 't Arme Kinder Weeshuis 22 jan. 1802
529· Jacob de Groot
· Dit graf.........22 aug.
· [Modo Hermanus van Kuijk Alida Barlijn echtelieden 3 sept. 1766]
· Modo Derk Lesier en Petronella Kokers echtelieden de 17 okt. 1772
· Modo G. Loderus...............1794
graf 115Δ
526· Handrich Pouwels No 173
527· Hendrik Pauwels
· De erfgenamen van Hendrik Pauwels hebben dit graf verkocht met consent aan Hendrik van Sas en zijn erven de 25 mei 1720 en de gerechtigheid daarvan betaald
· De vrouw van Jan van Sas 20 aug. 1727
· Is vol
· Derske van Sas 22 sept. 1750
· Angenis van Sas 6 okt. 1751
· De weduwe van Henderik Verheijen genaamd Maria van Sas 10 juni 1761
· Mons. Jan van Sas 2 mrt 1762
· De vrouw van voornoemde Jan van Sas 5 dito
528· Hendrik Pauwels
· De erfgenamen.......betaald
· Modo A. Peters van Driel de 27 april 1773
· De vrouw van Jan van Sas 5 mrt 1762
529· Hendrik Pauwels
· De erfgenamen.......betaald
· Modo.......1773
graf 116Δ
526· Geret Aernts d'Wael No 265 Vso
· Nu Frans Heymerickx
527· K Frans Heijmerik van Coenraat de Wal met consent van kerkmrn gekocht
· Nu de kerk
· Gerritje de Vriendt 2 sept. 1735
· De Med. Dor. Willem ArentSenius 9 dito
· De vrouw van van Jan Schombag geboren Eggenhuijzen 16 dito
· Geertruij Romeijn 7 juli 1756
· De dochter van Hendrtik van Arnsbergen genaamd Maria 20 aug. 1756
· De vrouw van Jan Fikkerman 27 nov. 1756
· Roeloff Roelofse 17 mrt 1772
528· K Frans......de Wall.....gekocht
· Dit graf moetende gehoogd worden hebben van Elsenbroek geweigerd het hooggeld te betalen, zei graven genoeg te hebben en het overgegeven te hebben Mem.
· Roelof Roelofse 17 mrt 1772
· De weduwe van R. Roelofs laatst weduwe Hall 1792
· Jan Hendrik Kok 1 febr. 1793
· Is vol
529· Frans..........gekocht
· Dit graf........Mem.
graf 117Δ
526· Vonck Jansen inden Bern No 217 Vso een sarck van 7 voet lanck 3½ voet bredt
· Nu Albert Ververssen
527· Aalbert Verversen wegens Fons Jansen
· De Heer Aalbert Verversen 25 mrt 1749
· De weduwe van de Heer Aalbert Verversen genaamd Wendelina Smits 9 nov. 1767
· Joan Albert Verversen 28 aug. 1770
528· Aelbert Verversen wegens Fonk Janssen
· Albert van Versen 28 aug. 1770
· Mejuffrouw van Veerssen 22 febr. 1804
· *Modo Willem Bars en Dorothea Verhaaren echtelieden en hun erven als enige erfgenaam ex testamento van Mejuffrouw van Veerssen overgetekend 5 maart 1805
· Derris Verhaaren vrouw van Willem Baars 23 mei 1808
529· Aelbert Verfersen wegens Fonk Janssen
· Modo........Geertruy Verversen....1805
graf 118Δ
526· Wolter van Duijren No 272 Vso een gebroecken sarck van 7 voet lanck 4 voet bredt
527· De erfgenamen van Rentmeester Walter van Duijren
· Dit graf met het onderstaande graf overgetekend op de Heer Secretaris Engelen en erfgenamen
528· De erfgenamen van de Rentmeester Wolter van Duijren
· Modo de Heer Secretaris Engelen
· Modo de erven van de Heer Secretaris Willem Engelen 1 sept. 1772
· 1792 Modo de Heer Landschrijver W. Engelen en zijn erven overgetekend 20 jan. 1796
529· De erfgenamen van de Rentmeester Willem van Duijren
· Modo de Heer Secretaris Engelen
· Modo ........1772
· Modo de Heer Landschrijver W. Engelen en zijn erven als mede erfgenaam van de Heer Secretaris Willem Engelen volgens onderlinge schikking tussen wijlen deszelfs erfgenamen *overgetekend 20 jan. 1796
graf 119Δ
526· Wolter van Duijren No 273 Vso een sarck steen van 6 voet lanck 4 voet bredt
527· De erfgenamen van de Rentmeester Wolter van Duijren
528· De erfgenamen van de Rentmeester Wolter van Duijren
· Modo de Heer Secretaris Engelen
· Modo de erven van de Heer Secretaris Willem Engelen 1 sept. 1772
· Modo de Heer Landschrijver W. Engelen en zijn erven *1792 *overgetekend20 jan. 1796
529· De erfgenamen ......Duijren
· Modo........Engelen
· Modo.....1772
· Modo de Landschrijver W. Engelen en zijn erven als mede erfgenaam van de Secretaris W. Engelen volgens onderlinge schikking tussen wijlen deszelfs erfgenamen *overgetekend 20 jan. 1796
graf 120Δ
526· Johan Stijp
527· Johan Stijp
· Dit graf geredimeert door de Heer Ignatius van Wijchen en van den Bergh 8 april 1686
528· Johan Stijp
· Dit graf.........1686
529· Johan Stijp
· Dit graf......Wijcken......1686
graf 121Δ
526· Sevrin van Scherpenhuijsen No 66 Vso dry nye steenen van 2½ voet
527· Severijn van Scherpenhuijsen
· Nu Jacobus van Groninger wegens zijn moeder Catrina van Scerpenhuijsen
· De vrouw van de Med. Dr. Henricus 6 dec. 1738
· De weduwe van de Heer Guillaume Soisse Lumiere 18 dec. 1750
528· Severijn van Scherpenhuijsen
· Nu ........Scherpenhuijsen
· K
· De weduwe van de Heer G. Soisse Lumiere 18 dec. 1750
· Volgemaakt met een kist
529· Severijn van Scherpenhuijsen
· Nu.......Scherpenhuijsen
· K
graf 122Δ
526· Rijck Page sonder No dry nije steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Rijck Page
· Bij vergunning de vrouw van Jacobus Lebrun 14 jan. 1729
· Cornelis van Goor 23 febr.
· De Kleermaker Mons. Doodigon bij vergunning 21 mrt 1767
528· De erfgenamen van Rijk Page
· Dit graf gecedeerd en in volle eigendom overgegeven aan de Heer Notaris en Procureur Evert Sanders van Well en Mejuffer Alida Pleunissen echtelieden en hun erven Actum Nijmegen 13 spril 1758
· De Kleermaker Dodigon bij vergunning 21 mrt 1767
529· De erfgenamen van Rijk Page
· Dit graf..........van Wel.........1758
graf 123Δ
526· Aernt Sweers No 283 Vso een sarch van 7 voet lanck en 2½ voet bredt
527· Arnt Sweers Raetvrint zaliger Zijn erfgenamen
· Theunis Bernts 2 sept. 1738
528· Arendt Sweers Raetsvrunt Zijn erfgenamen
· K
· *Den 3 dec. 1736 heeft de kerk hierop verschoten van hogen 16 st.
· 1738 1 okt. heeft de kerk verschoten 3 gul.
· Theunis Bernts 2 sept. 1738
528· Arendt Sweers Raetsvrund
· K
· *den 3.........1738.....3 gul.
graf 124Δ
526· Anthonisz Boemer No 421 een sarck van 6 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Anthonie Boenen
· Nu de weduwe van Johannes Berckenboom
· De zoon van de Apoteker Berkenboom genaamd Johannes, was op het Weeshuis 4 okt. 1754
· Mons. Hendrik Berkenboom 21 apr. 1769
· De weduwe van Hendrik Berkenboom genaamd Willemina Vermasele 21 apr. 1780
528· De erfgenamen van Anthonis Boenen
· Modo in erfenis de weduwe van Johannis Berkenboom en hare kinderen de 22 dec. 1733 overgetekend
· De weduwe van H. Berkenboom genaamd Willemina Vermaseren 21 apr. 1780
· Hendrik Bosbom 4 mrt 1783
· [Een kind van H. Bosman]
· [Een kind genaamd 11 mrt 1784]
· Juffer Bosbom 6 mei 1790
529· De erfgenamen van Anthonis Boenen
· Modo......overgetekend
· Los briefje: Ik ondergetekende sta van mijn recht af op graf No 124 Sophia Wolfsen J.A. Planta
graf 125Δ
526· Reijn van Haeren No 140 twe nije steenen van 2½ voet
527· Reijn van Haeren
· De Heer Korst Cornelissen van der Meer 21 juli 1751
528· Reijn van Haeren
· Modo Daniel Tijssen bij ruiling tegen No 398
· De Heer K. Cornelissen van der Meer 21 juli 1751
· De huisvrouw van Jan Teijsen dec. 1796
· De oudstebdochter van G. Tijssen genaamd Alijda 25 jan. 1805
529· Reijn van Haeren
· Modo........No 398
graf 126Δ
526· Aernt Wachtendonck No 15 twe nye steen van 2½ voet
· Nu Jenneken Brems
527· Arent Brems van Wagtendonk nu Jenneken Brems
· Dit graf heeft Jan Spieck neffens Hendrina Wiggers zijn huisvrouw met consent verkocht aan Mr. Elias van Aldenburg en Catrina Spannenburg zijn huisvrouw de 23 juni 1685
· Deze bovenstaande grafstede is verkocht aan de kinderen van Areth Lam 16 okt. 1716 die heeft daarvan voldaan de gerechtigheid
· Een kraamkind van de Heer Monopolist Mulder genaamd Maaiken 18 aug. 1734
· De vrouw van de Heer Monopolist Mulder geboren Lam 7 febr. 1736
· Een dochter van de Heer Mulder genaamd Hendrika Jacoba 25 sept. 1736
· Een zoontje genaamd Gijsbert 14 okt. 1736
· Nog een zoontje genaamd Abraham 15 dito
· Voornoemde Heer Gijsbert Mulder zelfs 14 juli 1739
· Een zoon van de weduwe Mulder genaamd .. 10 juni 1743
528· Arendt Brems van Wactendonk en nu Jenneken Brems
· Dit graf heeft......1685
· Deze bovenstaande.........Arendt.....1716
· Een zoon van de weduwe Mulder 10 juni1743
· Abraham Exters Helenius Predikant en Professor alhier 12 aug. 1784
· Juffer Brandis 1784
· Juffer Grameham 1786
· Een Offisiersvrouw 1787
· Cornelis van Essen 3 juni 1818
· Christina Wilhelmina Nolleke 17 juni 1818
· Is vol en kan niet meer in begraven worden
· Omtrent een uitgeweken muur te naaij voor een lijk
529· Aerendt Brems van Wachtendonck en nu Jenneken Brems
· Dit graf.........685
· Deze........1716
graf 127.128Δ
526· Stijffen van Loen 2 grouffen No 156-157 daerop twe nye steen van 3 voet lanck 2½ voet bredt
527· 127. De erfgenamen van Steven van Loen
· *maar niet overgetekend
· 128. De erfgenamen van Steven van Loen
· Juffer Suzanna Eijkepas 2 mrt 1729
· Juffer Maria Eijkepas 10 febr. 1738
528· 127. De erfgenamen van Steeven van Loon
· Modo de Heer Johan de Lauwere Erfdros van Ravesteijn en Mevrouw Theodora de Brie geboren Louwere deszelfs zuster en hun erven 14 aug. 1759
· 128. De erfgenamen van Steeven van Loon
· Modo............1759
· Juffer Maria Eijkepas 10 febr. 1738
529· 127. De erfgenamen.........Loon
· Modo.......Thodora........1759
· 128. De erfgenamen..........Loon
· Modo....Erfdrossaert...Thodora van Brie geboren de Loure...1759
graf 129Δ
526· De Heer Ontfanger Arnolt Jordaen Rampers
527· De Heer Ontfanger Arnolt Jordaan Rampers
· De Heer Oudschepen Hendrik Leijdecker 8 jan. 1734
528· De Heer Ontfanger Arnold Jordaen Rampers
· Modo Johan Matthijs Bussij de Rabutin en Anna Jordaen echtelieden en hun erven
· Modo Maas van Epen en Albertus van Epen ingevolge transport van J. de Leeuw van Coolwijk als Testamentaire Executeur over den boedel en nalatenschap vanwijlen de Heer en Meester Johan Matthijs Bussij de Rabitin d.d. 14 dec. 1769
· De Heer Oudschepen Hendrik Leijdekker 8 jan. 1734
· Maas van Epen ongehuwde zoon van Bernardus van Eupen en Maragneta de Greven echtelieden 5 juni 1824
· Is met een nieuwe muur omringd en plaats voor 4 lijken
529· De Heer Ontfanger Arnold Jordaen Rampers
· Modo......Anna jordan......erven
· Modo Maas........Rabutin.....1769
graf 130Δ
526· Roelleff Valkenburgh No 298 een sarck 7 voet lanck 3 voet bredt door Hendrick Roost en Hermen van Ryswick betalt
527· De erfgenamen van Roeloff Valkenburgh door Hendrik Roest en Hermen van Ryswik betaald
· Nu de weduwe van Gerrit van Elsenbroek en haar erven de 12 juli 1737
· De weduwe van Gerrit van Elsenbroek geboren Geertruij van Rijswijck 5 okt. 1756
528· De erfgenamewn van Roelofff Valkenburg en Hendrick Roest en Hermen Rijswijk betaald
· 1737 de 13 juli is deze grafstede overgetekend aan Juffr. de weduwe van Gerrit van Elsebroek en haar erven
· Modo de weduwe van Jan van Wanraij, de weduwe Jacobus van Wanraij, Gerardus van Elsenbroeck, Matthijs Ryssen overgetekend de 17 sept. 1765
· *Dit graf is bij loting tussen de kinderen en kindskinderen van M. Tyssen ten deel gevallen aan Theod. Ursula Tijssen
· De weduwe van G. van Elsenbroek geboren Geertruij van Rijswijk 5 okt. 1756
· *Modo R. Hanekamp en E. Schouten volgens vertoonde koopconditie van T.U. Tyssen d.d. 10 febr. 1806
· De Heer Jan Lentfrink 20 jan. 1807
· De Heer Christiaan Lentfrinck 4 mei 1807
· Engelbertus Schouten 30 sept. 1807
· De Heer Rudolph Hanekamp 26 juli 1809
529· De erfgenamen.........betaald
· 1737........erven
· Modo........1765
· Volgens onderlinge verdeling bij loting tussen de kinderen en kindskinderen van Matthijs Thyssen en Alyda van Elsenbroek in leven echtelieden is dit graf ten deel gevallen aan Theodora Ursela Thyssen volgens handschrift d.d. 18 juli 1803 aan mij vertoond. J.J. Keer kerkmr.
· Modo......1806
· Los blad: kopie. Alsoo de ondergetekende Geertruij Thysse wed. Jan Gerome wett dochter van wylen Peter Johannes Thysse, verder Willem Thomas Thysse, Gerardus Franciscus Thyssen en Theodora Ursula Thyssen, kinderen en erfgenamen van wijlen Mathijs Thyssen en Aleyda van Elsenbroek E.L. onder zig te zaamen bezittenvier Grafsteeden in de grote Kerk alhier, herkommende van hunne ouders en grootouders, zynde de Nommers 130, 332, 784 en 795, zoo zijn deselve overeengekoomen omme die vier grafsteden bij wijze van Lotinge onder elkaar te deelen. Zijn tot deel gevallen aan Geertruij Thyssen wed. Jan Gerome graf No 795 aan Willem Thomas Thyssen No 784, aan Gradus Franciscus Thyssen No 332, aan Theodora Ursula Thijssen No 130. Actum Nijmegen den 18 Juli 1803
graf 131Δ
526· Jacob van Haeften No 16 Vso
527· Jacob van Haeteren
· *Niet overgetekend
· Dit graf is verkocht aan Michiel Frets en zijn huisvrouw Marij Krisman van de erfgenamen van Mijn Heer de Drost Verheijde met zijn erfgenamen 24 sept. 1708
· De vrouw van een Ruijter onder de Carbenier genaamd Dirk Vink NB voor verschot 27 aug. 1751
· Monsr. Jacob van Eijnden 26 apr. 1775
· De vrouw van Mons. Jan Roef 7 juni 1775
· De vrouw van de Mr. Kleermaker Haming 12 juli 1775
· De vrouw van Sr. Leijstar(?) Swol(?) 14 dito
528· Jacob van Haeften
· Dit graf ...........Maria Krusman........erfgenamen
· K
· De vrouw van N. Leotar 14 juli 1775
· Is vol
· Modo R. Hanekamp en E. Schouten waar van met No 130 een dubbeld graf gemaakt is
529· Jacob van Haeften
· Dit graf..........Marij Krusman.........erfgenamen
· [K]
· Dit graf is door de kerkmr. J.J. Keer verkocht aan R. Hanekamp en E. Schouten dewelke daarvan met No 130 een dubbeld graf hebben doen maken 28 jan. 1807
graf 132Δ
526· Jan Hoemaecker No 433 twe nye steen van 2½ voet
527· Jan Hoijmaeker
· NB bij 233 [de 2e vrouw van Gerardus ten Hoet 9 jan. 1731]
· [de vrouw van....Ten Hoet 22 sept. ]
· Juff Geertruij Rijnders weduwe van wijlen Alexander Wiggelinkshuijsen 18 jan. 1775
· Christina Elgers 7 mrt 1775
· Fillip Giephardt 10 mrt
· Jan Derk Borgemeesters 18 dito
· Is vol
528· Jan Hoijmaeker
· K
· Jan Derk Borgemeesters 18 mrt 1775
· Is vol
· Elisabet van Haare weduwe Jan Vos 29 sept. 1795
529· Jan Koymaeker
· K
graf 133Δ
526· Hans Cuijper d'Jonge No 201 Vso twe nye steen van 2½ voet
527· Hans Cuijper de Jongh
· De vrouw van Emont Fremrij 23 dec. 1740
· Juffer Engeltje van Seep 20 sept. 1744
· De Heer Heijmen Hendrik Heijmans 18 okt. 1774
· Arnolda Bois weduwe van wijlen Nicolaas Verweij 30 dec. 1774
· Jacomina Bartels 14 jan. 1775
· Is vol
528· Hans Cuyper de Jonge
· K
· Jacomina Bartels 14 jan. 1775
· Is vol
· Met 4 lijken vol in maart 1796
529· Hans Cuyper de Jonge
· K
graf 134Δ
526· Jan Jansen d'Hard No 6 vier voet lanck 2½ voet bredt
527· Jan Janssen de Haert
· Dit graf is verkocht aan Jacobus Heller en Geertruijt Huijbers echtelieden 6 febr. 1697 door de kinderen van Jan Jansssen de Haert
· De huisvrouw van voorn. Jacobus Heller juni 1723
· Catrina Boonders de dochter van Evert Boonders 13 sept. 1727
· Johanna Boonders 13 okt. 1750
528· Jan Jansen de Haerdt
· Dit graf is..........de Hjaerdt
· Modo Evert Boonders de Jonge en Petronella Peter echtelieden
· K
· Johanna Boonders 13 okt. 1750
529· Jan Janssen de Haerdt
· Dit graf is.......de Haerdt
· Modo.......echtelieden
· K
graf 135Δ
526· Derick van Gaellen No 173 3 nije steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Derrick van Galen betaald door Hermen Montuban
· nu Rentmeester Harmannus van Aernhem
· *Modo Anna Christina van Arnhem weduwe van de Collonel Piter van Grootenraaij en erfgenamen
528· De erfgenamen...........Hermanus van Arnhem
· Modo.......Grootenraij en erfgenamen
· De Heer Advocaat Hhendrik Govert Leonard van Grootenraij 3 sept. 1783
· 2 kinderen van Capit. Dupont 1784
· Vol
529· De erfgenamen........van Aernhem
· Modo.......erfgenamen
· Aan de kerk overgegeven voor onkosten in mei 1809
graf 136Δ
526· Jan Botfindoll(?) No 227 3 nije steen van 3 voet lanck 2½ voet bredt
527· Kerk
528· K
529· K
graf 137Δ
526· Johan Lomons(?) Corporael No 415 twe nye steen van 2½ voet
· Dit grafft heeft d kerkmr Mullicom vercofft aen Rechtoer Hendericus Grevenbroeck
527· kerk
· Nu de erfgenamen van den Ontfanger Jan van Aernhem
· *Modo Marij van Arnhem weduwe Borgemeester Cock en erfgenamen
· Een kraamkind van de Heer Grootenraat 28 sept. 1740
528· Deze grafstede de 5 jan. 1702 voor de kerk gekocht van de Heer Henr. Bachus tot Maasbommel
· Modo Maria ............erfgenamen
· Een kraamkind van de Heer Grootenraat
529· Deze grafstede..........Maasbommel
· Modo Marja........erfgenamen
graf 138Δ
526· Sander van Munster erfgenaam van den Bouhoff No 121 daerop drij nye steen van 2½ voet
527· Reijnier van den Boonhoff
· Dit graf is in 't jaar 1694 bij loting ten deel gevallen Henrick Wemmirs, Die heeft op de 29 maart 1698 'tselve aan de kerk verkocht
· Deze twee graven (accolade met nr. 137) heeft de Heer Ontfanger Jan Van Aarnhem gekocht van de kerkmeesters en daar een kelder van gemaakt de 8 nov. 1708, is No 137 en No 138
· *Modo de kinderen en erfgenamen van wijlen de Heer Luytenand Gerardus Grootenraij en Mevrou Adriana van Arenhem echtelieden
· Een kind van de Hr. Capitn. Grotenraad 14 sept. 1726
· De Heer Houtkoper Herm. Van Arnhem 18 nov. 1729
· Een kind van de Heer Capt. Grootenraad 9 sept. 1735
· Nog een kind van de voorn. Heer Grootenraad 1 okt. 1738
· De Heer Collonel Pieter van Grootenraij 17 juni 1752
· De Weduwe van de Heer Collonel Piter van Grootenraay genaamd Anna Christina van Arnhem 13 jan. 1774
· De Weledele Gestrenge Heer en Mr. Pieter Johan Hendrik van Grootenraij Secretaris dezer Stad zoon van de Weledele Gestren. Heer Capiteijn Gerhard van Grootenraaij 12 sept. 1778
528· Reijnier van den Boenhoff
· Dit graf.........Wemmers........verkocht
· Deze twee graven...........gemaakt
· Modo...........echtelieden
· Modo Vrouwe A.C. van Arnhem weduwe wijlen de Heer Collonel P. van Grotenraij 29 sept. 1772
· De Heer en Mr. P.J. van Grootenraij secretaris dezer stad 11 jan. 1780(!)
· Cornelia Christina van Grootenraij 16 dec. 1797
· Vrouwe Catharina Corneelia de Vries ehevrouw van de Borgemeester H.W. van Grootenraaij overleden de 2 Nov. 1800 8 nov. 1800
· De Oud Burgemeester H.W. van Grootenraaij 17 mei 1804
· *Maria Henrietta Grootenray ongehuwde dochter van wijlen Pieter van Grootenray 13 febr. 1824
529· Reijnier van den Boenhoff (1827?)
· Dit graf......verkocht
· Deze twee.........gemaakt
· Modo de kinderen.....Geradus van Groten Raij......echtelieden
· Modo Vrouwe.......1772
· Hiervoor tegen halve betaling overgegeven een gemetseld graf op het kerkhof No 77
graf 139Δ
526· Jan van Westerholt No 300 Vso te nye steen van 2½ voet
527· Jan van Westerholt
· Derk Vos 4 juni 1732
· Jan van Aelst 24 okt. 1752
· De vrouw van de Barbier IJsseldijck 6 dec. 1752
· De Heer Ouditur Hendrik Willem Mulleman 3 jan. 1753
· De weduwe van Sander Pikkers 19 jan. 1753
· Is vol
· Modo Clemens van Demmeltraat bij ruiling tegen No 890 in de klokkentoorn dat niet meer gebruikt kan worden omdat den orgel daarop moest staan en daarom moest verruild worden Nijmegen 1 febr. 1774
528· Jan van Westelholdt
· Modo [J. T. ] Clemens van Demmeltraet bij ruiling tegen No 890 in de klokketoren dat niet meer gebruikt wordt Nijmegen 1 febr. 1774
529· Jan van Westelholt
· Modo......1774
graf 140Δ
526· Jan van Goesick stadt voerman sonder No twe nije steen van 2½ voet
· nu Peter van Gelder gecofft
527· Dit graf hebben Jan van Goosich en Peterken van Goosich verkocht aan Peter van Gelder de 4 mei 1661
· De Heer Schepen Schull 25 nov. 1746
· Een kind van de Heer Capt. Lannoij 18 aug. 1747
· De weduwe van de Heer Schepen Schull 9 dec. 1747
· Juffer Maria Smits 26 febr. 1748
· De vrouw van de Heer Maior Lanoij geboren Schul 5 juni 1750
· Een kind van Do. Haverkamp 11 sept. 1751
· De Heer Antonij Smits 7 febr. 1761
· Een kind van de Heer Captijn Arnolds 18 juli 1761
· Een dochter van de Heer Luijtenant Melchior Wijting genaamd Elisabeth 14 juli 1762
· Juffer Margrita Smits 7 apr. 1775
· Vrouwe Alletta Schull weduwe wijlen de Heer Johan Pijpers 16 juli 1778
528· Dit graf ........1661
· Modo de Heer Anthonij Smedts en deszelfs erfgenamen 16 juli 1761
· Vrouwe Aletta Schull weduwe van wijlen de Heer J. Pijpers 16 juli 1778
· Maria Smit weduwe van Eppo Arnoldi 6 febr. 1782
· Vol
· Juff. Weyting 1786
· De Plasmajor A. Schull 28 apr. 1792
529· Dit graf........1661
· Modo .....1761
graf 141Δ
526· Jan van Swoll No 182 twe nije steen van 2½ voet
· Dit grafft voor de kerck gecoft
527· Johan van Swool en Catrina Martens echtelieden
· Dit graf heeft de kerkmeester Mullicom van de voors. echtelieden gekocht op de 7 nov. 1654
· Dit graf hebben de erfgenamen van de Rentmeester Peter van Gelder gekocht van de kerkmr. op de 12 juli 1678. Deze twee nummers 140 en 141 tot een kelder gemaakt (accolade nr. 140-141)
· Een kind van de Heer Gemeensman P.A. Smit 19 okt. 1725
· Een kind van de Advot. Schul 14 okt. 1727
· Nog een kind van voorn. Heer Advoct Schul genaamd Steven 10 juni 1733
· Een kind van de Heer P.A. Smits genaamd Lamberta 1 nov. 1733
· Nog een kind van de Heer Schull genaamd Helena Jacoba 19 jan. 1734
· De vrouw van de Heer Secrets. H. Pieck geboren Smits 6 mei 1736
· De Heer Gemeensman P.A. Smits 7 sept. 1738
· De Heer Secrets. H. Pieck 29 mei 1741
· De weduwe Mevrou Smits geboren Vonk 31 juli 1775
528· Johan van Swoll ...... Meertens.....1654
· Dit graf........1678
· Modo de Heer Anthonij Smets en deszelfs erfgenamen 16 juli 1761
· De weduwe Mevr. Smits geboren Vonk 31 juli 1775
529· Johan van Swol........1654
· Dit graf.......1678
· Modo .......Smedts.......1761
graf 142Δ
526· Wolter Domkerk No 289 Vso twe nye steen van 2½ voet
· Dit grafft heeft Anneken Ewichs gecofft
527· Hendrik Donker als erfgenaam van Wolter Donker heeft dit graf aan Anneke Snoeke en hare erven
528· Hendrik Donker......Snoeks....erven
· K
529· Hendrik Donker.......erven
· K
graf 143Δ
526· Coenraet van Schuijren No 82 Vso daerop 3 nye steen van 2½ voet
· Nu de Burgemr. Voss als kerckmr.
527· Burgemeester Antonij Vos
· Dit graf is bij deling op de 18 febr. 1697 aan de Heer Oud Schepen Engelbart Beekman en Juffr. Cuijnira Vos echtelieden ten deel gevallen
528· Burgemeester Anthonius Vos
· Dit graf.........Beckman......gevallen
529· Burgemeester Anthonis Vos
· Dit graf.........gevallen
graf 144Δ
526· kerck kinder graft
527· kerk
· De vrouw van de Touwslager Nicolaas Smits 2 okt. 1736
· De weduwe Mourits Mourits 16 jan. 1737
· Johannes Roef 1 febr. 1752
· Jan Vuur 21 juli 1752
· Is vol
528· K
· Jan Vuur 21 juli 1752
· Is vo
529· K
graf 145Δ
526· Willem Hewel Engelsman No 50 Vso eenen nyen steen van 2½ voet
527· Dit graf koopt de kerk wederom en verwisselt tegen No 926
528· K
· Dit graf hebben de kerkmrn verkocht aan Meester Sander Peters Timmerman en Anneken Cornelissen echtelieden op de 13 sept. 1675
· Dit graf komt de kerk wederom en is verwisseld tegen No 926
529· Dit graf........1675
· Dit graf.....No 926
graf 146Δ
526· Derick van Seller No 209 een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredtt
527· De erfgenamen van Derrik en Hendrik van Seller
528· De erfgenamen van Derk en Hendsrik van Seller
· K
529· De erfgenamen......Seller
· K
graf 147Δ
526· Roeleff van Steenwick No 1 Vso een steen van 5 voet lanck 2½ voet bredt
527· Roeloff van Steenwijck
· *Modo de Heer Raatsvrint Eijsebrant van Oorselet
· De kleermaker Joost Reijers 12 jan. 1740
528· Roeloff van Steenwijk
· Modo de Heer Raedtsvriendt Yselbrandt van Oorschot
· Modo Vrouwe J.W. van Suchtelen weduwe van Oorschodt
529· Roeloff van Steenwyck
· Modo de Heer Radtsvrindt IJsebrandt van Oorschoot
· Modo Vrouwe J.W. van Suchtelen weduwe van Oorschodt
graf 148Δ
526· Sander Palmerts Stockmr No 169 Vso eenen steen van 4 voet lanck 2 voet bredt
527· De erfgenamen van Sander Peters
· *Modo Frans Raatgever en dezelfs zoon Hendrik Lodewijk Raatgever en huisvrouw
· Een kind van Hendrik Raatgever -
· Bij vergunning een kind van Jan van Hattum genaamd Willemina Cornelia 10 dec. 1772
· Jufferou N. Kruijtman 15 aug. 1777
· Een kind zijnde een nigge van Mevr. Stek door vergunning 4 febr. 1780
528· De erfgenamen van Sander Palmers
· Modo Cornelis Driessen Opheijden zijnde aan Jacob Driessen Opheyden aangekomen als testamentaire erfgenamen van Jean Palmers Nijmegen de 28 sept. 1731
· Modo Gerhadt Ingenatius Driesen Op Heijden
· Deze grafstede verkocht door de Heer Procureur Jan Sander van Wel, volgens mij kerkmeester gebleken is wegens een gerechtelijke volmacht van de erfgenamen van de Heer Gerhart Ignatius Drisen op Heyden aan Frans Raatgeven en deszelfs zoon Hendrik Lodewijk Raatgever en Helena Catharina van Suijlen echtelieden en hun erven de 25 sept. 1769
· Een kind zijnde een nichtje van Mevrouw Stek bij vergunning 4 febr. 1780
· Mejuffrou de weduwe van de Heer Secretaris J.W. van Suijlen 29 nov. 1790
· Hendrik Lodowijk Raatgever in leven Notaris en Procureur alhier 11 mrt 1809
· Jufferouw Maria Maas echtgenote van de Heer Leonardus Hendericus Raadgever 6 febr. 1822
· Is vol
· Helena Catharina van Zuijlen weduwe van Hendrik Lodewijk Raadgever
· Is nog plaats voor geen lijken NB is vol
· Leonard Hendrik Raadgever wed. van Maria Maassens 12 jan. 1825
529· De erfgenamen van Sander Palmers
· Modo.........1731
· Deze grafstede .......1769
graf 149Δ
526· Johan Cornelis Raedtvrint No 421 een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Schepen Johan Cornelij
· De Heer Clant Vaandrig onder Colonel Leue (Lewe?) 17 mrt 1739
· Een kraamkind van de Heer Facktoor Brouwer 24 aug. 1751
528· Schepen Johan Cornelij
· Modo de Heer Schepen S.P. Brouwer de 25 sept. 1772
· Een kraamkind van de Heer Factoor Brouwer 24 aug. 1751
· Juff. de Mist 27 dec. 1793
529· Schepen Johan Cornelij
· Modo......1772
graf 150Δ
526· K Francois Mareschael sonder No daerop twe nye steenen van 2½ voet
· Dit grafft heeft Schepen Cornely gekosen als Raedt kertkmr.
527· Dit graf heeft de Raadkerkmr voor hem gekozen te weten Schepen Johan Cornelij
528· Dit graf.......Cornelij
· Modo de Heer Scheepen S.P. Brouwer de 25 sept. 1772
530· Dit graf.......Cornelij
· Modo ....1772
graf 151Δ
526· Handrich Reijnders sonder No een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Hendrik Reinders
· Juff. G. van Aken 13 apr. 1732
· Is vol
· *Modo Jan Joachim de Man
· Juffr. Cathrina Maria de Man 29 jan. 1748
528· Hendrik Reijnders
· Modo de Heer Jan Joachim de Man
· Modo Coenradina van Loon weduwe van de Heer Mr. Anthonij van der Horst 22 okt. 1772
· Juffer Catharina Maria de Man 29 jan. 1748
· Vrouwe Johanna Elisabeth Amelia van der Horst Vrouwe van de Heer W. de Villenueve 11 apr. 1806
· De Heer Willem de Vileneuve 21 sept. 1822
· Nog plaats
529· Hendrik Reijnders
· Modo Heer Jan Joachm de Man
· Modo...........1772
graf 152Δ
526· Bartel Vos, of Derick van Ophuessen No 102 Vso twe nye steenen van 2½ voet
527· Bartelt Vos
· K
528· Bartolt Vos
· K
529· Bartolt Vos
· K
graf 153Δ
526· Capitein Lodowick van Braeckel sonder No een sarck ses voet lanck 3 voet Bredt
527· Capitijn Braeckelt gouverneur op het voorn.
528· Capitain Braekel gouverneur op het voren
· K
529· Capiteijn Braekel gouverneur op het voren
· K
graf 154Δ
526· Coen van Haeften No 15 Vso eenen nijen steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Coen van Haeften door Sr. Arnt van Wees betaelt
· 1728 den .. mei dit graf is verkocht aan de weduwe van Michiel Loos en haar erven
· Michiel Loos 21 dito 1728
· De vrouw van den Nap 28 juni 1738
528· De erfgenamen van Coen van Haeften door Sr. Arndt van weess betaald
· Door Juffer Ephagen verkocht voor den Drost Verheijn aan de weduwe van Michiel Loes en de gerechtigheid daarvan betaald 18 mei 1728
· K
· De vrouw van den Nap 28 juni 1738
529· De erfgenamen van Coen van Haeften door Sr. Arnt van Weess betaald
· Door Juffer..........Loos.......1728
· K
graf 155Δ
526· Jan in de Betou No 345 een serck van ses voet lanck 3 voet bredt
527· Johan in de Betou
· Mejuffer Pieck zuster van de Heer Secretaris zijnde van moederszijde gesproten uit Johan in de Betou 3 jan. 1724
528· Johan in de Betouw
· Mejuffer Pieck zuster van de Heer Secretaris zijnde van moederszijde gesproten uit Johan in de Betou 3 jan. 1724
· *Modo de erfgenamen van wylen de Heer H.J.J.C. in de Betou en Vrouwe P.G. Hardington echtelieden
529· Johan in de Betouw
· Modo.......echtelieden
graf 156Δ
526· Handrich van Zutphen No 115 twe nije stenen van 2½ voet
· Dit grafft heeft mr Steven Vilder Cherusijn 1650
527· Hendrik van Sutphen
· Dit graf heeft Claas Janssen Cleermaker met consent van de kerkmeesteren verkocht aan Steven Fildar Cherusijn actum Nijmegen 24 juni 1650
· Een Mijd van Judit Backer genaamd Anna Eninks 30 mrt 1728
528· Hendrick van Zutphen
· Dit graf........Chirugijn.......1650
· K
· Een Dienstmaagd van Judith Bcker genaamd Anna Eninks 30 mrt 1728
· Gerret Nuijs 1 mei 1801
529· Hendrik van Zutphen
· Dit graf........Chirurgijn........1650
· K
graf 157Δ
526· Aert Seggers No 62 Vso eenen nijen steen van 2½ voet
527· Kerck Arent Seegers
· Derk van Woerden en Severijntje Henricks echtelieden hebben met schriftelijke autorisatie van haar vader Henr. Thomassen dit graf verkocht aan de kerk 25 sept. 1689
· Jan Joost Smit 19 febr. 1738
· De weduwe Bitter 25 dito
· De vrouw van Ot Daams 4 mrt
· Een Dienstmeyd uit Zeeland genaamd Aldriana Larnoes 14 juni 1738
· Jan van Ellekom 5 juni 1754
· Een kind Margrieta Catrina van de Heer Sous Lieutenant Elso Haselhoff 28 nov. 1761
528· Arndst Segers
· Derk......Severijntie Hendricks.......1689
· Een kind Margaritha Catharina van de Heer Sous Lieutenant E. Hazelhoff 28 nov. 1761
529· Aernt Segers
· Derk.......Hendricx........1689
graf 158Δ
526· Kerck sonder No een sarck lanck 8 voet 4 voet bredt
· Nu de Rentmr Jacob Romburgh
527· Rentmeester Jacob Romburgh
528· Rentmeester Jacob Romburgh
· Modo de Heer Schepen S.P. Brouwer 25 sept. 1772
· Pietornella Gulia weduwe van J. Pels 17 jan. 1789
· Johanna Gijsbarta Cornelia Pels dochter van Willem Pels en J.E. Brouwer 15 jan. 1827
529· Rentmeester Jacob Romburgh
· Modo.......1772
graf 159Δ
526· Willem van Wolfferen No 439 drij nye steenen van 2½ voet
· Nu de Leutenant vande Velden
527· Luijtenant Loeff van de Felden
528· Lieutenand Loeff van de Velden
· Modo de Heer Hendrick Jan Jacob Coenraad in de Betou en Juffer Petronella Geertruij Hardenton echtelieden 9 juni 1757
529· Lieutenant Loef van de Velden
· Modo......Henderick Jacob Coenraat......1757
graf 160Δ
526· Burgemr. Jan van Heuvel No 137 Vso 3 nije steen van 2½ voet
527· Burgemeester Johan van de Heuvel
· Nu Mons. Roeland Scheers en N.N. Grevelaar echtelieden door aankoop van de kerk in aug. 1730
· De voorn. R. Scheers 22 aug. 1730
· Een kind van Mons. Peter Scheers 20 okt. 1752
· De weduwe van Mons. Roelant Scheers 13 apr. 1753
· Een kind van Mons. Peter Scheers 23 mei 1755
· Een kind van Mons. Steven Scheers 21 aug. 1758
528· Burgemeester Johan van Heuvel
· Juffer Judith van Mulicom heeft deze grafstede verkocht aan Juffer Theodora Grevelaar weduwe van wijlen Roeland Scheers en hare erven en heeft de gerechtigheid aan de kerk voldaan 17 aug. 1730
· *Modo de kinderen en hare erven van wijlen voornoemde weduwe R. Scheers
· Een kind van Mons. S. Scheers 21 aug. 1758
· Hermina Luijmes huisvrouw van Jan Adriaan Scheers 5 dec. 1791
· Een kraamkind van Do. van Haring kraspel 1794
· Het oudste zoontje van Do. Haringkr. genaamd Abraham Jan Alexander 19 juli 1802
· Het jongste dochtertje van Do. van Harencarspel genaamd Adriana Theodora Cornelia 26 okt. 1802
529· Burgemeester Johan van den Heuvel
· Juffer Judith.......1730
· Modo de kinderen.........R. Scheers
graf 161Δ
526· Jan Pell No 132 Vso dry nye steen van 2½ voet
· Dit graft voor de kerck gecofft
527· K Kerck
· De Commis Jan Centen 9 juni 1733
· De vrouw van de Blikslager ... Hiltrop dito
· Een Camenier van Mevrouw Koetsveld genaamd Maria Paaps dito
· De Voorlezer van de Franse kerk genaamd J. Pongij in juli
· Een kind van de Burgerluitenant van Mane 6 okt. 1733
· Is vol
· Geutje Lavelet weduwe van Frederik Luring 30 sept. 1760
· De Heer Johannes Largie Vendrich int eerste Batt. Majori Banks 4 nov. 1760
528· K
· Johan Bel nu Jeresas van Meel
· Dit graf heeft Jeresas van Meel verkocht aan Jan Cornelissen en Odelia van Weest Reimen Actum 28 mrt. 1668
· En alzo Jan Cornelissen dit graf naderhand niet hebben wilde is het voor de kerk gekocht
· De Heer Johannes Largie Vaandrig in het eerste Bataljon Majori Banks 4 nov. 1760
· Vrouw van Kesteren 26 mrt. 1782
· Mons. Van Hattum 1 apr. 1782
529· K
· Johan Bel nu Jerefas van Meel
· Dit graf.....Reinen.....1668
· En alzo........gekocht
graf 162Δ
526· Kerck sonder No drye nye steen van 2½ voet
· Burgemeester Voss
527· Burgemeester Vos heeft dit graf gekozen als kerkmeester
· Dit graf is bij dijling op den 18 febr. 1697 Doctor Peter Vos tot deel gevallen
528· Burgemeester Vos ......kerkmeester
· Dit graf.....gevallen
529· Burgemeester Vos.......kerkmeester
· Dit graf.....gevallen
graf 163Δ
526· Jan Cuijper kerkmeester No 158 een sarck steen 6 voet lanck 3 voet
· Bredt
527· Johan Cuijper kerkmeester
· De vrouw van Mons. Le Vieux 13 febr. 1739
· Mons. Willem Verhagen 4 sept. 1767
· Juffer Elisabeth Verhagen 2 febr. 1778
528· Johan Cuijper kerkmeester
· Op een volmacht gepasseerd en mij als kerkmeester gebleken overgetekend op de naam van de Heer Gerard Ignatius Driesen op Heyden Secretaris te Echt in het Land van Montfoort alsmede Hendrina Driessen op Heyden in huwelijk hebbende Jan Broeren
· Deze grafstede heeft den bevolmachtigen van bovenstaande Heer Ignatius Drisen op Heijden alsmede Handrina Drisen op Heijden Verkocht aan Elisabeth Verhaagen en de kerkgerechtigheid betaald 26 aug. 1767
· Juffrouw Elisabeth Verhagen 2 febr. 1778
529· Johan Cuijper kerkmeester
· Op een volmacht.....op Hijden....Drissen.....Broeren
· Deze grafstede....Drise op Hijde....Verhaag....1767
graf 164Δ
526· Cristoffel d'Four herkomende burgermr Swarthamel sonder No een afgehouwen sarck van 6 voet lanck en dry voet bredt
527· Burgemeester Swarthamels erfgenamen
· De Heer Francois de Man Landsr. Van Batenburgh 2 juni 1724
· De Heer Amptman van Batenburg genaamd de Man zijnde de broer van voornoemde Lantscr. 31 okt. 1727
· Juffer Elisabeth de Man 22 aug. 1733
· Juffer Anna de Man 30 juni 1736
· Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Capiteijn Westenberg, hierin begraven bij vergunning 5 mrt 1771
· Vrouwe Adriana Catharina van Rulo(?) weduwe Capelle laats weduwe de Weleerwaarde Heer Cornelis Kraijenhoff in leven
· Predikant te Veghel en Erp 26 mei 1774
· Bij vergunning de huisvrouw van de Heer Jacob Brouwer Gasinet geboren Anna Wilhelmina Domis 11 juli 1775
528· Burgemeester Swarthaemels erfgenamen
· Modo de kinderen en erfgenamen van Jan Willem de Man en Hendrina Bakker
· Bij vergunning de huisvrouw van de Heer Jacob Brouwer Gasinjet geboren Anna Wilhelmina Domis 11 juli 1775
· *Modo de kerk zijnde door de kinderen en erfgnamen de Man voor de onkosten overgegeven bij handschrift 7 mrt 1807
· *Modo J.H. Klute en zijne ervcen volgens transport d.d. 8 okt. 1808
· Hendrina Elisabeth Klute weduwe van wijlen Johan Coenraad Weber in leven Tweede Luitenant van de tweede Halve Brigade 5 okt. 1808
· J.H. Klute 17 okt. 1808
· Justus Wilhelm Weber zoon van Johan Coenraad Weber 18 dec. 1816
· Christoffel; Willem Klute 6 juni 1817
529· Burgemeester Swarhaemels erfgenamen
· Mode de kinderen......Bakker
· *Op dit graf nieuwe swalpen moetende gelegd worden zo is 'tzelve daarvoor bij handschrift aan de kerk overgegeven
· Dus nu kerk
· Modo de Heer J.H. Klute .......1808
· Los briefje: Het graf No 164 Burgemeester Swarthamel modo de kinderen en erfgenamen van Jan Willem de Man en Hendrina Bakker. De kinderen en erfgenamen zien van dit graf af Nijmegen 7 maart 1807. Uit aller naam H.H.M. Elsner
graf 165Δ
526· Besier Reijn Krab No 152 Vso een sarck van 6 voet lanck 4 voet bredt
· Nu Johan Verwoerdt
527· De erfgenamen van Reijn Crabben betaald door Gerritgen Engelen
· Dit graf is door Gerritgen Wonders wonende tot Amsterdam aan Jan Vervoort gegeven vermogens acte bij de kerkmeesteren gezien
· De weduwe Juffer *Noot weduwe van de Heer van den Berg 11 aug. 1753
· *Nu de Heer Platsmaior Brison
528· De erfgenamen van Reijn Crabben betaald door Grietjen Engelen
· Dit graf.....Verwoordt......gezien
· Modo den Professor Johan Hendrik van Lom en Lieutenand Daniel Brouson volgens vertoond magescheid 15 febr. 1748
· Daniel Brousson 11 okt. 1774
· Mevrouw Brousson geboren Klockeran 1786
· Arnoldus Brousson in leven Luitenat Colonel in Hollandsche dienst en plaatselijk Major dezer stad 22 dec. 1807
· De weduwe van de Heere A. Brouwson 2 mei 1818
· Alida Heijmeriks 23 juli 1821
· *Nog plaats voor een lijk
· Maria Danila Heijmericks dochtertje van Barend Heijmericks 19 jan. 1826
· Is vol
529· De erfgenamen van Reijn Crabben betaald door Grietje Engelen
· Dit graf.......gezien
· Modo den.....Bronsson....gezien
graf 166Δ
526· -
527· K kerk
· De vrouw van de Kleermaker Joost Reijers Vos 5 nov. 1737
· De gewezen Kok van de Prins van Vriesland genaamd Lodewijk Groes 22 dito
· Is vol
· De Heer Cornet Wepperman 9 mrt 1769
· Gerrit Jansen van den Doorn vader van het Gasthuis 10 dito
528· K
· De vader van het Gasthuis Gerrit Jansen van den Doorn 10 mrt 1769
· De weduwe Laros 1795
· Johannes Bijdewits Amtsboode in Maas en Waal 1795
· Is vol
529· K
graf 167Δ
526· Gerret Wijsman No 269 Vso twe halve steen van 7 voet
527· De erfgenamen van Gerrit Beijsman
· Angenita Schot 18 apr. 1769
· Barent van Epen 30 apr. 1769
528· De erfgenamen van Gerrit Beijsman
· K
· Barent van Epen 30 apr. 1769
· Gerret Heijmans 25 mrt 1795
· De jongste zoon van de weduwe van Middendorp genaamd ....... 24 apr. 1795
· Pieter Kools dito
529· De erfgenamen van Gerrit Beijsman
· K
graf 168Δ
526· Jan Darmel Leen ...(?) No 281 Vso een afgehouwen sarck 7 voet lanck 3½ voet bredt
· Dit graft is vercofft aen Hendrick Vastenau 1650
527· K kerk
· De erfgenamen van Jan Deemel Leen genaamd Sevrij Philips Ende heeft dit graf verkocht met consent van de kerkmeester aan Hendrik Jansse van Vastenau 7 nov. 1650
· Dit graf heeft de kerkmeester Heijsen voor de kerk gekocht van Hendrik Rixken en Barbara Vastenou 8 mei 1675
· De weduwe van Albert van Enthoven 31 aug. 1737
· Evert van Olderen Wachtmeester onder Keppel 1 okt. 1737
· Een stiefzoon van Jelis Dekker 2 okt. 1737
528· K
· De erfgenamen van Jan Daniel Leen genaamd Sevrijn Philips
· Ende heeft..........1650
· Dit graf.....Vastenau 8 mei 1675
· Een stiefzoon van Jelis Dekker 2 okt. 1737
· Volgemaakt met vier lijken 1795
529· K
· De erfgenamen van Jan Daniel Leen genaamd Sevrijn Philips
· Ende heeft..........1650
· Dit graf.........1675
graf 169Δ
526· Derick Ingen Hagh No 360 den name uitgehouwen een sarck steen van 6 voet lanck 3 voet bredt
527· Derick ingenHagh ende Gerritgen Cornelisssen zijn Huisvrouw
· Schipper Abram van Doesburgh 25 mei 1736
· Christoffel Altrogge dito
528· Derk Ingenhagen ende Grietje Cornelissen zijn huisvrouw
· K
· Christoffel Altrogge 25 mei 1736
529· Derck Ingen Hagen ende Grietjen Cornelissen zijn huisvrouw
· K
graf 170Δ
526· Jan Valkenburg No 302 een gebroken sarck 7 voet lanck 4 voet bredt
· Nu de Rentmeester Taxsis
527· De Luitenant Willem Knuttel wegens Jan Valckenburgh
· Deze groeve overgewezen aan Rentmeester Taxsis als hebbende de nicht getrouwd
· Juffer Aldegonda Taxis 18 febr. 1728
· Is vol
· *Nu Lamert Stoppendael en Margit Leenders
· De huisvrouw van Lamert Stooppendael genaamd Margrit Lenders 10 juni 1755
· Lamert Stoppendael 6 okt. 1756
· Ian Stoppendaal 27 mei 1761
528· *Dit graf ligt onder de bank van A 16 of 17
· De Lieutenant Willem Kuntel wegens Jan Valkenburg
· Deze groeve........getrouwd
· Dit graf is verstorven op Juffer Taxsis
· Vorder verstorven als erfgenamen op Leenders Stoppendaal en Margaritha Leenders
· Jan Stoppendaal 27 mei 1761
· De vrouw van Clerk Stoppend. Johanna ten Hoet 21 dec. 1782
· Clerk Stoppendaal 17 dec. 1791
· De Heer Lambertus Stoppendaal 13 sept. 1815
· Jufferouw Margrieta Stoppendaal 20 nov. 1822
· Is vol
529· De Lieutenand Willem Knuttel wegens Jan Valkenburg
· Deze.....getrouwd
· Dit graf........Taxis
· Vorder.....Lamert........Leenders
graf 171Δ
526· Burgemeester Singgendonck sonder Nr
527· De erfgenamen van de burgemeester Singendonk en de weduwe van zaliger Dr. Scheijvelbergh
528· De erfgenamen van de burgemeester Singendonk en de weduwe van Dr. Scheijvelberg
529· De erfgenamen van de burgemeester Singendonk en de weduwe van Dr. Scheijvelbergh
graf 172Δ
526· Johan Jordens No 114 Vso een sarck van ses voet lanck 3 voet bredt
527· Johan Jordens
528· Johan Jordens
· K
529· Johan Jordens
· K
graf 173Δ
526· Handrich van Aldenhoeven en Willem d'Claer No 133
· Nu Albert Verstegen en de erfgenamen van Hendrick Noster
527· Hendrik van Aldenhooven en Willem de Claer
· Nu Albert Verstegen en de erfgenamen van Hendrik Noster
· Nu de helft Harmen Tros in plaats van Albert Verstegen
528· Hendrik van Aldenhoven ende Willem de Claar
· Nu Albert Versteegen en de erfgenamen van Hendrik Noster
· Nu de helft ......Versteegen
529· Hendrik van Aldenhooven en Willem de Claar
· Nu Albert.....Noster
· Nu de helft....Verstegen
graf 174Δ
526· -
527· K kerk
· De vrouw van Frans Romwiel 22 juni 1737
· De Heer Jan Lutjens Luitenant onder de Prinsen van Orange 9 juli 1737
· Johannis van Eijnden 24 juli 1737
528· Johannes van Eijnden 24 juli 1737
· Is vol
529· K
graf 175Δ
526· Herbert van Winsen No 77 Vso dry nye steen van 2½ voet
527· Herbert van Winsen
· *Ons
528· Herbert van Wijnsen
· K
529· Herbert van Wijnssen
· K
graf 176Δ
526· Sijbert van Rin No 313 dry nye steen van 2½ voet
· Dit graft heeft Abraham van Ree een de kerk gegeven voor een ander graft sijnde het ander graft genombert 440
527· K kerk
· De erfgenamen van Sijbert van Ree
· Dit graf.. ....440
· De vrouw van de Spooremaker Marcus 29 nov. 1737
528· K
· De erfgenamen van Sijbert van Ree
· Dit graf .......440
· De vrouw van de Sporemaker Marcus 29 nov. 1737
529· K
· De erfgenamen van Sijbert van Ree
· Dit graf.........440
graf 177Δ
526· Louffe d'Cuijper No 333 Vso De kerck gecofft
527· K
· Loeff de Cuijper erfgenamen genaamd Lijsbet Loeff
· Dit heeft de kerk gekocht 11 april 1656
528· K
· Loeff Kuyper erfgenamen genaamd Lijsbet Loeff
· Dit heeft..........1656
529· K
· Loef de Cuijper erfgenamen genaamd Lijsbet Loeff
· Dit heeft..........1656
graf 178Δ
526· Johan Janssen van Monem No 60 Vso
· Dit graft is aen Hendrick Jaspers vercofft
527· Jan Janssen van Monem
· Dit graf is met consent van de kerkmeesters overtekend op Hendrik Jaspers
· De Gruttemaker Jan van Boekholt 25 sept. 1734
528· Jan Janssen van Monem
· Dit graf.........Jaspers
· Modo de kinderen en erfgenamen van Cornelis ten Hoet en Elisabeth Ten Hoet in leven huisvrouw van Jan van Boekholt 30 sept 1772
· De Gruttemaker Jan van Boekholt 25 sept. 1734
529· Jan Janssen van Monem
· Dit graf.....Jaspers
· Modo......1772
graf 179Δ
526· Jacob Weijers sonder No ad idem 3 steenen als vooren
· Nu Merrijtie Frederickx weduwe van Peter van Duyren
527· Merritjen Fredricks weduwe van Peter van Duuren
· Hendrik Sonies 3 juni 1741
· De vrouw van Hendrik ter Hoeven 12 dec. 1741
· De weduwe van Hendrik Sonies 11 sept. 1750
· Johannes Sonies 29 mrt 1781
528· Meritjen Frederiks weduwe van Peter van Duijven
· Modo Johgannes Sonnius en Johanna Sonnius wedduwe Steiger30 okt. 1772
· Johannes Sonnira 29 mrt 1781
529· Meritjen Fredrikx weduwe van Peter van Duiren
· Modo.....1772
graf 180Δ
526· Giertghen Cresten No 139 dry nye steenen van 2½ voet
527· Gertjen Krijtten
· Haar erfgenamen Jan Wemmers
· Dit graf heeft verkocht Johan Francis di Georgislisio als volmachtiger van zijn vrouw Jacomina Wemmers aan Jacob van Hulst en de gerechtigheid aan de kerk betaald 14 juli 1682
· Mons. Johannes van Hulst 19 sept. 1741
· De vrouw van Jan Reijers Vos 11 febr. 1747
· De vrouw van Jacob Keer 5 febr. 1749
528· Gertjen Krijsten
· Haar erfgenamen genaamd Jan Wemmers
· Dit graf.....de Georgio........1682
· Modo Hendrick Keer en de kinderen van Jan Keer 23 okt. 1772
· De vrouw van Jacob Keer 5 febr. 1749
· De vrouw Willamina Keer vrouw van Johannes Schelkes 4 juni 1783
· Mons Keer 1786
· Is vol
· De vrouw van Keer 1786
529· Gertjen Krijsten
· Haar........Wemmers
· Dit graf............1682
· Modo Hendrik.......1772
graf 181Δ
526· Geurt van Oppenheijm No 435 dry nye steenen en d'helft van 3 van 2½ voet
527· De erfgenamen Oppenheims
· *Ons
528· De erfgenamen van Van Oppenheijms
· K
529· De erfgenamen van Van Oppenheims
· K
graf 182Δ
526· Gerhard van Herwarden Keurmeester sonder No twe nye steen van 2½ voet
527· Gerrit van Herwaerden
528· Gerrit van Herwaerden
· K
· 1783 volgemaakt
529· Gerrit van Herwaerden
· K
graf 183Δ
526· Jan Wolters modo Clen Wolterken No 87 dry nye steen van 2½ voet
· Dit graf is verkocht aan Arndt Cornelissen Cruijtt
527· Derrisken Daanen
· Dit graf heeft Derrisken Daanen met consent van de kerkmeesters verkocht aan Arnt Cornelissen Cruijtt
· Hendrik de Rover 23 jan. 1742
· De Borgervendrig Jacob van Lijnden 18 juli 1747
528· Derrisken Daanen
· Dit graf........Arent Cornelissen Cruijss
· Dit graf is aangeërfd aan Jacob van Linde en zijne erven
· Modo de kinderen van Jacob van Linden
· De Borgervaandrig Jacob van Lijnden 18 juli 1747
529· Derrisken Daanen
· Dit graf......Arndt Cornelissen Cruijff
· Dit graf......erven
· Modo........Linden
graf 184Δ
526· Jenneken van Campen Giert van Rosmolen No 340 twe nye steenen van 2½ voet
· Dit graf heeft de kerck vercoft aen Cornelis Janssen 1649
527· Dit graf heeft de kerkmeester Mullicom verkocht aan Cornelis Jansen 1649
· Jacob Le Brun 19 mrt 1732
· Sefija Schutte 10 mrt 1742
528· Dit graf.........1649
· K
· Sophia Schutte 10 mrt 1742
529· Dit graf.........1649
· K
graf 185Δ
526· Jacob d'Hardt No 275 Vso dry nye steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Jacob de Hart
528· De erfgenamen van Jacob de Hardt
· K
· De huisvrouw van Sam genaamd van Erp 5 febr. 1795
· Bon Avontira van der Putten 1795
529· De erfgenamen van Jacob de Hardt
· K
graf 186Δ
526· Hendrick Verheijen No 84 dry nye steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Hendrik Verheijen met Herbert Janssen
· *Modo de Gementsman Willem Wolt en Johanna van Nijmegen zijn huisvrouw en Heijmerinck Vos en erven
528· De erfgenamen van Hendrick Verheijen met Herbert Janssen
· Modo de Gemeensman Willem Wolf en Johanna van Nijmegen deszelfs huisvrouw en Heijmerik Vos en Cornelia van Nijmegen deszelfs huisvrouw en hun erven
529· De erfgenamen van Hendrick Verheijen met Herbert Janssen
· Modo.....erven
graf 187Δ
526· Jan Guwens No .. Vso dry nye steenen van 2½ voet
· Dit graft heeft Clas Uwens vercoft aan Willem Reinders 1670
527· K kerk
· Dit graf komt de kerk toe en is verwisseld met Willem Reijnders tegen het graf 909 20 dec. 1682
· De Heer Luitenant Hartel (Harfel?) 11 jan. 1743
· De vrouw van Willem Lokken de Jonge 24 dec.1743
528· K
· De erfgenamen van Jan Guwens bij Antonij Vos aangegeven
· Dit graf heeft Claas Uwens verkocht aan Willem Reijnders 16 febr. 1670
· De graf komt de kerk toe ..........1682
· De vrouw van Willem Lokke de Jonge 24 dec. 1743
· De Heer Somerkamp Castelijn in de Zwaan 1795
· De weduwe Verkerk geboren.... 3 mrt 1795
· Tho: Tunnisse vrouw van M. Terne 15 mrt 1795
529· K
· De erfgenamen..........aangegeven
· Dit graf........Reinders.....1670
· Dit graf..........1682
graf 188Δ
526· Peter Teusen No 174 dry nye steenen van 2½ voet
· Nu Marij Neijlen
527· Peter Teeusen
· Nu Marij Nielen
· Modo Hubertus Hengst
· De oude Peter Hengst 23 dec. 1732
· Pilip Hengst 21 juni 1747
· Michiel Haris 29 nov. 1748
· Mons. Pilip Hengst 27 jan. 1770
· De weduwe van wijlen Pilip Hengst 2 febr.1770
528· Peter Teusen
· Nu Merij Neijlen
· 9 okt. 1736 is deze grafstede overgetekend op de naam van Hubertus Hengst en zijne erven. Nog zijn daaraan gerechtigd de kinderen van Hendrik Verversen en Cornelis Haris en Philip Sanders
· De weduwe van wijlen Philip Hengst 2 febr. 1770
529· Peter Teusen
· Nu Merij Neijlen
· 9 okt. ........Sanders
graf 189Δ
526· Frans Paessen sonder No dry nye steen van 2½ voet
527· Frans Vaessen
528· Frans Paessen
· K
529· Frans Paessen
· K
graf 190Δ
526· Mr Reinier die Harcx Canonick No 103 Vso een sarck van 7 voet lanck 3½ voet bredt
· Nu Jacop Wijntgens
527· Jacob Wijntgen
· De weduwe van Mons. Hendrick Paelingh en haar zuster Juffer Hendrina Wijntgens hebben dit graf aan de kerk verkocht 9 okt. 1689
· Dit graf is aan de Heer Schepen Gerard Verheijen als raadskerkmeester gegeven
· Nu zijn zoon Wilhelm Verheiden Raad dezer Stad
528· Jacob Wijntgens
· De weduwe...........Paling........1689
· Dit graf........gegeven
· Nu............Stad
529· Jacob Wijntgens
· De weduwe........1689
· Dit graf........gegeven
· Nu...........Stadt
· K
graf 191Δ
526· Jan Lammmerts sonder No een gebroken sarck 7 voet lanck 4 voet bredt
527· Jan Laemers
· *Ons
528· Jan Laemers
· K
529· Jan Laemers
graf 192Δ
526· Willem Vervort cum suis sonder No een affgehauwen sarck van 4½ voet lanck en 3 voet bredt
527· Willem Vervort cum suis
· Willem de West 5 jan. 1743
528· Willem Vervoort cum suis
· K
· Willem de West 5 jan. 1743
529· Willem Vervort cum suis
· K
graf 193Δ
526· Aerent van Genth sonder No een sarck van 6 voet lanck en 3 voet bredt
527· Aerent van Gent
· Van dit graf heeft de kerkmeester Gerlag van Gent de number betaald aan de kerkmeester Hendrik Heysen volgens quitantie in d. 15 nov. 1643
· De Franse Voorlezer 18 sept. 1742
528· Arendt van Gent
· Van dit graf heeft de kerkmeester Gerlach van Gent zijn vader Johan van Gent de member betaald aan de kerkmeester Hendrik Heijsen.....1643
· K
· De Fransche Voorlezer 18 sept. 1742
529· Aerndt van Gendt
· Van dit.......Gendt....Gendt.....1643
· K
graf 194Δ
526· Joachum van Gendt No 157 Vso twe nye steen van 2½ voet
527· Joachim van Gent
528· Joachim van Gendt
· K
529· Joachim van Gendt
· K
graf 195Δ
526· De erffgenaemen van Derrick Noster
527· De erfgenamen van Hendrik Noster
· De weduwe Verheyen 6 sept. 1724
· Een quesel genaamd Juffer Verheijen 20 apr. 1725
· Is vol
· Bij vergunning de vrouw van Arien van de Pol 31 mrt 1773
· Mons. Isselback 5 juni 1781
· *De Heer Albert Verversen en Juffrouw Gertruy Verversen en erven
528· De erfgenamen van Hendrik Noster
· Modo de Heer Albert van Versen en Mejuffrouw Gertruij van Versen en hun erven
· Mons. Isselbach bij vergunning 5 juni 1781
· *Modo Willem Baars en Theodora Verhaaren als enige erfgenamen van Mej. Geertruy van Veersen overget. 5 maart 1805
529· De erfgenamen van Hendrik Noster
· Modo de Heer.......erven
· Modo Willem......Dorothea.....1805
graf 196Δ
526· Willem d'Claer off Emile ter Steghe sonder No een ly gelick gehouwen van 6 voet 2½ voet bredt
· Nu Albert ter Stegen en Anna tr Stegen
527· Aalbert ter Steege en Anna Ter Steege
· Nu Hermen Tros
528· Albert ter Steegen en Anna ter Steegen
· Nu Harmen Tros
529· Albert ter Steegen en Anna Ter Steegen
· Nu Harmen Tros
graf 197Δ
526· -
527· K
· De vrouw van Mons. Willem Verseveld 28 mrt 1738
· De vrouw van de Wachtmeester Nicolaas Hendrik Cornelij geboren Dietz 23 apr.
· De vrouw van de Apotheker Mons. Derik Versevelt 8 dec. 1739
· Is vol
528· De vrouw van de Apotheker Mons. D. Versevelt
· Is vol
529· K
graf 198Δ
526· Derick Toemusen No 373 dry nye steen van 2½ voet
· Dit graf voor de kerk gecofft 1671
527· K
· Hendrik Boskamp
· Dit graf heb ik voor de kerk gekocht op 26 okt. 1671
· Juffer Maria Anne Thevenaux 22 mrt 1738
· Juffer de weduwe Jorissen 24 mei
· .... Hoft 12 dec. 1741
528· Hendrik Boskamp
· Dit graf heb ik.......1671
· Hoft 12 dec. 1741
529· K
· Hendrik Boskamp
· Dit graf.......1671
graf 199Δ
526· ....van Loijen No 148 dry nie steen van 2½ voet
527· Trijn van Loens erfgenamen
· Mons Carel Monroij 13 1773
· *Albert Verversen en Gertruy Verversen en erven
528· Treijn van Loens erfgenamen
· Modo de Heer Albert van Versen en Mejuffr. Gertruij van Versen en erven
· Modo Hendrina Doeleman weduwe van Carel Monroij en erven en zulks bij vrijwillige overgifte van Mejuffrouw Geertruij van Versen en de gerechtigheid voor de kerk betaald 11 april 1773
· Mons. Carel Monroij 13 1773
529· Trijn van Loens erfgenamen
· Modo de Heer......erven
· Modo.....1773
graf 200Δ
526· Derick Sweers No 259 dry nye steen van 3 voet lanck 2½ voet bredt
· Nu de erfgenamen van Derrick van Luijgen
527· De erfgenamen van Derrik van Buijgen
· Een Lutnant van Bochout onder de Dragonders 10 juni 1740
· De weduwe Rink 1773
· Jan Peter Rogge 30 okt. 1773
528· De erfgenamen van Derk van Buijgen
· K
· Jan Peter Roggen 30 okt. 1773
529· De erfgenamen van Derck van Bijgen
· K
graf 201Δ
526· Cornelis Cloet No 230
527· De erfgenamen van Cornelis Cloet
528· De erfgenamen van Cornelis Cloet
· K
529· De erfgenamen van Cornelis Cloet
· K
graf 202Δ
526· Adrijaen van Linden No 271
527· Adriaan van der Linden
528· Adriaan van Der Linden
· K
529· Adriaan van der Linden
· K
graf 203Δ
526· Willem Coemens No 222 eenen nyen steen van 2½ voet
527· Willem Coemens
528· Willem Coemens
· K
529· Willem Coemens
· K
graf 204Δ
526· Een kerkegraff sonder No
· Abraham Tros gecoft daerop drey nije steen van 2½ voet
527· Abraham Tros
528· Abraham Trosz
529· Abraham Trosz
graf 205Δ
526· Een kerckegraff sonder No dry nie steen van 2½ voet
527· Kerk
· Gijsbert van Eck de Coeckeback. 31 mrt 1724
· N. van der Zwijn 28 apr. 1724
· De weduwe Hentjes dito
· De Heer Lieutenant Dortmond onder de Heer Overste Haersolte 19 aug. 1724
· De vrouw van Mons. Bisschop de Houtkoper 23 sept. 1724
· Is vol
528· *K
· De vrouw van Monsr. Bisschop de Houtkoper 23 sept. 1724
· Is vol
· Volgemaakt den 1 febr. 1785
529· K
graf 206Δ
526· Dijmmer d'Raedt No 193 Vso eenen nyen steen van 2½ voet
527· Dijmer de Raat
528· Dijmer de Raat
· Modo de Heer L.F. de Raat, Drossaerd tot Boxmeer en Vrouwe Dorothea Ludovica Mahler den 27 okt. 1772
529· Dijmer de Raet
· Modo.......1772
graf 207Δ
526· Goosen van Strael No 254 Vso eenen nijen steen van 2½ voet
· Dit graff is vercofft aen Joacheym Scholten 1658
527· De erfgenamen van Goossen van Straelen
· Dit graf heeft Bartelt Bruijs gekocht van de erfgenamen
· Dit graf heeft Bartelt voorschreven verkocht met consent aan Jochem Scholten en zijn erfgenamen 1658
· Hier in begraven den 1732
528· De erfgenamen van Gossen van Straelen
· Dit graf......erfgenamen
· Dit graf.......1658
· 1678 den 11 december heeft Elske Corte weduwe van Joachim Scholten met haar dochter Susan Scholte getrouwd aan Tillemans verkocht dit graf erfelijk aan Jan Simon Brouwer en zijn erven van No 207
· K
· Paulus Kloppenburg 2 aug. 1802
· Mr. Bieshorst 26 aug. 1802
· Is vol
529· De erfgenamen van Gossen van Straelen
· Dit graf......erfgenamen
· Dit graf.....1658
· 1678......No 207
· K
graf 208Δ
526· ..........sonder No vier nye steenen van 2½ voet
527· 1678 den 11 december heeft Elske Corte weduwe van Jochem Scholt met haar dochter Susan Scholten, getrouwd met Jan Tillemans verkocht dit graf erfelijk aan Simon Brouwer en zijn erven van No 207
528· -
529· -
graf 209Δ
526· ..........sonder No vier nye steenen van 2½ voet
527· kerk
· Willem Barnardus Frijman 31 mrt 1744
· Fredrik Lusing 15 apr. 1744
· Mathies Basman 30 dec. 1744
· Hendrik Willem van Niel 13 febr. 1745
· Is vol
528· Hendrik Willem van Niel 13 febr. 1745
· Is vol
· 1794 op de 8 okt. hebben de Heren kerkmeesters dit graf verkocht aan de Heer J.H. Kluten en zijne erven
· Juf. Kluten 8 okt. 1794
529· K
· 1794.....Klute....erven
graf 210Δ
526· Willem deij Hoet aen de Wimmelpoort No 119 Vso drey nye steen van 2½ voet
· Nu Jan Arndt de Hoet
527· Jan Arents den Hoet
· Lijsbeth Ten Hoet 23 dec. 1730
· De weduwe Jan van Boekholt 26 mrt 1740
· Willem ten Hoet 27 jan. 1748
· Cornelis ten Hoet 13 apr. 1751
· Is vol
· Monsr .....van Bockholt 12 dec. 1753
528· Jan Arnts de Hoet
· Modo de kinderen en erfgenamen van Cornelis de Hoet en Elisabeth de Hoet in leven huiisvrouw van Jan van Bockholt den 30 sept. 1772
· Mons. Van Boekholt 12 dec. 1753
· Ten Hoet de vrouw van Moorees Tinnegieter 18 apr. 1787
· Is vol
529· Jan Arnt den Hoet
· Modo.....ten Hoet......1772
graf 211Δ
526· Derijck Caniss No 29
· Nu de weduwe van Gerret Dreissen
527· Derk Canijs
· Nu de weduwe van Gerrit Drissen
· *Modo de erfgenamen van Wichman Martinij en Driesen op Heijden
528· Derck Canijs
· Nu de weduwe van Gerrit Driessen
· Modo de erfgenamen van Wighman Martini en de erfgenamen van Drisen op heyden
· Modo Gerhardt Ingnatius Driesen op heijden
529· Derck Canijs
· Nu de weduwe van Gerrit Driessen
· Modo ..........op hijden
· Modo Gerhadt.....hyden
graf 212Δ
526· Joffer van Stockum No 207 Vso
· Nu de Ritmr. Stockum
527· Dit graf is door de kerkmeestrer Gerlag van Gent bezwaard met de rest de 6 okt. 1702. Van dit graf is de eigendom vrijwillig overgegeven aan de kerkmeester Gerlag van Gent
· 1719 de 24 aug. is dit graf verkocht door Gerlag van Gent aan Willem van Linden en zalr. Catrina Bartholomeus echtelieden en hun erven
· Mons Hendrik Mos (Mol?) 19 sept. 1738
· De weduwe van Bartholomeu van der Linden 12 jan. 1751
528· Juffr. van Stokkum
· Nu de Ritmeester Stockun
· Dit graf......met arrest.....Gent
· 1719.......erven
· De weduwe van Bartholomeus van der Linde 12 jan. 1751
529· Juffr. van Stockum
· Nu de Ritmeester Stockum
· Dit graf.......Gendt
· 1719......erven
graf 213Δ
526· Goert Bischoep No 172
· Modo Tomaes Seggers
· Nu Marij Neilen
527· Geurt Bisschop
· Modo Merij Nielen
· Modo Dominicus Hengst
· *Modo Filip Sander en Cornelis Hares Dominikus Henghst
· Peter van Verssen 15 sept. 1736
· Diemert van Verssen 25 nov.1741
528· Geurt Bijschop
· Modo Merij Neilen
· 1736 den 9 okt. is deze grafstede overgeteken op de naam van Domenicus Hengst en zijn erven. Nog is daar aan gerechtigd de kinderen van Hendrik Ververse en Cornelis Haris en Philip Sander Diemert van Versen 25 nov. 1741
529· Geurt Bijschop
· Modo Merij Neilen
· 1736.........Sanders
graf 214Δ
526· Kerck
527· Kerk
· Schipper Jan Keesjager 9 mei 1727
· De vrouw van de schoolmeester Meijlan genaamd den Claar 6 juni 1727
· Is vol
· Willlemina Rijken 18 mrt 1749
· De Heer Lute. Lonkhusen 24 mrt 1749
528· *K
· De Heer Lt. Lonkhusen 24 mrt 1749
529· K
graf 215Δ
526· Lambert Lambertsoen son No een sarck van 8 voet lanck 4 voet bredt
527· Lambert Lambertsen
· Modo Mathijs Lamers en zusters en broers waarvan Lamert Lamers is grootvader geweest
· *Modo ook de erfgenamen van Willem Graat en Altie Lamers
528· Lambert Lambertsen
· Modo......geweest
· Modo ook de erfgenamen van Willem Graat en Altie Lamers omdat Aeltie Lamers is een dochter geweest van Lamert Lamers
· Modo Hendrick Lamers en Francina Gertruij de Vrint de 24 nov. 1772
529· Lambert Lambertsen
· Modo.......geweest
· Modo ook.......Lamers
· Modo.......1772
graf 216Δ
526· Jacon Dericx No 155
527· Jacob Derk
· De Helbardier Hendrik Verheijen 15 juni 1736
· Jufferou Catrina van Selder 1 sept. 1742
· De weduwe Blau 17 jan. 1777
· De dochter van de wedue Nasger genaamd Maria 22 apr. 1777
· De weduwe Wellen 23 dito
· De oudste zoon van de Bakker Mons. Johannes van Ijsseldijk 7 mei 1777
528· Jacon Derrick
· K
· De oudste zoon van de Gemeensman J. van Ijsseldijk 7 mei 1777
529· Jacob Derrick
· K
graf 217Δ
526· Geret van den Bouhoff No 118 een steen van vijff voet lanck 3 voet bredt
527· *Ons
· Gerrit van den Boenhoff
· Geertruij van Hulst huisvrouw van Stephanus van Malsen 4 okt. 1776
· Peter Janssen 12 okt. 1776
· De Vader van het Borger Weeshuis Mons. Geradus Holterman 12 Nov. 1776
· David Bell gepensioneerde Sergeant heeft gediend onder het Regiment van den Generaal Major Houstoun 31 dec. 1776
· Is vol
528· Gerrit van den Boenhoff
· K
· David Bell.......Houston
· Is vol
529· Gerrit van den Boenhoff
· K
graf 218Δ
526· Wichman van der Vich No 30 Vso
527· *Ons
· Wichman van der vich
· Daniel Ruselaar 26 juni 1776
· Jan Daniel Pasman 23 juli 1776
· Jacoba Bois 10 aug. 1776
· Jan Teunessen van Wesel 28 aug. 1776
· Is vol
528· Wichman van der Visch
· K
· Jan Teunissen van Wezel 28 aug. 1776
· Is vol
529· Wichman van der Vich
· K
graf 219Δ
526· Het Kinder Graeff No 241 verb. een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt gaet de buijsen (vuijsen? - wezen?)
· Nu Capiteijn Santvoort
527· Capiteijn Zantfort
· Den ouden Rijkwijn 29 aug. 1727
· Een kind van de Procr. Morees 11 dec. 1731
· Is vol
· Een kind dat er nog in kon van de Medesijne dokter Morees 22 sept. 1757
· Is vol
528· Capitain Santfort
· Een kind van de medic. Doctor Moorrees 22 sept. 1757
· Is vol
529· Capitein Santfort
graf 220Δ
526· Handrich Groter van Aersen modo Jan Alberts No .. een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· K kerck
· Hendrik Grutten van Artsen erfgenamen
· Johan Verheyden en Alijda van Munster echtelieden hebben met authorisatie van haar zusters dit graf verkocht aan de kerkmeesters op de 12 mei 1690
· Jan Nagel(s) 12 juli 1740
· Jan Tuijtenbargh zijn vrouw 19 aug. 1740
· Jurien Albartij 26 nov. 1740
· De Jufferou Anna Maria de Soelar 18 juli 1775
· Sweer van Deventer 25 dito
528· K
· Hendrik Grutten van Artszen erfgenamen
· Johan........1690
· S. van Deventer 25 juli 1775
529· K
· Hendrik Grutten van Artszen erfgenamen
· Johan......1690
graf 221Δ
526· [samen met 222] Deijmmer Meijster twe graften No 191 Vso No 192 Vso een sarck van 7 voet lanck 4 voet bredt
527· Hendrik Meijster
528· Hendrik Meister
· Modo Diemer Paulus van Veersen en zijn erven den 1 okt. 1772
· De weduwe van Jan van Endt 23 febr. 1782
· De huisvrouw van Dimert Poulus van Veersen genaamd Mechtildis Eyckholt 4 febr. 1791
· Dimetrius Poulus van Veerssen senior 1803
529· Hendrik Meister
· Modo .......Poulus....1772
· De kinderen van Maria Kersten weduwe van Endt
graf 222Δ
526· [samen met 221] Deijmmer Meijster twe graften No 191 Vso No 192 Vso een sarck van 7 voet lanck 4 voet bredt
527· Hendrijk Meijster
· Johanna Chatrina Kersting 10 mei 1757
· Matis van Deventer 11 dito
· De vrouw van de Heer Baron Albartus van Someren van Vrynes genaamd Adriana van Son 13 dito
· Hendrik van Munster 14 dito
· Is vol
528· Hendrik Meister
· Modo Diemer Poulus van Veerssen en zijn erven zijnde Hendrik Meister overgrootvader geweest van voors. Van Veerseen den 1 okt. 1772
· Hendrik van Munster 14 mei 1757
· Is vol
· NB de weduwe van Endt staat in dit graf
· De weduwe van Albert Timp 2 dec. 1792
· Albertus Wouterus van Veerssen 13 jan. 1806
· Is vol
529· Hendrik Meister
· Modo Diemer........1772
· De kinderen van Maria Kersten weduwe van Endt
graf 223Δ
526· Coenraet Deliss No 59 dit grafft voor de kerck gecofft
527· Kerk
528· K
· De erfgenamen van Conraad Delisen Mieleke Delisen met haar man Hendrik Hendriks hebben deze grafstede verkocht aan de kerkmeester van St. Steevens kerk
529· K
· De erfgenamen......kerk
graf 224Δ
526· Kerck
527· Kerk
· Gemeensman Houterman 21 jan. 1741
· Jan Derksen Ankersmit 28 jan. 1741
· De weduwe van Hendik Reijnders 21 febr. 1741
528· K
· De weduwe van Hendrik Rijnders 21 febr. 1741
529· K
graf 225Δ
526· Jan Tilleman No 71 dry nije steenen vanb 2½ voet
527· K kerk aangekocht 19 sept. 1689
· De Luijtenant Pits 7 apr. 1741
· De Helbardier Jan Brants 10 mei 1741
· De vrouw van Laurens Nus 9 juni 1742
528· K
· De erfgenamen van Jan Tillemans
· Jan Cornelissen
· Gerrard Janssen van der Veluwen en zijn zuster Jannetjes Janssen van der Veruwen kinderen van Jan Cornelissen hebben dit graf verkocht aan de kerkmeesters op 19 sept. 1689
· De vrouw van Laurens Nus 9 juni 1742
529· K
· De erfgenamen van Jan Tillemans
· Gerard.......1689
graf 226Δ
526· Matheisss Hendricx No 19 twe nije steenen van 2½ voet
527· Mathijs Hendriks
· Het hooggeld hiervan door de kerk betaald
· Daarvoor in begraven Judith Verheijen 26 mrt 1726
· *Modo de erfgenamen van Harmen Hanghs en Hamel
528· Matthias Hendriks
· Modo de erfgenamen van Hermen Hanghs en Hamel
529· Matthias Hendriks
· Modo de erfgenamen van Hermen Hanghs en Hamel
graf 227Δ
526· Jacob Pieters No 442 twe nije steenen van 2½ voet
527· K kerk aangekocht op den 22 juni 1699
· Johannes Strickkers 3 juli 1742
· Hendrik Peters van Egeren zijn huisvrouw 5 juni 1751
· Een kind van de Franse Predikant Maliart 29 juli 1751
· Een kind van de Heer Walraad van Hulst 16 sept. 1751
· Monsr. Johannes Martinus Artst 6 juli 1774
· De weduwe van Jan Nijnes 16 dito
· Jufferou Algonda van Driel weduwe wijlen van Willem van de Pol 13 sept. 1774
· Is vol
528· K
· Jacob Peter Brouwer
· Jacob van Rijswijk en Margereta Beteram hebben dit graf verkocht aan St. Stevenkerk op 22 juni 1699
· Juffrouw A. van Driel weduwe wijlen Willem van Den Pol 13 sept. 1774
· 1792 met 2 lijken volgemaakt
529· K
· Jacob Peter Brouwer
· Jacobus.................1699
graf 228Δ
526· Abel Jansen Portier No 208 twe nye steen van 2½ voet
· Dit grafft heeft Hendrick Rutgers vercofft aen Hermen Francken en Ietie Gossens van Millinge sijn huysvrau 1661
527· Abel Janssen
· Nu Hendrik Rutgers
· Dit graf heeft Hendrik Rutgers verkocht aan Hermen Franken en IJtje Gossens van Millingen zijn huisvrouw Actum Nijmegen den 20 juli 1661
· Nu Evert Boonders dor aankoop
· Evert Boonders 20 juni 1724
· De vrouw van voornoemde Monsr. E. Boonders 20 apr. 1729
· De Wijnkoper Hendrik Boonders 5 dec. 1731
· Is vol
528· Abel Janssen
· Nu Hendrik Rutgers
· Dit graf.............Francken..........1661
· Modo Evert Boonders de jonge en Johannes Boonders en hun erven
· De Wijnkoper Hendrik Boonders 5 dec. 1731
· Is vol
529· Abel Janssen
· Nu Hendrik Rutgers
· Dit graf........1661
· Modo.....erven
graf 229Δ
526· Jan Roukens No 154 Vso 2 nye steenen 2½ voet
527· De erfgenamen van Jan Roukens
528· De erfgenamen van Jan Roukens
· P. Tsi.ten (?) 1788
· M (?) Heijligers 1788
· Peter Heijligers 1795
· Is vol
· De Weduwe van Jan Roukens geboren Anna Geertruijda Peters 28 apr. 1804
529· De erfgenamen van Jan Roukens
· [dit graf heeft Derck Kremer als kerkmeester verkoren voor hem en zijne erven]
· [modo de Heer Ouderling Areijen van Ijsseldijk en de Heer Ouderling Johan Godtfridt Koster en hun erven]
· Dit is abusief overgetekend, zulks moest geschied zijn op No 929
graf 230Δ
526· Willem Willems den Hoet No 189 daerop drij nije steen van 2½ voet
· Dit grafft is vercofft aen Willem Willemss Beenhacker en Jenneken Jacobs echteluyden
527· *Ons
· Jan Willemse
· Dit graf heeft Jan Willemse verkocht met consent van de kerkmeesters aan Willem Wellemse Beenhacker en Janneke Jacobs echtelieden
· Louis van Ent 4 apr. 1755
· De weduwe van Johannes Constant 11 apr. 1755
· Cornelia Cramer huisvrouw van Georg Balthasar Renner 15 apr. 1755
· De Voorlezer Willem Varsevelt 16 mei 1755
· Is vol
528· Jan Willemsen
· Dit graf.........echtelieden
· K
· De voorlezer Willem Varseveld 16 mei 1755
· Is vol
· 1793 volgemaakt met 4 lijken
· De laatste is Mejuff. M.E. Caltwasser ehevrouw van de Heer P.H. Cappel Luytten. Onder Orange Gelderland
530· Jan Willemsen
· Dit graf.......echtelieden
· K
graf 231Δ
526· Jan Wemmers Nom159
527· De erfgenamen van Jan Wemmers
· Gerardus Aalbers heeft dit graf verkocht aan Leendert Croonen 1715 den 17 juni en de gerechtigheid betaald
· Nu de Backer Johannes Vermasen door aankoop in 1732
· Zijn jongste dochter genaamd Derske 20 jan. 1733
· Johannes Vermasen 11 juli 1747
· De vrouw genaamd Berentie Hendricks weduwe van Johannes Vermasen 18 febr. 1755
· Monsr. Hendrik Vermasen 20 jan. 1776
528· De erfgenamen van Jan Wemmers
· Gerardus Aelberts........Crone.......betaald
· Jan Croone en deszelfs huisvrouw Jacomijna van Rijmsdijk hebben deze grafstede verkocht aan Johannes Vermasen en zijn erven volgens transport in dato 13 maart 1731
· Mons. Hendrik Vermasen 20 jan. 1776
· Mons. Van Ellekom 9 apr. 1782
· Reiniera van Goor vrouw van Jan Vermasen 18 apr. 1783
· De weduwe van Jan van Ellekom geboren Johanna Maria Vermasen 4 apr. 1805
529· De erfgenamen van Jan Wemmers
· Gerardus........Croone.......betaald
· Jan Croonen.......Vermasen Mr. Bakker......1731
· Los briefje: Het graf No 231 verkocht aan Johannes Vermasen. In 1805 den 4 april hierin begraven de weduwe van Johannes van Ellekom geboren Johanna Maria Vermasen
graf 232Δ
526· Handrich van der Linden sonder No twe nye steenen van 3 voet lanck 2½ voet bredt
· Nu de weduwe van Jan Huymaecker
527· De weduwe Jan Hoijmaecker
· De vrouw van Arnoldus ten Hoet 9 jan. 1731
· De vrouw van Willem ten Hoet 20 sept.
· Derk ten Hoet 26 sept. 1741
· Is vol
528· De weduwe van Jan Hooijmaaker
· Modo de kinderen en erfgenamen van Cornelis ten Hoet en Elisabeth ten Hoet in leven huisvrouw van Jan van Bokholt den 30 sept. 1772
· Derk ten Hoet 26 sept. 1741
· Is vol
· Bealia Elisabetta van Boeckelt 28 dec. 1797
· Wilhelma van Boeckelt 4 juni 1803
529· De weduwe van Jan Hoymaecker
· Modo.......1772
graf 233Δ
526· Goosen Stor No 20
527· Gossens Stor
· *Ons
528· Gossen Stor
· K
529· Gossen Stor
· K
graf 234Δ
526· Burgemr. Christiaen ter .... No 200 Vso een sarck van 6 voet lanck 4 voet bredt
· Nu Hendrick Peun & Peter Cuper
527· De erfgenamen van Hendrik Peun en Peter Cuijver
· *Ons
528· De erfgenamen van Hendrick Peun en Peter Cuijper
· K
529· De erfgenamen van Hendrik Peun en Peter Cuijper
· K
graf 235Δ
526· Burgemr. Jan van Seller No 251 Vso een sarck van 8 voet lanck vier voet Bredt
527· De erfgenamen van Burgemeester Jan van Zeller
· Juffr. W. van Zeller 23 mei 1724
· De Heer G. Brans zijnde een neef van voorn. Juffr. v. Zeller 18 jan. 1725
· *Modo Susanna Wilmina Brant en Johanna Elisabeth Brant en erfenamen
528· De erfgenamen van Burgemeester Jan van Seller
· Modo Juffr. Elisabeth Schets weduwe van Domine Johannes Schouhamer en haar erven alsmede Juffr. Susanna Wilhelmina Brandt getrouwd aan de Heer Jacob van Merken en Juffr. Johanna Elisabeth Brandt en haar erven, onverkort Haar Edele recht, zo t'enigertijd bevonden zoude worden op dit alinge graf te hebben
· De Heer G. Brands zijnde een neef van voorn. Juffer van Seller 18 jan. 1725
529· De erfgenamen van Burgemeester Jan van Seller
· Modo Juffr. Elisabeth Schelt....hebben
graf 236Δ
526· Sijbert van Eijken .... No 37 Vso
· waerin Derck Jordens vrouw vaeder begraeven
527· De erfgenamen van Sijbert van Eijckene
· Heijltje Emonts weduwe van zaliger Huijbert Derks Schuurman Lieutenant van de Artiljerij hebben het recht van transport betaals
· De vrouw van Mr. Sanders de Schoenmaker 19 jan. 1724
· Katrina van der Waarden 23 jan. 1742
· Emont Huijberts 5 juni 1753
· Hermen van der Waarden 29 mei 1773
528· De erfgenamen van Sybert van Eijkene
· Heijltien......Scheurmans.......betaald
· K
· Hermen van der Waarden 29 mei 1773
· De vrouw van de Bakker van der Waarden 16 mrt 1782
· Weduwe van der Waarde 30 mei 1794
· Is vol
529· De erfgenamen van Sybert van Eyckene
· Heyltjen.......Schuerman........betaald
· K
graf 237Δ
526· Crin Derrickx No 63 Vso een leie afgehouwen
527· Crijn Derks
· Hendrik De Cruijff en zijn vrouw Johanna Engelen 16 nov. 1731
· Een kind van voorn. Cruijff genaamd Jantje 25 sept. 1733
528· Crijn Derrik
· Modo de dochter van Hendrik de Kreuff en Johannes van Keken heeft een dochter gehad van Hendrik de Kreuff den 23 juli 1761
· Een kind van N. de Cruijff genaamd Jantje 25 sept. 1733
· De Timmerman van Keeke 15 aug. 1789
· Vol
· *Modo Johannes van Biessen en zijne erven volgens transport in dato 16 jan. 1810
· Juffrouw Margrieta de Kemp ehevrouw van de Meester Grutter J. van Biesen 18 jan. 1810
· Johannus van Biezen weduwnaar van Johanna Margretta Kemp 8 nov. 1824
· Nog plaats voor 3 lijken
529· Trijn Derrick
· Modo......1761
· Modo Johannes.......1810 mij gebleken de kerkegerechtigheid betaald J.J. Keer kerkmeester
graf 238Δ
526· Peterken van Dymmers Wynant van Eikens huisvrouw No 165 onder d'oude goevernanten stoel
527· Peternel van Dijmers
· De Mr. Timmerman Jan Kramer 13 jan. 1740
· Anna Catrina de Smit 19 okt. 1753
· De dochter van de Heer Luijtenant Hermanus Ladenius, Barbara dito
· De Heer Otto Karel Spanker 23 okt. 1753
· Is vol
· Monr. Leeken (Beeken?) 19 sept. 1775
· Mattijs Nickus Vaendrigh onder het Tweede Battaillon Orange Stad en Lande en Drins 26 sept. 1775
· De huisvrouw van Hendrik van Rossem 6 okt. 1775
528· Peternel van Dijmmers
· K
· De huisvrouw van Hendrik van Rossem 6 okt. 1775
529· Peternel van Dymmers
· K
graf 239Δ
526· Willem Lesier No 1 een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Claas Lesier wegens Willem Lesier
· Dit graf heeft Jan Bours gekocht voor hem en zijn erven en zijn gerechtigheid betaald 1713
· Mons. Derk Wemmers 31 jan. 1744
· Juffer Willemina Baers weduwe van wijlen Derk Wemmers 22 nov. 1760
· *Modo nu Do. Haverkamp
· De jufferou Helena Cornelia Smits huisvrouw van de Heer Predikant Haverkamp 17 juli 1778
528· Claes Lesier wegens Willem Lesier
· Dit graf.....Boers......1713
· Modo Jan Boers en zijn erven de 14 mei 1763
· Modo Peter nekers en Johanna Boers 25 jan. 1766
· Lodewijk Gerrissen de 25 jan. 1774
· Modo de Heer Predikant Everhard Siewarts Haverkamp de 14 juli 1778
· Juffrouw Helena Cornelia Smis huisvrouw van de Heer Predikant Haverkamp 17 juli 1778
· De Heer Predikant Haverkamp 22 apr. 1791
· Een kind van de Heer Advocaat Haverkamp 4 mei
529· Claas Lesier wegens Willem Lesier
· Dit graf.........1713
· Modo Jan Boers.........1763
· Modo Peter Nekers..........1766
· Lodewijk Gerritsen.....1774
· Modo .....Seewarts......1778
graf 240Δ
526· Sijbert Lesier sonder No een sarck 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Sijbert Leseir
· Nu de erfgenamen van Secretarius de Beijer
· Bij vergunning de Engelse Orlosimaker Nr. ..(?) Larisi 2 dec. 1755
528· Sijbert Lesier
· Nu de erfgenamen van Secretaris De Beijer
· Bij vergunning de Engelsche Horologiemaker Mr. N. Larisi 2 dec. 1755
529· Sijbert Lesier
· Nu de erfgenamen van Secretaris De Beijer
graf 241Δ
526· Willem Jansen van den Hornfordt No 195 van 6 voet lanck 2½ voet bredt
· Nu de rentmeester Isaeck vand Bergh
527· Jenneken van Cessel en de Rentmeester Isaak van den Berg
· Een kind van de Heer Christoffel van den Bergh genaamd Eduard Christiaan 13 jan. 1729
· Nog een kind van voorn. Hr. C. van den Bergh genaamd Jan Willem 2 nov. 1730
· Nog een kind van de Heer C. van den.Bergh genaamd Abigail Agneta 25 aug. 1733
· Nog een kind genaamd Cornelia Anna 4 jan. 1738
· Nog een kind genaamd Abigail Agneta 25 aug. 1738
528· Jenneken van Kessel en de Rentmeester Isaac van den Bergh
· Een kind van de Heer C. van den Bergh genaamd Abigail Agneta 25 aug. 1738
529· Jenneken van Kessel en de Rentmeester Isaac van den Bergh
graf 242Δ
526· Gerith Dericxss sonder No twe nije steenen van 2½ voet
527· Gerrit Derrrick
· Nu de Heer Hendrik Knipping
· De Heer Hendrik Knipping 5 juli 1743
· De Heer Jan Knipping 23 juni 1747
· Juff. Johanna Knippingh trweede dochter van de weduwe Knippingh 18 nov. 1760
· Mejuffr de weduwe van Hendrik Knipping 14 aug. 1761
· Juffer Knipping 1769
· Juffrou Knipping 27 .. 1780
528· Gerrit Derrik
· Modo Hendrik Knippinck zoon van Derck Knippinck de Jonge volgens transactie en verdeling
· Modo de weduwe Cornelis Knippinck en haar erven op dato als onder aangetekend en Jan en Maria Knippinck
· Juffrouw Knipping 27 ... 1780
· De Weledele Gestr. Heer Derk Knipping Schepen en Raad dezer stad 3 juni 1794
· Is vol en mag niet meer geopend worden memorie (zie 243)
529· Gerrit Derrick
· Modo Hendrik ......verdeling
· Modo..........Knippinck
graf 243Δ
526· Marten Tillemans No 338
· Dit grafft heeft de kerck gecofft 1656
527· K Kerk aangekocht van Hendrik Donker 16 juni 1656
528· Hendrik Donker met zijn huisvrouw hebben dit graf verkocht aan de kerkmeesteren van de kerk 16 juni 1656
· Dit graf hebben de kerkmeesteren verkocht aan Juffr. de weduwe van Cornelis Knippinck 9 juli 1743 en van deze en de bovenstaande No 242 een kelder gemaakt
· Modo de Heer Schepen D. Knippink en zusters 29 okt. 1772
· Extract uit het testament van wijlen de Heer D. Knipping in leven Schepen en Raad der stad Nijmegenden 29 mei 1794 overleden en in bovengemelde grafkelder No 242 en 243 begraven Postulia Vervolgens make en bespreke ik de volgenden legaten: 1o aande Nederduitsche Gereformeerde Diaconie dezer stad, mijn huis op het Glashuis hier ter stede gelegen, in welk huis de diakens gewoonlijk zich laten vinden bij het uitdelen van den Armen-Turf en daarenboven een somme van twee duizend guldens ééns, En zulks onder speciaal beding, dat de tijdelijke boekhouders en Diaconen verplicht zullen zijn te bezorgen dat het graf, waarin ik zal begraven zijn nooit zal mogen worden geopend of geroerd worden, en dat deswegens ten einde dit beding zal worden achtervolgd, tot naricht mede op het kerkeboek behoorlijk aantekening zal geschieden.
529· Hendrik Donker.......1656
· Dit graf......gemaakt
· Modo......1772
· Door de Heer D. Knipping aan de Diaconie armen binnen dezer stad Gelegateerd de som van twee duizend guldens met en nevens een huis opt Glashuis gelegen mets dat dit graf nooit zal mogen worden geopend of geroerd, en dat daarvan op het kertkenboek behoorlijke aantekening zal geschieden; allet ingevolge Testament d.d. 11 sept. 1782, geopend 30 mei 1794 binnen Nijmegen; zo is deze aantekening te dien effecte bij deze geschied en strekt voor memorie de 10 dec. 1795
graf 244Δ
526· Joachum d'Lew No 35
· Nu Marcelus en Peeter Bor en de weduwe van Hendrick Berndts
527· Marcelus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
528· Marcelus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo de Heer H.J.J.C. in de Betou den 21 febr. 1774
· Juffr. de weduwe In de Betou 25 apr. 1793
· Johan Hendrik In de Betou 9 mei 1805
· De Heer Caspar Helenardus In de Betouw 9 sept. 1816
· Petronella Johanna in de Bnetouw 18 dec. 1824
· Plaats voor 4 lijken
· Juffrouw Geertrui in de Betouw 20 apr. 1825
· Nog 3 lijken
· (accolade voor 244 en 245: Deze twee graven zijn tot een kelder gemaakt waarvan No 258 de ingang is, zijnde daartoe voor een ander graf geruild als op No 769 te zien)
529· Marselus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo ....... 1774
graf 245Δ
526· Peter van Kempen No 36
· Nu Marcelus en Peeter Bor en de weduwe van Hendrick Berndts
527· Marcelus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
528· Marselus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo de Heer H.J.J.C. in de Betou 21 febr. 1774
· (accolade voor 244 en 245: Deze twee graven zijn tot een kelder gemaakt waarvan No 258 de ingang is, zijnde daartoe voor een ander graf geruild als op No 769 te zien)
529· Marselus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo........1774
graf 246Δ
526· Belij van Kessel Harman Willems Huijsvrouw sonder No
· Nu de Rentmr Isaeck van den Bergh
527· Jenneken van Kessel en de Rentmr. Isaac van den Berg
528· Jenneke van Kessel en de Rentmr. Van den Bergh
· Modo Mevrouw Anna Martina van Benthem weduwe wijlen de Heer Ontvanger Christoffel van den Bergh de 30 sept. 1772
529· Jenneken van Kessel en de Rentmeester Isaac van den Bergh
· Modo.......1772
graf 247Δ
526· Derick Lossert No 292 Vso eenen nijen steen van 2½ voet
· betalt door Elbert Janssen
527· Derk Lossert betaald door Elbert Janssen
· Dit graf heeft de weduwe van Jan Verheijen verkocht aan Willem Groen en zijn erven de 1 juni 1719
· De Schipper Hermanus Theunissen hebbende een dochter gehad van voorn. Groen 17 jan. 1733
528· Derk Lossert betaald door Elbert Janssen
· Dit graf..........1719
· Dit graf verkocht door Steve Tunesen zoons zoon van Willem Groen en Jantien Tunesen wiens overgrootvader is geweest Willem Groen, aan Lambertus van Dam en Helena Stats echtelieden en hun erven 14 mrt 1766
· De Schipper Hermanus Theunissen hebbende een dochter gehad van vrouw Groen 17 jan. 1733
· Bij vergunning Arnolda van Aken wedfuwe van Bisterik 20 mrt 1784
529· Derck Lossert betaald door Elbert Janssen
· Dit graf...........1719
· Dit graf...........1766
graf 248Δ
526· Kerst van den Berch No 81 dubio Vso dry nije steenen avn 2½ voet
527· De kerkmeesteren hebben dit graf verkocht aan Sergeant Jan Tar en Judith Pot zijn huisvrouw de 13 okt. 1685
· De weduwe van Johannes Brandts
· De vrouw van Jan van der Helden 1764
· De Heer Luitenant Otto van Laak 14 mei 1764
528· De kermeesteren...............1685
· K
· De Heer Lt. Otto van Laak 14 mei 1764
· 1783 dit graf volgemaakt
· De Heer Carel Fredrik August van der Bruggen 30 aug. 1820
· Jan Laamers Otten 2 dec. 1820
· Jacobus Helmers 17 mrt 1821
· Vol met 3 lijken
529· De kermeesteren.........1685
· K
graf 249Δ
526· Kerck No 387 drey nie steen van 2½ voet
· dit graft vercoft aen Peter Jacobs 1648
527· Peter Jacobs Becker
· Mons. Lamert Merkus 21 aug. 1764
· De Borgermajor Nijendam 20 okt. 1764
· De vrouw van Gerlagh Boekman 26 okt. 1764
· De vrouw van Jan de Waal 10 nov. 1764
· Is vol
528· Peter Jacobs Backer
· K
· De vrouw van Jan de Waal 10 nov. 1764
· Is vol
· 1783 dit graf volgemaakt
· De Heer Evert Jan Benjamin Schonck 16 juni 1821
· Vrouwe Everarda Geertruij ab Hoogland weduwe van de Heer Joost
· Herman van Eratelins 4 juli 1821
· Vol met 2 lijken
529· Peter Jacobs Backer
· K
graf 250Δ
526· Peter Bor No 37 twe nye steen van 2½ voet en de weduwe van Hendricck Berndts
527· Marcelus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Reijnier Hardenton 28 sept. 1741
· Peter Hardenton 27 juni 1747
528· Marcelus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo de Heer H.J.J.C. in de Betou de 21 febr. 1774
· De Heer P. Hardenton 27 juni 1747
529· Marselus en Peter Boor en de weduwe van Hendrik Berns
· Modo de Heer H.J.J.Coenraet in de Betou de 21 febr. 1774
graf 251Δ
526· Claes Vijgh sonder No een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Meester Jan van Aldenburg Stadsmetselaar
· De vrouw van Wolter de Ram zijnde een dochter van voorn. Aldenburg 9 jan. 1732
· Jochem van Aldenburg Jansz 12 febr. 1732
528· Claes Vijgh Modo Claes Vijgh Heer tot Ubergen
· Dit graf hebben de kinderen en erfgenamen van Heer Nicolaes Vijgh, Heer tot Ubergen aan de kerk verkocht 27 mei 1692
· Dit graf heeft de kerkmeester van Gendt op de 30 mei 1692 weder verkocht aan Mr. Jan van Aldenburgh Stadsmetselaar
· Modo Mevrouw Maria van Aldenburg, weduwe van wijlen de WelEdele Gestrenge Heer van Omphal Major van de Infanterie ten Dienste dezer Lande, en haar erven 2 okt. 1772
· Jochem van Aldenburg Jansz 12 febr. 1732
· Modo de Heer Mauritz de Bruijn en Vrouwe Hester Johanna Bogaard echtelieden en hun erven volgens acte van cessie van de Heer A.D. van Omphal d.d. 18 nov. 1807
· Vrouwe Angela Alexandra van den Nupoort ehevrouw van de Heer M. de Bruijn 2 juni 1814
· De Heer Ontvanger Mauritz de Bruijn 22 juli 1820
529· Claas Vijgh modo Claes Vijgh Heer tot Ubergen
· Dit graf........1692
· Dit graf........Stadsmetselaar
· Modo..........1772
· Modo..........1807
graf 252Δ
526· Joncker Bemmel No 8
527· Jonker Bemmel
· Jacoba Bois 16 apr. 1735
528· Jonker Bemmel
· Modo de HWGeb. Heer Jacob Boudewijn Baron van Bemmel volgens magescheid van wijlen de Heer Johan Boudewijn, Baron van Bemmel tot Bemmel 27 mei 1762 opgeregt
· Jacoba Bois 16 apr. 1735
· (in de marge bij No 252 en 253: Boven deze 2 graven ligt een dwarsgraf zijnde de kerk. 1791 volgemaakt met 3 lijken)
529· Jonker Bemmel
· Modo.........opgeregt
graf 253Δ
526· Roelloff Fullpuck No 170 Vso
· Nu Jacop van Weilich en Jan Torm
527· Roeloff Fullinck erfgenamen zijnde Jacob van Wijlick en Jan Tornee
· *K
· 1728 den febr. Heeft de kerk dit graf verkocht aan de Mennist Laurens van Hulst en zijn erven
· Voors. Laurens van Hulst 4 juni 1728
· De vrouw van den Schoenmaker Emond Fremerij zijnde een dochter van voors. L. van Hulst 3 nov. 1736
· De vrouw van Kaspar van Hulst 10 apr. 1742
· De huisvrouw van Mons. N. van Negeren 27 jan. 1770
· Monsr. Peter van Negeren 20 okt. 1770
528· Roelof Jullinck erfgenamen zijnde Jacob van Wijllick en Jan Torne
· De 16 juli 1726 dit graf aangekocht door de kerkmeester J. Schouhamer.
· De transportenten zijn geweest Hendrik Torne, G. Loosen G.I. de Sonnaville
· De 3 maart 1728 deze grafstede weder verkocht aan Lourens van Hulst en zijn huisvrouw en hun erven en de gerechtigheid betaald
· Mons. Peter van Negeren 20 okt. 1770
· Laurens van Hulst en gediept 13 mei 1805
· De Koopman Jan van Hulst 19 juli 1809
· (in de marge bij No 252 en 253: Boven deze 2 graven ligt een dwarsgraf zijnde de kerk. 1791 volgemaakt met 3 lijken)
529· Rolof Fullinck erfgenamen zijnde Jacob van Wyllik en Jan Torne
· 1726 de 16 juli......Sonnaville
· 1728 de 3 maart.......betaald
· Zie voor de verwisseling van een graf op het kerkhof No 487 3 okt.1829
graf 254Δ
526· Tommaes van de Walde sonder No een gebroecken sarck 8 voet lanck 3 voet bredt
527· Thomas van de Walde nu Jan van Poelick
· N.N. Berkemeijer de Backer 22 sept. 1724
528· Thomas van de Walde nu Jansssen Poelick
· Modo Jacob van Poelwijk, Maria van Poelwijk, huisvrouw van J.W. Pas en W.J. Berkemeijer 23 sept. 1772
· N.N. Berkemeijer de Bakker 22 sept. 1724
· K Modo de kerk bij ruiling tegen No 845 de 1 mei 1795
529· Thomas van de Walde nu Jan van Poelick
· Modo......1772
· K Modo de kerk bij ruiling tegen No 845 vermits dit graf onder het gestoelte der Gedeputeerden ligt de 1 mei 1795
graf 255Δ
526· Michiel Caenisz No 111 en Catreina Ponten
527· De erfgenamen van Michiel Canijs en Catrina Ponten
· *Modo de Heer Orschot
· Thomas van Oorschjot Mr. Sabelmaker 22 dec. 1723
· De weduwe van Thomas van Oorschot 3 febr. 1742
528· De erfgenamen van Michiel Canijs en Catharijna Ponten
· Modo de Heer Raadsvriend IJselbrandt van Oorschot
· De weduwe van de Heer Thomas van Oorschot 3 febr. 1742
· Ligt nu onder het Gedeputeerde gestoelte
· Edoch om het afbreken van het gestoelte is het aan de kerk overgegeven en geruild op order van de heer kerkmeester Steven Scheers tegen No 671 1792
529· De erfgenamen van Michiel Canijs en Catharijna Ponten
· Modo de Heer Raadsvriend IJsebrandt van Ooorschodt
· Dit graf onbruikbaar geworden zijnde door het plaatsen van een gestoelte voor Haar Ed.Mog. de Staaten dezes quartiers onder welk midden dit graf ligt. Waartegen de kerk aan de kinderen van bovengemelde Heer Y van Oorschot hebben overgegeven een kerkegraf No 671
graf 256Δ
526· Arndt van Aelst Erff No 270
· d No heeft betalt Coenraet van Beringe
527· Coenraat van Beeringen heft betaald deze No wegens Arnt van Aalst erfgenamen
· Nu toestendig de kinderen van Jor. Georgh Adolph van Ulft en Naletta Swem gewezen echtelieden, waarvan dat Coenraat van Beeringhen en Agnita van Aelst zijn geweest overgrootvader en overgrootmoeder
· *Mevrouw Degenaar
528· Coenraad van Beringen heeft betaald deze No wegen Arnt van Aalst erfgenamen
· Nu..............van Zal. George......Swaen.......overgrootmoeder
· Modo de Heer en Mr. Pieter Middeldorf 22 spt. 1772
529· Coenraad van Beringen heeft betaald deze No wegens Arndt van Aelst erfgenamen
· Nu............overgrootmoeder
· Modo......1772
graf 257Δ
526· Borgemr. Singendonck commende van Suen Stevens sonder No eenen nyen steen van 2½ voet
527· Burgemeester Singendonk
· Juffr. Catrina Singendonk 20 nov. 1728
528· Burgemeester Singendonk
529· Burgemeester Singendonck
graf 258Δ
526· Pauwels van Hoeckelom sonder No
· Nu Johan van Dornenburgh
527· Pauwels van Hoecklom nu Johan van Doornenburgh
· Nu Hermen Blom
· De vrouw van Johannes van Nocken 7 mrt 1753
528· Pauwels van Heuckelom nu Johan van Dornenburg Nu Harmen Blom
· Modo Johannes van Ocken en Willemijn Withardt en hun erven
· K
· De vrouw van Johannes van Nocken 7 mrt 1753
· Dit heeft Mr. In de Betou gekocht voor een ingang van zijn grafkelder
· No 244 en 245 *daarvoor overgegeven No 769
529· Pauwels van Heuckelom nu Johan van Dornenburg Nu Harmen Blom
· Modo........erven
· Modo Juffr. P.G. Hardenton weduwe Wijnkoper H.J.J.C. In de Betou en haar kinderen bij ruiling tegen een graf 769 *overgetekend de 28 april 1788
graf 259Δ
526· [samen met 260] Twe kercke Graften sonder No
527· K kertk
· NB ziet bij No 928 (waar staat: NB deze aantekening moet bij No 259 staan: Een Wagtmeester van de Prins van Hessen Philips genaamd Asueris Eeverts (in een graf zonder No tussen No 927 No 259) 21 juli 1736
· Aleijda Lemmings dito
· Een schoonzoon van voorschr. Wagtmr. genaamd Hendrik Pot Corporaal mede onder voorn. 27 dito
· Conrat Prins 27 apr. 1746
· Mattis de Bruen 2 nov. 1746
· Henricus Moring 6 apr. 1753
· Jan Wellen 4 juli 1753
· De Heer Willem Berlebach 21 mei 1772
· Mons. Johannes Fikkerman 22 dito
528· K
· Monsr. Johannes Fikkerman 22 mei 1772
· 1790 in maart met 2 lijken vol
529· K
graf 260Δ
526· [samen met 259] Twe kercke Graften sonder No
527· K kerk
· Antonij van Gent 9 mrt 1746
· Hendrik Crinen 7 mei 1746
528· Hendrik Krinen 7 mei 1746
· Den 15 *september volgemaakt maar kunnen maar 2 lijken in
· [Dit graf is overgegeven aan Juffrouw in de Betu om daar een mont van te maken en is daar een ander door de kerk voor gegeven zijnde No 760 moet zijn No, 258]
528· K
graf 261Δ
526· Handrich Stip No 288 een steen van 8 voet lanck 41/2 voet bret
527· De erfgenamen van Hendrik Stijp
· *Ons
528· De erfgenamen van Hendrik Stijp
· Modo de kinderen en erfgenamen van Cornelis Wijs bij ruiling tegen No 389 onder den orgel
· De huisvrouw van Philippus van Aalst geboren Geertruij Wijs
529· De erfgenamen van Hendrik Stijp
· Modo....orgel
graf 262Δ
526· Willem van Wanrai sonder No
527· Willem van Wanraij
· Dit graf heeft Jan Huijbers en Neeltjen Broeksmit en Engelbart van Oldtsteijn gekocht van de weduwe Tinnegieter en de weduwe van Lom en de Professor Noot 22 juni 1713
· De weduwe van voorschr. Jan Huijberts 4 apr. 1739
· Is vol
528· Willem van Wanraij
· Dit........van Loon.....1713
· Modo Jacob van den Bogaerdt en Neeltje Huijbers en Anthonij Duijs en Catharina van den Bogaerdt den 13 maart 1742 en hun erven
· De weduwe van Jab Huijberts 4 apr. 1739
529· Willem van Wanraij
· Dit.......van Lom.....1713
· Modo........erven
graf 263Δ
526· Claes Euwens No 274
· Dit grafft heeft Claes Uwens vercofft aen Goedtschalck Gurdts 1670
527· Dit graf heft Claas Uwens verkocht aan Godtschalk Gurdt 30 apr. 1670
· Een Brouwersknecht genaamd Hendrik Hamer 19 okt. 1730
· De huisvrouw van Hendrik Hamer 12 apr. 1769
· De huisvrouw van Monsr Jacobus Hamer 19 febr. 1773
· Monsr. Jan Hamer 29 mrt 1775
528· Alzo dit graf verkeerd getekend is zo moet het op No 187 staan
· Dit graf............Geurts....1670
· Modo Jan en Hendrik Hamer 1`maart 1770
· Mons. Jan Hamer 29 mrt 1775
· Jacobus Gosewinus Hamer 17 mrt 1792
· Mons. Henderik Hamer 6 mei 1795
· Alexander Leitz juni 1804
· De Heer Peter van Arenberge Gerechs Sekkeretaares 25 febr. 1806
· Voor zon opgang Anna Geertruida van de Bruggen 20 jan. 1824
· Custos Peter Ten Hoet 26 jan.
· Cornelia Hoogercke(?) Vermeer echtgenote van Nicolaas Henderik van het Lindehout 9 mrt
· volgemaakt met puin 1835
· *1820 dit graf ingezakt zijnde en de eigenaren niet willende declareren of zij hetzelve al dan niet wilden blijven behouwen en hetzelve niet hebbende doen herstellen Zois door de kerk daarvoor betaald volgens quitantie aan de Timmerman A. de Groot 7,65 aan de Doodgraver J. Tunnissen 6,10 tesamen 13,65 ten einde hetzelve te doen in orde brengen. Memorie. Op aanvrage tot restitutie van de bovenstaande som is door de Heer Coupon(?) geweigerd en gezegd dat men van het graf afziet
· *Dus No 263 K. is gemetseld doch slechts voor korte lijken geschikt.
· (Losse memorie ingeplakt:) Mejuffrouw Christina Engelina van der Brugghen dochter van wijlen de Heer J.A. van der Brugghen en A.G. Roelie 8 mei 1824
· Is nog plaats voor een lijk
· Mejuffrouw Margaretha Opweirda ongehuwde dochter van Peter Opweirda en Elisabethg Liskamp echtelieden. En is daarmede volgemaakt 6 juli 1824
529· Alzo.........staan
· Dit graf.......1670
· Modo ......1770
· *1820............afziet
· 1821 is om reden hiernaast vermeld dit graf geworden het eigendom der kerk
· N.B. dit graf is zeer kort en dus slechts voor korte lijken geschikt
graf 264Δ
526· Jan Cornelissen No 265 en sarck van 6 voet lanck 2½ voet bredt
· Nu Jan de Wytt Schipper
527· De erfgenamen van Johan Cornelissen
· Dit graf heeft Willemken Everts weduwe Z. Sweer Kragten opgedragen aan Jan de Wit op de 29 nov. 1661
· 1718 de 19 nov. Van Cornelis de Wit en Maria Maessen echtelieden voor St. Stevenskerk gekocht
· Dit graf is aan de Heer Capiteijn de Wit weder overgegeven voor een ander Graf No 794 en de gerechtigheid daarvoor betaald 20 okt. 1720
· De vader van Capitein de Wit genaamd Cornelis de Wit 25 jan. 1725
· De vrouw van voorn. Corn. De Wit 8 jan. 1729
· Margrieta de Wit 21 mrt 1737
528· De erfgenamen van Johan Cornelissen
· Dit graf........Willem Everts.....Sweer Krachten....de Wijt.....1661
· 1718.........gekocht
· Dit graf........1720
· Margrita de Wit 21 mrt 1737
· *Modo de Heer J.G. Muller en Vrouwe C.G. in de Betou echtelieden
· Een kind van de Heer Comis Muller genaamd Frederik 20 dec. 1793
· De Heer Comis Johan George Muller 3 apr 1805
· De Heer Nicolaas Christiaan Kuijtenbrouwer 20 okt. 1817
· Juffrouw Mulder 16 febr. 1824
529· De erfgenamen van Johan Cornelissen
· Dit graf.........1661
· 1718..........gekocht
· Dit graf........1720
· Modo de Heer H.J.J. in de Betou en Vrouwe P.G. Harrington bij ruiling tegen No 412
· Modo de Heer J.G. Muller en Vrouwe C.G. in de Betou
graf 265Δ
526· Evert Jansen van Diels Raetsvrint sonder No een sarck 7 voet lanck 3½ voet bredt
527· De erfgenamen van de Raadsvriend Geurt Janssen van Dielsen
· De vrouw van de Heer Aarnt in de Betouw 9 okt. 1729
· De Heer Aarnt in de Betouw 13 juli 1731
· Juff. Slechtendaal huisvrouw van Johannes Peters van den Haaf 19 sept. 1755
· De Heer Baron Frederic Berenger de Beaufain Capiatine Le Rooy de Pruse 16 mei 1757
· Mons. Johannes Holler 5 juli 1758
528· De erfgenamen van de Raadsvriend Geurt Janssen van Dulsen
· Modo Hendrik Bosboom en zijn huisvrouw de koster Graat met zijn vrouw en kinderen Passementwerker Heuvels en zijn kinderen bij ruiling tegen No 907, onder de klokketoren Nijmegen 9 febr. 1774
· Mons. Johannes Holler 5 juli 1758
· De Ontfanger Frans Graadt 14 aug. 1790
· De Blikslager Frederik Cornelis Gisbers 17 mei 1799
· De Meester Bakker Roelof Graadt 23 jan. 1808
· Lamberta Ter Linden ehevrouw van Hermanus Meijerink 23 juli 1808
· De Heer Arend van Roggen koopman hier ter stede 14 febr. 1810
· Een dood aangegeven kind van Roelof Gesinus Graad van Roggen 5 nov. 1827
529· De erfgenamen van de Raadsvriend Geurt Janssen van Dulsen
· Modo.......1774
graf 266Δ
526· Den Mojor Backer sonder No een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Maijor Backart
· De Heer Advoct. Bartram Engelen 4 aug. 1728
· Mevrouw de weduwe van de Hr. Secrets. Engelen 4 nov. 1729
· De Heer Burgemeester Verstegen 10 jan. 1746
· Het jongste kind van de Heer Arnold Engelen genaamd Johan Otto 2 dec. 1750
· Nog een kind van de Heer Arnold Engelen genaamd Johan Henrick 3 febr. 1753
528· Major Backart
· Modo de erven van de Heer Secretaris Willem Engelen 1 sept. 1772
· Een kind van de Heer A. Engelen genaamd Johan Hendrik 3 febr. 1753
· De Heer Hendrik Engelen Secretaris en Gerechts.... dezer stad 1787
· Juf. C. Engelen 3 dec. 1790
· Hier kunnen nog 1 lijken in mets(?) de volle kist weg moet
· De Heer Ontf. En Houweisen(??) Engelen 10 mrt 1794
· Modo de Heer A. Engelen en zijn erven 1792
· *Modo de Heer Arnold Engelen als erfgenaam van wijlen de Heer Secretaris Willem Engelen volgens onderlinge schikking 1796
529· Major Backart
· Modo......1672
· Modo de Heer Arnold.......schikking tussen de erfgenamen van wijlen denselven *overgetekend de 20 januari 1796
graf 267Δ
526· Burgemr. Reinier van Rensen No 386 een sarck steen 7 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van de Burgemr. Reijnier van Rensen
· *Ons
· Willemina van Oort 27 mei 1758
· De vrouw van Lindert van Derheven genaamd Katrin Kessel dito 28
· De vrouw van Jan Bransen 22 aug. 1759
· Is vol
528· De erfgenamen van de Burgemr. Reijnier van Renssen
· K
· De vrouw van Jan Brandsen 22 aug. 1759
· Is vol
529· De erfgenamen van de Burgemr. Reijnier van Rensen
· K
graf 268Δ
526· Joncker Hendrik van Bronckhorst toesterholt sonder No een sarck thien voet lanck en vijff voet bredt
527· Jonr. Hendrik van Bronkhorst tot Osterholt
· *Modo C.F. Hackfort tot Osterhout
528· Jonkheer Hendrik van Bronkhorst tot Osterholdt
· Modo C.F. Hackfort tot Oosterhout
529· Jonkheer Hendrik van Bronkhorst tot Osterholt
· Modo C.F. Hackfort tot Osterhout
graf 269Δ
526· Willem Maurits No 284 dyt graff met consent vande kerckmr. overgegeven aen Pauwels Asmuijs
527· Pauwels Asmus heeft dit graf met consent van de kerkmr. van Willem Maurits gekocht
· *Ons
528· Pauwels Asmus heeft dit graf met consent van de kerkmr. van Willem Mourits gekocht
· K
529· Pauwels.......Mourits gekocht
· K
graf 270Δ
526· Willem van de Wart sonder No een sarck 7 voet lanck vier voet bredt
· Nu Willem Crayvanger en Cristina vande Waardt echteluyden
527· Willem van de Wardt modo Willem Crijevanger en Chijstina van de Wart zijn huisvrouw
· Dit graf heeft gekocht Paulus in de Betou
· *Modo de erfgenamen van de Heer Conraet in de Betou 1752
· Mejuffrou Lijsabeth de Visser dochter van Wouter de Visser en Anna in de Betou 20 juli 1759
· Mejuffrou Anna de Visser zuster van bovengemelde Lijsabeth de Visser 21 aug. 1759
528· Willem van de Wart modo Willem Craijevanger en Christina van de Wart zijn huisvrouw
· Dit graf......in de Betou
· Modo.......2 febr. 1752
· Mejuffrouw Anna de Visser 21 aug. 1759
· De huisvrouw van Daniel Dissersen geboren Cattharina Verbeet 1795
· Modo Daaneiel De Disserzans en zijne erven vervolgens overgetekend bij overgifte van de Heer H. Josselet als enige overgeblevene erfgenaam van Coenraat in de Betou overgetekend de 20 okt. 1796
· Johannes Verbeet zoon van J. Verbeet 18 juli 1808
· Anna Ida de Sarzens huisvrouw van Jacob Hendrik Coeleman 26 mei 1815
· Is vol
529· Willem van de Wardt modo.........huisvrouw
· Dit graf......in de Betou
· Modo........1752
· Modo Daniel Disserzens.......1795
graf 271Δ
526· Matheiss Verstraeten No 96 Vso een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
· Dit grafft is vercofft aen Cnotius Lauwerensins
527· De erfgenamen van Matheis van Straten
· Dit graf heeft Hendrik van Straten met consent van de kerkmr. verkocht aan Sr. Cuotius Laurens
· Dit graf hebben de kerkmr. uit kracht van authorisatie verkocht aan Isaak van Heuvel en de gerechtigheid aan de kerk betaald de 10 jan. 1675
· Oct. 1684 volgens contract tussen zusters en broers is deze groeve getransporteerd aan Sr.Gerrit van Heuvel en Helena Diets echtelieden
· [De wed. Diets 7 jan. 1724]
· *Dit moet bij No 862 worden aangetekend
528· De erfgenamen van Matthijs van Straaten
· Dit graf.....Cnotius Lourens
· Dit graf......1675
· Oct. 1684......echtelieden
· Modo de erfgenamen van de weduwe Doct. Cornelis Vermeer de 20 aug 1740 overgeschreven
· Do Ver Vermeer 1794
· Mevrouw de weduwe Noet geboren Leonora Agneta Vermeer 24 febr. 1802
· Juffrouw Willemina van den Bergh weduwe van de Heer Predekant Leonard Hendrik Vermeer 2 zomerm. 1810
· Pieter Antoni Jacobus Vermeer zoon van de Heer J.W.Vermeer 30 apr. 1817
· Leonard Hendrikus Willem Theodoor Abeleven zoontje van Arnoldus Sander Jacobus Abeleven 19 aug. 1825
· Catharina Gerarda Vermeer echtgenote van Arnoldus Sander Jacobus Abeleven 27 dec. 1827
529· De erfgenamen van Matthijs van Straaten
· Dit graf.....Laurens
· Dit graf......1675
· Oct.1684.......Dietz echtelieden
· Modo.......overgeschreven
graf 272Δ
526· Jan van Welderen sonder No een sarck van 9 voet lanck en 4 voet bredt
527· Jan van Welderen
· *Modo Linden van Ressen en kinder tot de Perk
528· Jan van Weelderen
· Dit graf is door dood van de Hoogwelgeb. Vrouwe Mechtelt van Weelderen verstorven op haar erfgenamen zijnde de Familien van Lynden van Ressen en Lijnden tot de Parck Ao 1723, overgetekend de 4 dec. 1726
529· Jan van Weelderen
· Dit graf......1726
graf 273Δ
526· Vrouw Loeffs de erfgenaeme van Salige Jan Denys
527· De erfgenamen van Saliger Jan Denijs
· Een zuster van de Apotecquer van Zantvoort 17 juli 1728
528· De erfgenamen van Saliger Jan Denijs
· K
· Een zuster van de Apotheker van Sandvoort 17 juli 1728
529· De erfgenamen van Salige Jan Denijs
· K
graf 274Δ
526· Peter Janssen d'Slachter van de kerck gecoft No 401
527· Peter Janssen Slachter
· *Ons
· De vrouw van Gerrit van der Wedden 25 mrt 1774
528· Peter Janssen Slachter
· K
· De vrouw van Gerrit van der Wedden 25 mrt 1774
529· Peter Janssen Slachter
· K
graf 275Δ
526· Secretarius Baijer sonder No
527· De erfgenamen van de Secretarius Johan de Beijer
· *Modo de Heer Borgemes. Renesse en zijn huisvrouw Sara de Bijer
· Een kraamkind van de Heer Jacob Renes 2 mrt 1743
· De weduwe van de Heer Burgemeester Beijer 2 apr. 1748
· [De huisvrouw van de Heer Burgemeester Renesse geboren Sara de Beijer 7 jan. 1761]
· {hoort bij 277}
528· De erfgenamen van de Secretarus Johan de Beijer
· Modo de H.W.geboren Heer van Renesse Burgemeester der Stad Elburg en deszelfs huisvrouw Sara Maris de Beijer de 18 apr. 1752
· De weduwe van de Heer Burgemeester de Beijer 2 apr. 1748
529· De erfgenamen van de secretaris Johan de Beijer
· Modo.....1752
graf 276Δ
526· Joffrou Kuttels waerin den Ritmr. Karel(?) begraven
· Nu de Rentmr. Taxsis
527· De Luijtenant Willem Cnuttel
· Deze groeve overgewezen aan de Rentmr. Taxsis als hebbende de nichte getrouwd
· Freule Remael 18 sept. 1731
· Mr. Bakker Peter Leenders 29 aug. 1736
· De vrouw van de Mr. Bakker Peter Leenders 22 mrt 1755
· Barta Leenders huisvrouw van de Gemeensman N.N. Diemers 4 mei 1757
· De zoon van Dimmers genaamd .... 20 mei 1757
· En is vol
528· De Lieutenandt Willem Knüttel
· Deze......getrouwd
· Modo Pieter en Angnies Dubers de 28 sept. 1772
· De zoon van Jan Diemers genaamd .... 20 mei 1757
529· De Lieutenant Willem Knüttel
· Deze.....getrouwd
· Modo........1772
graf 277Δ
526· Ruth van Lenth modo Willem Grob No ...
527· Ruth van Lent
· Modo de Heer Burg. Renesse en Sara Maria de Beijer
· De huisvrouw van de Heer Baron Wijnand Maximiliaan van Renesse geboren Sara Maria de Beijer 7 jan. 1774
· Het jongste kind van den jongen Heer Baron van Renesse Burgmr. te Elborg 28 nov. 1779
528· Ruth van Lent
· Modo de H.W.Geb. Heer van Renesse Borgermeester der Stad Elburgh en deszelfs huisvrouw Sara Maria de Beijer de 18 apr. 1752
· Het jongste kind van de jongen Heer Baron van Renesse Borgemr. Te Elburg 28 nov. 1779
529· Ruth van Lent
· Modo......1752
graf 278Δ
526· Goessen d'Beijer sonder No een sarck van 9 voet lanck en 4 voet bredt
527· De erfgenamen van Gossen Beijer
· *Modo Borgemr. Renesse en Sara Maria de Beijer
528· De erfgenamen van Gossen Beijer
· Modo de HWG Heer van Renesse Borgermr de stad Elburg en deszelfs huisvrouw Sara Maria de Beijer de 18 apr. 1752
· Jacoba Maria Baronesse van Renesse de huisvrouw van Jacob Dirk Lodewijk Baron Sweerts de Landas 13 jan. 1797
· De dochter vande Baron J.H.P.E. van Renesse tot Wilpe genaamd E.L.S. van Renesse 28 okt. 1801
· Baron J.H.P.E. van Renesse tot Wilpe 3 febr. 1818
529· De erfgenamen van Gossen Beijer
· Modo.......1752
graf 279Δ
526· Kerck een dwars graf
527· K Kerck
· De vrouw van Willem Verkroegh 25 sept. 1736
· Nog een meisje van 't Weeshuis genaamd Hendrina Hendriks dito
· Is vol
· *NB in dit graf kunnen maar 2 kisten in
· Is vol
528· K
· Een meisje van het Weeshuis genaamd Hendrina Hendriks 25 sept. 1736
· Is vol
· 1789 met twee lijken vol
529· K
graf 280Δ
526· Willem Grobbe Rentmr. No 216 Vso
527· Dit graf is op de 1 nov. 1697 door de kerkmr. van Gent verkocht aan Johanna Vulder weduwe van Jaques Palee
· De dochter van de Heer Luytent. Palee genaamd Mechtelt 13 okt. 1736
· De Heer Luijtenant Migiel Palee 21 aug. 1742
· De weduwe van de Heer Luijtenant Migiel Pellee 18 mei 1759
528· Willem Grob Rentmr. En Borger Hopman
· Dit graf met authorisatie verkocht en hebben hetzelve de kerkmeesteren voor de kerk gekocht, geschied de 10 nov. 1678
· Dit graf.......Palé
· K
· De weduwe van de Heer Lt. M. Palée
529· Willem Grob Rentmr. En Borger Hopman
· Dit graf........1678
· Dit graf......Palee
· K
graf 281Δ
526· Jan Tross No 144
527· Johan Tros Hopman
528· Johan Tros Hopman
529· Johan Tros Hopman
graf 282.283Δ
526· Ossenberchs een doubel graff No 221 Vso een gehouwen sarck van 10 voet lanck en vijff voet bredt
527· Ossenberghs erfgenamen
· Wolter van Bemmel 15 juli 1727
· De weduwe Arnoldus van Ossenberg 29 juni 1736
· De vrouw van Jan van Ree 14 sept. 1748
· De Poortier Mons. Ossenbergh 3 juni 1772
528· 282. Ossenbergs erfgenamen
· 283. Ossenbergs erfgenamen
· De Poortier Mons.Ossenberg 3 juni 1772
529· 282. Ossenbergs erfgenamen
· 283. Ossenbergs erfgenamen
graf 284.285Δ
526· Jasper van Mulicom een doubel graff No 208 Vso
· De erffgenaemen van Gerrit Kerscorff door Derrick van Seller aangegeven
527· De erfgenamen van Gerret Kerscoff door Derk van Seller aangegeven
· Dit graf heeft Mons. Aelb. Grameij uit kracht van verwin en gerechtelijke verkoping aan zich behouden en de gerechtigheid daarvan betaald de 29 juni 1695
· 1727 den .. maart heeft d'Heer Willem van Ee dit graf gekocht van voorn. Mons. Grameij met consent der kerkmrs en de gerechtigheid betaald
· Uit het graf van No 462 en 463 Juffr. Vercammen de huisvrouw van voorn. Heer van Ee neffend nog 2 kinderen van gen. Heer van Ee 3 dito
· Voorn. Heer Willem van Ee 12 mei 1739
528· 284. De erfgenamen van Gerrit Kerssekorf door Derk van Zeller aangegeven
· Dit graf.....1695
· *Deze twee grafsteden heeft Aelbert Grameij overgegeven aan Willem van Ee en zijn zuster Hester van Ee en hun erven 4 maart 1727
· Jacoba Baeken weduwe Spreker Berneg 27 apr. 1798
· 285. De erfgenamen van Gerrit Gerrit Kerssekorf door Derk van Zeller aangegeven
· Dit graf mede als boven opgewonnen ......1695
· De Heer W. van Ee 12 mei 1739
529· 284. De erfgenamen van Gerrit Kerssekorf door Derk van Zeller aangegeven
· Dit graf.....1695
· *Deze twee.........1727
· 285. De erfgenamen van Gerrit Kerssekorf door Derk van Zeller aangegeven
· Dit graf.....1695
graf 286Δ
526· Arnolt ter Steggen Nom335 een sarck van 8 voet lanck 4 voet bredt
527· Aernolt ter Stegen
· Nu Hermen tros
528· Arnold ter Steegen
· Nu Harmen Tros
529· Arnold Ter Steegen
· Nu Harmen Tros
graf 287Δ
526· Berent Woenders No 49
527· De erfgenamen van Berdt Wonders
· *Modo de Professor van Lom en de Heer Platsmaioor Brison
528· De erfgenamen van Berndt Wonders
· Modo de Professor Johan Hendrick van Lomn en de Lieutenandt Daniel Brousson volgens vertoorn magescheid van de 15 febr. 1748
529· De erfgenamen van Berndt Wonders
· Modo.......2748
graf 288Δ
526· Tunniss Bernts No 172 Vso
527· De erfgenamen van Theunis Berents
· *Ons
528· De erfgenamen van Tunnis Bernts
· K
529· De erfgenamen van Tunnis Bernts
· K
graf 289Δ
526· Peter van Haeren No 134 twe nye steenen van 2½ voet
527· Peter van Haeren
· Door vergunning Capitijn Luytenant Johannes Jacobus Merkel 6 dec. 1779
528· Peter van Haaren
· Modo Francis en Willem van Haaps de 28 sept. 1772
· Bij vergunning de Capt. Lt., Johannes Jacobus Merkel 6 dec. 1779
· Francis van Haaps 6 febr. 1784
· De vrouw van Francis van Haaps 20 aug. 1790
· Is vol
529· Peter van Haaren
· Modo.......1772
graf 290Δ
526· Derick Gysberts No 14 twe nieue steenen van 2½ voet
· Nu Menske Jacops
527· Hermen de Ram en zijn huisvrouw
· Een dochter van Mons. Mouritz de Bruijn genaamd Hermina 12 sept. 1730
· De jongste zoon van Maurits de Bruen genaamd Harmen 12 aug. 1740
· De vrouw van de Prokereur Meinard Scheers 21 apr. 1741
· De weduwe Kloot 23 ... 1753
528· Dirk Gisbert erfgenamen door Menske Jacobs betaald, dan alzo die Menske Jacobs erfgenaam is wegens Derck Gisbert moeder en niet wegens Derk Gisberts vader daar 't graf vandaan komt, zo komt het aan de kerk,
· dit graf aan Menske Jacobs verkocht
· Dit graf heeft verkocht Johan Francis di Giorgio als volmachtiger van zijn vrouw Jacomi8na Wemmers aan Harmen de Ram en zijn huisvrouw en heeft de gerechtigheid aan de kerk betaald 14 juli 1682
· Modo de kinderen van Maurits de Bruijn
· Modo Elisabeth de Bruijn weduwe van Jacob van Hulst en hare kinderen6 dec. 1774
· Modo Christina de Bruijn weduwe van J. van Hulst en Wessel Wessels en hun erven 14 dec. 1774
· De weduwe Kloot 23 apr. 1753
· Barbara de Bruijn vrouw van Dranen(?) 27 sept. 1782
· Barbara Helena Alberthe van Aren 2 aug. 1802
· P.L. Monot (Monok?) 3 mei 1805
· De weduwe van Dr. Dolleman geboren J. de Bruyn 15 juni 1805
· Maria Laurentius huisvrouw van Willem van Arnhem 9 mrt 1809
· Is vol
529· Derrik Gisbert erfgenamen.........verkocht
· Dit graf.......1682
· Modo de kinderen.....de Bruyn
· Modo.........1774
· Modo .........1774
· Alsmede de kinderen en erfgenamen van Willem van Arnhem en Barbara de Bruyn echtelieden
graf 291Δ
526· Jenneken van Tuijll No 146
· Dit grafft bij Jan van Welsingh gecofft 1661
527· Jacob Peters Velbereijder en zijn huisvrouw Maria Ploon aangekocht de 27 juli 1691
· De vrouw van de Schoenmaker Peter van Grevenbroek 22 sept. 1736
528· Jenneken van Thuijl nu Harmen Seben
· Dit graf hebben Hermen Janssen van Keiserswaerdt en Harmen Janssen tot Hees en Peter Hendriks Seben verkocht aan Jan Welsingh 28 aug. 1661
· Dit graf heeft Jan Welsingh weder verkocht aan Mr. Jacob Peter Velberijer en zijn huisvrouw Maria Vloen de 7 juli 1691
· K
· De vrouw van de Schoenmaker Peter van Grevenbroek 22 sept. 1736
· Juf. Royens 1788
· 1789 dit graf met vier lijken volgemaakt
529· Jenneken van Thuijl nu Harmen Seben
· Dit graf......1661
· Dit graf......1691
graf 292Δ
526· Handrich Gerits d'No onder het gestoelt
527· Hendrik Gerrits Schoenmaecker
· Hubert Schoenmaker 20 mei 1732
528· Hendrik Gerrits Schoenmaker
· K
· Hubert Schoenmaker 20 mei 1732
529· Hendrik Gerrits Schoenmaker
· K
graf 293Δ
526· Hendrick Vaeck No 150 Vso een leie gelick gehouwen
527· De erfgenamen van Hendrick Vaack
· *Ons
528· De erfgenamen van Hendrik Raak
· K
529· De erfgenamen van Hendrik Raak
· K
graf 294Δ
526· Roelleff Verheijen No een nye sarck steen van 7 voet lanck en 2½ voet bredt
527· Roeloff Verheijen
· Nu Procr. M. Omelingh
· Voorn. Procr. Omelingh 6 sept. 1730
· Frans Jan Omelings 9 juni 1741
· De vrouw van de RaatsHeer Broun(?) genaamd .... 22 juli 1757
· En is vol
528· Roeloff Verheijen
· Modo de Procurator Melchior Ommeling 1724 de 10 april
· De vrouw van de Raadsheer Brouw(?) 22 juli 1757
· Is vol
529· Roeloff Verheijen
· Modo....april
graf 295Δ
526· Hermannus ad Breholt No 169 Vso een sarck steen van 7 voet lanck 3 voet bredt
· Nu Jonr. Goedert van Steenhuys Heer tot Arndt
527· Hermanus ad Boekholt nu Jonr. Godet van Steenhuijs Heer tot Aert
· *Modo nu Ionker Godert van Stenhuys heer tot Aart
528· Hermanus ad Boecholt
· Nu Jonkr. Godert van Steenhuijs Heer tot Aert
· K
530· Hermanus ad Boecholt
· Nu.....Aert
· K
graf 296Δ
526· Johan van Moldick sonder No een sarck van 7 voet lanck en 3½ voet bredt
527· Johan van Moldick
· Derk Pels 20 okt. 1761
· Is vol en kan ook niet geruimd worden, is een aardegraf en die daar bij liggen zijn ook aardegraven is met groot gevaar tot deze ene kist gegraven
528· Johan van Molduk
· Modo Jan Pels en Jacobus Verberck
· Derk Pels 20 okt. 1761
· Is vol
· Modo S.A. de Groodt Mr. Timmerman en zijn erven *20 juli 1806
· Johanna van Eck huisvrouw van den diaconnimeester B. Mensen 22 febr. 1816
· Diaconnijmeester Bernardus Mensen 25 juli 1817
529· Johan van Molduk
· Modo.......Verberck
· Door J.H. Ritzer weduwnaar van Elisabeth Pels voor zich en zijn kinderen overgegeven aan de Mr. Timmerman S.A. de Groodt en zijn erven volgens acte van overgaaf d.d. 20 juli 1806
graf 297Δ
526· Albert ter Stegh No 254 een sarck van 7 voet lanck en 3 voet bredt
527· Albert Versteegen cum suis
· Nu Hermen Tros
528· Aalbert Versteegen cum suis
· Nu harman Tros
529· Aalbert Versteegen cum suis
· Nu Harmen Tros
graf 298Δ
526· Derick van der Burght No 248 Vso
· Nu Claes Lesier
527· Claas Lesier
· Dit graf verkocht aan Matthijs de Bruijn en zijn erven Ao 1730 de .. dec.
· De vrouw van voorschreven de Bruijn 27 dito
· De 2e vrouw van Matthijs de Bruijn 12 febr. 1734
· Is vol
528· Klaes Lesier
· Claes Losekoot en Agatha Joosten hebben dit graf verkocht aan Matthijs de Bruijn en zijn erven de 23 dec. 1730
· De tweede vrouw van Matthijs de Bruijn 12 febr. 1734
· Is vol
· De zoon van Monsier Elbers Wijnkoper genaamd Matthijs 1795
529· Klaas Lesier
· Claas ......1730
graf 299Δ
526· Jan Vermoelen NO drij nie steenen van 2½ voet
527· Jan Vermoelen erfgenamen
528· Jan Vermoolen erfgenamen
· K
529· Jan Vermoolen erfgenamen
· K
graf 300Δ
526· Loedewick Cremer No 90 Vso
527· Loduwijk Cremer
528· Lodewijk Cremer
· K
529· Lodewijk Cremer
· K
graf 301Δ
526· Dericck van Steenwick sonder No een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
· Nu Johan Kanis
527· Johan Canijs wegens Mathijs Canijs
· *Modo de Heer Isebrant van Oorschot en Susanna de Lameer
· De weduwe van Luenen 14 febr. 1725
· De Heer Raatsvrint Iesebrant van Oorschot 3 nov. 1756
· De jongste zoon van wijlen de Heer Raad van Oorschotd 177.
· Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Raad van Oorschotd 11 dec. 1772
528· Johan Kanijs wegens Matthijs Kanijs
· Modo de Heer Raadsvriend Ijselbrandt van Oorscho en Juffr. Susanna de Lammeer
· Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Raad van Oorschodt 11 dec. 1772
· De Heer Schepen Thomas van Oorschot 16 sept. 1783
· Ijsbrand Arnoldus van Suchtelen zoon van Arnoldus van Suchtelen zoon van Abraham van Suchtelen 14 mei 1816
· is vol
· Modo Vrouwe S.W. van Suchtelen weduwe Oorschodt
529· Johan Kanijs wegens Matthijs Kanijs
· Modo......Lammeer
· Modo.......Oorschodt
graf 302Δ
526· Aerijaen Den Dorst sonder No een sarck van 9 voet lanck vijff voet bredt
527· Adriaan den Dorst
· Mons. Haller de Kock 29 dec. 1772
528· Adriaan den Dorst
· K
· Mons. Haller 29 dec. 1772
529· Adriaan den Dorst
· K
graf 303Δ
526· Derick van Aelst No. 269 dry nye steenen van 2½ voet
527· Derk van Aelst
· Nu de kinderen van Jonr. Georg Adolph van Ulst en Naletta Swem gewezene echtelieden waarvan dat Coenraet van Beeringhen en Agneta van Aelst echtelieden zijn geweest overgrootvader en overgrootmoeder
528· Derk van Aalst
· Nu de kinderen van Zaliger Georg.........overgrootmoedert
· Modo de Heer en Mr. Pieter Middeldorf de 22 sept. 1772
529· Derk van Aelts
· Nu....overgrootmoeder
· Modo.....1772
graf 304Δ
526· Reinier Krabbe No 151 Vso
· Nu Johan Verwoerdt
527· Johan Croes wegens Reijn Crabbe
· Dit graf is van Grietgen Wonders tot Amsterdam woonende aan Jan Verwoert gegeven vermogens bescheid aan de kerkmrn. Getoond
· *Modo de profestor van Lom en de Platsmaioor Daniel Brisen
528· Johan Croes wegens Rein Crabben
· Dit graf.....Verwoerdt.... getoond
· Modo de Professor Johan Hendrik van Lom en de Lieutenandt Daniel Brouson volgens getoond magescheid van de 15 febr. 1748
· Geertruida Mooij echtgenote van Barthelomeus Jan Brousson 8 febr. 1728
· Bartholomeus Jan Brousson weduwnaar van wijlen Geertruida Mooij 28 juli 1788
529· Johan Croes wegens Rein Crabben
· Dit graf.........vertoond
· Modo.......1748
graf 305Δ
526· Johan van Haeren No 57
527· Johan van Haeren
· Nu Willem en Petronella van Haeren regte neven en nichte
· *Modo Logenraat
· Abraham Logeraat 18 febr. 1780
528· Johan van Haren
· Nu.......nicht
· Modo Francis van Haeps den 5 okt. 1772
· Dit graf heeft Francis van Haeps verkocht aan Jan Willem Logenraet en Everdina Roukens echtelieden den 21 dec. 1779
· Abram Logeraat 18 febr. 1780
· Vrouw Logeraat genaamd Rouken 1794
· Jan Willem Logenraat 10 apr. 1801
· Arnoldus Logenraad 9 febr. 1818
· Juffrouw Elisabeth Huebers huisvrouw van Jan Willem Loogenraad 11 nov. 1822
529· Johan van Haren
· Nu......nicht
· Modo.......1772
· Dit graf.....1779
graf 306Δ
526· Johan van Elst No 250
· Nu Johan Welties
527· Johan van Elst nu Johan Veltjes
· *Ons
528· Johan van Elst nu Johan Veltjes
529· Johan van Elst nu Johan Veltjes
graf 307Δ
526· Adolff van Wick No 247 Vso een leij gelick gehouwen
· Nu de weduwe van Burgemr. Kelffken
527· De weduwe vaan de Burgemr. Kelfken
528· De weduwe van de Borgermeester Kelfken
· 1792 Modo de Heer A. Engelen en zijn erven
· *Modo de Heer Arnold Engelen 20 jan. 1796
· Mevr. Engelen geboren Groote 1796
· Mevrouw de weduwe van de Heer Leonart Jan Smits 19 apr. 1820
· Jufferouw Johanna Engelen 19 juni 1822
· Nog plaats voor een lijk
529· De weduwe van de Burgermeester Kelfken
· Modo de Heer Arnold Engelen als mede-erfgenaam van wijlen de Secretaris Willem Engelen, en die als erfgenaam van de Burgemeester Kelfken, volgens onderlinge schikkingen deling tussen de erfgenamen van wijlen dezelve *overgetekend de 20 jan. 1796
graf 308Δ
526· Jan van Boels No 228 een sarck steen van 7 voet lanck en 4 voet bredt betalt door Arndt van Seller
527· De erfgenamen van Jan van Boels betaald door Arent van Zeller
528· De erfgenamen van Jan van Boels betaald door Arnd van Seller
· K
529· De erfgenamen van Jan van Boels betaald door Arnd van Seller
· K
graf 309Δ
526· Goert van Moldick sonder No een sarck van 4 voet lanck en 3½ voet bredt
527· De erfgenamen van Geurt van Moldich
528· De erfgenamen van Geurt van Moldik
· Als nu aan Willem Gerrit Boumeester en Johanna Klousen echtelieden en de gerechtigheid aan de kerk voldaan de 19 apr. 1757
· Modo Daniel Siebert en Johanna Claussen echtelieden de 22 sept. 1772
· Johanna Cloussoon juni 1782
· Johanna Sophia Bouwmeester 14 sept. 1802
529· De erfgenamen van Geurd van Moldik
· Alnu.........1757
· Modo.........1772
graf 310Δ
526· Handrich van Moldick sonder No een sarck van 4½ voet lanck 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Hendrik van Moldich
· Een zoon van Monsr. David Stengels genaamd Willem 20 nov. 1736
· De vrouw van Otto Rijcke 26 juli 1768
528· De erfgenamen van Hendrik van Moldik
· Modo Johannes van Moldik
· Modo Ot Rijke en Derkse van Woerden echtelieden bij gebleken aankoop van Johannes van Moldik
· De vrouw van Otto Rijke 26 juli 1768
· Willem Rieke 22 juni 1801
· Bij vergunning de huisvrouw van Jan de Veer geboren Maria Braber 3 dec. 1802
529· De erfgenamen van Hendrick van Moldick
· Modo Johannes van Moldik
· Modo Ot Rijke.......Moldick
graf 311Δ
526· Kerck
527· K kerk
528· K Dit ligt onder het Heere gestoelte. Kan niet gebruikt worden
529· K
· Ingeplakt briefje: Dit graf is bevonden dat er een fondament muur in is, daarom is het niet te gebruiken of de muur moest daaruit zijn genomen
graf 312.313Δ
526· Aert Sanders een doubel graff een ley van ses voet lanck en 3 voet bredt
· d'No affghescroet daerbey twe nye steen van 3 voet lanck en 2½ bredt
· yder 3 gul.
527· Arndt Sanders erfgenamen
· De vrouw van Jan Sanders 30 apr. 1732
· De vrouw van Gerrit Sanders 19 juli 1740
· Monsr. Jan Sanders 24 febr. 1756
· De Heer Gerrit van Beest 16 okt. 1776
· De Juffer Anthonia Schilder 1 jan. 1777
· *Modo nu de Heer Apoteeker Looijen
· Een dochtertje van de Heer Eijsebrant Looijen 27 juli 1777
· Een kraamkind van de Heer Apot. Loyen 1793
· Fenna Sebilla van Beest ehevrouw van de Heer IJselbrand Loyen Borger Hopman 26 nov. 1793
528· *Is maar een graf
· 312 Arend Sanders erfgenamen
· Een dochtertje van de Heer IJsbrandt Looijen 27 juli 1778
· 313 Modo Theodorua Sanders van Well, bij erfenis van deszelfs moeij Petronella Sanders, zijnde geweest de dochter van Arendt Sanders, actum de 5 mei 1773
· Modo voor de Heer Anthonie Eijselbrandt Loyen en zijn erven de 12 oct. 1776
· Een kraamkind van A.A. Looyen 1793
· Fenna Sibilla van Beest huisvrouw van de heer IJ Looijen 26 nov. 1793
· Arnoldus Adrianus Looyen zoontje van Anthony IJsbrand Looyen en van Johanna Hesena(?) van Elsbroek 1826
529· *Is maar een graf
· 312 Arend Sanders erfgenamen
· 313 Modo Theodorus........1773
· Modo voor........1776
graf 314Δ
526· Uietgen Bernts No 52 twe nye steenen van 3 voet lanck en 2½ voet bredt
527· Wtgen Berns erfgenamen
528· Utgen Berns erfgenamen
· K
529· Utgen Berns erfgenamen
· K
graf 315Δ
526· Wyndel van Trist
527· Wyndel van Triest
528· Wijndel van Triest
529· Wijndel van Triest
graf 316Δ
526· Goossen Beijer sonder No een sarck van 7 voet lanck en dry voet bredt
527· Gossen Beijer
· De jongste zoon van Juffr. de weduwe van de Brouwer Beijer genaamd Hermen 14 jan. 1733
· Heer Willem Beijer 29 sept. 1739
· Juffr. Heerma geboren Beijer 3 dec. 1743
528· Goossen Beijer
· Modo Mejuffer Petronella Elisabeth en Gardina de Beijer en de kinderen van Mejuffr. Johanna Maria de Beijer
· Juffr. Heerma geboren Beijer 3 dec. 1743
· Meevou Theodora Wolters van den Steen vrouwe van Mr. C.F.Kleenefeldt 18 juni 1795
529· Goossen Beijer
· Modo Mejuffer......de Bijer
graf 317Δ
526· Adolff van Wick No 247 Vso een leij ghelick gehouwen
· Nu de vrou van Ee
527· 1719 den 21 november is dit graf verkocht door de Heer en vrouw van Sleborch aan de Gemeensman Jan Hamerslag en zijn huisvrouw Alijda van Hasselt
· Alijda van Hasselt eerste vrouw van Jan Hamerslagh in dit graf gezet alzo het voorleden jaar bij abuis verkeerd was gezet in een graf van de weduwe van de Heer Ambtman Pieck 15 juli 1723
· De Gemeensman Jan Hamerslag 9 juni 1744
· De vrouw van Jan Hamerslag genaamd Maria Oring 29 aug. 1759
· De huisvrouw van de Bakker Hamerslag 20 apr. 1770
· De tweede huisvrouw van de Bakker Hamerslag genaamd C.J. Morgenroot 8 juli 1772
528· Adolf van Ewig nu de vrouw van Eest
· Nu de kinderen van Arnold Rudolph van Bloemendaal in zijn leven Heer van Eest
· Dit graf is door den Welgeb. Heer Hermen Arnold van Bloemendaal en zijn Ed. zuster Freule Geertruij Aleyda van Bloemendaal verkocht op de 15 april 1700 aan de Welgeboren Heer tot Westdorp en Welgeb. Vrouwe Sophia van der Moolen, Vrouwe tot Sleborgh echtelieden
· 1719 den 21.......Sleeborgh....Aleyda van Hassel en op dato aan haar overgedragen
· De tweede huisvrouw van de Bakker Hamerslag geb. C.J. Morgenroot 8 juli 1772
· De vrouw van Jan Hamerslag 1793
· De huisvrouw van Jan Willem Drissen 6 sept. 1794
529· Adolph van Ewig nu de vrouw van Eest
· Nu de kinderen..........Eest
· Dit graf........Engbert Alexander de Rengers Heer tot Westdorp...echtel.
· 1719 den......overgedragen
graf 318Δ
526· Burgemr. Willem Vervort sonder No een sarck van acht voet lanck vier voet bredt
527· Burgemr. Willem Vervoort
· 6 aug. 1685 heeft de Hr. Verheijden nomine Vervoert deze grafstede aangegeven
· *Nu op de kinderen van de Heer Willem Pieck
· De weduwe van de Heer Willem Pieck 1 apr. 1743
528· Burgemeester Willem Vervoert
· 1685 6 aug. .......aangegeven
· Deze grafsteden is overgetekend aan de kinderen en erfgenamen van Juffr. Naletta van Voors, weduwe van de Heer Willem Pieck 17 febr. 1744
· De Heer Willem Pieck 1 apr. 1743
· Heer Burgemr. H. Pieck 1785
529· Burgermeester Willem Vervoert
· 1685......aangegeven
· Deze grafstede........1744
graf 319Δ
526· Allert d'Kinder No 196 Vso
527· De erfgenamen van de Hopman Albert de Kinder
· *Ons
528· De erfgenamen van de Hopman Albert de Kinder
· K
529· De erfgenamen van de Hopman Albert de Kinder
· K
graf 320Δ
526· Hendrick van Mekere sonder No
527· Hendrik van Meckeren
· *Ons
528· Hendrik van Meekeren
· K
529· Hendrik van Meekeren
· K
graf 321Δ
526· Kerck
527· K kerk
528· K Dit kan niet gebruikt worden
529· K
graf 322Δ
526· Derrick van Haps No 216 twe nye steenen van 2½ voet en Nulleken van Selder
527· Derk van Haaps en Neuleken van Zeller
528· Derk van Haeps en Nulleken van Seller
· Modo Francis van Haeps de 28 sept. 1772
· NB dit ligt onder de H. Gestoelte kan niet gebruikt worden
529· Derk van Haaps en Nulleken van Seller
· Modo......1772
· Los briefje: 322 NB dit ligt onder het H. Gestoelte kan niet gebruikt worden
graf 323Δ
526· kerck
527· K kerk
528· K dit ligt onder het Magistraat Gestoelte kan niet gebruikt worden
529· K
graf 324Δ
526· Deryck van Bronchorst sonder No een sarck van 9 voet lanck 4½ voet bredt twe stucken
527· De erfgenamen van Derk vab Bronkhorst
528· De erfgenamen van Derk van Bronkhorst
· Modo de Heer C.F. Hackforst, Heer tot Oosterhoudt
529· De erfgenamen van Derk van Bronkhorst
· Modo.....Oosterhout
graf 325Δ
526· Jacob Wintgens sonder No 197 Vso een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Jacob Wijntgens
· [ 1728(?) de 27 bnovemb is hierin begraven een nicht van Do....Pan....]
528· Jacob Wijntgens
· K
529· Jacob Wijntgens
· K
graf 326.327.328Δ
526· Rentmr. Leyendecker drey Graften in gestalte No 9/10/11
527· Rentmr. Leijdecker
· Coenraat Meijer 4 nov. 1769
528· Rentmr. Leijdekker
· Modo de Heer Johan Matthijs Bussij de Rabutin en Anna Jondan echtelieden en hun erven
· Deze grafstede verkocht door de Heer J. de Leeuw van Coolwijk als Testamentaire Executeur over de Boedel en Nalatenschap van wijlen de Heer en Mr. Johan Matthijs Bussij de Rabutin, als mij als kerkmeester gebleken is, en de gerechtigheid betaald aan Coenraedt Ernst Meijer en Catharina Megtelt Mynhardt echtelieden de 14 dec. 1769
· Coenraad Meijer 4 nov. 1769
529· Rentmr. Leijdecker
· Modo........erven
· Deze.......1769
graf 327Δ
526· - (bij 326)
527· Rentmr. Leijdecker
· De huisvrouw van Mons. Huijbert Boogers 28 febr. 1775
· Huybert Boogers 15 dec. 1779
528· Rentmr. Leydekker
· De Heer Johan Matthijs Bussij de Rabutin en Mevrouw Anna Jondan echtelieden en hun erven
· Deze grafstede verkocht door de Heer J. de Leeuw van Coolwijk als Testamentaire Executeur van wijlen de Heer en Mr. Johan Matthijs Bussy de Rabutin, als mij als kerkmeester gebleken is, en de gerechtigheid betaald, aan Huijbert Bogaarts en Maria Philippina Mijnhard echtelieden de 14 dec. 1769
· Huijbert Bogers 15 dec. 1779
· Bovenstaand graf is op heden de 5 mei 1824 verkocht aan Mevrouw de weduwe Ampt geboren Rorerse en zo met kerkegerechtigheid als koopspenningen voldaan. Staat nu ten name van Mevrouw Ampt geboren Rorerse
· De Heer Generaal Majoor en Kommandant dezer Stad 6 mei 1824
· NB te vinden onder de zitplaats Lett. C N. 136
· *deze twee graven is maar een graf dat voor begraven dient
· *gemetzeld en met zwalpen
· *te vinden wanneer men bij het orgel ingaat, tussen het regeringsgestoelte en de voormalige Capiteins bank, schietende met een punt onder de voetenbank ter rechterzijde, de steen gem. 327 leit midden op het graf
· *NB te vinden onder de zitplaatsen Lett. C No
529· Rentmr. Leijdecker
· De Heer.....erven
· Deze grafstede.......1769
· Dit graf met het volgende nummer (328) één graf uitmakend, door de kerk uit hoofde van verzakking in ordre gebracht zijnde, zo heeft de Heer Bogaarts ten einde die onkosten niet te betalen, afstand van hetzelve gedaan ten behoeve van de kerk. Nijm. 20 april 1822
· NB bij het openen van het bovenstaande gemetselde graf is bevonden dat ofschoon er No 327 & 328 op staat het nochtans slechts één graf is, geschikt voor één kist in de breedte, zijnde hetzelve te vinden tussen het voormalige Capiteins en het Regeringsgestoelte schietende vast tegen de middelste doorgang aan de rechterzijde
· Bovenstaand graf ..........Rorerse (Roverse?)
graf 328Δ
526· - (bij 326)
527· Rentmr. Leijdecker
528· Rentmr. Leijdecker
· De Heer Johan Matthijs Bussij de Rabutin en Mevrouw Anna Jondon echtelieden en hun erven
· Deze grafstede verkocht door de Heer J. de Leeuw van Coolwijk als Testamentaire Executeur van de Boedel en Nalatenschap van wijlen de Heer en Mr. Johan Matthijs Bussij de Rabutin, als mij als kerkmeester gebleken is, en de gerechtigheid betaald, aan Huijbert Bogaerts en Maria Philippina Mynhartd echtelieden de 14 dec. 1769
· NB bij het openen van het bovenstaande graf is bevonden dat ofschoon er No. 327 en 328 op staat, het slechts één gemetseld graf is voor één kist in de breedte - zodat No 328 niet bestaat - zijnde No 327 op heden de 5 mei 1824 verkocht an Mevrouw de weduwe Ampt geboren Rorerse en is bij die gelegenheid de steen genummerd 327 gelegd midden op het graf, te vinden tussen het voorm. Capiteins en tussen het regeringsgestoelt
529· Rentmr. Leijdecker
· Modo de Heer..........erven
· Deze grafstede verkocht.......1769
· Dit graf met het vorige nummer (327) één graf uitmakend, door de kerk uit hoofde van verzakking in ordre gebracht zijnde, zo heeft de Heer Bogarts ten einde die onkosten niet te betalen, afstand van hetzelve gedaan ten behoeve van de kerk, Nijm. 20 april 1822
· NB bij het openen van het bovenstaande gemetselde graf is bevonden dat ofschoon er No 327 & 328 op staat het nochtans slechts één graf is, geschikt voor één kist in de breedte, zijnde hetzelve te vinden tussen het voormalige Capiteins en de Regeringsbank
graf 329Δ
526· Isack van den Bergh No 155 Vso een ley van 6 voet lanck 3½ voet bredt
527· Rentmr. Isaac van den Berg
528· Rentmeester Isaac van den Bergh
529· Rentmeester Isaac van den Bergh
graf 330Δ
526· -
527· NB dit graf is onder t'gestoelte van Capiteijns kan daarom niet wel geopend worden
528· -
529· -
graf 331Δ
526· Peter van Dylssen No 57 Vso
527· De erfgenamen van Peter van Dijlsen
· *Ons
528· De erfgenamen van Peter van Dijlsen
· *K
529· De erfgenamen van Peter van Dijlsen
· *K
graf 332Δ
526· Herman van Riswick No 27 Vso
527· Hermen van Rijswick
· Nu de weduwe Gerrit van Elsenbroek en hare erven de 12 juli 1737
528· Hermen van Rijswijk
· *Kan niet gebruikt worden
· 1737 de 12 juni is deze grafstede overgetekend op de naam van Juffr. weduwe van Gerrit van Elsebroek en haar erven
· Modo de weduwe Jan van Wanraij
· de weduwe Jacobus van Wanraij
· Geradus van Elsenbroek
· Matt. Thijssen over getekend de 17 sept. 1765
· Modo Gradus Franciscus Tijssen
529· Hermen van Rijswijk
· 1737.......erven
· Modo de weduwe.......1765
· Volgens onderlinge verdeling bij loting tussen de kinderen en kindskinderen van wijlen Mathijs Thijssenen Alijda van Elsenbroek echtelieden is dit graf ten deel gevallen aan Gradus Franciscus Thijssen volgens handschrift d.d. 18 juli 1803 aan mij vertoond J.J.Keer kerkmr.
graf 333Δ
526· Jonker Jan van Bronckhorst [onder] tott Bemmel No 321 dry nie steen van 2½ voet
527· Jonr. Jan van Bronkhorst tot Bemmel
528· Jonkhr. Jan van Bronkhorst tot Bemmel
· Modo de Heer J.F. van Hackforst Heer tot Oosterhoudt
· *Kan niet gebruikt worden
529· Jonkhr. Jan van Bronkhorst tot Bemmel
· Modo Oosterhout
graf 334Δ
526· Jan Hermans stadt smedt No uyt gelegen twe nye steenen van 2½ voet
527· Jan Hermens Stad Smit
528· Jan Hermanus Stads Smitt
· K
529· Jan Hermens Stads Smit
· K
graf 335Δ
526· Frans Seggers Leydecker No 311 twe nye steen van 2½ voet
· Nu Hendrick Otten
527· Hendrik Otten
· *Ons
· De weduwe Monsr. Le Blanc 22 juni 1736
· De weduwe Jan Roeff den ouden 23 dito
528· Hendrik Otten
· K
· Mons [Le Blanc] Jan Roeff 22 juni 1736
529· Hendrick Otten
· K
graf 336Δ
526· Jurjen Janssen No 127 Vso een sarck 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Door Theresia en Petronella Hartoch gezusters aangekocht op de 6 jan. 1698
· Johannes Makseler 11 febr. 1744
· Een dochter genaamd Aleida Tresia Makseler 24 juni 1748
· De Juffr. weduwe van Johannes Makseler 22 febr. 1754
· Jufferou iufferou Cornelia Wilhelmina Makedelaar 18 juni 1782
528· Jurrien Janssen
· De Secretaris Henri Pels als lasthebbende van Maria Coecilia en Anna Maria van Eck, kinderen van zalr. Metjen van Eskagen, weduwe van zalr. Jan van Eck, hebbende deze grafstede verkocht op de 6 januari 1698 aan Theresia en Petronella Hartogh gezusters
· Modo Mejuffr. De weduwe Matsedelaar en haar erven
· Juffer de weduwe Matsedelaar 22 febr. 1754
· Juffer Cornelia Wilhelmina Matsedelaar 18 juli 1782
529· Jurrien Janssen
· De Secretaris............gezusters
· Modo Mejuffer...........erven
graf 337Δ
526· Bastiaen Portmans No 186 Vso nu Isack Schouer
527· Isaack Schoer wegens Bastiaan Portman
· De weduwe Juff.Poortman 9 nov. 1751
· Magdalena de Haan 17 aug. 1755
· Cornelia de Haan 28 mrt 1759
528· Isaac Schoers wegens Bastiaan Portman
· Modo Anna de Haan weduwe van Hendrik Portman
· Modo Willemina Bruijnsma van de Toorn, Agatha Bruijnsma, Anthonetta de Haan van den Brink zijnde deze 3 kleindochters van Anna de Haan de 25 sept. 1772
· Cornelia de Haan 28 mrt 1759
· De huisvrouw van Derk van den Toorn 17 sept. 1796
· Jufferouw Agatha Bruinsma 10 juli 1806
· De Heer Derk van den Toorn 8 juli 1818
· Is vol
529· Isaac Schoer wegens Bastiaan Portman
· Modo Anna de Haen weduwe van Hendrik Poortman
· Modo.........1772
graf 338Δ
526· Hermen Block No 317 eenen nijen steen van 2½ voet
· Nu Metghen Leisbet en Isaeck Caets
527· Metgen Caats, Lijsbeth Caats en Isaac Caats
· De oudste dochter van Mr. Anthonij Terhoeven genaamd van Poor 21 mei 1728
· De vrouw van voornoemde Mr. Anthonij Ter Hoeven 10 okt. 1732
· De weduwe van Jan Meijer zijnde een dochter van ter Hoeven jan. 1752
528· Metjen Caets, Leisbet Caets en Isaac Caets en Derk ter Hoeven de30 okt. 1772
· De weduwe van Jan Meijer zijnde een dochter van ter Hoeven jan. 1752
· Isaak Kaets 18 juli 1795
529· Metjen Caets, Leisbet Caets en Isaac Caets en Derk ter Hoeven de30 okt. 1772
graf 339Δ
526· Handrich Hanssen Muntmr. No 324 een steen van 7 voet lanck dry voet bredt
527· De erfgenamen van Hendrik Hanssen Muntmeester
· *[Modo de Heer] Singendonk
528· De erfgenamen van Hendrik Hanse Muntmeester
· {dit is een grafkelder
· {met 340
529· De erfgenamen van Hendrik Hanssen Muntmeester
· {dit is een grafkelder
· {
graf 340Δ
526· Kerck soo Willem vande Wart nu Actie aen pretendeert
· Dit grafft heeft myn heer ten Haeve gecofft van de kerckmrn
527· Dit graf verkocht aan de RaadsHeer Ten Hoeven Van beide deze graven heeft Mijn Heer Ten Hooven een graf gemaakt verkocht de 8 juni 1661
· Ene Juffr. Ten Hove 2 mrt. 1728
· *[Modo de Heer.....] nu Singendonk
· De vrouw van de Hr. Borgermr. Johan Singendonk 1 dec. 1736
· De Hr. Borgermr. Joh. Singendonk 11 dito
528· Dit graf verkocht aan de Raadts Heer ten Haeve Van beide grafsteden heeft mijn Heer ten Haeve een graf gemaakt, verkocht de 8 juni 1661
· De Heer Burgemeester J. Singendonk 11 dec. 1736
529· Dit graf........1661
· Op 20 juli 1827 zijn op deze graven gemaakt Nieuwe Zwalpen waarvoor door de kerk bij voorschot is betaald aan M. Zarick f 14 - -
graf 341Δ
526· Lambert Block No 327 drij nye steenen van 2½ voet
527· Lambert Block
· *Ons
· Everdina Maria van Leeuwen huisvrouw van Johannes Henricus Schelkes 13 juli 1754
· De zoon van Mattis de Goeije genaamd Lambertus 9 aug. 1754
· De vrouw van de Heer Luijtenant Peijper genaamd P. van Leuwen 27 dec. 1754
· Een kind van de Heer Luijtenant Johan Peijpers 13 febr. 1755
· Een kind genaamd Margaret van de Heer Capiteijn Jije(?) Mackaij 13 apr. 1757
· Een kind van de Heer Makay 11 juni
· Is vol
528· Lambert Block
· Een kind van de Heer Mackaij 11 juni 1757
529· Lambert Block
graf 342Δ
526· Derick vande Graeff No 309 een sarck van 3 voet lanck vier voet bredt
527· Derk van de Graeff
· *Ons
528· Derk van de Graaff
· K
529· Derk van de Graaf
· K
graf 343Δ
526· Goert van Wert No 22 drij nie steenen van 2½ voet
· Nu Herbert Janssen en Jaxie Jacobs echteluyden 1660
527· Jacob Andriessen zoon heeft zijn helft overgelaten aan Herbert Janssen en zijn huisvrouw Juxken Jacobs die de andere helft toekomt 22 maart 1660
· [....de 10 Juni hierin begrave de Borger Vendrg Adriaen de...]
· *Ons
528· Jacob..........1660
· K
529· Jacob...........1660
· K
graf 344Δ
526· Herman van Riswick No 256 Vso dry nie steen van 2½ voet
527· Door Jan van Halsenberg en Jenneken Geurts echtelieden aangekocht van de erfgenamen van Hermen van Rijswijk op de 18 sept. 1699
· Een zuster van Jan van Halsenberg zijnde de huisvrouw van Jan Peters 14 juni 1724
· Adrian de Hoogh 10 juni 1744
· *Ons
528· Hermen van Rijswijk
· Jacob van Rijswijk zoon van Hermen van Rijswijk en zijn huisvrouw Margeretha Betram echtelieden hebben dit graf op de 18 sept. 1699 verkocht aan Jan van Haesenberg en Jenneken Geurts echtelieden
· K
· Adriaan de Hoogh 10 juni 1747
529· Hermen van Rijswijck
· Jacob........echtelieden
· K
graf 345Δ
526· Steffen Haendrickx Stads Timmerman No 245
527· Steven Hendrik Stad Timmerman
· Modo Ahuswerus van Ossenbergh als erfgenaam van zijn vrouws oom
· Hendrik Muijten Nijmegen de 19 okt. 1721
· Helena Muijten 3 mei 173.
528· Steven Hendriks Stads Timmerman
· Modo Ahusweerus.......1721
· Helena Muijten 3 mei 1773
529· Steven Hendriks Stads Timmerman
· Modo Ahusweeros.........1721
graf 346Δ
526· Cornelis van Artssen No 73 Vso een sarck van vyff voet lanck drij voedt bredt
527· De erfgenamen van Cornelis van Aertsen
· De jonge Schakel 2 febr. 1724
· Nu Gerhard Coenraad Schakel en Jenneken Hardus echtelieden en hun erven
528· De erfgenamen van Cornelis van Aertzen
· Modo Gerhard............Harders......erven
· De jonge Schakel 2 febr. 1724
529· De erfgenamen van Cornelis van Aertzen
· Modo........erven
graf 347Δ
526· Hermen van Salingh No 10 Vso 3 nie steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Hermnnen van Zaalingen betaald door de weduwe
· Nu de Franse Bakker Claude Gaujoux en huisvrouw door aankoop van de21 febr. 1735
· Bij gunst Monsr. Jan Ganbié 23 febr. 1735
· De vrouw van de Franse Bakker C. Gaujoux 3 jan. 1739
· Claude Gauijoux 7 juli 1741
· De weduwe van Jean Ganbier 12 aug. 1744
528· De erfgenamen van Hermen van Sallinghen betaald door de weduwe
· De weduwe van Lambert van Salingen heeft deze grafstede getransporteerd aan Monsr. Cloudij Goexjouw en Johanna Goetje echtelieden en hun erven 21 dec. 1735
· Modo Johan Roque en zijn erven 12 febr. 1762
· De weduwe van Jean Ganbié 11 aug. 1744
529· De erfgenamen van Herman van Sallinghne betaald door de weduwe
· De weduwe..........1735
· Modo...........1762
graf 348Δ
526· Derick d'Man van Tiell No 7 vso 3 nie steen 2½ voet
527· Derk de Man van Teil betaald met 5 gl. door de Major de Man
· Een kind van de Heer Advoct. Jan Willem de Man 2 dec. 1728
· Nog een kind van voorschr. Hr. de Man 11 dec. 1728
· Nog een kind van voorn. Hr. de Man aug. 1729
· Een kind van de Heer Capiteijn Insinuer Lotsij bij vergunning sept. 1767
· Nog een kind van de Heer Hendrik Lotsij genaamd Servaas Gerard 24 jan. 1769
· Een zoontje van dfe Heer Predikant A. Boonen bij vergunning 4 mrt 1769
· De Heer Luijtenant Collonel van de mineurs H. Lotsij bij vergunning 6 apr. 1773
528· Derk De Man van Thiel betaald met vijf gl. door de Major De Man
· Modo de kinderen en erfgenamen van Jan Willem de Man en Hendrina Backer echtelieden
· De Heer Lt. Collonel van de Mineurs H. Lotsij bij vergunning 6 apr. 1773
· Het kind door vergunning van Do. Harencpel genaamd Abraham 28 okt. 1782
· Mevrouw Lalanne bij vergunning 1783
· De huisvrouw van Do. Harencaspel door vergunning 20 jan. 1792
· De Heer Luytenant Collenel Christiaan Henderik van Schalern 9 nov. 1799
529· Derk de Man van Tiel betaald met vijf gl. door de Major de Man
· Modo.....echtelieden
graf 349Δ
526· Lambert van Haps modo Jan Hermans No 44 Vso
· Dit grafft is gecofft bij Marcus Groenewodt en Maria Haeckse echteluyden 1671
527· Laemert van Haeps
· Dit graf heeft Lambert van Ravesteijn verkocht aan Marcus Groenewout en Maria Haacks echtelieden op de 27 okt. 1671
· K nu de kerk
528· Lambert van Haeps
· Dit graf.......Groenewolt.......1671
· 1740 de 10 juni heeft Johanna Groenewolt weduwe van Derk Does deze grafstede verkocht aan St. Stevenskerk en opgedragen volgens quitantie voor een somma van 23 gl.
· *K
· De 18 januari 1785 volgemaakt met 3 lijken
529· Lambert van Haeps
· Dit graf.......1671
· 1740........23 gl.
· *K
graf 350Δ
526· Wijnandt Cruijpers erffgenamen, daerop Arnoldus d'Haen No 18 Vso een gebrocken sarck van 7 lanck vier voet bredt
527· Weijnant Cruijpers
528· Wijnand Cruijpers
· K
529· Wynand Cruijpers
· K
graf 351Δ
526· Peter Kreskens No 420 twe nie steen van 2½ voet
· Dit grafft is gecoofft by Tys Jacops van Venlo 1653
527· Door Thijs Jacobs van Venlo en zijne erven aangekocht de 11 febr. 1653
· De vrouw van Nicolaas Labbé 19 juni 1736
528· Peter Kreskens erfgenamen hebben dit graf met consent van de kerkmeesters verkocht aan Tijs Jacobs van Venlo en zijn erven de 11 febr. 1653
· K
· De vrouw van Nicolaas Labbée 19 juni 1736
529· Peter Creskens erfgenamen...........1653
· K
graf 352Δ
526· Willem van Steenberghen sonder No twe nnye st.
527· De erfgenamen van Willem van Steenbergen
· *Ons
528· De erfgenamen van Willem van Steenbergen
· K
529· De erfgenamen van Willem van Steenbergen
· K
graf 353Δ
526· Abraham van Brecht No 340 twe nye steenen van 2½ voet
527· Abraham van Brecht
· *Ons
528· Abraham van Brecht
· K
529· Abraham van Brecht
· K
graf 354Δ
526· Claes van Daell No 214 een sarck van 7 voet lanck drij voedt bredt
· Nu d'Erffgenaemen van Derrick en Hendrick van Seller
527· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Zeller
528· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
529· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
graf 355Δ
526· Jan van Dieten den Ouden No 113 Vso een nyen steen
527· Jan van Dieten den Ouden
· *Ons
528· Jan van Deiten den ouden
· K
529· Jan van Deiten den ouden
· K
graf 356Δ
526· Handrich Vaeck No 123 Vso eenen nijen steen
527· Henrick Vaack
· *Ons
· De Heer Ren: Greuter Luijt. in't Reg. Van den Heer Generl. Major van Rantwijk
528· Hendrik Vaeik
· K
· De Heer Ren: Greuter Lt. in 't Regiment van Randwijk
529· Hendrik Vaeck
· K
graf 357Δ
526· Jan van Ringhelssfort No 253
527· Johan van Ringelsfort
· Dit graf komt de erfgenamen nog toe
· *Ons
· De vrouw van den Scheriant Vrissekolk 1 dec. 1741
528· Johan van Ringelsfort
· Dit graf komt de erfgenamen nog toe
· K
· De vrouw van de Sergent Vriesse Kolk 1 dec. 1741
· Jurrien Huening (?) 6 dec. 1782
· Johanna van Hoenselaar vrouw J. Iselbay(?) 8 febr. 1783
· Clasina Scheers vrouw Helbad. Van Wely 10 dito 1783
· Vol
529· Johan van Ringelsfort
· Dit graf.....toe
· K
graf 358Δ
526· Eerhaert Hermans sonder No modo Cornelis Schaeff
· Nu de erffgenaemen van Frans Spellemr.
527· Gerret Hermens erfgenamen
· Nu de erfgenamen van Frans Spellemaeker
528· Gerrit Hermens erfgenamen
· Nu de erfgenamen van Frans Spellemaker
· K
· Willem Kloosterman 10 febr. 1783
· Margritha Vos weduwe J. De Wind 5 mrt 1783
· Jan Peters 26 mrt
· Is vol
529· Gerrit Hermens erfgenamen Nu de erfgenamen vanm Frans Spellemaker
· K
graf 359Δ
526· Neelken Roukens No 23
527· De erfgenamen van de Hopman Derk Roukens
· hier is mede toe gerechtigd de kerkmr. Gerlag van Gent wegens zijn moeder Helena Roukens, hiervan heeft zijn vader Johan van Gent de number aan de kerkmr. Henr. Heijsen betaald op de 30 dec. 1664 luidt quitantie
528· De erfgenamen......quitantie
· Modo Doctor Adriaen van den Bergh Doct Bernhard de Jong de 13 dec.1772
529· De erfgenamen...quitantie
· Modo........1772
graf 360Δ
526· kerck sonder No
527· K
· De vrouw van Johunus Petrus van den Haeff 7 dec. 1746
· Johannes van IJsseldijck 14 apr.1747
528· Johannes Bokmulder 29 apr. 1749
· Johannes Bokmulder 29 apr.1749
529· K
graf 361Δ
526· Hendrick van Wanraeij No 141 Vso een ghebroecken sarck van 8 voet lanck vier voet bredt
527· Hendrik van Wanraij
· Dit graf is Antonij van Wanraij bij loting ten deel gevallen de 20 nov. 1695
528· Hendrik van Wanraij
· Dit graf......1695
529· Hendrik van Wanray
· Dit graf......1695
graf 362Δ
526· Jan Wessels Brouwer sonder No
· n Anneken Pels
527· Modo Anneken Pels
· Nu Hendrik Vermasen en Anna Catarina Holterman echtelieden en hun erven
· Hendrik Vermasen 30 aug. 1746
528· Anneken Pels
· 1739 de 14 april heeft Abraham Smitt als erfgenaam verkocht dit graf aan Hendrik Vermaesere en Anna Catharina Holterman en hun erven en de kerkegerechtigheid voldaan
· Hendrik Vermasen 30 aug. 1746
529· Anneken Pels
· 1739........Vermaasere......voldan
graf 363.364Δ
526· Handrich Bernts en Willem Berns twe graften No 197 en 198
527· De erfgenamen van Willem Bernts en hendrik Bernts van Zwanenburg
· *Ons
· Jan Willem Verhoeven 9 mei 1730
528· De erfgenamen van Willem Bernts en Hendrik Bernts van Swanenburg
· Modo de familie ten Hoet en Swanenburg de 14 juli 1772
· Jan Willem Verhoeven 9 mei 1730
· De Juffrouw Johanna Josepha van Swanenburg 17 juli 1793
529· De erfgenamen van Willem Bernts en Hendrik Bernts van Swanenburg
· Modo.......1772
graf 364Δ
526· - (bij 363)
527· De erfgenamen van Willem Bernts en Hendrik Bernts van Zwanenburgh
· De Heer Medisina Doctor Thimotius Klinkenberg 11 mei 1776
528· De erfgenamen van Willem Bernts en Hendrik Bernts van Swanenburgh
· Modo de Familie ten Hoet en Swanenburg de 14 juli 1772
· De Heer Medec. Doctor F. Klinkenberg 11 mei 1776
· Juf. Elisabeth van Swanenborg 1795
· De Freule Schenk okt. 1795
· Vrouwe Johanna Christina Elisabeth van Ravensteijn douairiere van de Hoogwelgeboore Heer A.F.J. van Schenck v. Nijdeggen 24 mrt 1810
529· De erfgenamen van Willem Bernts en Hendrik Bernts van Swanenburg
· Modo.........1772
graf 365Δ
526· Aernt van Riswick No 288 Vso een saerck steen van acht voet lanck 4 voedt bredt
527· Hendrik Keer en Willemina Cornelisse aangekocht de 28 apr. 1707
· Bij vergunning de vrouw van Cornelis Crol geboren Stigman 19 jan. 1729
· Monsr. Rut Keer 18 aug. 1762
· De weduwe van Rut Keer 22 jan. 1780
528· Arent van Rijswijk
· Dit graf heeft Hendrik Keer met zijn huisvrouw Willemina Cornelissen gekocht van de erfgenamen van Arent van Rijswijk de 28 apr. 1707
· Op Requisitie van den s'Hartogen Boschse Schipper Ruth Keer hebben dit graf overgetekend ten behoeve van de Meester Koperslager Ruth Keer de 7 dec. 1745
· De weduwe van Rut Keer 22 jan. 1780
· De Heer Willem Hendrik Keer zoon van de Heer Johannes Jacobus Keer 7 mei 1819
· Johannes Jacobus Keer 8 aug. 1822
· Is vol
529· Arent van Rijswyck
· Dit graf............1707
· Op requisitie...........1745
graf 366Δ
526· Willem van Hoeckelom sonder No een leije van 8 voet lanck 4 voedt bredt
· Nu de secretarius Willem Klerck
527· De Heer Secretaris Willem Klerck
· *Modo C. Keijser
· De Heer Capiteijn van Vierssen 15 mrt 1759
· Mevrou Levina van der Burch huisvrouw van de Heer Capiteijn Robert Macaluster met haar jong geboren kind bij haar genaamd Levina 15 okt. 1761
· De Heer Frederik van de Wall out Schepen te Alkemaar 30 mei 1776
· De Heer Govert van der Burgh 14 aug. 1777
· De Vader van het Borgerweeshuijs genaamd Cornelis Sterrenberg dec. 1777
· Op denzelven dag Mevrou Bornmanis
· De Heer Insinjur Van de Wall 17 jan. 1778
· De vrouw van Willem Brinkman genaamd Anna Geertruij Fikkerman 3 juli 1778
528· De Heer Secretaris Willem Klerck
· Modo C. Keijser
· *1758 maart door kerkmeester Daniels betaald aan J. Wijs voor swalpen in den jare 1752 de 3 sept. op dezelve gelegd
· Dit graf is voor de onkosten verlaten en aan de kerk overgegeven
· De vrouw van Willem Brinkman genaamd Anna Geertruij Fikkerman 3 juli 1778
· Modo dit graf heeft de kerkmr. Johan Vermaase voor zich verkoren de 20 januari 1796
· *Op de zerk van dit graf de Nos 506 en 507 staande is hetzelve als een
· kerkegraf verkocht aan de Hr. Severijn Schiff en Mej. Hendrina Buystellink echtelieden 24 mei 1802
· De lijken sedert hierin begraven staan genoteerd op het graf No 506 en 507
· In plaats van dit graf is aan de Heer Johan Vermasen overgegeven No 911 en 912
· Johanna Barendina Holst huisvrouw van Hermanus Grevink 21 febr. 1818
· Jufferouw Hendrina Marieken Schift 22 dec. 1823
529· De Heer Secretaris Willem Klerck
· Modo C. Keijser
· Dit graf.............kerk overgegeven
· Dit graf heeft.........1796
· Op de zerk........1802
· In plaats van .....911 en 912
· Tegen dit graf is op het kerkhof afgegeven tegen halve betaling een gemetseld graf onder No 82 ten name van de Heer H. Grevink
· los briefje: Alzo de Heer J. Vermasen als kerkmeester van de Groote of St.Stevens kerk alhier voor zich een grafstede in gemelde kerk, zijnde No 366, verkoren had, doch doordien op de zerk van dezelve grafstede No 506 en 507 staan is hetzelve als een kerkegraf verkocht geworden. Al waarom in deszelfs plaats aan de Heer J. Vermasen wordt overgegeven een andere grafstede zijnde de No 911 en 912 liggende in het kruiskoor van gemelde kerk
Nijmegen de 27 febr. 1807
graf 367Δ
526· Hendrick Roukens No 116 Vso
527· Hendrik Roukens erfgenamen
528· Hendrik Roukens erfgenamen
· Modo de Heer Bato van Hulst, Ontvanger van Over Betuw de 13 dec. 1772
529· Hendrik Roukens erfgenamen
· Modo......1772
graf 368Δ
526· Reinier Hanssen Muntmesters son No een saerck steen 7 voet lanck vier voet bredt
527· Reijnier Hanssen Muntmeester
· *Modo de Heer Jan Joagim de Man
· Juffr. v. Aaken zijnde een schoonmoeder van de Mede. Doc. De Man 25 mei 1725
· De weduwe van de Mede. Docter de Man 5 aug. 1740
528· Reijnier Hanssen Muntmeester
· Modo de Heer Jan Joachim de Man
· Modo Coenradina van Loon weduwe van wijlen de Heer en Mr. Anthonij van der Horst de 19 okt. 1772
· De weduwe van de Mede. Doctor de Man 5 aug. 1740
· Juffer Albertina Barta van der Horst 18 nov. 1805
529· Reijnier Hanssen Muntmeester
· Modo.......de Man
· Modo.......1772
graf 369Δ
526· Denis van Sellers No 252 Vso
· Betalt door Johan van Seller
527· Denijs van Seller betaald door Johan van Seller
· *Modo Brant getrouwd aan de Heer Jacob van Merken
528· Denis van Seller betaald door Jan van Seller
· Modo Juffr. Elisabeth Scheeft weduwe van de Heer Predikant Joh. Schouwhamer en haar erven, Alsmede Juffer Susanna Willemina Brandt getrouwd aan de Heer Jacob van Merken en Juffer Johanna Elisabeth Brandt en haar erven onverkort haar edeles Recht, zo het te eniger tijd bevonden zou worden op dat alinge graf te hebben
529· Denis van Seller betaald door Jan van Seller
· Modo........hebben
graf 370Δ
526· Cornelis van Munster No 127 Vso een sarck van 7 voet lanck vier voedt bredt
527· Door de Heer Cornelis Walravens en Juffr. Johanna de Haar echtelieden aangekocht van de erfgenamen van Cornelis van Munster de 12 dec. 1711
· De weduwe van Cornelis Walravens 1 okt. 1751
528· De erfgenamen van Cornelis van Munster
· Deze bovenstaande groeve en zerk heeft Aleijda van Munster weduwe Johannes van der Heijden en hare kinderen, zo voor haar zelve en als het recht hebbende van Do. Jacob van Munster, erfelijk verkocht en opgedragen aan de Heer Cornelis Walravens, Amptman en Rigter van Ooij en Juffrouw Johanna de Haerdt echtelieden en hun erven de 12 dec. 1711
· De weduwe van Cornelis Walravens 1 okt. 1751
529· De erfgenamen van Cornelis van Munster
· Deze.......1711
graf 371Δ
526· Willem van Loen No 124 Vso
527· Hendrik van Loon den ouden
· *Modo de Heer Henderik van Wanraaij
528· Hendrik van Loon de ouden
· Modo de erfgenamen van de Heer Hendrik van Wanraaij
529· Hendrik van Loon de ouden
· Modo........Wanraaij
graf 372Δ
526· Willem van Eck Raetsvrind No 188 Vso een ghebroecken sarck in vel stucken een sarck 9 voet lanck 5 voet bredt
527· Willem van Eck
· *Ons
· De dochter van de weduwe de West genaamd Sibela en Jantie Noiel 2 febr. 1754
· Juff. Thadora van Sichem huisvrouw van de Heer Govert van der Burg
528· Willem van Eck
· *1736 de 3 december heeft de kerk hierop verschoten van 't hogen 16 st.
· K
· Juffer Theodora van Sichem Huisvrouw van de Heer G. van der Burg 14 juni 1754
529· Willem van Eck
· *1736.......16 st.
· K
graf 373Δ
526· Matheiss Swens No 91 Vso
527· Matthijs Zwens van Peter Romborgh op Mrn Matselaars part arrest gedaan
· *Modo de weduwe Matsedeler en erven
· Bij vergunning een kind van de Maasschipper van den Bergh 9 apr. 1725
· Is vol
528· Matthijs Swens
· Modo Mejuffer de weduwe Malsedelaer en haar erven en de kinderen van Jan van Trier de 29 sept. 1772
· Een kind van de Maasschipper van den Bergh bij vergunning 9 apr. 1725
· De Hoogwelgeboore Heer Petrus Gulielmus Schoven Lid der Staten van Zeeland 5 okt. 1817
529· Matthijs Swens
· Modo Mejuffer de weduwe Matsedelaar........1772
graf 374Δ
526· Hendrick Alberts Brauwer No 202 Vso
527· Hendrik Alberts van de Wal
· Nu Herman van Gogswaart door aankoop op de .... 173
· De voornoemde van Gogswaart 5 dec. 1732
· De dochter van Herman van Gogswaart genaamd Metie 17 mrt 1742
· Peternel van Gogswaart 1 juni 1746
· De weduwe van Harmen van Gogswaart 26 jan. 1748
528· Hendrik Alberts van de Wall
· De Heer Capitain Lieut. De Leeuw heeft zijn portie van dit graf overgegeven aan Georg Jacob Schonenbergh
· Volgens transport aan mij vertoond is deze grafstede door Georg Jacob Schonenberg nomine uxoris overgegeven aan Mr. Hermanus van Gochsweert en de kerkgerechtigheid daarvan betaald de 7 april 1730
· De weduwe van Hermen van Gogswaart 26 jan. 1748
529· Hendrik Alberts van de Wall
· De Heer........Schonenbergh
· Volgens........1730
graf 375Δ
526· Cornelis vande Waerdt No 312 een sarck van 7 voet lanck dry voedt bredt
· Anneken Swartenius dochter van Anneken vande Wardt heeft haar darde part vercofft aen Cristiaen Huyberts en syn huijsvrau Actum Nymeghen den 23 augustus 1666
527· De erfgenamen van Cornelis van de Wardt
· Modo Willem Craijevanger en Christijna van de Wardt zijn huisvrouw
· Anneke Zwartenius dochter van Anneken van de Wardt heeft met consent haar derde part van dit graf verkocht aan Christiaan Huijberts en zijn huisvrouw Actum de 23 aug. 1666
· De vrouw van de Franse Domene Daniel Maillart 31 mei 1741
528· De erfgenamen van Cornelis van de Wardt
· Modo.......Craaijevanger.......huisvrouw
· Anneken Swartenius........1666
· De vrouw van de Franse Dominé Maillart 31 mei 1741
529· [Hendrik Alberts van de Wall]
· De erfgenamen van Cornelis van de Wardt
· Modo......huisvrouw
· Anneken.......1666
· K
graf 376Δ
526· Leenert Verspick No 284 Vso
527· Leenard Verspijk
528· Leenard Verspijck
· Modo Gradus van Broekhoven en Hendrik van Broekhoven, hun Grootmoeder is een dochter van Lenardt Verspijk geweest, Nijmegen de 25 okt. 1770
· Gradus van Broekhooven 18 dec. 1801
529· Leenard Verspijck
· Modo.....1770
graf 377Δ
526· Johan Kroes No 151 een sarck van 6 voet lanck dry voet bredt
527· Door Fredrik Daniels aangekocht de 23 nov. 1678
· De weduwe van de Stads Smit Peter Daniels 23 okt. 1736
· De Backer Hendk. Daniels 30 mrt 1740
· De vrouw van Jonas Reijren 28 febr. 1741
· De weduwe van Hendrik Daniels 10 mrt 1744
· Antonij Daniels 27 jan. 1756
528· Johan Croes
· Frederik Daniels heeft dit graf gekocht van de erfgenamen van Johan Croes voor hem en zijn erven, geschied de 23 nov. 1678
· Anthonij Daniels 27 jan. 1756
529· Johan Croes
· Frederik........1678
graf 378Δ
526· Kerck Hans van de Kremmer No 267
527· Kerk
528· K
529· K
graf 379Δ
526· Oppenheyms No 438
527· De erfgenamen van Oppenheims
· *Ons
528· De erfgenamen van Oppenheijms
· K
529· De erfgenamen van Oppenheims
· K
graf 380.381Δ
526· Jan Paulus Schepen cum suis No 27 Vso een dobbelgrafft 4 nie steen van 2½ voet
527· {De Secretaris Pontiaan Singendonck
· {De Secretaris Pontiaan Singendonk
528· De Secretaris Pontiaan Singendonk
· *De kerk 1835 wegens Reparatie afstand gedaan en gedempt
529· De Secretaris Pontiaan Singendonck
graf 381Δ
526· - (bij 380)
527· De Secretaris Pontiaan Singendonk
528· De secretaris Pontiaan Singendonk
· *De kerk
· *1835 wegens de kosten afstand gedaan en vol gemaakt met puin
529· De Secretaris Pontiaan Singendonck
graf 382Δ
526· Kerck No 400
· Dit grafft hebben de kerckmr. Vercoofft aen Willem Vrundt 1657
527· Dit graf heeft Willem Vriend van de kerkmrn. gekocht 1657
· De weduwe van de Backer Taap 21 apr. 1728
· Is vol
· De vrouw van Monsr. Rombout Scheers 29 mrt 1757
· Monsr. Rombout Scheers 23 mei 1766
· De Meester Bakker Monsr. Scheers in de Steenstraat 16 sept. 1777
528· Dit graf heeft Willem Vrundt en .... echtelieden van de kerkmeesteren gekocht 1657
· Modo de kinderen en erfgenamen van Jacob Scheers de 14 apr. 1757
· De Meester Bakker Monsr. Scheers in de Steenstr. 16 sept. 1777
· Neuleke Scheers 5 apr. 1784
· De vrouw van J. Nijbakker 2 juli 1784
· Jan Nijbakker 30 mei 1789
· Is vol
· Johanna Nijbakker huisvrouw van Thomas Kraal 4 aug. 1796
· Tomas Kraal weduwenaar van J. Nijbakker als erfgenamen van Neeleken Scheers 8 juli 1803
· Is vol
529· Dit graf.........1657
· Modo..........1756
· Modo Neuleke Scheers dochter van Rombout Scheers en haar erfgenamen de 31 januari 1783
· Van bovengen. N. Scheers is mede erfgenaam Hendrina Ritzaart huisvrouw van J. Nijbakker, vervolgens deszelfs dochter Johanna Hendrica Nijbakker huisvrouw van Thomas Kraalen haar erfgenamen
graf 383Δ
526· Bart Verscheuren
527· Baet Verschueren
· *Modo Schouhamer en Rijniera Vorms echtelieden
528· Baat Verschuren
· Modo de erfgenamen van Dominus Christianus Schouhamer en Reynira Voorms echtelieden en hun erven
· Modo Helena Elisabeth Hogers weduwe A. Bakker en Maria Hogers en haar erven de 4 sept. 1772
· De dochter van A. Daniels 20 mei 1772(4?)
529· Baet Verschuren
530· Modo........erven
· Modo ........1772
graf 384Δ
526· De erffgenaemen van Tomas Bleechort
527· Kerst Arents van Ravesteijn door aankoop van de erfgenamen Thomad Bleeckhort de dato 15 sept. 1674
· *Modo Kerst van Alst en Derk van Alst en erfgenamen
528· De erfgenamen van Thomas Bleekhorst
· Metgen Kersten weduwe heeft dit graf vereert aan Kerst Arnts van Revensteijn, Actum Nijmegen de 15 sept. 1674
· Modo Cers van Aelst en Derk van Aalst en hun erven
· De weduwe van Derk van Aalst Anna Noiel 27 okt. 1781
· Vol
· Volgens een briefje van Domenij Brandenburgh moet de Heer Kulen in dit graf begraven worden
· Paulus van Aalst zoon van Kerst van Aalst 17 dec. 1816
· Christiaan van Aalst 25 juni 1821
· Bij vergunning de Heer Ernst Kuhlen 3 apr. 1823
· Nu vol
529· De erfgenamen van Thomas Bleekhorst
· Metgen.........1674
· Modo Cers........erven
graf 385Δ
526· Handrich van Dusseldorp No 85
527· Mr. Steven Huijginck Haamaaker en Jenneken Gudden echtelieden
· Theunis Eggenhuijzen 28 apr. 1733
528· Hendrik van Dusseldorp wegens Willem Kegeldij
· Nu Mr. Steven Huijgink Haammaker en Jenneken Gudden echtelieden
· Actum de 19 nov. 1689
· K
· Theunis Eggenhuijzen 28 apr. 1736
529· Hendrik van Dusseldorp wegens Willem Kegeldij
· Nu.........1689
· K
graf 386Δ
526· Gisbert Coetz (? inktvlek) No 152
· Nu Johan van Gent wegens Metgen s Coetssen
527· Kerkmr. Gerlag van Gent
528· Johan van Gendt cum suis
· Nu zijn zoon de kerkmr. Gerlagh van Gent
· Modo de Advocaet Gerlagh van Gent de 23 okt. 1772
529· Johan van Gendt cum suis
· Nu......Gent
· Modo......1772
graf 387Δ
526· Hendrick Jordens No 182 Vso een sarck van seven voet lanck 2½ voedt bredt
527· Hendrik Jordens
· *Ons
528· Hendrick Jordens
· K
529· Hendrik Jordens
· K
graf 388Δ
526· Wllent Alberts No 24
· Nu Jan Wiggers en Hendrik Boscamp
527· Jan Wichers en Hendrik Boskamp
· Van Hoesem 17..
· Elisabeth van Hoesem 27 apr. 1731
· Maria van Hoesem 22 mei 1736
· Jacobus van Hoesem mei 1736
· Is vol
· Dit graf hebben Jufferouwen Scheers gekocht
· Elisabeth Scheers 16 okt. 1750
· Catrina Scheers 11 mrt 1752
· Maria Schers 31 jan. 1755
· Jufferou Sebella Scheers 27 apr. 1763
528· Jan Wychgers en hendrik Boscamp
· Dit graf heeft Anna Maria Teijler, van haar grootvader Jan Wychgers, van haar moeders zijde geerfd en verkocht aan Maria. Catharina, Elisabeth en Sebilla Scheers en hun erven en de gerechtigheid betaald de 14 okt. 1750
· De kerk bij ruiling tegen No 621, omdat voor No 388 tot de fondamenten van 't orgel nodig hadden, Nijmegen de 9 apr. 1772
· Juffrouw Sibilla Scheers 27 apr. 1763
· Is vol
529· Jan Wychgers en Hendrik Boscamp
· Dit graf........1750
· De kerk........1772
graf 389Δ
526· Evertghen van Wanrae No 143 Vso twe nye steenen van 2½ voedt
527· Door de Coster Cornelis Wijs en Hendrina Vogel echtelieden aangekocht op de 24 mnaart 1723
· De voorn. Custos Cornelis wijs 2 juni 1724
· Jacob Wijs 8 aug. 1769
528· Grietgen van Wanraaij
· Dit graf heft verkocht Jan Vuijst en Jenneken van Duijren aan Otto van Herwaarden en Geertruijd Denijssen echtelieden en de gerechtigheid daarvan voldaan de 13 juni Ao 1695
· Dit graf heeft Sr. Otto van Herwaarden verkocht aan de Koster Cornelis de Wijs en Hendrina Vogel echtelieden op de 24 maart 1723
· Dit graf is weg onder den orgel, kan niet meer gebruikt worden en is geruild tegen No 261
· Jacob Wijs 8 aug. 1769
529· Grietjen van Wanraij
· Dit graf........1695
· Dit graf........1723
· Dit graf.......No 261
graf 390Δ
526· Steffen Hendrickx Stadts Timmerman No 246 dry nie steenen van 2½ voet hiervan betaelt 4 gulden voor twee steenen
· Dit grafft is vercoofft aen Hermen Micheilse 1653
527· Door Hermen Michiels aangekocht de 21 apr. 1653
· Hilleke Meerts 21 febr. 1742
· De vrouw van Hendrick Klinkers 28 aug. 1750
· Matthijs Klinkers 19 dec. 1750
· Peter Klinkers 5 jan. 1751
528· De erfgenamen van Steven Hendrik Stads Timmerman
· Dit graf is met consent van de kerkmeesteren verkocht aan Hermen Michiels en zijn erfgenamen de 21 apr. 1653
· K
· Dit graf is weg. Geruild tegen No 554
· Peter Klinkers 5 jan. 1751
529· De erfgenamen van Steven Hendrik Stads Timmerman
· Dit graf.......1653
· K Dit graf is weg. Geruild tegen No554
graf 391Δ
526· Kerck / Jan van Vorst Lombard tot Arhem No 5 drij nie steenen van 2½ voet / den 24 April 1644 dit graff gecoft
· De kerkmrn hebben dit grafft vercofft aende weduwe van Ds.Cuyssius 1653
527· De weduwe van Domine Cruijns zalr. Heeft dit graf van de kerkmrs aangekocht de 16 juni 1653
· De Heer Hopman Izaac van den Bergh 1 sept. 1728
· Is vol
· Een kraamkind van de Heer Wijnkoper Hopman van Sugtelen 16 juli 1748
· De weduwe van de Heer Hopman Isak van den Bergh 30 nov. 1753
· De weduwe van de Hopman van Sugtelen 1 aug. 1780
528· De weduwe van Dominé Cruijns zlr..........1653
· Dit graf is weg en geruild tegen No 617
529· De weduwe........1653
· Dit graf........No 617
graf 392Δ
526· Jacob Valckenaer No 223 Vso een gebroecken sarck 7 voet lanck dry voedt bredt
· dit grafft is vercoofft aen Symon Brouwer 1672
527· Door Simen Brouwer en Margareta Vonck echtelieden aangekocht op de 17 apr. 1672
· Een kind van de Hr. Medisijne Dr. V. Zuchtelen 3 juli 1724
· Een kind van de Hr. Brouwer Hendrik V. Zuchtelen 4 sept. 1724
· Een kind van de Hr. Brouwer Hendk. van Zuchtelen 23 juni 1726
· Een kind van Voorn. Hr. Hendk van Zuchtelen 23 okt. 1726
· Een kind van voorn. Hr. Hendk. van Zuchtelen 6 nov. 1726
· Een kind van de Hr. Med. Dr. P. van Sugtelen 30 nov. 1728
· Nog een kind van voorn. Hr. P. van Sugtelen 8 dec. 1728
· De vrouw van de oude Hr. Factoor Hendk. van Zugtelen 9 nov. 1729
· De Heer Wijnkoper Derk van Zugtelen 23 dito 1729
· De oude Hr. Factoor Hendk. van Zugtelen 30 dec. 1729
· *De Heer Hopman L. van Sugtelen 23 aug. 1730
· Een kind van de Hr. Hendk. van Sugtelen 13 okt. 1730
· Nog een kind van voorn. Hr. V. Sugtelen 26 aug. 1733
· De vrouw van de Heer Hendrik van Sugtelen 23 juli 1734
· Voorn. Hr. Hendk. vban Sugtelen 6 mrt 1736
· De weduwe Juffer van Sugtelen weduwe van L. van Sugtelen 2 nov. 1756
528· Jacob Valkenburg
· Dit graf heeft Arent Veltjes als man en momboir van zijn huisvrouw Jacomijn Valckenaars verkocht aan Simon Brouwer en Margarieta Vonck echtelieden op de 17 april 1672
· Modo de erfgenamen van Hendrik van Sugtelen
· Deze grafstede zijnde een kelder is verruild voor de kerk tegen No 619 en 620 omdat voor de fondamenten van het orgel nodog hadden
529· Jacob Valkenburg
· Dit graf......1672
· Modo......Sugtelen
· Deze grafsteden.....hadden
graf 393Δ
526· Roeloff Verheien No 94 een nyen sarcksteen 7 voet lanck drij voet bredt
· Nu Muyken Jansse Coenders
527· Maeijkens Jans Coenen
· Dit graf heeft ...Wiggers van de kerk gekocht
· De vrouw van de Scholtus Geurt Quak zijnde een dochter van voorn. Wiggers 5 aug. 1727
· Voorn. Wiggers 18 mrt 1732
· De oude weduwe Wiggers 3 dec. 1732
· De Heer Capt. Lut. Wiggers 8 mei 1743
528· Maaijken Janssen Coenen
· Dit graf is verkocht van de voorgaande kerkmr. volgens een aangespelde memorie aan N. Wichers en de gerechtigheid van de kerk toen niet betaald is geworden, zo heeft de Schout Geurt Quak de gerechtigheid daarvan betaald op de 1 aug. 1727
· Modo Jan Emmink als universele erfgenaam van Wichers de 17 dec. 1763
· Dit graf is weg, omgeruild tegen No 537
529· Maeijken Janssen Coenen
· Dit graf........1727
· Modo.......1763
· Dit graf.......No 537
· Ingeplakt briefje: No 393 Dit graf heeft gekocht ....Wicher en zijn huisvr... en de gerechtigheid voo de kerk nog aan de kerkmr. is niet betaald NB
graf 394Δ
526· Coen Jansen No 95 een sarck 6 voet lanck 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Coen Janssen Brouwer
· *Modo Gerteruij Maria van Buyl weduwe van Wolter de Beijer en erven
528· De erfgenamen van Coen Janssen Brouwer
· Modo Mejuffer Geertruij Maria van Buijl weduwe van Wolter de Beijer en haar erven
· Dit graf is geruild tegen No 439
529· De erfgenamen van Coen Janssen Brouwer
· Modo.........erven
· Dit graf.......No 439
graf 395Δ
526· Kerck 423 een nyen steen van 2½ voet
527· Kerk
· De vrouw van de Heer Vendrig van der Schoot 10 mrt 1745
· De zoon van de Borgerluijtenant van Manen genaamd Mourits 12 mrt 1745
· Hendrik Fritten 6 apr. 1745
· De vrouw van Jacobus Muller 17 apr. 1745
· Een zoon van Adrianus van Manen genaamd Ji(?)mmert 12 mrt 1746
· Een kind van de Heer Insiniuer Lodwijck Schuller 25 juni 1750
· Een kind van Claudes Lerisi genaamd Catrina 6 jan. 1751
· Nog een kind van Claudes Lerisi Antonij 29 jan. 1751
· Een kind van de Heer Insinuer Schuller 6 okt. 1752
· De weduwe van Roelof van Setten 7 mrt 1751
· Juffer de Kemp 17 dito
· Willem Nus 10 apr.
· De weduwe van Jacobus van den Haaff 4 mei
· Is vol
528· K
· De weduwe van Jacobus van den Haaff 4 mei 1764
· Is vol
529· K
graf 396Δ
526· Floris Aerntssoen No 205
· Nu Derck van Haps
· Nu de erffgenaemen van Derrick van Haps
527· Door Pieter van der Rennen en Catrina Eykepas aangekocht de 10 mei 1709
· De vrouw van de Backer Arien Ysseldijk zijnde een dochter van voorn. P. van der Rennen 18 apr. 1725
· Een zoon van voorn. IJsseldijk genaamd Peter 28 mrt 1738
· Peter van der Rennen 9 febr. 1742
528· De erfgenamen van Dirk van Haeps
· Maria van Duren en Anna Catrien van Duuren verkochten dit graf aan Pieter van Runen en Catharina Eykepas de 10 mei 1709
· Modo Aryen van Ysseldijk en zijn erven
· Dit graf is weg en geruild tegen No 437
529· De erfgenamen van Derk van Haeps
· Maria.......1709
· Modo........erven
· Dit graf.......No 437
graf 397Δ
526· Kerck Jan Wolters.... Sonder No drij nye steenen van 2½ voet aen Peter van den Huvel vercofft den 10 July 1643
527· Henrikus Repelius en Jacoba Momma echtelieden aangekocht de 2 juni 1723
· Een kind van de voorn. Henr. Repelius 16 aug. 1726
· De vrouw van Peter Repeelius 4 febr. 1746
· De weduwe Juffer Repelius geboren Jacoba Momma 5 aug. 1761
528· Peter van den Heuvel en Gabriel Mourits
· Dominus Johannes van Gent heeft op de 2 juni 1723 dit graf verkocht aan Sr. Henricus Repelius en Jacoba Momma echtelieden
· Dit graf is weg en geruild tegen No 618
529· Peter van den Heuvel en Gabriel Mourits
· Dominus.......echtelieden
· Dit graf........No 618
graf 398Δ
526· Gerit Lucass No 80 Vso
527· Jan Sterk en Maria Noot echtelieden aangekocht de 1 sept. 1702
· [De Wijncuijper Willem Vermasen(?) 23 juni 1736]
· Bij vergunning de vrouw van Jan Tissen zijnde een zuster van de Gemensman Sterk 27 okt. 1741
528· Gerrit Lucas
· Catharina Lucas, dochter van Gerrit Lucas heeft op de eerste sept. 1702 dit graf verkocht aan Jan Sterk en maria Noot echtelieden
· Jan Sterk heeft verkocht en opgedragen aan zijn neef Daniel Tijssen deze grafstede met dit beding, als Jan Sterk komt te overlijden zijn lichaam daarin zal begraven worden, de 13 mart 1749
· Modo Daniel Tyssen de 29 sept. 1772
· Dit graf is weg. Kan niet meer gebruikt worden en is geruild tegen No 125
529· Gerrit Lucas
· Catharina.......echtelieden
· Jan Sterk......1749
· Modo.......1772
· Dit graf.......No 125
graf 399Δ
526· Lucas Gerits No 79 een sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Hendrik Brons en Anna Catrina Timmis echtelieden aangekocht de 1 sept. 1702
· De tweede vrouw van Willem van de Pavordt 18 sept. 1736
· Willem van de Pavordt 10 sept. 1737
· Is vol
528· Lucas Gerrits
· Catharina Lucas, dochter van Gerrit Lucas, heeft op de eerste sept. 1702 dit graf verkocht aan Hendrik Brons en Anna Catarina Timmis echtelieden
· Modo Johannes Brons en Marie Strickeling echtelieden de 24 dec. 1765
· Dit graf is weg en geruild tegen No 536
529· Lucas Gerrits
· Catharina........echtelieden
· Modo.......1765
· Dit graf......No 536
graf 400Δ
526· Roelleff van Steenwick No 188 een sarck van 5 voet lanck 3 voett bredt
527· Door de weduwe Jacon Ingenoel aangekocht de 9 maart 1681
· De vrouw van Christoffel Frederik Schoubach 23 mei 1742
528· Roeloff van Steenwijk
· Nu bij de weduwe van Jacob Ingenoel gekocht de 9 maart 1681
· K
· De vrouw van Christoffel Fredrik Schoubach 23 mei 1742
529· Roelof van Steenwijck
· Nu.......1681
· K
graf 401Δ
526· Jonker Kipshaeven sonder No twe nie steen van 2½ voet
527· Jonr. Kips Haeven
528· Johr. Kipshaeven
· K
529· Jonr. Kipshaeven
· K
graf 402Δ
526· Gerhardus Luinius No 114 een sarck steen van 7 voet lanck 2½ voet bredtt
· Modo Isverdinck
527· Kerk
· [1733 den 27 oct. Hierin begraven de vrouw van Willem van Brandenburg Wijnverlater]
· Nu de Heer Jacob Vos gekozen als kerkmeester in de gemeente
· De Heer Komis Pothof 16 mei 1741
· Een kraamkind van de Heer Schepen Vos 31 okt. 1741
· De jongste zoon van de Heer Schepen Vos 13 okt. 1745
· De weduwe van de Comis Pothof 9 mei 1748
528· Maximilianus Isverdingh
· Dit graf heeft Do. Petrus van der Kaaij door ordre van Do. Amilius tot Delft verkocht aan de kerkmrn ten behoeve St. Stevenskerk de 3 sept. 1694
· Dit graf is door de kerkmr van Gent verkocht aan Madame de Miserée
· Madame de Miserée en haar zoon in dit graf bij avond begraven zonder de gerechtigheid aan de kerk te voldoen febr. 1701
· Dit graf heeft Dr. Jacobus Vos als Raadskerkmr verkoren
· De weduwe van de Commis Pothof 9 mei 1748
529· Maximilianus Isverdingh
· Dit graf..........van der Kaeij.........1694
· Dit graf.........Miseree
· Madame de Miserée...........1701
· Dit graf ......verkoren
graf 403Δ
526· Derick van Haps No 204
527· Dames Beekman en Johanna van Vasen aangekocht de 28 juni 1709
· Voorn. Dames Beekman 17 febr. 1731
· Peter Beekman jan. 1761
· De weduwe van Peter Beekman 27 nov. 1762
528· De erfgenamen van Dirk van Haeps, Maria van Duren en Anna Catrien van Duren verkochten dit graf aan Daniel Beekman en Johanna van Vasen de 28 juni 1709
· Modo Johanna Maria en Sijbilla Beekman de 13 nov. 1765
· Dit graf weg en geruild tegen No 476
529· De erfgenamen..........1709
· Modo.....1765
· Dit graf..........No 476
graf 404Δ
526· Clemens Pelss No 242 een gebrocken sarck 7 voet lanck 3½ voet bredt
527· Nu de erfgenamen van Clements Pels
· Nu Matis Bosman en zijn erven als eigenaars bij overgaaf van zijn neef Pels
528· De erfgenamen van Clemens Pels
· Deze overgetekend op Matthijs Bosman als zijnde daartoe gerechtigd
· volgens attestatie de 31 jan. 1743
529· De erfgenamen van Clemens Pels
· Deze.........1743
graf 405Δ
526· Jan van Gent cum suis No 200 een gebrock sarck van twe stucken 8 voet
· lanck 4 voet bedt
527· Johan van Gent cum suis
· Nu zijn zoon de kerkmr. Gerlag van Gent
· De vrouw van voorn. kerkmr. Gerlag van Gent geboren Hijden(?) 24 juni 1727
· Voorn. Heer Gerlag van Gent 8 juni 1735
528· Johan van Gent cum suis
· Nu......Gent
· Modo de Advocaat Gerlagh van Gent de 23 okt. 1772
· De Heer Gerlag van Gend 8 juni 1735
· Dit graf is door het maken van den orgel weggeraakt en in de plaats gegeven No 501
529· Johan van Gent cum suis
· Nu......Gendt
· Modo........... 1772
· Dit graf........No 501
graf 406Δ
526· Hendrick Valkenburgh sonder No een gebrocken steen
· Dit grafft is gecoofft bij Peter Leenders
527· Door Adam Smit aangekocht de 18 febr. 1660
· Een kind van de Heer Schepen Smit 27 aug. 1724
· De oude Mevrou Rappart 15 okt. 1748
· De Heer Out Scheppen Bernard Rappardt 18 apr. 1750
528· De Lieutenandt Willem Knüttel wegens Hendrik Valkenburgh
· Dit graf heeft Johanna van Zeinnaer weduwe Knüttels verkocht aan Peeter Leenders en heeft dit graf verkocht met consent aan Adam Smitt en zijn huisvrouw de 18 febr. 1660
· De Heer Oud Schepen Rappard 18 apr. 1750
529· De Lieutenant Willem Knüttel wegens Hendrik Valkenburg
· Dit graf.......1660
graf 407Δ
526· Casper Soermont sonder No een sarck van seven voet lanck vier voet bredt
527· Derk Merkes en Amilia Bongaart echtelieden op de 29 mrt 1699 aangekocht
528· De erfgenamen van Derk Sourmont Wyntie Bitters weduwe van Derk Noot heeft dit graf verkocht aan de Tollenaer Mons. Derk Merkes en Amilia Bongaarts echtelieden de 29 maart 1660
529· De erfgenamen......Wijntje....Derik Noot.....Aemilia......1660
graf 408Δ
526· Jan Bock No 153 Vso twe nie steen van 2½ voet
527· Hendrik Berkenboom de Oude
· Mattheus Berkenboom 7 apr. 1730
· Hendk. Berkenboom 15 dec. 1733
528· De weduwe van Jan Bock
· Dit graf heeft Herbert Sam verkocht uit last van de erfgenamen aan Hendrik Berkenboom de Oude alsmede Jan van Ellekom
· De kerk bij ruiling tegen No 786
· Hendrik Berkenboom 15 dec. 1733
529· De weduwe van Jan Bock
· Dit graf........Ellekom
· De kerk......No 786
graf 409Δ
526· Willem van Elst No 279 twe nie sten van 2½ voet
· betalt door de Luytenant vande Wal
527· De erfgenamen van Willem van Elst betaald door de Lieutenant van de Wal
· 1729 de .. aug. dit graf verkocht aan de kerk
· 1729 de .. nov. Dit graf verkocht aan de Heer Ontfr. Willem Vonk
· De vrouw van voorn. Heer Vonk 19 nov. 1729
· De Heer Ontfr. Willem Vonk 19 dec. 1749
· De vrouw van de Advok. Jacob Vonk 16 febr. 1751
528· De erfgenamen van Willem van Elst betaald door de Lieutt. Van de Wal
· Dit graf door de kerkmeester W. van IJsseldijk van de Heer Thomas Carel de Leeuw, in huwelijk hebbende Vrouwe Aletta van de Wall, en van de Heer Derck van de Wall voor de kerk aangekocht de 14 aug. 1729
· De 15 Nov. 1729 heeft de Heer Ontfanger Willem Vonk deze grafstede voor de kerk gekocht
· De vrouw van de Advt Jacob Vonk 16 febr. 1751
529· De erfgenamen......Wall
· Dit graf........1729
· De 15 nov............van de kerk gekocht
graf 410Δ
526· Huijben Cuijpers erfgenamen No 156
527· Hendrik Jordens, Jaxken van Dornich, Hendrik Scholten en Huijbert Cuijper
· Hartman Henderik Guldenaar Cornet onder de Graaf van Schilpenbach 29 mei 1742
· *Modo de erfgenamen van de weduwe van Henderik van Brussel
528· Hendrik Jordens, Jaexken van Doornick, Hendrik Scholten en Huijbert Cuijper
· Modo......Brusel
· De kerk bij ruiling tegen No 622, liggende dze grafstede onder den orgel en kan niet meer gebruikt worden
529· Hendrik.......Cuijper
· Modo.......Brusel
· De kerk......worden
graf 411Δ
526· Tis Roelleffs No 88 een sarck van 7 voet lanck en drij voet bredt
· nu de Hopman Derrick Teissen
527· Hopman Derk Thijssen wegsn zijn vader Thijs Roeloffs
· Maria Tijssen 9 apr. 1728
528· Hopman Derck Thijssen wegens zijn vader Thijs Roeloff
· Dit graf is weg en geruild tegen No 502
529· Hopman......Roeleff
· Dit graf......No 502
graf 412Δ
526· Louff van de Velde No 110
527· Luijtenant Louff van de Velden
· Nu Johannes in de Betouw en consorten
· Voorn. Heer Johannes in de Betou 9 juni 1726
· Is vol
528· Lieutenandt Louff de Velde
· Confrater Johannes in de Betuw en consorten
· Modo de Heer Hendk. Jacob Coenraat In de Betou en Mejuffer Petronella
· Getruij Hardenton echtelieden de 9 juni 1757
· Dit graf is weg en geruild tegen No 264
529· Lieutenant Louff van de Velde
· Confrater Johannes in de Betuw en consorten
· Modo........1757
· Dit graf.......No 264
graf 413Δ
526· Willem Lepin No 138
· dit grafft is verert aen Abraham van Scheppel en Elisabet Blanckers echteluyden
527· De kerk Dit graf is door de kerkmr. Wolter van Isseldijk aan de kerk overgegeven voor een graf staande op No 67
· *NB dit graf te bewaren voor de familie van IJsseldik
· Een kind van Mons. Craijvelt 21 sept. 1724
· Egbert van IJsseldijk 14 dec. 1729
· De vrouw van voorn. Egbert van IJsseldijk 20 jan. 1730
528· Willem Lepij
· Dit graf heeft Carel Munster Tolschrijver tot Arnhem vereert aan Abraham van Schepsel en Elisabeth Blankers echtelieden
· Dit graf heeft de kerk aangenomen, met nog 22 gl. daarboven, en daarvoor gegeven het graf staande op No 696 Ao 1685 januari
· *Dit graf aan de kerk overgegeven voor een graf staande op Nom. 67
529· Willem Lepijn
· Dit graf......echtelieden
· Dit graf.........januari
· *Dit graf.....Num. 67
· Dit graf heeft Wouter van IJsseldijk van de kerk weer gekocht
· K
graf 414Δ
526· Herman Willemss No 14
527· Hermen Willemse
· *Nu J.P. van Moldijk en Derk Heijsen
· De vrouw van Ot Rycken 9 sept. 1738
· Jan Heijsen 5 mei 1747
· De vrouw van Gerret Willem Boumeester bij vergunning 13 mrt 1753
528· Hermen Willemsen
· Modo Johannes Peter van Moldijk en de kinderen van Derk Heijsen
· Modo Michiel van Hateren
· Dit graf is weg en geruild tegen No 475
529· Hermen Willemsen
· Modo.......Heijsen
· Modo......Hateren
· Dit graf........No 475
graf 415Δ
526· Bastiaen Busch No 106 Vso
527· Bastiaan Buschs
· De Bidder Huijberts 13 apr. 1742
· De weduwe Strikkers genaamd Elisabet Mospas 30 sept. 1757
528· Bastiaan Busels
· K
· De weduwe Strikkers genaamd Elisabeth Mospas 30 sept. 1757
529· Bastiaan Busch
· K
graf 416Δ
526· Sander Palmers stockmr No 17 een nien steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Sander Palmers
· Johannis van Bemmel 11 febr. 1724
· Govert van Borg Gaarden hebbende gehad een zuster van voorn. van Bemmel 15 mrt 1726
· *Nu Peter Bisthorst
· Willem zijnde een schoonzoon van Peter Bisthorst 1 aug. 1741
528· De erfgenamen van Sander Palmers
· Adriaantje van Bemmel heeft dit graf verkocht en opgedragen aan Peter Bisthorst en Maria Crijnen en hun erven
· Dit graf is weg en geruild tegen No 442
529· De erfgenamen van Sander Palmers
· Ariaantje..........erven
· Dit graf.........No 442
graf 417Δ
526· Jan Winkens en Willem van Swoll No 48 Vso
527· Johan Wyntgens erfgenamen
· De weduwe van Elsenbroek 31 juli 1725
· Rosier Wijnants 1 sept. 1742
· De vrouw van Berent Kamp bij vergunning door de Prokorater van Elsenbroek 22 juli 1760
528· Johan Wijntjens erfgenamen
· Modo Clasina en J.Margrieta en Willemina van Elsenbroek de 19 juli 1760
· Dit graf is weg en geruild tegen No 443
529· Johaan Wyntjens erfgenamen
· Modo.......1760
· Dit graf.....No 443
graf 419Δ
526· Handrich van Dusseldorp sonder No wegens Willem en Jacob Kegeldeij
527· Hendrik van Duijsseldorp wegens Willem en Jacob Kegeldij
528· Hendrick van Duijsseldorp wegens Willem en Jacob Kegeldij
· K
529· Hendrik.........Kegeldij
· K
graf 420Δ
526· Mr Abraham Organist No 85 Vso
527· Hendrik Broosaart en zijn huisvrouw Philipse aangekocht Ao 1670
528· De erfgenamen van Abraham Verheijen Organist
· Eva Hendrix heeft dit graf verkocht aan Hendrik Broosaert en zijn huisvrouw Anneke Philipse Ao 1670
· Hendrik Brosaert de Jonge heeft het overtekenen van dit graf betaald en de gerechtigheid voldaan de 2 febr. 1688
· K
529· De erfgenamen van Abraham Verheijen Organist
· Eva Hendrix........Ao 1670
· Hendrik......1688
· K
graf 421Δ
526· Jacob Peter harnismaker No 226 Vso
· nu de erfgenamen van Gerret Roelefs
527· De erfgenamen van Gerret Roelefs
528· De erfgenamen van Gerrit Roeleff
· K
529· De erfgenamen van Gerrit Roeleff
· K
graf 422Δ
526· Handrich Kettel No 183 3 nie steen van 1½ voet
527· Hendrick Ketteel
528· Hendrik Ketteel
· [k 1784 dit graf volgemaaktmmet 3 lijken]
· Op heden de 5 mei 1824 is dit graf door de kerk verkocht aan de Heer A. Snoeck
· De Heer Adriaan Snoek, echtgenoot van Anna Barta Koolenbrander 5 aug. 1825
· 4 lijken plaats
529· Hendrik Ketteel
· Op heden.....A. Snoeck
graf 423Δ
526· Jan Roelleffs No 14 ses nie steen van 1½ voedt
· nu Jenneken Brems
527· Jenneken Roelofs nu Jenneken Brems
528· Janneken Roeleffs nu Jenneken Brems
· K
· 1784 dit graf volgemaakt met 4 kisten
529· Jenneken Roeleffs nu Jenneken Brems
· K
graf 424Δ
526· Isack van Langevelt No 222 Vso ses nie sten 2½ voet
527· Isaac en Jacob van Langefelt
· *Modo Iohaanes Huevels en zijn zoon Iohannes Geradus Huevel en zijn meuj Bodems
· De vrouw van Gradus Huevel genaamd Aletta Bosboom 2 nov. 1757
· De oudste dochter van Monsr. Johannes Geradus Huevel genaamd
· Heremina Helena 9 nov. 1776
528· Isaac en Jacob van Langefelt
· Modo Johanna Heuvels en zijn zoon Johannes Gerrardus Heuvels en zijn moeij Willemijn Bodems volgens gebleken magescheid de 3 okt. 1732
· De oudste dochter van Mons. Johannes Heuvel genaamd Hendrina Helena 9 nov. 1776
· De huisvrouw van C. van Biesen(?) geboren Lamberta Heuvel 15 nov. 1805
529· Isaac en Jacob van Langeveld
· Modo Johanna Huvels en zijn zoon.......1732
graf 425Δ
526· Deoniss van Dorn No 249 Vso d'Erfgenamen wonen nu in Estland een sarck steen van ses voet lanck twe en een helve voet bredt betalt door Matteis Gerns van Venlo
527· De erfgenamen van Leenard van Dorn betaald door Mathijs Gerns van Venloo
· *Modo Elisabeth Krackruge weduwe van Poulis Bekman
· [172. Den .. hier begraven de weduwe van den Schoenmaker Beekman]
· Een oude Mijt van Doms. Ponce genaamd .. 17 nov.1728(?)
· De Schoenmaker Paulus Beekman 19 mrt 1734
· Is vol
528· De erfgenamen van Leonard van Dorn betaald door Matthijs Gerns van Venlo
· Nu Elisabet Krackrugge weduwe van Poulus Beekman
· De Schoenmaker Paulus Beekman 19 mrt 1734
529· De erfgenamen van Leenaard van Dorn betaald door Matthijs Gerns van Venlo
· Nu Elisabeth Krackruge weduwe van Poulus Beekman
graf 426Δ
526· Kerck
527· K Kerk
· Cristina van Hulsberg 10 jan. 1748
· De vrouw van Johannes Ruijtenbarg 10 febr. 1748
· De weduwe van Jan Olt 19 mrt 1748
· Is vol
528· De weduwe van Jan Olt 19 mrt 1748
· Is vol
529· K
graf 427Δ
526· kerck
527· K kerk
· De weduwe van Alof Teuttesen 17 jan. 1748
· Johannes Luijder 7 febr. 1748
· De vrouw van Jan Hendrik Moijen en Lauwerens Nus 10 juni 1768
· Is vol
528· De vrouw van Jan Hendrik Moijen en Lauwrens Nus 10 juni 1768
· Is vol
· Jufferouw Geertruijd van Steender(?) echtgenootd van de Heer Arnoldus Noorduijn 28 aug. 1820
· Gerrit Adriaan Hessel van Meurs zoonthe van Wilhelmus Lodovikus van Meurs bij vergunning 1828
529· Dit graf namens de kerk verkocht aan de Erven van de Heer Arnoldus van Roggen decemb. 1818 Joh.Jac. Keer kerkmr.
graf 428Δ
526· Gerrit Bouten van de kerck gecoft
527· Gerhard Bouten Metselaar
· De vrouw van de Bakker Johannes van Roggen 3 dec. 1738
· Jan Peters 12 okt. 1740
· Grades Peters 24 mei 1747
· [1748 den 22(?) septemb. Hierin begraven de Wed. Jan Peters]
· Mr. Chirurgijn Arnoldus van Roggen 23 dec. 1778
528· Gerhard Bouten Metzelaar
· Modo Johnnes van Roggen en de weduwe Jan Peters en hun erven
· Modo de kinderen van Johannes van Rogge en Willem Peters 30 sept. 1772
· De Mr. Chirurgijn Arnoldus van Roggen 23 dec. 1778
· De weduwe van Roggen 22 juni 1782
· Adriana Catharina Kraijenhoff huisvrouw van de de Chirurgijn J. van Roggen 3 sept. 1785
· Is vol
· Hendrikus Johannes van Roggen 5 mei 1798
· Het kind van de Med. Dr. Van Roggen genaamd Wilhelmus Diderick Schombagh van Roggen 2 juli 1802
· Het kind van Claas Noorduijn genaamd Johanna Hendrika 8 juli 1802
· Het jongste zoontje van de Coopman A. van Roggen 23 aug. 1802
· Het zoontje van de Coopman A. van Roggen genaamd Arnoldus Johannes Cornelis van Roggen 3 juni 1807
· *De Heer Peeter van Roggen 13 juli 1807
· Jufferouw Antoinetta Wilhelmina van Roggen ehevrouw van de Heer Notaris van Elsbroek 3 dec. 1818
· Het zontje van Domunus van Meurs genaamd Gerrit Adriaan 16 apr. 1821
· Arnoldus Noorduyn zoontje van Jan Matthys Noorduin en van Pitronella Hendrika Dronsberg 5 apr. 1827
· Arnoldus Noorduyn zoontje van Jan Matthys Noorduyn 18 apr.
· Is vol
529· Gerhard Bouten Metzelaar
· Modo.......erven
· Modo.......1772
· Modo de erven van de Heer Arnoldus van Roggen dec. 1818
graf 429Δ
526· kerck dwers graff
527· kerk
· De vrouw van Peter Jaspers 25 febr. 1749
· Jenneken Fijten 23 mei 1749
528· Dit graf voor de kerk gekocht van Willem Messias 1664
· Jenneken Fijten 23 mei 1749
· 1784 volgemaakt met 3 lijken
529· Dit graf........1664
graf 430Δ
526· Paulus Cousenburch No 41 eenen nie steen van 2½ voet
· Peter van Nettelen heeft dit graff gecofft 1652
527· Mr. Peter van Notten Kleermaker aangekocht 5 april 1652
528· De erfgenamen van Paulus Coussenburgh
· Dit graf is met consent van de Kerkmr. verkocht en getekend op Mr. Pieter van Nottum Kleermaker de 5 april 1652
529· De erfgenamen van Paulus Coussenburgh
· Dit graf......1652
· K
graf 431Δ
526· Gerit Migheraes No 418
527· De erfgenamen van Gerret Micheres
528· De erfgenamen van Gerrit Migheras
· [Modo Jan van Elkom en Maria Croes bij ruiling tegen 892 in de kerktoren]
· *Kerk den 13 april 1780
529· De erfgenamen van Gerrit Migheras
· [Modo.........kerktoren]
· *Kerk de 13 april 1780
graf 432Δ
526· kerck Jan van Wellij No 201 dit graff door d'kerck aengecofft den 19
· Jannero 1644
527· Dit graf hebben de kerkmrn verwisseld met Hans Janssen van Aenholt Scherprigter en Elisabeth van Aenholt zijn huisvrouw tegen haar graf Staande op No 477 de 5e sept. Ao 1684
· Nu de kerk *K
· De weduwe van de Vendrigh van Arnhem 15 aug. 1749
· Henderijn Remmers 21 dec. 1749
· De vrouw van Jan Alelts 11 juni 1750
· Is vol
528· Dit graf.......Aanhalt........1684
· Nu de kerk
· [Modo Peter van dr Kruijssen bij ruiling tegen No 895 in de klokketoren]
· De vrouw van Jan Alets 11 juni 1750
· Is vol
· Jurrien van Aanhoud 21 juli 1804
· De weduwe van J. van Aanholt geboren Anna Maria Groenenbergh 30 juli 1805
529· Dit graf.......Aenholt......1684
· [Nu de kerk]
· [Modo Peter........klokketoren]
graf 433Δ
526· kerck
527· K kerk
· De weduwe Cools 26 mei 1780
· Maria Slot 14 juni 1780
· Is vol
528· K
· Peter van der Kruijssen bij ruiling tegen No 896 in de klokketoren
· Maria Slot 14 juni 1780
· Is vol
529· Peter.........klokketoren
graf 434Δ
526· Hendrick Gerritss Waghenaer No 41 daerop dry nie steen van 1½ voet
· Nu Jan van Leeuwen en Leisken van Leeuwen Jan van de Pauwert huisvrau
527· Jan van Leeuwen en Lisken van Leeuwen huisvrouw van Jan van de Pawort volgens resolutie van de Raad in dato 17 nov. 1665
· De vrouw van Derk Van de Pauwert Geurtz 23 okt. 1733
· De vrouw van Lodqwik Bloomm zijnde een dochter van N.van de Pavert 17 juni 1740
· Een dochter van Rollof Sitters genaamd Hendrika 26 mei 1762
· *Modo nu Colenbrander
· De schoonvader van Colenbrander Frederik Buijtenhuijsen 22 jan. 1777
528· Johan Pauwels wegens Hendrick Gerrits Wegenaar
· Dit graf is bij resolutie eenes Erb. Raads op de 17 nov. 1665 toegewezen aan Jan van Leeuwen en Lijsbet van Leeuwen huisvrouw van Jan van de Pauwerdt
· Modo de kinderen en erfgenamen van Thomas van de Pavordt 1 mei 1741
· De erfgenamen van Thomas van de Pavordt hebben dit graf verkocht aan Monsr. Evert van Colenbrander en Hendrina Buijtenhuijs echtelieden de 6 juli 1775 de kerkgerechtigheid betaald
· De schoonvader van Colenbander Fredrik Buijtenhuijsen 22 jan. 1772
· De vrouw van bovengem. Buytenhuyse 1795
· Mevrouwe Maria Jacoba Valkenier eevrouw van de Heer M.A. Snoek 27 mei 1796
· Davina dochtertje van de Heer A. Snoek 5 okt. 1802
· Evert van Colenbrander 3 nov. 1803
· Elisabeth Buytenhuijs dochter van Wn Buijtenhuijs 21 jan. 1807
· Jufferouw Hendrijna Buijtenhuijs weduwe Colenbrander 18 mei 1818
· Een ongedoopt kind van de Heer Cappitijn Ambt 21 jebr. 1823
· Anna Catharina Cornelia Snoeck vrouw van de Heer Capitijn Amt 25 febr. 1823
· Een dochter van de Heer Snoek genaamd Jelleiana Anna Snoeck 5 mei 1823
529· Johan Pauwels wegens Hendrik Gerrits Wegenaar
· Dit gra......Pauwordt......1741
· De erfgenamen ..........betaald
graf 435Δ
526· Coen Deliss No 60 daerop 4 nie steen van 1½ voet
· Dit grafft gecofft by Jeuneken Betram weduwe van Jan Willemssen
527· Jenneke Betiane *of Beterams weduwe van Jan Willemse
· *Nu J.J. van Moldijk en Derrk Heijsen
· De vrouw van de Brouwer Adam van Wanraaij 5 sept. 1724
· Voorn. Adam van Wanraaiju 28 mrt 1730
· De Bakker Derk Hijsen 7 nov. 1730
· De weduwe van voorn. Derk Heijsen 1 sept. 1736
· Lodewijk Mourits Boumeester 28 dec. 1754
· De vrouw van Michiel van Hateren 21 juli 1756
528· Coen Deliessen
· Nu Elcke Deliesen met haar man Hendrik Hendriks hebben deze grafstede verkocht met consent aan Jenneken Betram weduwe van Jan Willemse
· Modo Johannes Peter van Moldijk en de kinderen van Derk Heijsen
· Modo Michiel van Hateren
· De vrouw van Michiel van Hateren 21 juli 1756
· 1803 modo de Heer M.A. Snoek
529· Coen Deliessen
· Nu.......Heijsen
· Modo......Hateren
· Dit graf is door de weduwe van de Proc. Van Hateren en deszelfs kinderen verkocht en in volle eigendom overgegeven aan de Heer A. Snoeck en Anna Barta Koolenbrander echtelieden en hun erven waarvan transport mij vertoond en kerke gerechtigheid aan mij voldaan 26 okt. 1802 J.J.Keer kerkmr
graf 436Δ
526· Derick van Valburgh No 120 Vso
· Dit grafft is gecofft by Johan Janssen van Westervoert en Margreita Weelingh echtelieden 1662
527· Johan Jansen van Westervoort en Margarita Weelens echtelieden de 22 maart 1662 aangekocht
· De weduwe van de Backer Andries van Heijen 6 dec. 1736
· De Mr. Timmerman Martinus van Vugt 26 jan. 1740
· Johannes van Heijden 19 aug. 1747
· Gerradus van Heijen 23 sept. 1750
528· Derk van Valkenburgh
· Dit graf hebben Arent Hendrik en Jenneken van Langeveld met consent verkocht aan Johan Janssen van Westervoort en Margrieta Weelings echtelieden de 22 maart 1662
· Modo de erfgenamen van A. van Heijen en M. van Westervoort de 29 sept. 1772
· Joost van de Acker 15 febr. 1804
529· Derk van Valkenburgh
· Dit graf.........1662
· Modo..........1772
graf 436Vso.Δ
526· -
527· kerk
· Een Naaijster genaamd Marij van de Graaff 11 dec. 1737
· Orsel Fransse 21 dito
· De Weduwe Leendert Gabriels 23 dito
· De vrouw van Gijsbert van den Broek 24 jan. 1738
· Is vol
528· 436 verso dit is abuis moet 37 zijn
· K NB is een gemetseld graf doch slechts 5 voet 9 dm lang
· De vrouw van Gijsbert van den Broek 24 jan. 1738
· Is vol
· Wilhelmina Zeekel(?) weduwe Derk Ebbers 6 apr. 1827
· Is vol
529· K
graf 437Δ
526· Jan van Brockhuisen No 47 Vso nu Aernt van Langensbrun tegen d'Wummelport over daerop 8 nie steenen van 2½ voet
527· Jan Heck en Geertruij Messemaaker zijn huisvrouw
· Een dochter van Jan Heck 7 mrt. 1724
· Voorn. Jan Heck 8 juni 1729
· Jan Daniel Hagedoorn 24 apr. 1731
528· Johan van Broekhuijsen
· Dit graf heeft Jan Heck en Geertruij Molemaaker zijn huisvrouw gekocht van de erfgenamen van Jan Janssen de Haart
· Modo Arun van IJsseldijk bij ruiling tegen No 396
· Jan Daniel Hagedoorn 24 apr. 1731
· Egbert van IJsseldijk 27 mrt 1805
· Johan Hendrik Altwicher 5 dec. 1823
529· Johan van Breohuijsen
· Dit graf.........de Haert
· Modo.........No 396
graf 438Δ
526· Kerck, Jan Roelleffss inden bock No 422 vyff nie steenen van 1½ voet
527· Kerk
· Dit graf heeft de kerk nieuw laten metselen doch is maar 7 voet min 2 duim binnenwerks lang
· De weduwe Neeleman 29 dec. 1724
· De weduwe van Gelder 17 jan. 1725
· De weduwe Bouds 11 mei 1725
· Vrouw Holterman de oude 21 juli 1725
· De weduwe Fredrik Heggen 30 nov. 1725
· Is nu vol
· De weduwe van Bennedicktus Schulder 4 sept. 1750
· De vrouw van Nicolaes Peles 5 dito
· De vrouw van Hendrick van Haften 6 okt. 1750
· De vrouw van Hendrik van Vrijaldenhoven 11 nov. 1750
· De vrouw van Lowis van Ent 24 nov. 1750
· De vrouw van Hendrik van der Burgh 8 dec, 1750
· Is nu vol
528· *K
· De vrouw van Hendrik van der Burg dec. 1750
· *[is nieuw opgemetseld en maar 7 voet min 2 duim]
529· K
· is nieuw opgemetseld en maar 7 voet min 2 duim
graf 439Δ
526· Matis Hendrisxss No 80 dry nie steen 1½ voet
527· Matteis Hendrix
· De Scherprigter van Aaken Jurrien van Aanholt 18 apr. 1731
· De vrouw van de Scherprigter Johannes van Aanholt 19 juli 1735
· NB voor verschot en kunnen hier in niet meer als 2 lijken in begraven worden
528· Matthijs Hendriks
· Modo Juffr. de Beijer bij ruiling tegen No 394
· De vrouw van Johannes van Aanholt 19 juli 1735
529· Matthijs Hendriks
· Modo.......No 394
graf 440Δ
526· Anthonij van Trecht sonder No
· Dit grafft by de kerckmrn gecofft is gelaten aan Abraham van Ree voor een ander grafft so onder het heeren gestoelte lagh seinde No 176
527· Abraham van Rhee verkocht door Jan de Rooij aan Gerrit .......
· NB hiervan is de kerkgerechtigheid niet betaald en moet niet eerder in begraven worden
528· De erfgenamen van Anthonij van Tracht
· Dit graf heeft Wessels van Munster verkocht met consent van de Magistraat aan St. Stevens kerk de 25 aug. 1656
· Dit graf hebben de kerkmrn gelaten aan Abraham van Ree voor een graf zo hij onder het Heeren gestoelte had zijnde No 176
· Modo Cornelis van der Weijden en Martinus Timmerman bij ruiling tegen No 905 onder de klokketoren
529· De erfgenamen van Anthonij van Tracht
· Dit graf.........1656
· Dit graf.........No 176
· Modo........klokketoren
graf 441Δ
526· kerck
527· kerk
· Mels Wellen 19 juli 1745
· Laurens Nus 6 okt. 1745
· De weduwe van Wouter Bois 29 okt. 1745
528· *K
· De weduwe van Wouter Bois 29 okt. 1745
· Margrita Blaauw 4 juni 1802
529· K
graf 442Δ
526· Herman van Emmerick No 161 Vso daerop acht nie voedt steenen
527· Kerk
· Jan Peres 12 mei 1745
· De vrouw van Peter Leotar 2 juni 1745
· De weduwe van Hendrik Brinkhus 30 juni 1745
· Ida Tissen 28 mei 1768
528· Hermen van Emerick betaald door Derk van Emerick
· Hermen van Emerik alsmede zijn zuster Dorsken hebben dit graf verkocht aan de kerk op de 12 april 1692
· Modo Peter Bresthorst bij ruiling tegen No 416 onder den orgel
· Ida Tissen 28 met 1768
· *J. B. de Prouw 17 aug. 1783
· Elisabet de Prouw 24 jan. 1793
· Mons. .. van Kooten 4 mrt 1795
· De weduwe J...de Prouw 26 juni 1802
· Willem Jacob de Prouw 3 mrt 1803
529· Hermen van Emerik betaald door Derk van Emerik
· Hermen.......Dersken.......1692
· Modo.......orgel
graf 443Δ
526· Anna Buijss No 240 Vso
· Nu Berndt van Grevenbrochs en Wyllemken Micheils syn huysvrau
527· Bernt van Grevenbroeck en Willemke Michiels zijn huisvrouw
· Susanna Man 17 febr. 1758
528· Berent van Grevenbroek en Willemken Michels zijn huisvrouw
· Modo Elisabeth, Margarita en Willemina van Elsbroek bij ruiling tegen
· No 417 onder den orgel
· Susanna Man 17 febr. 1758
· Ebbikhuysen bij vergunning 1783
· *Kerk. op den 23 nov. 1824 aan de kerk overgegeven volgens handschrift in de legger berustende
· Henri Jaques Bordien 27 dec. 1824
· Plaats voor 2 lijken
· Ida ten Hoet ongehuwde dochter van wijlen Hendrik ten Hoet 11 jan. 1825
· Is vol
529· Berndt van Grevenbroek en Willemken Michels zijn huisvrouw
· Modo ........orgel
· K. het bovenstaande graf is door afstand van de erfgenamen het eigendom geworden van de kerk zijnde deze afstand gedateerd 23 nov. 1824 en getekend door W.T. van Elsbroek mede namens P.A. van Elsbroek, weduwe Kruseman geb. van Elsbroek
· los briefje: De ondergetekenden erfgenamen van een graf in deze stads grote of St. Stevenskerk geq. No 443 niet verkiezende het gezegde graf voor onze rekening te doen ligten, repareren en onderhouden verklaren bij deze daarvan afstand te doen en in eigendom over te geven aan de nederd. Hervormde Gemeente alhier.
Nijmegen 23 nov. 1824
W.C. van Elsbroek namens P.A. van Elsbroek, de wed. G.H. Kruseman geb. van Elsbroek
graf 444Δ
526· Anna en Meriken van Laeken sonder No
527· Anna en Marijtjen van Laaken
· Otto Bloem 12 mrt 1755
· De vrouw van Peter Rogge dito
· Barbara van Ratsvelt 23 nov. 1779
528· Anna en Merritje van Laeken
· Modo Derk Willem van Paffenhove bij ruiling tegen No 893 onder de klokketoren
· Barbara van Raatsveld 23 nov. 1779
529· Anna en Merritje van Laeken
· Modo.......klokketoren
· Modo de weduwe Mackrodt
graf 445Δ
526· Gerit Bever No 160 Vso een gebrocken sarck daerin Burgemr Weveringh het lest in begraven betalt door Dr Johan de Beyer
527· Aangebracht door Dr. Johan de Beijer
· *Modo de Heer Borgemr. Renesse
528· Aangebracht door Johan de Beijer
· Modo de H.W.Gebooren Heer van Renesse Borgermeester der stad Elburg
· En deszelfs huisvrouw Sara Maria de Beijer de 18 april 1752
· Vrouwe Jacoba Maria van Lom geboren Baronnesse van Wassenaar 28 jan. 1815
529· Aangebracht door Dr. Johan de Beijer
· Modo......1752
graf 446Δ
526· Hermen Henghst sonder No tew nie steenen van 2½ voet
· Dit grafft voor d'kerkck gecofft
· Dit grafft hebben de kerckmrn wederom overgelaten aen Meister Feyt
· Backer Leydecker 1665
527· Mr. Feijt Backer
· De vrouw van de Glasemr. W. Schouwburgh geboren Cimmers zijnde een dochters dochter van voorn. Fijt Backer 20 juni 1727
· De Glasemaker Matthijs Cimmers 13 juli 1736
· Judith Backer 5 aug. 1736
· Mons. David Backer 11 dec. 1744
528· Dit graf hebben de kerkmeesteren overgelaten aan Meester Feijt Bakker, Leydekker
· Mons. David Bakker 11 dec. 1744
· De weduwe Bakker 25 okt. 1781
· Janna Backer 28 mei 1805
· Juffrouw Christina Bakker 2 febr. 1807
· Johanna van Hulst weduwe van Abraham Bakker 25 febr. 1817
529· Dit graf.....Leydecker
· Zie voor de verwisseling van een graf op het kerkhof No 487
graf 447Δ
526· Jenneken Hermans van Stralen No 314 Vso
527· Jacob Muijter en Lijsbet Roose echtelieden aangekocht de 4 nov, 1690
· De weduwe van Asueros van Ossenberg 6 apr. 1745
528· Jenneken Hermens van Straelen
· Joost Derrikse van Arnhem, als erfgenaam van Jenneke Hermens van Straelen, heeft dit graf verkocht op de 4 nov. 1690 aan Jacob Meuyter en Lisbet Roet echtelieden
· Modo Aswerus van Offenberg en Sebilla Meuyter en hun erven
· De weduiwe van A. van Ossenberg 6 apr. 1745
529· Jenneken Hermens van Stralen
· Joost......echtelieden
· Modo.....erven
graf 448Δ
526· Jan Roelleffss No 73 Vso
· Nu Roeleff Janssen syn soon
527· Jan Roelofs van Straelen
· Roeloff Jansen zijn zoon
· *De kinderen en erven van Willem Graat
· Aletta Graat 17 jan. 1727
· Wilhelma Graat genaamd van der Horst 13 aug. 1749
· Mons. Johannes van der Horst 31 jan. 1776
528· Jan Roeloff van Straelen nu Roeloff Janssen zijn zoon
· Modo de erfgenamen van Willem Graat
· Deze Jan Roeloff is geweest grootvader van Willem Graet
· Monsr. Johannes van der Horst 31 jan. 1776
· David Grul 22 jan. 1818
529· Jan Roeleff van Straelen nu Roeleff Janssen zijn zoon
· Modo.......Graat
· Deze........Graat
graf 449Δ
526· -
527· K kerk
· Willemina Rooghmans 2 mrt 1746
528· K Hopman Derk Thijssen bij ruiling tegen No 411
· Modo W. Leurs de 15 febr. 1774
529· K Hopman Derk Thyssen bij ruiling tegen No 411
· Modo......1774
graf 450Δ
526· Derick Loessert No 295 Vso
527· De erfgenamen van Herbert Vermeer aangekocht de 9 mei 1711
· *Modo de Juffer Ouwen Lina
· De weduwe Lina 8 okt. 1727
· De weduwe van de Kleermaker Nicolaas Sloots 2 okt. 1737
528· Derk Lossert
· De weduwe van Johannes Verheyden, Aleyda van Munster heeft op de 19 mei 1711 dit graf verkocht aan de erfgenamen van Hebert van Meer, voor de helft geërfd en de tweede helft aangekocht, dus dit graf in volle eigendom aan de navolgende zuster en broers, namelijk Johanna Philipina en Gerardus Markus, Leendert en Carolina Lijna en hun erven Nijmegen de 17 febr. 1761
· De weduwe vade Kleermaker Nicolaas Sloots 2 okt. 1737
· Plipina Willemina Lyna 30 mrt 1789
· De zoon van L. Lyna 23 apr.
· Jufferouw Johanna Woltera Lijna 27 aug. 1818
529· Derk Lossert
· De weduwe........1761
graf 451Δ
526· Willem Vermolen No 258 een sarck steen 7 voedt lanck dry voet bredt
527· Jan Vermeulens erfgenamen
· Maaijke Wiggerts 15 jan. 1740
· Mevrouw van Tijnen bij vergunning 18 mrt 1746
528· Jan Vermeulens erfgenamen
· K Modo Jan van Elkom en Maria Croes wederom bij ruiling om zekere redenen tegen No 431 de 13 april 1780
· Mevrouw van Tijnen bij vergunning 18 mrt 1746
· De Mr. Bakker Filipsen 23 jan. 1790
· Juffer Anna Geertruij van Ellekom weduwe van Anthonij van den Bos 23 apr. 1808
· Johannes Philipsen 24 dec. 1814
529· Jan Vermeulens erfgenamen
· K Modo.........1780
graf 452Δ
526· Jan Canis erfgen. No 180 Vso
527· Gerrit Mol en Zwaantje Goossens zijn huisvrouw dekocht de 25 juli 1713
· Een zoon van Gerrit Mol 23 okt. 1723
· De vrouw van voors. Gerrit Mol genaamd Zwaantje Goossens 21 febr. 1727
· De zoon van voorn. Gerrit Mol genaamd Herman 2 febr. 1734
· Gerrit Mol 10 febr. 1742
· De Emmerikse Schipper N.N. van Winsen genaamd van Oort 4 juli 1759
· De weduwe van Oort genaamd Helena Mol 2 mei 1780
528· De erfgenamen van Jan Kanijs
· Dit graf hebben de erfgenamen van Laemer verkocht aan Gerrit Mol en aan zijn huisvrouw Swaentje Gossens de 25 juli 1713
· *Dit graf behoort aan Gerrit van Winsen genoemd van Oort als van moederszijde van bovergem. G. Mol afkomstig
· De weduwe van Oort genaamd Hendrika Mol 2 mei 1780
· Vrouw van Oort genaamd Serenberg 11 mrt 1782
· Schipper Gerrit van Oort 24 febr. 1802
· Aletta Mina Wijdman dochter van Johan Hendrik Wydman 12 febr. 1825
· Nog plaats voor 4 lijken
· Gerrit Hendrik Roukens ongehuwde zoon van Johan Christoffel Roukens 26 okt. 1827
· Gerrit Johannes Weydman ongehuwde zoon van Johan Weydman 26 nov. 1828
· Nog plaats voor een lijk
529· De erfgenamen van Jan Kanijs
· Dit graf........van Laemeer......1713
· Dit graf behoort.......afkomstig
graf 453Δ
526· Jan van Schorenburgh No 307 een sarck van 7 voedt lanck vier voedt bredt
527· *NB dit is een dubbelgraf
· Doctor Johan van Trist volgens overgifte dato de 18 maart 1718
· Voors. Heer Johan van Trist 4 mei 1732
· Juffr. Maria van Trist 13 mei 1732
· Juffr. Anna Mechteld van Triest 6 nov. 1733
· Juffr. Hendrika van Triest 7 febr. 1741
· Mevrou Antoneta van Trist weduwe van de Heer Capiteijn N.N. van Trist 10 febr. 1761
528· De erfgenamen van Johan van Schorenburgh
· Louis Boucherat en Maria van Meurs echtelieden hebben dit graf gekocht van Godefriedus van Randenburg de 22 juni 1701
· De 18 maart 1718 bij schriftelijke akte door de erfgenamen van Maria Meurs is dit graf overgegeven aan de Heer Doctor Johan van Triest Nota
· dit een [dubbeld] graf onder een zerk en aan de erfgenamen van Dr. Johan van Triest in eigendom
· Mevrouw weduwe Tonetta [Triest weduwe van de Heer Capitein N.N. van Triest] 10 febr. 1761
· Modo de kinderen en erfgenamen van Mevrouw de weduwe Keyser 21 mei 1783
· Mevrou Keysen genaamd Theodora Henrika de Vree 20 mei 1783
· De huisvrouw van H.M. Ryne geboren Keyser 1795
529· De erfgenamen van Johan van Schorenburg
· Louis.....Randenburgh......1701
· De 18 maart.........Triest.......[Nota dit is een dubbeld graf] onder........eigendom
· Modo dit graf No 453 is op den 21 mei 1783 verkocht voor 60 gl. aan de kinderen en erfgenamen van wijlen de Heer Lt. Collonel Carel Rutgard Keijser en vrouwe Theodora Henrica De Vree gewezen echtelieden en bij mij S. Scheers als kerkmeester de penn. Ontvangen
graf 454Δ
526· d'erfgenamen vande Buijsen No 24 Vso een ghebrocken sarck van 2 stucken
527· Wychman Buijs
· *De erfgenamen van Wighman Martinij en Rutgerus van Buijl
528· Wijchman Buijs
· Modo de erfgenamen van Wichman Martini en de erfgenamen van Rutgerets van Buijl
· Juff. Weymans 1788
· 1788 Modo de Heer Peter van Arensbergen en S.A. Weijmans
· *overgetekend 4 maart 1788
· Alyda van der Wee weduwe Wijman 23 mei 1795
· Steven Andries Weijman 16 sept. 1806
· Jufferouw Maria Alijda van Arensbergen 11 sept. 1816
529· Wychman Buijs
· Modo......Buijl
· Modo P. van Aernsbergen en S.A. Wijmans, vermogens cessie van C. Vos als in huwelijk gehad hebbende Petronella Snoekenbier en die als erfgename ex testamento van Juff. van Buyl en alzo in qualiteit als weduwenaar, mede eigenaar en als boedelhouder namens zijn kinderen d.d. 3 maart 1788 *overgetekend de 4 maart 1788
graf 455Δ
526· Jan van Ravestein No 42 Vso
527· Jan van Ravesteijn
528· Jan van Ravesteijn
· Deze grafstede heeft de kerkmeester Isaac Schouhamer gekocht voor hem zelve
· Deze groef met consent van de kerkmeesteren weder overgegeven aan de kerk voor een ander No 574
529· K Jan van Ravesteijn
· Deze........zelve
· Deze.......No 574
graf 456Δ
526· Willem Stevens sonder No
· Nu Loij Willems
527· Loij Willemse wegens Willem Stevens
· Een zoon van Cornelis Crol genaamd Jacob 5 juni 1726
· De Schipper Roelant van Goudriaan 28 mei 1728
· De Schipper Geurt van Tuijl 24 nov. 1733
· Jacob Stigman 23 dec. 1735
· De Bierkruijer Jan Mulder 28 mei 1737
· De weduwe van Jacob Stigman 28 mei 1740
· De vrouw van Geurt van Tuijl 21 febr. 1742
· De vrouw van Willem Walen 26 febr. 1749
· Maria van Tuijl 2 juni 1773
· De huisvrouw van Monsr. Frans Hendrik Lebleu geboren Jacoba Pannevis 9 juli 1774
· Peternela Keer Wildenaar 5 aug. 1777
· Frans Hendrik Lebleu 19 nov. 17798
528· K Loij Willemsen wegens Willem Stevens
· Modo de erfgenamen Keer en Catharina Stigman weduwe van Johannes van Kuijten de 23 okt. 1772
· [De kinderen van Geurt van Thuijl en Frans Le Bleu op dato ut supra]
· [Frans Hendrik Lableu 19 nov. 1779]
· [Jan Lableu en Cathrina van der Sluijs 1783]
· [Vrou Keer Pels 1786]
· [Hendrik de Jager 4 juni 1802]
· [*NB dit graf No 456 behoort de kerk. de aantekeningen hier gehoren tot
· No 457]
529· Loij Willemsen wegens Willem Stevens
· Modo........1772
· De kinderen van Geurt van Tuyl en Frans la Bleu op dato ut supra
· Dit graf behoort aan de kerk terwijl bij het leggen der nieuwew zerken de nummer van dit graf in plaats van 457 is dit gezet, die op No 456 derhalve het volgende nummer, op bovengemelde eigenaren overgebracht is door mij S. Scheers als kerkmr., volgens bewijzen aan mij gebleken
graf 457Δ
526· Jan Sanders sonder No een steen vier voet lanck 2½ voet bredt
· Dit grafft gecoft by Marten Harrecoert 1671
527· Mr. Marten Harrecoert aangekocht op de 25 okt. 1671
· De vrouw van de Gemeensman Cornelis Van Doesburgh 12 okt. 1729
· Voorn. van Doesburg zelf 23 nov. 1731
· De Blekslager van den Heuvel 13 jan. 1736
528· Jan Sanders nu Petronella Beatrix van Munster
· Dit graf heeft Johannes Bulderen Lieutt. als man en momber zijner huisvrouw Beatrix van Munster verkocht aan Mr. Marten Harrecourt op de 25 okt. 1671
· En nu weder overgetekend op de erfgenamen van Dersken van den Heuvel en hare erven op de 11 jan. 1736
· [De Blekslager van den Heuvel 13 jan. 1736]
· Modo de kinderen van Geurt van Thuijl en Frans La Bleu op dato de 23 okt. 1772
· Frans Hendrik La Bleu 19 nov. 1779
· Jan Lableu, Catarina van der Sluis 1783
· Vrouw J. Keers geboren Pels 1786
· Hendrik de Jager 4 juni 1802
· De huisvrouw van Arien de Jager geboren Lableu 16 aug.
529· Jan Sanders nu Peternella Beatrix van Munster
· Dit graf.....Bulderen Licentiaat......Harrecoert......1736
· Modo de erfgenamen Keer en Catharina Stigman weduwe van Johannes van Kuyten de 23 okt. 1772
· De kinderen van Tuijl en Frans La Bleu op dato ut supra
graf 458Δ
526· Jan Liesten No 56 Vso
527· Jan Leesten
· 1728 den ......heeft de Mr. Kuijper Derk Roukens Roukes gekocht van erfgenamen gen Jan Ternee
· Voorn. Roukus 13 mei 1729
· De vrouw van voorn. Roukus Derks Roukus 13 nov. 1737
· Abraham Roukus 16 sept. 1747
· Hendrik Roukus 21 juni 1749
· Johannes Roukus 2 juni 1758
528· Jan Leesten
· De 1 maart 1727 dit graf verkocht en opgedragen aan Roukens Derk Roukens en zijn huisvrouw Geertruij Kraek en hun erven door Nieuhuijs gevolmachtigd door de Zonneville
· Modo de erven van Roukens Derk Roukens, Peter Heijligers en Hendrina Roukens de 12 okt. 1772
· Johannes Roukens 2 juni 1758
529· Jan Leesten
· 1727b de 1 maart..........Krack......Zonneville
· Modo........Heyligers.....1772
graf 459Δ
526· Robbert van Mulicom No 219 een sarck steen van 7 voet 3 voet bredt
527· Willem van Trist Gemeensman aan gekocht de 2 juli 1712
· Nu de kerkmr. Nicolaas van Triest en zijn erven
528· Roebert van Mullicom
· Dit graf heeft verkocht Jantie van Mullicom aan de Heer Willem van Triest Gemeensman en Vaandrig en de gerechtigheid betaald de 2 juli 1712 Modo de kerkmeester N. van Triest en Ida Boonders echtelieden en hun erven
· De Heer Paupelanij 1780
· Weduwe Pajsleijne(?) van Triest 10 aug. 1782
529· Roebert van Mullicom
· Dit graf....1712
· Modo.......erven
graf 460Δ
526· Aernt van Langhen No 70 Vso
· nu de kinderen van Steijpriaen
527· De erfgenamen van Arnt van Langen
· Nu de kinderen van Stijperiaan
· *Nu Broesterhuijsen
· De vrouw van Hendrik Saltet 18 nov. 1766
· Monsr. Hendrik Broesterhuijsen 26 mei 1769
528· De erfgenamen van Arnt van Langen
· Nu de kinderen van Steiperiaan
· Modo de kinderen van Jan Broederhoesen en de kinderen van Everts Boonders en de kinderen van Rut Glasemakers,, waarvan deze Steiperiaan is van alle overgrootvader geweest
· Monsr. Hendrik Broestershuijzen 26 mei 1769
529· De erfgenamen van Arndt van Langen
· Nu de kinderen van Steipriaan
· Modo.......Broedershoesen.....geweest
graf 461Δ
526· [samen met 462] Commissaris Jan Gijsberts een Doubel Graff No 291 Vso een sarck steen 7 voet lanck dry voet bredt
527· De erfgenamen van de Commissarius Johan Gijsberts
528· Modo De Heer H.J.J.C. in de Betouw
· [Bij ruiling tegeg. No onder den Orgel]
· De weduwe Meisters 25 mrt 1726
· [1797 de 20 Januarij is hierin begraven de vrouw Gerharda Elisabeth Peper]
graf 462Δ
526· [samen met 461] Commissaris Jan Gijsberts een Doubel Graff No 291 Vso een sarck steen 7 voet lanck dry voet bredt
526· -
527· Johan Gijsberts erfgenamen
· Deze twee nummers 461 en 462 zijn aangekocht door Coenraat, Willem en Casparus Cnippingh de 11 jan. 1695 en is nu een kelder
· Juffr. van Ee genaamd Vercammen 15 mrt 1726
· *Ziet No 284 en 285
· De Heer Wijncoper Corn. Cnippingh 5 nov. 1726
· Juffr. N.N. Cnipping de huisvrouw van de Heer Wijnkoper Derk Herman van de Zande 7 mrt 1727
· Een kind van voorn. Heer vande Zand 5 sept. 1727
528· 462. en 463.
· De Messieurs Coenraad, Willem en Casparius Knipping hebben dit graf zijnde No 462 en 463 gekocht van Jacobus van Groningen en Cathar. van Heuvel echtelieden en daar een kelder van laten maken waarvan de gerechtigheid voldaan is aan de kerk 11 jan. 1695
· Modo de Heer Schepen D. Knipping en zusters de 29 okt. 1772
· Een kind van de Heer van de Sand 5 sept. 1777
· De Jonkvrouwe Gerarda Eliezabeth Piper 20 jan. 1800
· De Heer Pieter Willem Guichett(?) 27 mrt 1801
· Vrouwe Margareta van den Zande weduwe van de Heer B.H. Schwartz 20 apr. 1808
· De Heer Frans Bowier 1 mei 1819
529· *Nota dit moet zijn No 462 en 463 zijnde onder dese Nos de nevenstaande grafkelder gelegen
· (461 gecorrigeerd in) 462. (bovendien accolade voor 462 en 463)
· De erfgenamen van de Commissarius Johan Gijsberts
· 't blijkt bij betaling van de kerkmr. Heijsen dat Jacobus van Groninge zijn vader betaald heeft de No 461
· (462 gecorrigeerd in) 463. (bovendien accolade voor 462 en 463)
· De erfgenamen van de Commissarius Johan Gijsberts
· 't blijkt bij betaling van de kerkmr. Heysen dat Jacobus van Groninge zijn vader betaald heeft de No 462
· De Messieurs........No 462 en het voorgaande No 461.....1695
· Modo.......1772
· Modo de kinderen en erfgenamen van wijlen de Heer B.H. Schwartz en Vrouwe Margaretha van de Sande in leven echtelieden, overgetekend de 8 aug. 1808 Nota als van moederszijde in de rechte linie afstammende van bovengem. Coenraadt Knipping en in de zijdlinie mede gesuccedeert aan Willem en Casparus Knipping
graf 463Δ
526· Jan Euwens sonder No
527· Jan Uwens, Jost Roest van Nijmegen pretendeert hierop
· De weduwe Meisters 25 mrt 1726
528· (zie 462)
529· dit moet zijn 461
· Jan Uwens, Joost Roest van Nijmegen pretendeert hierop
· Modo de Heer H.J.J.C. in de Betouw [bij ruiling tegen No 412 onder den orgel]
· *1726 het verschot van de weduwe Beijer weder ontvangen
graf 464Δ
526· Gerit Kerckman No 36 Vso een sarck van 7 voet lanck dry voet bredt
527· Kerk Dit graf is door Catarijn Kerckman aan de kerk verkocht 1689
· De weduwe van Jacobus Vermeer 1 mei 1750
· De weduwe van Peter Meian 27 mei 1750
· Grada Willemina Peters 19 juni 1750
· Helena Remmers 12 jan. 1751
· Vrou Jansen 5 juni 1781
528· Modo Arien de Jager bij ruiling tegen No 898 in de klokkentoren. Verder de Familie van Jan van de Pavord, Leendert Merts en de kinderen van Willem Merts
· Vrouw Jansen 5 juni 1781
· De weduwe de Jager 12 juli 1786
· Arien de Jager Schip op Rotterdam 1 mei 1787
· Jan van de Pawert 7 jan. 1802
· Anna Tuennesse weduwe van Jan van de Pauwert 16 juli 1805
· Everdina Christina Schouten ehevrouw van de Meester Zijlemaker Leendert Jansen 10 febr. 1819
· De Meester Bakker Johannes Jacobus Prijers 11 sept. 1821
· Is vol
· Leendert Jan Janssen weduwenaar van Chrstina Schoks 18 mrt 1825
· Nog plaats voor 2 lijken
529· K De erfgenamen van Gerrit Kerkman
· Catharina Kerkman weduwe Zalr. Joris Pieters heeft dit graf aan de kerk verkocht 16 nov. 1689
· Modo Arien .........Mertz
graf 465Δ
526· Claes Buijss No 78 Vso een sarck steen 4½ voet lanck 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Claas Buijs
· *De erfgenamen van Wighman Martijnni en de erfgenamen van Rutgers van Buijl
528· De erfgenamen van Claes Buijs
· Modo de erfgenamen.......Martini........Buijl
529· De erfgenamen van Claas Buijs
· Modo......Buijl
graf 466Δ
526· Herman Tomas sonder No sonder merck een sarck van 7 voet lanck 2½
· voet bredt
527· Hermen Thomass
· De vrouw van de Voerman Jan den Dokter 19 mei 1728
· Hendrik van der Burgh 22 jan. 1751
528· Hermen Thomas
· Modo Willem Hengst en Lotta Hendriks echtelieden de 30 okt. 1772
· Hendrik van der Burgh 22 jan. 1751
· Sebille Hengst 26 apr. 1802
· Is vol
529· Hermen Thomas
· Modo.......1772
graf 467Δ
526· Christiaen van Ommersson sonder No sonder merck een sarck van 7 voet
· lanck 2½ voet bredt No 444 gegeven
527· Christiaan van Ommersom
· *ons
528· Christiaan van Ommersom
· Modo Mejuff. Keijmer weduwe van Wouter de Fokkert heeft dit graf van de kerkmr. Dibbets gekocht
· Georgius Keymer 17 apr. 1785
· Jurie Janssen Keijmer 6 juni 1803
· Jan Jacob van Rietschoten 10 apr. 1806
529· Christiaan van Ommersom
· Modo......gekocht
graf 468Δ
526· Derick Janssen No 12 Vso
· nu Jan Weltiens
527· Derk Jansen nu Jan Veltjens
· *Ons
· Een meysie van het Weeshuis genaamd Agatha Bul 24 apr. 1771
· Jacobus van Helmont 19 juni 1771
528· Derk Janssen nu Jan Veltiens
· K
· Jacobus van Helmont 19 juni 1771
529· Derk Janssen nu Jan Veltiens
· K
graf 469Δ
526· Jacob van Herwarden No 53 een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Jacob van Herwaarden
· *Modo Anna Katrina Telrinck weduwe van Tilleman Vermaseren
528· De erfgenamen van Jacob van Herwaerden
· Modo Anna Catrina Telrink weduwe van Tilman Vermaseren en haar erven
· Mons. Johannes Vermasen 14 aug. 1782
· Hendrik Vermaseren 28 juli 1786
· Is vol
529· De erfgenamen van Jacob van Herwaerden
· Modo.....Telrinck.....erven
graf 470Δ
526· Jan Ter Heggen No 432
· Modo Elbert Theissen
527· De erfgenamen van Jan ter Hegge modo Elbert Thijssen
· *Ons
528· De erfgenamen van Jan Ter Heggen modo Albert Thijssen
529· De erfgenamen van Jan Ter Hegge
· Modo Albert Thijssen
graf 471Δ
526· Koen van Haps No 302 Vso
· dit compt mede de erfgenamen van Derrick vant Heuvel
527· Koen van Haeps
· Komt mede erfgenamen toe de erfgenamen van Derk van den Heuvel
· *Nu de kerkmeester Hulstijn
· De vrouw van de Blekslager van den Heuvel 25 juni 1726
· De weduwe Herrecoort 1 mei 1728
· Is vol
· De dochter van Monsr. Hulsteijn genaamd Geertruy 29 jan. 1777
· De huisvrouw van Monsr. Brandt van Hulsteijn 22 juli 1778
528· Coen van Haeps komt mede toe de erfgenamen van Derk van den Heuvel
· Modo Francis van Haeps de 5 okt. 1772
· Dit graf heeft Francis van Haeps verkocht aan Brandt Hulsteijn en Cornelia Van Grotenhoff echtelieden en de kerkgerechtigheid heden voldaan de 27 jan. 1777
· De huisvrouw van Monsr. Brand van Hulstein 22 juli 1778
· Mons. Evert van Veen 24 sept. 1782
· Brand van Hulstijn 19 febr. 1783
· Vol
· Everdina van Hulstein 6 apr. 1805
· Is vol
· Cornelia Schutters. Gediept 20 mei 1805
· Berndina van Hulstijn echtgenote van Hermanus Schutters 17 nov. 1821
529· Coen van Haeps komt.......Heuvel
· Modo.....1772
· Dit graf.....Hulstijn.......Grotenhof.....1777
· Los briefje: Het graf is in de Consistorij kamer No 471 H.Schutter
graf 472Δ
526· Willemken Ryders No 40 Vso een sarck steen van 8 voet lanck 4 voet bredt
· en Helwich van Elswyck
527· Helmick van Elswijck en Willemke Ridders
· *Ons
· De weduwe wijlen Hendrick Vink 26 mrt 1777
· De vrouw van Willem Kloosterman 2 sept. 1777
· Huijbert Schouten 28 nov. 1777
528· Helmick van Elswijk en Willemke Ridders
· K
· Huijbert Schouten 28 nov. 1777
· Vol
529· Helmick van Elswijck en Willemke Ridders
· K
graf 473Δ
526· Johan Touman No 356 een sarck van 7 voet 3 voet bredt
· nu de weduwe van Burgemr. Kelffken vanden Broeck en vand. Hoeven
527· Johan Touman
· Nu de weduwe van Burgemr.Klefken van den Broek en van den Hoeven
· *Modo Juf. Susanna Willemina Brandt getrouwd aan de Heer Iakob van Merken en Juffr. Iohanna Elisabet Brant
528· Johan Touman
· Nu ............Hoeven
· Modo Juffer.......Brant en haar erven
· De vrouw van Roelof Roijaardss voor verschot 20 nov. 1748
529· Johan Touman
· Nu.........Hoeven
· Modo........erven
graf 474Δ
526· Jacob van Ophuysen No 104 Vso
· dit grafft is vercoofft aen Floris Micheilsen & Anneken Hermens echtelieden 1671
527· Floris Michielse en Anneken Hermens echtelieden aangekocht op de 14 okt. 1671
528· Jacob van Ophuijsen
· Dit graf heeft Jacob Gerrits en Beeltie Jansen echtelieden verkocht aan Floris Michielsen en Anneken Hermens echtelieden op de 14 okt. 1671
· Modo Willem Hengst en Lotta Hendriks echtelieden de 30 okt. 1772
· Jacobus Hengst 24 jan. 1803
529· Jacob van Ophuijsen
· Dit graf........1671
· Modo........1772
graf 475Δ
526· Kerck
527· Juffr. Susanna Boomhouwers weduwe van Domenij Fellingers in leven Predicant tot Maastricht, aangekocht de 9 sept. 1689
· Roollof Roijars voor verschot 13 sept.,1749
· De huisvrouw van Mons. Michiel van Hateren 27 sept. 1780
528· Deze groef hebben de kerkmr. in verwisseling gegeven aan Anna Snoex voor No 142 daar de kerkmeesteren doen ter tijd per abuis de lijken van de Rentmeester van Gelder en zijn erven hebben laten in zetten, die de No 141 aan de erfgenamen van de Rentmr. Van Gelder verkocht hadden, die (bedoeld wordt: welk nummer) niet te vinden is
· Dit graf is nu door de kerkmr. Gisb. Van Urmont schoonzoon van Anna Snoex verkocht aan Juffr. Susanna Boomhouwers weduwe van Do. Fellingers, in leven Predikant tot Maestricht, de 9 sept. 1689
· Modo Michiel van Hateren bij ruiling tegen No 414 onder den orgel
· De huisvrouw van Monsr. Michiel van Hateren 27 sept. 1780
529· Deze groef........vinden is
· Dit graf.......1689
· Modo.......orgel
graf 476Δ
526· Jan van Dorneburch sonder No sonder merck een sarck steen van 7 voet lanck 2½ voet bredt
527· Jacob Roebach en Willemken van Roijen aangekocht 1707
· Derk Roebach 29 juni 1734
· De vrouw van Roebach 8 okt. 1745
528· Johan van Dornenborgh
· Dit graf heeft gekocht Jacob Robach en Willemken van Leijen van Anthonius van Triest en Elisabeth van Triest
· Modo Johanna Maria en Sybilla Beekman bij ruilingtegen No 403 onder den orgel
· De vrouw van Roebach 8 okt. 1745
· Johanna Maria Beekman 14 jan. 1806
· Zebilla Beekman 27 jan.
· De Meester Chirurgijn Laurens Nuijs 25 apr. 1807
· Hermanus Jacobus Nuijs 14 nov. 1814
· Vrouw Diepeveen geboren Willemijna Nuijs 29 nov. 1822
· Nu vol
529· Johan van Dorrenburgh
· Dit graf........Triest
· Modo........orgel
graf 477Δ
526· Ryck Euwens besiender tot lobit No 89 Vso een sarck van 7 voet lanck 3½ voet bredt
· dit grafft aen Gysbert van Ravesteyn vercofft 1654
· (in boek 527 komt dit nummer tweemaal voor:)
527· Nicolaas van Maastricht Binnevader van het Borger Weeshuijs, nu de kerk
· NB dit graf ligt boven in de Catechisatie aan de rechterhand in de hoek tegen de muur aan de Noordzijde
· De Kleermaker Gerrit Croes 18 dec. 1734
· Zijn zoon Jan Croes 24 juli 1736
· De vrouw van de Verkenslager Hendk. van Voorst 23 okt. 1736
· Gerrit van Voorst 31 dito
· Vrouw huisvrouw geboren van Voorst mrt 1772
527· Mr. Hans Janssen van Aanholt en zijn erven
· En ligt onder in de Catechisatie dwars tegen de muur aan de Noordzijde met her hoofdenent
· Mr. Andries van Aanholt 2 juni 1724
· De vrouw van Benedictus Wellenaar zijnde ene dochter van voorn. Mr. Andries van Aanholt 1 sept. 1727
· De weduwe van de Scherpregter Mr. Andries van Aanholt 6 mrt 1731
· De Mr. Scherprighter Hans van Aanholt 7 okt. 1757
· De weduwe van Johannes van Aanhout 3 aug. 1762
· De Jonge van Aanholt 9 sept. 1777
528· [Niet tegenstaande het geene in 't oude Boek gestaan heeft doorgeslagen is, blijft echter deze grafstede aan Mr. Hans Janssen van Aenholt]
· Dit graf is verwisseld met No 432, zodat abusive de naam van Anholt hierop gesteld was, behorende dit graf aan Mr. Pieter de Vries Metselaar
· Modo Roellof van Voorst met zijn huisvrouw Folkert Croes met zijn zuster Maria de 28 sept. 1772
· Nicolaas van Voorst en Sophia Swaen echtelieden de 20 sept. 1772
· Op dit graf is een pijlaster gemetseld dus daarvoor verwisseld No 108 1773
· Nu kerk
· Vrouw huisvrouw geboren van Voorst mrt 1772
· Hier ken niet wel in begraven worden
529· [niet.........Aenholt]
· Dit graf.......Metselaar
· Modo.........1772
· Nicolaes.......1772
· Op dit graf.......1773
· Nu kerk
graf 478Δ
526· kerk
527· kerk
· [1724 den 29 Decemb. is hier de Wed. N.N. Neeleman in begraven]
· [1725 17e Januarij is hier de Wed. van Gelder in begraven]
· *Deze personen zijn begraven in 't graf van No 438
528· K onbruikbaar wel voor kinderen
529· K
graf 479Δ
526· Floriss Jansen No 343
527· De erfgenamen van Floris Janssen
· Eens hooggeld hier van betaald door de kerkmr. J. Schouhamer daar voor in Begraven het lichaam van de broer van H. Altrogge Paruijkmr. Van Cleef 23 febr. 1726
528· De erfgenamen van Floris Janssen
· K
· Johanna Meddelhoek 30 juli 1782
· Is vol
· Wilhelmina van Erp weduwe van Derk de Jager 10 mei 1827
529· De erfgenamen van Floris Janssen
· K
graf 480Δ
526· Jan Vermolen No 259 Vso eenen nyen steen 2½ voet
527· Jan VerMeulens erfgenamen
528· Jan Vermeulens erfgenamen
· K
529· Jan Vermeulens erfgenamen
· K
graf 481Δ
526· Jasper Ricken No 353
527· De erfgenamen van Jasper Rijcken
· De Schout van d'Ooij Hendk. Rijcken 14 mrt 1738
· De vrouw van Harmen Rijcken 20 sept. 1749
· De Mr. Schoenmaker Matis Rijcken 23 mei 1769
· Is vol
· Hier in kan enige jaren niet in begraven worden
528· De erfgenamen van Jasper Rijken
· De Mr. Schoenmaker M. Rijkken 23 mei 1769
529· De erfgenamen van Jasper Rijcken
· K
graf 482Δ
526· Hendrick Ewens (Swens?) No 34
· nu Hendrick Moringh
527· Hendrick Mouring
· Nu Jan Bouds en Regina de Rover echtelieden
· De weduwe van Antonij Herculens Overlander 22 aug. 1750
528· Hendrtik Mouring
· Modo Hendrik Keijntjens als neef van Hendrik Mouring en erfgenaam den 5 april 1736 verkocht, gecedeerd en opgedragen aan Johan Boutsen, Reinira de Roover echteliedenen Geertruij Coomans weduwe Overlander en hun erven volgens gebleken transport
· De weduwe van Anthonij Herculens Overlander 22 aug. 1750
· Juffer Machteld Bouts 20 febr. 1808
529· Hendrik Mouring
· Modo.........transport
graf 483Δ
526· Gert van Boeninghen op d'merit in d'lelij No 193 een gebroecken leij
527· Gertgen van Bonningen
· *De erfgenamen van de Heer H. van Wanraaij
· Bij vergunnning Jacoba van Wind huisvrouw van Monsr. Johannes Bader 28 sept. 1776
528· Gertgen van Bonningen
· Modo de erfgenamen van de Heer Hendrick van Wanraij
· Bij vergunning Jacoba de Wind huisvrouw van Monsr. Johannes Bader 28 sept. 1776
529· Gertgen van Bonningen
· Modo........Wanraij
graf 484Δ
526· Jan van Campen sonder No eenen nyen sarck steen van 2½ voet
527· Jan van Campen
· *Modo Bongards en C. van Brissem echtelieden
· De vrouw van Boekverkoper Monsr. Willem Bongaards geboren Patton 12 mei 1736
· Mons. Matthy Bongards 13 apr. 1781
528· Johan van Campen
· Modo de Gemeensman W. Bongaerts en deszelfs huisvrouw Caytrina
· Alida van Brisen de 18 apr. 1752
· Monsr. Matthijs Bongaards Gemeensman 13 apr. 1781
· Monsr. Bongaards 11 aug. 1781
529· Johan van Campen
· Modo........W. Bongards ......1752
graf 485Δ
526· Handrich Hendricx No 5 Vso
527· De erfgenamen van de Hopman Hendrik Hendrikse
· *Van Brugge en iuffr. Eijf
· De Heer Jan Casper van Bruggen 13 febr. 1767
528· De erfgenamen van de Hopman Hendrik Hendrixen
· Nu de erfgenamen van Juffer Catharina Eijff weduwe van de Gemeensman Gillis van Bruggen
· Modo de weduwe en kinderen van wijlen de Gemeensman J.C. van Bruggen de 28 sept. 1772
· De Heer Jan Caspar van Bruggen 13 febr. 1764
· Anna Cathrina Fos 18 jan. 1783
· Juff. van Bruggen 16 nov. 1792
· Juffrouw Barta Margritha van Bnruggehn 22 aug. 1810
· Is vol
529· De erfgenamen van de Hopman Hendrik Hendrixsen
· Nu de erfgenamen ......Eyff......Bruggen
· Modo 1772
graf 486Δ
526· Matheiss Boennen sonder No een sarck vyff voet lanck 2½ voet bredt
· Nu Leisbert Schuyrmens weduwe Derrick Huyberts 1662
527· Mons. Adam van Heuven aangekocht den 7 aug. 1710
· Bij vergunning de Jufferou Arnoudina van Slingelandt huisvrouw van de Heer Predikant Hendrik Peirolet 29 apr. 1767
528· Peter Bunner of de erfgenamen van Matthijs Bunner
· Dit graf hebben Matthijs Bunner en Jenneken Schuurmans weduwe van Jan Lucx gegeven aan haar nicht Lijsbet Schuurman weduwe Derk Huijbert de 1 okt. 1662
· Dersken Schuurmans en Lysbet Schuurmans hebben dit graf verkocht aan Monsr. Adam van Heuven, het overtekenen van dit graf betaald en de gerechtigheid voldaan de 7 aug. 1710
· Modo de Gemeensman Rijk van Rees en Arnolda van Heuven echtelieden en hun erven volgens gebleken magescheid van de 15 juni 1775
· Bij vergunning de Juffer A. van Slingeland huisvrouw van de Heer Predikant H. Peirolet 29 apr. 1767
· De Gemeensman Rijk van Hees 18 apr. 1785
· Arnolda van Heuven weduwe R. van Rees 18 apr. 1793
· De Heer Otto van Rees in leven Scheepen dezer stad 19 mrt 1804
· Geertruida Arnolda van Rees 30 jan. 1806
· De Heer en Mr. Johannes van Rees Schepen dezer stad 14 febr. 1810
· Catharina Johanna van Rees dochter van P.A. van Rees en J.E.M.
· Vermazen echtelieden 28 okt. 1824
· Nog plaats voor 4 lijken
529· Peter Bunner of de erfgenamen van Matthijs Bunner
· Dit graf.........Schuijrmans......Schuyrmans.......1662
· Dersken .........1710
· Modo........1775
graf 487.488Δ
526· Modo Rentmr Johan van Steenbeck en Anneken van Beck sonder No een doubelde Grafstede
527· Rentmr. Johan van Steenbeek en Anneke van Beek zijn huisvrouw Katrina van Rossem 16 febr. 1742
528· Rentmr. Johan van Steenbeek en Anneken van Beek zijn huisvrouw
· Modo de Heer J.D. Waels als erfgenaam van wijlen de Heer Rentmr. Johan van Steenwijk
· Alzo de Heer J.D. Waels deze grafstede zijnde de No 487 en 488 heeft gecedeerd en in volle eigendom heeft efgesteen aan de Koopman J.A. Weich en Juffr. Petronella van Hulst echtelieden en hun erven en de kerkegerechtigheid daarvan betaald de 19 febr. 1757
· Catharina van Rossem 16 febr. 1742
· De Heer Christian Pfeiffer 4 juni 1798
· De Koopman Adam Weijh stiefvader van bovengem. 13 mrt 1802
· Modo de Heer Jacobus Brouwer en Mej. Casparina Johanna van Hulst echtelieden en hun erven volgens transport d.d. 27 maart 1807, overgetekend 17 april 1807
· Mej. Casprina Johanna van Hulst ehevrouw van de Heer Jacobus Brouwer 3 okt. 1821
529· Rentmr. John van Steenbeek en Anneken van Beek zijn huisvrouw
· Modo......J.D. Waals....Johan van Steenbeek
· Alzo........1757
· Modo......1807. J.J. Keer
· Voor bovengenoemde grafstede is aan de Heer Jacobus Brouwer, de Heer M.W. v.Velp, Mejuffr. P.C. Wessel, Mejuffr. A.C. Bakker, Mejuffr. T(F?). C. Bakker gezamenlijk mede eigenaren van No 635, No 253, 446 & 811 een gemetseld graf op het Prot. Kerkhof voor halve betaling volgens het Reglement getransporteerd geq. No 50 3 okt. 1829
graf 488Δ
526· (samen met 487.)
527· Rentmr. Johan van Steenbeek en Anneke van Beek zijn huisvrouw
· De vrouw van Hendrik Heijman 17 febr. 1742
528· Rentmr. Johan van Steen[wij]beek en Anneken van Beek zijn huisvrouw
· De vrouw van Hendrik Heijman 17 febr. 1742
529· Rentmr. Johan van Steenbeek en Anneken van Beek zijn huisvrouw
· Zie No 487
graf 489Δ
526· Derick van Herwen No 55
· nu Willem en Eytgen Noet cum suis
527· Derk van Herwaarden de Jonge nu Willem Jetgen Noot cum suis
· *Weduwe Vermaseren
· Wijncuijper Vermasen 23 juni 1736
528· Derk van Herwaerden de Jonge nu Willem Ingenvel cum suis
· Modo de Heer Albert van Versen en Mejuffr. Geertruij van Versen en hun erven
· Alnu Anna Catharina Telrinck weduwe van Tilman Vermaseren en haar erven
· De Wijnkoper Vermaseren 23 juni 1736
529· Derk van Herwaarden de Jonge nu Willem Ingenoel cum suis
· Modo.......erven
· Alnu........erven
graf 490Δ
526· Handrich van Kampen sonder No een sarck van 7 voet lanck 3½ voet bredt
527· Hendrik van Campen
· Nu de Clercq Heer Willem Verkuijl door aankoop
· De vrouw van den Architecq Jacobus Couwater 9 sept. 1732
· De vrouw van de Makelaar Peeter van Keeken 29 mei 1733
· De Architecq Jacob Couwater 22 dec, 1736
· Een zoon genaamd Adrian van de Rentmeester IJsseldijk tot Elst 8 juli 1746
· De Clerck Willem Verkuijl 15 nov. 1770
528· Hendrik van Kempen
· Modo Gerrit van Aalst Coster, volgens gebleken transport heeft de weduwe Tillemans deze grafstede verkocht en opgedragen aan de Coster Willem Verkuijl en zijn erven op de 23 jan. 1732
· 1778 de 22 dec. Deze grafstede met communicatie van de Heren Overkerkmeesteren verkocht aan de Weled. Gestr. Heer Capitein ter Zee ten Dienste dezer Landen en deszelfs erven
· De klerk Willem Verkuijl 15 nov. 1770
· De WelEd. Gest. Heer Huijbert Verkuil Capt. Ter Zee 27 juli 1782
529· Hendrik van Kempen
· Modo....1732
· *Vervallen aan de kerk
· 1778.......erven
graf 491Δ
526· Arent van Weess No 16
· Johan Verheyens erfgenamen
527· Dit graf heeft de Heer Van Urmont Raadskerkmr. voor hem en zijn erven verkoren
528· Johan Verheijens erfgenamen
· Johan Verheyden en Alida van Munster echtelieden hebben met authorisatie van haar zusters dit graf verkocht aan de kerkmeesters op de 12 mei 1690
· Dit graf heeft de Heer van Urmont Raadskerkmr. voor hem en zijn erven verkoren
529· Johan Verheijens erfgenamen
· Johan Verheijden........1690
· Dit graf........verkoren
graf 492Δ
526· Capiteyn Santvort No 242 Vso een gebrocken sarck van 7 voet lanck 2½ voet bredt
· Handrich Hendricx ende Claer daaraen geerft
527· Capiteijn Santfort cum suis
· Nu Johannes de Gester(?) en Angeneta van Santfort echtelieden
· De Heer Luytent. Alexander [Adrianus] van Herten 10 juli 1734
· De Gemeensman Schift 2 mrt 1742
· De vrouw van de Avekat van Hulst (Hulft?) 29 aug. 1743
· De vrouw van de Gemensman Jan Schift 8 apr. 1746
528· Capitain Santfort cum suis
· Modo Johannes de Gijsfer en Agnis van Santvoort echtelieden en hun erven de 3 sept. 1743
· Modo de Gemeensman Willem Schiff Jansz de 28 sept. 1772
· De vrouw van de Gemeensman Schiff 8 apr. 1746
· Een zoontje van Dr. Scheers genaamd Zamuel van Weezel geboren Scheers 20 aug. 1800
· Het kraamkindje van de Heer J.A. Schiff 9 juni 1801
· Het kraamkindje van de Heer J.A. Schiff 9 febr. 1807
· De Heer Hendrik Schift zoon van de Heer J.A. Schift 12 apr. 1822
· Nog plaats voor een lijk
529· Capitein Santfort cum suis
· Modo.....de Gijster......1743
· Modo.......1772
graf 493Δ
526· Jan d'Haert No 277 Vso eenen haelffen sarck steen
· en Rein de Hart
527· De erfgenamen van Reijn en Jan de Haart
· Een zuster van de Lieutenant van Herten genaamd van de Wal 17 mrt 1724
· Een zoontje van Willem Schiff 27 jan. 1775
528· De erfgenamen van Jan en Rein de Haardt
· Modo de Gemeensman Willem Schiff Jansz de 28 sept. 1772
· Een zoontje van Willem Schiff 27 jan. 1775
· Peter van Elsbroek Gemeensman 1795
· Mejuffrouw de weduwe van Willem Schiff geboren Catharina van Wesel 20 nov. 1802
529· De erfgenamen van Jan en Rein de Haert
· Modo.........1772
graf 494Δ
526· Arnt Jacobus van Elden No 307 een gehbrocken sarck steen van 7 voet 3 voet bredt
· dit grafft heeft de kerckmr. Mullicom voor hem gekoosen als kerckmr.
527· Dit graf heeft de kerkmr. Mullicom voor hem verkoren als kerckmr.
· 1741 de 26 nov. Deze grafstede verkocht aan de Heer Antonij Slingervoet en Maria Tijmesse echtelieden
· De zoon Derk Jacob 27 nov. 1741
· De voorzoon Jan Wilhelm Schmitz 28 nov.
· Een dochter van voornoemde Slingervoet genaamd Maria 6 mei 1749
· De Heer Gemeensman Antonij Slingervoet 16 febr. 1768
· De vrouw van Antony Slingervoet genaamd Timmens 5 nov. 1778
528· Dit graf heeft de kerkmeester Mullicom voor hem gekozen als kerkmr.
· De 4 dec. 1741 deze grafstede door Juffr. Mullicom verkocht aan Anthonij Slingevoet en Maria Timerse echtelieden
· De vrouw van Antoni Slingervoet genaamd Maria Timesen 5 nov. 1778
· [1800 den 18 Dezember Gerrit Rurdus(?)]
· Jacobus Cup 12 mrt 1803
529· Dit graf heeft de kerkmeester Mullicom voor hem gekozen als kerkmr.
· 1741 de 4 dec. ........Timersen.....echtelieden
graf 495Δ
526· Schepen Johan van Mullicom twe graften naast een ander leggende No 261
527· Gijsbert van Mulicom
· 1743 de 8 juni getekend op Willem de Haan en Juffr. Geertruij Nonenberg echtelieden
· Een dochter van de Heer de Haan genaamd Catharina Margrita 11 juni 1743
· De Heer Willem de Haan 17 dec. 1748
· Monsr. Carel Hardus 25 sept. 1750
528· Gijsbert van Mullicom
· Deze grafstede is verkocht aan Willem de Haen en Geertruij Nonnenbergh en hun erven door M. de Broen daartoe gevolmachtigd door de erfgenamen van Juff. van Mullicom de 8 juni 1743
· Modo de kinderen van Hardus en J.D. Doeleman de 20 sept. 1772
· Mons. Carel Hardus 25 sept. 1750
· Gerret Hardus 18 dec. 1800
529· Gijsbert van Mullicom
· Deze......de Haan.......1743
· Modo.......Doeliman.....1772
graf 496Δ
526· Schepen Johan van Mullicom No 262
527· Gijsbert van Mullicom
· Juffr. N.N. Mullicom 17 apr. 1725
· (is vol)
· Een kraamkind van de Heer Gerratus Kaaks 23 juli 1744
· Nog een kind van de Heer Capitein Kaaks 21 jan. 1745
· Een kraamkind van de Heer Gerradus Kaaks 7 juli 1745
· Nog een kind van de Heer Capitein Kaaks 12 juni 1750
· Een kind van de Heer Leonard Benjamijn de Casembroot Emants 7 sept. 1762
· De vrouw van bevengemelde Heer Emants 18 dec. 1762
528· Gijsbert van Mullicom
· K
· De vrouw van de Heer Emants 18 dec. 1762
529· Gijsbert van Mullicom
· K
graf 497Δ
526· Hendrick Roelefss van Laer sonder No
527· De erfgenamen van Hendrik Roelofse van Laar
· De weduwe Zanders van Well 30 aug. 1727
· Is vol
· Philip Sanders 17 febr. 1753
· Fransis Hinghs 30 mei 1761
· De vrouw van Frans Filip Sanders 3 nov. 1761
· De vrouw van Hubartus Hengst 7 mrt 1767
· Hubartus Hengst 28 aug. 1772
528· De erfgenamen van Hendrik Roelefsen van Laer
· Modo de kindern en erfgenamen van Hermen Henghs alsmede de kinderen en erfgenamen van Phuilips Sanders van Well en Cornelis Haris met deszelfs erven
· Hubertus Hengst 28 aug. 1772
· Modo dit graf is met 498 verenigd en van twee een dubbeld graf gemaakt, bij aankoop door Mejuffrouw W.F. de Fockert de 25 mei 1825
529· De erfgenamen van Hendrik Roeleffsen van Laer
· Modo.......Flip......erven
· Dit graf is met dat gequ. 498 door de weduwe J.F. Hengst, J. Frings, J.M.K. Frings geboren Hengst en G.H. Hengst, als laatste erfgenamen verkocht aan Mejuffrouw Willemina Petronella de Fockert en de huisgenoten welke op Haar sterfdag bij haar wonen zullen, volgens aan mij vertoond Transport Gedateerd Nijmegen 20 mei 1825, benevens een schriftelijke opgave van Mej. W.P. de Fockert J.W. van Roggen
· Los briefje: Wij ondergetekenden verklaren, dat het graf in de Groote of Sint Stevens kerk binnen deze stad zijnde No 497, uit hoofde van onvermogen door Philip Sanders van Well, en van Haris, aan onze vader Peter Hengst is overgegeven,, welke altijd de daarop lopende onkosten betaald heeft, in hetwelk twee onzer Oomens en Tante begraven zijn. Het graf No 498 is insgelijks door Philip Sanders van Well en door Harris overtgegeven, waarvan zij EE ook alle onkosten betaald heeft, en dus als eigendom is overgenomen, geen andere erven of absente hiertoe recht hebbende kennende, waarvoor bij deze ten allen tijde vrijwaring belovende.
Verklarende verder de beide bovengenoemde graven in volle eigendom over te geven en bij deze te transporteren aan Mejuffrouw Willemina Petronella de Fockert, ofte hare erven, Authoriserende de Heer Thesaurier van de Kerkelijke Commissie in dezen doende wat des kerkmeesters is, de beide gezegde grave, gequesteerde 497 en 498, ten name van Mejuffrouw de Fockert voornoemd in de gravenboeken over te tekenen. Nijmegen 20 mei 1825
· Wed. J.F. Hengs P. Frings J.M.K. Frings geb. Hengst P.W. Hengst
· Los briefje: De bewuste graven ten name van Mejuffrouw Willemina Petronella de Fockert en Huisgenoten welke op haar sterfdag bij haar wonen zullen,
· W.P. de Fockert
graf 498Δ
526· Willem Henghst No 278
527· De erfgenamen van Zalr. Willem Hengst
· *Modo Hengs en Hares en Sanders
· Willem Hengst 4 mei 1728
· Juffr. Maria Hengst 23 juli 1729
· Een zoon van Frans Hengst genaamd Geradus 12 okt. 1731
· Christina Hengst 24 nov. 1754
· [1761 den 30 mey nog hierin begraven Fransis Hengst]
· Juffer Maria Catharina Hengst 31 jan. 1778
528· De erfgenamen van Zal. Willem Henghs alsmede de kinderen en erfgenamen van Philip Sander van Well, en Cornelis Haris en deszelfs erven
· Juffer Maria Catharina Hengst 31 jan. 1778
· Modo dit graf No 498 is met No 497 verenigd bij aankoop door Mejuffrouw W.P. de Fockert en haar huisgenoten volgens een bewijs of handschrift in de legger berustende
· *NB deze twee graven zijn tot een dubbel gemetseld graf van zes kisten gemaakt de 25 mei 1825
529· De erfgenamen van Zal. Willem Henghs alsmede de kinderen en erfgenamen van Filip Sanders van Wel en Kornelis Haris en dezszelfs erven
· Zie No 497 hiervoor
graf 499Δ
526· Peter Proeper No 98
· dit graf heeft de weduwe vercofft aen Burgemr. Verbolt
527· Peter Propers erfgenamen Dit graf heeft de weduwe verkocht aan Heer Burgemeester Verbolt
528· Peter Propers erfgenamen
· Dit graf heeft de weduwe verkocht aan de Heer Burgmr. Verbolt
· Modo de Heer Borgemr. Frans van den Steen de 8 okt. 1772
· Jongvrouwe Cornelia Maria Fransoisa de Vree 16 mei 1819
· Jaquis Emile Henrij Guillaume Phaff zoontje van de Heer Carel Hendrik Phaff 29 sept. 1820
· Maria Henriette Jacqueline Antonette Phaff dochtertje van de Heer Carel Hendrik Phaff 7 juni 1822
529· Peter Propers erfgenamen
· Dit graf .............Verbolt
· Modo............1772
graf 500Δ
526· Handrich Verbolt No 428 een sarck van 7 voet lanck 3½ voet bredt
527· Burgemr. Nicolaas Verbolt
· Mevrou Antonia Geertruijd Martini huisvrouw van de Heer Burgemeester Franscois van den Steen 24 mei 1758
· De zoon van Mevrou weduwe van wijlen de Heer Capitein Frederik Hendrik van den Steen
· De Heer Advocaat Hendrik Hendrik Jacob Carel 19 mei 1773
· De huisvrouw van de Heer Capitein Mackaij mei 1777
· De weduwe van de Heer en Mr. Antony van der Horst genaamd Conradina van Roon 22 febr. 1780
· De Heer Borgermr. Francoes van den Steen 15 juli 1780
528· Burgermr. Nicolaas Verbolt
· Modo de Heer Borgermr. F. van den Steen de 8 okt. 1772
· De Heer Borgermr. F. van den Steen 15 juli 1780
· De Jonge Heer Makaij 12 mrt 1787
529· Burgermr. Nicolaas Verbolt
· Modo ..........1772
graf 501Δ
526· Jan van Haps No 143
· nu betalt door Sander Sanders
527· Jan van Haeps nu betaald door Sander Sanders
· De vrouw van Jacob van Eijnden geboren Langendonk 6 jan. 1731
528· Jan van Haeps nu betaald door Sander Sanders
· Modo Francis van Haeps de 5 okt. 1772
· De vrouw van Jacob van Eijnden geboren Langendonk 6 jan. 1731
· 1784 Modo de Heer Advocat van Gent en deszelfs erven
· Johanna Wilhelmina van Gent 8 mei 1784
· De Heer Advokaat Gerlag van Gent 19 aug. 1799
· Vrouwe Helena Theodora Gerlag weduwe van wijlen de Heer Mr. G. van Gendt 8 apr. 1806
529· Jan van Haeps nu betaald door Sander Sanders
· Modo.......1772
· Dit graf door Voorn. Haaps vrijwilligaan de kerk overgegeven en aan de Heer Advt. Van Gent gegeven voor No 405 hetwelk door het maken van den orgel is weggeraakt
graf 502Δ
526· Steffen van Kaesbergh No 199 Vso nu Jacob Wintjens een leye 8 voet
· Lanck 2 voet bredt
527· Jacob Wijntgens
· *Ons K
· Maria Swiggers 25 jan. 1763
· Jan Meusen van Velp dito
· Is vol
528· Jacob Wijntjens
· K
· Maria Swiggers 25 jan. 1763
· Jan Meusen van Velp dito
· Is vol
· L. Noorduijn 1788
· Juf. Gasiet (Gabiet?) 1790
· Hendrik van Blisen in een zwalpe graf 16 jan. 1797
· Is vol
· Wilhelmina Jaagers weduwe van wijlen Hendrik van Biesen 12 sept. 1807
· Katharina Vicaire in leven ehevrouw van de Heer L.R. Peters 27 okt. 1808
· Arnoldus Ruijmigh in leven Commis ter recherche alhier 3 nov. 1808
· Clara Meijland weduwe van Jan van de Waall (Waalk?) 8 apr. 1809
· Is vol
529· Jacob Wyntjens
· [K] Modo de weduwe J. Leurs en kinderen tegen ruiling van No 411 t'welk door het maken van den orgel weggeraakt is
· Modo de kerk tegen ruiling van het graf No 503 omdat in dit graf abusivelijk het lijk van L. Noorduijn gezet was
· *Overgetekend de 12 mei 1788
graf 503Δ
526· Aernt Kessel No 168 Vso een sarck steen 8 voet lanck 4 voet bredt
527· Arent Cessel
· Helena Paringet 3 juni 1749
· Juffer Maria P. Versseveld huisvrouw van Mons. Kuller 17 mei 1777
· Is vol
528· Arnt Kessel
· Juffr. Maria P. Versseveld huisvrouw van Mons. Kuller 17 mei 1777
· 1788 Modo de kinderen van Juffr. de weduwe Leurs bij ruiling tegen No 502
· De vrouw van Wander Willem Leurs 19 aug. 1789
· Juffr. Salome Leurs 25 mei 1803
529· Arndt Kessel
· [K] Modo de kinderen van de weduwe Leurs bij ruiling tegen No 502
graf 504Δ
526· Wynant van Eck No 164
527· Derk van der Meij en Jantje van Kistren zijn huisvrouw aangekocht 1713
· *Nu Derk van der Meij
· Voornoemde Heer van der Mey 14 aug. 1727
· Monsr. Van Zichem de Apoteker 21 sept. 1751
· *Nu Jan van Endt
· Een zoon van Jan van Endt 30 nov. 1762
· Jan van Endt 5 juni 1773
· Een zoon van de weduwe van Jan van Endt 14 juli 1773
528· Wijnandt van Eck
· Dit graf heeft Hendricus Heisius verkocht aan Derk van der Meij en Jantje van Kisteren zijn huisvrouw 1713
· Modo Johanna van der Meij welke het bovenstaande graf hebben verkocht aan Jan van Ent op de 27 nov. 1762
· Een kind van de weduwe van Jan van Endt 14 juli 1773
· Weduwe van Endt 14 mrt 1794
· Willem van Ent 17 dec. 1801
529· Wynand van Eck
· Dit graf..........1713
· Modo........Endt......1762
graf 505Δ
526· Een Riswicks Graff No 297
527· Reinier Scheers een Geertruijt Reijers Vos echtelieden aangekocht de 8 decemb. 1699
· Nu de Heer Hendrik Prinsen en Margereta Betram echtelieden
· Een kind van de Heer Hendrik Prinsen 7 dec. 1752
· Nog een kind van voornoemde Hendrick Prinsen genaamd Barbara Amelia 24 sept. 1754
· Bij vergunning de vrouw van Mons. Derk te West 25 nov. 1772
· De vrouw van Prodi Prinsen geboren de West 2 febr. 1780
528· Een Rijswijk graf
· Jacob van Rijswijk en Margereta Betram echtelieden hebben op de 8 dec. 1699 dit graf verkocht aan Reijnier Scheers en Geertruydt Reijers Vos echtelieden
· De erfgenamen van Reijnier Scheers en Geertruyd Reijers Vos echtelieden hebben dit graf verkocht aan de Heer Tollenaar Hendrick Prinsen en Petronella Klaessen echtelieden en hun erven Nijmegen de 28 mei 1749
· Modo Adriaan Jan Jacob Prinsen Proc. De 30 nov. 1778
· De vrouw van de Procr. Prinsen geboren de West febr. 1780
· Een zoon van de Proc. Prinssen 3 mei 1790
529· Een Rijswijk graf
· Jacob.......echtelieden
· De erfgenamen......Pitronella Klaaszen.......1749
· Modo........1778
graf 506Δ
526· Johan Bernts sonder No
· nu Jan Vermuijllen erfgenamen
527· Jan Vermeulen erfgenamen wegens Jan Bars
· *Ons K
· Een dochter van Willem Varenkrogh 20 juni 1749
· Willem Cornelisen 5 juli 1757
528· Jan Vermeulen erfgenamen wegens Jan Bars
· Willem Cornelissen 5 juli 1757
· [Dit graf verkocht door de kerkmr. J.G. Keer aan de Heer Severijn Schiff en Juffr. Hendrina Buijsterlink en hun erven de 4 mei 1802 zijnde een dubbel graf 506 en 507 *zie 366]
· [De Heer Severijn Schiff des avonds 31 mei 1802]
· [Adrianus Hendrik Schiff 3 apr. 1804]
· [Een kind van voornoemde Heer genaamd Antonetta Johanna 19 juli 1804]
· [De weduwe van S. Schiff geboren Hendrina Buijsterlink 30 mrt 1805]
· [Marike Schiff 22 juni 1805]
529· Jan Vermeulen erfgenamen wegens Jan Bard
· [Dit graf No 506 met 507 een dubbel graf zijnde, door mij ondergetekende verkocht voor een somma van zestig gulden aan de Heer Severijn Schiff en Mejuffrouw Henorina Buysterlink echtelieden en hun erven de 24 mei 1802 J.K.Keer kerkmr.]
· De Numero's 506 en 507 op een graf dat No 366 moest zijn staande is het dat graf dat aan de Heer Schiff verkocht is zie 366 zodat dit is een kerkegraf K
graf 507Δ
526· Twe kercke Graften onder een leij No 370 en 371
527· K Kerk
· De vrouw van Jacobus Gordee 25 jan. 1744
· De vrouw van de Capt. Lut. Van Diemen 21 mrt 1744
· De weduwe van Martinus Crannen 25 mrt 1744
· De vrouw van Jurien Kortebus 13 mei 1744
· Cornelis van Beem 22 mei 1770
· Johannes Tuijtenberg 20 juli 1770
· De weduwe van Peter Jansen 11 sept. 1770
528· De weduwe van Peter Jansen 11 sept. 1770
· Vol
· [*Modo 506 en 507 de Heer Severijn Schiff en Hendrina Buysterling echtelieden]
· N.B. de Nommero's 506 en 507 op een graf dat No 366 moest zijn, staande is het dat graf dat aan de Heer Schiff verkocht is zie 366
· de lijken hierboven van de Familie van Schiff zijn ook aldaar begraven
· *kerk
529· [Modo Severijn Schiff en Hendrina Buysterlink]
· Zie voor op 506
graf 508Δ
526· Twe kercke Graften onder een leij No 370 en 371
527· Reijniere Gijsberts
· *Knipping
528· Reynier Gijsberts
· Modo Geertruy van Dueren weduwe van de Heer Cornelis Knippingh de 25 sept. 1733 overgetekend
· *Modo de erfgenamen van wijlen de Heer H.J.J.C. in de Betou en Vrouwe P.G. Harrington echtelieden
529· Reynier Gijsberts
· Modo........overgetekend
· Modo......echtelieden
graf 509Δ
526· ...........Pieter ten Heuvel Backers vrouw moeijj No 83 Vso eenen nyen steen van 2½ voet
· nu de Hopman Symen van der Lynden
527· De erfgenamen van de Hopman Simen van der Lijnden
528· Derrisken van der Burgh betaald door de erfgenamen van Sanders Palmers
· Nu de erfgenamen van de Hopman Sijmon van de Lijnden
529· Derrisken van der Burgh betaald door de erfgenamen van Sander Palmers
· Nu........Lynden
graf 510Δ
526· Vrouw Beckmans twe graften naest malcanderen No 232 Vso ses nie steen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Engelbart Beekman
528· De erfgenamen van Engelbert Beekman
529· De erfgenamen van Engelbert Beekman
graf 511Δ
526· Wynant Weyerstraet No 33 dry nie steenen van 2½ voet
· nu Antony Agenaer en Maria de Wilt echteluyden
527· Antonij Aggener en Marija de Wilt zijn huisvrouw
· Gerrit Hessink febr. 1736
· De vrouw weduwe van Willem van Veen 21 sept. 1756
· De vrouw van Martijn Bierkes 20 mrt 1771
· De weduwe van Adam Stoffers 10 apr. 1771
· De vrouw van Johannes Vermasen 15 mei 1771
· Is vol
528· Anthony Aggener en Maria de Wilt zijn huisvrouw
· De vrouw van Johannes Vermaseren 15 mei 1771
· Is vol
· Het graf No 520 staande ten name van Peter Biesthorst en Maria Crynen echtelieden en hun erven onbruikbaar zijnde door een ingemetselde muur, is dit graf daarvoor overgegeven en daarin begraven:
· Aletta Maria van Hoorn huisvrouw van de Heer Willem Charles Tomson 31 mei 1804
529· Anthonij Aggener en Maria de Wilt zijn huisvrouw
· Alzo het graf No 520........is dit graf (daarachter liggende) daarvoor Overgegeven 31 mei 1804 J.J. Keer Kmr.
graf 512Δ
526· Willem van Seventer No 18 vier nie steen van 2½ voedt
527· Willem van Zeventer
· Maeyke Jacobs weduwe van Bernt Willems van Kempen heeft dit graf geredimeerd de 13 dec. Ao 1686
· Een kind van de Heer Cleijnpenn. 30 nov. 1725
· De Heer Jacopbus Cleijnpennink zelfs 2 apr. 1740
· Jufferou laatst weduwe van wijlen Willem van Trist geboren Maria Verbeek 29 juni 1775
528· Willem van Seventer
· Maijke.....Bernd Willemse....1686
· Modo Maria Verbeek weduwe van Jacobus Kleijnpennink
· Juffrouw de weduwe wijlen de Heer W. van Triest geboren Verbeek 29 juni 1775
· De Heer en Mr. H. Klijnpennink 27 mei 1791
· Mevrouw Klynpenning 17 okt. 1792
529· Willem van Seventer
· Maeijke .....1686
· Modo......Kleinpennink
graf 513Δ
526· Frans van Wickers No 113 drye nie steen van 2½ voet
· Gerrit Palmers seit dese steen aen Vos betaelt t'hebben
527· De Rentmr. Gerret Palmers cum suis
· De Huijshouwster van de Heer Advoct. Frans Palmers genaamd Maria van den Brink 16 febr. 1731
· Heer Advoct. Frans Palmers 2 juni 1742
· Odilia Maria Palmers 14 juni 1743
528· De erfgenamen van Gerrit Smit nu de Rentmr. Gerrit Palmers cum suis
· Odilia Maria Palmers 14 juni 1743
529· De erfgenamen van Gerrit Smit nu de Rentmr. Gerrit Palmers cum suis
graf 514Δ
526· Ott van Kasteren sonder No een ghebrocken sarck 6 voet lanck 2½ voet bredt
527· Ot van Haeften
· *ons K
· Een zoon van Jeronijmus van Haansbergen genaamd Mattheus 3 apr. 1733
· Willem van Veen 3 aug. 1753
· De weduwe van Ian Holterman 1 sept. 1753
· De Comis Coenraat Priel (Riel?) 30 mei 1772
· De huisvrouw van de Adjudant Willem van Daalen 18 juli 1772
· Angenis Loodelfs 6 jan. 1773
· Is vol
528· Ott van Hasteren
· *1754 april verschoten aan Metselaar, doodgraver etc. door de Kerkmr. Rynders f 8 - 15 -
· K
· Agnes Lodelft 6 jan. 1773
· Is vol
529· Ott van Hasteren
· K
· 1754.......f 8 - 15 -
graf 515Δ
526· Handrick Polman Cleermaeker van de Wesen No 25
· dit grafft hebben de Kerckmrn vercofft aen Johan van Caal 1652
527· Mr. Jan van Call aangekoch 1652
· Ene Megtelt van Call van 't Weeshuis 1727
· *K
528· Hendrik Polman en zijn vrouw. Na hun beider dood aan de kerk gegeven, Daarom hier niet betaald. Deze echtelieden zijn in 't Gasthuijs gestorven.
· Welke grafstede de kerkmeesteren hebben verkocht in 't jaar 1652 aan Mr. Jan van Call vuurwerker erfelijk
· K
· Ene Megtelt van Call van 't Weeshuijs 1727
529· Hendrik Polman en zijn vrouw. Na......erfelijk
graf 516Δ
526· Handrick Langgeraet No 365
527· De weduwe van Hendrik Langeraat
· Monsr. Jan La Serve 28 dec. 1737
· De weduwe van Mons. Jan Laserve 29 dec. 1752
· *Nu Hogers en Laserve
528· De weduwe van Hendrik Langeraat
· Modo Hendrik Hogers en Lourens Kraffert en hun erven, de 1 april 1734 overgetekend
· Modo Helena Elisabeth Hogers weduwe A. Bakker en Maria Hogers en hun erven de 4 sept. 1772
· en Jacob de Ligt en Elisabeth Helena Laserve echtelieden de 19 apr. 1775
· De weduwe van Monsr. Laserve 29 dec. 1752
529· De weduwe van Hendrik Langeraat
· Modo......overgetekend
· Modo.......1772
· En......1775
graf 517Δ
526· Vrouw van Wychen No 416 een sarck steen van 8 voet lanck 4 voet bredt
· De erffgenaemen van Derrick en Hendrich van Seller en Werffert van Wichen hier mede toe gerechtich vermogens het ouwe boeck
527· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller. Werfert van Wichen hier mede toe gerechtigd vermogens het oude boek
· *K
528· De erfgenamen van Derk en hendrik van Seller. Werfert van Wichen hier mede......oude Boek
· K
529· De erfgenamen..........oude boek
graf 518Δ
526· Aelghen Allerts No 355 eenen nyen steen van 2½ voet
· dit grafft vercofft aen Micheil Janssen en Barbar Creinen echteluyden 1656
527· Michiel Janssen en Barber Crijnen zijn huisvrouw aangekocht de 31 jan. 1656
· De weduwe van Cleef 8 sept. 1728
· Michiel van Ouderkerken 31 aug. 1742
· De vrouw van Bartholomeus Berkenboom genaamd van Kleef 29 sept. 1752
· De vrouw van N.N. IJserdoorn 10 okt. 1755
· Adriaan van IJssendoorn 26 nov. 1762
528· Aertgen Allers nu Gijsbert van de Kerkhoff de jonge
· Nu Coert Janssen met zijn zuster Aertjen Janssen hebben dit graf verkocht met consent van de kerkmr. aan Michiel Janssen en Barbara Crijnen zijn huisvrouw de 31 jan. 1656
· Modo de kinderen van Krijn van Oudenkerken
· Modo J.A. Planta en Hendrina Berkenboom echtelieden de 31 okt. l772
· Adriaan van IJsendoorn 26 nov. 1762
· Johannis Planta 28 apr. 1795
· Jan Antonij Planta 29 aug. 1805
· Jufferouw Hendrina Berkenboom vrouw V. Planta 23 okt. 1815
529· Aertgen Alers nu Gijsbert van de Kerkhoff de jonge
· Nu.......1656
· Modo......Odenkerken
· Modo......1772
· Los briefje: No 82 Planta 518
graf 519Δ
526· Vrouw Beckmans No 233 Vso
527· De erfgenamen van Engelbart Beekmans
528· De erfgenamen van Engelbert Beekman
529· De erfgenamen van Engelbert Beekman
graf 520Δ
526· Jan d'Haen No 167 twe nie steen 2½ voet
527· Reijnier Crijnen en Jenneken Jacobs zijn huisvrouw aangekocht de 21 juli 1681
· De Schoolmr. Krijnen 8 dec. 1730
· Catrina Crijnen 25 juli 1731
· Mattij Crijnen 5 juni 1734
· De weduwe van voornoemde Matthijs Crijnen 10 juli 1736
· De vrouw van Jan Crijnen 25 sept. 1742
· Is vol
· *Nu P. Bisthorst en Maria Krinnen
· De weduwe Jufferou Beisthorst 23 sept. 1775
528· Dit graf heeft gekocht Reijnier Crijnen en Jenneken Jacobs zijn huisvrouw de 21 juli 1681
· Modo Peter Bisthorst en Maria Crijnen en hun erven de 25 febr. 1752
· De weduwe Juffrouw Biesthorst 23 sept. 1775
· Dit graf onbruikbaar zijnde is geruild tegen No 511
529· Dit graf.......1681
· Modo......1752
· Dit graf door een ingemetselde muur onbruikbaar bevonden is daarvoor overgegeven No 511 liggende achter 't zelve J.J. Keer kerkmr.
graf 521Δ
526· Catrina Bejers No 69 Vs dry nie steenen van 2½ voet heeft Willem van Duijeren 2 steenen betaelt
527· De erfgenamen van Cornelis Beijer
· *Modo Juff. Peteronella en Elisabet en Gerdina de Beijer en kinderen van Juffr. Iohanna Maria de Beijer
· 521Verso K
· Een dochter van Niclaus Smiets 24 juli 1743
· Derck Jan Huender 27 aug. 1743
528· De erfgenamen van Cornelis Beijer
· Modo Mejuffer Petronella en Elisabeth Gardina de Beijer en de kinderen van Mejuffer Johanna Maria de Beijer
· 521Verso Kerk
· Derk Jan Huender 27 aug. 1743
529· De erfgenamen van Cornelis Beijer
· Modo........de Beijer
· 521Verso Kerk
graf 522Δ
526· Hermen Henghst No 276 een sarck steen 6 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van de oude Hermen Hengs
· *Modo de erfgenamen van Filip Sanders van Wel Havers en erfgenamen
528· De erfgenamen van de oude Hermen Henghs alsmede de kinderen en erfgenamen van Philip Sanders van Well; en Cornelis Haris en deszelfs erve
· De vrouw van Hermanus Hengst 23 juli1743
· Maria van Veersen weduwe van Arensberge 24 dec. 1799
· Juffrouw Johanna Maria van Arensbergen dochter van de Heer H. van Arensbergen 8 dec. 1809
529· De erfgenamen............erven
graf 523Δ
526· Willem Mauw No 257 en Beltie van Kessel
527· Willem Mou en Belje van Kessel
· *Modo Johannes Engelen en de erfgenamen van Matis van der Waarden
· De vrouw van de oude Jan Engelen Ruelen 3 mei 1732
· De vrouw van Engelbart Ruelen 1 mrt 1746
· Engelbart Ruelen 25 mei 1746
· De weduwe van Mattijs van der Waarden 13 mei 1747
· Mattis Roets 23 mei 1752
· Johanna Engelen weduwe Roest 8 mei 1764
528· Willem Mous en Beeltje van Kessel
· Modo Johanna Engelen en de erfgenamen van Mathijs van der Waerden en Jenneken Engelen en haar erven
· Johanna Engelen weduwe Roest 8 mei 1764
· Vrouw van Hattum bij vergunning 1783
· De Coopman J.M. van Hattum 16 mrt 1797
· Hendirk Reijnen zoon van Derk Reijnen 28 mrt 1817
· Henderik Reynen 2 mei 1823
· Is vol
529· Willem Mou en Beeltje van Kessel
· Modo.........erven
graf 524Δ
526· Handrich Vaeck No 52 Vso nu Jost van Elstbrock
· nu Treineken van Elsbroeck wegens Coen van Haps
527· Marten Willems van Vucht en Marij Duckers aangekocht de 25 juli 1711
· *Modo Derk van Vught en Bongaart als mede erven
· De vrouw van voornoemde Van Vucht 3 juli 1725
· De vrouw van Monsr. Derk van Vucht geboren Guurtje van den Bongaart 17 okt. 1772
· Mons. Derk van Vucht 17 juni 1777
528· Trijnneken van Elsbroek wegens Coen van Haeps
· Aeltjen van Elsbroek heeft dit graf verkocht aan Marten Willems van Wichen Maria Duckers en hun erven de 25 juli 1711
· Modo Derk van Vught, Gurtjen van den Bongaert en hun erven
· Monsr. Derk van Vucht 17 juni 1777
· De huisvrouw van D. Thijssen geboren Maria Jacoba Wolterbeek 2 aug. 1805
· Geertruij Tijssen 23 sept. 1805
· Fijt Arnoldus van Eldik 1826
· Zoontje van Cornelis van Eldik 14 juli 1826
· en op de 17 juli verplaatst in No 807
529· Trijnneken van Elsbroek wegens Coen van Haeps
· Aaltjen...........van Wijchen..........1711
· Modo.........Bongart.......erven
graf 525Δ
526· Jan Hermans Noeyen No 45 Vso dry nie steen 2½ voet
527· De erfgenamen van Jan Hermens Nuijen
· De gewezen Schoolmr. Simeon Meijland 3 aug. 1734
· Iesaak ter Hoeven 6 juni 1741
528· De erfgenamen van Jan Hermens Nuijen
· K
· Isaack ter Hoeven 6 juni 1741
529· De erfgenamen van Jan Hermens Nuijen
· K
graf 526Δ
526· Jan Schutt No 149 Vso drij nie steenen van 2½ voet
· Dit grafft is vercofft aen Jan Rutgers en Aelit Hendrickx echteluyden 1652
527· Jan Rutgers van Stommelingh en zijn huisvrouw Aaltje Hendrix aangekocht 1652
· *Modo de erfgenamen van Willem Graat en Altie Lamers des Jan Ruties is grootvader van Altie Lamers
· De zoon van Willem Graat genaamd Roelof mrt 1760
· Monsr. Hendrik Jan Graat 3 nov. 1775
528· Jan Schults erfgenamen hebben dit graf met consent van de kerkmeesteren verkocht en overgetekend op Jan Rutgers van Stommeling en zijn huisvrouw Aeltje Hendrina 1652
· Modo de erfgenamen van Willem Graet en Aeltje Lamers, deze Jan Rutgers is grootvader geweest van Aeltie Lamers
· Monsr. Hendrik Jan Graaff 3 nov. 1775
529· Jan Schults erfgenamen............Hendrix 1652
· Modo.........Lamers
graf 527Δ
526· Derijck Lammers sonder No eenen nijen steen 2½ voet
527· Derk Lammers
· Het hooggeld hiervan door de kerk betaald , daarvoor hierin begraven:
· Een kind van een Luijtenant onder d'Artillerie genaamd Nijman 22 apr. 1726
· Een kind van Jacobus Butter 20 nov. 1733
· 1736 overgetekend op Clara van der Bilt huisvrouw van Cornelis Butter
· Egbart Bishorst 10 mei 1740
· De vrouw van Jan Bisthorst 28 apr. 1742
· De Schoolmeester Hendrik Monrooij 18 aug. 1751
· De vrouw van Jacobus Butter 18 okt. 1754
· Jacobus Butter 19 nov. 1755
· Jan Bisthorst 8 nov. 1766
· [De weduwe Juffer Bisthorst 23 sept. 1775
528· Derk Lammers
· *K
· 1736 de 10 nov. is deze grafstede overgetekend op de erfgenamen van Clara van der Brest huisvrouw van Cornelis Butter
· Jan Biesthorst 10 nov. 1766
529· Derk Lammers
· 1736............van der Biest.......Butter
graf 528Δ
526· Geryt d'Wijss No 241 een sarck steen 7 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Gerrit de Wijs
· *K
· Monsr. Hendrik van Galen 16 juni 1742
528· De erfgenamen van Gerrit de Wijs
· K
· Mons. Hendrik van Galen 16 juni 1742
529· De erfgenamen van Gerrit de Weijs
· K
graf 529Δ
526· Jan d'Hardt Secretaris No 29 Vso modo Rein van Riswijck
527· Sr. Hendrik van Geijn en Willemina Smits echtelieden door aankoop de 5 juli 1697
· *Modo Lodewijk Gertsen en Maria van Eijmeren
528· Reijn van Rijswick
· Jacob van Rijswijk en Gerritjen Betram echtelieden hebben op de 5 juli 1697 dit graf verkocht aan Sr. Hendrik van Ooijn en Wilhelma Smits echtelieden en de gerechtigheid daarvan betaald
· Modo Lodewijk Gerritse en Maria van Eymeren echtelieden volgens overgifte van zijn oom Martinus Smits
529· Reijn van Rijswick
· Jacob.........Oijen......betaald
· Modo........Eijmeren.....Smitt
graf 530Δ
526· Cornelis Vervort No 284 dry nie steen 2½ voet
527· Christoffel Gerlag en Helena Roock echtelieden hebben dit graf gekocht van Mechtelt Bos op de 17 april 1722
· Anna Maria Gerlagh 14 aug. 1739
528· De erfgenamen van Cornelis Verwert
· Mechtelt Bosch heeft dit graf verkocht aan Christoffel Gerlach en Helena Roock echtelieden en de gerechtigheid daarvan aan de kerk betaald op de 17 april 1722
· Anna Maria Gerlagh 14 aug. 1739
529· De erfgenamen van Cornelis Verwert
· Mechtelt.........1722
graf 531Δ
526· .................No 228 Vso dry nie steen 2½ voet
527· K kerk
· Martinus Beijer 10 febr. 1747
· De vrouw van Derk Gronnendonk 14 febr. 1747
· Jenneken te West 7 juli 1747
· Michiel van Wilik 29 sept. 1747
528· K
· Michiel van Wilik 29 sept. 1747
529· K
graf 532Δ
526· Willem van Aecken sonder No
527· Willem van Aaken
· *K
· Derk de Veerman 7 sept. 1747
528· Willem van Aeken
· K
· Derk de Veerman 7 sept. 1744
529· Willem van Aeken
· K
graf 533Δ
526· Kerck
527· K kerk
· Gertruij de Rooij 27 febr. 1740
· Anna Catrina de Pickert 28 dec. 1746
· De weduwe van Kesteren 3 apr. 1748
· Peter Stenhuijsen(?) 24 apr. 1748
· De weduwe van Jan Peters 18 sept. 1748
528· K
· De weduwe van Jan Peters 18 sept. 1748
529· K
graf 534Δ
526· Ryck Noote erffgenamen No 238 Vso
527· K kerk
· De Gemeensman Benedictus Schulders juni 1722
· Een Barbier Overlander juni 1722
· Michiel Schulders 5 mrt 1732
· Is vol
528· Reyck Noet en erfgenamen
· De 9 sept. 1675 dit graf voor de kerk gekocht van Lucas Bonedt
· Michiel Schulders 5 mrt 1732
· Is vol
· 1791 met een lijk volgemaakt om reden dat het moest gehoogd worden zijnde een gemetseld graf
· Louisa Jacomina Johanna Schulte weduwe van de Heer Lariche 2 febr. 1825
· Nog plaats voor 4 lijken
· Maria Margareetha van Dort echtgenote van Franciskus Antonis Meijl 12 febr. 1825
· Hendrik Johannes Meier zoon van Gerhart Meier 23 apr. 1825
· Jacob Rost van Tonningen weduwenaar van Anna Jacoba van der Hucht jan. 1826
· Is vol
529· Reyck Noet en erffgenamen
· De......Bonedt
· *Is een gemetseld graf voor 5 kisten lang 7 voet breed 28 d Rhynl. Op heden geruimd en in orde gebracht 10 dec. 1824
graf 535Δ
526· Jan Schutt No 223 Peter Boennen is erfgenaam
527· Jan Schutten erfgenamen
· *Modo de Heer Adriaan In de Betouw en Wilhelma van Veerendaal echtelieden
· Een kind van de Heer Adriaan In de Betouw 25 sept. 1733
· Nog een kind van voornoemde Heer A. in de Betouw 9 dec. 1733
· Nog een zoon van de Heer A. In de Betouw genaamd Peter 5 sept. 1736
· Een dochter van de Heer A. in de Betouw genaamd Adriaana 30 apr. 1745
· De weduwe van wijlen de Heer Adriaan in de Betouw geboren Wilhelma van Veerendaal 14 jan. 1772
528· Jan Schutten erfgenamen
· Modo de Heer Adriaan In de Betouw en Wilhelmina van Veerendaal echtelieden
· De weduwe van wijlen de Heer Adriaan in de Betouw geboren Wilhelmina van Veerendaal 14 jan. 1772
529· Jan Schutten erfgenamen
· Modo.....echtelieden
graf 536Δ
526· Jan Abels No 207
· nu Hendrick Rutgers
527· Jan Aabels nu Hendrik Rutgers
· *ons K
528· Jan Abels nu Hendrik Rutgers
· Modo Johannes Brous en Maria Strikkelingg bij ruiling tegen No 399
· Modo Maria van de Pavort de 25 okt. 1775 als erfgename van Johannes Brous en Maria Strikkeling
· Bij vergunning Juffrou Cornelia Maria Rusping 26 aug. 1791
· Barthold van der Kruijsen apr. 1795
· Is vol
· Juffrouw van de Pavordt 31 mrt 1797
· De Heer Johannes van de Pavordt 4 apr. 1808
· Is vol
· Juffrouw Catharina Wilhelmina van den Pavordt, weduwe B. van der Kruissen 21 mei 1810
· Is vol
529· Jan Abels nu Hendrik Rutgers
· Modo.......No 399
· Modo.........Strekeling
graf 537Δ
526· Jan Wyckers soen No 308
527· Jan Wichers
· *ons K
· De Meyt van Verhage genaamd Anna de Kemp 14 juli 1761
· Jan de Waal 4 aug. 1761
· De weduwe van Willem Klinkers genaamd Johanna van Solingen 8 aug. 1761
· 537verso:
· Een dochter van Cuijk genaamd Christian Smits juli 1732
· De vrouw van de Hovenier Jan Overman 21 mei 1733
· onder 538 in dit boek: *NB dit moet op 't vorige blad staan onder No 537
528· Jan Wijchgers
· Modo Jan Emmink bij ruiling tegen No 393
· De weduwe van Willem Klinkers genaamd Johanna van Solingen 8 aug. 1761
· Cathechiseerm. V. Bekkum 5 febr. 1802
· De huisvrouw van R. de Milt geboren P.M. van Kalker 31 juli 1805
· 537Verso:
· 1738 de 20 okt. heeft de kerk hierop verschoten 8 str. waarvan de eigenaars onwillig zijn te betalen
· De vrouw van de Hovenier Jan Overman 27 mei 1733
· Dit graf heeft de Heer Lendert Willem de Fokkert van de kerk gekocht op de....1789
· Peter Hendrik Mourits zoontje van Leendert Willem Peter Mourits 12 dec. 1825
· Nog plaats voor een lijk
529· Jan Wijchgers
· Modo ..........No 393
· 537Verso
· 1738 ........te betalen
· 1789 de 1 okt dit graf verkocht door de kerkmeester Vermasen aan de Postcommis L.W. de Fockert
graf 538Δ
526· Kerck. Aengecoft 1643 van Hans van Duren No 128 Vso
· De kerkmrn hebben dit graft aen de Tollenaer Hendrik Swem gelaten voor een ander graf No 762
527· De Tollenaar Hendrik Swem bij overgifte van de kerkmrn. in dato de 28 juni 1670 voor 't graf van No 762
528· Alzo de Tollenaar Hendrik Swem een graf had in de omgang zijnde No 762 en alzo die groeven in de omgang gemetseld zijn en vrezende te nauw te wezen, zo is 't dat de kerkmrs. hem dit graf voor 't ander overgeven hebben, mits een recognitie aan de kerk gegeven te hebben, Actum Nijmegen de 28 juni 1670
· Modo Aerent de Fokkert en Peternel van den Ham bij ruiling tegen No 48 bij de pijlaer naast den orgel
· De huisvrouw van Leendert Willem de Fockert 1 okt. 1789
· De huisvrouw van J.J. Mauritz geboren Helena Petronella de Fockkert 12 nov. 1804
· Leendert Willem de Fockkert 18 nov. 1815
· Juffrouw Adriana Maria Helena de Fockert 22 juni 1817
· Johannes Antoni Jacob Mourithz zoontje van de Heer Leendert Willem Maaurithz 26 febr. 1820
· Mevrouw Angenieta VerWeijden ehevrouw van de Heer Leendert Willem de Fokkert 9 okt. 1821
529· Alzo .........1670
· Modo.........orgel
graf 539Δ
526· Hendrick Smyt Backer No 33 Vso
527· De erfgenamen van Hendrik Smeit Backer
· *Modo de weduwe van Brussel en erven
· [Gerrit Veerman 26 juli 1739]
528· De erfgenamen van Hendrik Smitts, Bakker
· Modo de erfgenamen van de weduwe van Hendrik van Brusel
· Modo Ernestus Lowis en Maria Mechtelt Janssen en hun erven ingevolge transport van de weduwe van Hendrik van Brusel de dato de 14 mrt 1771
· Juffrouw Krulleberg (Frulleberg?) 6 dec. 1790
· De weduwe Lowijs 27 dec. 1797
529· De erfgenamen van Hendrik Smit Bakker
· Modo......Brusel
· Modo.....Brussel.....1771
graf 540Δ
526· Hendrik Smit No 34 Vso
527· De erfgenamen van Hendrik Smit Backer
· *Modo de erfgenamen van Henderik van Brussel nu Hulsteijn
· Gerrit Veerman 26 juli 1738
· Monsr. N. Hulsteijn mrt 1772
528· De erfgenamen van Hendrik Smit, Bakker
· Modo de erfgenamen van de weduwe van Hendrik van Brussel
· Dit graf heeft de weduwe van Brussel verkocht aan de weduwe J. van Hulsteijn en de kerkegerechtigheid betaald
· Monsr. N., Hulstijn mrt 1772
· De huisvrouw van de Apotheker Vigelius weduwe Hulstijn 17 mei 1790
· Berendina van Hulstijn huisvrouw van J.W. Wijs 2 apr. 1805
· De huisvrouw van J.H. van Hulsteijn geboren Ida Wilhelmina Vermasen 24 apr. 1805
529· De erfgenamen van Hendrik Smit, Bakker
· Modo........van Brusel
· Dit graf.......betaald
graf 541Δ
526· Jan Haemmel sonder No nie gecoft graft
527· Willem Haemel
· De weduwe Hamel 1 nov. 1724
· Is vol
· Nu Jan Hamel Schrijnewerker en Hendrik Hamel Touwslager
· De vrouw van Jan Hamel de Velberijder 14 juni 1738
· Voornoemde Jan Hamel 14 okt. 1738
528· Willem Haemel
· Modo Jan Haemel Schrijnwerker en Hendrik Haemel Touw Slager
· Jan Hamel 14 okt. 1738
529· Willem Haemel
· Modo.......Touwslager
graf 542Δ
526· Anna van Herten sonder No
527· Anna van Hertens erfgenamen
· *Modo Schouhamel en Elisabet Schift
· De vrouw van de Wijnkuijper Schift 20 mei 1741
· Monsr. Daniel Schift 29 juli 1769
528· Anna van Hertens erfgenamen
· Modo de weduwe Dominus Johannes Schouhamer en Elisabeth Schift en hun erven en verder erfgenamen van Willem Schift
· Monsr. Daniel Schiff 29 juli 1769
· De Gemeensman Schift 1786
529· Anna van Hertens erfgenamen
· Modo........Schifft........Schifft
graf 543Δ
526· Creyn Goerts Becker No 163
527· De erfgenamen van Crijn Gurtsen
· De Backer Peter Gerits 24 juli 1723
· De weduwe Peter Gerrits 23 nov. 1723
· De weduwe Crijn Arnts 7 dec. 1737
· Gradus Geerts 5 apr. 1757
528· De erfgenamen van Crijn Geurtzen
· Gradus Geerts 5 apr. 1757
529· De erfgenamen van Crijn Geurtzen
graf 544Δ
526· Jan Vervortt Lombart tot Aerhem No 5 een sarck 8 voet lanck 4 voet bredt
· dit grafft is vercofft aende Raedsvrundt Johan van Lennep 1648
527· De Heer Johan van Lennep en zijn erven aangekocht de 27 april 1648
· *Ons K
· Marijtie van Wessem 6 dec. 1757
· Arnoldus Kerst 27 sept. 1758
· Jufferou weduwe van Cornelis van der Beek 21 okt. 1758
528· Jan van Voerst wonende tot Arnhem
· Dit graf heeft de weduwe van Jan van Voert en zijn kinderen en erfgenamen verkocht aan Mijn Heer Johan van Lennip en zijn erven volgens koopcedule en quitantie van de 27 april 1648 bij mij kerkmr. Mullicom gezien
· K
· Juffrouw de weduwe van Cornelis van der Beek 21 okt. 1728
529· Jan van Voerst wonende tot Arnhem
· Dit graf.......van Lennep......gezien
· K
graf 545Δ
526· Leenert Verspick No 364
527· Leenert Verspijk
· [1757 den 6 desember Mareijtie van Wesse]
528· Leenert Verspijck
529· Leenert Verspyck
graf 545vv.Δ
526· Kerck Hans Hendrick sonder No
527· K Kerck Verso
528· K Verso
529· K Verso
graf 546Δ
526· Huybert Jansen van Doern sonder No daerop
· dit graf hebben de kerckmrn vercofft aen Gerret Boyen Maesschipper 1657
527· Den ontfanger P. Jordaen
· Juffr. de weduwe Jordaan 13 juli 1725
· Juffr. Arnolda Jordaan 23 okt. 1730
· Juffr. Hendrika Jordaan 16 mei 1732
· *nu de Heer Bussy
· De vrouw van de Heer Johan Matis Brissy de Rabutin genaamd Anna Jordan 7 juli 1767
· De Heer Johan Matis Bussij de Rabutin 22 apr. 1769
528· Dit graf hebbende kerkmeesteren verkocht aan de erfgenamen van Gerrit Boijen de 10 febr. 1657
· Dit graf hebben de kerkmeesteren weder verkocht voor St. Steevenskerk van Heer Capt. De Ridder als volmachtiger van de erfgenamen van Boijen de 8 febr. 1687
· Ditzelfde hebben de kerkmeesteren weder overgelaten aan de Heer Ontfanger P. Jordaen, profiterende alleen het sarkje
· Modo de Heer Johan Matthijs Bussy De Rabutin en Mevrouw Anna Jorden echtelieden en hun erven
· Modo erfgenamen Bussij, zijnde de Heer Jan Lambert Swaen, de Heer Anthonij Peter Swaen, en de Heer H.J. van Berch-Eijk en vrouwe Catharina Swaen de 30 okt. 1772 wonende(?) te gebruiken
· De Heer Johan Matthijs Bussij de Rabutin 22 apr. 1769
529· Dit graf.......1657
· Dit graf....wedergekocht......1687
· Ditzelfde.....sarkje
· Modo.....Bussij....erven
· Modo erfgenamen.......Bussy......1772
graf 547Δ
526· Hermen van Dortmont en Leytie Harden syn Huysvrou
527· Hermen van Dortmont en zijn huisvrouw Fijtjen Harden door aankoop 1652
· *De Gemens. Pitter Beyering en zijn huisvrouw Lendertie Kraan
· Een zoon van Willem van Stockum 10 mei 1726
· De oudste zoon van Monsr. Peter Beijerink genaamd Jurrien 4 okt. 1726
· Voornoemde Willem van Stokkum 19 nov. 1729
· De Gemeensman Craan febr. 1735
528· Huybert Janssen van Doenen erfgenamen
· Dit graf is met consent van de kerkmeesteren verkocht en overgetekend op Harmen van Dortmond en zijn huisvrouw Fytjen Harders 1652
· Modo de Gemeensman Pieter Beyrinck en zijn huisvrouw Leendertje Craan en deszelfs erfgenamen de 27 febr. 1753 en Balthazer ter Linden en zijn huisvrouw Helena van Otteren en deszelfs erfgenamen
· De Gemeensman Craen en de huisvrouw van Peter ten Bove febr. 1735
· De huisvrouw van M. Terlinden 8 mrt 1793
· Monsr. Peter ten Boven 1795
· Is vol
· Het kind van Dietz Junior genaamd Amalia Catharina Maria 5 juli 1802
· Van W. Dietz Junior een kind genaamd Catharina Dedrika Cornelis 31 aug. 1803
· Anna Catrina ter Linden 19 sept. 1805
· Juffr. Jantie van Het Ruijt 19 okt. 1820
· Hendrik Jacobus ter Linden 15 apr. 1825
· Alida Margarith Ter Linden 22 aug. 1827
· Janna Cornelis ten Boven ongehuwde dochter van wijlen Peter ten Boven 19 jan. 1828
529· Huijbert Janszen van Doenen erfgenamen
· Dit graf.........Hardes 1652
· Modo.........1753
· en Balthazer.......erfgenamen
graf 548Δ
526· Willem Dericxssen sonder No van Herwarden
· dit grafft by Jan Janssen van Braeckel gecofft
527· Jan Janssen van Breukel
· Modo Maria van de Velou de weduwe van Cornelis M. v. Oert
· De huisvrouw van Wemmer van de Velouw 26 okt. 1726
· Voornoemde Wremmer van de Velouw 15 mei 1729
· Margrita van de Velouw 1 juni 1742
· Een kind van Wemmer van de Velouw genaamd Jacob 10 okt. 1760
· Elisabeth van de Velou 25 mei 1764
· De weduwe van Cornelis van Oort geboren van de Velouw 8 mei 1767
· De vrouw van S. van der Burg 3 mei 1769
528· Andries Coffer wegens Willem van Osterholt
· Dit graf is met consent van de kerkmeesters overgetekend op Jan Jansen van Brackelt
· Modo Maria van de Veelen weduwe van Cornelis Mechiel van Oort en Elsebet van de Veelen, en Adolf van de Veelouw en hun erven
· De weduwe van N. van der Burg 23 mei 1769
· De Presiten Deeser Stadt Wemmer van de Veelouw 17 okt. 1797
· Mejuffrouw Susanne Jacoba van de Mieden weduwe W. van de Veelouw 23 sept. 1803
· Is vol
529· Andries Coffer wegens Willem Van Osterholt
· Dit graf.......Brackelt
· Modo Marija.......ervemn
graf 549Δ
526· Jan Meester No 84 Vso eenen nijen steen 2½ voet
· nu de Commissarius Derrick Jacops van Urmont
527· K Kerck door overgifte van de Commissaris Derk van Urmont voor No 783
528· Erfgenamen van Jan Mester bij Anthonij Vos aangegeven
· Nu de commissarius Derk Jacobs van Vijrmont
· *K
· Dit graf van de Commissarius voor de kerk aangenomen, een graf in de ommegank zijnde No 783 in de plaats gegeven
529· Erfgenamen van Jan Mesters bij Anthonij Vos aangegeven
· Nu de Commissarius Derk Jacob van Vijrmont
· Dit graf........783
graf 550Δ
526· Jacopb Verdonck No 310
527· De erfgenamen van Jacob Verdonck
· Nu de weduwe van Peter van Ravestijn
· De vrouw van de Wijnkoper Willem v. Revestijn 25 okt. 1724
· De Houtkoper Lambert van Revestijn 27 nov. 1731
· De zoon van .... Sanders van Weel genaamd Lambartus 15 febr. 1747
· Juffer Sibella van Eswilder weduwe van Peter van Ravesteijn 26 mei 1758
528· De erfgenamen van Jacob Verdonk
· Modo de weduwe van Peter van Ravesteijn volgens overgift van een mede erfgenaam zijnde Peternel Veljes weduwe wijlen Hendrik van Hateren in dato de 24 nov. 1731
· Modo de Heer Willem van Ravesteijn en de Heer Baron Schenk de 14 juli
· 1772
· Juffrouw Sibilla van Eswiller weduwe van Peter van Ravestijn 26 mei 1758
529· De erfgenamen van Jacob Verdonk
· Modo........1731
· Modo........1772
graf 551Δ
526· Jan van Riswick No 296 een sarck steen van 8 voet lanck 4 voet brett
527· Johan van Swinderen door overgifte van Jacob van Rijswijk aan hem
· *Modo de Heer N. van Trist als kerkmeester voor hem gekozen
528· De erfgenamen van Derk van Rijswijk
· Dit graf heeft Jacob van Rijswijk uit kracht van verwin overgegeven aan mijn Heer Johan van Swinderen en zijn erven
· Dit graf heeft de kerkmr. N. van Triestr als kerkmeester voor hem en zijn erven verkoren
· Dit graf hebben de kinderen en erfgenamen van wijlen de kerkmeester N. van Triest verkocht en in volle eigendom afgestaan een de Heer J.R. Schonk en Mejuffer A.C. van der Mieden echtelieden en hun erven, gelijk mij C. Daniels als kerkmeester het transport vertoond is en de kerkgerechtigheid voldaan Nijmegen de 8 mei 1775
· Mevrouw van der Mieden geboren Susanna Doebeleth 16 mei 1783
· Mejuffrou de weduwe van de Predikant W. Schonk 10 mei 1791
· De Heer Jan Rabo Schonk in leven Koninklijke Pruysische Post Factoor
· alhier 7 nov. 1808
· Jufferouw Dorothea Elisabeth Schonck 28 apr. 1823
529· De erfgenamen van Derk van Rijswijk
· Dit graf.......erven
· Dit graf.......verkoren
· Dit graf........J.R. Schonck.......1775
graf 552Δ
526· Dymmer van Santfort sonder No twe nie steenen van 2½ voet
527· Dymer van Santfoort
528· Dijmer van Santvoort
529· Dijmer van Santvoort
graf 553Δ
526· Kerk / Gerit Vaes No 290 Vso
527· Kerk
528· De erfgenamen van Gerrit Vaes, zijnde Hendrik Arntse genaamd Donker, hebben dit graf verkocht aaan de kerkmeester van de kerk de 25 okt. 1652
· *K
529· K De erfgenamen.........Arndtse........1652
graf 554Δ
526· Derick van Hollant No 105
530· De Heer Secretaris Gaasbeek en Juffr. L.van Harn echteluiden door aankoop de 23 dec. 1693
531· Derk van Holland
· Dit graf heeft Mopns. Francois van Emmericq verkocht aan de kerk ter presentie van Monsr. la Mair de 5 dec.1693, deze grafstede weder verkocht aan de Heer Secretaris Gaesbeek Zn en Juffer C. van Harn echtelieden en hun erven de 23 dec. 1693
· Modo Hendrik Klinkers bijruilimg tegen No 390 Nijmegen 9 febr. 1774
532· Derk van Holland
· Dit graf.....Gaasbeek.....1693
· Modo.........1774
graf 555Δ
526· Anggenis Flemmingh d'huisvrouw van Johan Hess sonder No een sarck steen van 6 voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Angenis Fleming
· *Ons K
· De vrouw van Do. Bushof 12 apr. 1752
528· De erfgenamen van Angenes Flemingh
· K
· De vrouw van Domine Bushoff 12 apr. 1752
529· De erfgenamen van Angenes Flemingh
· K
graf 556Δ
526· Pauwels van Offenheim No 34
527· De erfgenamen van Pauwels van Oppenheim
· *Ons K
528· De erfgenamen van Pauwels van Oppenheijm
· K
529· De erfgenamen van Pauwels va Oppenheim
· K
graf 557Δ
526· Jonker Wei(?)nkum nu den Vendrich van Conjer sonder No een sarck 8 voet 3 voet bredt
· nu Engelbert vanden Broeck
527· Engelbart van den Broek
· *Ons K
528· Engelbart vcan den Broek
· K
529· Engelbart van den Broek
· K
graf 558Δ
526· Pouwles Knop No 35 Vso
527· De erfgenamn van Pauwel Cnops
· *Ons K
· Monsr. Jean Pongij mrt 1736
· De weduwe van Peter Klinkers 6 nov. 1751
· Maris Muller 21 sept. 1768
· Theuntje Peters Kersten 8 febr. 1769
· Is vol
528· De erfgenamen van Pauwel Cnops
· Teuntje Peter Kersten 8 febr. 1769
· Is vol
· Modo Dit graf is dood de Heer kerkmeester J. Vermazen verkocht aan Juffrou Francoise Madelaine Lowise [Albregt] Albrecht in den jare 1801
· den 20 april
· De vrouw Eliezabette Joletemps weduwe van Michel Jean Marc Grandchamp 21 jan. 1799
· De Heer Jean Francois Grandschamp 20 apr. 1801
529· De erfgenamen van Pauwel Cnops
· Dit graf is door.........180 april 1800 één
graf 559Δ
526· Jelis Lommen No 122 Vso een sarck vyff voet lanck 2½ voet bredt
527· De erfgenamen van Jelis Lemmen
· De vrouw van de Wever Lubbbert Ooken 5 jan. 1729
· De vrouw van de Schipper Willem van Wijk mei 1733
· [1738 de 26 sept. hier in begraven Derk gompens(?)]
· Schipper Willem van Wijk 19 mrt. 1734
· De Chirurgijn Somerhoff 6 okt. 1736
· De weduwe Somerhoff 13 juni 1741
· Monsr. Gerrit van Doesborg 7 mei 1754
· Monsr. Jan van Wijk 19 apr. 1765
· De vrouw van Leendert Noorduijn genaamd Jenneke van Wick 4 juni 1776
528· De erfgenamen van Jelis Lemming
· Modo Anneken Bongers en Barber Bongers, nichten en erfgenamen van Jelis Lemmingh en hun erven, huisvrouw van Gerrit van Doesburg en Jan Otto Bongers
· Modo Jenneken van Wijk huisvrouw van Leendert Noorduijn
· De kinderen van Johanna Maria van Wijck weduwe Alex. Somerhoff,
· Nijmegen de 28 sept. 1772
· De vrouw van Leendert Norduijn genaamd Jenneke van Wick 4 juni 1776
· Dit graf is onbruikbaar
· Maria Willemyna Knypschaar echtgenote van Gerrit Roelofs de Jong 2 okt. 1827
529· De erfgenamen van Jelis Lemming
· Modo........Bongers
· Modo.......Noorduyn
· De kinderen van Johanna Maria van Wijk weduwe ten Hoet
· De kinderen..........1772
graf 560Δ
526· Kerck sonder No dit grafft hebben de kerckmrn. Vercofft aen Johan van Someren Sindicus
527· De Ontfanger Petrus Jordaan uit kracht van transport de 28 dec. 1682
· *Modo de Heer Busseij
528· Dit graf hebben de kerkmeesteren verkocht aan mijn Heer Johan van Someren Syndicus der Stad Nijmegen in 't jaar 1657 en zijn erven
· Cornelis Janssen de Visser heeft uit kracht van volmacht, aan kerkmeesteren gebleken, dit graf en 't volgende graf getransporteerd aan de Ontfanger Petrus Jordaen en zijn erven, Actum Nijmegen 28 dec. 1682
· Modo de Heer Johan Matthijs Bussij de Rabutin en Mevrouw Anna Jordaen echtelieden en hun erven
· Erfgenamen Bussij Modo de Heer Lambert Swaen en de Heer Antony Peter Swaen de 30 okt. 1772
· Mevrouw Jacoba Sophia Adriana van der Brughen geboren Boogaert 22 dec. 1817
· Jufferou Ida Ariana Jongeneel 20 juli 1821
· Henrietta Augustina Jacoba Pouwlina van der Brugghen ongehuwde dochter van wijlen Carel Frederik August van der Brugghen bij vergunning 15 nov.
· *NB ingevolge besluit van de kerkelijke kommissie is dit graf gesteld ter begraving der Predikanten en derzelver huisgenoten
· *gedempt 1834
529· Dit graf.....erven
· Cornelis.......1682
· Modo.......Rabutijn....Jordan.......erven
· Erfgenamen Bussy.....Swaen, De Heer H.J. van Berch-Eyk en vrouwe
· Catharina Swaen de 30 okt. 1772
· Deze grafkelder bestaande uit de beide graven No 560 en 61 door vele reparatien ingevolge de Wet aan de kerk vervallen zijnde, zo is bij besluit van de Finantieele kerkelijke kommissie dd .. 1821 bepaald dat deze grafkelder uitsluitend zal gebruikt worden tot het begraven der lijken van Heeren Predikanten met hunne vrouwen [en kinderen] en bij hen inwonende kinderen
· los briefje: No 560 & 561 is een kelder waarin gezet zouden kunnen worden 16 lijken - deze kelder staat op naam van Jan, Anthonij en Catharina Swaan. Vóór en in den jare 1818 is er reeds dikwils door kerkmrn. aan de Famillie geschreven, om hetzelve te doen repareren zonder dat daarop is geantwoord - zodat de kerk op dit graf reeds tot drie malen nieuwe swalpen heeft laten leggen, ten gevolge van welk onderhoud men heeft begonnen in 1817 dit graf te beschouwen als een eigendom der kerk - en er toen in is begraven het lijk van Mevrouw van der Brugghen zijnde het enige wat er in ligt
Dit graf zoude met enige onkosten in orde zijn, doordien aan ene zijde de muur zodanig is overgezakt dat dezelve heeft moeten worden ondersteund - zeer spoedig lopen er toch al onkosten op, omdat wanneer die muur valt de zerk geen dracht meer heeft om te kunnen blijven liggen. Indien de commissie zich spoedig decideerde zoude die kelder nog in tijde kunnen worden in orde gebracht
graf 561Δ
526· Peter van Dilsen No 58 Vso een sarck 7 voet lanck 3 voet bredtt
· dit grafft bij de Syndecus Someren gecofft 1657
527· Den Ontfanger Petrus Jordaan uit kracht van transport 28 dec. 1682
· *Modo Busseij
528· K
· De erfgenamen van Peter van Dijlssen
· Dit graf heeft de Burgemeester Anthonij Vos verkocht met consent van de kerkmrn. aan mijn Heer Johan van Someren Sindicus der Stad Nijmegen en zijn erven in 't jaar 1657
· Dit mede aan de Ontfanger Jordaan opgedragen de 28 dec. 1682
· Modo Johan Matthijs Bussy de Rabutin en Anna Jordan echtelieden en hun erven
· Erfgenamen de Bussij Modo De Heer Jan Lambert Swaen, de Heer Anthonij Peter Swaen, de Heer H.J. Bergh-Eijk en vrouwe Catharina Swaen, de 30 okt. 1772
529· De erfgenamen van Peter van Dylssen
· Dit graf......1657
· Dit mede........1682
· Modo......erven
· Erfgenamen........1772
graf 562Δ
526· Cornelis van Berghsum No 4 Vso een sarck van 6 voet lanck 2½ voet bredt
527· Cornelis van Bergsom modo Herbert Sam
· *K
528· Cornelis Van Bergsom modo Herbert Sam
· [K] Dit graf heeft de Heer Borgermeester Hendrik Willem van Grootenraij als kerkmr. uit de Raad, voor zich en zijn erven verkoren Nijmegen de 24 jan. 1780
529· Cornelis van Bergsom modo Herbert Sam
· K Dit graf......1780
graf 563Δ
526· [kerck] dit grafft vercofft aen Herbert San
527· Herbert Sam door aankoop van de kerk de 1 aug. 1674
528· Dit graf verkocht aan Herbert Sam den 1 aug. 1674
· [k] Dit graf heeft de Heer Borgermeester Hendrik Willem van Grootenraij als kerkmr. uit de Raad voor zich en zijn erven verkoren Nijmegen de 24 jan. 1780
529· Dit graf.......1674
· K Dit graf......Grotenray......1780
graf 564Δ
526· Den ouden Grauwel No 285 Vso nu ds Johannes Smesius
530· Ds Johannes Smetius
531· Ds. Johannes Smesius
· Modo Juffrouw Catharina van Burgelt weduwe van Dr. Gusbertus in de Betouw
· Mr. Johannes de Leeuw van Koolwijk
· De Heer Martinus de Leeuw van Koolwijk 30 okt. 1772
532· Ds Johannes Smesius
· Modo........Betouw
· Mr.........Koolwijk
· De Heer......1772
graf 565Δ
526· Hendrick van Uyden No 17 dry nie steen van 2½ voet
527· Hendrik van Uden cum suis
· Bij vergunning Cas Sander van Hal juli 1772
528· Hendrik van Uden cum suis
· Modo de kinderenn en erfgenamen van Matthijs van der Waerde de 28 juli 1772
· Bij vergunning C. Sander van Hal juli 1772
· De weduwe van Hal bij vergunning 18 1794
· Het kind van Koekkebr. Rijnen 1799
· De huisvrouw van Johannes v.d. Waarden 1800
· Johannes van der Waarden 16 dec. 1808
· Juffrouw Johanna Reijnen dochter van H. Reijnen 29 mrt 1810
529· Hendrik van Uden cum suis
· Modo.......1772
graf 566Δ
526· Jan van Santfort No 3 vier nie steen van 2½ voet
527· Jan van Santvoort
528· Jan van Santvoort
529· Jan van Santvoort
graf 567Δ
526· Catrina van Seller No 211 een sarck steen van 7 voet lanck 4 voet bredt
527· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· *K
528· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
529· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
graf 568Δ
526· Jacob Cloot No 229 een stuck sarck gebrocken
527· Jan Tap en Anna Margriet van Eswielder echtelieden door aankoop dato de 28 febr. 1701
· De Heer Wijnkoper Christiaan Tap 22 nov. 1729
· De weduwe Juffer Tap 23 dec. 1755
528· Jacob Kloot en erfgenamen
· Jacobus Kloot en Elisabethh de Ram echtelieden hebben verkocht hun grafstede staande op No 568 aan Jan Tap en Anna Margerita van Eswilder zijn huisvrouw de 28 febr, Ao 1701
· De weduwe Juffer Tap 23 dec. 1755
· Een dochter van Arnoldus Brousson genaamd Theodora 18 juli 1793
· Een kind van Arnoldus Boeson 11 sept. 1796
· De behuwde zoon van de Raadsecretaris B.J. Brousson genaamd Johannes van der Hooght 18 apr. 1805
· Jufferouw Christina Louwiesa Brouson 17 mei 1819
· Mevrouw Elisabeth van Cherwegen(?) weduwe van de Heer Nicolaas Mooijdock 15 aug.1822
529· Jacob Kloot en erfgenamen
· Jacobus ........1701
graf 569Δ
526· Noelleken van Aelst No 268 daerin Conrat van Beringen vrouw mede in begraven
527· Naeleken van Aelts
· Nu de kinderen van Jonr. Georg Adolph van Ulft en Naletta Swan gewezen echtelieden waarvan dat Coenraat van Beeringen en Agneta van Aelst echtelieden zijn geweest overgrootvader en overgrootmoeder
528· Naelleken van Aelst
· Nu......Beringen......Aalst .......overgrootmoeder
· Modo de Heer en Mr. Pieter Middeldorff de 22 sept. 1772
529· Naelleken van Aelts
· Nu......overgrootmoeder
· Modo......1772
graf 570Δ
526· Looy Viler No 282
527· De erfgenamen van Loij Viler
· Dit graf komst de kerkmeester Isaac Schouhamer met zijn zusters en broers toe
· De vrouw van Thomas Romers 21 okt. 1735
· Is vol
528· De erfgenamen van Louis Viler
· Dit graf......toe
· Modo Helena Elisabeth Hogers weduwe A. Bakker en Maria Hogers en hun erven, de 4 sept. 1772
· De vrouw van Thomas Romers 21 okt. 1735
529· De erfgenamen van Louis Viler
· Dit graf......toe
· Modo.......1772
graf 571Δ
526· Jorden Meelen No 111 Vso een steen 4 voet lanck 2 voet bredt
527· K kerk
528· Jorden Meelen
· Nu de erfgenamen van Lambert Lamberts
· Arnoldus Casparus en Margereta Duppers hebben dit graf verkocht aan de kerk op de 11 juli 1690
· K
529· Jorden Meelen
· Nu......Dupper......1690
· K
graf 572Δ
526· Jorden Meelen No 112 een sarck steen 4 voet lanck 2 voet bredtt
527· K kerk
528· Jorden Meelen
· Nu de erfgenamen van Lambert Lanbertsen
· Arnoldus Casparus en Margereta Dupper hebben dit graf verkocht aan de kerk op de 11 juli 1690
· K
529· Jorden Meelen
· Nu.....Lambertsen
· Arnoldus.......1690
· K
graf 573Δ
526· Handrich van Galder No 65 Vso
527· Hendrik van Gelder
528· Hendrik van Gelder
· K
529· Hendrik van Gelder
· K
graf 574Δ
526· Kerk sonder No daerin den Rytmr. Hae(?)ry een sarck van 8 voet lanck dry voet bredt
· dit grafft heeft de kerckmr Gysbert Syngendonck voor hem gecooren
527· K kerk
· De kerkmeester J. Schouhamer 8 nov. 1743
· Een kind van Monsr. Londonck Johannes 25 nov. 1753
· Nog een kind genaamd Anna Maria van Monsr. Johannes Londock 24 mei 1754
· De Heer Professor Bockelman 1 sept. 1780
528· (door accolade verbonden met No 575)
· De kerkmeester Gijsbert Singendonk
· Dit graf heeft de weduwe Tulleken voor haar helft en de Heer Scheepen Herm. Heijsen uit kracht van arrest d'ander helft verkocht aan de kerk de 10 mei 1692
· Voor dit graf heeft de Kerkmr. Isaac Schouhamer een ander overgegeven No 455 met consent van de kerkmrn.
· De Heer Professor Boekelman 1 sept. 1780
· Dit graf overgegeven door Maria Jacoba London aan de Heeren Lambert Duijs en Jacobus Snelties en de kerkegerechtigheid betaald de 9 aug. 1820 vijftien guldens 8 stuivers
529· (door accolade verbonden met 575)
· De kerkmeester Gijsbert Singendonck
· Dit graf.......1694
· Voor dit graf......kerkmrn.
graf 574-575 (los briefje, lag bij No. 797-798)Δ
Ontvangen van de Heer L. Duys bij mij Thesaurier van de Finantieële kerkelyke Kommissie de somma van Vyftien Guldens Agttien stuivers voor het overtekenen van een grafkelder in de Groote of St. Stevenskerk zijnde No 574 en 575 overgegeven door Maria Jacoba Londink(?) aan en op namen van de Heren Lambert Duys en Jacobus Sneltjes, Nijmegen 9 aug. 1820
pr. W. van Roggen Thes. A. Noorduyn
graf 575Δ
526· Willem Brumen No 267
527· (door accolade verbonden met 574)
· K kerk
· Los briefje: 574 en 575
528· (door accolade verbonden met 574)
· Willem Brumen en Erntje Brumen
· Juffr. Maria Bruijns heeft dit graf verkocht aan St. Steevens kerk de 11 okt. 1701
· Deze grafstede heeft Isaac Schouhaamer voor hem en zijn erven verkoren als kerkmr. en van deze en bovenstaande een kelder laten maken
· Modo Anthony Schouhamer en Jacoba Schouhamer weduwe Londonk de 31 okt. 1772
· Vrouw Schouhamer 1783
· Weduwe Londonk 1786
· Anthonij Schouhamer 1786
· De Custos Johannes Jacobus Londonck 7 apr. 1804
· Een doodgeboren kind van de Heer Jacobus Sneltie 9 nov. 1821
· De huisvrouw van de Heer Bruijns Mejuffrouw Geda (Yeda?) Verbert 15 mrt 1824
· *K deze twee Nummers zijn volgemaakt met puin wegens reparatie
· afstand gedaan 1834
529· (door accolade verbonden met 574)
· Willem Brumen en Erntje Brunen
· Juffr........1701
· Deze grafstede.......laten maken
· Modo.....Londonck.....1772
· Deze grafkelder is in volle eigendom overgedaan door Maria Jacoba Londonk als enig overgebleven erfgename van de eigenaren van dit graf aan Lambert Duys en Jacobus Sneltjes 't welk mij bij transport d.d. 8 aug. 1820 is gebleken, zijnde de kerkgerechtigheid voldaan.
De Thes. van de Finant. Kerk Kommissie W.J. van Roggen
· Tegen de beide bovengenoemde graven met No 786 is aan de Heer Sneltjes & L. Duys verkocht een graf op het kerkhof No 52
· Los briefje: Ik ondergetekende eigenaresse van een grafkelder in de Groote of Sent Stevenskerk alhier zijnde No 574 en 575 verklaar in volle eigendom dit graf te hebben overgedaan aan Lambert Duys en Jacobus Sneltjes. En verzoek alzo de Heer Thesaurier van de Finantieele Kerkelyke Commissie in deze mede agerend als Kerkmeester, de bovengenoemde grafkelder op naam van Lambert Duijs en Jacobus Sneltjes over te tekenen
Nijmegen de 8 aug. 1820 Maria Jacoba Londonck
graf 576Δ
526· Jan Hendrickx No 79 een gebrocken sarck steen daerin de blinden Aernts
· Vyer begraven
· dit grafft is gegeven aen Jan Peters van Calcker en Heylicken Heymerickx van Elsbroeck 1665
527· Jan Peters van Elsenbroek uit kracht van erfenis op hem getekend de 20 apr. 1720
· Een man van Cuijlenborgh genaamd Jan van Dijk 22 aug. 1730
· Een kind van Heijmerick van Elserbroek 27 apr. 1750
· Een kind van Willem van Elsenbroek 4 nov. 1751
· Een kind van Willem van Elsenbroek dec. 1753
· Een kind genaamd Anna Maria van Heijmerick van Elsenbroek 5 febr. 1754
528· De erfgenamen van Jan Hendrik
· De erfgenamen hebben dit graf overgegeven aan Jan Peters van Calcker en Heylicken Heijmerik van Elsbroek op de 24 okt. 1665
· Dit graf bij erfenis overgegaan aan Jan Peters van Elsenbroek en deszelfs erfgenamen, overgetekend de 20 apr. 1720
· De huisvrouw van Jan van Dijl, wier moeder is geweest een dochter van Heijlike Hijmeriks van Elsbroek, heeft dit graf gecedeerd en in volle eigendom afgestaan aan haar neef Heer Midicine Doctor Jan Willem van Crevelt en deszelfs huisvrouw Susanna van Leeuwen en hun erven de 20 okt. 1757
· Een kind van Heimerik van Elsenbroek genaamd Anna Maria 5 febr. 1754
· Dit graf ligt onder het Wijkmeesters Gestoelte en is daarvoor in de plaats bij ruiling gegeven No 9
529· De erfgenamen van Jan Hendrik
· De erfgenamen.......1665
· Dit graf.......1720
· De huisvrouw.......Medesijne Dokter.......van Lewen.....1757
· Dit graf......No 9
graf 577Δ
526· Willem van Wanraiu No 142 Vso
527· Willem van Wanraij
· Nu Mr. Meindert Eelders de 11 juni 1720 op hem getekend
· 1740 de 18 okt. nu Frans Bosboom en Helena Beekink echtelieden
· Nu Bernt Stemberg en Maria Walwijk echtelieden
· De vrouw van Bernt Stemberg 17 juni 1749
528· Willem van Wanraij
· Deze groef behoort Mr. Meyndert Elders en zijn erven de 11 juli 1720 overgetekend, en komt van zijn vader
· Modo Frans Bosboom en Helena Becking echtelieden en hun erven
· 1741 de 18 jan. verkocht aan Berent Stemberg en Maria van Waalwijk en hun erven door Frans Bosboom
· Modo de erfgenamen van B. Stemberg en M. van Waalwijk, 29 sept. 1772
· De vrouw van Berent Stemberg 17 juni 1749
· De Heer D.J. Bosch 23 mrt 1814
· Jufferouw Femina Stemberg weduwe van de Heer D.J. Bosch 18 mrt 1820
· Juffer Femmina Bosch dochter van A. Bosch 30 juni 1820
529· Willem van Wanraij
· Deze groef ......vader
· Modo........erven
· 1741.......Bosboom
· Modo.....1772
graf 578Δ
526· Ott van Heitert No 148 Vso
527· Adriaan van den Ham en Gerritjen Colven echtelieden
· Een kind vanSchipper Adriaan Blok 30 dec. 1728
· Een kind van Schipper Jacobus Mourits 10 mrt 1732
· Is vol
· Een zoon van Blok, Adriaan genaamd
· Een kind van Hendrik van Aldenburg genaamd Hendrik 18 mrt 1754
· De Roydrager Henderik van Aldenborg 2 mei 1761
528· Ott van Heteren
· Dit graf heeft de Borgermeester Singendonck een part in, 't welk hij overgegeven heeft aan Adriaan van den Ham en zijn huisvrouw Gerritje Colven Ao 1682
· Deze Gerritje van Colven is geweest de moeder van Gerrtije van Kolven,
· 1727 de 16 okt. overgetekend op Arent de Fockert en Peternella van den Ham echtelieden en hun erven
· De Roeidrager Hendrik van Aldenburg 2 mei 1761
· Een zoon van de Luytenat Henitze genaamd Frederik Christiaan 10 apr. 1790
· De weduwe van Aldenburg 1788
· Johanna van Aldenburg 11 sept. 1804
529· Ott van Heteren
· Dit graf......1682
· Deze Gerritje........erven
graf 579Δ
526· Pau (Van?) Merten daerin den Rentmr. Buyss No 187 een sarck van 7 voet lanck 3 voet bredt
527· Jan Driessen en Willemken Hendricks echtelieden door aankoop op de 29 mei 1671
· De vrouw van Jan Schoofs sergeant onder Keppel 2 mei 1729
· 1737 in sept. dit graf verkocht aan de Mr. Glasemaker Willem van Schouwenburgh en zijn erven
· De zoon van Willem van Schouwenburgh genaamd Dirk Andris 15 mei 1751
· Monsr. Willem van Schouwenburgh 7 febr. 1759
· Een kraamkind van Monsr. Isaak Bakker 24 mrt 1761
· De weduwe van wijlen Monsr. Willem van Schouwenburgh 11 juli 1777
528· Derriken Buijsen
· Dit graf heeft Sr. Jan van Nuyen verkocht aan Jan Driessen en Willemken Hendriks echtelieden op de 29 mei 1671
· 1737 de 1 sept. Andries Driessen en Willemin Drissen en Willemina Hendriks hebben dit graf verkocht aan Monsr. Willem van Schouwenburgh en zijn erven en heeft de kerkgerechtigheid daarvan betaald 10 gl.
· De weduwe van wijlen Monsr. Willem van Schouwenburg 11 juli 1777
529· Derrisken Buijsen
· Dit graf......1671
· 1737.......Andries Drissen en Willemin Drissen als zuster en broer...10 gl.
graf 580Δ
526· Herman Mutinck No 90 een gebrocken sarck steen
527· Hermen Muijtingh
· De vrouw van Willem van der Horst 1 mei 1731
· Willem van der Horst febr. 1736
528· Hermen Mutingh
· Modo de erfgenamen van Jacob Gerrits van Oijen en Sijbilla Tijssen echtel.
· Willem van der Horst febr. 1736
529· Hermen Mutinggh
· Modo.....Oyen.....Tyssen echtelieden
graf 581Δ
526· Derick Mutinck No 91 een gebrocken sarck
527· Derk Sondagh
· Sebil Schefmer een dochter van de Luijtent. onder 't Regiment van Zouten in Zeeland 10 nov. 1735
· Garadus van Oijien 10 mrt 1742
· De weduwe van Hermanus Blank 14 apr. 1753
· Monsr. N. van Oijien 23 jan. 1778
528· Derk Sondagh
· Modo de erfgenamen van Jacob Gerrits van Oyen en Sybilla Tyssen echtel.
· N. van Oijen 23 jan. 1778
529· Derk Sondagh
· Modo.......echtelieden
graf 582Δ
526· Laurens Portmans No 184 Vso een sarck van 6 voet lanck 3 voet bredt
527· De Heer Schepen Hendrik Morees en zijn erven
· De Werkmr. [N.N.] Jan Morees 21 apr. 1723
· Een kind van Procr. Stalman 4 jan. 1729
· Dionisius Boers 19 dito
· De weduwe van Hermanus Moorrees 11 aug. 1740
· Jan Boers 17 juni 1741
· De vrouw van Hendrik van Rees geboren Boers 2 okt. 1745
· Teunis Kloosterman 6 dec. 1754
· Is vol
· De Heer Medicina Doctor Moorrees 8 mei 1773
· Een kraamkind van de Heer Prokorator Stalman 6 nov. 1774
528· De erfgenamen van Lourens Poortman
· Dit graf hebben de kerkmrn. van de weduwe van Dirk Poortman gekocht de 12 maart 1710 bij de magistraat was toegestaan als ons gebleken is bij apostille op zeker request door haar aan de Magistraat gepresenteerd
· Dit graf heeft de Heer D. Singendonck voor hem en zijn erven verkoren als Raads kerkmr.
· 1711 de 8 okt. overgelaten aan de Heer Schepen Hendrik Morees en zijn erven
· Modo de kinderen van J.G.C. Stalman en Johanna Boers echtelieden als erfgenamen van Jan Boers en Helena Morees echtelieden
· Een kraamkind van de Heer Procr. Stalman 6 nov. 1774
· Catharina Boers vrouw van Willemsen 1784
· Een kind van de Proc. Stalman 25 juli 1792
· De Heer Viskaal Morees 21 dec. 1820
529· De erfgenamen van Laurens Poortman
· Dit graf......gepresenteerd
· Dit graf .......kerkmr.
· 1711 .....erven
· Modo...... echtelieden
· *NB indien er aan dit graf reparatie mocht nodig zijn te doen wordt verzocht aanvrage te doen bij de Heer M.C. Woerdenbach alhier
graf 583Δ
526· Willem Palmers No 25
527· Willem Palmers
· *Modo Jan van Dist
· Johannes Christoffel van Dist 30 .. 1759
· Frans Palmers 5 aug. 1761
528· Willem Palmers
· Modo Jan van Dist en Anna Palmers zijn huisvrouw en hun erven
· Frans Palmers 5 aug. 1761
· Modo W.H. van Burck
· De weduwe Metje van Burch 1793
· Een kind van W.H. van Burck 1 febr. 1802
529· Willem Palmers
· Modo.......erven
· Dit graf door de erven van J. van Diest verkocht volgens vertoond transport aan Monsr. W.H. van Burck en Agn. Ikman echtelieden en hun erven waarvan de kerkgerechtigheid betaald is S. Scheers kerkmr.
graf 584Δ
526· Kerck No 374 een sarck van 6½ voet lanck 3 voet bredtt
· Willem van Mertten No 189 een sarck van 6½ voet lanck 3 voet bredt
· dese twe groeven hebben de kerkmrn. vercofft aende Heer van Leeuwen 1666
527· Mijn Heer Gelaeser
· Dit graf hebben de kerkmrn. verkocht aan de Heer van Leeuwen de .. april 1666
· *Dit graf heeft Casper Daniels als kerkmr. verkoren voor hem en erven
· De dochter van de Heer Krusema 1 aug. 1780
528· Mijn Heer Gelaezer
· Dit graf.......16666
· Dit graf hebben de erven van de Heer van Leeuwen voor de kosten verlaten, dus aan de kerk vervallen
· Dit graf heeft Casper Daniels als kerkmeester verkoren voor hem en zijn erven de 10. Jan. 1750
· De dochter van de Heer Kruseman 1 aug. 1780
· en de vrouw van de Heer Kruseman
· De Heer Apotheker Hendrik George Kruijseman 22 okt. 1782
· De Heer Hermanus Johannes Cornelis van de Moezel Monté 8 aug. 1795
· Anna Maria Stricker vrouw van de Heer Gerrit Hendrik Kruzeman Aritz 7 juni 1808
· De Heere Johan Caspar Mullen in leven Oud Burgemeester dezer stad 6 nov. 1810
· *Carolina Johanna van de Moesel weduwe van Johannes Casparus Muller 24 nov. 1826
· *de kerk. volgemaakt met puin 1835
529· Mijn Heer Gelaezer
· Dit graf.......1666
· Dit graf.......vervallen
· Dit graf.......1750
graf 585Δ
526· Eybert van Driell No 230 Vso een sarck van 7 voet 3 voet breedt
· nu de weduwe van Gerrit Buys
527· De weduwe van Zalr. Gerrit Buijs
· *Modo de Heer Wigman Martinij
528· De weduwe van Zalr. Gerrit Buijl
· Modo de erfgenamen van Wighman Martini en de erfgenamen van Rutgerus Buijl
529· De weduwe van Zal. Gerrit Buijl (Buijs?)
· Modo.......van Buijl
graf 586Δ
526· Handricus Lepeler No 373 een sarck van 7 voet lanck en 2½ voet bredtt
· Gerhert Scheiven heeft als volmr. van Margareita Kloeck haer part van dit grafft overgegeven aen Cornelis de Mist
527· Cornelis Lepelaar Secretaris van de Baron van Gent
· Gerhart Schiven heeft als volmachtiger van Margarita Kloek haar part van dit graf aan Sr. Cornelis de Mist overgegeven
· De vrouw van de Heer Rentmr. Jacob de Mist 8 nov. 1725
· Voornoemde Heer Jacob de Mist zelf 16 sept. 1739
· Een kind van de Heer Abrahm de Mist 14 mrt 1746
· De vrouw van de Heer Abrahm de Mist 25 juli 1747
· Een zoontje van de Heer Abrahm de Mist genaamd Jacob Thodorus 30 okt. 1750
528· Cornelis Lepelaar Secretaris van de Baron van Gent
· Gerhard Schiven........overgegeven
· Modo de erfgenamen van de Heer Rentmeester Jacob de Mist de 21 sept.
· 1772
· Een zoontje van de Heer Abraham de mist genaamd Jacob Theodorus 30 okt. 1750
· Vrouwe Geertruid Brechta Uitenhagen de Mist weduwe van de Heer Jan Stadnitsky 15 aug. 1817
529· Cornelis Lepelaar Secretaris van de Baron van Gent
· Gerhard ......overgegeven
· Modo.....1772
graf 587Δ
526· Noelleken Vervort Herman d'Vries huysvrou No 283 een gebrocken sarck steen 7 voetl. 3 voet bredtt
527· De erfgenamen van Willem Vervoort
· *ons K
528· De erfgenamen van Willem Vervoort
· K
529· De erfgenamen van Willem Vervoort
· K
graf 588Δ
526· Jan Wessels No 429 drey nie steenen van 2½ voet
· nu Arndt van Wees, Janneken Brems en Heesken van Wees
527· Arnt van wees, Jenneken Brems en Heesken van Wees
· *Jufferou Gerteruy van Buijl weduwe van Wolter de Beijer
· Juffr. van Buijl geboren van Wees 11 febr. 1724
· Een Quezel genaamd Van der Hijden 15 sept. 1728
· De dochter van Judekus Fransiskus van Heerma genaamd Hester Walburg van Heerma 12 sept. 1759
· Haar zuster genaamd .... 28 okt. 1761
528· Arnt van Wees, Jenneken Brems en Geesken van Wees
· Modo Mejuffer Geertruij Maria van Buijl weduwe van Wolter de Beijer en haar erven
· hier in begraven ....... 28 okt. 1761
529· Arndt van Wees, Jenneken Brems en Geesken van Wees
· Modo......de Bijer ......erven
graf 589Δ
526· Docter Nicolaes Verbolt No 428 een leye ses voet lanck 2¼ voet bredtt
527· Burgemr. Niclaas Verbolt
· Juffr. Elisabeth Verbolt 1 aug. 1737
· De zuster Juffr. Anna Verbolt 25 sept. 1750
528· Burgermeester Nicolaes Verbolt
· Modo de Heer Borgermeester Frans van den Steen de 8 okt. 1772
· Juffer Anna Verbolt 25 sept. 1750
· Juffr. Verbolt 22 nov. 1782
· Diederica Geertruij Maria Johanna van Troyen dochter van de Heer Jan Ruil van Troyen 8 apr. 1808
· Mejonkv. Barbara Jacoba Francina(?) Anna van den Steen dochter van wijlen Jacob Diederik van den Steen 18 aug. 1828
529· Burgermeester Nicolaas Verbolt
· Modo.......1772
graf 590Δ
526· Schepen Johan van Campen sonder No een leye sess voet lanck 4 voet bredtt / affgehouden en gelick gemact
527· Jan van Carpen - of Campen -
· De Timmerman Jan van Campen 22 jan. 1726
· Is vol
· *Modo Willem Bongarts en erven
528· Jan van Carpen
· Modo de Gemeensman W. Bongaerts en deszelfs huisvrouw Catharina Alida van Brisen de 18 april 1752
· De Timmerman Jan van Campen 22 jan. 1726
· Is vol
· Juffrouw Josina Maria Boonsaijer weduwe van wijlen de Procureur Daniel van Dijk 30 mrt 1810
529· Jan van Carpen
· Modo......Bongarts......1752
graf 591Δ
526· Docter Mandeville No 409 een sarck steen 6 voet lanck 3 voet bredtt
527· Doctor Mandewille
· *ons K
528· Doctor Mandewille
· K
529· Doctor Mandewille
· K
graf 592Δ
526· Handrich van Suilick No 228 een sarck steen van 7 voet lanck 2½ voet bredt
· nu Hendrick en Petronella van Schaeck
527· Gerhart Tijtjens door aankoop de 19 dec. 1680
· *ons K
528· Hendrik en Petronella van Schaik zijnde erfgenamen van Hendrik van Sinstich geweest hun grootvader
· Dit graf heeft Gerhard Tijtjens gekocht van Peter Romborg als last daartoe hebbende de 18 dec. 1680
· K
529· Hendriken Pitronella van Schaeck zijnde erfgenamen van Hendrik van Sinstich geweest hun grootvader
· Dit graf......1680
· K
graf 593Δ
526· Jan van Beck No .. eeen sarck steen 8½ voet lanck 4 voet bredtt
527· Jan van Berck
· *ons K
528· Jan van Berck
· K
529· Jan van Berck
· K
graf 594Δ
526· Burgem. Kelffken No .. een sarck steen 9 voet lanck 5 voet brett
527· De weduwe van Burgemr. Kelfken en vrouw Backers
528· De weduwe vande Borgermr. Kelfken en vrouw Backers
· 1792 Modo de Heer A. Engelen en zijn erven
529· De weduiwe van Burgermr. Kellefke en vrouw Backers
· Modo Arnold Engelen en zijn erven, als het voorgaande nummer
graf 595Δ
526· Walter van Grottfelt No 289 een sarck steen van 5 voet lanck 2½ voet bredt
527· Wolter van Grotfelt
· *ons K
528· Wolter van Grootfeld
· K
529· Wolter van Grootfeld
· K
graf 596Δ
526· Janper Vleinynck No 278 Vso een sarck seven voet lanck 3 voet bredt
527· De erfgenamen van Jasper Flemingh
· *ons K
· Een Quezel genaamd Juffr. Maria Elizabet Smit 15 jan. 1730
· Is vol
528· De erfgenamen van Jasper Fleming
· K
· Een Quezel genaamf Juffer Maria Elizabeth Smit 15 jan. 1730
· Is vol
529· De erfgenamen van Jasper Fleming
· K
graf 597Δ
526· Derck van Steenwerdn /off Derick Gaymans No 219 een sarck van 7 voet 3½ voet bredtt
· nu Hendrick van Seller inde naem van de Erffgenamen van Burgemr. Jacop Uwens
527· Hendrik van Seller in de naam van de erfgenamen van Burgemr. Jacob Uwens
· *K
528· Hendrik van Seller in de naam van de erfgenamen van Burgermeester Jacob Vuwens
· K
529· Hendrik......Vuwens
· K
graf 597 versoΔ
526· Jurrien van Boekelt sonder No
527· Jurrien van Boecholt
· *ons K
528· Jurien van Boekholt
· K
529· Jurien van Boekholt
· K
graf 598Δ
526· Derick Kivit No 31 Vso een sarck van 7 voet lanck en 3 voet bredtt
· nu Angenes van Amstel weduwe v. Gerret Dreissen
527· Angenis van Amstel weduwe Zalr. Gerrit Driessen
· *nu Wighman Martinij en erfgenamen van Drissen op Heijden
· Monsr. Reijn Reijnen Hendrikssoon 21 mei 1776
528· Angenus van Amstel weduwe van Zal. Gerrit Driessen
· Modo de erfgenamen Wighman Martini en de erfgenamen Drisen op Hyden
· Modo Gerhard Ingenatius Drisen op Heijden
· Mons. Rijn Rijnen Hendrikszoon 21 mei 1776
529· Angenes van Amstel weduwe van Zal. Gerrit Driessen
· Modo ......op Hyden
· Modo.......op Hyden
graf 599Δ
526· Herman Boetzeel No 33 een gebrocken sarck van 8 voet lanck 3n 3½ voet bredtt
· nu de Erffgenamen van Jan Vermer
527· Hermen Boetsels
· Nu de erfgenamen van Jan Vermeer
· *K
· Jan Bosman 3 jan. 1736
· Derk Gompers 26 sept. 1733
· Is vol
· De weduwe van Jan Bosman 17 jan. 1741
· Juffr. Barronsee zijnde een dochter van Jan Bosman 11 sept. 1742
· De vrouw van Peter Gompers 9 nov. 1770
· Altje Bos 14 nov. 1770
528· Herman Boetzels nu de erfgenamen van Jan Wermer
· *K
· Modo Derk Gompers Brandt
· Aaltje Bois 14 nov. 1770
· Charlotta Pasteur laatst weduwe van der Linden 4 jan. 1805
· Matthijs Boers 15 dito
· De huisvrouw van Jacob Muller genaamd .... 31 dito
· Johanna Cornelia Bokel huisvrouw van C.W. van Reek 15 mrt
· Jacob Muller 19 mrt
· Is vol
529· Herman Boetzels nu de erfgenamen van Jan Wermer
· Modo Derk Gompers Brendt
graf 600Δ
526· Hendrick van der Linden huysvrouw sonder No een sarck van 7 voet lanck 3 voett bredtt
527· (door accolade verbonden met 601)
· Hopman Simon van der Linden nu de Heer Bugemr. Frans van der Lijnden
528· Hopman Sijmon van der Lijnden
· Modo de Heer Borgermr. Frans van der Lijnden
529· Hopman Symon van der Lynden
· Modo......Lijnden
· *in geval van reparatie zich adresseren bij de Heer Rengers in de Burgstraat voor Mevr. Weduwe van de Burg geboren van Goor
graf 601Δ
526· Geryt d'Lew No 185 een sarck 6 voet lanck 2½ v bret
· Nu Derrisken Buysen
527· (door accolade verbonden met 600)
· NB deze twee nummers is een kelder
· De Heer Simon Poul van der Lijnden 19 dec. 1742
· De Heer Burgemeester Frans van der Lijnden 12 apr. 1743
· De weduwe Mevrou van der Lijnden 29 mei 1744
· Een kind genaamd Francoise Agneta Stephania van de Heer Baron Coenraad Johan van Renesse 28 mei 1751
· Nog een kind genaamd Johan Peter Wijnand van genoemde Heer Baron van Renesse 19 apr. 1753
· De Heer Oversten van der Linden 16 okt. 1780
528· Derrisken Buijzen
· Modo de Heer Borgermr. Frans van der Lijnden
· De Heer Oversten van der Linden 16 okt. 1780
· De Heer Burgem. Van Wageningen Coenraad Johan van Renesse 13 nov. 1781
· De Heer Friderik Willem van Goor 14 mrt 1783
· Stephana Renira van der Lynden weduwe van de Heer van Goor 3 juni 1784
· Weduwe van Renesse 14 mrt 1785
529· Derrisken Buijzen
· Modo de Heer Borgemeester Frans van der Lijnden
· *in geval van reparatie zie No 600
graf 602Δ
526· Reynier Poor sonder No
527· Rentmr. Jacob Romburg
· Een kind Maria Laurentia van de Heer Simon Brouwer 16 aug. 1752
· Een kind van de Heer Abraham J.L. Brouwer genaamd Wilhelm Coenraat 6 juli 1773
· De huisvrouw van de Heer Abraham Johannes Lambertus Brouwer geboren Johanna Margaretha Rappard 14 juli 1777
528· Reijnier Poor
· Nu de kinderen en erfgenamen van de Rentmeester Jacon Romborgh
· Modo de Heer Scheepen J.P. Brouwer de 25 sept. 1772
· De huisvrouw van de Heer Abraham Lambertus Brouwer geboren Johanna Margaretha Rappard 14 juli 1777
· De dochter van de Heer A.J.,L. Brouwer genaamd Juffrouw Eliesabeth Aletta Brouwer 25 mrt 1806
· De Heer Abraham Johannes Lambertus Brouwer 19 apr. 1825
· Is vol
529· Reynier Poor
· Nu.....Romborgh
· Modo.......1772
graf 603Δ
526· Derick Vygh sonder No
527· De erfgenamen van Derk Vijgh
· Neeltje van de Pavort 16 apr. 1728
· Schipper Willem Kint 3 juni 1730
· Thomas [van de] Pawerts 9 mei 1732
· De vrouw van voornoemde Thomas Pawerts 18 aug. 1739
· Is vol
· De vrouw van Roelof Sitters 17 nov.1770
528· De erfgenamen van Derk Vijgh
· Modo de kinderen en erfgenamen van Thomas van de Pavordt 1 mei 1741
· Dit graf heeft gekocht Matthijs Boers en Wendelina Pels echtelieden voor hen en hun erven van Rolf Seters wiens grootvader is geweest Thomas van de Pavordt de 19 okt. 1775 en de kerkgerechtigheid betaald
· De vrouw van Roelof Sitters 17 nov. 1770
· Mattijs Boers 13 jan. 1789
· Wendelina Pels huisvrouw van Matthijs Boers 29 aug. 1792
· Maria Boers huisvrouw van Jan Willem de Jong 23 jan. 1823
· Is weer vol
529· De erfgeamen van Derk Vygh
· Modo......1741
· Dit graf.......Rolf Siters........betaald
graf 604Δ
526· Derick Kanis No 220 een sarck van 10 voet lanck 5 voet bredtt 2 stucken
· aengegeven door den alden Rouleff Verheyen
527· Derk Canijs aangebracht door de Alden Roeloff Verheijen
· *nu Bois
· Jufferou Maria Muijseleer 19 aug. 1766
· Jacoba van Stabelen 7 juni 1780
528· Derk Kanijs aangebracht door de oude Roeloff Verheijen
· Dit graf heeft de Gemeensman D. Bois gekocht van Hendrina Drissen op Heyde als erfgename van Roeloff Verheijen op de 12 jan. 1765
· Jacoba van Stabelen 7 juni 1780
· Dij avond de Gemeensman Derk Bois 8 sept. 1781
· Joselina Sebilla Bois 12 okt. 1782
· Juf. Bois bij vergunning 1788
· Is vol
· Juf. Bois geboren van Stapelen 1794
· De Heer Bois bij vergunning 1799
· Is vol
· De Heer Wouter Bois 1 dec. 1806
· Juffrouw Hendrica Catharina Bois dochter van wijlen de Heer Derk Bois 6 juli 1809
· Urselina Sibilla Bois ongehuwde dochter van Derk Bois en Petronella van Stapelen
· Dit graf is vol
529· Derk Kanijs aangebracht door de oude Roeloff Verheijen
· Dit graf......1765
graf 605Δ
526· Aernt van Seller No 212
· nu de erffgenaemen van Derrick en Hendrick van Zeller
527· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· *ons K
528· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
529· De erfgenamen van Derk en Hendrik van Seller
· K
graf 606Δ
526· Peter Vijsser No 213 Vso
527· Peter Vijsser
· *ons K
528· Peter Visscher
· K
529· Peter Visscher
· K
graf 607Δ
526· Jan d'Vriess No 46 een sarck 6 voet lanck 4 voet bredtt met een aensetsel
527· De Raadvrund Johan de Vries erfgenamen
· Een kind van de Heer Wijnkoper Cornelis Thoe Poel 2 aug. 1728
· Heer Derk de Vries juni 1733
· Juffr. Helena Pieck 24 juli 1741
· De Heer Sekrets. Piek 17 okt. 1747
· De Heer Oud Borgemeester Coenraat Pieck 28 jan. 1757
· De Heer Lantschrijver Willem Rappert 21 juli 1757
· Mevrou weduwe van wijlen de Heer Oud Borgemeester Coenraat Pieck
· geboren Johanna Margrieta Vonk 30 aug. 1762
· De Heer Secretaris Pieck 8 jan. 1778
528· De Raadsvrunt Johan de Vries
· Erfgenamen volgens gebleken handschrift van Derk de Vries heeft deze grafstede overgegeven aan Mevrouw weduwe van de Heer Willem [Rieke] Pieck en haar erven de 24 aug. 1733
· De Heer Secretaris Pieck 8 jan. 1778
· Heer Borgemr. Hendrik Pieck 1785
· Geruimd en in begraven de huisvrouw van de Lutt. Morg 3 jan. 1791
· Elisabeth Hortensia Constantia van Schuler huisvrouw van Mr. C. van der Voort Pieck 26 jan. 1809
529· De Raadsvrundt Johan de Vries
· Erfgenamen........1733
graf 608Δ
526· Handrich d'Four No 46 een yser steen op bevonden betalt door Philips de Man
527· Hendrik de Foer betaald door Philips de Man
· Juff. Alida Roosboom weduwe van Jacobus [Baningha] Bunheining 23 .... 1754
528· Hendrik de Veer betaald door Philip de Man
· Modo Elisabeth Engelbertina Le Leu de 26 okt. 1772
· Juffr. Alida Roosboom weduwe van Jacobus Bunheining 23 ..... 1754
529· Hendrik de Veer betaald door Philips de Man
· Modo........1772
graf 609Δ
526· Handrich van Holtt No 291 een nywen steen van derdenhalven voet soo gebrocken
527· De erfgenamen van Hendrik Ten Holt
· Een zoon van Kok opt Weeshuijs 2 mei 1726
· Is vol
528· De erfgenamen van Hendrik ten Holt
· Een zoon van Kok opt Weeshuijs 2 mei 1726
· Is vol
529· De erfgenamen van Hendrik Ten Holt
graf 610Δ
526· Jonker Mom No 196 een ghebrocken sarcksteen 6 voet lanck 3 voedt bredt
· nu Willem Koeburghs Brouwer
527· De erfgenamen van Jonck. Mom is Maria Mom huisvrouw van Willem Coeborch
· Anna Maria van Arnhem 26 juli 1749
· *Modo Sander Sanders van Wel
528· De erfgenamen van Jonk. Mom is Maria Mom huisvrouw van Willem Koeborgh
· Modo Alexander Sanders van Well en Johanna Meghteldus Ghijsen echtelieden
· K
· Anna Maria van Arnhem 26 juli 1749
529· De erfgenamen van Jonk. Mom is Maria Mom huisvrouw van Willem Koeborch
· Modo........echteliedn
· K
graf 611Δ
526· Cristiaen van Ommersum No 414 twe nie steenen van derdenhalven voet
527· Kerk
· Een dochter van een Wagtmr. onder Hessen Philipsdal genaamd 26 okt. 1735
· + Asuerus Everts
· De Pagter Jan Huijberts nov. 1735
· De Suijkerbacker Cornelis Moorees 10 dec. 1735
528· Christiaan van Ommersum
· Doctor Johan Swaan een zijn schoonzuter Juffr. Catharina Singendonk hebben dit graf aan de kerk verkocht op de 5 mei 1691
· *K
· De Suijkerbakker Cornelis Moorrees 10 dec. 1735
· De huisvrouw van Hendrik van Dam genaamd Elisabeth van Hemmen 17 juli 1797
· Wort vers.gt kan niet gebruikt worden
· De Custos Willem van Dam 20 1798
· De oudste zoon van wijlen de Custus genaamd Hendrik 23 febr.1804
529· Christiaan van Ommersom
· Doctor.......Singendonck......1691
graf 612Δ
526· Symon van Wolden No 92 Vso een sarck steen 8 voedt lanck 3 voet bredt
· nu Ds. Johannij Cornelij bedienaer des H. Evangelij tot Neess en Nederbos
527· Ds. Johannes Cornelij Predikant tot Hees en Nederbosch
· De Heer Stroubezee Capiteijn onder de Dragonders van Duijn 23 aug. 1737
· Gerardus Cornelii 13 okt. 1745
· Is vol
· De weduwe van wijlen Gerardus Cornelij 24 nov. 1759
· De weduwe Mevrou Stroubezee 1 febr. 1763
528· Do. Johannes Cornely Predikant tot Hees en Nederbos
· Modo Juffer Johanna Corneli 20 apr. 1762
· en de Heer Scheepen J.P. Brouwer 25 sept. 1772
· De weduwe Mevrouw Stroubezee 1 febr. 1763
529· Dos. Johannes Cornelij Predikant tot Hees en Nederbos
· Modo.........1772
graf 613Δ
526· Heert Kannis No 30
527· De erfgenamen van Hees Kanijs
· *nu van Alst
· Mons. Kerst van Aalst 3 mei 1778
528· De erfgenamen van Geesz Kanijs
· Modo de erfgenamen van Kerst van Aalst en Johanna van Drongelen de 1 juni 1778
· Monsr. Kerst van Aalst 3 mei 1778
· Johanna van Drongelen 25 sept. 1781
529· De erfgenamen van Geesz Kjanijs
· Modo.....Aelst.....1778
graf 614Δ
526· Jan van Druten No 134
527· De erfgenamen van Jan van Druijten en Wijndel Canijs
· Johanna Nieuwenhuijzen nov. 1735
· Maria Nieuwenhuijzen 17 dec. 1737
· Bij vergunning de Schout Peter van Dijk 2 dec. 1760
528· De erfgenamen van Jan van Druijten en Wijndel Kanijs
· Modo Adriana Negenhuijsen 29 nov. 1760
· Bij vergunning de Schout Peter van Dijk 2 dec. 1760
529· De erfgenamen van Jan van Druijten en Wyndel Kanijs
· Modo Adriana van Negen Huysen 29 nov. 1760
graf 615Δ
526· Derick van Rijswijck No 295 een sarck steen van 8 voet lanck 4 voet bredtt en Jeliske Kanys
527· De erfgenamen van Derk van Rijswijk en Jelisken Kanijs
· *K
· Een zuster van de Heer Factoot Driesen 19 nov. 1723
528· De erfgenamen van Derk van Rijswijk en Jelisken Kanijs
· K
· Een zuster van de Factoor Driessen 19 nov. 1723
529· De erfgenamen van Derck van Ryswijk en Jelisken Kanijs
· K
graf 616Δ
526· Ruthger van Rossum en Ruthger Das sonder No een affgehouden sarck
· [nu de erffgenaemen van Derrick van Ryswyck en Jelisken Kanys is neit aengegeven]
527· Rutger van Rossum
· *K
528· Rutger van Rossum
· K
529· Rutger van Rossum
· K
graf 617Δ
526· 617.618. Handrich van Wycheb No 11 een sarck van 10voet lanck 5½ voet bredt
· Burgemr. Breul
527· Burgemr. Brul wegens Elisabeth van Wijchen huisvrouw van Bartholomeus de Claar
· *Modo nu Isaak van den Bergh
· De Heer Ontfanger Hendrik Willem van Sugtelen 25 apr. 1777
528· Borgermr. Brul wegens Elisabeth van Wichen huisvrouw van Bartholomeus De Claer
· Erven Isaac van den Bergh, geruild tegen No 391 onder den Orgel
· De Heer Ontfanger H.W. van Sugtelen 25 apr. 1777
· Zijn huisvrouw okt. 1779
· De Heer Peter van den Bergh Raad dezer stad 4(9?) juli 1783
529· Burgermr. Brul wegens Elisabet van Wichen huisvrouw van Bartholomeus De Claar
· Erven......Orgel
graf 618Δ
526· (bij 617)
527· Burgemr. Brul ad idem
528· Burgemr. Brul ad idem
· Hendrikus Repelius geruild tegen No 397 onder den orgel
· De dochter van Repelius 24 dec. 1790
· De weduwe van Johannes Repelius 6 aug. 1791
· Is vol
529· Burgermr. Brul ad idem
· Henrikus.......orgel
graf 619Δ
526· 619.620. Claes Poels Willem soon No 12 een sarck van 10 voet lanck 5 voett bredt
527· De erfgenamen van Claas Pels
· Los briefje: 619-620 geruild tegen 392
528· De erfgenamen van Claes Pels
· Modo Matthijs Bosmans en Helena Cornelia Palm
· Modo Clement van Demmeltraet volgens handschrift Dato de 6 nov. 1762
· Modo de kerkmeester A. Dibbers en Johan Nyhoff volgens handschrift dato de 6 mei 1763
· *De kermeester A. Dibbets heeft dit graf aan de kerk overgegeven tegen No 732 en 733
· Modo de erfgenamen Hendrik van Sugtelen bij ruiling tegen No 392 zijnde een kelder de 21 sept. 1772
· Modo de Heer B.J.H. de Mist, zo ook No 620
529· De erfgenamen van Claas Pels
· Modo.......Bosmen.....Palm
· Modo.......1762
· Modo......Johanna....1763
· *De kerkmeester.......732 en 733
· Modo.......1772
· Het recht tot dit graf, als mede erfgenaamn van wijlen de Heer H. van Sugtelen, door P.A.C. van Sugtelen ehevrouw van de Heer B.M. van Oven gecedeerd aan de Heer B.J.H. de Mist, volgens acte van cessie in dato Cleve de 20 aug. 1792, aan mij vertoond S.Scheers kerkmr.
· in dit graf 619 en 620 begraven de Heer Bernard Jacob Hendrik de Mist 24 sept. 1801
graf 620Δ
526· (bij 619)
527· De erfgenamen van Claas Pels
· De vrouw van Monsr. Jan Holler 21 nov. 1736
· Juffer Anna van Sugtelen 1772
· Een kind van de Heer Capitein Jan Jacob Meijer genaamd Bernhard Heinrich 9 sept. 1774
· Modo de kerkmeester A. Dibbits en Johanna Nyhof volgens handschrift de 6 mei 1763
· *De kerkmeester A. Dibbits heeft dit graf aan de kerk overgegeven tegen No 732 en 733
· Modo de erfgenamen van Hendrik van Sughtelen bij ruiling voor de kerk tegen No 392 de 21 sept. 1772
528· De erfgenamen van Claes Pels
· Modo Matthijs Bosman en Helena Cornelis Palm
· Modo Clemens van Demmeltraat volgens handschrift dato de 6 nov. 1762
· Modo......Dibbets.....1763
· *De kerkmeester.....Dibbets.....733
· Modo.......Sugtelen......1772
· Een kind van de Heer Capitein Jan Jacob Meijer genaamd Bernhardt
· Heinrich 9 sept. 1774
· MeJuffrouw Margarita van Sughtelen weduwe de Mist 5 jan. 1785
· Modo de Heer B.J.H. de Mist, ook 't vorige No 619
· De Heer Johan Jacob Meijer Luit Collonel bij het Regiment Switzers van Lochman 13 mrt 1797
· De Oud Raad B.J.H. de Mist 24 sept. 1801
· Los briefje, geadresseerd aan de Weledelgeb. Heer De Heer A. Noorduyn:
Weledelgeb. Heer, Naar aanleiding Uwer missive van heden, heb ik onmiddelijk de schade aan de grafkelders No 619, 620 in de Groote kerk doen opnemen, en aangezien bij de thans vigerende wet het begraven in de kerk niet geoorloofd is, en bedoelde grafkelder als zodanig voor ons geen waarde meer heeft, heb ik besloten de vereiste herstelling niet te doen plaats hebben en dientengevolge dezelve aan de gemeente af te staan.
Met de meeste achting Uw dienaresse E.J.A. toe Laer wed. Stadnitski,
Nijmegen 17 feb. 1860
529· De erfgenamen van Claas Pels
· Modo......Palm
· Modo.....1762
· Modo 1763
· *De kerkmeester......733
· Modo.....1772
· Het recht tot dit graf als mede erfgenaam van H.V. Suchtelen door Vrouwe P.A.C. van Suchtelen gecedeerd aan de Heer B.J.H. de Mist, zie nader No
Alzo door wijlen de Heer B.J.H. de Mist, bij testament in dato 27 aug. 1789, aan de Groote of St. Stevens kerk dezer stad is gelegateerd een somma van twee hondert guldens, onder beding dat er verzekering gegeven wordt, dat zijn Eds. graf No 619 en 620 nooit of nimmer zal mogen vervreemd worden gelijk zulks bij dat testament nader bepaald is; zo heb ik ondergetekende ter instantie van de Heeren Mrn. H.W. van Grootenraaij en J. in de Betouw als Executeurs Testamentair, een extract uit het gemelde testament woordelijk in dit Grafboek, achter de Numero's der graven, geinsereerd, om te strekken tot naricht.
Nijmegen de 15 febr. 1802 Joh. Jac. Keer kerkmr.
graf 621Δ
526· 621.622.
· Jan van Bon, nu dérffgenamen van Pelss een sarck 10 voet lanck 5 voet bredt
· nu d'Erffgenaemen van Claes Pels
527· De erfgenamen van Claas Pels
· [1752 den ... hier in begraven de Juffer Anna van Sugtelen]
· Dit graf heeft de kerkmeester A. Dibbits heeft dit graf overgegeven [tegens] aan de kerk No 732 en 733
· Dit graf hoort bij het bewuste graf bij 620 en 621 bij 't graf van Hendrik van Sugtelen
528· De erfgenamen van Claes Pels
· Modo Mathijs Bosman en Helena Cornelia Palm
· Modo Clemens van Demmeltraat volgens handschrift dato de 6 nov. 1762
· Modo de kerkmeester A. Dibbets en Johanna Nyhoff volgens handschrift dato de 6 mei 1763
· *De kerkmeester A. Dibbets heeft dit graf aan de kerk overgegeven tegen No 732 en 733
· Modo de erfgenamen van Catharina, Elisabeth en Sybilla Scheers, bij ruiling tegen No 388, zijnde de No 388 gebruikt tot het fondament van den Orgel, dus is No 388 weggeraakt
· Modo de kinderen en erfgenamen van wijlen Roelant Scheers en Theodora Grevelar echtelieden
529· De erfgenamen van Claas Pels
· Modo.......Palm
· Modo.....1762
· Modo.....1763
· *De kerkmeester......733
· Modo.....weggeraakt
· Modo......echtelieden
graf 622Δ
526· (bij 621)
527· De erfgenamen van Claas Pels
· Dit graf .........
528· De erfgenamen van Claas Pels
· Modo Matthys Bosman en Helena Cornelia Palm
· Modo Clemens van Demmeltraat volgens handschrift dato de 6 nov. 1762
· Modo de kerkmr. A. Dibbets en Johanna Nyhoff volgens handschrift dato de 6 mei 1763
· *De Kerkmeester A. Dibbets heeft dit graf aan de kerk overgegeven tegen
· No 732 en 733
· Modo de weduwe Hendrik van Brussel zijnde geruild tegen No 410 onder den orgel omdat niet meer mocht gebruikt worden
· Dit graf is door de weduwe Hendrik van Brussel verkocht volgens handschrift van haar en haar kinderen dato de 28 april 1772 aan Hendrik Rugers en Yda Sweermans, zijnde mij het handschrift getoond, de 22 april 1772 en de gerechtigheid betaald, A. Dibbets
529· De erfgenamen van Claas Pels
· Modo......Palm
· Modo......1762
· Modo.......1763
· *De kerkmeester.......733
· Modo........worden
· Dit graf........Dibbets
graf 623Δ
526· Hendrick van Meghen No 316 Vso
527· Monsr. Isaac van den Heuvel en Mechtelina Schuttert echtelieden volgens overdracht de 2 febr. 1697
528· Hendrik van Meghen
· Dit graf is van de erfgenamen van Hendrik van Meghen aan Monsr. Isaac van den Heuvel en Wendelina Schutten echtelieden overgedragen, als mij is gebleken op de 2 febr. 1697, G. van Gent kerkmeester
529· Hendrik van Meghen
· Dit graf.......Megen.......kerkmeester
graf 624Δ
526· Hendrich Vyrhart No 127, in twintich Jaer niet ghoopent
527· De erfgenamen van Hendrik Feirfant
· *ons K
528· De erfgenamen van Hendrik Farfant
· K
529· De erfgenamen van Hendrik Farfant
· K
graf 625Δ
526· Jan Meewiss d'Swart No 221 dry nie steenen
527· De erfgenamen van Jan Meuwessen de Swart
528· De erfgenamen van Jan Meeuwessen de Swart
· Modo Johan Vrijman Hendriksz als erfgenaam van Jan Meeuwissen de Swart
· Modo Maurits Cornelis Berkenhagen en Jenneken van Zyderveldt echtelieden en erven
529· De erfgenamen van Jan Meeuwessen de Start
· Modo.....Swart
· Modo Mauritz Cornelus....Seijdervelt......erven
graf 626Δ
526· Handrich Gruytemaker No 64 Vso dry nie steenen van 2½ voet
· nu Meister Swens Aollefs
527· Barent Wolfsen en Maria van Sandoel echtelieden aangekocht de 22 nov. 1712
· Een kind van Monsr. Wolfsen 7 sept. 1723
· Nog een kind van dezelve 26 nov.
528· Mr. Swens Aollofs
· Dit graf heeft gekocht Baerndd Wolfsen en Maria van Sandeel echtelieden de 22 nov. 1712
· Modo Hendrik Wolfsen en Johanna Reynders echtelieden
· Een kind van Monsr. Wolfsen 26 nov. 1723
529· Mr. Swens Aollefs
· Dit graf......1712
· Modo......Rijnders.....echtelieden
graf 627Δ
526· Bartie Willems
527· Bartje Willems
· *ons K
· [1731 den 8 july hierin begraven de vrouw van de Mr. Metselaar Roelant Peters?]
528· Bartje Willems
· K
529· Bartje Willems
· K
graf 628Δ
526· Corbekiss van Aersen No74 Vso een sarck steen van 5 voet lanck 3 voet bredt
· nu Gurdt en Peter van Artssens erfgenamen
527· Gurt en Peter van Artsens erfgenamen
· Juffr. de weduwe van de Heer Brouwer Fock 27 juni 1737
· De Procr. Goswinus Vermasen 27 juni 1738
· Het jongste kind van de Heer Capitain Kaaks 6 aug. 1738
· Een kind van de Heer Capitein Kaaks 27 aug. 1741
· De jongste zoon van de Heer Capitein Kaaks 6 sept. 1741
· De vrouw van de Heer Raatsvrint Jan Matthijs de Broun 7 aug. 1750
· De Heer Raat Matthys de Broun 28 mei 1776
· Bij vergunning de vrouw van de Heer Raat Matthyas de Broun genaamd Elisabeth van Dockum 8 okt. 1779
528· Geurt en Peter van Artszens erfgenamen
· Modo de Heer Scheepen Jan in de Betouw de 22 okt. 1779
· Bij vergunning de vrouw van de Heer Raad Matthijs de Broun genaamd Elisabeth van Dockum 8 okt. 1779
· *Dit graf door de Metselaar Willem van Essen van de vamilij van Jan in De Betouw, en is hetzelve aan hem getransporteerd door de Notaris P. Wiegand d.d. 2 nov. 1823
· Jufferouw Gerretie Budrung(?) huisvrouw van de Metselaar Willem van Essen 13 okt. 1823
529· Geurt en Peter van Artszens erfgenamen
· Modo......1772
· Na overlijden van de Heer J. in de Betouw is dit graf door de erven verkocht aan de Mr. Metselaar Willem van Essen (die dan ook de kerkgerechtigheid voldaan heeft) Zijnde mij het transport gedaan door de Heer Notaris P. Wiegand en gedateerd 2 nov. 1823 vertoond. Staat nu dus ten name van Willem van Essen, W. van Roggen
· los briefje: De ondergetekende mede executeur testamentair des boedels van wijlen de Heer J. in de Betouw, verklaart bij deze: dat namens de erven van gemelde Heer is overgegeven aan W. van Essen te Nijmegen een graf in dezer stads Groote of St. Stevenskerk gequoteerd No 628, Nijmegen de 2 nov. 1823 ...(onleesb.)
graf 629Δ
526· Fitghen Laurens No 61
· Nu Roeleff Janssen
527· Roeloff Janssen al erfgenaam van Fijtje Laurens
· *Modo de erfgenamen van Willem Graat
· De vrouw van de Gemensman L. Graat 4 nov. 1740
· Willem Graat 29 jan. 1762
· De weduwe van wijlen Willem Graat 27 sept. 1777
528· Roeloff Janssen als erfgenaam van Feijtje Lourens
· Modo de erfgenamen van Willem Graat. Bovenstaande Roeloff Janssen is vader geweest van Willem Graat
· De weduwe van wijlen Willem Graat 27 sept. 1777
· K
529· Roeloff Janssen als erfgenaam van Feijtje Laurens
· Modo....Graat
graf 630Δ
526· Willem van Herworden sonder No een sarck 10 voet lanck 4 1/3 vcet bredt
527· De erfgenamen van Wijllem van Herwaerden
· *Gertruy van Buyl
· Heer Rutgerus van Buijl 13 nov. 1734
· Juff. Johanna Maria van Buijl 12 mrt 1763
528· De erfgenamen van Willem van Herwaerden
· Modo Mejuffer Geertruij Maria van Buijl weduwe van Wolter de Beijer voor de helft, en Maria Anna van Buijl en Johanna Maria van Buijl voor de andere helft
· Juffr. Johanna Maria van Buijl 12 mrt 1763
529· De erfgenamen van Willem van Herwaerden
· Modo......Bijer....andere helft
graf 631Δ
526· Jan Jansen No 20 Vso
527· Jan Janssen
· *ons K
528· Jan Janssen
· K
529· Jan Janssen
· K
graf 632Δ
526· Derick Toemessen van Wichen No 100 Vso
527· Derk Thomassen
· *ons K
528· Derk Thomassen
· K
529· Derk Thomassen
· K
graf 633Δ
526· Herman Ryckers sonder No . den Werckmr. Campen is erfgenaem daervan
527· De erfgenamen van Hermen Rijckers
· Hiervan het hoggeld door de kerk betaald; daarvoor hier in begraven:
· De Procr. Sabloniere 10 apr. 1726
· De oudste zoon van de Doodegraver Philip Ouleander 9 jan. 1733
528· De erfgenamen van Harmen Rijckers
· Modo Philippu Oulyander en Elisabeth Riken echtelieden en hun erven
· De oudste zoon van de Doodengraver Philip Oulijander 9 jan. 1733
· Catharina Oliander 3 dec. 1807
529· De erfgenamen van Harmen Ryckers
· Modo Phlipus Oulijander........erven
graf 634Δ
526· Arnt Schuer No 123
527· De erfgenamen van Arnt Schur
· De vrouw van de Leijendecker de Greve 18 aug. 1739
· De Verkenslager Hemndrik van Voorst 19 dito
· De weduwe Holts 11 dec. 1753
· Gerret Driehuijsen 24 apr. 1754
· Hier kan nog een kind in
528· De erfgenamen van Harmen Schur
· K
· Gerrit Driehuijzen 24 apr. 1754
529· De erfgenamen van Hermen Schur
· K
graf 635Δ
526· Aernt van Dighen No 274 Vso
· nu Wolter van Duren cum suis
527· Wolter van Duijren cum suis
· De Helbadier Gerrit van Velp 17 dec. 1746
· De vrouw van Migiel Walkenou(k of ts). 23 juni 1747
· Johanna van Velp weduwe Arkestee 22 febr. 1755
528· Wolter van Duijren cum suis
· Modo de Gemeensman Nicolaes van Velp en Hermina Kloot echtelieden de 31 okt. 1772
· Johanna van Velp weduwe Arkestee 22 febr. 1755
· Nicolaas van Velp 21 aug. 1784
529· Wolter van Duijren cum suis
· Modo.......1772
· Verwisseld voor een graf op het kerkhof gequ. No 50, zie hier vóór
· No 487
graf 636Δ
526· Mr. Peter Handricx Metselaer sonder No
· nu Jan Peter van Straeten Brouwer
527· Jan Peters in de Vuijrige Cloet
· De weduwe van de Brouwer Zeverijn Hagens 15 juli 1739
· Zeverijn Hagens in de Soen 14 febr. 1744
· Geertrut Hagens 26 mrt 1749
· Anna Catharina Hagens huisvrouw van Bernardus Nieulant 6 mei 1758
528· Jan Peters in de Vuijrige Kloot
· Modo de kinderen van Bernardus van Nieuwlant en Wilhelmina Hagens,
· weduwe Hengst
· Anna Catharina Hagens huisvrouw van Bernardus Nieuwland 6 mei 1758
· [volgemaakt met 3 lijken de 1 febr. 1789]
529· Jan Peters in de Vuijrige Kloot
· Modo......Hengst
graf 637Δ
526· Jost RugghenHoeff J(?)uneken van Bentem No 21
· nu Derrick van Bothalen en Steinneken van Benthem
527· Derk van Bothaelen wegens Jost Rughenhaeft en Stijneken van Benthem
· *O K
· De Queezel Aaltje van Botholen 6 okt. 1733
528· Derk van Bothaelen wegens Joost Rughenhaaff en Steineken van Benthem
· K
· De Queezel Aaltje van Bothalen 6 okt. 1733
· Vol met drie lijken 10 dec. 1784
529· Derk van Botthaelen wegens Joost Rughenhaeff en Steineken van Benthem
· K
graf 637 versoΔ
526· Dit grafft hebben de kerkmrn vercofft aen Hendrik van Boscoem en Anneken Holts 1659
527· Dit graf hebben de kerkmrs verkocht aan Hendrik Boscoem en Anneken Hotten zijn huisvrouw 1659
528· Dit graf hebben de kerkmeesteren verkocht aan Hendrik van Boscoem en Anneke Holts zijn huisvrouw 1659
· K
· 1785 volgemaakt met 3 lijken
529· Dit graf.....1659
· K
graf 638Δ
526· Dit grafft bij de kerckmrn aengecofft 1657
527· Kerk K
· De vrouw van Gerret van Doesborgh 29 febr. 1744
· De Heer Guillaume Josse Lumiere 15 apr. 1744
528· Jacob van Penen
· Dit graf hebben de erfgenamen aan de kerk verkocht de 21 sept. 1657
· *K
· De Heer Guillauem Josse Lumiere 15 apr. 1744
529· Jacob van Penen
· Dit graf......1657
graf 639Δ
526· Vredrich Louffs sonder No een sarck van 8 voet lanck 3 voet brdtt
527· Vrederik Louffs
· Nu de erfgenamen van Salr. Doctor Christiaan Louffs
· De vrouw van Ruth Bartheloch (oth?) 20 mrt 1733
· Juffr. Sophia de Mist 27 mei 1739
· De Heer Simon Brouwer Predikant te Velp en Rosendaal 15 juni 1756
· De weduwe van de Heer Brouwer 19 dec. 1760
· De huisvrouw van de Heer Raad Simon Peter Brouwer geboren Stroubesee 8 jan. 1766
528· Fredrik Louffs
· Nu.......Louffs
· Modo de Heer Schepen J.P. Brouwer de 25 sept. 1772
· De huisvrouw van de Heer Raad S.P. Brouwewr geboren Stroubezee 8 jan. 1766
· De Heer S.P. Brouwer 1787
529· Fredrik Louffs
· Nu.......Louffs
· Modo.......1772
graf 640Δ
526· Willem Schyffert No 233 een sarck 8 voet lanck 3 voett bredtt
527· Willem Scheiffert van Merode
· [nu Mijn Heer Johan Goris]
· Deze naam is doorgetrokken van Heer Schevebergh raadskerkmr. omdat hij daar mededeel van hadde Ao 1685
· De Heer Sindicus Lambert Goris en zijn broeder de Heer Burgemr. Jacob Goris zijn mede tot deze groeve gerechtigd wegens hun overgrootvader Lammers getrouwd aan Willemina Schiffort van Merode, als aan de kerkmr. G. van Gent is gebleken
528· Willem Schiffert van Merode
· Nu mijn Heer Johan Goris
· Deze......Schievelberg Radisken(!).....1685
· De Heer Syndicus.........gebleken is
529· Willem Schiffert van Merode
· Nu......Goris
· Deze......Radiskin......1685
· De.........gebleken is
graf 641Δ
526· Goosen van deenberght No 105 Vso een sarck 8 voet lanck 4 voet bredtt
527· Mijn schoonvader H. Heijsen heeft dit graf voor zich verkoren als Raets klerkmr. de 23 jan. Ao 1685
· Dit graf is moeder Anna Snoecx weduwe Heijsen voor haar en haar erven bij magescheid toegedeeld Ao 1692
· De vrouw van Adrianus Noorbek genaamd Klasina de Rooij 7 dec. 1757
· En dit graf is door voornoemde Noorbek van de kerk gekocht
· Bij vergunning Mejuffrou Maria Hellenius weduwe van wijlen de Heer Theophilus Exters 16 febr. 1759
· De Heer Adrianus Noorbeck 31 jan. 1777
· De Heer Apoteker Sibbers 4 dec. 1778
528· Mijn schoonvader........1685
· Dit graf......Snoex......1692
· Dit graf heeft de Heer Adrianus Noorbeek en deszelfs huisvrouw Clasina de Rooij echtelieden van St. Steevens kerk gekocht voor hen en hun erven op de 5 dec. 1757 en de kerkgerechtigheid betaald
· De vrouw van Adrianus Noorbek genaamd Klasina de Rooy 7 dec. 1757
· Bij vergunning Mejufferou Maria Hilenius weduwe van wijlen de Heer Theophilis Exters 16 febr. 1759
· De Heer Adrianus Noorbek 31 jan. 1777
· De Heer Apoteker Sibberts 4 dec. 1778
· De Organist Peter Beijen 5 dec. 1790
· *Modo dit graf heeft de weduwe Beijen geboren Salters op de 1 sept. 1824 verkocht aan de Heer A.C. de Fockert en zijn erven volgens haar eigenhandige schrift
· Mevrouw Adriana Sophia Linklaaan echtgenote van A.C. de Fockert 4 sept. 1824
· Nog plaats voor 5 lijken
· *Ingeplakt briefje:
· De Heer Anthoni Carel de Fockert weduwenaar van Mejuffrouw A.C. Linclaan
529· Mijn........1685
· Dit graf......Snoecx......1692
· Dit graf......betaald
· Modo de weduwe van wijlen Peter Fredrik Sievers ingevolge testamentaire dispositie dato de .... door wijlen de Gemeensman Adianus Noordbek gepasseerd Nijmegen de 2 dec. 1778
· Het bovengenoemde graf is door de tegenwoordige erfgename weduwe P. Beyen geboren Saltet verkocht aan A.C. de Fockert
graf 641 (los briefje, lag bij No. 797-798)Δ
Hoe soude ik mijn een Saack kunnen toeeijgenen die ik niet versekerdt was of het mijn wel touquam. Peter Fredrick Sievers was getrouwt bij het leeven van den Heer Noorbeeck, dat zijn Oom was, met Cornelia van Daalen, dochter van den Comis van Daalen. Deze Heere Noorbeeck stierf in het jaar 1777 en liet oft maakte zijn Neef P.F. Sievers zijn wettige erfgenaam. Een paar jaare daar na stierf P.F. Sievers, nalatende een weduwe met zijne twee soontjens, waar van de eene een jaar daarna is gestorven. Dien boedel was beswaardt met schulden, die na den doodt van den Heere Noorbeeck gemaakt ware. Het was een Apotheker een Drogist.
· Doe is zijn weduwe hertrouwt met P. Beijen, Organist en Klokkenist van St. Stevanus kerck. Dien trouwde in dien boedel beswaardt met schulden in. En zij kregen vier kinderen. Doe is die Cornelia van Daalen gestorven in het jaar 1783, nalatende 't soontje van Sievers en vier van P. Beijen. 3 maanden daar na zijn gestorven 2 kinderen van P. Beijen en den derde het soontje van P.F. Sievers, aan de Loop. Eenige tijd daar na weer een kind van P. Beijen, zo dat hij doe overhiel een soontie van zijn.
· Doe is P. Beijen weer hertrouwt met Sibilla Croeze, die 9 maanden daar na in de kraam stierf. Doe is 3 weken er na het craamkind gesorven.
· Doe ben ik met P. Beijen getrouwt, met mij. Mijn naam is Aletta Saltet.
· Ik ben doe in die schulden sittende boeder getrouwt bij de vier jaren.
· B. Beijen had het huijs in de Smitstraadt rechts verkogt om de schulden te betalen, dog was nog niet tou reijkende, dog wij betaalden van tyt tot tyt af. Doe ik het ongeluck hadt mijn man te verliezen. In het jaar 1790 stierf mijn man, die de laaste in dat graf is begrave. Zijne vrouwe en kindere leggen alle in dat graf. Hij was de eigenaar zo wel als van het huijs. Doe bleef ik ongelukkig sitten voor de overrest van schulden.
· Ome Jan Broerstershuijze sterf van wien ik MedeErfgenaam was en mijn Erfschap wirdt beslagen voor 300 en 50 gl voor Apotekers en Drogist schulde die P. Sievers hadt nagelaten. Wien zoude mijn nu dat graf afbedequiteren(?) daar mijn man altoos sijde het is mijn of ons graf.
· Mij dunckt dit is bewijs genoeg, dat het mijn alleen toebehoordt, vermits mij oock den overleden koster Demeltraadt gezegt heeft, doe mijn man begraven was, datter nog een plaats voor mij nog over was, en het mijn graf was.
· Weduwe P. Beyen geboren A. Saltet
· Nota. Dus hebbe ik als volmagt gestelt Willem Albertus Schijf Meester Bleckslager heb ik hier om versogt.

· Brief: (met handtekening van de weduwe) Ik ondergetekende wettige Eigenaresse van Een gemetseld graf in de Groote of St. Stephens kerk gequoteerd No 641, Verklare bij dezen het gezegde graf te hebben verkogt aan den Heer A.C. de Fockert directeur der brievenposterij alhier, Authoriseerende den Heer W. Van Roggen in qualiteit als Kerkmeester het voornoemde graf alzo overtetekenen,
Nijmegen 3 Sptbr. 1824 Weduwe P. Beijen, gebore A. Salter
graf 642Δ
526· (doorgetreept)i
527· Gossen van den Bergh erfgenamen
· De Heer Rentmeester van Triest 21 okt. 1740
· Juffer Maria Anna Pauij huisvrouw van de Heer Thijssen 8 jan. 1764
· De weduwe Juff. Pauijn 10 jan. 1765
528· Gosen van den Bergfh erfgenamen
· Juffer Puijn 10 jan. 1765
529· Goossen van den Bergh erfgenamen
graf 643Δ
526· Gerhardt van Goch sonder No eenen niewen sarck opgebrocht int legen van de kerk 6 voet l. 3 voet bredtt
527· Gerhard van Goch
· Nu op de erfgenamen van de Heer Hendrik van Wanraij
· Juff. Patix van der Weerden weduwe Handrik van Wanraaij 22 mrt 1755
528· Gerhard van Goch
· Modo de erfgenamen van de Heer Hendrik van Wanraij
· Juffr. P. van der Weerden weduwe van Hendrik van Wanraaij 22 mrt 1755
529· Gerhard van Goch
· Modo......Wanraij
graf 644Δ
526· Gerhardt van Lewen No 123 een sarck steen 8 voet lanck 4 voet bredtt
· Jan Derrikx en Leisken Derrik hebben haer aenpart overgedragen aen Claes Floren en Willem Gysberts
527· Derk van Leeuwen wegens Gerret van Leeuwen
· Jan Derrik en Leisken Derrik hebben hun aanpart overgedragen aan Claas Floren en Willem Gijsberts
· De 2e vrouw van de Amsterdammer Monsr. Willem van Triest geboren Momma 25 mei 1735
· De vrouw van Monsr. Boonders den Hagenaar 18 apr. 1741
· De Burger Lut. Jan Boonders 25 nov. 1748
· De Borgerluijt. Willem van Triest 15 apr. 1750
528· Derk van Leeuwen wegens Gerrit van Leeuwen
· Jan Derk en Leijsken Derk........Geijsberts
· Modo de erfgenamen van Hendrik en Jan van Triest
· De Borger Lieutenant Willem van Triest 15 apr. 1750
· Alijda Elisabet Stuelen huisvrouw van de Luijtenant Engelbartus Engelen 18 apr. 1789
529· Derk van Leeuwen wegens Gerrit van Leeuwen
· Jan Derrk........Geijsbers
· Modo......Triest
graf 645Δ
526· Comisarius Jan gent No 2 een sarck steen 7 voett lanck 2 voet bredt
527· Janneken van Gent de huisvrouw van Jan van de Graef
· De vrouw van Monsr. Michgiel Schelkes geboren van Sprang bij vergunning 5 febr. 1778
528· Commis Johan van Gent
· Nu zijn dochter Jenneken van Gent de huisvrouw van Jan van de Graaf
· Modo de Advocaat Gerlag van gent de 23 okt. 1772
· De huisvrouw van Monsr. Michiel Schelkes geboren van Sprang bij vergunning 5 febr. 1778
· Mons. Michiel Schelkes bij vergunning jan. 1791
· Een dochter van de Voorlezer Focko Schelkes 22 mei 1792
· De Stads Schoolmeester en Voorsanger Focco Bartus Scheltes 19 mei 1806
529· Commis Johan van Gent
· Nu.......Graaf
· Modo......1772
graf 646Δ
526· Albert Andelyen No 7 en gebrockenb sarck 7 voet lanck 4 voet bredtt
· daerin Jonker Jeger begraven
· nu Jonckr. Bemmel
527· Albert Andelein modo Jr. Bemmel
528· Albert van de Lom, modo Jonkh. Bemmel
· Modo de HoogWelgeb. Heer Lotharius Carel Anthoni Baron van Bonninghausen als in huwelijk hebbende de HoogWelgeb. Vrouwe
· Lubberta Lucreta Baronnesse van Bemmel volgens magescheid van wijlen de Heer Johan Boudewijn Baron van Bemmel tot Bemmel de 27 mei 1762 opgericht
529· Albert Andelam modo Jonkh. Bemmel
· Modo.......Lucretia......opgericht
graf 647Δ
526· N Swaegherman, Gundel Swaeghgerman sonder No in twintig Jaer niet geopent
527· Gundel Swagerman
· *ons K
528· Gundel Swagerman
· K
529· Gundel Swagerman
· K
graf 648Δ
526· Handrick van Elst No 280
527· De erfgenamen van Hendrik van Elst
· *ons K
· Jan den Huijn (Stuijn?) 2 febr. 1725
· Een Vaendr. in 't Reg. Van Oranie Drent genaamd Johan Albert Hachij 13 juli 1746
· De vrouw Leendert Snider genaamd Christina Beekman 6 febr. 1759
· Is vol
528· De erfgenamen van Hendrik van Elst
· K
· De vrouw van Leendert Snieder genaamd Christina Beekman 6 febr. 1759
· Is vol
· Maria Borman huisvrouw ....van Ee 3 jan. 1798
· Paulus Jan Hendrik Theijssen 5 juni 1798
· De Coopman Fiellip Schaap 1798
· Anna Barta van Welij huisvrouw van J.C.B. Hennang 17 juli 1798
529· De erfgenamen van Hendrik van Elst
· K
graf 649Δ
526· Joeryen van Lennep sonder No een leye van 8 voet 4 voet bredtt
527· Dit graf heeft Anthonis Tinnegieter als kerkmr. voor hem en zijn erven verkoren, 't leit achter mijn Confrater Minjou
· *NB op dit graf staat uitgehouwen 3 ringen met een distelblad
528· Dit graf...............Anthonius.........Minjou
· Modo Sara Tinnegieter weduwe van Jan Tros de 30 sept. 1772
· De Heer Tros 11 febr. 1781
· Juff. Anna Jacomina Tros 2 jan. 1783
529· Dit graf......Minjou
· Modo......1772
graf 649 versoΔ
526· -
527· Jurrien van Lennep
· Dit graf heeft Wolter Minjou voor zich gekozen als kerkmr.
· Dit graf heeft Domenij Petrus van der Caey overgenomen voor zich en zijn erven
· *ons K
· Mons. N.N. uit de Heersteg Evert Rijnders 25 juni 1755
· J. Varnier Captijn 20 apr. 1756
· De vrouw van Jan van Elsenbrock genaamd Pitronella van der Stern(?) 14 jan. 1758
· En is vol
· Een kind van de Heer Comis Christiaan Riel 30 aug. 1758
· Een kraamkind van de Heer Capiteijn Pompejus Otto de Valcke 23 febr. 1759
· Een kind van Jan van Elsenbroek 10 mrt 1761
· De Heer Proffester Henricus Gualtherus Bornmannus 2 dec. 1779
528· Jurrien van Lennip
· Dit graf......Mijnjou....kerkmr.
· Dit graf....Domine...Caaij.....erven
· K
· De Heer Professor H.G. Bormannus 2 dec. 1779
· De vrouw van de Lands. Van Oven 8 apr. 1782
· Mons. Arnoldus Mos 24 aug. 1782
· Ida Verbeet 24 sept. 1782
· Vol
· Mejuffrouw Hendrina Odelia Buis weduwe van wijlen de Heer N. Heijman 27 febr. 1807
· Barbara Laret weduwe van Hendrik Smet 4 mrt 1807
· De weduiwe Cochius geboren Jacomina Janssen 19 mei 1807
· Juffrouw Elisabeth Laurentius 9 juli 1808
· Juffer Gijsbarta van Tuunen ehevrouw van J.C. Schutz 22 aug. 1808
· Is vol
529· Jurrien van Lennep
· Dit graf.........Mijnjou....kerkmr.
· Dit graf.....erven
graf 650Δ
526· Handrich Pelss, daerop Johan d'Hardt sonder No een sarck 7 voet lanck 3 voet bredtt
527· De erfgenamen van Hendrik Pels
· De Zalemaker Hendk. Reijnders de jonge 13 mei 1739
· Matis Bosman als erfgenaam van Henderik Pels geeft dit graf vrijwillig over aan de Coster Clemens van Demmeltraedt en zijn erfgenamen anno 1752
· *Modo Procureur Uffelhaven en zijn huisvrouw
· De Heer Procureur J.Jacobus Uffelhaven 16 juni 1778
· De huisvrouw van Hermen Hendrik Bergvelt genaamd Hendrina Elisabeth van Demmeltraedt 9 aug. 1783
528· De erfgenamen van Hendrik Pels
· Matis.....Demmeltraat....1752
· Modo Johannes Jacobus Uffelhaven en Hendrina Elisabeth van Demmeltraat bij vrijwillige afstand van Clemens van Demmeltraat
· De Prokr. Johannes Jacobus Uffelhaven 16 juni 1778
· De vrouw van de Copman Hendrik Bergvelt genaamd Hendrina
· Elisabeth van Demmeltraedt 8 aug. 1783
529· De erfgenamen van Hendrik Pels
· Matis.....1752
· Modo.....Demmeltraedt
graf 651Δ
526· Capetein Peter van Abgoude van Marten No 305 een sarck steen van 8 voet lanck 3 voet bredtt
527· Dit graf heeft de Heer Doctr. Cornelis Vermeer Ontfanger en Juffr. Gertruda Diets echtelieden van de kerk gekocht op de 1 aug. 1698
· Een dochter van voorn. Heer Vermeer 1 sept. 1726
· Juffr. de weduwe van voorschreven Heer Ontfr. Vermeer 23 sept. 1727
· Een kind van de Hopman Heer Gisbert Vermeer dito
· Een kind van gemelde Heer Vermeer 12 nov. 1728
· Een kind van Heer Advoct. Jan Vonk 22 dito
· Een kind van Heer G. Vermeer 20 jan. 1729
· Nog een kind van voornoemde Heer Vermeer aug. 1733
· Nog een kind van voornoemde Heer Vermeer 19 okt. 1733
· Een kraamkind van Heer Vermeer 17 sept. 1737
· Een dochter van voornoemde Heer Vermeer 11 nov. 1737
· Een kraamkind van voorschreven Heer Vonck 28 febr. 1738
· Een kind van Heer Hopman Vermeer 26 apr. 1738
· Een kind van de Heer Gisbert Vermeer genaamd Gisbert Jan Willem 5 juni 1753
· De Hopman Gisbert Vermeer 11 nov. 1763
· De Hopman Isaak Weijer Vermeeer zoon van wijlen Gisbert Vermeer 28 nov. 1764
· De weduwe van wijlen Gisbert Vermeer geboren van den Berg 9 apr. 1773
528· Dit graf.....Geertruij Dietz.......1698
· Een kind van de Heer Gijsbert Vermehr genaamd Gijsbert Jan Willem 5 juni 1753
· Agneta Leonora Johanna Vermeer 6 nov. 1817
· Christiaan Middeldorf ongehuwde zoon van Gijsbert Middeldorf 22 jan. 1825
· Nog plaats voor twee lijken
529· Dit graf........Gertruda Dietz........1698
graf 652Δ
526· Dergenamen(!) van Crin Gurtsen Becker No 162
527· De erfgenamen van Crein Gurtsen
· N.N. Aarnts de Tolknecht 25 okt. 1726
· De weduwe Jacobus van Randwijk 20 jan. 1739
528· De erfgenamen van Crijn Geutzen
· De weduwe Jacobus van Randwijhk 20 jan. 1739
529· De erfgenamen van Crijn Geurzen
graf 653Δ
526· Willem Aen Gheneyndt sonder No sonder Teecken
527· Wijlem Aengen Endt
· De vrouw van de Smid Hendr. Wijnen 25 juni 1728
· Willem Melssen 25 okt. 1741
· De vrouw van Post de Dekperslager(?) 20 jan. 1747
· Niclaas Melsssen 28 mrt 1749
· Jacobus Post 23 okt. 1750
· De zoon van de Backer Haverlant 4 apr. 1766
· De weduwe van Willem Melssen 18 mrt 1769
· De vrouw van de Bakker Haverlant genaamd Melsen 19 apr. 1780
528· Willem Aengen Endt
· Modo Jan Derk Haverlandt en deszelfs erven
· De vrouw van de Bakker Haverland genaamd Melsen 19 apr. 1780
· Anthonia Theodoria Melsen 30 mrt 1796
· Matthijs Goudsmid 9 juli 1800
· De weduwe Zeekel geboren Varencroeg 3 dec. 1801
· Jufferouw Maria Pas dochter van de Heer W. Pas 10 juli 1819
· Nog plaats voor een lijk
529· Willem Aengen Endt
· Modo......erven
graf 654Δ
526· Jacob Bernts No 51 een saerck steen van 4 voet l. 2 voet bredtt
527· Jacob Berns erfgenamen
· *Modo de Iager en Merts
· Sr. Jan van de Sande nov. 1735
· De Moeder van 't Armekinderenhuijs genaamd Pawerts 18 mei 1737
· Schipper Willem Merts 10 sept. 1738
· De weduwe Merts 14 dec. 1740
· Arien de Iager 26 mei 1751
· En is daarmee vol
· De weduwe van Arien de Iager 30 jan. 1759
· Gertruij de Iager 9 apr. 1760
· De oudste dochter van Monsr. Hendrik de Jager 14 okt. 1777
· Is vol
528· Jacob Berns erfgenamen
· Modo de kinderen en erfgenamen van Hendrik van de Pavordt de27 apr. 1741
· Modo Arrien de Jager en Willem Merts en Jan van de Pavort en erven
· De oudste dochter van Monsr. Hendrik de Jager 14 okt. 1777
· Is vol
· De Schipper Jacobus de Jager 29 febr. 1804
· Jacobus de Jager 7 juni 1816
· Jufferouw Hermina van Dodewaart weduwe van Jacobus de Jager 9 aug. 1822
· Mr. Bakker Gerrit de Jager 31 jan. 1823
· Maria de Jager dochter van Jacobus de Jager en Hermina van Doodenwaart echtelieden 10 dec. 1824
· Is vol
· Gerrit de Jager echtgenoot van Jannetta Sophia Scheers 28 nov. 1827
529· Jacob Berns erfgenamen
· Modo......1741
· Modo Ariijen ......erven
graf 655Δ
526· Den Burgem. Ryck Heuck nu Lubert van Winselaerr No 306 Vso
· sarck van 9 voet 3½ voett bredt
527· De weduwe van Lubert van Wijnseler wegens Rijck Huijck
· De Provisoren van 't Armenhuijs hebben dit graf uit kracht van verwin ten overstaan van Roijdrager aan haar behouden de 16 febr. 1694
· De Provisoren hebben dit graf weder verkocht aan Drriske van Thiel weduwe van Cornelis van Ee en haar zuster Margariet van Tiel de 12 mrt Ao 1694
· *ziet No 284 en 285
· Een kind van de Heer [Cornelis] Willem van Ee 11 mrt 1725
· Een kind van voornoemde Heer van Ee 14 juli 1726
· Juffr. Hester van Ee 19 apr. 1740
· De Heer van Ee 23 apr. 1771
· De weduwe van de Heer van Ee 26 sept. 1780
528· De weduwe van Lubert van Wijnseler wegen Rijk Huijk
· De Provisoren......1694
· De Provisoren.......van Tiel.......1694
· De weduwe van de Heer van Ee 26 sept. 1780
529· De weduwe van Lubert van Wynseler wegens Rijk Huyk
· De Provisoren.......1694
· De Provisoren.......1694
graf 656Δ
526· Aerjaen Waellen No 179 Vso een sarck steen 8 voet lanck 3 voet bredt
· Nu Hendrick Heisen Lateinsse Meister
527· Hendrik Heijsen Scholmeister
· *K
· De Weduwe Wolles (Nolles?) 12 juni 1742
· Modo de weduwe en kinderen van de Koster Robartus Graadt de 1 okt.
· 1778
· Voornoemde Coster R. Graadt 10 okt. 1778
528· Hendrik Heisen Schoolmeester
· Modo.......Robbertus.......1778
· Voorn. Koster R. Graadt 16 okt. 1778
· Bij vergunning de vrouw van Borger Majoor Janiën 1786
· De huisvrouw van de Costos Rubbertus Graat 30 mrt 1787
· Een kind van de Ontfanger Frans Graat 20 dec. 1788
· Wilhelmina Clazina van Yperen echtgenote van Jacobus Cranendonq bij vergunning 14 juni 1820
529· Hendrik Heisen Schoolmeester
· K
· Modo de weduwe en kinderen van de Koster Robbertus Graat
graf 657Δ
526· Den Convoymr. Van den Broeck No 95 Vso een sarck steen negen voet lanck 5 voet bredt
· nu Hendrick de Beyer
527· Hendrik de Beijer
· Dit graf heeft de Heer Borgem. Justinus de Beijer gekocht van Henrick de Beijer en Sara Beijer huisvrouw van Jean Hellemont, kinderen van Henrick de Beijer, volgens opdracht en quitantie aan mij gebleken, gepasseerd voor de Heeren Schepenen Heijsen en Waters op de 5 nov. 1683
· Nog heeft de Burgemr. Justinus de Beijer van de kerk gekocht een Ingang tot het bovenstaande graf die staat op No 657
· De oudste en de jongste zoon van de Heer Borgermeester de Beijer 20 dec. 1746
· Mevrouw de weduwe van de Heer Borgmr. [Justinus] Jacob de Beijer 22 juli 1751
· De dochter van de Heer Borg. Justinus de Beijer genaamd Geertruij 16 aug. 1762
· Mevrou huisvrouw van de Heer Borgemeester Justinus de Beijer Heer van Hulsen 24 sept. 1767
· De Heer Borgemeester Justinus de Beijer Heer van Hulsen 11 febr. 1772
· Een zoontje van de Heer Secretaris Leonard de Beijer Heer van Hulsen 17 okt 1775
· Een dochtertje van de Heer Secretaris Leonard de Beijer Heer van Hulsen genaamd Maria Elisabeth Cornelia 8 okt. 1776
528· Hendrik de Beijer
· Dit graf.....1683
· Nog heeft.......No 657
· Een dochtertje van de Heer Secretaris Leonard de Beijer Heer van Hulsen genaamd Maria Elizabet Cornelia 8 okt. 1776
529· Hendrik de Beijer
· Dit graf.......1683
· Nog heeft......No 657
graf 657 (los briefje, lag bij No. 355-356)Δ
· 't kind van Myn Heer de Beyer 14 jan. 1706
· 't kind van Myn Heer de Beyer 28 ,,
· Een kind van de Heer Raetvriend de Beyer 15 jan. 1709
· De Heer Borgemeester de Beyer 22 mrt.
· Een kind van de Heer Schepen de Beyer 2 mei
· Een kind van de Heer Schepen de Beyer 4 nov.
· Een kind van de Heer de Beyer 27 mrt. 1711
· Wolter de Beyer 13 okt. 1713
· Een kind van de Heer Borgemr. De Beyer 11 okt. 1714
· Out Borgemeester Justinus de Beyer 14 juli 1717
· Mevrouw de weduwe de Beyer 25 dito
· Een dochter van Mevrouw de Beyer 19 sept. 1718
· Vrouwe C.G. de Beijer Douariere van den H.W.Geb. Heer Roode van Heekeren 1 mrt. 1807
· De Heer Franc de Beyer 23 juni 1809
· De Heer Jacob de Beyer 18 dec. 1802
· (Het handschrift van de notities tot en met 1717 is hetzelfde. Daarbij was in de dateringen een vergissing gemaakt: er stond steeds 18... De schrijver van de notitie 1718 corrigeerde de achten in zevens)
graf 658Δ
526· Jan Schyffert van Merode Heere tot Hemmersbach een steen van 12 voet
· lanck seeven voet bredtt is met niet gereurt sonder No
527· Jan Scheijffer van Merode
· [nu Mijn Heer Johan Goris]
· van Heer Schievelbergh doorgeschrapt alzo hij zelve mede daar toe gerechtigd zijnde
528· Jan Schijffer van Merode
· Nu mijn Heer Johan Goris
· Door de Heer Schievelberg doorgeschrapt, als hij zelve daar mede toe gerechtigd zijnde
529· Jan Schijffer van Merode
· Nu......Goris
· Door.....zijnde
graf 659Δ
526· Claes Schrukerch No 104 een sarck steen 7 voet lanck 3½ voet bredtt
· dit grafft voor de kerck gecofft van Hendrick Boscampt en Angenes Derrickx echteluyden op de 17 mert 1671
527· De Heer Johan Vermeer en zijn erven, aangekocht de 7 jan. Ao 1688
· De Heer Schepen Cornelis Vermeer 11 sept. 1726
· Een kind van Heer Bijstervelt Cornet onder Keppel 7 juli 1738
528· Claas Scheer Modo Reijn de Haan
· Dit graf voor de kerk gekocht van Hendrik Boscamp en Angenes Derk echtelieden op de 17 mrt 1671
· Deze grafstede van de kerkmeesteren verkocht aan de Heer Joh. Vermeer en zijn erven de 7 jan. 1688
· Modo de Heer Radsecretaris W. Vermehr de 4 jan. 1777
· Een kind van de Heer Bisterveld, Cornet onder Keppel 7 juli 1738
529· Claas Scheer modo Reijn de Haen
· Dit graf......1671
· Deze grafsteden.......1688
· Modo.....Cornelis Wyer Vermeer........1777
graf 660Δ
526· Roelleff van Steenwick No 2 Vso een sarck steen van 7 voet lanck 2½ voet bredtt
· dit grafft is vercoft aen Vermeer en Helena Weijnen echteluyden 1669
527· Johan Vermeer en Helena Weijne echtelieden door aankoop 13 aug. 1669
· De Heer Wijnkoper Thepoel 14 apr. 1752
· De Heer N.N. van Bijstervelt 18 jan. 1756
· Een dochtertje van de Heer Coenraat Rappart 25 apr. 1763
· Een kind van de Heer Coenraat Rappart 10 aug. 1768
· Bij avond de Heer Coenraat Rappert 13 nov. 1779
528· Roeloff van Steenwijk
· Dit graf heeft Roeland de la Meer en Heijlicken van Steenwijk zijn huisvrouw verkocht aan Johan Vermeer en Helena Weinen echtelieden Actum Nijmegen de 13 aug. 1669
· Bij avond de Heer Coenraad Rappard 13 nov. 1779
· De huisvrouw van de Heer Overste Victor Huguen(?) d'Oron met name Walradina Christina Petronella van Bijsterveld juli 1801
· *K op dit graf zijn door H. de Groot nieuwe Zwalpen gemaakt, niemand van die familie uit te vinden geweest zijnde is zulks door de kerk betaald zijnde f 10,-
· Jacobus van Eynden 27 jan. 1824
· Johanna Geertruij Vogel weduwe Jacobus Labe 30 mrt 1824
· Is vol
· Mayke Visser weduwe van Willem van Doesburg 25 mrt 1826
· Nog plaats
· Johanna van der Horst(?) echtgenote van Johan Frederik Lang 17 mei 1826
· Is vol
529· Roeloff van Steenwijk
· Dit graf......1669
· *op dit graf zijn door H. de Groot in 1821 Nieuwe Zwalpen gelegd en daarvoor door de kerk betaald f 10,- wijl er niemand der familie uitvindig was dus K
graf 661Δ
526· Gysbert Aerntsen Schiper een sarck steen van 4½ voet lanck twe voet bredt No 50
· dit graf is vercofft aen Hendrick Cornelissen en Jenneken Gerrits echtel.
527· Hendrik Cornelissen en Jenneke Gerretse echtelieden door aankoop
· Een zoon van de weduwe Cnipping genaamd Derck 7 mrt 1724
· Een zuster van voornoemde Derck 25 aug. 1724
· De weduwe van Derk Knipping 23 apr. 1727
· Is vol
528· De erfgenamen van Gysbert Arntzen hebben dit graf verkocht met consent aan Hendrik Cornelissen en Jenneke Gerritsen echtelieden
· Modo de Heer D. Knipping Scheepen en deszelfs zusters de 29 okt. 1772
· De weduwe van de Heer Derk Knipping 27 apr. 1727
· Is vol
· *Modo de erfgenamen van wijlen de Heer H.J.J.C. in de Betou en Vrouwe
· P.G. Harrington
529· De erfgenamen......echtelieden
· Modo de Heer......1772
· Modo.....echtelieden
graf 662Δ
526· Jelis Janss nu Jan Jelissen besiender No 14 Vso
527· De Besiender Jan Jelissen
· Nu de Heer Will. Reinders M.Dr. en Schepen der stad Nijmegen als erfgenaam van Zr. Mevr. Catharina Elias laatst getrouwd aan wijlen de Heer RaatsHr. Reinders de 2 dec. 1694
· 's avonds ingezet Mejuffr. De weduwe Smits 13 febr. 1727
528· De Beziender Jan Jellissen
· Nu.......Reynders......1694
· Modo de Heer Borgemr. Van Leeuwen en de kinderen van de Heer Christoffel van den Bergh
· De weduwe Smits 13 febr.1727
529· De Beziender Jan Jellissen
· Nu......1694
· Modo......Bergh
graf 663Δ
526· Kerck sonder No
527· K Kerk
· Een kind van de Heer Capiain van Borswelen 5 juni 1722
· Beatrix Tijnsen 21 juli 1722
· Een kind van voornoemde Capit. Van Borselen 6 mrt 1723
· Een kind van de Overste Plato 18 juni 1725
· Een kind van voorschreven Heer Overste Plato 7 jan. 1728
528· K
· Een kind van de Heer Overste Plato 7 jan. 1728
529· Kerk
graf 663 versoΔ
526· eenen kelder met een inganck aen Burgemr. Jacob Goris van de kerkmrn. gecoofft
527· Een kelder met een ingang
· De Heer Burgemr. Jacob Goris
· Mevr. De weduwe Rengers geboren Goris 6 mrt 1728
· Modo de Heer Med.Dr. Peter van Sugtelen en Juffr. Susanna Johanna Goris echtelieden
· De Heer Med.Dr. Peter van Sugtelen 9 sept. 1741
· Mevrou van Sugtelen 25 jan. 1743
· Klasina van Sugtelen 23 dec. 1750
528· Een kelder met een ingang
· De Heer Borgermr. Jacob Goris
· Modo de Heer Medicine Doctor.......echtelieden
· Clasina van Sugtelen 23 dec. 1750
529· Een kelder met een ingang
· De Heer Burgermr. Jacon Goris
· Modo........echtelieden
graf 664Δ
526· -
527· (door accolade verbonden met 664v, 665)
· K kerk dit graf met het graf zo hier onder staat No 665
528· Kerk dit graf met het volgende graf staande onder No 665
· De HoogWelgeboore Vrouwe Maria Cornelia van Nyvenheim 14 okt. 1823
· Nog plaats voor 3 lijken
· Fredrik Willem Baron van Nijkirchen genaamd Niewenheim 5 sept. 1825
· Theodora Agatha Baronnesse van Neukirchen gnt Nyvenheim 2 jan. 1827
· Jacob Hendrik Baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim 12 okt. 1827
· De HoogWelgeb. Heer Wolter Godfried Baron van Neukirchen genaamd Nyvenheim 3 dec. 1828
529· Kerk dit graf met het volgende graf staande onder No 665
graf 664 versoΔ
526· Kerck No 421
· eenen kelder met eenen inganck aende weduwe van Z. Lambert Goris Syndicus van de kerckmrn. Gecofft
527· (door accolade verbonden met 664 en 665)
· Een kelder met een ingang
· Juffr. Maria van Panhuijsen weduwe van zaliger Lambert Sijndicus dezer stad Nijmegen
· De Heer Borgemr. W. van Heukelom 1 dec. 1728
· Juffr. Anna Maria van Heukelom 11 nov. 1732
· Mevrouw de weduwe van de Heer Secretaris van Heukelom 18 nov. 1732
· De vrouw van de Heer van Balveren geboren van Heukelom 4 juni 1737
· De Heer Luijtenant General Martijn van Heukelom 30 mei 1758
· De weduwe van wijlen de Heer Luijtenant Generaal Martijn van Heuckelom geboren Vrouwe van Panhuijsen 20 juli 1768
528· Een kelder met een ingang
· Juffrouw Maria Panhuysen weduwe van Zal. Lambert Goris Syndicus dezer Stad Nijmegen, dit en het vorige nummer 664
· Modo de kinderen en erfgenamen van de Heer Generaal van Heuckelom en Vrouwe Theodora van Panhuijsen in leven echtelieden Nijmegen de 25 sept. 1772
· De weduwe wijlen de Heer Lt. Generaal M. van Heukelom geboren Vrouwe van Panhuijzen 20 juli 1768
· Wolter Godefried van Neukirchen genaamnd Nijvenheim voorheen Leut. Gen. Chef van een Regement Infanterie Gouverneur van Bergen op Zoom 28 apr. 1805
· Vrouwe Margarethe Jacoba van der Dussen ehevrouw van de Heer Jacob Hendrik van Nyvenheim 16 apr. 1808
· De Hoogwelgeboore Vrouwe Douairiere Johanna Wilhelmina Baronesse van Neukirchen genaamd Nijvenheim 15 dec. 1809
· Jonkvrouwe Woltera Godefrida Johanna Wilhelmina dochter van de HoogWelgeboore Heer Jakob Hendrik van Nykirchen genaamd Nyvenheim 30 juli 1817
529· Een kelder met een ingang
· Juffr. Maria van Panhuysen......dit en 't vorige No 664
· Modo.........1772
graf 665Δ
526· kerck
· dit grafft vercofft bij de kerckmrn. aen Dr. Arnolt Coerman daer hij een kelder van gemaeckt heeft met een inganck 1666
527· (door een accolade verbonden met 664, 664v)
· Kerk. dit graf met het bovenstaande graf hebben de kerkmrn verkocht aan Sr. Arnold Coerman daar hij een kelder met een ingang van gemaakt heeft 1666
· De Heer Schepen Smetius 28 okt. 1729
· De Heer Petrus de Leeuw van Coolwijk Predikant te Weurt 7 okt. 1736
· De weduwe de Leeuw 20 sept. 1743
· De Heer Out Borgemeester Jacob Vos 12 dec. 1752
· De Heer Predikant Gijsbertus in de Betouw 20 dec. 1761
· De Heer de Leeuw van Coolwijck 27 dec. 1780
528· Kerk. dit graf mnet het vorenstaande graf hebben de kerkmeesteren verkocht aan Dr. Arnold Coerman daar hij een kelder met een ingang van gemaakt heeft Ao 1666
· Modo Juffrouw Catharina van Burgell weduwe van Dr. Gysbertus in de Betouw, Mr. Johannes de Leeuw van Coolwijk, de Heer Martinus de Leeuw van Coolwijk de 30 okt. 1772
· De Heer de Leeuw van Coolwijk 27 dec. 1780
· Modo de WelEd Gestr. Heer en Mr. J. in de Betouw, Raad der Stad en Secretaris des Quartiers van Nijmegen de 22 juni 1788
· De huisvrouw van voornoemde J. in de Betouw geboren Johanna Elisabeth Fellinger 26 febr. 1802
· De Heer Mr. Gijsbartus Cornelis in de Betouw lid van 't College Finantie en Oud Secretaris van 't zelve 30 mrt 1805
· De Heer en Mr. J. in de Betouw 15 nov. 1820
529· Kerk. dit graf.........1666
· Modo Juffrouw.......1772
· Modo Mr. Johan in de Betouw, Schepen en Raadt der Stad en Secretaris des quartiers van Nijmegen bij vrijwillige overgave van Martinus de Leeuw, Herm. in de Betouw en J.H. van Suchtelen nom.ux. 22 juni 1781
· *Alzo door wijlen de Heer Mr. Joh. in de Betouw aan de kerk is gelegateerd een som van vijfhonderd gulden en een grondrente van f 3,15 onder beding dat dit graf No 665 nimmer zal mogen worden vervreemd noch enig ander lijk in hetzelve zal mogen gelegd worden; blijkens het beredeneerd extract uit de door Z.E. gemaakte dispositie d.d. 14 april 1821 - geplaatst in dit boek achter de nummers der graven nevens het gelegateerde door de Notaris Pieter Wiegand aan de Finantiele Kommissie overhandigd. Zo dient dit tot naricht. W. van Roggen
graf 665 versoΔ
526· -
527· Dit graf heeft Gisb. Van Urmont als kerkmr. voor hem en zijn erven verkoren
· *Modo de Heer Johan in de Betou Raat der Stad en Sekeretaris des quartirs van Nijmegen Dato 22 juni 1781
· De vrouw van de Heer Lambartus Schonken 16 okt. 1736
528· Dit graf......verkoren
· Modo de erfgenamen van wijlen de Heer Lamb. Schonk de 7 okt. 1772
· De vrouw van de Heer Lambertus Schonken 16 okt. 1736
· Vrouwe Johanna Elisabeth Brouwen weduwe Schonken 28 okt. 1783
· Modo de Heer Arent de Fockert namens deszelfs huisvrouw als mede erfgenaam van wijlen de Heer L. Schonken welke dit graf wegens aangewende kosten van reperatie aanvaard heeft
· *overgetekend 8 jan. 1806
· Jufferouw Gijsberta Heneman bij vergunning 8 mei 1820
529· Dit graf.......verkoren
· Modo......1772
· Modo.......overleden huisvrouw......heeft
· *overgetekend 8 jan. 1806
graf 666Δ
526· Jorden Hendricx No 63 drij nie steenen bestelt van Docter Water
527· De erfgenamen van Jorden Hendrix hebben volgens gebleken accoord 't zelve getransponeerd aan mijn Heer Do. Willem Water met een consent van de kerkmrn.
· Ene Juffr. van der Aa 8 apr. 1726
· Modo de Heer Daniel van Olst en Lambertus van Olst de 24 sept. 1772
528· De erfgenamen.......kerkmrn.
· Modo Benoist van Haaf
· Modo deszelfs kinderen
· Modo Mr. Jacob Karel Reigersman Raadt van Zijne Hoogheid &&&
· Modo aan Majuffer Maria van der Aa weduwe van wijlen de Weleerwaarden Heer Jan Otto van Olst in leven Predikant tot Winsen en de kergerechtigheid a 10 gl. voldaan
· Modo de Heer Daniel van Olst en Lambertus van Olst de 24 sept. 1772
· Ene Juffr. van der Aa 8 apr. 1726
· 1782 Modo de Heer Predikant Abra Bredius Boonen en zijn huisvrouw J.M. Dusart
· De Heer Isaak Dusart 9 juni 1782
· Juf. Anna Maria Rensselaar weduwe Dusert 14 apr. 1783
· Juf. Theodora Boonen 2 aug. 1783
· Juff. Scheidius genaamd Boonen 1789
· De huisvrouw van de Heer Mr. H. Bonen 18 mei 1801
· De huisvrouw van de W.eerWaarden Heer A. Bonen geboren Sara Dusart 20 apr. 1802
529· De erfgenamen.......kerkmrn
· Modo.....Haaf
· Modo.....kinderen
· Modo Meester......Reijgersman........&&&
· Modo.....Marya.....voldaan
· Modo.......1772
· Modo de Weleerw. Heer A.B. Boonen Bedienaar des H. Evangeliums alhier en de Welgeb. Mejuffr. J.M. Dusart echtelieden en hun erven, zijnde deze grafstede door de Heren D. en L. van Olst aan voornoemde Heer en Mejuffrouw verkocht, ingevolge aan mij S. Scheers als kerkmeester Vertoond transport op de 31 mei 1782 gepasseerd en betekend en de kerkgerechtigheid ter somma van vijftien gl. betaald
graf 667Δ
526· Willem Aeryaens No 75
527· Dit graf is door Theodora Maria Ephagen verkocht aan Peter Heijsen en Willem van der Horst de weduwe van Matthijs van Ooijen en hun erven de 21 juli 1718
· De Jufferou weduwe van wijlen Mathijs van Oijen 28 mei 1766
528· Willem Ariens nu Cornelis Ariens
· Dit graf.....1718
· Jufrouw de weduwe wijlen Matthijs van Oijen 28 mei 1766
· Modo J. Doekbergen en D. Bouwmeester
· De weduwe Boumeester 28 mei 1794
· Jufferou J. Yselbach geboren Teodoora Scharre 6 dec. 1805
529· Willem Ariens nu Cornelis Ariens
· Dit graf.....1718
· Modo J. Doekbreyer en D. Boumeester en hun erven
graf 668Δ
526· Hendrik van den Boeffh No 117 twe stucken gebrocken sarck daer niet
· aengehouwen 7 voet 7 3 vt bret
527· Den Ommeganck van 't Choor begonnen in 't Zuijden
· Mr. Peter Matthijse door aankoop de 28 dec. 1694
528· Den ommegank van 't Choor begonnen in 't Zuyden
· Hendrik van den Boenhoff
· De Heer Capt. Lieutt. Hendrik van Silvolda als erfgenamen van Peter
· Worms en Joh. Gront heeft dit graf verkocht aan Mr. Peter Matthijse de 28 dec. Ao 1694
· Modo Jan Gerrit van Winssen genaamd van Oort de 10 okt. 1772
529· Den Ommgank van 't Choort begonnen in 't Zuijden
· Hendrik van den Boenhoff
· De Heer .......1694
· Modo.....1772
graf 669Δ
526· Klaes Jelissen cum suis hercommende van Moldick sonder No neghen steenen van 2½ (1½?) voet
527· Willem van Welij en Berijntje Coudtweer echtelieden door aankoop
· De vrouw van de Gruttemaker van Welij 31 jan. 1725
· Nu de Med. Doctr. Degener en ....echtelieden
· De vrouw van de Heer Degener 10 dec. 1740
· *Modo de Heer Schepen Degenar
· De Heer Borgemeester Johan Hartman Degener 11 nov. 1756
· Mevrou de weduwe van wijlen de Heer Borgemeester Degener geboren Middeldorf 28 apr. 1780
· De Heer Middeldorf 23 apr. 1781
528· Claas Jelissen, Derk Boshoff en Petronella Gerlachs echtelieden hebben dit graf op de 10 juli 1697 verkocht aan Willem van Welij en Berndtje Coudtweer echtelieden
· Willem van Welij heeft deze grafstede vrijwillig overgegeven aan de Heer Medicine Doctor Johan Hartman Degenaer de 8 juni 1726
· *Uit kracht van sententie is door de Heer Medicine Doctor Johan Hartman Degenaer op dit graf verbod gedaan door de Roeijdrager Cornelij de 20 febr. 1725
· De Heer Middeldorf 23 apr. 1781
529· Claas Jelissen......echtelieden
· Willem......1726
· *Uit kracht.....1725
graf 670Δ
526· Jan Verheyen No 339 thien steenen van 1½ voet
527· Walraven Verheijen cum suis
· Modo de Heer Allart Ververse en Mejuffrou Geertruy van Versen en hun erven
528· Walraven Verheijen cum suis
· Modo de Heer Albert van Versen en Mejuffer Gertruij van Versen en hun erven
· Modo Hendrik Rugers en IJda Sweermans volgens handschrift van G. van Verssen dato 24 april 1772
· Modo Daniel Geselle en Maria Vallée
· K
529· Walraven Verheijen cum suis
· Modo......erven
· Modo......1772
· Modo.....Vallée
graf 671Δ
526· kerck No 176 thien steenen van 1½ voet
527· K kerk
· De Heer Jan Willem Rappardt 21 dec. 1743
· Is vol
· Een kind van de Heer Gerrit Frederik Rappardt genaamd Petronella 12 dec. 1758
528· Een kind van de Heer G.F. Rappard genaamd Petronella 12 dec. 1758
· Modo de Heer Johannes van Oorschot enn deszelfs zusters Juffers Catharina, Adriana en Berdina
· Juff. Oorschot genaamd Alyda 8 dec. *1792 overgetekend op order van Hr. kerkmr. S. Scheers
· NB volgens 't aangetekende op No 255 zijn op dit graf ook gerechtigd de erven van de Heer Y. van Oorschodt
· IJsbrandt Arnoldus Wilhelm van Suchtelen zoon van Abraham van Suchtelen 28 febr. 1807
· Mevrouw S.J.P. Looijen laatst weduwe van de Heer T. van Oorschod 17 jan. 1810
· Mejuffrou Bernarda van Oorschot 15 mei 1824
· Nog plaats voor 3 lijken
· Modo Vrouwe S.W. van Suchtelen weduwe van Oorschodt
529· Johannes van Oorschot, conrecter, en deszelfs zusters Catharina,
· Adrieana en Bernardis van Oorschot, door de kerk overgegeven in plaats van een grafstede No 255 dat dezelve hebben moeten missen, ziet nader No 255
· Volgens het aangetekende op No 255 zijn op dit graf ook gerechtigd de erven van de Heer Y. van Oorschodt
· Modo.......Oorschodt
graf 672Δ
526· Ullien Hueckmaet erffgenamen No 158 Vso thien steenen van 1½ voet
527· Carel Rampers en Henrijn Wust zijn huisvrouw aangekocht voor hen en hun erven 1679
· *Modo Frans Moltzer en Clemens van Demmeltraat de 9 febr. 1774
· De vrouw van de Rentmeester Jan Moltzer 8 febr. 1754
528· Ullien Hueckmaat
· Carel........1679
· Modo J.F. Moltzer en Clement van Demmeltraat de 9 febr. 1774
· De vrouw van mijn zwager J.F. Moltzer 8 febr. 1754
· Jan Frans Moltzer 13 febr. 1782
· De Zilleversmit Jan Moltzer 179.
· Pieter IJseldijk 20 okt. 1800
· Juffrouw Machteld Horst huisvrouw van de Roeydrager C. Moltzer 28 apr. 1807
529· Ullien Hueckmaet
· Carel......1679
· Modo J.F......1774
graf 673Δ
526· Jelis Mowisen van Z. Cornelus Munster erfgenamen No 339 ses stenen van 1½ voett
· nu Adriaen Uwens weduwe van Bartholomeus Munster
527· Adriaan Uwens weduwe van Bartholomeus Munster
· Diederikus Cramer 13 jan. 1742
· Juffr. Johanna Uwens 26 juni 1744
· Een dochter Johanna Christina van den Procr. Sanders van Well 20 aug. 1749
528· Adriaan Uwens weduwe van Bartholomeus Munster
· Dit graf komt aan de Heer Procureur Evert Sanders van Well en zijn erven als enige erfgenaam van wijlen Johannes Uwens vermogens testamentaire dispositie
· Een dochter Johanna Christina van de Procr. Sanders van Well 20 aug. 1749
· Mijn Heer Peter bij vergunning 1795
529· Adriaan Uwens weduwe Bartholomeus Munster
· Dit graf.......Johanna Uwens.......dispositie
graf 674Δ
526· Anna van Caellen arfgenamen No 246 eenen niewen steen van derdehalve voett
· nu Jan Peters cum suis
527· Jan Peters cum suis
· De vrouw van Hagens uijt de Zon 15 sept. 1723
· De Brouwer Hagens uijt de Zon 2 mei 1727
· Derk Nieland bij vergunning 15 jan. 1737
· Adriaan Wijnands 10 dec. 1737
· De vrouw weduwe van Derk Nieuland 27 juli 1751
· Bernardus Nieuland 17 mei 1758
528· Jan Peter cumsuis
· Modo Jacobus Verberk en Jan Pels
· Modo de kinderen van Bernardus Nieuwlant en Wilhelmina Hagens
· weduwe Hengst
· Bernardus Nieuwland 17 mei 1758
· Juff. J.E. van Nieuwland 16 juli 1791
· De Heer Niuland 30 jan. 1793
· *K
· Jufferouw Jacoba Carolina van der Brugghen 1 juli 1820
· Juffr. Kamphuijsen 3 juli 1820
· Hans Jacob Schellenberg 6 juli 1820
· Mevrouw C.W.S. Lamotte geboren Lipraven(?) 29 juli 1820
· Nog plaats voor 1 kinderkisie
· Frederik van der Dussen 4 dec. 1820
529· Jan Peters cum suis
· Modo.........Pels
· Modo.......Hengst
graf 675Δ
526· Willem van Bronckhorst tot Hullesen sonder No een sarck 9 voet lanck vyff voet bredtt
· dit graefft is bey Jan Peters Brouer gekoeft de 6 februwary 1677
527· Johan Peters Brouwer door aankoop de 6 febr. 1677
· Jacob Peters 9 juni 1724
· Juffr. Maria Peters zijnde een zuster van voornoemde Jan Peters 11 aug. 1725
· De huisvrouw van de Landschr. Pieter van de Velouw geboren van der Mieden 21 nov. 1772
528· Jonr. Johan van Bronkhorst
· Jonr. Willem van Bronkhorst tot Hulsen heeft dit graf verkocht aan Johan Peters Brouwers de 6 febr. 1677
· [Modo Jacobus Peters 31 okt. 1772]
· [Modo Jan van ter Let en Cornelia Keendt echtelieden ingevolge van de 16 nov. 1772 gedane transport en de kerkegerechtigheid betaald]
· *1774 de 1 dec. Is mij als kerkmeester gerechtelijk geinsinueerd om de naam van Jan van ter Let en Cornelia Keent echtelieden te royeren, C. Daniels
· *Ingevolge sententie d.d. 12 juli 1780 aan J. van ter Let en Cornelia Keendt echtelieden toegewezen
· De huisvrouw van de Landsr. Pieter van de Velouw geboren van der Mieden 21 nov. 1772
· Is hier weder uitgenomen met proses
· Cornelia Kind 1 okt. 1782
· Jan van Terlet 9 aug. 1802
· De Tolknegt Hendrik Capell 24 okt. 1809
· Johannes Wilhelmus van Nas 20 sept. 1815
· Een doodgeboren kind van de Heer Gidion Herbert van Nas 31 jan. 1818
· Jufferouw Johanna Cornelia van Hulstijn ehevrouw van de Heer Gidion van Nas 10 mei 1819
· Johannes Cornelis zoon van de Heer Gidion Herbert van Nas 21 aug. 1819
· Johannes Wilhelmus van Nas zoontje van de Heer Gidion Herbert van Nas 10 febr. 1820
· De Heer Gidion Herbert van Nas 25 mrt 1823
529· Jonr. Johan van Bronkhorst
· Jonr. Willem.....Brouwer......1677
· [Modo......1772
· [Modo.....betaald]
· [1774.......Daniels]
· Modo Jan van ter Let en Cornelia Keendt echtelieden ingevolge sententie in dato 12 juli1780, aan mij S. Scheers als kerkmr. op de 12 april 1782 vertoont, toegewezen tot hun eigendom
graf 676Δ
526· Jan van Bronckhorst Wealtgreff sonder No een sarck steen 8 voet lanck 2½ voet bredtt
· Dit graefft is mede bey Jan Peters den Brouer gekoefft geschiet den 6 februwary 1677
527· Johan Peters Brouwer door aankoop de 6 febr. 1677
528· Jonr. Johan van Bronckhorst
· Dit graf heeft Jonr. Johan van Bronkhorst tot Hulsen verkocht aan Johan Peters Brouwer Actum Nijmegen de 6 febr. 1677
· Modo Jacobus Peters de 31 okt. 1772
· Modo Elisabet van Hagen weduwe van Johannes Heuvel ingevolge
· Transport dato de 23 jan. 1773 en de kerkgerechtigheid betaald
· Elisabet Van Hagen weduwe van J. Heuvel 30 dec. 1797
529· Jonr. Johan van Bronckhorst
· Dit graf......1677
· Modo........1772
· Modo.......etaal;d
graf 677Δ
526· Docter Waeter No 279 Vso comt her van Bernardus Bys, daerop sin dry steenen van 2½ voet
527· Dr. Willem Waeter
· *Ons K
· Jan van der Horst 22 aug. 1755
· Jelis Deckkers aug 1755
· Juff. Maria le Normand weduwe van Moise Larival 2 dec. 1755
· Graadus van SHeerenbergh 19 .. 1780
528· Dr. Willem Water
· Modo Jan van S'Heerenberg en Aeltje Janssen bij ruiling tegen No 89 onder de Klokke Toren
· Gradus van S'Heerenberg 19 .. 1780
· De vrouw van S'Heerenberg Catharina ten Hout jan. 1782
· De weduwe van S'Herenberg 30 nov. 1792
· Hendrik van S'Herenberg 17 apr. 1802
· Derk Johannes van Soest 25 juni 1804
· Cornelia Donck huisvrouw van Jan S'Herenberg 2 juni 1806
· 2 kisten plaats
· Sebilla Masson weduwe van Jan S'Herenberg 30 sept. 1807
· Catharina van S Herenberg dochter van Willem van S Herenberg 23 sept. 1808
· Is vol
529· Dr. Willem Water
· Modo.....Toren
graf 678Δ
526· Claes Euwens erffgenamen No 275 eenen nuwen steen van derdenhalven voet
· dit grafft bij de kerckmrn. gecofft
527· Dit graf heeft de Heer Vrolijkhart als kerkmr. voor hem en zijn erven verkoren
· Mons. Jan Andries Lullevink 23 jan. 1732
· Jan de Wilt voor verschot 13 nov. 1748
· Isaak van Doesburg 9 dec. 1755
· Michiel de Voogt 11 febr. 1756
· De weduwe vrou van Michiel de Voogt 30 nov. 1756
· Dit graf heeft de kerkmeester Dibbets als kerkmeester voor hem verkoren en weder overgegeven aan aan de Custos Clemens van Demmeltraadt de 27 maart 1765
· Modo Gurt van Doesburg en Anna Sibilla van Uffelhaven echtelieden
· bij vrijwillige afstand van Johannes Jacobus van Uffelhaven en Henderina van Demmeltraat echtelieden aan hun zuster en zwager bovengenaamd de 21 febr. 1766
528· Claas Uwens
· Dit graf door de kerk gekocht
· Dit graf......verkoren
· Dit graf......Demmeltraat.....1765
· *Modo Gurt van Doesburg en Anna Sibilla Uffelhaven echtelieden
· Modo Johannes Jacobus Uffelhaben en Hendrina Elisabeth van Demmeltraat bij vrijwillige afstand van Clement van Demmeltraat
· Modo Geurt.........1766
· De weduwe van Michiel de Voogt 30 nov. 1756
· De vrouw van Geurt van Doesburg 7 okt. 1783
· De weduwe van J. Tunnessen van Wesel genaamd Doesburg bij vergunning nov. 1792
· Geurt van Doesburg 14 jan. 1800
· *Modo Anna Sebina van Maanen volgens testament overgetekend 31 maart 1800
· Jacobus Egbert van Manen 18 mei 1816
· Mevrouw Anna Katharina Bonte weduwe van de Heer Egbert Hania 22 apr. 1823
· Nu vol
529· Claas Uwens
· Dit graf voor de kerk gekocht
· Dit graf.....verkoren
· Dit graf.......1765
· Modo Johannes ......Demmeltraat
· Modo Geurt.....1766
· Modo Anna Sebina van Maanen volgens testament van G. van Doesburg en Sebilla Uffelhaven echtelieden d.d. 12 febr. 1782 en nader testament van G. van Doesburg d.d. 27 sept. 1797 *overgetekend op vertoonde testament de 31 maart 1800
· NB hiervoor afgegeven een graf op het kerkhof aan Mejuffr. A.S. van Manen, zijnde No 78, zie kerkrekening over 1829
graf 679Δ
526· kerck. Reinier van den Berch erffgenamen No 293. Nota dit is te coop
527· kerk. nu Anthonis Peters Metselaar verkocht Ao 1680 't welk de kerkmr. aan hem had verkocht
· De vrouw van de Mr. Metselaar Roeland Peters 18 juli 1731
· De 2e vrouw van Adrianus van Enthoven 27 sept. 1737
· Voornoemde Mr. Metselaar Roeland Peters 28 mei 1738
· De weduwe Jacob van Doesburg 15 mrt 1740
· Anthonij Moleijn 5 mei 1745
· De vrouw van de Gemeensman Evert Buijt 8 mrt 1747
· De Gemeensman Evert Buijt 30 dec. 1750
· De zoon van Antonij Peters van Driel genaamd Johannes 6 nov. 1772
· De dochter van Hendrik van Kleef 24 febr. 1776
· H. v. Cleef 21 jan. 1780
· De vrouw de huisvrouw van H. v. Cleef 14 febr. 1780
· Peternella Peters van Driel 28 juni 1780
· Is vol
528· [kerk]
· Nu aan Anthonius Peters Metselaar verkocht Ao 1680 't welk de kerkmeesteren aan hem hadden verkocht
· Modo Gerhardus Peters, Hendrik van Cleeff Senior, Anthonij van Endhoven de 23 sept. 1772
· H. van Cleef 28 jan. 1780
· Anthonis Peters van Driel ....
· De huisvrouw van A. Peters van Driel geboren Sophia van Zast 25 jan. 1803
· Hendrik Derk Peters van Driel 21 juni 1816
· Jufferouw Aaltie ter Linden weduwe van de Heer Henderik Derk Peters van Driel 1 juni 1818
· Antonij Schelkes 13 mrt 1823
· Hendrien Johanna Peters van Driel echtgenote van Antonie Schelkes 20 aug. 1825
· Petronella Hendrika Johanna Schelkes dochter van wijlen Anthonij Schelkes 21 jan. 1827
· Nog plaats voor een lijk
529· Kerk
· Nu aan......verkocht
· Modo.....1772
graf 680Δ
526· Mr. Gerhardt van den Bosch Erffgenamen sonder No daerop dry steenen van Anderhalven voet
527· De erfgenamen van Gerret van den Bosch
· Modo Geurt van Randenburch
528· De erfgenamen van Gerrit van den Bosz
· Modo Geurt van Randenburg die de num. op de 24 nov. 1643 betaald heeft aan Heijsen kerkmeester
· K
529· De erfgenamen van Gerrit vanb den Bosz
· Modo......kerkmeester
· K
graf 681Δ
526· Cornelis Munster No 133 Vso niet aengedaen
527· De erfgenamen van Cornelijs Munster
· Juffr. Maria van Salingen 20 dec, 1732
· De Horologiemaker Jacobus van de Sandt mei 1739
· De weduwe van Jacobus van de Sandt 4 dec. 1750
· Gradus van de Sandt 18 mei 1768
528· De erfgenamen vanb Cornelis Meenster
· Modo Johan van de Sandt
· Gradus van de Sandt 18 mei 1768
· De Doctoor Lageneste 1 juni 1790
· De Med. Dr. Dominikus Lourentius de la Geneste 19 jan. 1803
529· De erfgenamen van Cornelis Moenster
· Modo Johan van de Sandt
graf 682Δ
526· Jorden van Haeren No 56 een leye affgehouden
· nu Willem en Peternel van Haeren rechte neef en nicht
527· Jorden van Haeren nu Willem van Haeren en Peternella van Haeren rechte neden en nichten
· Juffr. de weduwe de Rover NB voor verschot 27 jan. 1736
· De Mr. Kleeremaker Henderik van Haeren 17 nov. 1752
528· Jorden van Haaren nu Willem van Haaren en Petronella van Haaren rechte neven en nicht
· Modo Francis en Willem van Haeps de 28 sept. 1772
· De Mr. Kleermaaker Hendrik van Haeren 17 nov. 1752
· *Modo Vrouwe J.W. Kuhler weduwe van de Heer F. van Suchtelen 30 okt. 1782
· Sophia Wilhelmina Kühler weduwe van wijlen Francois van Suchtelen zijn huisvrouw 15 juli 1797
· Johanna Margarethe Kuhler 2 okt. 1802
529· Jorden van Haeren nu Willem van Haeren en Peternella van Haeren rechte neven en nicht
· Modo.......1772
· Modo Vrouwe J.W. Kuhler weduwe de Heer F. van Suchtelen en haar erven ingevolge transport van d'erven van bovengemelde W. van Haaps in dato 30 okt. 1782 aan mij S. Sacheers als kerkmr. vertoond en de gerechtigheid ontvangen voor de kerk
graf 683Δ
526· Jan van Dorneborch No 224 eenen steen van 1½ voet
527· Frans van Eck
· De vrouw van Gijsb. Van Ek 13 febr. 1728
· De dochter van de weduwe Hendk. van Ek genaamd Hendrika 28 dec. 1731
· *Modo Heymerik Vos en Cornelia van Nijmegen deszewlfs huisvrouw en erven
· De zoon van Heijmerik Vos genaamd Jan Gidion 31 juli 1737
528· Johan van Dornenburgh
· Nu vouw van Eck
· Modo Heyemerik.......erven
· De zoon van Heijmerik Vos genaamd Jan Gidion 31 juli 1737
· Mons. Heymierik Vos 2 juli 1783
· *Jan Matthijs van Roggen 1796
· De oudste dochter van de Bakker Jan van Roggen genaamd Gerretje 3 mei 1804
· Derk Christiaan Hendrik Smits zoontje van Derk Smits en Christina
· Hendrika Dronsberg echtelieden 17 sept. 1824
· *[Modo Derk Smits en zijn erven de 25 sept. 1824]
· Een dood aangegeven kind van Dirk Smits Pz. 3 nov. 1827
· Johanna Elisabet Bouman echtgenote van Johannes van Roggen 16 jan. 1828
· Is vol
529· Johan van Dornenburgh
· Nu vrouw van Eck
· Modo Hijmerik.....erven
graf 684Δ
526· Jacob van Ophuissen Erfgenamen No 103 Vso
527· Steven Rommelsom en zijn zwager Bartholomeus Swart bij aankoop
· Luckresija van Dosburg voor verschot 16 jan. 1742
· *Modo Johannes Vrijmans Henderik zoon
528· Jacob van Ophuijsens erfgenamen
· Dit graf hebben Steven Rommelsom en zijn zwager Bartholomeus Swart gekocht 1683
· Modo Johannes Vrijmans Hendriks zoon Nijmegen de 12 okt. 1752
· Lucretia van Doesburg 16 jan. 1742
· Bij vergunning Carel Frederik Gideon vrij graven van Wartenslide Lieutenant t'ordere van Hoop(?)
· 11 nov. 1791 overgetekend aan Hendrik Sneltjes en Maria Brouwer echtelieden en hun erven
· Maria Brouwer huisvrouw van Hendrik Sneltjes ....
· Petrus Sneltjes 13 jan. 1800
· De huisvrouw van Gerrit Sneltjes genaamd Antonia ...(?) Larseman(?) 23 juli 1801
· Hendrik Snelties 23 aug. 1806
529· Jacob van Ophuijsens erfgenamen
· Dit graf.......1683
· Modo......1752
· Modo Hendrik Sneltgen en Maria Brouwer echtelieden nevens derzelver erven, ingevolge transport in dato 11 nov. 1791 aan mij vertoont en de gerechtigheid betaald S. Scheers kerkmeester
graf 685Δ
526· kerck, Willem Ryder en Peter Valckenburgh, is vervallen aan de kerck,
· een sarck steen 7 voet lanck 3 voet bredtt No
· dit grafft heeft de kerckmr. Heisen voor hem gecooren als kerckmr.
527· Hendrik Heijsen kerkmr. en Creistina Beekmans echtelieden
528· Hendrik Heijsen kerkmr. en Christina Beekmans echtelieden
· K
· 4 doden achtereen 9 aug. 1783
· is nu vol
· Johannes van Hattem 6 nov. 1819
· Jufferouw Johanna Grevers weduwe van Willem Jansen 16 nov. 1819
· Jufferouw Grada de Haas 22 jan. 1820
· Jufferouw Jantie de Haas 31 jan. 1820
· Jufferouw Annette Laurence Gertrude Spingler dochter van de Heer Albert van Spingler 17 juni 1820
· Vol met 5 lijken
529· Hendrik.......echtelieden
· K
graf 686Δ
526· Geritken van Hoemen No 114 Vso 8 steenen van 1½ voet
527· Wouter van Oosterom door aankoop de 14 april 1706
· De vrouw van Schipper Tilleman Tillemans 31 dec. 1731
· Wouter van Oosterom 2 mrt 1748
· Bij vergunning de huisvrouw van de Heer Lt. Jan Peter Hondorff geboren Elisabeth Marie Block 17 febr. 1761
· Door vergunning Tilleman Tillemans 20 okt. 1780
· *Nu de weduwe van Christoffel Gerlagh en haar erven
528· Grietjen van Heumen
· Dit graf heeft Wouter van Osterom gekocht de 14 apr. 1716
· De 9 dec. 1743 heeft Wouter van Osterom dit graf vrijwillig aan Juffr. de weduwe Christoffel Gerlagh overgegeven aan haar en haar erven
· Bij vergunning Tilleman Tillemans 20 okt. 1780
529· Grietjen van Heumen
· Dit graf .....1716
· 9 dec, .....Gerlach.....erven
graf 687Δ
526· Gysbert Sanders Erffgenamen No 42 8 steenen van 2½ voet
527· Geisbert Sanders
· De vrouw van de Schoolmr. Peter Aalberts 1 mrt 1730
· De Mr. Schoenmaker Jan Sanders van Well 21 jan. 1733
528· Gijsbert Sanders
· De Mr. Schoenmaker Jan Sanders van Well 21 jan. 1733
· K
· Mauritz Pieters Stiemer 18 juli 1804
· Jacomina Knoop weduwe Emmerick Wijnands voorheen weduwe Stiemer 30 juli 1804
· Johanna Christina Geertruida Neupe(?) weduwe van Jan Derk Romph 7 aug. 1804
· Hendrik Mathias Michiel Rappard 26 sept. 1804
· Willem ten Holt (Hoet?) 24 dec. 1804
· Vrouwe Wilhelmina Albertina Kruse ehevrouw van de Heer Hendrik Willem Rappard 2 juni 1819
· Jufferouw Johanna Leffen ehevrouw van Jan van Essen 3 juni 1819
· Jufferouw Barbara Vletter (Vlotter?) ehevrouw van de Heer Lucas Roeloffs 1819
· Jonkvrouw Livie Pradas 19 aug. 1819
· De Heer Kapitijn Pieter de Haan 4 nov. 1819
· Is vol
529· Gijsbert Sander
· De 21 sept. voor hogen verschoten 8 strs.
graf 688Δ
526· Wolter van Daell No 229 Vso een sarck 7 voet lanck 2½ voet bredtt
527· Wolter van Deel
· *De erfgenamen van wijlen de Heer Coenraet in de Betou
· Mejuffr. Petronella in de Betou 16 febr. 1758
· Kunnen der nog 2 in staan
528· Wolter van Dael
· De erfgenamen van wijlen de Heer Coenraadt in de Betouw de 2 febr. 1752
· Mejuffrouw Petronella in de Betouw 16 febr. 1758
· [Modo 1799 de ... febr. De kinderen en erfgenamen van wijlen G.
· Laamers en Johanna Catharina Barthelma Janse in leven echtelieden]
529· Wolter van Dael
· De erfgenamen van de Heer Coenradt inde Betou de 2 febr. 1752
graf 689Δ
526· Winant van Hinsberch No 318
· nu Jan Adams
527· Jan Adams
· De vrouw van de Backer Mels zijnde een dochter van voorn. Jan Adams 29 juni 1726
· *[Capt. Moltzer]
· De weduwe van wijlen Capt. Moltser geboren Bartjen van Zeest 20 nov. 1772
· *Nu Peter en Dirk van Eyseldyk
· Modo Peter en Dirk van Eyseldyk overgetekend de 9 febr. 1774
528· Jan Adams
· Modo Peter en Derk Ysseldijk de 9 febr. 1774
· De vrouw van de Heer Captijn Peter Moltzer genaamd Barta van Zeets 20 nov. 1772
· Onbruikbaar
529· Jan Adams
· Modo........1774
graf 690Δ
526· Kerck No 377 dit graff het Jan van Jost Alberts gecoft
527· Dit graf heeft Gerlach van Gent voor hem en zijn erven verkoren als
· kerkmeester
528· Dit graf heeft de kerk gekocht op de 18 april 1692
· Dit graf.......kerkmeester
· Modo de Heer Advocaat Gerlach van Gendt de 13 dec. 1772
529· Dit graf.....1692
· Dit graf......kerkmeester
· Modo 1772
graf 691Δ
526· Den Rentmr. .......soo d'kerck hem vercoft No 378 een sarck steen seven voet l. 3 voet bredtt
· nu de weduwe Haegemans
527· De weduwe Hagemans
· Nu Momma als kerkmeester gekoren
· Peter Momma okt. 1740
· De Prokur. Hendericus Momma 11 sept. 1754
· De Heer Gemeensman Jan de Roever 8 juni 1756
· De Heer Luijtelant Conradij 22 febr. 1771
528· De weduwe Haghemans
· Dit graf heeft Peter Momma als kerkmeester voor hem en zijn erven verkoren
· De Heer Lt. Conrady 22 febr. 1771
· De Jufferouw Maria Caterina Heshusius 21 febr. 1797
· Het dochtertje van de Heer M. de Bruyn junior 3 sept. 1807
· Juffrouw Johanna de Bruijn ehevrouw van den E.Heere H. van Arensbergen 27 febr. 1810
· De Heer Zimon Hendrik van Arensbergen 21 mei 1814
529· De weduwe Hagheman
· Dit graf.......verkoren
graf 692Δ
526· Jacob van Waeghensfeld No 301 een sarck steen 5 voet lanck 2 1/1 voet bredt
· Berndt van Hertevelt ende Elyssebet ter Spijck echteleuyden hebben dit graefft gekoft 1677
527· Barent van Herteveld door aankoop voor hem en zijn erven de 29 apr. 1677
· De Sleedrijver Sterck 1768
· De vrouw van N. Bisthorst 12 aug. 1768
· Modo de Heer Hendrik Rijnders Seepsieder
· Een kind genaamd Aletta van de Heer Hendrik Rijnders Seepsieder 17 jan. 1769
528· Jacob van Waghensveld
· Dit graf heeft de kerkmr. Minjou verkocht op de 29 april 1677 aan Berndt van Herteveld en zijn erven
· Dit graf heeft de kerkmr.C. Daniels verkocht aan de Heer Hendrik Rijnders en Sebilla Schuten echtelieden en hun erven de 14 jan. 1669
· Een kind genaamnd Aletta van de Heer H. Rijnders Seepsieder
529· Jacob van Waghensfeld
· Dit graf......erven
· Dit graf......1769
graf 693Δ
526· Goosen Beyer op d'Legemaart No 287
527· Gossen Beyer en Margreita Beijers
· *Modo Peternelen Elisabet de Beyer, Grada de Beijer en de kinderen van Iohanna en Maria de Beyer
528· Goosen Beijer en Margrieta Beijer
· Modo Petronella de Beijer, Elisabeth de Beijer, Geradine de Beijer en de kinderen van Johanna Maria de Beijer
529· Gooszen Beijer en Margrieta Beijer
· Modo Peternola de Beijer, Elisabeta de Bijer, Geradina de Bijer en de kinderen van Johana Marija de Bijer
graf 694Δ
526· Peter d'Gruttemaker No 130 heft den sarck selffs daerop gebracht
· nu Derrick Dreissen
527· Aelbertes Grameij en zijn huisvrouw Peternel Vifhuisen
· *Modo de Heer de Mist
· Nu Heer Rentsmeester Jacob de Mist door erfenis
· Juffr. Ida de Mist 10 okt. 1730
· De weduwe van de Zilversmit Gramy 17 jan. 1733
· Heer Bernard de Mist 11 apr. 1736
528· Peter de Gruttemaker, modo Derk Driessen
· Nu Albertus Grameij en zijn huisvrouw Peternel Viefhusen
· Modo de kinderennvan de Heer Rentmr. Jacob de Mist als erfgenaam de 21 sept. 1772
· Heer Bernard de Mist 11 apr. 1736
· 1788 den 1 maart Modo de Doodgraver G. Lambregts en zijn erven
· De oudste zoon van de Doodegraver genaamd Fransis Hermanus 6 apr. 1789
· Evert Lambregt jongste zoon 11 febr. 1803
· De vrouw van Lambrecht geboren Jerijna Willemina van Bekking 21 febr. 1804
· De Dodegraver G. Lambreghts dec. 1804
· De Coopman Jan Jacob Muller 2 aug. 1805
· De Heer Andries Meijland 6 mrt 1815
· Nog plaats voor een lijk
529· Peter de Guttemaecker Modo Derk Driessen
· Nu Albertes....Viefhusen
· Modo......1772
· Modo G. Lambregts vermogens overgifte van de Heer B.J.H. de Mist voor zichzelf en als lasthebbende van de verdere erfgenamen van Jacob de Mist d.d. 25 febr. 1788 *overget. De 1 mrt 1788
graf 695Δ
526· Gerit can Campen van Balegoeyss Erffgenamen No 65 een leye 8 voet Lanck 1½ voet bredtt
527· Gerret van Campen van Ballegoij
· [1736 de 10 april hier in begraven de vrouw van den Backer Jan Lubberts]
· [van Ree voor verschot]
· NB dit moet bij No 699 staan
· De weduwe van de Schipper Jan Vos NB voor verschot 25 apr. 1736
· Jan Swenk 28 mrt 1775
· *Nu de weduwe van Jan Swenck
528· Geurt van Kampen van Ballegoij
· K
· Terwijle het graf No 501 van Francis Haeps is weggeraakt, zo wordt dit graf weder aan denselven wedergegeven en terwijle Francis Haeps dit graf siedeert en in volle eigendom geeft aan Jan Sweenk en Maria Elisabet Overbergh echtelieden de 26 mrt 1775 en de kerkgerechtigheid betaald
· Jan Swenk 28 mrt 1775
· De Burgemeester J. Josselet 4 nov. 1790
· Juffrouw Maria Elisabeth Josselet 15 sept. 1794
· Hendrik Josselet 18 mei 1797
· De Predicant Evert Moll 23 juli 1805
· De Predicant Jacob Moll zoon van Evert Moll Predicant 27 febr. 1817
· Is vol
529· Gerrit van Campen van Ballegoij
· K
· Terwijle..........Haaps......betaald
graf 696Δ
526· Kerck
527· Kerk
· Dit graf is in verwisseling overgegeven aan Pieter Molster en zijn huisvrouw voor zijn grafstede staaande op No 413
· De weduwvrouw van de Roijdrager Frans Molster 7 dec. 1740
· De vrouw van Johannes Vermasen 24 jan. 1742
· Bij vergunning Juffer Willemina Megteld van Nijendam 30 aug. 1768
· *Modo Frans Moltzer en Clemens van Demmeltraat de 9 febr. 1744
528· Kerk
· Dit graf.......Molser......No 413
· Modo J.F. Molser en C. van Demmeltraat de 9 febr. 1774
· De vrouw van de Roydrager Frans Molster genaamd Rampers 7 dec. 1740
· Mijn vrouws zuster 24 jan. 1742
· W.M. van Nijendam bij vergunning 30 aug.1768
529· Kerk
· Dit graf is.....Molster........413
· Modo.......1774
graf 697Δ
526· Jan ter Kinder Erffgenamen No 168 Vso een sarck steen ses voet lanck 3 voet bredtt
527· Jan ter Keijnders erfgenamen
· De weduwe van Bemmel genaamd Palmert 3 mei 1726
· Nu Bernt Jansen en zijn erven door aankoop 18 apr. 1732
· *Modo Berent Iansen
· De vrouw van voornoemde Bernt Jansen 25 aug. 1734
· Geurts Deckers 3 apr. 1739
· De weduwe van Geurt Deckers 14 febr. 1749
· De weduwe van Jacob Heijmerick 2 juni 1750
· Berent Jansen 28 juli 1750
· Is vol
· Johannes Dekkers 25 juli 1764
· De vrouw van Hendrik Wellen genaamd N. Dekkers 5 apr. 1774
528· Jan ter Kinders erfgenamen
· Gardina Palmers gevolmachtigde van haar moeder en Willemina en Adriana van Bemmel als erfgenamen van Jan Palmers, hebben dit graf verkocht aan Bernd Janssen en zijn huisvrouw Jantje Evers en hun erven de 18 apr. 1732
· *Modo de erfgenamen van Jantje Evers uit haar eerste huwelijk zijn Hendrik Dekkers, Geurt Dekkers hare erven
· De vrouw van Hendrik Wellen genaamd N. Dekkers 5 apr. 1774
· Juf. Hengst 1789
· Jan Francis Hengst 28 mrt 1803
· De Heer Peter Hengst 20 aug. 1808
529· Jan ter Kinders erfgenamen
· Gerdina......Willemijne.....1732
· Modo......erven
graf 698Δ
526· Geurdt van Weiss erfgenamen No 240 een sarck steen 8 voet lanck 3½ voet bredtt
527· Hendrik van Bremen en zijn vrouw Zuster Hendrijn Thijssen door Aankoop 31 aug. A. 1687
· De dochter van voornoemde van Bremmen genaamd Vuur 13 mei 1730
· Willem Vuur 7 mei 1749
528· Geurt de Weisz erfgenamen
· Hans van Brussel en Abraham van Brussel hebben dit graf verkocht aan Hendrik van Bremen en zijn vrouw Zuster Hendrijn Tyssen de 27 aug. 1687
· Modo Adolf Hendrik van Sant en Neeltje Vuur echtelieden de 19 dec. 1772
· Willem Vuur 7 mei 1749
· Modo de Heer Bernard Crynen en Catharina Scheers echtelieden en hun Erven volgens transport d.d. 23 juli 1804
529· Geurt de Weisz erfgenamen
· Hans.......1687
· Modo......1772
· Modo......1804
graf 699Δ
526· Derffgenamen van Roest No 305
527· De erfgenamen van Wijllem Roets
· Hier is mede toe gerechtigd de kerkmr. Gerlag van Gent wegens zijn overgrootmoeder Metje Roest huisvouw van de Hopman Derck Roukens
· NB ziet bij No 695 (= De vrouw van de Backer Jan Lubbers van Ree 10 apr. 1736)
· Derk Dekkers voor verschot 23 juni 1744
· De Heer Luijtenant Albart Georg Lantman bij vergunning 10 febr. 1775
· Het zoontje van de Roijdrager Verwoort genaamd Jacob bij vergunning 24 nov. 1775
· De huisvrouw van de Roydrager Verwoert bij vergunning 22 mei 1781
· Is vol
528· De erfgenamen van Willem Roest
· Hier......Roukens
· Modo de Heer Advocaat Gerlach van Gent de 13 dec. 1772
· De huisvrouw van de Roeydrager Verwoert bij vergunning 22 mei 1781
· Is vol
529· De erfgenamen van Willem Roest
· Hier......Roukens
· Modo.......1772
graf 700Δ
526· Jacob van Haeften cum suis No 195 Vso een sarck steen 10 voet lanck 5 voet bredtt
527· Dit graf heeft Cornelis de Visser van Wiel en Willemina Otte gekocht van de erfgenamen van Jacob van Haeften 1708
· *Modo de erfgenamen van Cornelis de Visser
· De vrouw van de Vader uit het Gasthuis Cornelis van Wiel 20 okt. 1742
· Cornelis van Wiel Vader van 't Gasthus 7 jan. 1746
· *Modo nu Heremen Angenendt
· Mons. Hermen Angenenth 19 mrt 1762
· De huisvrouw van Cornelis Krol geboren Angenenth 8 juni 1763
· Monsr. Cornelis Kroll 22 nov. 1766
· Juffer N. Angenent 14 juli 1773
528· Jacob van Haeften cum suis
· Dit graf......Otten......24 jan. 1708
· Modo de erfgenamen.......Visser
· Dit graf heeft Johanna de Visser weduwe van ijlen de Heer Lodewijk van Ludik verkocht aan Johanna AengeenEndt een Willemina AengeenEndt huisvrouw van Cornelis Crol op de 12 juli 1762
· Modo de erfgenamen van de Wynkoper Herman AengeenEndt de 29 okt. 1772
· Juffer A. AengenEndt 14 juli 1773
· Juf. Angenent 1787
529· Jacob vanb Haeften cum suis
· Dit graf......1708
· Modo.....Visser
· Dit graf......AengenEndt......1762
· Modo......AengenEndt......1772
graf 701Δ
526· - (bij700)
527· Dit graf heeft Cornelis de Visser van Wiel en Willemina Otte gekocht van de erfgenamen van Jacob van Haeften 1708, 24 jan.
528· Jacob van Haeften cum suis
· Dit graf......Otten....24 jan. 1708
· Dit graf heeft Johanna de Visser, weduwe van wjlen de Heer Lodewijk van Ludick verkocht aan Johanna AengenEndt en Willemina AengenEndt huisvrouw van Cornelis Crol op de 12 juli 1762
· Modo de erfgenamen van de Wynkoper Hermen AengennnnEndt de 29 okt. 1772
529· Jacob van Haeften cum suis
· Dit graf......Otte.....1708
· Dit graf......Ludik......1762
· Modo.....1772
graf 702Δ
526· Jan van Bocholt, Reinier van Cuck, Jan Verstegen No 13 Vso een sarck steen van 8 voet lanck, 3½ voet bredt
· nu Catreina Kerckmans doechter van Anna van Boecholt
527· Dit graf heeft de Commiss Pieter van der Hoeff gekocht voor hem en zijn erven de 2 aug. Ao 1694
· Dit graf is bij afsterven van Myn Heer van der Hoeven bij erfenis gekomen aan Maria van Overschie genaamd Mevrou Giesen
· *ons K
· Lambertje van der Heggen voor verschot 19 mrt 1735
· Susanna de Vries weduwe Jan Huijbartus Craan 22 okt. 1756
· Jacobus Muller 12 nov. 1756
· De Heer Nicolaas Braber 11 febr. 1757
· Scharlotta Davids huisvrouw van Monsr. Johannes van Alpen 9 mrt 1757
· Dit graf moet voor Monsr. van Alpen bewaard worden waar in maar een plaats is waarvoor hij aan de kerk betaald heeft 5 gl. 5 st.
· Monsr. Johannes van Alpen 18 sept. 1771
· Is vol
· Mons. Maekkers
528· Jan van Boekholt erfgenamen genaamd Catharina Kerkmans, dochter van Anna van Boekholt
· Catharian Kermans weduwe Joris Pieters heeft dit graf aan de kerk verkocht op de 16 nov. 1689
· Dit graf heeeft de Commis Pieter van der Hoeff gekocht van de Kerkmrn. voor hem en zijn erven de 2 aug. Ao 1694
· Dit graf is bij afsterven van mijn Heer van der Hoeven bij erfenis gekomen aan Maria van Overschie genaamd Mevrouw Giesen 2 aug. 1718
· K
· Mons. Makkers 9 okt. 1777
· Is vol
· 1788 volgemaakt met 4 lijken. bovenste is J. van Eldik
· Jufferouw Marianna van der Brugghen 18 sept. 1815
· De Heer Jacob Backer van Leuven Majoor bij het Battelion Landmilitie 13 nov. 1815
· De Heer M.H. Winterswyk 19 jan. 1816
· De Heer Gerret Evert van den Dam 28 mrt. 1816
· Jenneken Hartman weduwe van Maurits Pieter Stiemers 2 mei 1816
· Is vol
529· Jan van Boekholt erfgenamen genaamd Catryna Kerkmans dochter van Anna van Boekholt
· Catharina.........1689
· Dit graf........1694
· Dit graf........1718
· K
graf 703Δ
526· Joppen van Jaersen sonder No
527· Poppen van Jaerssen
· *Modo Johan Vrijman Henderiks
· Poppejus Bul de Wijnkuijper 4 juni 1726
· Is vol
· De vrouw van Jurien Pas 3 aug. 1740
528· Poppen van Jaersen
· Modo Johan Vrijman Hendriks als erfgenaam van Poppen van Jaersen
· De vrouw van Jurrien Pas 3 aug. 1740
· De weduwe van Jurjen Pas 14 mrt 1791
· Simon Pas 16 mei 1792
· *Modo Mauritz Cornelis Berkenhagen en Jenneke Zyderveld echtelieden
· Modo Johannes Matthias Burck en Berendina van Hulstein echtelieden volgens transport d.d. 12 sept. 1806
· Derk Wouter Burck 13 sept. 1806
· Jufferouw Berndina Hulstyn huisvrouw van J.M. Burck 6/7 juli 1820
· Johannes Matthias Burck 29 mrt 1823
· Nog plaats
· K
· *Van wegen reparatie afstand gedaan de 22 apr. 1835 en is gedempt
529· Poppen van Jaersen
· Modo......Jaersen
· Modo Mauritz Cornelis Berkenhagen en Jenneken van Seijdervelt echtelieden en erven
· Modo Johannes......1806 door M.C. Berkenhagen gepasseerd aan mij gebleken en de kerkgerechtigheid voldaan J.J. Keer
· Uit hoofde van reparatie is door de eigenaren van bovengenoemd graf afstand gedaan aan de kerk. Nijmegen 22 april 1835 A. Noorduyn
· Los briefje: De ondergetekende eigenaren der grafstede in de Groote of S. Stephenskerk alhier, gen. Zevenhonderd drie, verklaren uit hoofde van niet verkiezen dat graf te doen herstellen en onderhouden, afstand te doen van de eigendom dier grafstede aan de Nederd. Hervormde Gemeente
Nijmegen 22 april 1835 J. van Beemen
graf 704Δ
526· kerck No 379
· nu Jan Janssen Keyser Leydecker
527· Jacob Otten door aankoop de 29 dec. 1680
· Dit graf heeft de kerk gekocht de 22 juni 1726
· Een zoon van Jan den Huijn genaamd Claas 3 okt. 1726
· Peter Croes de Nagelsmit 11 dito
· Schoutus Arnoldus Verwiell 5 sept. 1727
· De moeder van de weduwe Peter Steenhuijzen genaamd de weduwe ... 20 dito
· De Glazenmaker Derk van Oost 29 mei 1731
· Is vol
· *Wolter ten Hengel
· Een kind van de Heer Schevichaven 1 nov. 1752
· De vrouw van de Heer H.Johan van Schevichaven geboren Juffert Toelaer 18 juli 1769
· De oude Mevrou Lotichius 16 sept. 1777
· *Nu de kerkmeester H. ten Hengel
528· Jan Janssen Keijser Leydekker
· Dit graf heeft Jacob Otten gekocht de 29 dec. 1680
· De 24 juni 1726 voor de kerk gekocht
· Dit graf heeft Wouter ten Hengel als kerkmr. verkoren de 4 jan. 1747
· Modo de Medic. Doctor Hendrik Johan van Schevighaven en Margaretha Christina Toelaer de 5 dec. 1772
· De oude Mevrouw Lotichius 16 sept. 1777
· Vrouwe Johanna Catharina van Schevichaven weduwe van wijlen de Heer Stads Mede. Do. P.N. Lotichius 12 mei 1810
· Is vol
· Een doodgeboren zoontje van de Heer Derk Hendrik Jan van Schevichaven 10 mei 1820
· Is vol
· Wouter Jacob Hendrik Jan van Schevichaven zoontje van de Heer Derk Hendrik Jan van Schevichaven 30 juli 1823
· Woutera Barta Johanna Catharina van Schevichaven dochter van Derk Hendrik Jan van Schevichaven 28 okt. 1824
· Jacob Diederik Joan van Schevichaven zoontje van Derk Hendrik Jan van Schevichaven en van Henritta Jacqueline van Noot 3 nov. 1826
529· Jan Janssen Keijser Leydecker
· Dit graf.....1680
· 1726 de 24 juni voor de kerk gekocht
· Dit graf ......1747
· Modo.......1772
· Los briefje: N. 704 Modo de Med. Doct. H.J. van Schevichaven en M.C. Toelaer 1772
· 1777 de 16 sept. in begraven de oude Mevr. Lotichius
graf 705Δ
526· Noelleken Pietersen No 26
· nu Gerret Janssen
527· Gerret Janssen
· De vrouw van Jan in den Bongaart 19 mrt 1727
· De vrouw van Aart van de Waal zijnde een dochter van voornoemde
· J. in den Bongaart 14 okt. 1733
· Jan in den Bongaaert 29 mei 1745
· Jenneke in den Bongaart 2 mrt 1772
· *Modo Maria van Vugt 26 sept. 1772
528· Gerrit Janssen is geweest grootvader van Elisabeth Hendriks, getrouwd geweest zijnde aan Jan van den Bongaert
· Modo deszelfs kinderen en erfgenamen
· Modo Maria van Vugt de 27 sept. 1772
· Jeineke in den Bongaard 2 mrt 1772
· De Schoolmester Jan van de Waal 12 mei 1789
· Is vol
· Maria van Vugt 16 sept. 1791
· Jufferou Sara Tyssen dochter van Daniel Tyssen 18 juni 1806
· Sara de Jager dochter van Gerrit de Jager 15 juli 1807
· Juffrouw Anneken Klaassen ehevouw van de Heer J. Tijssen 18 juli 1809
· Juffrouw Margareta Martijntie Tijssen ehevrouw van de Heer Derk Willem Senten hier ter stede 24 mrt 1810
· Het dochtertje van de Heer van Hasselt genaamd Maria Elisabeth 27 jan. 1815
· Juff. Martynie Tijssen 14 apr. 1820
· Is vol
529· Gerrit Janssen.........Bogaart
· Modo....erfgenamen
· Modo......1772
graf 706Δ
526· Jan Elberts No 238
527· Jan Elberts erfgenamen
· *ons K
· De weduwe van de Luijtent. Maconel 4 mei 1725
· De Heer Pauwels Vaandrig onder Els 8 juli 1727
· De vrouw van de Weesvader G. Holterman 28 juli 1733
· De zoon van de Schoolmeester Haspels 1767
· Hendrik Smits 1768
· De Schoolmeester Haspels zelf 1768
· Cornelis van Nifterik 17 mei 1768
· Een meisje van het Borgerweeshuis N. van Ree 29 juni 1768
528· Jan Elberts erfgenamen
· K
· Een meisje van 't Borger Weeshuijs N van Ree 29 juni 1768
· Is vol
· 1784 29 aug. vol met 4 lijken
· Hereminna Panderen (Sanderen?) 15 sept. 1797
· Nog 1 lijk
· Gerret Pauliesen 9 jan. 1798
· Is vol
· De Blaauverver Johannes Kok 8 mrt 1814
· Geertruij van Brakel weduwe van A. van Meeteren 14 nov. 1814
· De huisvrouw van G(?) H. van Hattem geboren Everdina Derksen 13 febr. 1815
· De Heer Jacob v.d. Brugghen 18 mei 1815
· Geertruij van Essen 23 mei 1815
· Willemina van Luuren (?) weduwe van Hendrik Straatman 25 juli 1815
· Volgemaakt met 5 lijken en een kind
529· Jan Elberts erfgenamen
· K
graf 707Δ
526· Pilgrom Hilmans Servismr. No 386 Vso
527· Hendrik Franssen en Trijneke Beckeren echtelieden hebben dit graf van Mathijs Coenen en Metje van Bergsom gekocht, dewelke hetzelve graf in verwin hebben bezeten met consent van Sr. Arn. De Mist, verkocht de 27 apr. 1695
· Christiaan Gijsberts 27 sept. 1726
· De weduwe van de Timmerman Jan de Groot 18 mrt 1735
· *Modo Henderik Kruijsbergen
· De weduwe Gerrit Cruijsbergen 19 sept. 1738
· Thomas Cruijsberge 11 mei 1748
528· Hopman Pelgrum Helman
· Hendrik.........Beckers..........1695
· Deze Hendrik Fransen en Trijneken Beckers zijn geweest grootvader en grootmoeder van Hermanus Hendriks en Thomas Kruijsbergen en Hendrina Kruijsbergen, broers en zuster
· Monsr. Kruijsbergen 11 mei 1748
· Juf. Bydewits gebroten Kruk(?) voor verschot 1794
529· Hopman Pelgrum Helman
· Hendrik........Berghsom......1695
· Deze .....Harmanus, Hendrik en Thomas Kruijsberg en Hendrijna ...zuster
graf 708Δ
526· Helmich van Elswick erfgenamen No 37 Vso
· Nu den Rentmr. Reineir Beeckman
527· De Rentmr. Reijnier Beekman
· Mevrouw weduwe wijlen de Heer Capitein Willem Beekman 5 okt. 1764
· Jufferou Anthonetta Maria Swaan 4 aug. 1774
528· De Rentmeester Reijniet Beekman
· Juffrouw Antonetta Maria Swaan 4 aug. 1774
· De Heer Jan Anthonij van der Brugghen 12 jan. 1822
· Hendrik Willem van den Polder 7 febr. 1822
· Everhart Gerret Post zoontje van Jan Rombout Post 22 jan. 1824
· Ernst Peter van Lobenfels ongehuwde zoon van wijlen Mouritz Derk van Lobenfels Jaquilina Cornelia van der Meulen echtelieden 1824
· Nog plaats voor twee lijken
· Het zoontje van Theodorus Johannes Lindgreep en Johanna Diena Wilhelmina Stiemes echtelieden 24 dec. 1824
· Derk Ebbers echtgenoot van Helena Willemina Zeckel, Costos bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente binnen Nijmegen 4 nov. 1825
· Is vol voor grote lijken
· *Het lijk van Adriana Noorduijn weduwe van A. Crooij 10 okt. 1806
· Thomas Schouwenburg 28 mrt 1810
· Een doodgeboren kind van wijlen Willem George Lodewijk van Spengler en Duwertje Otters 22 mrt 1826
· Wilhelmina Johanna Diena Lindgreen dochtertje van Theodorus Johannes Lindgreen en van Johanna Diena Wilhelmina Stiemes 11 nov. 1826
· Johannes Hendrik Nemmey(?) zoontje van Johannes Nemmey(?) 21 mrt
· Memorie het doodgeboren kind van wijlen de Heer van Spengler is verplaatst den 22 okt. 1827 naar het Protestantse kerkhof bij deszelfs vader
529· De Rentmeester Reynier Beekman
graf 709Δ
526· Jan Coets Willem soen erfgenamen No153 een sarck steen van 7 voet lanck 3½ voet bredt
527· De erfgenamen van Jan Coets Willems zoon
· Hier is mede toe gerechtigd de kerkmr. Gerlagh van Gent, wegens zijn grootmoeder Catrina Coets huisvrouw van de Hopman Arnold van Gent hiervan heeft zijn vader Johan van Gent de nummer aan de kerkmr. Henr. Heijsen betaald op de 15 nov. 1643 luidt quitancie
528· De erfgenamennvan Jan Coets Willems zoon
· Hier......Gendt.....Gendt.....Gendt......quitantie
· Modo de Heer J. Weeninck en zijn erven
· De Heer F.J. Weerinck 13 juli 1791
· 1835 voor eigen kosten volgemaakt met puin
529· De erfgenamen van Jan Coets Willems zoon
· Hier....quitantie
· Modo de Heer J. Weeninck en zijn erven waarvan de gerechtigheid wegens aankoop aan mij op de 21 juli 1791 betaald is S. Scheers kerkmr. Hiervoor afgegeven een graf op het kerkhof No 80, zie rekening 1829
· Los briefje: 709 1791 begraven F.J.,Weeninck
graf 710Δ
526· Tommass van Boetholn sonder No eenen neywen steen van 1½ voet
527· Philip Caspar Schonk en zijn erven door aankoop de 7 mei 1720
· ........... 7 mei 1728
· Een kind van Monsr. Halfman 8 juli 1729
· De Heer Proponent Johan Schonk 28 sept. 1729
· Een kind van Monsr. Halfman 9 sept. 1741
· Een kind van Monsr. Halfman 16 juni 1742
· Een kind van Flip Halfman 14 aug. 1757
· Nog een kind van F. Halfman 8 okt. 1757
· Een kind van Flip Halfman en is meteen geruimd en zijn swalpen op 4 sept. 1761
· Nog een kind van Flip Halfman 3 juli 1762
· De vrouw van de Heer Gemeensman Isaak Willem Halfman geboren Johanna Obina Schonk 21 okt. 1766
· Een kind genaamnd Johan van de Heer Capetian G. de Schwartz 18 nov. 1767
· Een kind van de Heer Schonk 15 sept. 1773
528· Thomas van Bothaelen
· Dit graf is door Juffr. Peters als erfgenaam verkocht aan Philips Caspar Schonck en zijn erven en de gerechtigheid daarvan betaal de 7 mei 1720
· Een kind genaamd Johan..... van der Heer Capt. G. de Schwartz 18 nov. 1767
· De Heer Isak Willem Halfman 6 dec. 1782
· Catharina Geertruij Heymans huisvrouw van Caspar Halfman 28 febr. 1783
· Vol
· Philip Casper Halfman 18 apr. 1796
· De huisvrouw van Isaac Willem Halfman geboren Anna Elisabeth Bois 4 sept. 1802
· Een zoontje van J.W. Halfman genaamd Isack Willem 19 juni 1804
· *K
· 1835 afstand gedaan wegens reparatie en gedempt
529· Thomas van Bothaelen
· Dit graf......1720
· Modo de Heer Borger Hopman P.C. Halfman volgens overgaaf van Christ. Altrogge en A.W. Brants echtelieden, D.E. Metz weduwe W. Schonck, G. de Schwarts en N. Halfman echtelieden d.d. 8 febr. 1788
graf 711Δ
526· Abraham van Elsbrock No 161 een sarck steen van 6 voett lanck 3 voet
· bredt
527· Hendrik Reijnders en Maria Spaneburgh zijn huisvrouw
· De vrouw van Voorschreven Hendk. Rijnders 6 mrt 1728
· 1733 de 11 juli dit opgetekend op Cornelis Tillemans en Johanna van Tiel uit kracht van aankoop den dito 1733
· Schipper Tilleman Tillemans 20 nov. 1736
· Een kind van Corn. Tillemans 14 mei 1737
· Een kind van voorschreven C. Tillemans 7 sept. 1737
· Een kind van Cornelis Tillemans 27 juli 1746
· Cornelis Tillemans 16 mrt 1768
· Bij avond vrouw van Kuijten 15 okt. 1779
528· Abraham van Elsbroek
· Nu Hendrik Reijnders en Marrie Spannenburg zijn huisvrouw
· 1733 de 11 juli is dit graf verkocht aan Cornelis Tilleman en Johanna van Thiel en hun erven en de gerechtigheid betaald
· Vorenstaande grafstede verkocht an de weduwe van Kuyten en haar erven en de gerechtigheid betaald de 28 dec. 1772
· Bij avond vrouw van Kuijten 15 okt. 1779
· Jacob van Kuijten 28 mrt 1807
· Coenraat Carel Rijcken zoon van Matthys Rycken en Catharina van Suijl echtelieden 15 mei 1824
· nog plaats voor 3 lijken
529· Abraham van Elsbroeck
· Nu.........huisvrouw
· 1733......betaald
· Vorenstaand.......Kuyten......1772
· Bovenstaand graf is door overlijden van de Heren Jacob en Arnoldus van Kuiten overgegaan naarvhun erven, en is vervolgens daarvan afstand gedaan door J.G. Kranck en zijn huisvrouw ten behoeve van hun zwager M. Rycken, bij het volgende transport zijnde het originele aan mij ondergetekende kerkmeester vertoond W.J. van Roggen
· Aangezien er door de verzakking en ruiming van het graf in de Grote of S. Stephens Kerk binnen dezer stad gen. No 711 toebehorende hebbende aan onze neven Jacob en Arnoldus van Kuyten de onkosten zijn veroorzaakt van tien gulden zes stuivers welke onkosten door onze zwager M. Rycken zijn voldaan, zonder dat wij verkiezen ons aandeel in dezelve te dragen, zo is het dat wij ondergetekenden bij dze verklaren afstand te doen van ons recht op het voornoemde graf ten behoeve vaan M. Rycken en Catharina van Tuyl en hun erven, verzoekende de kerkmeester van deze onze afstand aantekening te doen in het gravenboek der St. Stepehenskerk. Nijmegen de 23 juni 1824, get. J.G. Kranck, A.M. Kranck geboren van Tuijl
· los briefje: originele verklaring Aangezien......Tuijl
graf 712Δ
526· D'erffgenamen van Jan van Boecholt No 255 een sarck steen 7 voett
· lanck 3½ voet bredtt
· nu de Beseinder Johan Jelissen
527· De Besiender Jan Jelissen wegens Jan van Boecholt
· Een dochter van Mr. Hendrick van Endt de Haammaker die getrouwd was aan Antonij Peters als mede erfgenaam van Jan Jelissen 3 mrt 1724
· De vrouw van voornoemde Mr. v. Endt de Haammaker 9 aug. 1724
· De broers vrouw van voornoemde Mr. 22 mrt 1727
· Hubbertus Menssen 7 okt. 1750
· Abraham van Ent 27 sept. 1752
· Simon van Onsenoort 18 apr. 1755
· De Schoenmaker Ian van Endt 27 sept. 1755
· De vrouw van Ent genaamd Roskam 3 dec. 1779
· De weduwe van Menssen 16 sept. 1780
528· De Beziender Jan Jelisen wegens Jan van Boeckholt
· De kinderen van Jan van Endt en deszelfs kindskinderen, zijnde Maria Catharina van Endt huisvrouw van Christ. de Roos, Sophia van Endt, Anna van Endt, en twee zonen van Johannes Martinus van Endt de 22 sept. 1772
· Maria Kersten weduwe van Jan van Endt de 17 okt. 1772
· [Modo H. Mensen en zijn erven de 14 sept. 1780]
· *Volgens schriftelijke verklaring van Corn. Engelen als enige erfgenaam van H. Mensen is nevenstaande overtekening abusief geschied en blijft dus dit graf aan de familie van van Endt
· De weduwe van Mensen 16 sept. 1780
· Maria Audigier huisvrouw van de Heer D. van Endt 27 juni 1806
· Jan van Endt 19 aug. 1806
· Frederika Vreemen(s) huisvrouw van de Mr. Timmerman Knurkes(?) 26 okt. 1807
· De Heer Derk van Endt 3 oogstm.1810
529· De Beziender Jan Jelissen wegens Jan van Boeckholt
· De kinderen......1772
· Maria ......1772
· [Modo.......1780]
· Volgens.......Cornelius.......familie van Endt, 26 juni 1806
graf 713Δ
526· Kerk No 410
527· K kerk
· Een kind van de Heer Antonij Fredrik van Omphal 4 mei 1742
· Een kind vcan de Heer Joham Williem Rappard 9 juli 1742
· Een kind van Eberard Prinsen 26 sept.1742
528· K kerk
· Een kind vcan E. Prinsen 16 sept. 1742
· Dit graf is goed om kleine kisten in te zetten
· Een meisje van het Borger Weeshuis genaamd C. Roukens 27 juni 1793
529· Kerk
graf 714Δ
526· (nummer gewijzigd van 715 in 714)
· Baltuss Coennen No 191
527· Baltus Coenen
· [Roeloff Hendrickx en Hendrik Hendrickx Derk Huijdenaar]
· Een zoon van de Franse Predicant Viguoier genaamd Germine NB voor
· verschot 19 mrt 1735
· De Heer Jan Baptist Huijbreghts Heerings voor verschot 14 aug. 1742
· De vrouw van Hendrik Lauwerensen 14 jan. 1757
528· Roeloff Hendriks en Hendk. Hendrikx
· Nu Derk Huydenraat
· Gerrit van Wassenburg en K. Cnabbelhouwer echtelieden hebben dit graf verkocht aan Peter Tier en zijn erven en de gerechtigheid daarvan betaald de 27 apr. 1741
· De vrouw van Hendrik Lauwerensen 14 jan. 1757
· Modo Johannes Muller en Anna Catharina van Swelm echtelieden volgens transport d.d. 5 mrt 1803
· Modo Johan Willem Muller en Geertruij VerWeij echtelieden volgens transport d.d. 23 dec. 1806
529· Roeloff Hendriks en Hendrik Hendrikx
· Nu Derk Huijdenraat
· Gerrit.......1741
· Modo.......transport mij gebleken 5 mrt 1803 gerechtigheid betaald J.J.Keer
· Modo......1806 mij vertoond gerechtigheid betaald J.J. Keer
graf 715Δ
526· (nummer gewijzigd van 714 in 715)
· Roeleff Hendricx No 192 Hendrick Hendrissen
· Nu Derrick Huydenraet
527· [Baltus Coenen]
· Derk Huijdenraat
· *K
· Mons. Pierre Blisson NB voor verschot 12 apr. 1735
· Nu Peter Tier en zijn erven
· De vrouw van Peter Tier 29 apr. 1741
· Peter Tier 30 jan. 1742
528· Baltus Coemen
· K
· Peter Tier 30 jan. 1742
· Heer Prock. Peter Tier 6 nov. 1783
· 1794 volgemaakt met 4 lijken
· De Koopman Huibert Labee 12 sept. 1817
· Sibilla Opwijerda 25 okt. 1817
· Helena Sterk huisvrouw van de Dueseklopper Labee 28 okt. 1817
· De Heer Gijsbertus Enkelaar 2 dec.1817
529· Baltus Coemen
· K
graf 716Δ
526· Derck van Luett No 103(?)
· dit graefft is by de kerckmrn aengecofft 1668
527· (door accolade verbonden met 717)
· Hendrik Boscamp
· Deze twee nummers heeft de Heer Burgemr. Nicolaas Fagel van de kerk voor hem en zijn erven gekocht op de 12 sept. 1698. Is een kelder
528· Derk van Luet nu Hendrik Boscamp
· (door accolade verbonden met 1717)
· De 2 juli 1668 dit graf voor de kerk gekocht van Henmdrik Boscamp en Angenes zijn huisvrouw
· Rein de Haen
· Dit graf voor de kerk gekocht van Hendrik Boscamp en Angenes Deck echtelieden op de 17 mrt 1671
· Deze twee graven No 716 en 717 heeft de Heer Burgemeester Nicolaas Fagel voor hem en zijn erven van de kerkmeesteren gekocht op de 12 sept. 1689 en heeft daar een kelder van doen metselen.
· *Cornelia Alida van der Goes vrouw van de Heer Mr. Leonard de Beyer Secret. en Gerech Schrijver 8 juni 1784
· De Heer Raatseketaris Leonard de Beijer 11 jan. 1800
· De Heer Jacob de Beijer 18 dec. 1802
· De Jonckhr. M.E. des Filattes 19 dec. 1804
· Jufferouw Johanna Catherina van der Brugghen dochter van de Heer J.D. van der Brugghen 19 aug. 1807
· De Heer Frank de Beijer zoon van wijlen de Heer Secretarus L. de Beijer 23 juni 1809
· Adriana van der Brugghen dochtertje van de Heer Johan Diederik van der Brugghen 17 juni 1816
· Jacob Willem van der Brugghen zoon van de Heer Ontvanger Johan Diederik van der Brugghen 6 okt. 1817
529· Derk van Luet.....huisvrouw
· Rein de Haan
· Dit graf.....1671
· Deze twee......metselen
graf 717Δ
526· Albert Versteggen No 103
· Dit grafft bij de kerkmrn. aengecofft 1671
527· (door accolade verbonden met 716)
· Hendrik Boscampt
· Deze twee graven No 716 en 717 heeft de Heer Burgemeester Nicolaas Fagel voor hem zijn erven van de kerkmeesteren gekocht op de 12 sept. 1689 en heeft daar een kelder van doen metselen
graf 718Δ
526· Wichman Buyss sonder No
527· Wijchman Buijs
· *Modo de erfgenamen van Wighman Martijnij en de erfgenamen van Rutgers van Buyl
528· Wijchman Buijs
· Modo......Martini......Buijl
529· Wychman Buijs
· Modo........Buyl
graf 719Δ
526· Frans Braene No 147 Vso eenen niewen steen soo hy selvs ghecogt van derdenhalven voett
527· Cornelis de Visser en Wilhelmina Otten zijn huisvrouw door aankoop de 24 jan. Ao 1694
· *De erfgenamen van Cornelis de Visser
528· Frans Braem
· De erfgenamen va Rijck Braem en Jenneke Gront hebben dit graf verkocht aan Cornelis de Visser en Willemijn Otten zijn huisvrouw de 24 jan. 1694
· Modo de erfgenamen van Cornelis de Visser
· Modo Johanna de Visser weduwe van Lodewijk van Ludik de 2 sept. 1772
529· Frans Braem
· De erfgenamen.......Ryck......1694
· Modo........Visser
· Modo.......1772
graf 720Δ
526· Jacob Floris No 366 een sarck steen 7 voet lanck 2½ voet bredtt
· dit graff is gecofft bij de Beseinder Evert ingen Oyl en Harnsken zyn huysvrou
527· Evert IngenOol en Harnsken IngenOol zijn huisvrouw door aankoop
· De vrouw van Peter Engelen de Stadstimmermr. 1 sept. 1726
· De Poortier van de Meulepoort Derk Blankerts 8 jan. 1727
· De weduwe van de Glasemaker van Enkhuijsen 13 mei 1739
· De vrouw van Leendert Blankers 19 aug. 1755
· Hendrina Engelen weduwe van Albertus van Biesen 2 juni 1762
· Leendert Blankers okt. 1775
528· Jacob Florijs
· Dit graf hebben Floriske en Catharina Drissen met Maayken Janssen met consent van de kerkmeesteren verkocht aan de Besiender Evert InghenOel en Hansken InghenOel zijn huisvrouw
· Modo de erfgenaam Evert Inghenoel
· Leendert Blankers okt. 1775
· Evert van Wolsum 10 jan. 1797
· Adriana Wolsink 23 nov. 1801
· De huisvrouw van R. Opweirda geboren Johanna Geertruij Spuls 27 febr. 1804
· Gradus Opwijrda zoon van Robertus Opwyrda 18 mrt 1809
529· Jacob Florijs
· Dit........huisvrouw
· Modo.......Inghenoel
graf 721Δ
526· Conraet Hoemaecker erfgenamen sonder No een sarck steen ses voet lanck 3 voet bredtt
527· Coenraet Hoijmaakers erfgenamen
· Hier van dit graf is de nomber betaald aan de kerkmr. Heijsen door Coenraat van Beringhen die overgrootvader is geweest van de kinderen van Jonr. Georg Adolph van Ulft en Naletta Swem echtelieden
· Juffr. de weduwe Maillart moeder van de Franse Predict. Maillart NB voor verschot 21 apr. 1739
· *Mevrouw Degenaar
528· Coenraad Hooymaakers erfgenamen
· Hier.......Beringen.....Ulfft.....Alletta......echtelieden
· Modo de Heer en Mr. Peter van Middeldorff de 22 sept, 1772
· Juffer de Weduwe Maillart moeder van de Fransche Predikant Maillard 21 apr. 1739
529· Coenraad Hooymaekers efgenamen
· Hier......echtelieden
· Modo........1772
graf 722.723Δ
526· Hendrich van der Linden kerckmr. twe graften sonder No een lye ende een sarck 7 voet lanck 4 voet bredt
527· Hopman Sijmen van der Lijnden
· Hopman Sijmen van der Lijnden
· Van dezez twee groeven is een kelder gemaakt en de ingang van de kerk gekocht
· *Modo de Heer Borgemr. Van der Linden
528· Hopman Sijmen van de Lijnder
· Van.......gekocht
· Hopman Sijmen van de Lynden
· Modo beide deze Nos de kinderen en erfgenamen van wijlen de Heer Borgermr. Frans van de Lynden en Mevrouw Agneta van Harwaerden in leven echtelieden
· 1793 Modo J.F.L. Kramp Mr. Smit en zijn erfgenamen op vertoond handschrift van overgaaf en getekend uit last en naam van de erfgenamen van wijlen de Heer F. van der Lynden door Vrouwe J. van Dedum tot Driesberg geboren van Renesse van Wilp de 16 febr. 1793, was getekend S. Scheers kerkmr.
· *Modo de Heer Johan Adolphus Quack en Vrouwe Anna Cath. Wapperman echtelieden d.d. 10 okt. 1802
529· Hopman Symen van de Lynden
· Van.......gekocht
· Hopman Symen van de Lynden
· Modo..........van der Lijnden......echtelieden
· Modo J.F.L. Kramp Mr. Smit (Custos van de St. Stevenskerk) op vertoont.......Lijnden.....Kerkmr.
· Modo......Wupperman.....echtelieden op vertoond handschrift van J.F.L. Cramp de 10 okt. 1802 de kerkgerechtigheid hiervan betaald J.J.Keer kerkmr.
graf 724Δ
526· Clemens Roest No 306 een sarck steen van 7 voet lanck 3½ voet bredtt
527· De erfgenamen van Clemens Roest
· Hier is mede toe gerechtigd de kerkmr. Gerlach van Gent wegens zijn Overgrootmoeder Metjen Roest huisvrouw van de Hopman Derk Roukens
· De weduwe Kats 24 mrt 1742
528· De erfgenamen van Clemens Roest
· Hier.......Roukens
· Modo de kinderen van Dom. Lourens van den Bergh de 13 dec. 1772
· De weduwe Kats 24 mrt 1742
· Elisabeth van den Bergh 1787
· De Heer Borgemr. Van den Bergh 8 juni 1787
· Gijsbertha Emilia van den Bergh 5 aug. 1801
529· De erfgenamen van Clemens Roest
· Hier.........Roukens
· Modo.......1772
graf 725Δ
526· Jan van Kempen Goerdt soen sonder No daerop eenen nijen steen van derdenhalven voet met den nijen naem
527· Johan van Kempen Guert zoon
· *Nu Nicolaes Vermase en J. Kleijnpennink
· Monsr. Nicolaes Vermase en IJda Huijberts zijn vrouw. Zij beide tegelijk begraven 20 juli 1753
528· Johan van Kempen Geurt soon
· Modo de Bakker Nicolaes Vermaesen en Jacobus Kleijnpennink als erfgenamen
· Mons. Nicolaas Vermasen en Ida Huijberts zijn ehevrouw beide te gelijk 20 juli 1753
529· Johan van Kempen Geurt Soon
· Modo........erfgenamen
graf 726Δ
526· Casper van Kniphuijsen Vrauw No 47 een nye steen van 2½ voet
· nu Dyngna Wessels dehuysvrau van Ansom Wylens
527· Digna Wessels de huisvrouw van Ansum Willems
· *ons K
· De Quartiers Bode Jan Compagne NB voor verschot 14 sept. 1731
· Agnita Fago 24 juli 1748
· De weduwe van Willem de West genaamd Anna Margriet Winna 28 sept. 1759
· De zoon van Jan Derk Borgemeesters 23
528· Dingna Wessels de huisvrouw van Ansom Willems
· *K
· De zoon van Jan Derk Borgemeesters 23 sept. 1759
· Mons. Barkna 14 1783
· Anna Ewoudt vrouw van Mons Warnier 24 juni 1783
· Is vol
· Op nieuw begraven Hendrikus van Gumster 2 apr. 1805
· W(?) J. Dietz senior 20 mei 1805
· Willem Commenent van het Borgerweeshuius 29 juni 1805
· Hendrina Roelofse weduwe van B. van Zinderen 19 juli 1805
· Is vol
529· Dingna Wessels de huisvrouw van Ansom Willems
· K
graf 727Δ
526· Christiaen nu Johan Otten No 142
527· Christina nu Jan Otten
· *G. V. Schwanenburg
· Een dochter van de Heer Gerardus van Zwanenburgh genaamd Johanna Christina, zijnde een Quezel 10 dec. 1726
· Voorn. Heer Gerardus van Swanenburg 1 okt. 1734
· De zoon van Wellem van Ravesteijn 15 apr. 1741
· De weduwe van Jan Willem van Swanenborgh 13 dec. 1758
· De huisvrouw van Willem van Ravesteijn geboren Swanenborg 16 juni 1769
· De Heer Schenk 24 jan. 1776
528· Christina nu Jan Otten genaamd Snoek
· Deze Jan Otten is grootvadr geweest van Gerrit van Swanenburgh en den 11 juli 1726 overgetekend op deze G. v. Swanenburg
· Modo de Familie van Swanenburg de 14 juli 1772
· De Heer Schenk 24 jan. 1776
· De Heer van Ravesteyn 1788
· De Heer Advoc. Swanenborg 16 apr. 1792
· De huisvrouw van J.J. van Swanenburgh geboren Maria Helena Hengst 5 febr. 1803
· Joannes Josephus van Swanenburg 19 apr.
529· Christina nu Jan Otten genaamd Snoek
· Deze........Swanenburg
· Modo.......1772
graf 728Δ
526· Jelis Pieters nu Herman dÇour sonder No
527· Herman van Wijchuijsen Chour
· De weduwe de Roij 31 jan. 1725
· De weduwe Tuart geboren van Poor 8 mrt 1729
· De weduwe van Harmen Joghems geboren van Poon (Boon?) 6 dec. 1746
· *Anna van Rooijen en haar kinderen en Jan van Rooijen en zijn erven
· Ian van Rooijen 15 aug. 1753
· De vrouw van Johannes van Breugel 31 dec. 1754
528· Herman van Wychuijsen Chour
· Modo Anna van Rooijen en haar kinderen en Jan van Rooijen en zijn erven
· De vrouw van Johannes van Breugel 31 dec. 1754
· Heer Soete Kau Binnenvader in het Oud Borger Gasthuys voor verschot 28 okt. 1795
· *K voor verschot
529· Hermen van Wychuijsen Chour
· Modo......erven
graf 729Δ
526· Willem Huyberss No 248 en Frensken Pauwels
527· Willem Huijbert en Frensgen Pauwels
528· Willem Huijbert en Fransken Pauwels
· K
529· Willem Huijbert en Fransken Pauwels
· K
graf 730Δ
526· Stin Schripsus No 260
527· Samuel van Leeuwen nu Gradus Trost gekocht
· *Gerrandus Troost
· Een zuster van de Chirurgijn van Leeuwen 15 mei 1725
· Nog een zuster van voorn. van Leeuwen genaamd Maria 29 okt. 1728
· Wilhelmina Trost 28 sept. 1743
· Hendrik Troost 3 aug. 1756
· Lambarta van Enthoven weduwe van Hendrik Troost 23 febr. 1765
528· Samuel van Leeuwen
· Deze grafstede is verkocht door Jan Sirckel en Elske van Luijk als erfgenamen van Anna van Leeuwen en Gerrardus Troost de 27 sept. 1743
· Dit graf No 730 heeft Gerardus Troost verkocht en in volle eigendom overgegeven aan de Gemeensman Casper Daniels, volgens getekend handschrift van Gradus Troost de 31 okt. 1775
· Dit graf heeft de Gemeensman Casper Daniels verkocht en in volle eigendom overgegeven aan de Banket Bakker Johannes Gagel en Gertruij Tijsen echtelieden en hun erven en de kerkgerechtiogheid daarvan betaald de 31 okt. 1776
· Leunberta van Endhoven weduwe van Hendrik Troost 23 febr. 1765
· Johan Gagel 23 mrt 1785
· Vrouw Gagel 1787
· Juffr. Wilmina Antoinette Petronella Adriana van Heemskerken 25 sept. 1818
· Mevrouw Cornelia van t Ruijt weduwe van wijlen de Heer Geradus Lijna 20 jan. 1819
· De Heer D. v. 't Ruyt 16 mei 1820
529· Samuel van Leeuwen
· Deze.......1743
· Dit graf......1775
· Dit graf ......1776
· Modo de Heer D. van t Ruit en zijn erven volgens transport d.d. 11 sept. 1806 overgetekend 25 sept. 1818 en de kerkgerechtigheid voldaan J.J.
· Keer kerkmr.
graf 731Δ
526· Hendrick Roest Erffgenamen No 187 Vso
527· De erfgenamen van Hendrik Roest
· Hier is mede toe gerechtigd de kerkmr. Gerlag van Gent wegens zijn overgrootmoeder Metjen Roest huisvrouw van de Hopman Derk Roukes
· *dit graf kan niet gebruikt worden
528· De erfgenamen van Hendrik Roest
· Hier.......Roukens
· Modo de Heer en Mr. Jan in de Betouw Schepen en Raad der Stad
· Nijmegen de 13 dec. 1772
· Dit graf heeft Mijn Heer In de Betouw gegeven aan de kerk in het jaar 1783
· K
· Dit is goed voor kinderen
529· De erfgenamen van Hendrik Roest
· Hier........Roukens
· Modo.....1772
· Aan de kerk overgegeven de 17 sept. 1783
· K
graf 732Δ
526· Gerit Nyber No 203
· Dit grafft bij Hendrik Boeners dodengraver gecofft 1671
527· Sr. Abraham Coets en Elisabeth Roelands echtelieden door aankoop van de kerk de 14 juni 1690
· 1757 nu de Gemeensman en kerkmeester Isaak Rijnders en Elisabeth de Clerck zijn huisvrouw
528· Gerrit Nyber nu Willem van Druijten wegens zijn huisvrouw
· Dit graf heeft Metjen van Haeps weduwe van Willem van Duijren verkocht aan Hendrik Beumers Dodegraver op den 1 juli 1671
· Dit graf komt nu de Kerk toe alzo de kerkmeesteren hem een ander graf
· daarvoor gegeven hebben zijnde No 762
· Dit graf is op de 14 juni 1690 door de kerkmeesteren verkocht aan Sr. Abraham Coets en Elisabeth Roelands zijn huisvrouw
529· Gerrit Nijber nu Willem van Druyten wegens zijn huisvrouw
· Dit graf heeft Metjen van Haps...1671
· Dit graf komt nu.....762
· Dit graf.....huisvrouw
graf 733Δ
526· Nicolaus Nyberts No 202 een sarck steen affgehouden noch vier voet
· lanck dry voet bredtt
· dit grafft is gecofft by Abraham Coets en Lysbert Roelants syn huysvrau
· 1660
527· Abraham Coets en Lijsberth Roelantd zijn huisvrouw door aankoop op de 12 febr. 1660
· 1757 nu de Gemeensman en Kerkmeester Isaak Rijnders en Elisabeth de Clerck zijn huisvrouw
· Modo A. Dibbets en Johanna Nyhoff
528· De Erfgenamen van Claas Nijber
· Dit graf heeft Willem van Duijren verkocht met consent aan Abraham
· Coets en Lijsbet Roelands zijn huisvrouw de 12 febr. 1660
· Voors. No 732 en 733 een graf zijnde, heeft de Kerkmr. Isack Rijnders voor hem en zijn erven gekozen
· Bovenstaande No 732 en 733 heeft de Kerkmr. A. Dibbets, met overleg en consent van Heeren Borgermeesteren en Kerkmeester uit den Raadt geruijlt, en daar overgegeven No 619, 620, 621 en 622, om reden als daarbij is te zien. Nijmegen de 19 mrt. 1772
· Yda Arnolda Dibbets 25 apr. 1784
· A. Dibbets aug. 1785
· Maria Adriana Engelen dochter van de heer Insinjuer Engelen 12 sept. 1815
· De Heer Coenraad Lodewijk Brunings Insinjuer en Chef van de Waterstaat 17 aug. 1816
· Willem Beijerinck zoontje van de Heer Martinus Gijsbertus Beijerinck 24 juni 1817
· Willem Beijerinck zoontje van de heer Martinus Gijsbertus Beijerinck 17 nov. 1818
529· De Erfgenamen van Claas Nijber
· Dit graf....1660
· Voorschr. No .....gekozen
· Bovenstaande.....1772
graf 734Δ
526· Peter Schroeff No 199 eenen nie steen van 2 voet
· Dit graf heeft Jonr. Bemmel huysvrau gecofft
527· (door accolade verbonden met 735)
· 734. Dit graf komt Jonr. Adriaan van Bemmel door aankoop van deszelfs huisvrouw dato 1663
· 735. Jonr. Bemmel
528· (door accolade verbonden met 735)
· Dit graf heeft de Kerkmeester Heijsen gekocht van Evertie Ewolts en Jan Schroeff en 't zelve wederom verkocht aan de huisvrouw van Zalr. Jonr. Adriaan van Bemmel 1663
· Modo de Hoogwelgeb. Heer Johan Adriaen Baron van Bemmel, Heer van den Beukelaar volgens magescheid van wijlen de Heer Johan Boudewijn Baron van Bemmel tot Bemmel de 27 mei 1762 opgericht
529· (door accolade verbonden met 735)
· Dit graf heeft .....Heisen....1663
· Modo......opgericht
graf 735Δ
526· Derick van Bemmel No 187 eenen nie steen van 2 voet
527· (door accolade verbonden met 734)
· Jonr. Bemmel
528· (door accolade verbonden met 734)
· Jonker Bemmel
528· (door accolade verbonden met 734)
· Jonker Bemmel
· Modo de HoogwelGeb. Vrouwe Maria Anna Gertruydis Baronesse van Bemmel Douariere Herteveld volgens magescheid van wijlen de Heer Johan Boudewijn Baron van Bemmel tot Bemmel de 27 mei 1762 opgericht.
529· (door accolade verbonden met 734)
· Jonker Bemmel
· Modo.....opogericht
graf 736Δ
526· Cornelis Aents No 72 een sarck steen 5 voet l. dardenhalve voet bredtt
527· Cornelis Arts erfgenamen
· *Klas Vermase Jan Vogel en
· De Boekhouder van 't Monopolium Dribeek 29 dec. 1728
· Nu de erfgenamen van Claas van Wanraaij en Hilleke Wolters echtelieden zijnde Claas Vermasen, Jan Vogel, Capt. Huning en N.N. Bor
· De stiefdochter van Jan Vogel genaamd Willemina Straat 13 juni 1730
· Jan Vogel 6 nov. 1733
· De weduwe Vogel 17..
· Jan Vermasen 5 aug. 1768
· De zoon van Vermase 29 dec. 1780
528· Cornelis Artsz erfgenamen
· Voor 't verschot op No 749 geschied, in dit graf een inlaag gedaan, zijnde dit graf en No 749 dezelfde erfgenaam
· Nu de erfgenamen .....Vermaasen.... Captn. Hunningh....N. Bor
· Modo Johannes Vermaesen en Johanna Stevens echtelieden, Mourus de Bruijn en Helena Vermaesen echtelieden, Hendrik Berkenboom en Willemina Vermaasen echtelieden, Willem van Arnhem en Barbera De Bruijn echtelieden, Catarina van Arnhem, weduwe van Anthonij de Fokker als erfgenaam van de weduwe Vogel
· De zoon van Vermasen 29 dec. 1780
· De Meester Loodgieter Pieter Laurentius 3 okt. 1817
· *De Heer Albertus van Manen 22 apr. 1774
· Jan Gijsbertus Vermasen van Hulsteijn 11 okt. 1817
· Jufferouw Helena Johanna van Arnhem weduwe van de Heer Albertus van Manen 9 nov. 1820
· Nog plaats voor 1 lijk
· Catharina Clasina Vermasen weduwe van Pieter Laurentius 3 okt. 1826
529· Cornelis Artsz erfgenamen
· Voor 't verschot......erfgenaam
· Nu de erfgenamen.....Bor
· Modo Johannes Vermasen......de Bruyn...Berbera de Bruyn...de Fokert.....Vogels
graf 737Δ
526· Emont Huyberts No 226 eenen steen van 2 voett
527· De erfgenamen van Eemont Huijberts
· Jan Hengst 20 mei 1750
· Juffer Johanna Sophija Hengst 8 okt. 1773
· De Heer van Dijck bij vergunning 10 okt. 1777
528· De ergenamen van Emont Huyberts
· Modo de erfgenamen van Hermanus Hinghs, in de Smidstraat, en de erfgenamen van Jan Hamer
· De Heer van Dijck, bij vergunning 10 okt. 1777
529· De erfgenamen van Emont Huijberts
· Modo......Hamer
graf 738Δ
526· Jan Vonst No 381
527· Claas Fuijr door aankoop in dato de 21 nov. 1795
· Een zoon van Willem Vuur 12 febr. 1732
· De weduwe van Claas Vuur 28 mrt 1733
· Antonia Warneeke huisvrouw van Gurt van Oort genaamd Wense 30 juni 1758
· De tweede vrouw van Gurt van Oort genaamd van Wense 18 okt. 1773
· De Schipper N. van Meeteren 20 sept. 1775
528· Jan Voest
· Dit graf is door Jan Voest en de erfgenamen van Naeleken Voeste verkocht aan Claas Fuijr 21 nov. 1765 en de gerechtigheid daarvan betaald
· Modo de kinderen en erven van Jan van Winsen genaamd van Oort de 10 okt. 1772
· De Schipper N. van Meteren 20 sept. 1775
· J. van Winsen genaamd van Oort 1 nov. 1791
· Hermen van Winssen bijgenaamd van Oort 15 dec. 1807
· Frederik van Rienen 10 okt. 1825
· Anna Catharina Heegman weduwe Frederik van Rhienen 31 jan. 1827
· Siliua Wouterna van Meeteren zuster(?) A. de Jager 12828
· Is vol
529· Jan Voest
· Dit graf.......betaald
· Modo......1772
graf 739Δ
526· Jan van Mekeren sonder No
· nu d'Erffgenaemen van Willem Roukens
527· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Meekeren echtelieden, alleen toestendig
· Juffr. de weduwe Roukens 17 mrt 1730
· De vrouw van de Wijnkoper Wiltbrennink t'Arnhem, geboren Roukens 31 aug. 1733
· Juffr. Wilhelmina Catharina Roukens 14 mrt 1738
· De Heer Out Schepen Johan Maghel Roukens 19 apr. 1772
· De Heer Advokaat Theo. Leo. Roukens 29 mei 1782
528· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Mekeren echtelieden, alleen toestendig
· Modo de Heeren Ant. Roukens en Theod. Leo. Roukens den 13 dec. 1772
· Juffr. Wilhelma Catharina Roukens 14 mrt 1738
· De Heer Oudt Scheepen Johan Maghil Roukens 13 apr. 1772
· De Heer Advokaat Theo Leo Roukens 29 mei 1782
· Deze zijn in 1790 de 27 dec. Geruimd
· Een kind van de Burgermr. Roukes 20 febr. 1787
· Een kind van de Burgmr. Roukens 22 juli 1788
· De huisvrouw van de Burgmr. Roukens genaamd Adriana Joh. Jongbloet 27 dec. 1790
529· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Mekeren echtelieden, alleen toestendig
· Modo de Heeren A.A. Roukens en Theod. Leo Roukens de 13 dec. 1772
graf 740Δ
526· Willem Roukens sonder No hercommende vande Mekeren twe nie steenen van 2½ voet
527· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Meekeren echtelieden alleen toestendig
· Een kind van de Heer Out Schepen Roukens 31 okt. 1749
· Een kind genaamd Jan Abraham van de Heer Out Schepen Roukens 16 febr. 1754
528· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Meekeren echtelieden alleen toestendig
· Modo de Heeren A.A. Roukens en Theod. Leo. Roukens de 13 dec. 1772
· Een kind genaamd Jan Abraham van de Heer Oud Schepen Roukens 16 febr. 1754
529· De erfgenamen van Willem Roukens en Thomasken van Mekeren echtelieden alleen toestendig
· Modo......1772
graf 741Δ
526· Jan Brandon
527· Johan Brandou
· Zijn gerechtigheid van 't begraven niet voldaan nu de Kerk
· Moses Larribal 17 jan. 1744
· Kan niet meer in begraven worden
528· Johan Brandou
· Zijn gerechtigheid van 't begraven niet betaald
· K
· Moses Larival 17 jan. 1744
· Kan niet meer in begraven worden
· Anna de Groot 29 okt. 1782
· Vol. Is maar een graf voor een kist
· Vrouw Legmond 28 juli 1794
· Is vol
529· Johan Brandou
· Zijn gerechtigheid van 't begraven niet voldaan
· K
graf 742Δ
526· Kercke sonder No
527· Kerk
· De weduwe van de Schoolmr. Mijsenheijm geboren van Wessum 16 apr. 1726
· De Stokmr. Zeverijn Hofmeijer 30 juli 1726
· Roukes de Wijnkoper 20 aug. 1726
· De weduwe Adams 27 sept. 1726
· Is vol
· *Van As als Kerkmeester gekozen
· De dochter van de oude Monsr. van As 20 okt. 1759
528· Dit graf heeft de Kerkmeester Derk van Nas uitgekozen voor hem en zijne erven. Hetzelve ligt achter het Choor
· Modo de erfgenamen van D. van Nas en G. Gerrits de 29 sept. 1772
· De dochter van Monsr. van As 20 okt. 1759
· Antonij Stemberg 3 mrt 1803
· Jacob Scherpenhuijsen bij vergunning 20 mei 1816
· Jufferouw Maria van Niftrik ehevrouw van de Heer J.H. van Hulstijn 27 dec, 1820
529· Dit graf heeft de Kerkmeester Derk van Nas uitgekozen voor hem en zijne erven. Hetzelve ligt achter het Choor
· Modo......1772
graf 743Δ
526· Jan van Tiell sonder No ghehoorende nu aend'erfgenamen van Gherhardt Vervoort
527· De erfgenamen van Gerard Vervoert
· *Ons. K
· Juffer Wilhelmina Frederica Maria Schniewind 7 dec. 1758
· Elisabeth van Doesburg 16 dec. 1758
· De zoon van de Luijtenand Everhard Nyenhuys genaamd Johan Jurien 14 juli 1759
· De Wagmeester A. Rickken 1779
· Vrouw Helmers 12 okt. 1779
· Dit graf is vol maar daar kunnen nog kleine kinder in
528· De erfgenamen van Gerhard Vervoert
· K
· Vrouw Helmers 12 okt. 1779
· Dit graf is vol doch er kunnen nog kleine kinderen in
· Mats van Kesteren 21 juli 1794
· Is vol. Dit is een graf van 1 kist
529· De erfgenamen van Gerhard Vervoert
· K
graf 744Δ
526· Derck Driesen No 164 Vso Willem Druyten heft de huisvrouwe daervan
527· Dit graf heeft Carel Rampers als Kerkmeester gekozen
· De vrouw van de Swaartveger Vlemens van Demmeltraat 3 nov. 1736
· Mijn vrouw Elisabeth Moltzer en mijn zoon Karel 3 nov. 1736
· Mijn laatste vrouw genaamd Elisabeth Geertruy van Nyendam 23 okt.
· *Carel Rampers als Kerkmeester nu T.
· *Modo J.F. Moltzer en C. van Demmeltraat
· Modo J.F. Moltzer en Clemens van Demmeltraat de 9 febr. 1774
· Dit graf kunnen maar 3 kisten in staan en is nu vol.
· Hier heb ik de botten in laten liggen en zo het geruimd wordt na mijn dood moeten alle de botten weer int zelve graf gelegd worden en hier verzoek ik dat ik daar ook in mag begraven worden
528· De huisvrouw van Willem van Druijten Nots.genaamd Angenes van de Schilt
· Dit graf heeft Elisabeth van der Schilt weduwe van wijlen den Conrector Nieuwhuijs verkocht aan de Kerk de 15 mrt 1696
· Dit graf heb ik als Kerkmeester verkoren voor mij en mijne erven Carel Rampers
· *Modo Frans Moltzer en C. van Demmeltraat
· Modo J.F. Moltzer en Clement van Demmeltraat de 9 febr. 1774
· Mijn eerste vrouw Elisabeth Melster hier in is mijn zoon Carel hier in begraven 3 nov. 1736
· Mijn tweede vrouw Elisabeth Gertruij van Nyendam 3 okt. 1772
· Dit is een graf daar maar 3 kisten in kunnen staan. Hier heb ik de doodsbeenderen in laate leggen van mijn ouders en hier verzoek ik ook in te mogen begraven worden
· Clement van Demmeltraat Custos van de Groote of St. Stevens kerk 8 dec. 1791
529· De huisvrouw van Willem van Druijten Nots. Genaamd Angenes van der Schilt
· Dit graf heeft......1696
· Dit graf heb ik.....Rampertz
· Modo.J.F......1774
· Modo W.H. Moltzer en deszelfs erven
graf 745Δ
526· Ryck Noot No 237 Vso eenen nie steen van 2 voett
527· Rijck Noeten erfgenamen
· De Heer G. Noot Professor in de Rechten tot Leijden 22 aug. 1729
· Modo Sara Adriana Noot weduwe van den Enden tot Amsterdam
528· Rijck Noeten erfgenamen
· Modo Sara Adriana Noot weduwe van den Enden tot Amsterdam de 22 nov. 1752
· Modo Gerrit Abraham van den Enden te Amsterdam de 31 aug. 1772
· De Heer G. Noot Professor in de rechten te Leiden 22 aug. 1729
· Modo Nijmegen de 22 juni 1799 Modo Jan van den Ende de 22 juni 1749
529· Ryck Noeten erfgenamen
· Modo Sara......1752
· Modo Gerrit......1772
· Modo Jan van den Ende te Amsterdam uit kracht van Testament of Codicil van Gerrit Abraham van den Ende d.d. 20 sept. 1788 en ingevolge boedelscheiding d.d. 20 april 1790
· *Overgetekend de 22 juni 1799
graf 746Δ
526· Kerck. Tilman Janss Brouwers vrouw No 245 Vso
· dit grafft is vercofft by de kerkmrn aen Catrina Hooffts weduwe en Johan Middelman 1650
527· Kerk. Dit graf is verkocht aan de erfgenamen van Catrina hoff Houessten weduwe van zalr. Johan Middelman 1650
· De Heer Petrus Hoeufts, Predikant alhier 25 sept. 1736
· Juffer Angenita Catharina Hoeufts 29 jan. 1751
· De Heer Borgemeester Nicolaasa Hoeufts 12 sept. 1758
· *1758 de 27 okt. de Heer Advocaet Bernhard Benjamin van Oven en Petronella Agnetta Catharina van Suchtelen echtelieden en derzelver erfgenamen
528· Kerk. Dit graf is verkocht aan de erfgenamen van Catharina Houfft Weduwe van Z. Johan Middelman 1650
· Alsnu de Heer Advocaat Bernhard Benjamin van Oven en Petronella Angenita Catarina van Suchtelen echtelieden en derzelver erfgenamen uit kracht als enigste en universele erfgenamen van wijlen de Heer Oud Borgemeester Nicolaes Hoeufts
· De Heer Borgemeester Nicolaas Hoeufts 12 sept. 1758
529· Kerk. Dit graf is.......1750
· Alnu de Heer.....Benjamijn....Catrina...Hoeufts
graf 747Δ
526· Michiel Darmel No 280 Vso een sarck steen seven voet lanck dardenhalve voet bredtt
527· Commis Benoijt van Haeft heeft dit graf vereerd aan de Procurator Henrick Rens en Juffr. Catrijne Heijsen echtelieden
528· Michiel Darmel
· Modo de Burgermr. Doct. Willem Waters wegens zijn moeder Lucia Darmel.
· De Heer Commis Benoijt van Haeff als erfgenaam van de Heer Waters heeft deze grafstede vereerd aan de Procurator Hendrik Rens en Juffr,. Catharina Heydsen echtelieden
· K
· Willem Lugmond 1795
· Cornelis Schouten Coopman
· Den DyknSchout van Nifterik
· Den Commis Sliekort
· Een man van Drueten
· Is vol
· Jufferouw Antoinetta Groenendonk weduwe van Philippus Reijne 4 mrt 1816
· Wilhelm Gotlieb Hauff 28 mei 1816
· Jufferouw Anna Magdalena de Haan 5 juli 1816
· *Myntie Van Hoek weduwe van Arnoldus Nupers(??) 22 okt. 1816
· Elisabeth Gruep 8 nov. 1816
· Jan Caspers Morasp(?) weduwnaar van Anna Maria Mulhard 11 nov. 1816
· Volgemaakt met zes lijken
529· Michiel Darmel
· Modo.......Darmel
· De Heer Commis....Heijsen echtelieden
· K
graf 748Δ
526· Ryck Noott No 238 eenen nie steen van 2 voet
527· Jan Noeten erfgenamen
· *Ons. K
· Nicolaas Brants 5 juli 1758
· De Vroetvrou Antonetta Deijers weduwe van Cornelis van Daalen 6 sept. 1758
· De zoon van Gerardus van Gent 6 okt. 1758
528· Jan Noeten erfgenamen
· K
· De zoon van Geradus van Gent 6 okt. 1758
· 1783 is dit graf volgemaakt met 4 doodens
· Frans van der Weeden 19 jan. 1804
· De zoon van de Bakker van Beem genaamd Peter 22 febr.
· De weduwe van P. Opwijrda geboren Elisabeth Liskamp 6 mrt
· De weduwe van Hauff geboren Barbie 24 mrt
529· Jan Noeten erfgenamen
· K
graf 749Δ
526· Wolter Aernts No 59 Vso eenen nie steen van 2 voet
527· Wolter Arents
· Nu de erfgenamen van Claas van Wanraaij en Hilleke Wolters echtelieden zijnde Claas Vermasen, Jan Vogel,m Capt. Huning en N.N. Bor
· Sr. Monsr.de Fockert 1757
· De weduwe van wijlen Monrs Antonij de Fockert 20 juni 1775
· Een kind van de Commies de Fockert 9 apr. 1780
· Een kind van Mourits in de Gapert 22 mei 1781
528· Wolter Arnts
· *1721 den 6 okt. gehoogt en verschoten 8 st. / 1725 den 3 jan. de kerk verschoten 8 st.
· Voor dit verschot een inlaag gedaan in No 736 een dezelfde eigenaar. mem.
· Nu de erfgenamen van Claas van Wanraaij en Hilleken Wolters echtelieden zijnde Claes Vermaessen, Jan Vogel n. uxoris, Captn. Hunning nom. Uxoris en N. Bor
· Modo Jahannes Vermaesen en Johanna Stevens echtelieden, Mouris de Bruijn en Helena Vermaesen echtelieden, Hendrik Berkenboom en Willemina Vermaesen echtelieden, Willem van Arnhem en Barbara de Bruijn echtelieden, Catharina van Arnhem weduwe van Anthonij de Fokkert als erfgenaam van de weduwe Voogels
· Een kind van Maurits 22 mei 1781
· De Heer Hendrik Dolleman 22 febr. 1819
· Vol
529· Wolter Arnts
· *1721....8st.
· Voor dit verschot......Mem.
· Nu.......Bor
· Modo Johannes Vermaseren.....Mourus de Bruyn....Berkenbom...de
· Fokert,,,,,,weduwe Vogels
graf 750Δ
526· Hendrick van Renckenfort No 235 eenen nie steen van 2 voet
· nu Gerit Palmers vrouw in de Lombart
527· Hendrik van Ringelfort en Peterken ten Holt kijnder
· De Proc. Hendk. Rijkland voor verschot 18 apr. 1731
· De dochter van Jongans 3 dec. 1779
· *K
528· Hendrik van Ringelfort en Peterken Ten Hoet kinder
· Een dochter van Jongens 3 dec. 1779
· Het zoontje van B.R. Konigs genaamd Jacob Christiaan 8 okt. 1803
· Het zoontje van Cornelis van Soest genaamd Jan 5 mrt
· Een kraamkindje van Johanna Dina Stiemes 8 nov. 1805
529· Hendrik van Ringelfort en Peterken Ten Hoet, kindergrav.
· K
graf 751Δ
526· Paulus Bayen No 126 Vso een nie steen van 2 voett
· nu Arndt Sander en Jenneken Janssen syn huysvrau
527· Arent Sanders en Jenneken Jans zijn huisvrouw
· Dora Sanders van Wel 5 nov. 1763
· Mons. Sanders 23 jan. 1781
528· Pauwels Baijen
· Nu de erfgenamen en onder malkanderen overlatende de Gebroederen aan Arnt Sanders haren broeder en Jenneke Janse zijn huisvrouw erfelijk
· Modo Theodorus Sanders van Well bij erfenisse van deszelfs moeij Petronella Sanders zijnde geweest de dochter van Arnt Sanders de 26 apr. 1773
· Monsr. Sanders 23 jan. 1781
· Modo de kinderen en erfgenamen van wijlen G. Laamers en Johanna Catharina Bartollina Janssen in leven echtelieden, 1799 de 13 febr. overgetekend
· Juffrouw Johanna Laamers 4 juli 1822
· Nog plaats voor 2 lijken
· Grada Lammers ongehuwde dochter van wijlen Gradus Lammers
· Nog plaats voor een lijk
529· Pauwels Bayen
· Nu.....Jansz.....erfelijk
· Modo Theodorus.....Arent.....1773
· Modo de kinderen....Lamers.....Berndina.....echtelieden vermogens
· transport van de 13 febr. 1733
· *Overgetekend de 14 febr. 1799
graf 752Δ
526· Herman van der Maeckt No 272
527· Hermen van der Merk en Jacob van Langeveld, betaald door Lijsberth van Eeuwik huisvrouw van Anthonij Meltsen en Aaltjen van Eeuwik
· huisvrouw van Anthonij van Hemert de 17 juli 1671
· *Modo Johannes Gradus Huevels
· *Nu Gradus Heuvel
· Den Adjudant van 't Regiment van de Heer Baron van Alva genaamd .... Post 26 juni 1731
· De weduwe Sander Crom 5 jan. 1740
· Derk Melssen 25 juli 1741
· De vrouw van Daniel Stark 15 aug. 1741
· De weduwe van Derk Melssen 28 nov. 1744
528· Hermen van der Marck en Jacob van Langeveld betaald door......van Ewick.....van Heemert....1671
· Modo Johannes Heuvels en zijn kind Johannes Gerrardus Heuvel en Menij Willemijn Boodens volgens gebleken attest ede 3 okt. 1732
· De weduwe van Derk Melsen 28 nov. 1744
· Frans Jan Heuvel 7 okt. 1807
529· Hermen van der Marck en Jacob van Langeveld........1671
· Modo......1732
graf 753Δ
526· Jacob van Langevelt No 271 eenen nie steen van 2½ voet
527· Jacob van Langefelt
· De vrouw van de Gemeensman Hendr. De Wijs genaamd Fenneken Rijnders 9 nov. 1724
· De Gemeensman Hendrik de Wijs 6 mei 1727
· [nu Gradus Heuvel]
· Clara Melssen 24 jan. 1775
528· Jacob van Langeveld
· Modo Johannes Hevel
· Modo Arnoldus Heijmand heeft de dochter van Melsen
· Modo de kinderen van Derk Melsen de 20 jan. 1775
· Clara Melsen 24 jan. 1775
· Maria Elisabet Melssen huisvrouw van Arnolhus Heijmans 27 mrt 1789
· Arnoldus Heijmans 11 okt. 1793
· Mons. Melsen 17 mrt 1794
· Alletta Melsen 31 aug. 1795
· En is vol
529· Jacob van Langefeld
· Modo Johannes Heuvel
· Modo Arnoldus Hymans heeft dochter van Melsen
· Modo.......1775
graf 754Δ
526· Kerck sonder No eenen nie steen van twe voett
527· Kerk
· De dochter van Johannes van Velp genaamd Anna 25 nov. 1775
· Een kind van Abraham van Velp 27 apr. 1776
· Een kind van de Heer Boellaart van Tuijl 29 apr. 1778
· Een kind van Capt. Lt. Philip Zehender 1 dec. 1778
528· *K
· Een kind van Capt. Lt. Philip Zehender 1 dec. 1778
529· K
graf 755Δ
526· Hendrik van den Berch No 347 eenen nie steen van 2 voet
· nu Hermen van Salingen
527· Herman van Zaalingen wegens Hendrik van den Bergh
· *Stokmeester Elders
· 1733 den 14 febr. Overgetekend op de Stokmeester Jan Eelers en zijn vrouw en deszelfs erfgenamen
· Deszelfs vader genaamd Gerrit Jan van Elders 12 okt. 1746
· Een zoon van de Stokmeester Eelders 14 juni 1749
528· Herman van Salingen wegens Hendrik van den Bergh
· De 14 febr. 1733 deze grafstede verkocht door Heer Derk de Wies aan Johannes van Eelders en zijn huisvrouw Christina Kraene en hun erven en Gerrit deszelfs vader
· Een zoon van de Stokmeester Eelders 14 juni 1749
· Cristina Kranen weduwe van Johannes van Eelders 8 apr. 1789
· De huisvrouw van H. Verheijsen genaamd Johanna van Eelders 2 dec. 1800
· Hendrik Verhijen 16 apr. 1803
· De Koster Gerrit Jan van Eelders 13 juni 1814
· Maria Verhijen 2 febr. 1824
· Johanna Hermina Verheyen 12 apr. 1828
529· Hermen van Salingen wegens Hendrik van den Bergh
· 1733 de 14 febr. .......vader
graf 756Δ
526· Jan Dericxsen van Bree No 169 eenen nie steen van 2 voett
· Dit grafft gecofft bij Blesius Vrijman
527· Bleses Frijman door aankoop van Wolter van Bree
· Nu Willem Grevelaar en Johanna Harting door aankoop in aug. 1726
· Een kind van voornoemde Grevelaar 16 sept. 1726
· Nog een kind van voornoemde Grevelaar 18 dec. 1728
· Een kind van Monsr. W. Grevelaar 30 dec. 1729
· Nog een kind van Monsr. Grevelaar 28 jan. 1732
· Een kind van Monsr. Grevelaar 25 mei 1741
· De vrouw van Mons. Steven Grevelaar 16 aug. 1743
· Jufferou Johanna Hartingh huisvrouw van de Heer Willem Grevelaar 18 febr. 1757
· De Heer Willem Grevelaar 4 juni 1762
528· Willem van Bree
· Dit graf heeft de dochter Jenneke van Bree verkocht aan Blesis en zijn erven Frijman
· De 20 mei 1726 heeft Heer Aelbert Teijler verkocht aan Willem Grevelaar en de gerechtigheid daarvan betaald
· De Heer Willem Grevelaar 4 juni 1762
· *Modo de kinderen en verdere erfgenamen van wijlen Roeland Scheers en Teodora Grevelaar in leven echtelieden
· De Heer Schepen Johannus Grevelaar 9 aug. 1783
529· Wolter van Bree
· Dit graf.....Frijman
· 1726 de 20 mei.......betaald
· Modo........echtelieden
graf 757Δ
526· Sander vanden Boenhoeff No 116 een nie steen van 2 voett
527· Sander van den Boonhoff
· Nu de erfgenamen van Sr. Hendrik van Wanraij volgens lotcedel
· De 2e vrouw van de Brouwer Adam van Wanray 13 febr. 1728
· De 2e vrouw van de Brouwer Jan van Wanray 24 juli 1729
· Voorn. Brouwer Jan van Wanraij zelf 29 jan. 1740
528· Sander van den Boenhoff
· Modo de erfgenamen van wijlen Sr. Hendrik van Wanray volgens zekere lootcedel aan mij vertoond
· De 27 sept. 1727 deze grafstede overgetekend op de naam van de Heer Jan van Wanraeij alzo bij verdeling aan zijn Ed. is gekomen
· De Brouwer Jan Wanraij 29 jan. 1740
· Kerk verschoten 8 stui.
· Maria de Veer huisvrouw van de Poortier Lucas van Erp 18 mrt 1809
· Anna Maria van Ellekom huisvrouw van de Heer Kranck 21 juni 1809
· De Koopman Derk Dekkers 8 aug. 1809
· Evert Naaijer Schipper van Amsterdam op deze stad 13 aug. 1809
· Volgemaakt met vier lijken
529· Sander van den Boenhofff
· Modo de erfgenamen .....Wanraeij....vertoond
· 1727 de 27 sept. .....gekomen
· *Verschot voor hogen 8 st. Geen eigenaars zich declarerende dus Kerk
graf 758Δ
526· Hendrick van Walbeck No 255 een nie steen van 2 voett
527· De erfgenamen van Hendrik van Walbeek
· *K. ons
· De weduwe van IJsselbach 17 juli 1756
· Tomas Hendricks Veerman 6 aug. 1756
528· De erfgenamen van Hendrik van Walbeek
· K
· Thomas Hendriks Veerman 6 aug. 1750
· 1790 met vier lijken volgemaakt
· De Poortier Leucas van Erp 10 apr. 1817
· De Heer Gerardus Arnoldus van Velp 6 mei 1817
· Nicolaas Joseph Louis Daine zoontje van de Heer Generaal Nicolaas Joseph Daine 1 juli 1817
· De Heer Overste Jan Anthonij van der Brugghen 5 juli 1817
· Mechelina Heijstrucker 8 sept. 1817
· Is vol met lijken
· Jeannette Antoinette dochter van de Heer Pieter van den Voorn Luijtenant Kolonel en twee kinder kisten 1 okt. 1817
529· De erfgenamen van Hendrik van Walbeeck
· K
graf 759Δ
526· Josep van Loen No 225 een sarck steen 8 voett lanck 3½ voet bredtt
· daerin Deerck Ryers moyer begraven
527· Josep van Loen
· *K ons
528· Joseph van Loen
· Modo de Heer Johan de Louwere Erfdros van Ravesteijn en Mevrouw Theodora van Brie geboren de Louwere deszelfs zuster en hun erven de 14 aug. 1759
529· Joseph van Loen
· Modo.......Lauwere....1759
graf 760Δ
526· [Ryck Custers] No 251 een sarck steen van 7 voett lanck 3½ voett bredt
· dit graf hebben d kerkmr. vercofft aende kinderen van de Secretarius Hoofts 1667
527· De kinderen van de Heer Secretarius Hooffts door aankoop van de kerk 1667
· *1758 de 26 okt. de Heer Advocaat Bernhard Benjamin van Oven en Petronella Sagneta Catharina van Suchtelen echtelieden en derzelver erfgenamen
528· Dit graf hebben de Kerkmeesteren verkocht aan de kinderen van de Heer Secretaris Hoofts 1667
· Alsnu de Heer Advokaat Bernhard Benjamin van Oven en Petronella Agenita Catarina van Suchtelen echtelieden en derzelver erfgenamen uit kracht als enigste en universele erfgenaam van wijlen de Heer Burgemeester Nicolaas Hoeufts
· Modo de Heer en Mr. C.C. van Oven 6 apr. 1782
· Modo de WelEd. Heer Ritmr. L.J. Schneider 21 dec. 1786
529· Dit graf hebben de Kerkmrn. verkocht aan de kinderen van de Heer Secretarius Hoofts 1667
· Alnu........Benijamin......Hoeufts
· Modo de Heer en Mr. C.C. van Oven Land- Dijk en Gerichtsschrijver des
· Ampts Over-Betuwe en zijne kinderen aangekocht van de Koopman de Heijgg zijnde aan mij de gerechtigheid betaald op de 6 apr. 1782 J.
· Scheers Kerkmr.
· Modo de WelEd. Heer Ritmr. L.J. Schneider aangekocht van voorn. Heer
· C.C. van Oven en de gerechtigheid hiervan aan mij betaald Nijmegen de 21 dec. 1786 J. Scheers Kerkmr.
graf 761Δ
526· Peter Faesen Schepper No 145 sin eeyghen Graffsteen op ghebracht int
· verleggen van d'kerck
527· De kinderen en erfgenamen van Jan van Wassenburgh gewesenen
· Havenmeester
· Anna Wassenburgh 20 apr. 1748
· Gradus van Wassenburg 27 mrt 1750
· *Modo de Schout Guert Quack
528· Peter Faes
· Nu de kinderen....W assenburg Havenmeester
· Nu aan de Scholtus Geurt Quack en Katarina Heijmans zijn huisvrouw vermogens testamentare dispositie van Geradus van Wassenburg de 28 jan. 1751
· Modo Johan Adolphus Quack en Anna Catharina Wupperman de 13 mrt 1779
· Gerardus van Wassenburg 27 mrt 1750
· De huisvrouw van Lodewijk Wegenaar geboren Christina van Tueren (Tileren?) 11 mei 1803
· *K
· Jufferouw Geertruij Zonneschijn weduwe van Lodewijk Wegenaar 2 aug. 1822
· De Heer Frederik van Beek 7 okt. 1822
· De Heer Jacobus Verburgh weduwnaar van Conrarda Heijmans 5 juli 1825
· Is vol
529· Peter Faes
· Nu de kinderen......havenmeester
· Nu aan de scholtus......Hijmans....1751
· Modo Johan......1779
· *K
· Dit graf is door de Heeren Quack aan de kerk overgegeven de 8 mei 1817
graf 762Δ
526· Kerck No 411
527· Hendrik Boonders bij verwisseling van een graf van de kerk zijnde No 732
· *Modo de kinderen van Willem Graat. Deze Willem Graat is geweest de broer van Klaesie Graat gewezene huisvrouw van H. Boenders
· De weduwe van de Bakker Roelof Graat 7 sept. 1734
· De weduwe van de Stokmr. Jan Glasemaker 20 jan. 1739
· De Gemeensman Lamert Graat 21 juli 1764
· De zoon genaamd Antonij van de weduwe van wijlen Willem Graat 7 aug. 1765
· Een dochter van de Costor R. Graat genaamd Aletta 16 nov. 1768
· Nog een dochter van de Custos R. Graat genaamd Johanna Hendrika 13 aug. 1773
· Is vol
528· Jan Hermens met zijn zuster Trijneke Hermens met haar man Jan van Giesen hebben dit graf verkocht met consent van de Kerkmeesters aan de Tollenaer Hendrick Swem en zijn huisvrouw
· Dit graf heeft de Tollenaar Swem aan de kerk overgegeven, mits dat de Kerkmeesteren hem daarvoor een ander graf zijnde No 538, mits betalende een recognitie aan de kerk
· Dit graf gewisseld met Hendrik Boenders tegen een graf van No 732 dat de kerk nu toekomt
· Modo de kinderen en erfgenamen van Willem Graat
· Deze Willem Grraat is geweest de broer van Claasje Graat, gewezen huisvrouw van Hendrik Boenders
· Een dochter van de Custos R, Graat genaamd Johanna Hendrika 13 aug. 1773
· Is vol
529· Jan Hermens met zijn zuster.....Giesem.....huisvrouw
· Dit......kerk
· Dit......toekomt
· Modo.......Graet.....Boenders
graf 763Δ
526· Jan van Floeren sonder No een nie steen van 2 voett
· nu Gerret Jaspers van Pleuren
527· Gerret Jaspers van Pluijren
· Een zoon van Jan van Pluren zijnde een kinds kind van voorn. Gerrit J. van Pluren 10 juli 1725
· Jan van Pluyren 27 febr. 1734
· Gerrit de Veer Schout van de Wages 10 febr. 1745
· Alijda van Pluren 14 dec. 1746
· Een zoon van Mateuwes Teuwessen 15 sept. 1749
· De weduwe van Jan van Pluijren 23 mei 1760
· Juffer Willemina de Veer 27 mrt 1765
· De vrouw van Mateuwes Teuwessen 3 sept. 1765
· Mateuwes Teuwessen 9 okt. 1765
528· Gerrit Jaspers van Pluijren
· Modo J. de Veer en de kinderen van Everdina van Pluren in leven Huisvrouw van M. Teuwissen de 29 sept. 1772
· M. Teeuwissen 9 okt. 1765
· Elisabeth Theodora Theuwensen 22 juli 1785
· Johanna Boeckman weduwe van Willem Ricken 24 juni 1807
· Jufferouw Maria Houssart echtgenote van de Heer Abraham Vinkeles 15 sept. 1823
· Is vol
529· Gerrit Jaspers van Pluijren
· Modo.....Teuwessen.....1772
graf 764Δ
526· Jan Wolters No 160 eenen nien steen van 2 voett
· nu Leenart van Grevenbroeck
527· Jan Wolters
· Nu zijn erfgenamen Lenart van Grevenbroek
· Elijsabet van Rosseum voor verschot 23 mrt 1742
· De vrouw van Wouter Buenink voor verschot 9 juni 1752
· Engelina Moredes huisvrouw van Jan Effhel 9 juli 1760
· Jan Effhel 18 mrt 1761
· Is vol
· De weduwe van Laamert Mouthaan 18 jan. 1781
528· Jan Wolters
· Nu zijn erfgenamen Leendert van Grevenbroek
· Modo de weduwe Lambert Mouthaan de 29 okt. 1772
· De weduwe van Lamert Mouthaan 18 jan. 1781
· Juffrouw Anna Aletta Groenendonck 17 okt. 1808
· Juffrouw Maria Petronella van Erckelens ehevrouw van de Heer J. de Hueber 8 nov. 1809
· Johanna Buevink 27 nov. 1809
· Hendrina Mouthaan huisvrouw van Derk van Velden(?) 27 dec. 1809
· Anna Maria Greub ehevrouw van Jacob Poeder(l/s?)bach 28 mrt 1810
· In sol
529· Jan Wolters
· Nu zijn erfgenamen Leendert van Grevenbroek
· Modo de weduwe Lamert Mouthaan de 29 okt. 1772
· *Verschot voor hogen 8 st. Geen eigenaars zich declarerende dus Kerk
graf 765Δ
526· Handrich Noett No 266
527· Kerk
· *K
· De Bakker Gerardus van Rossum 23 dec. 1727
· Lodewik Trouman gegageert Luijtent. 10 apr. 1728
· Caspar Kuchler 16 apr. 1728
· Van Lommen Oud Vader van 't Weeshuis 11 mrt 1729
· De vrouw van de Doodgraver Jan Collart 23 dec. 1729
· Is vol
· Derk Verheijen 26 jan. 1752
· Judik Stelting 29 dito
· De vrouw van Jelis Deckkers 23 febr. 1752
· Jan Meijlandt 21 mrt 1752
· Is vol
· De vrouw van Gradus van Gend 8 mei 1778
· Monsr. Meijnhard 19 sept. 1778
· Is vol
528· Hendrik Noet
· Dit graf heeft de Heer Borgermr. Hendrik Cuijper overgegeven aan de Kerk bij de penningen daarvoor de kelder gekocht is, bij het Grote Choor van de Kerkmeesteren de 19 dec. 1974
· Mons. Meijnhard 19 sept. 1778
· Is vol
· De weduwe Juf. Wijting geboren Vook 1793
· Henderik Leotaer 1793
· De huisvrouw van Jarqular(?) genaamd Crellins 13 jan. 1794
· Vol
· Gerhardina Wouterina Prijers dochter van Johannes Jacobus Prijers 1816
529· Hendrik Noet
· Dit graf......1694
graf 766Δ
526· Dr Leo Predicant No 397 een sarck van 6 voett lanck 3 voett bredtt
527· *K
· Kerk
· De 2e vrouw van de Schout Geurt Quak 4 febr. 1729
· De weduwe Servaessen 28 mei 1729
· De oude Gerrit van Doesburg 10 sept. 1729
· De vrouw van voornoemde Gerrit v. Doesburg 14 okt. 1729
· Een Mijt genaamd Catrina Ingenhulst 24 okt. 1730
· Is vol
· Peter van de Pavord 11 nov. 1749
· De weduwe van Jan Hulseman 17 febr. 1751
· De weduwe van Jacobus Henskes 17 mrt 1751
528· *K
· Ds Leo Predikant en zijn huisvrouw
· De weduwe van Jacobus Henskes 17 mrt 1751
· De 22 sept. 1784 volgemaakt met 4 lijken
· Wentje Arens 24 mei 1803
· Elisabeth Muelenbeek huisvrouw van W. ten Holt 27 juni
· Mejuff. Johanna Geertruy Struijkmans 16 sept.
· Sophia Groenemeijer weduwe van P. Sneltjes 27 sept.
· De weduwe van H. Knuver geboren Maria Hendrika Ewoud 28 sept. 1803
· Is vol
529· *K
· Do Leo Predikant en zijn huisvrouw
graf 767Δ
526· Kerck
527· Kerk
· De moeder van de Kleermaker Schouwburgh zijn vrouw 25 okt. 1727
· Jan Hulseman 29 dito
· De 1e vrouw van Claudi Rijniers gen. Judik 17 aug. 1728
· De vrouw van de Coordewerker Heuvel 29 okt. 1729
· De weduwe Ten Holt 1 nov. 1729
· Is vol
528· Kerk
· De weduwe Ten Holt 1 nov. 1728
· Is vol
· 1788 volgemaakt met 4 lijken
· De Heer Majoor Jan van Dijk 11 jan. 1806
· De Bierkruijer Berent Jansen 22 jan.
· De huisvrouw van de Heer Carel van Meulen genaamd Sophia Teunissen 16 mei 1806
· Philip Christiaan Betz 14 juni 1806
· Juffr. Catharina Sophia Hofman weduwe van Hermanus Schuttens 19 juni 1809
· Catharina Janse huisvrouw van Poulus Leijbers 16 sept. 1806
· Is vol
529· Kerk
graf 768Δ
526· Albert Jansen No 140 Vso een nie steen van 2½ voet
527· Sr. Jan Schonck en Mechtelt Vermasen zijn huisvrouw uit kracht van gerechtelijke aankoop de dato de 4 febr. 1693
528· De erfgenamen van Alberts Janssens
· Dit graf is met consent van de Borgemeesteren van Mr. Jan Coenen uit kracht van verwin en 't bijwezen van Mr. Roostermans Rooijdraijer en de Kerkmrn. in De Doelen verkocht aan Sr. Jan Schonk en Mechtelt Vermaasen zijn huisvrouw de 24 febr. 1693
· Modo de Heer Lambertus Schonken Oude Raad der Stad Nijmegen
· Modo Adriana Jacoba de Ruijter huisvrouw van de Heer Medicine Doctor
· M.J. de Man welke haar grootmoeder is geweest Anna Elisabeth Schonken alsmede Johanna Elisabeth Hille, Maria Helena Hille, Johanna Hille, Dominicus Hille, Lambertus Hille, van welke laatste vijf mede is geweest grootmoeder Anna Elisabeth Schonken de 4 febr. 1767
· Maria Helena Hillen Juf. Fockert 30 aug. 1784
· Johanna Hille 1794
· Willem van Boeckeler bij vergunning 8 aug. 1822
· Is vol
529· De erfgenamen van Albert Janssen
· Dit graf......Roeijdrager.....Vermasen......1693
· Modo.......Stad Nijmegen
· Modo......Medezijne dockter......1767
graf 769Δ
526· Groeytjen Smeits van Huysen No 175 Vso waerin begraven d Man int
· Lom, soo daet bleffe
· Dit grafft is gecofft bij Arndt Cornelissen
527· Arent Cornelisse door hem aangekocht van Lijsken en Anneken Smeits en haar mans
· Een kind van de Bode Monsr. Jan Companje 4 dec. 1728
· Frans van den Eijnden 18 jan. 1744
· *NB voor verschot
· Johannes van Hengel 28 febr. 1759
· Jufferou Geertruijda Treno huisvrouw van Danile Gourbon 20 mrt 1759
528· Lijsken Smitts en Anneken Smits
· Dit graf heeft Arnt Coirnelissen met consent van de Kerkmrn. gekocht van de bovengenoemden en hun mannen
· Modo de Heer Hendrik Jacob Conraedt In de Betou en Mejuffer Petronella Geertruij Hardenton echtelieden de 9 juni 1757
· Juffrouw Geertruijda Treno, huisvrouw van Daniel Gourbon 20 mrt 1759
· 1788 dit graf aan de kerk gegeven voor een ander graf zijnde No 258
· en is volgemaakt met 4 lijken
· Amelia Maria de Haan weduwe W.J. Dietz 6 sept. 1805
· Cornelia Josina de huisvrouw van A.V. Wely van Gumsten 17 okt. 1805
· Francis Farquhon (-an?) 2 nov. 1805
· Kostos Lodewik Kramp 4 jan. 1806
· Is vol
529· Lysken Smits en Annaken Smits
· Dit graf........mannen
· Modo de Heer Henderick Jan Jacob Conradt.........1757
· Modo de Kerk bij ruiling tegen een graf van de Kerk No 258
graf 770Δ
526· Doctor Jordaen No 337 een sarck steen selffs daerop gebracht van 7 voet lanck 2½ voet bredtt
527· De Heer Ontfanger Aernolt Jordaan Rampers
· Dit graf hebben de erfgenamen van wijlen de Ontfr. Jordaan verkocht aan de Brouwer Dirk van Brummelen en zijn erven de 26 jan. 1726
· De vrouw van voornoemde Van Brummelen 29 jan. 1726
· Een kind van voornoemde van Brummelen 21 okt. 1730
528· De Heer Ontfanger Aernold Jordaen Rampers
· Volgens gebleken transport van de 26 jan. 1726 is dit graf getransporteerd
· Door de erfgenamen van de Ontfanger Jordaen aan de Brouwer Derk van Brummelen
· Een kind van voornoemde van Brummelen 21 okt. 1730
· Juffrou van Brummelen
· *Modo Neeltje van Brummelen en Theodora van Brummelen weduwe van de zilversmid Scheers
· Jan Adriaan Scheers 30 aug. 1825
· Plaats voor 4 lijken
529· De Heer Ontfanger Aernold Jordaen Rampers
· Volgens.......Jordan......Brummelen
· Modo......P. Scheers en derzelver erfgenamen
· 771-772.
526· Willem Erfpaeggen No 77 een sarck steen van 8 voet lanck 4 voet bredt
· en Hermen Beyer
527· Hermen Beijer en Derk Erpagen
· De vrouw van de Notaris Evert Sanders van Wel 19 jan. 1760
· Monsr. Johannes Sanders vanb Wel 3 apr. 1761
· De weduwe van Monsr. Johannes Sanders van Wel 1 juni 1762
528· Hermen Beijer en Derk Erphagen
· De weduwe van Monsr. Johannes Sanders van Well 1 juni 1762
529· Hermen Beijer en Derk Erphagen
graf 772Δ
526· -
527· Hermen Beijer en Derk Erphagen
· De Quesel Erphagen 29 juli 1741
· Maria De Hagh 8 juli 1746
528· Hermen Beijer en Derk Erphagen
· Deze twee Nrs 771 en 772 zijn beide gecedeerd en in volle eigendom overgegeven aan de Heer Sanders van Wel, Notaris en Procureur alhier binnen Nijmegen, en Mejuffert Alyda Pleunissen echtelieden en hun erven, Actum Nijmegen de 13 apr. 1758
· Maria de Haagh 8 juli 1746
529· Hermen Beijer en Derk Erphagen
· Deze twe.....Evert Sanders van Wel......1758
graf 773Δ
526· Derick Gendricxsen No 176 eenen nie steen van 2 voett
527· Doktor Derk Roukens en Mechtelt Roukens echtelieden wegens zijn vader Doctor Jacob Roukens
· De vrouw van de Borger Vendrigh de Hoogh voor verschot 31 mrt 1742
· De vrouw van de Heer Altena 16 sept. 1746
· De huisvrouw van de Heer Bode van Hulst geboren Rouckens 1 mei 1773
· De dochter van de Heer Bode van Hulst 16 febr. 1776
528· Dit betaald door de Kerkmeester aan de gebroeders Peter en Anthonis de La Jeunesse op de 2 apr. 1697
· De Heer Doctr. Jacob Roukens Schepen en Raads dezer Stad heeft dit graf voor hem als Raads Kerkmeester verkoren
· 1699 de 19 apr. heeft de Heer Doctr. Jacob Roukens dit graf vereerd aan zijn zoon Doctr. Derk Roukens, Raad dezer Stad, en Mechtelt Roukens echtelieden
· Modo de Heer Bato van Huest, Ontfanger van Over Betouw, en Vrouwe Anna Gerharda Roukens echtelieden de 24 okt. 1772
· De dochter van de Heer Bato van Hulst 16 febr. 1776
· De Heer Bato van Hulst 11 okt. 1788
· Is vol
· De Heer Mr. Derk van Hulst, in zijn leven Oud Burgermeester dezer Stad 31 mei 1809
· Vrouwe Elisabeth Maria Brand ehevrouw van de Heer Hendrik van Hulst 22 mei 1810
· De WelEdelen Heer Hendrick van Hulst 7 okt. 1824
· Plaats voor een lijk
529· Dit betaald door de Kerkmeester aan de gebroeders Petrus en Anthonis de La Jeunesse op de 2 apr. 1697
· De Heer Doctr. ......verkoren
· 1699......echtelieden
· Modo de Heer Bato van Hulst......1772
graf 774Δ
526· K. No 171 Vso een nyen steen van 2 voett
527· Dit graf heeft de Heer Doctor Schievelbergh voor hem en zijn erven verkoren als Raadkerkmr.
· Juff. de weduwe van de Heer Contrarolleur Johan Singendonk 8 okt. 1736
· Het dochtertje van de Heer Borgemeester Derk Singendonk 15 aug. 1746
· Een zoontje van voornoemde Heer Singendonk 22 sept. 1751
· De Heer Borgemeester Derk Singendonk 10 dec. 1751
· Mevrouw weduwe van wijlen de Heer Borgemr. Derk Singendonk 28 nov. 1771
528· Modo dit graf voor drie jaren aan Dr. Coermans verkocht was, zo is 't dat de Kerk dit graf wederom heeft aangenomen mits hem twee andere graven verkocht hebbende
· Dit graf heeft de Heer Dr. Schievelberg voor hem en zijn erven verkoren als Raadkerkmr.
· Mevrouw de weduwe van wijlen de Heer Borgermr. Derk Singendonk 28 nov. 1771
529· Alzo dit graf......hebbende
530· Dit graf.....Raadskerkmr.
graf 775Δ
526· Jan Bernts Toenis soen No 171 Vso nu Nr Jacob Jordens Eydom
527· De erfgenamen van Jan Berns Theunissoon
· Willem Berns 17 nov. 1739
· *Nu de erfgenamen van de Heer Jan van Sugtelen
· R(?)usken van Sughtelen 27 mei 1758
· De Heer Raats Vrint Jan van Sughtelen sept. 1759
· De vrouw van de Heer Jan van Sughtelen genaamd Eva Briemer (Buemer?) 25 sept. 1759
528· De erfgenamen van Jan Berns TheunisZoon
· Nu op de erfgenamen van de Heer Jan van Sugtelen de 8 mrt 1744
· De erfgenamen van de Heer J. van Sugtelen de 21 sept. 1772
· De vrouw van de Heer Jan van Sugtelen genaamd Eva Buemer 25 sept. 1759
529· De erfgenamen van Jan Berns TheunisSoon
· Nu op......1744
· De erfgenamen.....1772
graf 776Δ
526· Jan Hierkermans No 189 Vso
· nu Derrick ten Haeff
527· De erfgenamen van Jan Reukerman nu Derk Ten Haeft
· *K onbekend
528· De erfgenamen van Jan Peickerman nu Derk ten Haeff
· K
· Dit graf door de Kerkmr. A. Dibbets verkocht aan de erven van Jan Willem de Man en Hendrina Bakker echtelieden, Nijmegen de 30 mei 1778
· Anna Helena de Man dochtertje van J.M. de Man en Anna Catriena Quack 31 dec. 1825
· Nog plaats voor een lijk
· Cornelis Johannes Krayenhoff zoontjre van Johan Krayenhoff en van Amelia Maria Ruhle 23 aug. 1826
· Rudolph Christiaan Krayenhoff zoontje van Johan Krayenhoff 18 mei 1827
· Rudolph Christiaan Krayenhoff zoontje van Johan Krayenhoff 21 apr. 1828
· Vol voor grote lijken
529· De erfgenamen van Jan Peickerman nu Derk ten Haeff
· K
· Dit graf......1778
graf 776 versoΔ
526· Reinier Born
527· Reinier Born
· De Gemeensman Thomas Becker als getrouwd aan Juffr. Verhagen 20 okt. 1723
· Juffr. de weduwe van Heer Thomas Backer 1739
· Een kind van de Heer J.W. de Man 24 dec. 1735
· Een kind van de Heer Backer 22 juni 1745
· Een kind van de Heer Jacob Backer 5 mei 1752
528· Reinier Born
· Modo de kinderen en erfgenamen van Jan Willem de Man en Hendrina Backer echtelieden
· Een kind van de Heer Jacob Backer 5 mei 1752
· De ingieur(?) Kraijenhof 1782
· Juffrouw Hendrietta de Man 7 juli 1782
· De Stads Doctoor M.J. de Man 15 nov. 1785
· Een kind van de Lt. Ingeieur de Man 25 aug. 1791
· Een kind van de Heer Schepen W. de Man 9 febr. 1792
· De Lands Comis Jan Willem Engelbart de Man 17 aug. 1801
· Het jongste zoontje van de Lantschr. J. de Man genaamd Francois Hendrik10 sept. 1803
· Juffrouw Henrietta Margareta Deodati dochter van de Heer Jacob Deodati 23 febr. 1810
· De Heer M.W. de Man 10 mrt 1814
· Jufferou Helena Hendrina Maria Elsnerus 19 sept. 1817
· *Maximiliaan Jacobus de Man zoontje van M.J. de Man en A.C. Quack 7 aug. 1818
· *Juffrouw Jacoba Elisabetta de Man 7 apr. 1819
· Nog plaats voor 2 lijken
· *Hendrik Candere Wiltens zoontje van de Heer Advokaat Wiltens 6 nov. 1819
· *Johanna Margaretha de Man 25 nov. 1822
· *De huisvrouw van de Heer Apoteker Looijen 4 juni 1823
· Nog plaats voor een lijk
529· Reinier Born
· Modo de kinderen.......echtelieden
graf 777Δ
526· D'erffgenamen van Gerhardt Vervort No 181 een sarck steen van 8 voet L 4 voet bredtt
· Betalt door Johan Vervoert
527· Betaald door Johan Vervoert
· *Nu op de kinderen van de Heer Willem Piek
528· Betaald door Johan Vervoert
· Deze grafstede is overgetekend op de naam aan de kinderen en erfgenamen van Juffr. Naletta van den Voors weduwe van de Heer Willem Pieck de 17 febr. 1744
· Dit graf door de Heeren Pieck, Brouwer en Ommeling vrijwillig overgegeven aan de erven van Jan Willem de Man en Hendrina Bakker echtelieden, Nijmegen de 30 mei 1778
529· Betaald door Johan Vervoort
· Deze grafstede,,,,,,1744
· Dit graf.....Ommelings.....1778
graf 778Δ
526· Kerck, Tilman Janss No 244 Vso een nie steen van 2 voett
527· Bartjen Vermasen weduwe van Hendrick Berckenboom door aankoop van de kerk op de 5 aug. 1689
· Johannes Berkenboom den ouden 16 sept. 1727
· De weduwe van Johannes Berkenboom 28 dec. 1742
528· Bartjen Vermaesen weduwe van Hendrik Berkenboom heeft op de 5 aug.
· 1689 dit graf gekocht van de Kerkmeesters
· De weduwe van Johannes Berkenboom 28 dec. 1742
· *Modo J.A. Planta en Hendrina Berkenboom echtelieden overgetekend19 mei 1788
529· Bartien Vermasen weduwe van Hendrik Berkenboom heeft op de 5 aug. 1689 dit graf gekocht van de Kerkmeesters
· Modo J.A. Planta en Hendrina Berkenboomm echtelieden vermogens cessie en toedeling van de medeerfgenamen van wijlen Hendrik Berkenboom bij actie d.d. 15 mei 1788 *overgetekend de 19 mei 1788
graf 779Δ
526· Tecken Jansen sonder No eenen ni steen van 2 voett Comt Schepers toe
· nu d erffgenaemen van Jan Hendricksen Bul
527· De erfgenamen van Jan Hendrik Bul
· De vrouw van de Poortier Bul 1 okt. 1738
· De Poortier Bul 19 febr. 1746
· Peter Bul 2 jan. 1760
· Anna Margareta Bul huisvrouw van Hendrik Rutgerus Smelten 31 mei 1760
· *Everdina Bul 29 dec. 1775
· De vrouw van Coenraat Matthijs Smelten genaamd Jenneke de Raad 1 okt. 1776
528· De erfgenamen van Jan Hendrik Bul
· De vrouw van Coenraad Matthijs Smelten genaamd Jenneke de Raad 1 okt. 1776
529· De erfgenamen van Jan Hendrik Bul
graf 780Δ
526· Anthoniss Beyer sonder No Anno 1602
· Dit graftt gecofft bijj Coenraaet Croenen & Amerens Adriaensse van Dongen syn Huysvrau
527· Coenraat Croonen en Ameëns Adriaanse van Dongen echtelieden door aankoop van Anthonij Boijer
· *onbekend K
· De Nigt 21 jan. 1780
· Jasper Diepeveen 5 apr. 1780
· Derk Libbe 7 dito
528· De erfgenamen van Anthonij Boijen hebben dit graf met consent verkocht aan Coenraad Croonen en Amerens Adriaanse van Dongen zijn huisvrouw
· K
· Derk Libbe 7 apr. 1780
529· De erfgenamen van Anthonij Boijen.........huisvrouw
· K
graf 781Δ
526· Hendrick van den Steinhofff No 177 Vso
527· De Heer Doctor Hendrik Leevoldiger bij loting ten deel gevallen wegens Zijn huisvrouw Theodora van Wanraiij de 20 nov. 1695
· De vrouw van de Heer Rentmr. Van Trist geboren Levoldiger 18 sept. 1728
· Een kind van de Heer Procr. Poin 7 sept. 1733
· Nog een kind van voornoemde Heer Poin 10 febr. 1734
· Jufferou Angenita Levoldiger 28 mei 1741
528· De erfgenamen van Hendrik van den Steinhoff
· Dit graf is bij loting aan de Heer Dr. Henr. Levoldiger ten deel gevallen de 20 nov. 1695 wegens zijn huisvrouw Theod. Van Wanraaij
· Juffrouw Agnita Levoldiger 28 mei 1741
529· De erfgenamen van Hendrik van den Steinhoff
· Dit graf.....Wanraij
graf 782Δ
526· Grietken van Gaelen No 136
· nu Jan Peters cum suis
527· Jan Peters cum suis
· Jacomina Glasemaker 14 mei 1726
· Willem Glasemaker zijnde een broer van voornoemde Jacom. Glazemr. 1727
· Een zoon van de Helbader Jan de Heijde genaamd Jacob 9 sept. 1749
· NB. Aan 't voeteneinde van No 782 een graf zonder Nommer daarin begraven een knecht van de Heer Regter Singendonck genaamd Cornelis van Gent 28 dec. 1736
· Doore IJsselbagh 29 mei 1756
528· Jan Peter cum suis
· Modo Jan de Heij en zijn erven de 24 dec. 1768
· Een zoon van de Helbardier Jan de Heij genaamd Jacob 9 sept. 2749
· Juffr. Carelotte Geertruij de Hij weduwe van Hendrik Wijne 15 nov. 1819
529· Jan Peters cum suis
· Modo Jan Heij en zijn erven de 24 dec. 1768
graf 783Δ
526· Derick Martens No 89 een nie steen van 2½ voett
527· Commissarius Derk van Urmont bij wisseling voor een graf van de Kerk zijnde No 549
· De Beziender Frans van den Bergh bij vergunning 31 mrt 1728
528· Derk Martens
· Dit graf van Catharijn Martens zijnde de dochter van Derk Martens voor de Kerk gekocht de 17 mrt 1675
· *K
· Dit graf overgelaten aan de Commissarius van Urmond voor een ander graf zijnde No 549
· De Beziender Frans van den Berg bijvergunning 31 mrt 1728
· Jeanne Jaqueling van Schelle dochter van Vrouwe laatst weduwe Van der Linden 7 okt. 1803
· De huisvrouw van C.W. van Beck geboreen Johanna Geertruij van Middelburg 15 dito
· Adriana Lesier weduwe J.J. Holler 11 jan. 1804
· Helena Vermeer weduwe van Jacob van Eynden 7 febr.
· Is vol
529· Derk Martens
· Dit graf.....1675
· Dit graf.....No 549
graf 784Δ
526· Willem Reiners No 141
527· De erfgenamen van Willem Reijnders
· Mevrouw Menius 20 juli 1724
· Mons. Gorink in huwelijk gehad hebbende een dochter van de weduwe van Elsenbroek 10 mrt 1733
· Nu de weduwe Geerit van Elsenbroek en haar erven de 12 juli 1737
· De Brouwer Van Wanraij 9 mei 1739
· De weduwe Van Wanraij geboren van Elsenbroek 15 mein1774
· De weduwe Jufferou Thijssen 9 jan. 1778
· De Heer Gradus van Wanraaij 16 dito
528· De erfgenamen van Willem Reynders
· 1737 de 12 juli is deze grafstede overgetekend op de naam van de weduwe van Gerrit van Elsebroek en haar erven
· Modo de weduwe Jan van Wanraij, de weduwe Jacobus van Wanraij, Gerardus van Elsenbroek, Matthijs Thijssen overgetekend de 17 sept. 1765
· De Heer Gerardus van Wanraij 16 jan. 1778
· *Modo Willem Thomas Tijssen volgens deling dd. 18 juli 1803
· *Modo de Kerk van T. Tijssen aangekocht volgens transport 9 mei 1807, J.J. Keer Kerkmr.
· Adriana Helmers 13 mei 1808
· Zebilla Weijnans weduwe van Pieter Houthart 18 juni 1808
· Vrouwe Johanna Louisa Slicher weduwe van de Capitein Lankaster 17 nov. 1808
· Is vol
529· De erfgenamen van Willem Reijnders
· 1737.........erven
· Modo.....Wanray.....Thyssen......1765
· Ingevolge onderlinge verdeling bij loting tussen de kinderen en kindskinderen van Mathys Thyssen en Alyda van Elsenbroek echtelieden is bovengemelde grafstede ten deel gevallen aan Willem Thomas Thyssen volgens handschrift d.d. 18 juli 1803 mij vertoond J.J.Keer Kerkmr.
· *K Modo de Kerk
· Door mij ondergetekende kerkmeester voor de Kerk aangekocht volgens transport d.d. 9 mei 1807 J.J. Keer Kerkmr.
· los briefje: Alzo de ondergetekenden Geertruy Thyssen weduwe Jan Gerome wettige dochter van wijlen Peter Johannes Thyssen; verder Willem Thomas Thyssen, Gerardus Franciscus Thyssen en Theodora Ursela Thyssen kinderen en erfgenamen van wijlen Matthijs Thyssen en Aleyda van Elsenbroek in leven echtelieden onder zich tesamen bezitten vier grafsteden in de Groote Kerk alhier, herkomende van hun ouders en grootouders, zijnde de nummers 130, 332, 784 en 795, zo zijn dezelve om die vier grafsteden bij wijze van loting onder elkander te verdelen, ten einde een ieder met het hun toegevallen graf kan handelen naar zijn goedvin