Maskerade

Blijde Incomste

Vast onderdeel van het Gebroeders van Limburgfestival is de zogenoemde 'Blijde Incomste', de intocht van de middeleeuwse vorst met zijn gevolg plus plaatselijke hoogwaardigheidsbekleders.
De graaf van Berry was nooit in Nijmegen, maar andere vorsten kwamen hier wel hun opwachting maken. Zo werd in 1546 Keizer Karel V in Nijmegen verwelkomd. Zijn intocht werd in 1890 door 267(!) Leidse studenten nagespeeld, eerst op 24 juni in Leiden en een week later op 1 juli in Nijmegen. Van deze 'Maskerade' verscheen een reeks fraaie steendrukken:

MASKERADE GEHOUDEN DOOR DE LEDEN VAN HET LEIDSCHE STUDENTEN-CORPS,
den 24sten Juni 1890, Ter viering van den 315den Verjaardag der Leidsche Hoogeschool,
VOORSTELLENDE DE INTOCHT VAN KAREL V BINNEN NIJMEGEN, op den 9 Februari 1546.
Overeenkomstig de Teekeningen, door de Commissarissen tot Regeling der maskerade verstrekt,
en onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht door G.J. BOS.

|<   <   toon galerij   toon carrousel   >   >|

prent 1 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
1 Claude de Silly, maarschalk en opperfourier des Keizers
2 Barbesaen, fourier des Keizers
3 Hans van Loenen, fourier des Keizers
4 Gracianus Gomez de Villa Nova, fourier des Keizers
5 Wylhem Kuyper, trommelslager [sic]
6 Gerrit Wafeltgen, pijper [sic]
7 Marten van Andelst, burgerhopman en schepen
8 Vaandrig
9-19 Burgervendel

MASKERADE GEHOUDEN DOOR DE LEDEN VAN HET LEIDSCHE STUDENTEN-CORPS,
den 24sten Juni 1890, Ter viering van den 315den Verjaardag der Leidsche Hoogeschool,
VOORSTELLENDE DE INTOCHT VAN KAREL V BINNEN NIJMEGEN, op den 9 Februari 1546.
Overeenkomstig de Teekeningen, door de Commissarissen tot Regeling der maskerade verstrekt,
en onder hun toezicht geteekend en op steen gebracht door G.J. BOS.

Toelichting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
prent 1 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
1 Claude de Silly, maarschalk en opperfourier des Keizers
2 Barbesaen, fourier des Keizers
3 Hans van Loenen, fourier des Keizers
4 Gracianus Gomez de Villa Nova, fourier des Keizers
5 Wylhem Kuyper, trommelslager [sic]
6 Gerrit Wafeltgen, pijper [sic]
7 Marten van Andelst, burgerhopman en schepen
8 Vaandrig
9-19 Burgervendel
prent 2 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
9-19 Burgervendel
20 Johan van Zwolle, stadsbode, banierdrager van Nijmegen
21 Gerrit Byeszman, roededrager
22 Herman van Rijswick, roededrager
23 Thomas van Tryst, burgemeester van Nijmegen
24 Arnold Vijgh, burgemeester van Nijmegen
prent 3 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
25 Johan van Boetbergen, heer tot Duckenburg, schepen van Nijmegen
26 Barthold die Claer, schepen van Nijmegen
27 Otto van Meeckeren, heer tot Puflick, schepen van Nijmegen
28 Petrus van Beronghen, raadslid van Nijmegen
29 Henrik Pelss, raadslid van Nijmegen
30 Wichman van den Bergh, raadslid van Nijmegen
31 Reinier van Wijhe, heer tot Hernen, burggraaf en richter in het Rijk van Nijmegen
32 Bernt van Welderen, richter in de stad en het schependom van Nijmegen
33 Johan van Rossum, heer tot Rossum, Broeckhuyzen en Half-Meinderswijk
34 Herman van Boinenburg genaamd Honsteyn, schepen van Nijmegen
36 Johan Schenck van Nijdeggen, heer tot Ophemert, raadslid van Nijmegen
prent 4 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
36 Johan van Bronckhorst, heer tot Oosterholt, raadslid van Nijmegen
37 Hendrik van Stepraet, heer tot Doddendaal en Indoornick
38 Lijfhard van Ooy, heer tot de Ooy, raadslid van Nijmegen
39 Adriaan van Balveren
40 Christoffel van Weze, heer tot Hien, raadslid van Nijmegen
41 Jacob van Bronckhorst, heer tot Bemmel, schepen van Nijmegen
42 Willem van Gendt, heer tot Loenen en Wolferen, raadslid van Nijmegen
43 Johan van Haeften, heer tot Haeften, Hellu en Herwijnen
44-47 Meesters van het Sint-Nicolaasgilde
48 Mr. Henrick Poeijn, secretaris der stad Nijmegen
49 Mr. Lambert Lamberti, rentmeester der stad Nijmegen
prent 5 - De Stad en het Rijk van Nijmegen
50-53 stadsboden Herman van Lobbroick, Frederik van Loen, Johan Noeth, en Teunis de Lange
54-58 Banierdrager, meesters en boekhouder van het St. Eloy- of Smidsgilde
59-63 Banierdrager, meesters en boekhouder van het St. Timotheus of Bakkersgilde
64 Banierdrager van het St. Olofs- of Schippersgilde
prent 6 - De Stad en het Rijk van Nijmegen, vanaf 72 Het Hertogdom Gelre
65-68 Meesters en boekhouder van het St. Olofs- of Schippersgilde
69 Derick Hanszen, scherprechter der stad Nijmegen
70-71 De kliksteenen of handlangers van den scherprechter
72-73 Trommelaar en pijper
74 Adriaan Thijssen, Geldersch hopman
75 Vaandrig
76-85 Geldersche lansknechten
prent 7 - Het Hertogdom Gelre
76-85 Geldersche lansknechten
86 Philippe de Lalaing, Graaf van Hoogstraten [..], Stadhouder in het hertogdom Gelre
87 Oswald II, Graaf van den Berg Bannerheer van ('s Heeren)Berg, heer tot Byland, Homoet, Hedel, Boxmeer, Spalbeek, Herpen, Ulft, Stevenswaard, Frundstein en Wiser
88 Joost, Graaf van Bronckhorst, Bannerheer van Bronckhorst, heer tot Borculo
prent 8 - Het Hertogdom Gelre
89 Joachim van Wisch, Bannerheer van Wisch, heer tot Ter Borg, Lichtenvoorde en den Wildenborch
90 Herman, Graaf van Bronckhorst, Bannerheer van Batenburg
91 Johan van Sallandt, heer tot Boucholt, landdrost van Wageningen
92 Johan van Groesbeeck, heer tot Beek, Hoemen en Malden
93 Johan van Rechteren, genaamd van Voorst, heer tot Doorwerth, Nederhemert, Doorenburg, Gorssel en Nijenbeek, gedeputeerde van het Oversticht
94 Willem van Scherpenzeel, heer tot Scherpenzeel en Rosendael, landdrost van de Veluwe
prent 9 - Het Hertogdom Gelre
95 Adolf Bentinck, heer tot Loo, erfjagermeester van de Veluwe
96 Karel van Gelre, heer tot Spankeren en den Gelderschen Toren
97 Johan van Keppel, heer tot Oldenampsen [..], landdrost van de Graafschap, Raad-ordinaris in den Hove van Gelre
98 Hendrik van Maschereel, heer tot Balgoy
99 Reinier van Aeswijn, heer tot Braeckel [..]
100 Carel van Middachten, heer tot Hervelt
101 Johan de Cocq, heer tot Delwijnen, dijkgraaf van de Bommelerwaard
102 Gijsbert van de Poll, heer tot Leeuwen, Amptman van Maas en Waal
103 Thomas van Appeltern, heer tot Persingen
104 Jasper van Wijhe, heer tot Echtelt
105 Willem van Rossum, heer tot Zoelen en Dalen
106 Johan van Weze, heer tot Dodewaard
107 Johan van Boinenburg, genaamd Hondsteijn, Graaf van Ubbergen
prent 10 - Het Hertogdom Gelre
108 Walraven Mom, heer tot den Rooden Toren
109 Walraven van Arckel, heer tot Waardenburg [..]
110 Wessel van den Boetzelaar, baron van het Heilige Roomsche Rijk [..]
111 Diderick van de Lip, genaamd Hoen, heer tot Aefferden, Walbeek, Blijenbeek en Gribbenfurst
112 Joachim van Hoemen, heer tot Haeck, drost van ter Leede
113 Johan Mom van den Rooden Toren, richter in het gericht van Arnhem en den Veluwezoom
prent 11 - Het Hertogdom Gelre
114 Cornelius van Boetbergen, heer tot Haag, gedeputeerde der ridderschap van het Overquartier
115 Vijth van Munster, heer tot Walien, Drost van Harderwijk, gedeputeerde der ridderschap van de Veluwe
116 Roelof van Lennep, heer tot Biljoen, Drost van Middelaer, gedeputeerde der ridderschap van de Veluwe
117 Willem van Baer, heer tot Slangenburg, gedeputeerde der ridderschap van de Graafschap
118 Gooszen van der Lawick, heer tot Geldermalsem, drost van Buren, dijkgraaf van de Tielerwaard
119 Gooszen van Raesfeldt, heer tot Hacfort [..], Schultis binnen en buiten Zutphen, gedeputeerde der ridderschap van de Graafschap
prent 12 - Het Hertogdom Gelre
120 Joost Sasbout, heer tot Spalant, Kanselier en stadhouder van de leenen in het Hertogdom Gelre
121 Mr. Adriaan Nicolai, Raad-ordinaris in den Hove van Gelre
122 Christoffel, Graaf van Meurs en Warwerden, Raad-ordinaris in den Hove van Gelre
123 Mr. Johan Stratius, burgemeester van Arnhem, Raad-Ordinaris in den Hove van Gelre
124 Johan van Wittenhorst, heer tot de Horst, landdrost van Kessel en Montfoort, Raad-Ordinaris in den Hove van Gelre
125 Jacob Pieck, heer tot Isendoorn [..], Raad-Ordinaris in den Hove van Gelre
126 Mr. Johan Schenck, griffier van de leenen in het Hertogdom Gelre
127 Mr. Johan Bell, auditeur van de Rekenkamer van het Hertogdom Gelre
128 Mr. Baptista Berty, griffier bij den Hove van Gelre
129 Hendrik de Ruyter, Amptman van de Bommelerwaard
130 Mr. Gerard van Renoy, Landrentmeester-Generaal in het Hertogdom Gelre
131 Diederick van Wely, Amptman van Overbetuwe
prent 13 - De Keizer en zijn gevolg
132-153 Muziekkapel des Keizers
prent 14 - De Keizer en zijn gevolg
154 Jean de Montmorency, heer van Courrieres, kapitein van 's Keizers lijfwacht
155-163 Vaandrig en Lijfwachten des Keizers
prent 15 - De Keizer en zijn gevolg
164-168 Trompetters
169 Guillaume de Vergy, baron van Autrey, Banierdrager van het Duitsche Rijk
prent 16 - De Keizer en zijn gevolg
170 Lieven Goethals (Panagathus), Heraut des Keizers
171 Hendrik, Graaf van Brederode, page des Keizers
172 Willem van Nassau, Prins van Oranje, baron van Breda, enz., page des Keizers
173 Karel, bij de Gratie Gods, gekoren Roomsch Keizer [..]
174 Don Caspar de Robles, page des Keizers
175 Ernst, graaf van Solms, page des Keizers
prent 17 - De Keizer en zijn gevolg
176 Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren [..], Kapitein-generaal der Nederlanden, Stadhouder in Friesland, Groningen en Overijssel, kamerheer des Keizers
177 Don Ferdinando Alvarez de Toledo, Hertog van Alva [..], Opperbevelhebber van het keizerlijk leger, lid van den Raad van State [..]
178 Adrien de Croy, Graaf van Roeulx [..], Stadhouder van Vlaanderen en Artois [..], sommelier de corps
179 Philippe de Montmorency, Graaf van Hoorne [..], gentilhomme de la bouche
180 Philppe de Lannoy, Prins van Sulmone [..], Generaal-bevelhebber over de lichte ruiterij [..], kamerheer des keizers
181 Willem, Hertog van Cleef, Gulik en Berg, Graaf van de Marck en Ravensburg, heer van Ravenstein
prent 18 - De Keizer en zijn gevolg
182 Jean de Hennin, heer van Bossy [..], Kapitein-generaal in het keizerlijke leger [..], opperstalmeester
183 Jean de Ligne, Graaf van Aremberg [..], kamerheer des Keizers
184 Jacques, heer van Herbays [..], kamerheer des Keizers
185 Joachim de Rije, Ridder [..], sommelier de corps [..]
186 Philibert de la Baulme, baron van Montfalconnet [..], hofmaarschalk
187 Jean d'Andelot, heer van Myan [..] eerste stalmeester des Keizers
prent 19 - De Bisschop van Utrecht
188-189 Koorknapen
190 Antonie Taets van Amerongen, Domkanunnik van Utrecht
191 Joost Praet van Moerkerken, Domkanunnik van Utrecht
192 George van Egmond, Bisschop van Utrecht, abt van St. Amans, heer van Hechtwoude en Oostwoude
193-204 Baldakijndragers
prent 20 - De Bisschop van Utrecht, vanaf 214 De Aartshertog van Oostenrijk
205 Antoine Perrenot, Bisschop van Atrecht, lid van den Raad van State
206 Charles de Croy, Bisschop van Doornik
207 Ridder Arent van Groenevelt, baljuw van St. Amand, hofmeester van den Bisschop van Utrecht
208 Jan van den Esse, thesaurier-generaal van het huis des Keizers
209 Johan van Goch, algemeen vicaris van den Bisschop van Utrecht
210 Cornelis van Mierop, Domproost te Utrecht
211 Marcus Plessierus, biechtvader des Keizers
212 Mr. Joan Obbrenburger, secretaris des Keizers
213 Christoffel Pyramus, Secretaris des Keizers
214 Maximilaan van Bourgondie, heer van Veere en Beveren, Admiraal van Zeeland [..]
215 Maarten van Rossum, heer van Heemen en Pouderoyen, Veldmaarschalk van Gelre
prent 21 - De Aartshertog van Oostenrijk
216 Antoine de Glymes, Markies van Bergen op Zoom [..], lid van den Raad van State [..]
217 Pieter Ernst, Graaf van Mansfelt, Maarschalk in het keizerlijke leger, lid van den Raad van State [..]
218-221 Trompetters
prent 22 - De Aartshertog van Oostenrijk
222 Remigius von Sueten, Heraut van Oostenrijk
223 Ferdinand, Aartshertog van Oostenrijk [..]
224 Adam von Zinzendorff, page van den Aartshertog
225 Philippe de Saint-Aldegonde, heer van Noircarmes, page van den Aartshertog
226 Lamoraal van Egmond, Prins van Gaveren [..] kamerheer des Keizers
227 Hermann, Graaf van Neuenahr en van Meurs
prent 23 - De Aartshertog van Oostenrijk
228 Jacques, Graaf van Ligue [..], burggraaf van Leiden [..]
229 Nicolaus, Graaf von Salm-Neuburg [..], Generaal in het Oostenrijksche leger, kamerheer van den RoomschKoning Ferdinand van Hongarije
230 Antonio Castriota, Hertog van Fernandino
231 Jan, Graaf van Oostfriesland en Over-Emden, [..] Gouverneur van Limburg
232 Reinout van Brederode [..], Opperhoutvester van het graafschap Holland
233 Pontus de Lalaing [..], Gouverneur en Kapitein-generaal van Artois
prent 24 - De Aartshertog van Oostenrijk
234 Antoine de Croy, heer van Sempy [..]
235 Jean II, baron van Trazegnies [..], erfelijk landdrost van Luik
236-237 Trommelaar en Pijper
238 Christoffel von Sternsee, hopman der Duitsche lansknechten
239 Vaandrig
240-247 Duitsche lansknechten
prent 25 - De Raad van State
248 Philippe de Croy, Hertog van Aerschot [..], Kapitein-Generaal van het keizerlijke leger, [..]Chef van de Finantiën
249 Dr. Louis van Schore, voorzitter van den Geheimen Raad
250 Lodewijk van Vlaanderen [..]Stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, [..] lid van den Raad van State, [..] Chef van de Finantiën
251 Mr. Nicolaas Perrenot [..] Groot-zegelbewaarder des Keizers, voorzitter van den Raad van State
252 Charles, Graaf de Lalaing [..], Gouverneur van Utrecht, Maarschalk van Vlaanderen, [..] kamerheer des Keizers, lid van den Raad van State, Chef van de Finantiën
prent 26 - De Raad van State
253 Dr. Joan de Figueroa, Gouverneur-Generaal in Spanje, Napels en Sicilie lid van den Raad van State
254 Dr. Viglius van Aytta van Zwichem, lid van den Hoogen Raad te Mechelen, van den Geheimen Raad en van den Raad van State
255 Philippe de Stavele, Graaf van Harlies [..] Opperbevelhebber van de artillerie, lid van den Raad van State
256 Cornelis Duplicius de Schepper, heer van Eecke [..] kamerheer van Maria van Hongarije, Geheim-thesaurier des Keizers, lid van den Raad van State
257 Dr. Carel Boisot, lid van den Geheimen Raad en van den Raad van State
prent 27 - De Raad van State
258 Guillaume de Flory, heer van St. Ligier, luitenant-kapitein der archiers de corps
259 Vaandrig
260-267 Archiers de corps

terug

Reactie 0:

Redactie, 25-08-2016: Prentenserie Blijde Incomste
Aanvullingen:
1. H. D. J. van Schevichaven vermeldt in zijn Tweede Vervolg der KRONIEK VAN NIJMEGEN tot en met den jare 1900:
1890 Bij gelegenheid, dat hier op 1 Juli door eenige leden van het Leidsche Studentencorps (daartoe uitgenoodigd door een vereeniging van heeren) een optocht gehouden werd, voorstellende den Intocht van Karel V binnen Nijmegen op 9 Februari 1546, vereerde H.M. de Koningin-Regentes, vergezeld van Prinses Wilhelmina, deze stad met een bezoek. Op het Hof werd een cour gehouden, waarbij Karel V zijn opwachting maakte aan H.M.

2. Op erfgoedleiden.nl staan twee prenten van de nagespeelde intocht op 1 juli 1890 door het Leids studentencorps:


Intocht van keizer Karel V in Nijmegen op 9-2-1546. Uitgave van H. ten Hoet op 1 juli 1890


'Intocht van keizer Karel V in Nijmegen' op 1 juli 1890 door het Leids studentencorps

3. een foto van een (ander?) gezelschap staat op onze site als zoekplaatje ZP031.
Reactie 1:

Antoon Reijnen, 02-11-2022: Uitgeverij Thieme bracht ter gelegenheid van de maskeradefeesten in 1890 een feestgids uit, bevattende het volledige programma van de festiviteiten en de namen van alle deelnemers:

Reactie 2:

Paul Broekman, 03-11-2022: Charles Rochussen maakte rond 1894 een schilderij van de intocht:


bron: rkd.nl

Reactie 3:

Antoon Reijnen, 03-11-2022: Fotoalbum maskerade Leids studentenkorps 24 juni 1890
Reactie 4:

Paul Broekman, 03-11-2022: In het Algemeen Handelsblad van 24-06-1890 staat het programma van de academiefeesten te Leiden met als hoofdnummer de historische optocht, de zgn. Maskerade op dinsdag 24 juni 1890, in Leiden dus.
Tot onderwerp is gekozen de intocht van Keizer Karel V binnen Nijmegen op 9 februari 1546.
Het artikel bevat verder een opsomming van de historische figuren die Karel vergezelden, en de tekst van de proclamatie, de aankondiging aan de burgerij, gedrukt met zwarte en rode letters en van het keizerlijk wapen voorzien:

Wij Borgemeisteren, Raitzvrunde ind Meysters van Senter Claisz Gilde van dezer Stadt van Nijmegen,
doen te weten van Roomsch Keyserliker Majes­teijts weghen, onsen alregenedichsten Heeren,

Alsoe onse alregenedichste Heeren die Key­serlike Majesteyt vurschreven alhier geschickt hebben fouryren om te maicken die logysen voor Syner Keyserliker Majesteyt, oick die Heeren van der oirdenen unt andere groote Meisters ind die van synen Raide officieren ind dieneren,

Alsoe worden al onze borgeren als oick die huysluden in onsz scependomb gebaeden, dan eyn yegelicken den vurschreven fouryren behulpelick sy,

Voirts sullen alle borgeren binnen deze Stadt van Nijmegen oere huysen myt lanternen verlichten van aff vesperklock tot eilf oere, om dat dritte huys einen lantern,

Noch sullen die borgeren ind scutten in oer harnasch sich op ter aenkomste Keyserlicker Majesteyt krysgsgewyze vuegen myt die pypers unt die trommelslagers,

Ind omme te thoenen 't goed herte unt die gonste die men draigende is tot syner Keyserliker Majesteyt, soe sal men die straeten cieren ind eerlicke thoe maicken, stackettingen opslaen van eyn sparre haighe unt daeran entlanges laeckenen hanghen an beyde siden ind optie eynden van den sparren Meye boemkes setten unt voir den laekenen toxtsen stellen. Ind die huysen vercieren myt costelicke gewaeden, fluweelen ind syden tapyten, waskerszen unt vierspannen,

Voirts sette men spoelluden op stellagien myt trompetten, myt groeten gelude tonende,

Oick laete men den wyn vryelyk loepen uut die tonnen ind wie dair durst hefft, den scincke men uut goeder jonste, tot hy sacht: Ick bin sat,

Ind die Stadt sy vol vruechden in alder manieren, staende spelen unt batementen vol duechden,

Dat daerom eyn gegelicken behulpelick sy, omme dieselver Majesteyt myt alle reverentie, Staete unt ehre Soemen dat alderbequaemste sal moigen bedincken ind syner Majesteyt alderaengenaemste soude moigen wesen, inne te halen.

Actum op Onsser Lieve Vrouwe Lichtmess. A. D. MDXLVI
. Voir den Raide, Henrick Poeyn, Secretarius.


Redactie: deze proclamatie lijkt weinig authentiek. Zijn er historische documenten bewaard van dit keizerlijk bezoek?
Reactie 5:

Paul Broekman, 07-11-2022: E-book De eerbewijzing in 1546 te Nijmegen aan keizer Karel V betoond, en diens eerbiediging van een der privilegiŽn dier stad. Door P. C. G. Guyot. Gepubliceerd in 1849.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: