TERUGBLIK OP NIJMEGEN

Paul van der Heijden

Nijmeegs oudste boek

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Maar wat is er nog oud in Nijmegen? Elke aflevering gaan we op zoek naar onze levende geschiedenis.

De eerste Nijmeegse boeken moeten we zoeken in het gemeentearchief (Het Archief). Daar bewaart men archiefstukken vanaf het jaar 1296. Sommige ambtelijke archiefstukken zijn gebundeld tot boekwerken, zoals rekenboeken. 
Behalve ambtelijke publicaties kennen we ook oude religieuze boeken zoals bijbels, die handmatig werden gekopieerd en ge´llustreerd. Nijmegen kent hierin een rijke traditie. Hier lag begin 15e eeuw zelfs het artistieke centrum van de Noordnederlandse kunst, mede dankzij schildersfamilies als Van Limburg, Maelwael en Van Aken (van wie Jeroen Bosch afstamt). Veel boeken uit die tijd zijn echter verloren gegaan of verspreid geraakt.
De glorietijd van de handgekopieerde boeken eindigde met de uitvinding van de boekdrukkunst door Johann Gutenberg in 1460. Dertien jaar later rolde het eerste Nederlandse boek van de persen, de Historia scholastica super Novum Testamentum. Weliswaar werd het boek gedrukt in Utrecht, maar drukker Gherard van der Leempt was van Nijmeegse komaf. In 1479 vestigde Van der Leempt zich weer in zijn geboorteplaats en verzorgde aldaar het eerste puur Nijmeegse boekje, geschreven door de prior van het Broerenklooster in de Broerstraat. Het boekje vertelt hoe je omkoperij kunt vermijden bij het aannemen van novicen in kloosters. (PH)

Meer informatie? Kijk in de Boekenhoek of raadpleeg het Repertorium Noviomagense

Eerder verschenen in magazine

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: