De Sint Annastraat:

De bijna vier kilometer lange Sint Annastraat is een van de grote uitvalswegen van de stad en loopt vanaf het Keizer Karelplein in een nagenoeg kaarsrechte lijn naar het zuiden. Na de kruising met de Grootstalselaan en de Scheidingsweg gaat de straat over in de Rijksweg, die naar Malden en Venlo leidt.
Het oudste deel van de Sint Annastraat werd al in de 14de eeuw aangelegd. Even buiten de Windmolenpoort splitste hij zich af van de weg naar Wijchen, die indertijd het huidige tracÚ van de Molenstraat, Bisschop Hamerstraat en Graafseweg volgde. De vroegere afsplitsing is tegenwoordig nog te zien in de verbreding van de Molenstraat. De Sint Annastraat - toen grotendeels 'Maldensche straat' geheten - boog naar het zuiden af en liep naar de kruising met de Groenestraat. De Sint-Stevenstoren lag steeds in het verlengde van de weg en fungeerde als zichtpunt.
Ten zuiden van de Groenestraat strekten zich de nog niet ontgonnen Hatertse en Mookerheide uit. De weg naar Malden was vanaf dit punt niet meer dan een bochtig heidepad. Vanaf de 16de eeuw nam het pad naar Malden in belang toe en in 1649 werd de gehele weg van Nijmegen naar Malden van een wegdek voorzien.
Op de heide, nabij de kruising van de Maldensche straat en de Groenestraat, was inmiddels een bidkapelletje opgericht ter ere van Sint-Anna. Rondom de kapel, die al in 1598 werd afgebroken, ontstond een kleine buurtschap, dat de naam van de heilige droeg. De Sint Annastraat zou zijn naam uiteindelijk aan deze buurtschap ontlenen.
In de eerste helft van de 18de eeuw veranderde het aanzicht van de Sint Annastraat: het weggedeelte tussen Nijmegen en Sint Anna werd als laan (met boombeplanting) aangelegd en het gedeelte van Sint Anna tot aan de grens met de gemeente Heumen werd rechtgetrokken. De Sint-Stevenstoren bleef het zichtpunt.
Na de afbraak van de Nijmeegse vestingwerken werden aan het begin van de Sint Annastraat - tot eind 1904 overigens Sint Annalaan geheten - vele herenhuizen gebouwd. De meeste dateren uit de periode 1880-1895. Tegelijkertijd verrezen er in Sint Anna vele kapitale villa's. De buurtschap werd vanaf 1891 door een paardentram met de nabijgelegen stad verbonden. Op 7 juni 1911 werd de paardentram vervangen door een elektrische tram (lijn 1).
De afgelopen eeuw heeft de Sint Annastraat nog verschillende veranderingen ondergaan. In de jaren '20 werd de straat ten noorden van de brug over het spoor met zeker een meter opgehoogd, zodat het tot dan toe verdiept gelegen wegdek op gelijke hoogte met de voortuinen van de herenhuizen kwam te liggen. In de jaren '50 werden naast de hoofdrijbaan ventwegen aangelegd, waarvoor de karakteristieke laanbeplanting moest sneuvelen. Ten zuiden van de brug over het spoor werd de straat verbreed.

StAnna001.jpg StAnna002.jpg StAnna003.jpg StAnna004.jpg StAnna005.jpg
StAnna006.jpg

terug

Reactiepagina

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: