Hezelstraten

In het westelijke gedeelte van de binnenstad liggen de Lange Hezelstraat en de Stikke Hezelstraat in elkaars verlengde. De naam 'Hezelstraat' is afgeleid van het feit dat de straat van oorsprong naar het dorp Hees leidde. De Lange Hezelstraat wordt wel de oudste winkelstraat van Nederland genoemd. Uit vondsten, die diep in de grond onder enkele panden zijn gedaan, blijkt namelijk dat hier al in de Romeinse tijd een weg liep. Pas vanaf omstreeks 1880, na de afbraak van de middeleeuwse stadsmuren, werd de Lange Hezelstraat een echte winkelstraat. De vele fraaie winkelpuien uit het eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw vormen daar nog altijd een goede weerspiegeling van.
Geen enkele andere straat in Nijmegen toont nog zoveel van zijn historie als de Lange Hezelstraat. Er staan nog vele middeleeuwse panden, die overigens meestal schuilgaan achter 19de-eeuwse voorgevels.
De Stikke Hezelstraat verbindt de Lange Hezelstraat met de ongeveer 10 meter hoger gelegen Grote Markt. Het hoogteverschil wordt in slechts 135 meter overbrugd, waarmee de Stikke Hezelstraat een van de steilste straten in de stad is. Het voorgaande verklaart meteen de straatnaam: 'stik' is namelijk Nijmeegs voor 'steil'. Vóórdat de straat in april 1910 zijn huidige naam kreeg, werd deze aangeduid als Boven- of Korte Hezelstraat.
Driekwart van de bebouwing aan de Stikke Hezelstraat ging tijdens en na het bombardement van 22 februari 1944 verloren. Door de grootschalige naoorlogse nieuwbouw in de straat, gerealiseerd in de jaren '50 (zuidzijde) en '70, is er weinig meer overgebleven van de vooroorlogse sfeer.

ahezel001.jpg ahezel002.jpg ahezel003.jpg ahezel004.jpg ahezel008.jpg
hezel005.jpg hezel006.jpg hezel007.jpg hezel009.jpg hezel010.jpg
hezel011.jpg hezel012.jpg hezel013.jpg hezel014.jpg hezel015.jpg
hezel016.jpg hezel017.jpg hezel018.jpg

terug

Reactie 1:

Rob Essers, 07-07-2019: In het boekje over het zogenaamde HEZELSTRAATKWARTIER (juli 2019) is consequent sprake van "de oudste winkelstraat van Nijmegen". Wethouder Monique Esselbrugge plaatste op 5 juli 2019 bij Lange Hezelstraat 72-76 een promotiebord tijdens de lancering van het Hezelstraatkwartier. Weer een kwartier waarvan de naam niet door het bevoegde gemeentelijke orgaan is vastgesteld...
Het gratis boekje is tot stand gekomen met ondersteuning van de gemeente Nijmegen en provincie Gelderland. In de colofon staat onder meer "Historisch onderzoek: Willem Tielen, Rinse Mesker / Eindredactie: Gemeente Nijmegen".

Nijmegen of Nederland?
In de berichtgeving over de promotiecampagne in de media wordt de Lange Hezelstraat nog steeds "de oudste winkelstraat van Nederland" genoemd. Is er bij de gemeente sprake van voortschrijdend inzicht, of is er andere reden dat de (Lange) Hezelstraat niet langer "de oudste winkelstraat van Nederland" wordt genoemd?
Pas eind negentiende eeuw hebben moderne winkels in korte tijd het straatbeeld overgenomen. Gebeurde dat in Nijmegen voor het eerst in de Hezelstraat? Of is de Lange Hezelstraat (ook) niet de oudste winkelstraat van Nijmegen?
Reactie 2:

Joop Neuij, 07-07-2019: Kwartier betekent (o.a.) wijk of buurt in een stad of dorp. Die benaming van een buurt hoeft niet vastgelegd te zijn ..het waterkwartier is ook geen officiële naam, maar meer een volksmond naam en gewoonte om de Biezen zo te noemen ..dat geeft toch niet?
Reactie 3:

Rob Essers, 07-07-2019: @Joop Neuij (reactie 2) - Naamgeving van de openbare ruimte is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat geldt ook voor de namen van openbare ruimten van het type 'administratief gebied' (= stadsdelen, wijken en buurten). De buurtnaam Waalhavenkwartier is nog niet zo lang geleden wel door het bevoegde gemeentelijke orgaan vastgesteld (raadsbesluit d.d. 11 mei 2016).

Het niet formeel vaststellen van namen leidt tot onduidelijkheid over de juiste schrijfwijze en ligging van de openbare ruimte. De niet-vastgestelde buurtnaam Waterkwartier is geen synoniem voor de wijknaam Biezen, maar wordt wel als zodanig gebruikt. Hetzelfde geldt voor de buurtnaam Willemskwartier en de wijknaam Nije Veld. Het gebruik van een wijknaam voor een buurt of een buurtnaam voor een wijk leidt tot misverstanden.
Op grond van artikel 35, eerste lid, van de Wet basisregistratie adressen moet een bestuursorgaan bij het vervullen van zijn publiekrechtelijke taak de beschikbare authentieke gegevens (= vastgestelde namen) gebruiken. Of is citymarketing geen publiekrechtelijke taak?

Bij de nieuwe naam Hezelstraatkwartier weet ik niet om welk gebied het precies gaat. Ligt de St. Stevenskerk in het Hezelstraatkwartier? Op de groene zuilen bovenaan de Stikke Hezelstraat en onderaan de Lange Hezelstraat staat "WELKOM IN DE OUDE STAD". Wordt de niet-vastgestelde naam (De) Oude Stad binnenkort vervangen door Hezelstraatkwartier?

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: