oorlog020

<- Back | Index | Next ->

Twee uitgebrande bankgebouwen aan het MariŽnburg:

ĎDe Nederlanden van 1845í (links) was het enige gebouw dat de beroemde architect H.P. Berlage in Nijmegen bouwde. Het in 1911 geopende bankgebouw werd verwoest op 23 september 1944, toen een Brits munitietransport door een Duitse granaat werd getroffen en de boel explodeerde. Ook het naastgelegen gebouw van de Nederlandsche Handel-Maatschappij van J. Limburg uit 1918 brandde uit. Het gebouw werd voor zover mogelijk hersteld en later alsnog gesloopt.
Reactie 1:

Rob Essers, 30-10-2016: Rechts van de lantaarnpaal is de geveltekst LABOR nog leesbaar. Op archieffoto RAN F46150 is de andere kant van de ingang te zien met de tekst FATUM. Ook bij andere vestigingen en op sigarenbandjes stonden deze namen vermeld. Fatum was een ongevallenverzekering en Labor een bedrijfsverzekering die beide door de De Nederlanden van 1845 waren overgenomen.
Reactie 2:

Rob Essers, 04-11-2018: De beschrijving van het rechterpand munt uit door beknoptheid. De Nederlandsche Handel-Maatschappij N.V. was gevestigd in het pand MariŽnburg 82-83-84 (bouwjaar 1917-1918) van de Geldersche Credietvereeniging. Vanaf 1890 had deze vereniging een agentschap in Nijmegen op het adres Paulstraat 35. In november 1916 vond de onderhandse aanbesteding plaats voor het bouwen van een nieuw pand op MariŽnburg naar het ontwerp van de bouwkundig ingenieur J. Limburg (bron: PGNC van 25 november 1916). Het nieuwe kantoorgebouw werd op 23 september 1918 in gebruik genomen.

architect
Ir. J. Limburg heeft tal van monumentale gebouwen ontworpen, waaronder het bankgebouw (bouwjaar 1905-1906) van de Geldersche Credietvereeniging ('Huis met de Pelikaan'), Onze Lieve Vrouweplein 21 Maastricht, dat is aangewezen als rijksmonument. Hij was ook de architect van de Prins Hendrikkazerne in Nijmegen (bouwjaar 1909-1912), waarvan een aantal onderdelen is aangewezen als rijksmonument.
Joseph Limburg, geb. 's-Gravenhage 2 dec. 1864, ingenieur, architect, Ü 's-Gravenhage 3 maart 1945, zn. van Levij Joseph en Hester van Raalte, tr. 's-Gravenhage 25 sept. 1903 Marie Constance Antoinette Clant van der Mijll, geb. 's-Gravenhage 3 febr. 1864, Ü ald. 3 maart 1945, dr. van Antoine Jacques en Adriana Jacoba Francisca Piepers en gesch. echtg. van mr. dr. Frans Willem Jan George Snijder [van Wissenkerke], ambachtsheer van Wissenkerke.

niet te verwarren met:
Joseph Limburg, geb. 's-Gravenhage 29 dec. 1866, advocaat en procureur, lid Tweede Kamer 1905-1918, lid Raad van State 1926-1940, Ü 's-Gravenhage 15 mei 1940, zn. van Elkana en Jansje van Raalte, tr. 's-Gravenhage 26 okt. 1892 Nannette Limburg, geb. 's-Gravenhage 17 febr. 1868, Ü ald. 26 april 1938, dr. van Levij Joseph en Hester van Raalte.

N.B. Ir. Joseph Limburg en mr. Joseph Limburg waren volle neven van vaders- ťn moederzijde. Elkana en Levij Joseph Limburg waren broers. Hester en Jansje van Raalte waren zusters. Bij het huwelijk van mr. Joseph Limburg was ir. Joseph Limburg een van de getuigen. De ene Joseph heeft na de Duitse inval in 1940 zelfmoord gepleegd en de ander is in 1945 als onderduiker bij het geallieerde bombardement op het Bezuidenhout omgekomen.

bankgebouw
Een behoorlijk foto van het monumentale pand van de Geldersche Credietvereeniging op MariŽnburg heb ik niet kunnen vinden. Op archieffoto L66093 (datering 1935-1937) staat slechts een deel van het gebouw. Op deze luchtfoto (ca. 1939) is het gehele pand te zien:

Door de gebeurtenissen op 23 september 1944 werd het pand ernstig, maar niet onherstelbaar beschadigd; zie ook archieffoto F14518. Bij de wederopbouw is de bovenste etage geweld aangedaan. Op foto F21368 (datering 3/12/1966) van de Algemene Bank Nederland is het oorspronkelijke ontwerp nog duidelijk herkenbaar. De definitieve doodsteek voor het monumentale karakter vormde de verbouwing door Nederlandsche Middenstandsbank (NMB); zie archieffoto F29837 (datering 1970). In 2006 is het bankgebouw gesloopt voor de realisatie van het project 'Nova MariŽn'; zie Bing Kaarten.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: