De Sint-Stevenskerk:De voorloper van de Sint-Stevenskerk was een 7de-eeuws kerkje nabij het Kelfkensbos, dat rond 1250 werd afgebroken. Graaf Otto II van Gelre kreeg toestemming om elders in de stad een nieuw bedehuis op te richten en in 1254 werd begonnen aan de bouw van een tufstenen kerk op de Hundisburg, een heuvel in het uiterste westen van de stad. Deze kerk werd in romaanse stijl opgetrokken: met zware muren en kleine vensters met rondbogen. In 1273 werd de nog in aanbouw zijnde kerk gewijd aan Stephanus, de eerste christelijke martelaar. Rond 1307 was het bouwwerk klaar, maar de voltooiing van de toren liet nog op zich wachten tot omstreeks 1326.
De kerk is daarna vele malen verbouwd en vergroot. Tussen 1343 en 1361 werd een nieuw transept gebouwd, waardoor de Sint-Steven een kruisbasiliek werd (de kerk kreeg een kruisvorm, waarbij het transept of dwarsschip de korte zijde van het kruis vormt). Bij deze verbouwing kreeg de kerk een meer gotisch karakter. De zijbeuken kregen tussen 1371 en 1428 dezelfde hoogte als het middenschip, zodat een hallenkerk ontstond. Tussen 1420 en 1456 werd het nog bestaande koor met straalkapellen aan de achterzijde van de kerk gebouwd en van 1542 tot 1565 werd een nieuw transept opgetrokken. Enkele jaren later, tussen 1567 en 1579, werd het Zuiderportaal gebouwd, dat als aparte rubriek bij de ansichtkaarten is opgenomen.
In 1772-1777 werd de kerk, zij het niet erg professioneel, gerestaureerd. Daarna begon het enorme bouwwerk langzaam maar zeker in verval te raken. Rond 1940 waren er plannen voor een grondige restauratie, maar deze ging wegens geldgebrek niet door.
Net als vele andere kerken viel de Sint-Stevenskerk in februari 1944 ten prooi aan het geallieerde bombardement. De toren stortte neer op een aantal huizen aan de Stikke Hezelstraat en de zuidelijke zijbeuk raakte zwaar beschadigd. Even werd overwogen de kerk te slopen, maar in 1948 werd dan toch begonnen met een ingrijpende restauratie, die pas in 1969 werd afgerond. De kerk werd teruggebracht in de staat, zoals deze in de 17de eeuw verkeerde.
Niet alleen van buiten is de kerk schitterend, ook binnen is veel moois te zien. De Sint-Steven telt een viertal orgels, waarvan het Königorgel uit 1773-1776 het grootste is. Het Ardennenorgel is het oudste en staat in het koor. Het is gebouwd tussen 1690 en 1710. Naast orgels bezit de kerk nog vele andere kunstschatten, waaronder 15de-eeuwse muurschilderingen, eeuwenoude grafstenen, een preekstoel uit 1640, kroonluchters uit 1643, de Herenbank uit 1644, de Prinsenbank uit 1771 en nog veel meer.
Sinds 1591, met een onderbreking van 1672 tot 1674, is de kerk eigendom van de Hervormde Gemeente en sinds enkele jaren wordt het gebouw beheerd door de Hervormde Stichting voor de Grote of Sint-Stevenskerk te Nijmegen. Geregeld is de kerk opengesteld voor publiek.
De toren is eigendom van de gemeente en is in de zomermaanden regelmatig te beklimmen.

aststeven003.jpg aststeven011.jpg ststeven001.jpg ststeven002.jpg ststeven004.jpg
ststeven005.jpg ststeven006.jpg ststeven007.jpg ststeven008.jpg ststeven009.jpg
ststeven010.jpg ststeven012.jpg ststeven013.jpg ststeven014.jpg ststeven015.jpg
ststeven016.jpg ststeven017.jpg ststeven018.jpg ststeven019.jpg ststeven020.jpg
ststeven021.jpg ststeven022.jpg ststeven023.jpg ststeven024.jpg ststeven025.jpg
ststeven026.jpg

terug


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: