Fatimakerk:

fatima001.jpg fatima002.jpg fatima003.jpg

terug

Reactie 1:

Willy Paans 15-02-10: Als voormalig misdienaar en acoliet is mij nog het een en ander bijgebleven m.b.t. de geschiedenis van de Fatima kerk. Na de oorlog werd de voorlopige brandweerkazerne, schuin gelegen tegenover de chocolade fabriek van “van Dungen”, gebruikt om Zondags de eucharistie te vieren. De orde die de dienst hield betrof de kapucijner orde die, met blote voeten in sandalen en gehuld in bruine pijen, zelfs temperaturen van min 15 graden trotseerden en er geen probleem mee leken te hebben. De eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat ik niet zo diep gelovig was, echter een bloedhekel had aan het nietszeggend staren in de kerkbanken. Ik koos er aldus voor om de verplichte bijwoning van de mis actief door te brengen en aldus schoot de tijd op. Samen met mijn broer heb ik in 1954 de 1e communie in deze provisorische kerk gevierd. Wat ik mij ook nog kan herinneren is het feit dat er wekelijks gecollecteerd werd voor de bouw van de nieuw geplande kerk, die ook daadwerkelijk gerealiseerd is in de Tijmstraat; deze kerk is helaas alweer jaren geleden gesloopt. Als beloning voor onze inzet werd eenmaal per jaar een reisje georganiseerd; de kosten hiervan werden gedekt door een extra collecte. Op het jaarlijkse uitje werd bijvoorbeeld de ouderlijke boerderij van een van de paters bezocht, die ons dan ook gastvrij onthaalden en trakteerden op koek en sopie in de koeienstal. Deze koeienstal was uiteraard brandschoon en het was een hilarisch gezicht om ons te zien genieten van de koek en sopie zittend rond de langgerekte gemetselde trog waar normaal het voer in gedaan werd. Na enige tijd bezochten wij een seminarie en leefden ons uit in een grote speeltuin. Op een gegeven moment werd er afzonderlijk een reis georganiseerd voor de misdienaars tot 12 jaar, en een voor de acolieten. Aangezien ik als dertien jarige mij te groot voelde om nog speeltuinen e.d. te bezoeken heb ik mij aangemeld bij het reisje van de acolieten. ( 1961 )  

Nou dat was een hele belevenis, aangezien de heren naar Rotterdam togen, om aan te monsteren op een rondvaartboot. Als eerste werd de haven bezichtigd en na beëindiging van het rondje vervolgden wij met deze boot onze weg naar Zeeland om de “Deltawerken in aanbouw” te bezoeken. Het aanschouwen van de Deltawerken was in ieder geval indrukwekkend, aangezien de pijlers zo groot waren dat je het nu niet kunt voorstellen dat deze pijlers tientallen meters hoog zijn en een enorm gewicht hebben. Nadat we weer terug waren in Rotterdam zijn we ‘s avonds naar de Snip en Snap revue gegaan en was de dag compleet. De voorbereiding van de mis was voor iedere priester anders en bij sommigen vloeide waarschijnlijk de adrenaline door de aderen, aangezien zij dan erg kribbig werden. Voor ons was er uiteraard niets aan de hand aangezien wij stiekem wel eens een slok wijn nuttigden en zo ook wel aan onze innerlijke rust toekwamen. De ongewijde hosties werden door ons ook wel eens genuttigd, echter zat er weinig smaak aan.

De paters waren ook erg actief voor het Don Bosco gebouw en wij als lieve opgroeiende kinderen waren dikwijls een plaag voor de goedbedoelde activiteiten die opgezet werden. Bij nadering van de kerkelijke feestdagen werd door kinderen en leerkrachten van de st. Janschool de naastgelegen “”Groenestraat kerk” bezocht en voor mij voelde dat als een uitwedstrijd, aangezien de “Fatima kerk” thuis voelde. Op as_woensdag hadden wij altijd veel plezier zeker als je wel erg veel as op je voorhoofd gesmeerd kreeg; wat de nodige reacties uitlokte bij de andere kinderen. Recapitulerend kunnen we stellen dat de geestelijken toch van grote waarde zijn gebleken voor de latere stabiliteit in ons leven en is het jammer dat de maatschappij zo verhard en veranderd is. De geschiedenis leert ons dat in tijden van schaarste en verval de geestelijken het culturele erfgoed in stand hielden en er zorg voor droegen dat kennis bewaard en overgeleverd werd. Mede door individualisering van de maatschappij, de verkregen rijkdom en de misstanden in de kerk is het kerkbezoek teruggelopen en is een stuk van de opvoeding weggevallen.


REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: