Collegium Berchmanianum:Dit klooster aan de Houtlaan in Brakkenstein is ontworpen door J.T.J. Cuypers en zijn zoon P. Cuypers en werd gebouwd in 1927. Kenmerkend voor de tijd waarin het complex is gebouwd, zijn onder andere het grote, ver uitstekende dak met kleine dakkapellen en het verschil in baksteenkleur tussen de beneden- en bovenverdiepingen. Daarnaast wijzen de baksteendecoraties en de vormgeving van de vensters op be´nvloeding door de Amsterdamse school. Aan de achterzijde van het L-vormige gebouw ligt een grote tuin met vijvers. Ook een deel van het naastgelegen bos behoort bij het klooster.
Berchmanianum is een klooster annex studiehuis van de paters jezu´eten. Het klooster is vernoemd naar de jezu´et Bergmans, die een bekend theoloog en filosoof was.

berchman001.jpg berchman002.jpg berchman003.jpg

terug

Reactie 1:

Dick Wijte, 18-07-2017: Het Berchmanianum is vernoemd naar de Jezu´et Johannes Berchmans die in 1599 werd geboren in Diest (BelgiŰ) en is overleden in 1621 (Rome). Patroon van de studerende jongeren.

Redactie: zie ook Wikipedia.
Reactie 2:

Bart Janssen, 06-08-2017: In de rechter bovenhoek is nog juist het kerkhof van Berchmanianum zichtbaar. Hier werden tot 1974 alle op Berchmanianum overleden jezu´eten begraven. Veel andere jezu´eten, die tussen 1860 en 1966 overleden, vonden hun laatste rustplaats op de begraafplaats bij het noviciaat MariŰndaal in Velp bij Grave. Onder hen de bekende Nijmeegse jezu´et pater Jan Rubens (1959). Ver na de sluiting van dit noviciaat werden deze stoffelijke resten vanuit Velp naar Berchmanianum overgebracht en daar herbegraven.
In 2014 vonden alle stoffelijke resten van Berchmanianum in het priestergraf op de calvarieberg op Jonkerbos een laatste rustplaats.

foto 1: overzicht kerkhof Berchmanianum
foto 2: graf voor jezu´eten, die van MariŰndaal zijn overgebracht. Op het middenbord wordt vermeld: Mgr. Henri de la Geneste, de eerste rector van het blindeninstituut De Wijnberg en vermogende sponsor bij de oprichting van het blindeninstituut St. Henricus in Grave.
Reactie 3:

JAM.Willems, 16-01-2019: In 2018 is het Berchmanianum verbouwd tot Academiegebouw van de Radboud-Universiteit.
Reactie 4:

Rob van der Vaart, 09-12-2019: Eind 2013 is Berchmanianum verkocht aan de universiteit. De paters hebben Aqua Viva gebouwd aan de Heyendaalseweg; een modern en kwalitatief hoogwaardig centrum voor wonen en zorg vooráreligieuzen Ún leken. Aqua Viva geeftáop eigentijdse wijze uitdrukking aan de rijke spirituele traditie van de Jezu´eten.
Reactie 5:

Wil Lamain, 19-05-2020: Op de rechterfoto bij reactie 2 zie ik borden met namen van de overledenen (ruwweg 320 namen schat ik zo). Zijn al deze namen teruggekomen bij het monument op de Calvarieberg in Jonkerbos?
Heb daar vanochtend rondgekeken. Zag veel namen, maar ook een grote steen met een verzamelgraf voor overledenen tussen 1931 en 1971 uit het klooster Berchmanianum samen met overledenen tussen 1860 en 1960 uit het klooster Mariendaal.
Reactie 6:

Bart Janssen, 19-05-2020: De prachtige panelen met honderden bronzen namen zijn helaas niet teruggekomen. Ik weet niet wat er met de negen naamborden is gebeurd. Alle stoffelijke resten uit MariŰndaal en Berchmanianus liggen onder bijgaande grafsteen. Achter deze steen liggen twee andere massagraven van jezu´eten.

Reactie 7:

Rob Essers, 19-05-2020: @Wil Lamain (reactie 5) - De borden met de namen zijn niet meeverhuisd naar de Begraafplaats Jonkerbos. De namen van de herbegraven jezu´eten staan ook niet bij de circa 13.500 namen op www.online-begraafplaatsen.nl. In het anonieme graf liggen onder anderen vier jezu´eten naar wie in Nijmegen de volgende straten zijn genoemd: Pater Rubbenspad, Pater van Ruthstraat, Professor Mulderstraat en Professor van Ginnekenstraat.
Reactie 8:

Wil Lamain, 25-05-2020: Dank jullie voor de foto's en de informatie.
Ik ben wezen kijken en zag dat er ook broeders begraven zijn op de Calvarieberg met een eigen naamsteen, die overlijdensdatums vermelden in de jaren zestig en zeventig.
Komen zij uit een ander klooster?
Reactie 9:

Rob Essers, 25-05-2020: @Wil Lamain (reactie 8):

"In 1970 vroegen de Jezu´eten toestemming om het kerkhof uit te breiden. Dat verzoek werd gehonoreerd door het college van Burgemeester en Wethouders, maar de uitbreiding werd niet uitgevoerd. Op 29 februari 1972 sloot het bestuur van het Berchmanianum namelijk een overeenkomst met de beheerders van begraafplaats Jonkerbos om daar voortaan de overleden paters te begraven. De superior van het Berchmanianum liet het college van Burgemeester en Wethouders op 19 februari 1974 via een brief weten dat van het kerkhof op het kloosterterrein geen gebruik meer werd gemaakt." (www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl).

In de periode 1931-1971 werden 68 paters en broeders op de begraafplaats van het klooster Berchmnanianum begraven. De enige latere toevoeging was een verzamelgraf in of omstreeks 2000 met de stoffelijke resten van de jezu´eten die eerder begraven waren op de begraafplaats van het klooster MariŰndaal in Velp, gemeente Grave.

Pater Josephus Cornelis Wilhelmus Albers (Joop Albers) was op 17 december 1971 mogelijk de eerste jezu´et die vanuit Berchmanianum op de begraafplaats Jonkerbos werd begraven (graf Calv ry 02 8048); zie overlijdensadvertentie. Vanaf 1966 werden er al wel jezu´eten op Jonkerbos begraven die op het Canisius College of elders woonden.
Reactie 10:

Wil Lamain, 26-05-2020: Zou ik dan niet ook de naam van mijn oud-oom hebben moeten aantreffen op een grafsteen? Hij is overleden in juni 1970. Zie rouwadvertentie.


Bron: De Volkskrant 15-06-1970

Reactie 11:

Rob Essers, 26-05-2020: @Wil Lamain (reactie 10) - Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat broeder Frans Lamain op 17 juni 1970 is begraven op de kloosterbegraafplaats aan de Houtlaan. Hij is een van de 68 paters en broeders die bij de ruiming van deze begraafplaats in mei 2014 zijn bijgezet in een 'naamloos' massagraf op de begraafplaats Jonkerbos; zie foto's in reactie 6. In hetzelfde graf liggen de stoffelijke resten van meer dan 360 jezu´eten die ook op Berchmanianum al in een massagraf lagen. Hun namen heb ik nergens meer aangetroffen.
Reactie 12:

Rob Essers, 27-05-2020: In reactie 6 meldde Bart Janssen: "Achter deze steen liggen twee andere massagraven van jezu´eten." Dit is niet helemaal correct... Achter het 'naamloze' massagraf uit 2014 ligt een steen met negen namen van jezu´eten die zijn overleden in de periode 1983-2016. Bij vier namen staat: "(KENOTAAF)". Hun stoffelijke resten zijn hier in ieder geval niet begraven. De vijf andere jezu´eten zijn na hun dood vrijwel zeker allemaal gecremeerd. Mogelijk is de urn bijgezet in het graf.
Daarachter ligt een steen met de namen van negen jezu´eten die overleden zijn in de periode 1924-1959, met daaronder de tekst: "OVERGEBRACHT / UIT ôMANRESAö VENLO / 1972". Huize Manresa was een klooster van de jezu´eten in Venlo dat in 1973 in gebruik werd genomen als retraitehuis voor bejaarde geestelijken (bron: Wikipedia).
Reactie 13:

Joseph Willems, 26-12-2021: Kunt u mij helpen aan een foto van het graf van Pater Henri Seelen?
Geb: 13 april 1900.
Graag zou ik willen weten of deze Pater Seelen ook de beheerder was van het Ignatiuscollege in Valkenburg Lb.
Alvast bedankt!

Redactie: de grafsteen staat op online-begraafplaatsen.nl met alleen naam en geboorte- en overlijdensdatum.
Joseph: Bedankt voor de foto! Zal verder eens informeren bij het Berchmanium.

REAGEER:

Uw aanvullingen of opmerkingen zijn welkom!
Met dit formulier kunt u (nog) geen foto's versturen. Gebruik daarvoor uw e-mailprogramma.
Opmaak kan wel, bv <b>Vet</b> of <i>cursief</i> geeft Vet of cursief.
 
 Uw naam: en mailadres: